Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi = Defining and Classifying Economic Categories in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 7-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327129
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
XXV Konferencja naukowo-zawodowa "Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków", Wrocław, Polska, od 2017-12-14 do 2017-12-14
Tytuł:
Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne
Źródło:
Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / red. Zbigniew Luty, Jadwiga Szafraniec - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 79-97 - Bibliogr.
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168320867
rozdział w książce
3

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena = Definicje i klasyfikacje wielkości ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 78-79. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336317
varia
4

Konferencja:
XXIV Konferencja Naukowo-Zawodowa "Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia", Wrocław, Polska, od 2016-12-15 do 2016-12-15
Tytuł:
Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta
Źródło:
Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia / red. Edward Nowak, Jadwiga Szafraniec - Wrocław: Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ; Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 37-48
Nr:
2168320469
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej = Housing Cooperate Equity as the Subject of Financial Reporting and Auditing
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299833
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym
Źródło:
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 38-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-78-5
Nr:
2168295141
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości
Wybór i opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
274 s.: il.; 23 cm + dysk optyczny (DVD)
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-62511-78-5
Nr:
2168295129
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-329-0
Nr:
2168274799
monografia
9

Tytuł:
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 128-136
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256454
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Danuta Krzywda , Jadwiga Szafraniec
Tytuł:
Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 407-471. - Streszcz.
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229534
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji
Źródło:
Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red. Helena Żukowska, Wiesław Janik - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012, s. 115-120 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-568-0
Nr:
2168266132
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 13-44. - Streszcz.
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229506
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 142-152 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273712
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 232-258. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289383
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Rewizja sprawozdań finansowych
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012
Opis fizyczny:
566 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229470
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
16

Tytuł:
Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-279-8
Nr:
2168221812
monografia
17

Tytuł:
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 64-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218380
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych = Financial Aspects of Fixed Assets Optimum Life-Span
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 62, nr 118 (2011) , s. 151-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219906
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Standardy podstawą polityki rachunkowości = Standards as the Basis of Accounting Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219534
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego
Źródło:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 56-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161927296
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 232-258. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220704
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 67-74 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303311
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym = Presentation and Disclosure of Monetary Assets in Financial Statements
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165054946
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów = Going Concern Disclosures in the Financial Statements and in the Auditors' Report
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 215-228. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865118
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny
Źródło:
Standaryzacja usług biegłego rewidenta / [red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz] ; KIBR - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009, s. 45-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-30-3
Nr:
2166030281
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Tytuł:
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego
Źródło:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2009, s. 153-168 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220610
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Marek Schroeder , Danuta Krzywda
Tytuł:
The Development of Auditing Culture in Poland
Źródło:
12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008 / org. Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences; Afyon Kocatepe University, Faculty of Economic and Administrative Sciences; Association of Accounting and Finance Historians (AAFA) - Istanbul: DEKON, 2008, s. 138-139. - Dostępne tylko streszczenie; podtyt. na okł.: Program and Abstracts
ISBN:
978-975-01960-3-4
Nr:
2166029131
varia
28

Tytuł:
Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce = The Public Availability of Expert Auditors' Reports on Financial Reports in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008) , s. 147-155. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50373
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji
Źródło:
Rachunkowość. - nr 9 (2008) , s. 2-10
Nr:
2165959965
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 232-258. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289503
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 59-79 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165367776
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004
Źródło:
Accounting in Europe. - vol. 4, no. 1-2 (2007) , s. 79-107. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166029171
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 232-258. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232156
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych = The Principal Rules of Accounting and their Compatibility with Regulations Determining the Substantive Correctness of Financial Reports
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50812
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Auditing Standards in Poland : Past and Present
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 261-272 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969648
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Polskie a międzynarodowe standardy audytu
Źródło:
Jakość usług biegłego rewidenta / [red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz] - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007, s. 51-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-26-6
Nr:
2166028900
rozdział w materiałach konferencyjnych
37

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 232-258. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252136
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
38

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Tytuł:
Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 230-239. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166121797
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 4 (2006) , s. 89-101
Nr:
51733
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych = The Problem of Applying the Going-Concern Principle in Business Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52810
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 11-32
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165181931
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 232-258. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2165921820
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
43

Autor:
Danuta Krzywda , Józef Dudek
Tytuł:
Kapitał własny spółek handlowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2005
Opis fizyczny:
146 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-169-6
Nr:
2166029883
monografia
44

Tytuł:
Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 3 (2005) , s. 55-71
Nr:
52418
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Rewizja sprawozdań finansowych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005
Opis fizyczny:
442 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Indeks, Aneks, Bibliogr.
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
51546
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
46

Autor:
Danuta Krzywda , Jadwiga Szafraniec
Tytuł:
Badanie sprawozdania finansowego
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 285-335
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165192743
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych = The Essence and Classification of Financial Instruments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005) , s. 15-31. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51527
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 331-336. - Summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165018294
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA2004, s. 58-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270606
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego
Źródło:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 36-46 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269190
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych
Źródło:
Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (18) (2004) , s. 10-15
Nr:
2168257426
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Badanie pochodnych instrumentów finansowych
Źródło:
Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004, s. 273-278
ISBN:
83-89255-07-3
Nr:
2168232538
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Tytuł:
Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego
Źródło:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 6-10 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269168
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości
Źródło:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 477-485 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168048029
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości
Źródło:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 291-306 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168045918
rozdział w monografii
56

Tytuł:
Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego
Źródło:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 20-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269186
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
Źródło:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym / [red. Danuta KRZYWDA] - Warszawa: KIBR, 2003, s. 95-98 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168235258
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Wiarygodność sprawozdań finansowych
Źródło:
Serwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 17 - dodatek: Akademia Rachunkowości (2003) , s. 55. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168231964
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 335-353. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165239915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 317-334. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165230659
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: KIBR, 2003
Opis fizyczny:
401 s.: wykr.; 23 cm
Uwagi:
Akty prawne przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168223514
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
62

Tytuł:
III Doroczna Konferencja Auditingu
Źródło:
Rachunkowość2003. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 1, s. 16-17
Nr:
2168231944
varia
63

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 1 (2003) , s. 37-64
Nr:
2168221456
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych = Importance and Categories for Classifying Performance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003) , s. 23-31. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51554
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa
Źródło:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 180-202
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243146
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości
Źródło:
Rachunkowość. - R. 53, nr 4 (2002) , s. 2-12
Nr:
2168269404
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Terminologia ustawy o rachunkowości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2001
Opis fizyczny:
35, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7228-066-5
Nr:
2168272758
książka
68

Tytuł:
Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej = Principles Governing Financial Reporting in the Conditions of a Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51504
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001) , s. 94-102 - Bibliogr.
Nr:
2168254056
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne)
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Opis fizyczny:
33, [1]s.; 24 cm
ISBN:
83-7228-056-8
Nr:
2168272756
książka
71

Autor:
John Craner , Danuta Krzywda , Jiri Novotny , Marek Schroeder
Tytuł:
The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context
Źródło:
The International Journal of Accounting. - vol. 35, no. 3 (2000) , s. 355-397. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222300
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG")
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Opis fizyczny:
39, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7228-057-6
Nr:
2168272760
książka
73

Tytuł:
Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych = Identification and Quantification of Intangible and Legal Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000) , s. 55-65. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168223872
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Rachunkowość finansowa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1999
Opis fizyczny:
623 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86543-58-2
Nr:
2168243024
monografia
75

Autor:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce = Financial Accounting in the Process of the System's Transformation in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262432
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Autor:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Tytuł:
The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy
Źródło:
European Accounting Review. - vol. 7, no. 3 (1998) , s. 407-440. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277727
artykuł w czasopiśmie
77

Konferencja:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Polanica-Zdrój, Polska, od 1996-09-19 do 1996-09-21
Tytuł:
Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA"
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996) , s. 143-146. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996
Tryb dostępu:
Nr:
2168321029
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Tytuł:
The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland
Źródło:
Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe / ed. Neil Garrod, Stuart McLeay - London: Routledge, 1996, s. 61-92
ISBN:
0-415-08349-4
Nr:
2168320027
rozdział w monografii
79

Tytuł:
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych
Opracował:
Adres wydawniczy:
Warszawa: SKwP, 1996
Opis fizyczny:
239 s.; 24 cm
ISBN:
83-86835-05-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168336471
książka
80

Tytuł:
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków
Opracował:
Adres wydawniczy:
Warszawa: SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1996
Opis fizyczny:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-86835-22-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168336469
podręcznik
81

Tytuł:
Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych
Źródło:
Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję / [rec. i red. Bronisław MICHERDA] - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1996, s. 2-25 - Bibliogr.
Nr:
2168244574
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
82

Autor:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Tytuł:
A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland
Źródło:
European Accounting Review. - vol. 4, no. 4 (1995) , s. 625-657. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277725
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Derek Bailey , Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 33 (1995) , s. 5-13. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168272722
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce = Legal Grounds for Auditing Financial Reports in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 (1994) , s. 73-81. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248244
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw = Leasing in the Process of Boosting Enterprises' Activity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 401 (1993) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264898
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Autor:
Derek Bailey , Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993) , s. 23-30. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości
Nr:
2168254198
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993) , s. 79-87. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości
Nr:
2168254204
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992) , s. 57-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235982
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Biznes plan
Źródło:
Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK] - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992, s. 201-227 - Bibliogr.
Nr:
2168296985
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Problemy rachunkowości spółek partnerskich = Accounting Problems of Partnerships
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992) , s. 105-117. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168236008
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan
Źródło:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA1991, s. 1[56]-18[73] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-132/Magazyn
Nr:
2168267084
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw
Źródło:
Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM1991, s. 1-20 [51-70] - Bibliogr.
Program badawczy:
45/JR/1/90/BR
Sygnatura:
NP-112/1/Magazyn
Nr:
2168332701
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Leasing jako instrument przepływu kapitału
Źródło:
Rachunkowość. - R. 42, nr 9 (494) (1991) , s. 254-255
Nr:
2168266728
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa = Managerial Accounting in Control of Business Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991) , s. 33-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254078
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Fundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991) , s. 47-58. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254082
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Ocena wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Rachunkowość1991. - R. 42, nr 3 (489), s. 107-108
Nr:
2168244058
varia
97

Tytuł:
Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach
Źródło:
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990, s. 51-68
Nr:
2168320023
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego = Computerization of Information Systems as a Specific Kind of Investment and a Form of Technical Progress
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990) , s. 123-133. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266238
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania
Źródło:
Rachunkowość1990. - R. 41, nr 8 (482), s. 165-167
Nr:
2168244052
varia
100

Tytuł:
Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny)
Źródło:
Rachunkowość. - R. 41, nr 7 (481) (1990) , s. 119-121
Nr:
2168244044
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach
Źródło:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA1990, s. 1[16]-23[38] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-33/Magazyn
Nr:
2168258210
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Perspektywy rozwoju rachunkowości
Źródło:
Rachunkowość1989. - R. 40, nr 10-12 (472-474), s. 314-317
Nr:
2168265148
varia
103

Tytuł:
Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości = Conditions Necessary for Proper Achievement of Tasks and Performance of Functions of Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989) , s. 77-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253778
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Cel i zadania rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej = Targets of Analysing the Efficiency of Using Computers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988) , s. 225-238. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261814
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie
Źródło:
Rachunkowość1987. - R. 38, nr 10 (452), s. 306-307
Nr:
2168265058
varia
106

Tytuł:
Metody pomiaru rezultatów zastosowań ETO w systemach ekonomicznych = Methods of Measuring the Results of Using Computers in Economic Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 127-138. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262018
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości = Reliability of Economic Information from the Point of View of Systems Characteristics of Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 83-93. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261978
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Ocena działalności czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw
Źródło:
Rachunkowość1986. - R. 37, nr 5-6 (437-438), s. 164-166
Nr:
2168272712
varia
109

Tytuł:
Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnik wzrostu efektywności gospodarowania
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 5 (556), s. 16, wkładka
Nr:
2168332549
varia
110

Tytuł:
Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania = Conference on "Evaluation of Enterprise Activity as Effectiveness Growth Factor in Economy"
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1986. - R. 25, nr 3/86, s. 139-143
Nr:
2168261618
varia
111

Tytuł:
Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej : pojęcie i klasyfikacja = The Results of the Use of Electronic Computation : Meaning ana Classification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985) , s. 167-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262718
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości = Dependent Progress in the Improvement of the Informational Function of Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985) , s. 139-151. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262700
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
113

Autor:
D. Krzywda , R. Kłosak , W. Samitowski
Tytuł:
Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie
Źródło:
Rachunkowość1984. - R. 35, nr 4 (412), s. 100-101
Nr:
2168272706
varia
114

Tytuł:
Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 154-183 - Bibliogr.
Nr:
2168269014
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Rachunek nakładów i rezultatów jako podstawa rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej = Account of Outlays and Effects as the Basis of the Account of the Effectiveness of the Use of Electronic Computation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983) , s. 109-118. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236054
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 56-85
Nr:
2168268984
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
VIII, 305 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/880
Nr:
2168284771
doktorat
118

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 56-85
Nr:
2168269260
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 154-183 - Bibliogr.
Nr:
2168266318
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979) , s. 23-47
Nr:
2168247388
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni
Źródło:
Organizacja, Metody, Technika. - R. 20, nr 8 (224) (1977) , s. 34-38
Nr:
2168253982
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977) , s. 27-68. - Rez., summ.
Nr:
2168250054
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977) , s. 7-38
Nr:
2168266680
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw
Źródło:
Rachunkowość. - R. 27, nr 10 (322) (1976) , s. 338-341
Nr:
2168272850
artykuł w czasopiśmie
1
Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi = Defining and Classifying Economic Categories in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 7-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1483/1108. - ISSN 1898-6447
2
Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne / Danuta KRZYWDA // W: Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / red. Zbigniew Luty, Jadwiga Szafraniec. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017. - S. 79-97. - Bibliogr.
3
Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena = Definicje i klasyfikacje wielkości ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / Danuta KRZYWDA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 78-79. - Dostępne tylko streszczenia
4
Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta / Danuta KRZYWDA // W: Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia / red. Edward Nowak, Jadwiga Szafraniec. - Wrocław: Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ; Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 37-48
5
Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej = Housing Cooperate Equity as the Subject of Financial Reporting and Auditing / Danuta KRZYWDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
6
Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym / Danuta KRZYWDA // W: Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 38-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-78-5
7
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 274 s. : il. ; 23 cm + dysk optyczny (DVD). - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-62511-78-5
8
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja / Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-329-0
9
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 128-136. - ISBN 978-83-7641-836-0
10
Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA, Jadwiga Szafraniec // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 407-471. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
11
Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji / Danuta KRZYWDA // W: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red. Helena Żukowska, Wiesław Janik. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012. - S. 115-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-568-0
12
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 13-44. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
13
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 142-152. - Bibliogr.
14
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
15
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - 566 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość). - ISBN 978-83-7228-302-3
16
Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym / Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość). - ISBN 978-83-7228-279-8
17
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 64-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
18
Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych = Financial Aspects of Fixed Assets Optimum Life-Span / Danuta KRZYWDA, Marek SchroederFinansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych = Financial Aspects of Fixed Assets Optimum Life-Span / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Zeszyty Teoretyczne RachunkowościZeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 62, nr 118 (2011), s. 151-165t. 62, nr 118 (2011), s. 151-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-43811641-4381
19
Standardy podstawą polityki rachunkowości = Standards as the Basis of Accounting Policy / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 55-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189349. - ISSN 1898-6447
20
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego / Danuta KRZYWDA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 56-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
21
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
22
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 67-74. - Bibliogr.
23
Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym = Presentation and Disclosure of Monetary Assets in Financial Statements / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010), s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
24
Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów = Going Concern Disclosures in the Financial Statements and in the Auditors' Report / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 215-228. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
25
Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne / [red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz] ; KIBR - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009. - S. 45-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-30-3
26
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego / Danuta KRZYWDA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 153-168. - Bibliogr.
27
The Development of Auditing Culture in Poland / Marek Schroeder, Danuta KRZYWDA // W: 12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008 / org. Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences; Afyon Kocatepe University, Faculty of Economic and Administrative Sciences; Association of Accounting and Finance Historians (AAFA). - Istanbul : DEKON, [2008]. - S. 138-139. - Dostępne tylko streszczenie; podtyt. na okł.: Program and Abstracts. - ISBN 978-975-01960-3-4
28
Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce = The Public Availability of Expert Auditors' Reports on Financial Reports in Poland / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 147-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162010308. - ISSN 1898-6447
29
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - nr 9 (2008), s. 2-10. - ISSN 0481-5475
30
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
31
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej / Jerzy HEJNAR, Danuta KRZYWDA, Bartłomiej WRONA // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 59-79. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
32
An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004 / Danuta KRZYWDA, Marek SchroederAn Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004 / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Accounting in EuropeAccounting in Europe. - vol. 4, no. 1-2 (2007), s. 79-107vol. 4, no. 1-2 (2007), s. 79-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1744-94801744-9480
33
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
34
Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych = The Principal Rules of Accounting and their Compatibility with Regulations Determining the Substantive Correctness of Financial Reports / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 21-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154311295. - ISSN 0208-7944
35
Auditing Standards in Poland : Past and Present / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 261-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
36
Polskie a międzynarodowe standardy audytu / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne / [red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz]. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. - S. 51-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-26-6
37
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
38
Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym / Danuta KRZYWDA // W: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006. - S. 230-239. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-7-0
39
Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych / Danuta KRZYWDA // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 4 (2006), s. 89-101. - ISSN 1731-2310
40
Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych = The Problem of Applying the Going-Concern Principle in Business Accounting / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006), s. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/121975617. - ISSN 0208-7944
41
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 11-32. - ISBN 83-7228-166-1
42
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
43
Kapitał własny spółek handlowych / Danuta KRZYWDA, Józef Dudek. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2005. - 146 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-169-6
44
Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze / Danuta KRZYWDA // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 3 (2005), s. 55-71. - ISSN 1731-2310
45
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - 442 s. : il. ; 24 cm. - Indeks, Aneks. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-166-1
46
Badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA, Jadwiga Szafraniec // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 285-335. - ISBN 83-7228-166-1
47
Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych = The Essence and Classification of Financial Instruments / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005), s. 15-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99138315. - ISSN 0208-7944
48
Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 331-336. - Summ. - ISBN 83-922067-2-X
49
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej / Danuta KRZYWDA, Jerzy HEJNAR, Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 58-81. - Bibliogr.
50
Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 36-46. - Bibliogr.
51
Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (18) (2004), s. 10-15. - ISSN 0481-5475
52
Badanie pochodnych instrumentów finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004. - S. 273-278. - ISBN 83-89255-07-3
53
Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 6-10. - Bibliogr.
54
Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 477-485. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
55
Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości / Danuta KRZYWDA, Marta STĘPIEŃ // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 291-306. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
56
Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 20-35. - Bibliogr.
57
Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa: KIBR, 2003. - S. 95-98. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-00-6
58
Wiarygodność sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // Serwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 17 - dodatek: Akademia Rachunkowości (2003), s. 55. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1232-6003
59
Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 335-353. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
60
Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej / Danuta KRZYWDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 317-334. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
61
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa : KIBR, 2003. - 401 s. : wykr. ; 23 cm. - Akty prawne przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-89255-00-6
62
III Doroczna Konferencja Auditingu / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 1 (2003), s. 16-17. - ISSN 0481-5475
63
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej / Danuta KRZYWDA // Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 1 (2003), s. 37-64. - ISSN 1731-2310
64
Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych = Importance and Categories for Classifying Performance / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003), s. 23-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/53153493. - ISSN 0208-7944
65
Sprawozdawczość finansowa / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 180-202. - ISBN 83-7252-128-X
66
Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - R. 53, nr 4 (2002), s. 2-12. - ISSN 0481-5475
67
Terminologia ustawy o rachunkowości / Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2001. - 35, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-066-5
68
Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej = Principles Governing Financial Reporting in the Conditions of a Market Economy / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10740. - ISSN 0208-7944
69
Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001), s. 94-102. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
70
Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne) / Danuta KRZYWDA, Irena KULIS. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 33, [1]s. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-056-8
71
The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context / John Craner, Danuta KRZYWDA, Jiri Novotny, Marek SchroederThe Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context / John Craner, Danuta KRZYWDA, Jiri Novotny, Marek SchroederThe Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context / John Craner, Danuta KRZYWDA, Jiri Novotny, Marek SchroederThe Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context / John Craner, Danuta KRZYWDA, Jiri Novotny, Marek Schroeder // The International Journal of AccountingThe International Journal of AccountingThe International Journal of AccountingThe International Journal of Accounting. - vol. 35, no. 3 (2000), s. 355-397vol. 35, no. 3 (2000), s. 355-397vol. 35, no. 3 (2000), s. 355-397vol. 35, no. 3 (2000), s. 355-397. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1094-40601094-40601094-40601094-4060
72
Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG") / Danuta KRZYWDA, Irena KULIS. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 39, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-057-6
73
Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych = Identification and Quantification of Intangible and Legal Assets / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000), s. 55-65. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9831. - ISSN 0208-7944
74
Rachunkowość finansowa / Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1999. - 623 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86543-58-2
75
Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce = Financial Accounting in the Process of the System's Transformation in Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek SchroederSprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce = Financial Accounting in the Process of the System's Transformation in Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek SchroederSprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce = Financial Accounting in the Process of the System's Transformation in Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek Schroeder // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 13-22nr 516 (1998), s. 13-22nr 516 (1998), s. 13-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944
76
The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek SchroederThe Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek SchroederThe Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek Schroeder // European Accounting ReviewEuropean Accounting ReviewEuropean Accounting Review. - vol. 7, no. 3 (1998), s. 407-440vol. 7, no. 3 (1998), s. 407-440vol. 7, no. 3 (1998), s. 407-440. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0963-81800963-81800963-8180
77
Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA" / Danuta KRZYWDA, Marta STĘPIEŃPolityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA" / Danuta KRZYWDA, Marta STĘPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we WrocławiuPrace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996), s. 143-146nr 736 (1996), s. 143-146. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996. - ISSN 0324-84450324-8445
78
The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek Schroeder // W: Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe / ed. Neil Garrod, Stuart McLeay. - London: Routledge, 1996. - S. 61-92. - ISBN 0-415-08349-4
79
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych / oprac. Danuta Krzywda, Irena KULIS. - Warszawa : SKwP, 1996. - 239 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86835-05-2
80
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków / oprac. Danuta Krzywda, Irena KULIS. - Warszawa : SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1996. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86835-22-2
81
Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję / [rec. i red. Bronisław MICHERDA]. - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1996. - S. 2-25. - Bibliogr.
82
A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey and Marek SchroederA Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey and Marek SchroederA Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey and Marek Schroeder // European Accounting ReviewEuropean Accounting ReviewEuropean Accounting Review. - vol. 4, no. 4 (1995), s. 625-657vol. 4, no. 4 (1995), s. 625-657vol. 4, no. 4 (1995), s. 625-657. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0963-81800963-81800963-8180
83
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania / Derek Bailey, Danuta KRZYWDA, Marek SchroederBadanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania / Derek Bailey, Danuta KRZYWDA, Marek SchroederBadanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania / Derek Bailey, Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Zeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 33 (1995), s. 5-13t. 33 (1995), s. 5-13t. 33 (1995), s. 5-13. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-22110137-22110137-2211
84
Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce = Legal Grounds for Auditing Financial Reports in Poland / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 (1994), s. 73-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw = Leasing in the Process of Boosting Enterprises' Activity / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 401 (1993), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
86
Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie / Derek Bailey, Danuta KRZYWDA, Marek SchroederModel systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie / Derek Bailey, Danuta KRZYWDA, Marek SchroederModel systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie / Derek Bailey, Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Zeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993), s. 23-30t. 23 nr specj. (1993), s. 23-30t. 23 nr specj. (1993), s. 23-30. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - ISSN 0137-22110137-22110137-2211
87
Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDAPropozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993), s. 79-87t. 23 nr specj. (1993), s. 79-87. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - ISSN 0137-22110137-2211
88
Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDAModyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992), s. 57-73nr 360 (1992), s. 57-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
89
Biznes plan / Danuta KRZYWDA // W: Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992. - S. 201-227. - Bibliogr.
90
Problemy rachunkowości spółek partnerskich = Accounting Problems of Partnerships / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992), s. 105-117. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
91
Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan / Danuta KRZYWDA // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA. - (1991), s. 1[56]-18[73]. - Bibliogr.
92
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw / Danuta KRZYWDA // W: Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM. - (1991), s. 1-20 [51-70]. - Bibliogr.
93
Leasing jako instrument przepływu kapitału / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDALeasing jako instrument przepływu kapitału / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // RachunkowośćRachunkowość. - R. 42, nr 9 (494) (1991), s. 254-255R. 42, nr 9 (494) (1991), s. 254-255. - ISSN 0481-54750481-5475
94
Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa = Managerial Accounting in Control of Business Activities / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991), s. 33-45. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
95
Fundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDAFundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991), s. 47-58nr 351 (1991), s. 47-58. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
96
Ocena wartości przedsiębiorstwa / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 42, nr 3 (489) (1991), s. 107-108. - ISSN 0481-5475
97
Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach / Danuta KRZYWDA // W: Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990. - S. 51-68
98
Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego = Computerization of Information Systems as a Specific Kind of Investment and a Form of Technical Progress / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990), s. 123-133. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
99
Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 8 (482) (1990), s. 165-167. - ISSN 0481-5475
100
Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce (artykuł dyskusyjny) / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDARefleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce (artykuł dyskusyjny) / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // RachunkowośćRachunkowość. - R. 41, nr 7 (481) (1990), s. 119-121R. 41, nr 7 (481) (1990), s. 119-121. - ISSN 0481-54750481-5475
101
Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach / Danuta KRZYWDA // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA. - (1990), s. 1[16]-23[38]. - Bibliogr.
102
Perspektywy rozwoju rachunkowości / D. KRZYWDA, W. SAMITOWSKI // Rachunkowość. - R. 40, nr 10-12 (472-474) (1989), s. 314-317. - ISSN 0481-5475
103
Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości = Conditions Necessary for Proper Achievement of Tasks and Performance of Functions of Accounting / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989), s. 77-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
104
Cel i zadania rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej = Targets of Analysing the Efficiency of Using Computers / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988), s. 225-238. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie / Danuta KRZYWDA, Wiesław SAMITOWSKI // Rachunkowość. - R. 38, nr 10 (452) (1987), s. 306-307. - ISSN 0481-5475
106
Metody pomiaru rezultatów zastosowań ETO w systemach ekonomicznych = Methods of Measuring the Results of Using Computers in Economic Systems / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 127-138. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
107
Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości = Reliability of Economic Information from the Point of View of Systems Characteristics of Accountancy / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIKWiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości = Reliability of Economic Information from the Point of View of Systems Characteristics of Accountancy / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 83-93nr 225 (1987), s. 83-93. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
108
Ocena działalności czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw / D. KRZYWDA, M. LISIŃSKI // Rachunkowość. - R. 37, nr 5-6 (437-438) (1986), s. 164-166. - ISSN 0481-5475
109
Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnik wzrostu efektywności gospodarowania / Danuta KRZYWDA, Marek LISIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 5 (556) (1986), s. 16, wkładka. - ISSN 0137-7221
110
Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania = Conference on "Evaluation of Enterprise Activity as Effectiveness Growth Factor in Economy" / Danuta KRZYWDA, Marek LISIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986), s. 139-143. - ISSN 0079-578X
111
Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej : pojęcie i klasyfikacja = The Results of the Use of Electronic Computation : Meaning ana Classification / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985), s. 167-188. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
112
Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości = Dependent Progress in the Improvement of the Informational Function of Accountancy / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDAPostęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości = Dependent Progress in the Improvement of the Informational Function of Accountancy / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985), s. 139-151nr 207 (1985), s. 139-151. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
113
Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie / D. KRZYWDA, R. Kłosak, W. SAMITOWSKI // Rachunkowość. - R. 35, nr 4 (412) (1984), s. 100-101. - ISSN 0481-5475
114
Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego / Danuta KRZYWDA, Wiktoria WODA // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 154-183. - Bibliogr.
115
Rachunek nakładów i rezultatów jako podstawa rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej = Account of Outlays and Effects as the Basis of the Account of the Effectiveness of the Use of Electronic Computation / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 109-118. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
116
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD) / Danuta KRZYWDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Urszula SZCZEPANKOWICZ[!] // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 56-85
117
Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym / Danuta KRZYWDA ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1982. - VIII, 305 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
118
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD) / Danuta KRZYWDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Urszula SZCZEPANKIEWICZ // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 56-85
119
Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego / Danuta KRZYWDA, Wiktoria WODA // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 154-183. - Bibliogr.
120
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Urszula SZCZEPANKIEWICZRachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Urszula SZCZEPANKIEWICZRachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Urszula SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979), s. 23-47t. 3 (1979), s. 23-47t. 3 (1979), s. 23-47. - ISSN 0137-22110137-22110137-2211
121
Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIKZasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIK // Organizacja, Metody, TechnikaOrganizacja, Metody, Technika. - R. 20, nr 8 (224) (1977), s. 34-38R. 20, nr 8 (224) (1977), s. 34-38. - ISSN 0860-46730860-4673
122
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory / Danuta KRZYWDA, Zofia WYDYMUS, Franciszek GAIK, Bronisław MICHERDANiektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory / Danuta KRZYWDA, Zofia WYDYMUS, Franciszek GAIK, Bronisław MICHERDANiektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory / Danuta KRZYWDA, Zofia WYDYMUS, Franciszek GAIK, Bronisław MICHERDANiektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory / Danuta KRZYWDA, Zofia WYDYMUS, Franciszek GAIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977), s. 27-68nr 89 (1977), s. 27-68nr 89 (1977), s. 27-68nr 89 (1977), s. 27-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-79440208-79440208-79440208-7944
123
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA, Zofia WYDYMUSMetodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA, Zofia WYDYMUSMetodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA, Zofia WYDYMUSMetodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977), s. 7-38t. 1 (1977), s. 7-38t. 1 (1977), s. 7-38t. 1 (1977), s. 7-38. - ISSN 0137-22110137-22110137-22110137-2211
124
Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIKCybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIK // RachunkowośćRachunkowość. - R. 27, nr 10 (322) (1976), s. 338-341R. 27, nr 10 (322) (1976), s. 338-341. - ISSN 0481-54750481-5475
1
Krzywda D., (2018), Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 7-23; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1483/1108
2
Krzywda D., (2017), Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne. [W:] Luty Z., Szafraniec J. (red.), Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 79-97.
3
Krzywda D., (2017), Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 78-79.
4
Krzywda D., (2016), Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta. [W:] Nowak E., Szafraniec J. (red.), Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia, Wrocław : Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-48.
5
Krzywda D., (2015), Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 203-214.
6
Krzywda D., (2014), Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym. [W:] Krzywda D., Stępień M. (red.), Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 38-48.
7
Krzywda D., Stępień M. (red.), (2014), Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 274 s.
8
Krzywda D., (2013), Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 105 s.
9
Krzywda D., (2013), Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 128-136.
10
Krzywda D., Szafraniec J., (2012), Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 407-471.
11
Krzywda D., (2012), Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji. [W:] Żukowska H., Janik W. (red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 115-120.
12
Krzywda D., (2012), Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 13-44.
13
Krzywda D., ([2012]), Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 142-152.
14
Krzywda D., (2012), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
15
Krzywda D. (red.), (2012), Rewizja sprawozdań finansowych, Wyd. 2 zm.Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 566 s.
16
Krzywda D., (2011), Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 133 s.
17
Krzywda D., (2011), Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 64-71.
18
Krzywda D., Schroeder M., (2011), Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62, nr 118, s. 151-165.
19
Krzywda D., (2011), Standardy podstawą polityki rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 55-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189349
20
Krzywda D., (2010), Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 56-71.
21
Krzywda D., (2010), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
22
Krzywda D., (2010), Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 67-74.
23
Krzywda D., (2010), Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), s. 111-126.
24
Krzywda D., Schroeder M., (2009), Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 215-228.
25
Krzywda D., Schroeder M., (2009), Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny. [W:] Płaczek J., Żyżelewicz E., Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (red.), Standaryzacja usług biegłego rewidenta: IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 45-58.
26
Krzywda D., (2009), Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 153-168.
27
Schroeder M., Krzywda D., (2008), The Development of Auditing Culture in Poland. [W:] University , Economic , Sciences A., University , Economic , Sciences A., Accounting , (AAFA) (red.), 12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008, Istanbul : DEKON, s. 138-139.
28
Krzywda D., (2008), Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 147-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/162010308
29
Krzywda D., (2008), Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji, "Rachunkowość", nr 9, s. 2-10.
30
Krzywda D., (2008), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
31
Hejnar J., Krzywda D., Wrona B., (2007), Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, s. 59-79.
32
Krzywda D., Schroeder M., (2007), An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004, "Accounting in Europe", vol. 4, no. 1-2, s. 79-107.
33
Krzywda D., (2007), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
34
Krzywda D., (2007), Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 21-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/154311295
35
Krzywda D., Schroeder M., (2007), Auditing Standards in Poland : Past and Present. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 261-272.
36
Krzywda D., Schroeder M., (2007), Polskie a międzynarodowe standardy audytu. [W:] Chorostkowski M., Smejda A., Żyżelewicz E. (red.), Jakość usług biegłego rewidenta: VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 51-63.
37
Krzywda D., (2006), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
38
Krzywda D., (2006), Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. [W:] Czekaj J. (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 230-239.
39
Krzywda D., (2006), Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 4, s. 89-101.
40
Krzywda D., (2006), Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/121975617
41
Krzywda D., (2005), Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 11-32.
42
Krzywda D., (2005), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
43
Krzywda D., Dudek J., (2005), Kapitał własny spółek handlowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 146 s.
44
Krzywda D., (2005), Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 3, s. 55-71.
45
Krzywda D. (red.), (2005), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 442 s.
46
Krzywda D., Szafraniec J., (2005), Badanie sprawozdania finansowego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 285-335.
47
Krzywda D., (2005), Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 15-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/99138315
48
Krzywda D., Schroeder M., (2005), Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 331-336.
49
Krzywda D., Hejnar J., Wrona B., (2004), Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 58-81.
50
Krzywda D., (2004), Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 36-46.
51
Krzywda D., (2004), Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych, "Rachunkowość", nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (18), s. 10-15.
52
Krzywda D., (2004), Badanie pochodnych instrumentów finansowych. [W:] Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości: IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 273-278.
53
Krzywda D., (2004), Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 6-10.
54
Krzywda D., (2004), Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 477-485.
55
Krzywda D., Stępień M., (2004), Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 291-306.
56
Krzywda D., (2004), Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 20-35.
57
Krzywda D., (2003), Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym: III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002, Warszawa : KIBR, s. 95-98.
58
Krzywda D., (2003), Wiarygodność sprawozdań finansowych, "Serwis F-K Finansowo-Księgowy", nr 17 - dodatek: Akademia Rachunkowości, s. 55.
59
Krzywda D., Schroeder M., (2003), Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 335-353.
60
Krzywda D., (2003), Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 317-334.
61
Krzywda D. (red.), (2003), Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym: III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR: materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002, Warszawa : KIBR, 401 s.
62
Krzywda D., (2003), III Doroczna Konferencja Auditingu, "Rachunkowość", nr 2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 1, s. 16-17.
63
Krzywda D., (2003), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 1, s. 37-64.
64
Krzywda D., (2003), Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 633, s. 23-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/53153493
65
Krzywda D., (2002), Sprawozdawczość finansowa. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 180-202.
66
Krzywda D., (2002), Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości, "Rachunkowość", R. 53, nr 4, s. 2-12.
67
Krzywda D., (2001), Terminologia ustawy o rachunkowości, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 35, [1] s.
68
Krzywda D., (2001), Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/10740
69
Krzywda D., (2001), Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60) nr specj., s. 94-102.
70
Krzywda D., Kulis I., (2000), Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową: (zadania sytuacyjne), Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 33, [1]s.
71
Craner J., Krzywda D., Novotny J., Schroeder M., (2000), The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context, "The International Journal of Accounting", vol. 35, no. 3, s. 355-397.
72
Krzywda D., Kulis I., (2000), Dokumentacja robocza badania: (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG"), Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 39, [1] s.
73
Krzywda D., (2000), Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 535, s. 55-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/9831
74
Krzywda D., (1999), Rachunkowość finansowa, Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 623 s.
75
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1998), Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 13-22.
76
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1998), The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy, "European Accounting Review", vol. 7, no. 3, s. 407-440.
77
Krzywda D., Stępień M., (1996), Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA", "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 736, s. 143-146.
78
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1996), The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland. [W:] Garrod N., McLeay S. (red.), Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe, London : Routledge, s. 61-92.
79
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych, (1996), Warszawa : SKwP, 239 s.
80
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków, (1996), Warszawa : SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 104 s.
81
Krzywda D., (1996), Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych. [W:] Micherda B. (red.), Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję, Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 2-25.
82
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1995), A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland, "European Accounting Review", vol. 4, no. 4, s. 625-657.
83
Bailey D., Krzywda D., Schroeder M., (1995), Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 33, s. 5-13.
84
Krzywda D., (1994), Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 433, s. 73-81.
85
Krzywda D., (1993), Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 401, s. 87-101.
86
Bailey D., Krzywda D., Schroeder M., (1993), Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 23 nr specj., s. 23-30.
87
Krzywda D., Micherda B., (1993), Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 23 nr specj., s. 79-87.
88
Krzywda D., Micherda B., (1992), Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 57-73.
89
Krzywda D., (1992), Biznes plan. [W:] Szumilak J. (red.), Marketing : wybrane zagadnienia, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, s. 201-227.
90
Krzywda D., (1992), Problemy rachunkowości spółek partnerskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 105-117.
91
Krzywda D., (1991), Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej, s. 1[56]-18[73].
92
Krzywda D., (1991), Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw. [W:] Burzym E. (kierownik tematu), Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze, s. 1-20 [51-70].
93
Krzywda D., Micherda B., (1991), Leasing jako instrument przepływu kapitału, "Rachunkowość", R. 42, nr 9 (494), s. 254-255.
94
Krzywda D., (1991), Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 33-45.
95
Krzywda D., Micherda B., (1991), Fundusze przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 47-58.
96
Krzywda D., Micherda B., (1991), Ocena wartości przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", R. 42, nr 3 (489), s. 107-108.
97
Krzywda D., (1990), Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach. [W:] Micherda B., Jaklik A. (red.), Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 51-68.
98
Krzywda D., (1990), Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 123-133.
99
Krzywda D., Micherda B., (1990), Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania, "Rachunkowość", R. 41, nr 8 (482), s. 165-167.
100
Krzywda D., Micherda B., (1990), Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce (artykuł dyskusyjny), "Rachunkowość", R. 41, nr 7 (481), s. 119-121.
101
Krzywda D., (1990), Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej, s. 1[16]-23[38].
102
Krzywda D., Samitowski W., (1989), Perspektywy rozwoju rachunkowości, "Rachunkowość", R. 40, nr 10-12 (472-474), s. 314-317.
103
Krzywda D., (1989), Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 77-96.
104
Krzywda D., (1988), Cel i zadania rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 225-238.
105
Krzywda D., Samitowski W., (1987), Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", R. 38, nr 10 (452), s. 306-307.
106
Krzywda D., (1987), Metody pomiaru rezultatów zastosowań ETO w systemach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 127-138.
107
Krzywda D., Gaik F., (1987), Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 83-93.
108
Krzywda D., Lisiński M., (1986), Ocena działalności czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, "Rachunkowość", R. 37, nr 5-6 (437-438), s. 164-166.
109
Krzywda D., Lisiński M., (1986), Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnik wzrostu efektywności gospodarowania, "Przegląd Organizacji", nr 5 (556), s. 16, wkładka.
110
Krzywda D., Lisiński M., (1986), Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 3/86, s. 139-143.
111
Krzywda D., (1985), Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej : pojęcie i klasyfikacja, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 167-188.
112
Gaik F., Krzywda D., (1985), Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 139-151.
113
Krzywda D., Kłosak R., Samitowski W., (1984), Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", R. 35, nr 4 (412), s. 100-101.
114
Krzywda D., Woda W., (1983), Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 154-183.
115
Krzywda D., (1983), Rachunek nakładów i rezultatów jako podstawa rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 109-118.
116
Krzywda D., Pogodzińska-Mizdrak E., Szczepankiewicz U., (1983), Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD). [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-85.
117
Krzywda D., (1982), Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym, Prom. Burzym E., Kraków : , VIII, 305 k.
118
Krzywda D., Pogodzińska-Mizdrak E., Szczepankiewicz U., (1980), Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD). [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-85.
119
Krzywda D., Woda W., (1980), Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 154-183.
120
Gaik F., Krzywda D., Szczepankiewicz U., (1979), Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 3, s. 23-47.
121
Krzywda D., Gaik F., (1977), Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni, "Organizacja, Metody, Technika", R. 20, nr 8 (224), s. 34-38.
122
Krzywda D., Wydymus Z., Gaik F., Micherda B., (1977), Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 27-68.
123
Gaik F., Krzywda D., Micherda B., Wydymus Z., (1977), Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 1, s. 7-38.
124
Krzywda D., Gaik F., (1976), Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw, "Rachunkowość", R. 27, nr 10 (322), s. 338-341.
1
@article{artUEK:2168327129,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "7-23",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0201},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1483/1108},
}
2
@inbook{fksUEK:2168320867,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne",
booktitle = "Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków",
pages = "79-97",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2017",
}
3
@misc{varUEK:2168336317,
author = "Danuta Krzywda and ",
title = "Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "78-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
4
@inbook{mkaUEK:2168320469,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta",
booktitle = "Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia",
pages = "37-48",
adress = "Wrocław",
publisher = "Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ; Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
}
5
@inbook{fmUEK:2168299833,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "203-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264},
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
6
@inbook{fmUEK:2168295141,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym",
booktitle = "Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości",
pages = "38-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-78-5",
}
7
@book{monUEK:2168295129,
title = "Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-78-5",
}
8
@book{monUEK:2168274799,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2013",
isbn = "978-83-7228-329-0",
}
9
@inbook{fmUEK:2168256454,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "128-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
10
@inbook{fmUEK:2168229534,
author = "Danuta Krzywda and Jadwiga Szafraniec",
title = "Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "407-471",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
11
@inbook{fmUEK:2168266132,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji",
booktitle = "Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa",
pages = "115-120",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7702-568-0",
}
12
@inbook{fmUEK:2168229506,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "13-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
13
@unpublished{fnpUEK:2168273712,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "142-152",
year = "2012",
}
14
@inbook{fpUEK:2168289383,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
15
@book{monUEK:2168229470,
title = "Rewizja sprawozdań finansowych",
editor = Krzywda Danuta,
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
16
@book{monUEK:2168221812,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-279-8",
}
17
@inbook{fmUEK:2168218380,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "64-71",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
18
@article{artUEK:2168219906,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 62, 118",
pages = "151-165",
year = "2011",
}
19
@article{artUEK:2168219534,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Standardy podstawą polityki rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "55-72",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189349},
}
20
@inbook{fmUEK:2161927296,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "56-71",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
21
@inbook{fpUEK:2168220704,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
22
@unpublished{fnpUEK:2168303311,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "67-74",
year = "2010",
}
23
@article{artUEK:2165054946,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 56 (112)",
pages = "111-126",
year = "2010",
}
24
@inbook{fmUEK:2164865118,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "215-228",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
25
@inbook{mkaUEK:2166030281,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny",
booktitle = "Standaryzacja usług biegłego rewidenta",
pages = "45-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2009",
isbn = "978-83-89255-30-3",
}
26
@unpublished{fnpUEK:2168220610,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "153-168",
year = "2009",
}
27
@misc{varUEK:2166029131,
author = "Marek Schroeder and Danuta Krzywda",
title = "The Development of Auditing Culture in Poland",
booktitle = "12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008",
pages = "138-139",
adress = "Istanbul",
publisher = "DEKON",
year = "2008",
isbn = "978-975-01960-3-4",
}
28
@article{artUEK:50373,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "785",
pages = "147-155",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162010308},
}
29
@article{artUEK:2165959965,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji",
journal = "Rachunkowość",
number = "9",
pages = "2-10",
year = "2008",
}
30
@inbook{fpUEK:2168289503,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
31
@inbook{fmUEK:2165367776,
author = "Jerzy Hejnar and Danuta Krzywda and Bartłomiej Wrona",
title = "Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "59-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "83-7251-687-1",
}
32
@article{artUEK:2166029171,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004",
journal = "Accounting in Europe",
number = "vol. 4, no. 1-2",
pages = "79-107",
year = "2007",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/17449480701343060},
url = {},
}
33
@inbook{fpUEK:2168232156,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
34
@article{artUEK:50812,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "21-34",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154311295},
}
35
@inbook{fmUEK:2164969648,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Auditing Standards in Poland : Past and Present",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "261-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
36
@inbook{mkaUEK:2166028900,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Polskie a międzynarodowe standardy audytu",
booktitle = "Jakość usług biegłego rewidenta",
pages = "51-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2007",
isbn = "978-83-89255-26-6",
}
37
@inbook{fpUEK:2168252136,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "83-01-14323-1",
}
38
@inbook{mkaUEK:2166121797,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi",
pages = "230-239",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-7-0",
}
39
@article{artUEK:51733,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "4",
pages = "89-101",
year = "2006",
}
40
@article{artUEK:52810,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "23-37",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/121975617},
}
41
@inbook{fmUEK:2165181931,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "11-32",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
42
@inbook{fpUEK:2165921820,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14323-1",
}
43
@book{monUEK:2166029883,
author = "Danuta Krzywda and Józef Dudek",
title = "Kapitał własny spółek handlowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny",
year = "2005",
isbn = "83-7228-169-6",
}
44
@article{artUEK:52418,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "3",
pages = "55-71",
year = "2005",
}
45
@book{monUEK:51546,
title = "Rewizja sprawozdań finansowych",
editor = Krzywda Danuta,
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
46
@inbook{fmUEK:2165192743,
author = "Danuta Krzywda and Jadwiga Szafraniec",
title = "Badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "285-335",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
47
@article{artUEK:51527,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "15-31",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99138315},
}
48
@inbook{fmUEK:2165018294,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "331-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
49
@unpublished{fnpUEK:2168270606,
author = "Danuta Krzywda and Jerzy Hejnar and Bartłomiej Wrona",
title = "Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "58-81",
year = "2004",
}
50
@unpublished{fnpUEK:2168269190,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "36-46",
year = "2004",
}
51
@article{artUEK:2168257426,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych",
journal = "Rachunkowość",
number = "2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor 1 (18)",
pages = "10-15",
year = "2004",
}
52
@inbook{mkaUEK:2168232538,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Badanie pochodnych instrumentów finansowych",
booktitle = "Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości",
pages = "273-278",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2004",
isbn = "83-89255-07-3",
}
53
@unpublished{fnpUEK:2168269168,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "6-10",
year = "2004",
}
54
@inbook{fmUEK:2168048029,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "477-485",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
55
@inbook{fmUEK:2168045918,
author = "Danuta Krzywda and Marta Stępień",
title = "Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "291-306",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
56
@unpublished{fnpUEK:2168269186,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "20-35",
year = "2004",
}
57
@inbook{mkaUEK:2168235258,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego",
booktitle = "Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym",
pages = "95-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "KIBR",
year = "2003",
isbn = "83-89255-00-6",
}
58
@article{artUEK:2168231964,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Wiarygodność sprawozdań finansowych",
journal = "Serwis F-K Finansowo-Księgowy",
number = "17 - dodatek: Akademia Rachunkowości",
pages = "55",
year = "2003",
}
59
@inbook{fmUEK:2165239915,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "335-353",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
60
@inbook{fmUEK:2165230659,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "317-334",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
61
@book{mkrUEK:2168223514,
title = "Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002",
editor = Krzywda Danuta,
adress = "Warszawa",
publisher = "KIBR",
year = "2003",
isbn = "83-89255-00-6",
}
62
@misc{varUEK:2168231944,
author = "Danuta Krzywda",
title = "III Doroczna Konferencja Auditingu",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor 1",
pages = "16-17",
year = "2003",
}
63
@article{artUEK:2168221456,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "1",
pages = "37-64",
year = "2003",
}
64
@article{artUEK:51554,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "633",
pages = "23-31",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/53153493},
}
65
@inbook{fpUEK:2168243146,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdawczość finansowa",
booktitle = "Podstawy rachunkowości",
pages = "180-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-128-X",
}
66
@article{artUEK:2168269404,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 53, 4",
pages = "2-12",
year = "2002",
}
67
@book{ksiUEK:2168272758,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Terminologia ustawy o rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2001",
isbn = "83-7228-066-5",
}
68
@article{artUEK:51504,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "5-15",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10740},
}
69
@article{artUEK:2168254056,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 4 (60) specj.",
pages = "94-102",
year = "2001",
}
70
@book{ksiUEK:2168272756,
author = "Danuta Krzywda and Irena Kulis",
title = "Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2000",
isbn = "83-7228-056-8",
}
71
@article{artUEK:2168222300,
author = "John Craner and Danuta Krzywda and Jiri Novotny and Marek Schroeder",
title = "The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context",
journal = "The International Journal of Accounting",
number = "vol. 35, no. 3",
pages = "355-397",
year = "2000",
}
72
@book{ksiUEK:2168272760,
author = "Danuta Krzywda and Irena Kulis",
title = "Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2000",
isbn = "83-7228-057-6",
}
73
@article{artUEK:2168223872,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "535",
pages = "55-65",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9831},
}
74
@book{monUEK:2168243024,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunkowość finansowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce",
year = "1999",
isbn = "83-86543-58-2",
}
75
@article{artUEK:2168262432,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "13-22",
year = "1998",
}
76
@article{artUEK:2168277727,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy",
journal = "European Accounting Review",
number = "vol. 7, no. 3",
pages = "407-440",
year = "1998",
}
77
@article{artUEK:2168321029,
author = "Danuta Krzywda and Marta Stępień",
title = "Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study ALFA-MAKA",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "736",
pages = "143-146",
adress = "",
year = "1996",
url = {},
}
78
@inbook{fmUEK:2168320027,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland",
booktitle = "Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe",
pages = "61-92",
adress = "London",
publisher = "Routledge",
year = "1996",
isbn = "0-415-08349-4",
}
79
@book{ksiUEK:2168336471,
title = "Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "SKwP",
year = "1996",
url = {},
isbn = "83-86835-05-2",
}
80
@book{podUEK:2168336469,
title = "Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków",
adress = "Warszawa",
publisher = "SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "1996",
url = {},
isbn = "83-86835-22-2",
}
81
@inbook{mkaUEK:2168244574,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję",
pages = "2-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "1996",
}
82
@article{artUEK:2168277725,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland",
journal = "European Accounting Review",
number = "vol. 4, no. 4",
pages = "625-657",
year = "1995",
}
83
@article{artUEK:2168272722,
author = "Derek Bailey and Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 33",
pages = "5-13",
year = "1995",
}
84
@article{artUEK:2168248244,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "433",
pages = "73-81",
year = "1994",
}
85
@article{artUEK:2168264898,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "401",
pages = "87-101",
year = "1993",
}
86
@article{artUEK:2168254198,
author = "Derek Bailey and Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 23 specj.",
pages = "23-30",
year = "1993",
}
87
@article{artUEK:2168254204,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 23 specj.",
pages = "79-87",
year = "1993",
}
88
@article{artUEK:2168235982,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "57-73",
year = "1992",
url = {},
}
89
@inbook{fmUEK:2168296985,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Biznes plan",
booktitle = "Marketing : wybrane zagadnienia",
pages = "201-227",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE",
year = "1992",
}
90
@article{artUEK:2168236008,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Problemy rachunkowości spółek partnerskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "105-117",
year = "1992",
url = {},
}
91
@unpublished{fnpUEK:2168267084,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan",
booktitle = "Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej",
pages = "1[56]-18[73]",
year = "1991",
}
92
@unpublished{fnpUEK:2168332701,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw",
booktitle = "Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze",
pages = "1-20 [51-70]",
year = "1991",
}
93
@article{artUEK:2168266728,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Leasing jako instrument przepływu kapitału",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 42, 9 (494)",
pages = "254-255",
year = "1991",
}
94
@article{artUEK:2168254078,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "33-45",
year = "1991",
}
95
@article{artUEK:2168254082,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Fundusze przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "47-58",
year = "1991",
}
96
@misc{varUEK:2168244058,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Ocena wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 42, 3 (489)",
pages = "107-108",
year = "1991",
}
97
@inbook{mkaUEK:2168320023,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach",
booktitle = "Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję",
pages = "51-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1990",
}
98
@article{artUEK:2168266238,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "123-133",
year = "1990",
}
99
@misc{varUEK:2168244052,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 41, 8 (482)",
pages = "165-167",
year = "1990",
}
100
@article{artUEK:2168244044,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 41, 7 (481)",
pages = "119-121",
year = "1990",
}
101
@unpublished{fnpUEK:2168258210,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach",
booktitle = "Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej",
pages = "1[16]-23[38]",
year = "1990",
}
102
@misc{varUEK:2168265148,
author = "D. Krzywda and W. Samitowski",
title = "Perspektywy rozwoju rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 40, 10-12 (472-474)",
pages = "314-317",
year = "1989",
}
103
@article{artUEK:2168253778,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "77-96",
year = "1989",
}
104
@article{artUEK:2168261814,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Cel i zadania rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "225-238",
year = "1988",
}
105
@misc{varUEK:2168265058,
author = "Danuta Krzywda and Wiesław Samitowski",
title = "Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 38, 10 (452)",
pages = "306-307",
year = "1987",
}
106
@article{artUEK:2168262018,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Metody pomiaru rezultatów zastosowań ETO w systemach ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "127-138",
year = "1987",
}
107
@article{artUEK:2168261978,
author = "Danuta Krzywda and Franciszek Gaik",
title = "Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "83-93",
year = "1987",
}
108
@misc{varUEK:2168272712,
author = "D. Krzywda and M. Lisiński",
title = "Ocena działalności czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 37, 5-6 (437-438)",
pages = "164-166",
year = "1986",
}
109
@misc{varUEK:2168332549,
author = "Danuta Krzywda and Marek Lisiński",
title = "Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnik wzrostu efektywności gospodarowania",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "5 (556)",
pages = "16, wkładka",
year = "1986",
}
110
@misc{varUEK:2168261618,
author = "Danuta Krzywda and Marek Lisiński",
title = "Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 3/86",
pages = "139-143",
year = "1986",
}
111
@article{artUEK:2168262718,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej : pojęcie i klasyfikacja",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "167-188",
year = "1985",
}
112
@article{artUEK:2168262700,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda",
title = "Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "139-151",
year = "1985",
}
113
@misc{varUEK:2168272706,
author = "D. Krzywda and R. Kłosak and W. Samitowski",
title = "Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 35, 4 (412)",
pages = "100-101",
year = "1984",
}
114
@inbook{fskrUEK:2168269014,
author = "Danuta Krzywda and Wiktoria Woda",
title = "Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "154-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
115
@article{artUEK:2168236054,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunek nakładów i rezultatów jako podstawa rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "109-118",
year = "1983",
}
116
@inbook{fskrUEK:2168268984,
author = "Danuta Krzywda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
pages = "56-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
117
@unpublished{drUEK:2168284771,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
118
@inbook{fskrUEK:2168269260,
author = "Danuta Krzywda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
pages = "56-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
119
@inbook{fskrUEK:2168266318,
author = "Danuta Krzywda and Wiktoria Woda",
title = "Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "154-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
120
@article{artUEK:2168247388,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 3",
pages = "23-47",
year = "1979",
}
121
@article{artUEK:2168253982,
author = "Danuta Krzywda and Franciszek Gaik",
title = "Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni",
journal = "Organizacja, Metody, Technika",
number = "R. 20, 8 (224)",
pages = "34-38",
year = "1977",
}
122
@article{artUEK:2168250054,
author = "Danuta Krzywda and Zofia Wydymus and Franciszek Gaik and Bronisław Micherda",
title = "Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "27-68",
year = "1977",
}
123
@article{artUEK:2168266680,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda and Bronisław Micherda and Zofia Wydymus",
title = "Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 1",
pages = "7-38",
year = "1977",
}
124
@article{artUEK:2168272850,
author = "Danuta Krzywda and Franciszek Gaik",
title = "Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 27, 10 (322)",
pages = "338-341",
year = "1976",
}