Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Danuta Krzywda , Piotr Marczyk
Tytuł:
Wycena należności w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według standardów polskich i międzynarodowych = Valuation of Receivables in Accounting and Financial Reporting According to Polish and International Standards
Źródło:
Gospodarka i Finanse. - z. 10 (2020) , s. 181-207. - Tytuł numeru: Współczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i międzynarodowym - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168358830
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi = Defining and Classifying Economic Categories in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 7-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327129
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena = Definicje i klasyfikacje wielkości ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 78-79. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336317
varia
4

Konferencja:
XXV Konferencja naukowo-zawodowa "Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków", Wrocław, Polska, od 2017-12-14 do 2017-12-14
Tytuł:
Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne
Źródło:
Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / red. Zbigniew Luty, Jadwiga Szafraniec - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 79-97 - Bibliogr.
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168320867
rozdział w książce
5

Konferencja:
XXIV Konferencja Naukowo-Zawodowa "Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia", Wrocław, Polska, od 2016-12-15 do 2016-12-15
Tytuł:
Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta
Źródło:
Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia / red. Edward Nowak, Jadwiga Szafraniec - Wrocław: Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ; Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 37-48
Nr:
2168320469
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Tytuł:
Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej = Housing Cooperate Equity as the Subject of Financial Reporting and Auditing
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299833
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
274 s.: il.; 23 cm + dysk optyczny (DVD)
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-62511-78-5
Nr:
2168295129
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym
Źródło:
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 38-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-78-5
Nr:
2168295141
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 128-136
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256454
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-329-0
Nr:
2168274799
monografia
11

Tytuł:
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 142-152 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273712
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji
Źródło:
Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red. Helena Żukowska, Wiesław Janik - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012, s. 115-120 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-568-0
Nr:
2168266132
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 13-44. - Streszcz.
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229506
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Danuta Krzywda , Jadwiga Szafraniec
Tytuł:
Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 407-471. - Streszcz.
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229534
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Rewizja sprawozdań finansowych
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012
Opis fizyczny:
566 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229470
Zobacz powiązane rozdziały
16

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 232-258. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289383
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Standardy podstawą polityki rachunkowości = Standards as the Basis of Accounting Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 849 (2011) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219534
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-279-8
Nr:
2168221812
monografia
19

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych = Financial Aspects of Fixed Assets Optimum Life-Span
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 62, nr 118 (2011) , s. 151-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219906
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 64-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218380
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 67-74 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303311
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 232-258. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220704
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym = Presentation and Disclosure of Monetary Assets in Financial Statements
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165054946
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego
Źródło:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 56-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161927296
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów = Going Concern Disclosures in the Financial Statements and in the Auditors' Report
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 215-228. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865118
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego
Źródło:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2009, s. 153-168 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220610
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny
Źródło:
Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne / red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009, s. 45-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-30-3
Nr:
2166030281
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Tytuł:
Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce = The Public Availability of Expert Auditors' Reports on Financial Reports in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 785 (2008) , s. 147-155. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50373
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Marek Schroeder , Danuta Krzywda
Tytuł:
The Development of Auditing Culture in Poland
Źródło:
12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008 - Istanbul: DEKON, 2008, s. 138-139. - Dostępne tylko streszczenie; podtyt. na okł.: Program and Abstracts
ISBN:
978-975-01960-3-4
Nr:
2166029131
varia
30

Tytuł:
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji
Źródło:
Rachunkowość. - nr 9 (2008) , s. 2-10
Nr:
2165959965
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 232-258. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289503
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
32

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Auditing Standards in Poland : Past and Present
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 261-272 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969648
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004
Źródło:
Accounting in Europe. - vol. 4, no. 1-2 (2007) , s. 79-107. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166029171
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Polskie a międzynarodowe standardy audytu
Źródło:
Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne / red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007, s. 51-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-26-6
Nr:
2166028900
rozdział w materiałach konferencyjnych
35

Tytuł:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 59-79 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165367776
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych = The Principal Rules of Accounting and their Compatibility with Regulations Determining the Substantive Correctness of Financial Reports
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 750 (2007) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50812
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 232-258. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232156
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych = The Problem of Applying the Going-Concern Principle in Business Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 702 (2006) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52810
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 232-258. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252136
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
40

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Tytuł:
Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 230-239. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166121797
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 4 (2006) , s. 89-101
Nr:
51733
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 232-258. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2165921820
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 3 (2005) , s. 55-71
Nr:
52418
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Danuta Krzywda , Józef Dudek
Tytuł:
Kapitał własny spółek handlowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2005
Opis fizyczny:
146 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-169-6
Nr:
2166029883
monografia
45

Tytuł:
Rewizja sprawozdań finansowych
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005
Opis fizyczny:
442 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Indeks, Aneks, Bibliogr.
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
51546
Zobacz powiązane rozdziały
46

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 331-336. - Summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165018294
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych = The Essence and Classification of Financial Instruments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 674 (2005) , s. 15-31. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51527
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Danuta Krzywda , Jadwiga Szafraniec
Tytuł:
Badanie sprawozdania finansowego
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 285-335
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165192743
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 11-32
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165181931
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego
Źródło:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 6-10 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269168
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego
Źródło:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 36-46 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269190
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych
Źródło:
Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (18) (2004) , s. 10-15
Nr:
2168257426
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości
Źródło:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 477-485 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168048029
rozdział w monografii
54

Tytuł:
Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości
Źródło:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 291-306 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168045918
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA2004, s. 58-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270606
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Badanie pochodnych instrumentów finansowych
Źródło:
Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004, s. 273-278
ISBN:
83-89255-07-3
Nr:
2168232538
rozdział w materiałach konferencyjnych
57

Tytuł:
Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego
Źródło:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 20-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269186
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Wiarygodność sprawozdań finansowych
Źródło:
Serwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 17 - dodatek: Akademia Rachunkowości (2003) , s. 55. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka
Nr:
2168231964
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 317-334. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165230659
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 1 (2003) , s. 37-64
Nr:
2168221456
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 335-353. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165239915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
Źródło:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA] - Warszawa: KIBR, 2003, s. 95-98 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168235258
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
III Doroczna Konferencja Auditingu
Źródło:
Rachunkowość2003. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 1, s. 16-17
Nr:
2168231944
varia
64

Tytuł:
Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych = Importance and Categories for Classifying Performance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 633 (2003) , s. 23-31. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51554
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: KIBR, 2003
Opis fizyczny:
401 s.: wykr.; 23 cm
Uwagi:
Akty prawne przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168223514
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
66

Tytuł:
Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości
Źródło:
Rachunkowość. - R. 53, nr 4 (2002) , s. 2-12
Nr:
2168269404
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa
Źródło:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 180-202
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243146
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej = Principles Governing Financial Reporting in the Conditions of a Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 559 (2001) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51504
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001) , s. 94-102 - Bibliogr.
Nr:
2168254056
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Terminologia ustawy o rachunkowości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2001
Opis fizyczny:
35, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7228-066-5
Nr:
2168272758
książka
71

Tytuł:
Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne)
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Opis fizyczny:
33, [1]s.; 24 cm
ISBN:
83-7228-056-8
Nr:
2168272756
książka
72

Autor:
John Craner , Danuta Krzywda , Jiri Novotny , Marek Schroeder
Tytuł:
The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context
Źródło:
The International Journal of Accounting. - vol. 35, no. 3 (2000) , s. 355-397. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222300
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG")
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Opis fizyczny:
39, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7228-057-6
Nr:
2168272760
książka
74

Tytuł:
Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych = Identification and Quantification of Intangible and Legal Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 535 (2000) , s. 55-65. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223872
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Rachunkowość finansowa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1999
Opis fizyczny:
623 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86543-58-2
Nr:
2168243024
monografia
76

Autor:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Tytuł:
The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy
Źródło:
European Accounting Review. - vol. 7, no. 3 (1998) , s. 407-440. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277727
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce = Financial Accounting in the Process of the System's Transformation in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 516 (1998) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262432
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Warszawa: SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1996
Opis fizyczny:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-86835-22-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168336469
79

Autor:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Tytuł:
The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland
Źródło:
Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe / red. Neil Garrod, Stuart McLeay - London: Routledge, 1996, s. 61-92
ISBN:
0-415-08349-4
Nr:
2168320027
rozdział w monografii
80

Tytuł:
Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych
Źródło:
Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję / [rec. i red. Bronisław MICHERDA] - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1996, s. 2-25 - Bibliogr.
Nr:
2168244574
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Warszawa: SKwP, 1996
Opis fizyczny:
239 s.; 24 cm
ISBN:
83-86835-05-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168336471
82

Konferencja:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Polanica-Zdrój, Polska, od 1996-09-19 do 1996-09-21
Tytuł:
Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA"
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996) , s. 143-146. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996
Tryb dostępu:
Nr:
2168321029
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Tytuł:
A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland
Źródło:
European Accounting Review. - vol. 4, no. 4 (1995) , s. 625-657. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277725
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Derek Bailey , Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 33 (1995) , s. 5-13. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168272722
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Tytuł:
Financial Reporting by Polish Listed Companies for 1991
Źródło:
European Accounting Review. - vol. 3, no. 2 (1994) , s. 311-328 - Bibliogr.
Nr:
2168358746
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce = Legal Grounds for Auditing Financial Reports in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 433 (1994) , s. 73-81. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248244
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Derek Bailey , Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Tytuł:
Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993) , s. 23-30. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości
Nr:
2168254198
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw = Leasing in the Process of Boosting Enterprises' Activity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264898
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993) , s. 79-87. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości
Nr:
2168254204
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Biznes plan
Źródło:
Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK] - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992, s. 201-227 - Bibliogr.
Nr:
2168296985
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992) , s. 57-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235982
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Problemy rachunkowości spółek partnerskich = Accounting Problems of Partnerships
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992) , s. 105-117. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168236008
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan
Źródło:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA1991, s. 1[56]-18[73] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-132/Magazyn
Nr:
2168267084
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Fundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991) , s. 47-58. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254082
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Leasing jako instrument przepływu kapitału
Źródło:
Rachunkowość. - R. 42, nr 9 (494) (1991) , s. 254-255
Nr:
2168266728
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Ocena wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Rachunkowość1991. - R. 42, nr 3 (489), s. 107-108
Nr:
2168244058
varia
97

Tytuł:
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw
Źródło:
Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM1991, s. 1-20 [51-70] - Bibliogr.
Program badawczy:
45/JR/1/90/BR
Sygnatura:
NP-112/1/Magazyn
Nr:
2168332701
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa = Managerial Accounting in Control of Business Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991) , s. 33-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254078
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach
Źródło:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA1990, s. 1[16]-23[38] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-33/Magazyn
Nr:
2168258210
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania
Źródło:
Rachunkowość1990. - R. 41, nr 8 (482), s. 165-167
Nr:
2168244052
varia
101

Tytuł:
Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach
Źródło:
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990, s. 51-68
Nr:
2168320023
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego = Computerization of Information Systems as a Specific Kind of Investment and a Form of Technical Progress
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990) , s. 123-133. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266238
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny)
Źródło:
Rachunkowość. - R. 41, nr 7 (481) (1990) , s. 119-121
Nr:
2168244044
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Perspektywy rozwoju rachunkowości
Źródło:
Rachunkowość1989. - R. 40, nr 10-12 (472-474), s. 314-317
Nr:
2168265148
varia
105

Tytuł:
Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości = Conditions Necessary for Proper Achievement of Tasks and Performance of Functions of Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 77-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253778
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Cel i zadania rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej = Targets of Analysing the Efficiency of Using Computers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 225-238. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261814
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Metody pomiaru rezultatów zastosowań ETO w systemach ekonomicznych = Methods of Measuring the Results of Using Computers in Economic Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 127-138. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262018
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie
Źródło:
Rachunkowość1987. - R. 38, nr 10 (452), s. 306-307
Nr:
2168265058
varia
109

Tytuł:
Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości = Reliability of Economic Information from the Point of View of Systems Characteristics of Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 83-93. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261978
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnik wzrostu efektywności gospodarowania
Źródło:
Przegląd Organizacji1986. - nr 5 (556), s. 16, wkładka
Nr:
2168332549
varia
111

Tytuł:
Ocena działalności czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw
Źródło:
Rachunkowość1986. - R. 37, nr 5-6 (437-438), s. 164-166
Nr:
2168272712
varia
112

Tytuł:
Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania = Conference on "Evaluation of Enterprise Activity as Effectiveness Growth Factor in Economy"
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1986. - nr 3, s. 139-143
Nr:
2168261618
varia
113

Tytuł:
Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości = Dependent Progress in the Improvement of the Informational Function of Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 139-151. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262700
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej : pojęcie i klasyfikacja = The Results of the Use of Electronic Computation : Meaning ana Classification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 167-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262718
artykuł w czasopiśmie
115

Autor:
Tytuł:
Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie
Źródło:
Rachunkowość1984. - R. 35, nr 4 (412), s. 100-101
Nr:
2168272706
varia
116

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 56-85
Nr:
2168268984
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 154-183 - Bibliogr.
Nr:
2168269014
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Rachunek nakładów i rezultatów jako podstawa rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej = Account of Outlays and Effects as the Basis of the Account of the Effectiveness of the Use of Electronic Computation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 109-118. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236054
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
313 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/880
Nr:
2168284771
doktorat
120

Tytuł:
Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 154-183 - Bibliogr.
Nr:
2168266318
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 56-85
Nr:
2168269260
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979) , s. 23-47
Nr:
2168247388
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni
Źródło:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 20, nr 8 (1977) , s. 34-38
Nr:
2168253982
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977) , s. 7-38
Nr:
2168266680
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977) , s. 27-68. - Rez., summ.
Nr:
2168250054
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw
Źródło:
Rachunkowość. - R. 27, nr 10 (322) (1976) , s. 338-341
Nr:
2168272850
artykuł w czasopiśmie
1
Wycena należności w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według standardów polskich i międzynarodowych = Valuation of Receivables in Accounting and Financial Reporting According to Polish and International Standards / Danuta KRZYWDA, Piotr Marczyk // Gospodarka i Finanse. - z. 10 (2020), s. 181-207. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i międzynarodowym. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://stsw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/zeszyt10_16marca.pdf. - ISSN 2084-7904
2
Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi = Defining and Classifying Economic Categories in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 7-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1483/1108. - ISSN 1898-6447
3
Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena = Definicje i klasyfikacje wielkości ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / Danuta KRZYWDA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 78-79. - Dostępne tylko streszczenia
4
Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne / Danuta KRZYWDA // W: Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / red. Zbigniew Luty, Jadwiga Szafraniec. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017. - S. 79-97. - Bibliogr.
5
Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta / Danuta KRZYWDA // W: Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia / red. Edward Nowak, Jadwiga Szafraniec. - Wrocław: Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ; Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 37-48
6
Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej = Housing Cooperate Equity as the Subject of Financial Reporting and Auditing / Danuta KRZYWDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264
7
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 274 s. : il. ; 23 cm + dysk optyczny (DVD). - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-62511-78-5
8
Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym / Danuta KRZYWDA // W: Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 38-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-78-5
9
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 128-136. - ISBN 978-83-7641-836-0
10
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja / Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-329-0
11
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 142-152. - Bibliogr.
12
Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji / Danuta KRZYWDA // W: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red. Helena Żukowska, Wiesław Janik. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012. - S. 115-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-568-0
13
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 13-44. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
14
Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA, Jadwiga Szafraniec // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 407-471. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
15
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - 566 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość). - ISBN 978-83-7228-302-3
16
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
17
Standardy podstawą polityki rachunkowości = Standards as the Basis of Accounting Policy / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 55-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189349. - ISSN 1898-6447
18
Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym / Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość). - ISBN 978-83-7228-279-8
19
Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych = Financial Aspects of Fixed Assets Optimum Life-Span / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 62, nr 118 (2011), s. 151-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
20
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 64-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
21
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 67-74. - Bibliogr.
22
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
23
Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym = Presentation and Disclosure of Monetary Assets in Financial Statements / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010), s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
24
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego / Danuta KRZYWDA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 56-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
25
Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów = Going Concern Disclosures in the Financial Statements and in the Auditors' Report / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 215-228. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
26
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego / Danuta KRZYWDA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 153-168. - Bibliogr.
27
Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne / red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009. - S. 45-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-30-3
28
Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce = The Public Availability of Expert Auditors' Reports on Financial Reports in Poland / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 147-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162010308. - ISSN 1898-6447
29
The Development of Auditing Culture in Poland / Marek Schroeder, Danuta KRZYWDA // W: 12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008. - Istanbul: DEKON, [2008]. - S. 138-139. - Dostępne tylko streszczenie; podtyt. na okł.: Program and Abstracts. - ISBN 978-975-01960-3-4
30
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - nr 9 (2008), s. 2-10. - ISSN 0481-5475
31
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
32
Auditing Standards in Poland : Past and Present / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 261-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
33
An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004 / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Accounting in Europe. - vol. 4, no. 1-2 (2007), s. 79-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1744-9480
34
Polskie a międzynarodowe standardy audytu / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne / [red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz]. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. - S. 51-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-26-6
35
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej / Jerzy HEJNAR, Danuta KRZYWDA, Bartłomiej WRONA // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 59-79. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
36
Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych = The Principal Rules of Accounting and their Compatibility with Regulations Determining the Substantive Correctness of Financial Reports / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 21-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154311295. - ISSN 0208-7944
37
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
38
Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych = The Problem of Applying the Going-Concern Principle in Business Accounting / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 702 (2006), s. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/121975617. - ISSN 0208-7944
39
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
40
Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym / Danuta KRZYWDA // W: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006. - S. 230-239. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-7-0
41
Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych / Danuta KRZYWDA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 4 (2006), s. 89-101. - ISSN 1731-2310
42
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
43
Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze / Danuta KRZYWDA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 3 (2005), s. 55-71. - ISSN 1731-2310
44
Kapitał własny spółek handlowych / Danuta KRZYWDA, Józef Dudek. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2005. - 146 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-169-6
45
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - 442 s. : il. ; 24 cm. - Indeks, Aneks. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-166-1
46
Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 331-336. - Summ. - ISBN 83-922067-2-X
47
Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych = The Essence and Classification of Financial Instruments / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 674 (2005), s. 15-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99138315. - ISSN 0208-7944
48
Badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA, Jadwiga Szafraniec // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 285-335. - ISBN 83-7228-166-1
49
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 11-32. - ISBN 83-7228-166-1
50
Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 6-10. - Bibliogr.
51
Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 36-46. - Bibliogr.
52
Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (18) (2004), s. 10-15. - ISSN 0481-5475
53
Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 477-485. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
54
Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości / Danuta KRZYWDA, Marta STĘPIEŃ // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 291-306. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
55
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej / Danuta KRZYWDA, Jerzy HEJNAR, Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 58-81. - Bibliogr.
56
Badanie pochodnych instrumentów finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004. - S. 273-278. - ISBN 83-89255-07-3
57
Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 20-35. - Bibliogr.
58
Wiarygodność sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // Serwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 17 - dodatek: Akademia Rachunkowości (2003), s. 55. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka. - ISSN 1232-6003
59
Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej / Danuta KRZYWDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 317-334. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
60
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej / Danuta KRZYWDA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 1 (2003), s. 37-64. - ISSN 1731-2310
61
Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 335-353. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
62
Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa: KIBR, 2003. - S. 95-98. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-00-6
63
III Doroczna Konferencja Auditingu / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 1 (2003), s. 16-17. - ISSN 0481-5475
64
Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych = Importance and Categories for Classifying Performance / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003), s. 23-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/53153493. - ISSN 0208-7944
65
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa: KIBR, 2003. - 401 s. : wykr. ; 23 cm. - Akty prawne przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-89255-00-6
66
Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - R. 53, nr 4 (2002), s. 2-12. - ISSN 0481-5475
67
Sprawozdawczość finansowa / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 180-202. - ISBN 83-7252-128-X
68
Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej = Principles Governing Financial Reporting in the Conditions of a Market Economy / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 559 (2001), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10740. - ISSN 0208-7944
69
Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001), s. 94-102. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
70
Terminologia ustawy o rachunkowości / Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2001. - 35, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-066-5
71
Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne) / Danuta KRZYWDA, Irena KULIS. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 33, [1]s. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-056-8
72
The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context / John Craner, Danuta KRZYWDA, Jiri Novotny, Marek Schroeder // The International Journal of Accounting. - vol. 35, no. 3 (September 2000), s. 355-397. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1094-4060
73
Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG") / Danuta KRZYWDA, Irena KULIS. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 39, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-057-6
74
Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych = Identification and Quantification of Intangible and Legal Assets / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 535 (2000), s. 55-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9831. - ISSN 0208-7944
75
Rachunkowość finansowa / Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1999. - 623 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86543-58-2
76
The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek Schroeder // European Accounting Review. - vol. 7, no. 3 (1998), s. 407-440. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0963-8180
77
Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce = Financial Accounting in the Process of the System's Transformation in Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek Schroeder // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 13-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków / oprac. Danuta Krzywda, Irena KULIS. - Warszawa: SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1996. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86835-22-2
79
The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek Schroeder // W: Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe / ed. Neil Garrod, Stuart McLeay. - London: Routledge, 1996. - S. 61-92. - ISBN 0-415-08349-4
80
Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję / [rec. i red. Bronisław MICHERDA]. - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1996. - S. 2-25. - Bibliogr.
81
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych / oprac. Danuta Krzywda, Irena KULIS. - Warszawa: SKwP, 1996. - 239 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86835-05-2
82
Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA" / Danuta KRZYWDA, Marta STĘPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996), s. 143-146. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996. - ISSN 0324-8445
83
A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey and Marek Schroeder // European Accounting Review. - vol. 4, no. 4 (1995), s. 625-657. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0963-8180
84
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania / Derek Bailey, Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 33 (1995), s. 5-13. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
85
Financial Reporting by Polish Listed Companies for 1991 / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey and Marek Schroeder // European Accounting Review. - vol. 3, no. 2 (1994), s. 311-328. - Bibliogr. - ISSN 0963-8180
86
Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce = Legal Grounds for Auditing Financial Reports in Poland / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 433 (1994), s. 73-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
87
Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie / Derek Bailey, Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993), s. 23-30. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - ISSN 0137-2211
88
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw = Leasing in the Process of Boosting Enterprises' Activity / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
89
Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993), s. 79-87. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - ISSN 0137-2211
90
Biznes plan / Danuta KRZYWDA // W: Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992. - S. 201-227. - Bibliogr.
91
Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992), s. 57-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
92
Problemy rachunkowości spółek partnerskich = Accounting Problems of Partnerships / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992), s. 105-117. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
93
Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan / Danuta KRZYWDA // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA. - (1991), s. 1[56]-18[73]. - Bibliogr.
94
Fundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991), s. 47-58. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
95
Leasing jako instrument przepływu kapitału / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 42, nr 9 (494) (1991), s. 254-255. - ISSN 0481-5475
96
Ocena wartości przedsiębiorstwa / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 42, nr 3 (489) (1991), s. 107-108. - ISSN 0481-5475
97
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw / Danuta KRZYWDA // W: Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM. - (1991), s. 1-20 [51-70]. - Bibliogr.
98
Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa = Managerial Accounting in Control of Business Activities / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991), s. 33-45. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
99
Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach / Danuta KRZYWDA // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA. - (1990), s. 1[16]-23[38]. - Bibliogr.
100
Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 8 (482) (1990), s. 165-167. - ISSN 0481-5475
101
Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach / Danuta KRZYWDA // W: Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990. - S. 51-68
102
Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego = Computerization of Information Systems as a Specific Kind of Investment and a Form of Technical Progress / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990), s. 123-133. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
103
Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny) / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 7 (481) (1990), s. 119-121. - ISSN 0481-5475
104
Perspektywy rozwoju rachunkowości / D. KRZYWDA, W. SAMITOWSKI // Rachunkowość. - R. 40, nr 10-12 (472-474) (1989), s. 314-317. - ISSN 0481-5475
105
Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości = Conditions Necessary for Proper Achievement of Tasks and Performance of Functions of Accounting / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 77-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
106
Cel i zadania rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej = Targets of Analysing the Efficiency of Using Computers / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988), s. 225-238. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
107
Metody pomiaru rezultatów zastosowań ETO w systemach ekonomicznych = Methods of Measuring the Results of Using Computers in Economic Systems / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 127-138. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
108
Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie / Danuta KRZYWDA, Wiesław SAMITOWSKI // Rachunkowość. - R. 38, nr 10 (452) (1987), s. 306-307. - ISSN 0481-5475
109
Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości = Reliability of Economic Information from the Point of View of Systems Characteristics of Accountancy / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987), s. 83-93. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
110
Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnik wzrostu efektywności gospodarowania / Danuta KRZYWDA, Marek LISIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 5 (556) (1986), s. 16, wkładka. - ISSN 0137-7221
111
Ocena działalności czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw / D. KRZYWDA, M. LISIŃSKI // Rachunkowość. - R. 37, nr 5-6 (437-438) (1986), s. 164-166. - ISSN 0481-5475
112
Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania = Conference on "Evaluation of Enterprise Activity as Effectiveness Growth Factor in Economy" / Danuta KRZYWDA, Marek LISIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1986), s. 139-143. - ISSN 0079-578X
113
Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości = Dependent Progress in the Improvement of the Informational Function of Accountancy / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985), s. 139-151. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
114
Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej : pojęcie i klasyfikacja = The Results of the Use of Electronic Computation : Meaning ana Classification / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985), s. 167-188. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
115
Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie / D. KRZYWDA, R. Kłosak, W. SAMITOWSKI // Rachunkowość. - R. 35, nr 4 (412) (1984), s. 100-101. - ISSN 0481-5475
116
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD) / Danuta KRZYWDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Urszula SZCZEPANKOWICZ[!] // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 56-85
117
Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego / Danuta KRZYWDA, Wiktoria WODA // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 154-183. - Bibliogr.
118
Rachunek nakładów i rezultatów jako podstawa rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej = Account of Outlays and Effects as the Basis of the Account of the Effectiveness of the Use of Electronic Computation / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983), s. 109-118. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
119
Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym / Danuta KRZYWDA ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1982. - 313 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
120
Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego / Danuta KRZYWDA, Wiktoria WODA // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 154-183. - Bibliogr.
121
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD) / Danuta KRZYWDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Urszula SZCZEPANKIEWICZ // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 56-85
122
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Urszula SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979), s. 23-47. - ISSN 0137-2211
123
Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIK // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 20, nr 8 (1977), s. 34-38. - ISSN 0860-4673
124
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977), s. 7-38. - ISSN 0137-2211
125
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory / Danuta KRZYWDA, Zofia WYDYMUS, Franciszek GAIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977), s. 27-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
126
Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIK // Rachunkowość. - R. 27, nr 10 (322) (1976), s. 338-341. - ISSN 0481-5475
1
Krzywda D., Marczyk P., (2020), Wycena należności w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według standardów polskich i międzynarodowych, "Gospodarka i Finanse", z. 10, s. 181-207; https://stsw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/zeszyt10_16marca.pdf
2
Krzywda D., (2018), Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 7-23; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1483/1108
3
Krzywda D., (2017), Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 78-79.
4
Krzywda D., (2017), Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne. [W:] Luty Z., Szafraniec J. (red.), Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 79-97.
5
Krzywda D., (2016), Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta. [W:] Nowak E., Szafraniec J. (red.), Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia, Wrocław : Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-48.
6
Krzywda D., (2015), Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 203-214.
7
Krzywda D., Stępień M. (red.), (2014), Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 274 s.
8
Krzywda D., (2014), Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym. [W:] Krzywda D., Stępień M. (red.), Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 38-48.
9
Krzywda D., (2013), Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 128-136.
10
Krzywda D., (2013), Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 105 s.
11
Krzywda D., ([2012]), Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 142-152.
12
Krzywda D., (2012), Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji. [W:] Żukowska H., Janik W. (red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 115-120.
13
Krzywda D., (2012), Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 13-44.
14
Krzywda D., Szafraniec J., (2012), Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 407-471.
15
Krzywda D. (red.), (2012), Rewizja sprawozdań finansowych, Wyd. 2 zm.Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 566 s.
16
Krzywda D., (2012), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
17
Krzywda D., (2011), Standardy podstawą polityki rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 55-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189349
18
Krzywda D., (2011), Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 133 s.
19
Krzywda D., Schroeder M., (2011), Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62, nr 118, s. 151-165.
20
Krzywda D., (2011), Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 64-71.
21
Krzywda D., (2010), Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 67-74.
22
Krzywda D., (2010), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
23
Krzywda D., (2010), Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), s. 111-126.
24
Krzywda D., (2010), Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 56-71.
25
Krzywda D., Schroeder M., (2009), Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 215-228.
26
Krzywda D., (2009), Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 153-168.
27
Krzywda D., Schroeder M., (2009), Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny. [W:] Płaczek J., Żyżelewicz E. (red.), Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 45-58.
28
Krzywda D., (2008), Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 147-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/162010308
29
Schroeder M., Krzywda D., (2008), The Development of Auditing Culture in Poland. [W:] 12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008, Istanbul : DEKON, s. 138-139.
30
Krzywda D., (2008), Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji, "Rachunkowość", nr 9, s. 2-10.
31
Krzywda D., (2008), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
32
Krzywda D., Schroeder M., (2007), Auditing Standards in Poland : Past and Present. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 261-272.
33
Krzywda D., Schroeder M., (2007), An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004, "Accounting in Europe", vol. 4, no. 1-2, s. 79-107.
34
Krzywda D., Schroeder M., (2007), Polskie a międzynarodowe standardy audytu. [W:] Chorostkowski M., Smejda A., Żyżelewicz E. (red.), Jakość usług biegłego rewidenta: VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 51-63.
35
Hejnar J., Krzywda D., Wrona B., (2007), Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, s. 59-79.
36
Krzywda D., (2007), Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 21-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/154311295
37
Krzywda D., (2007), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
38
Krzywda D., (2006), Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/121975617
39
Krzywda D., (2006), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
40
Krzywda D., (2006), Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. [W:] Czekaj J. (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 230-239.
41
Krzywda D., (2006), Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 4, s. 89-101.
42
Krzywda D., (2005), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
43
Krzywda D., (2005), Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 3, s. 55-71.
44
Krzywda D., Dudek J., (2005), Kapitał własny spółek handlowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 146 s.
45
Krzywda D. (red.), (2005), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 442 s.
46
Krzywda D., Schroeder M., (2005), Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 331-336.
47
Krzywda D., (2005), Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 15-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/99138315
48
Krzywda D., Szafraniec J., (2005), Badanie sprawozdania finansowego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 285-335.
49
Krzywda D., (2005), Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 11-32.
50
Krzywda D., (2004), Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 6-10.
51
Krzywda D., (2004), Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 36-46.
52
Krzywda D., (2004), Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych, "Rachunkowość", nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (18), s. 10-15.
53
Krzywda D., (2004), Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 477-485.
54
Krzywda D., Stępień M., (2004), Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 291-306.
55
Krzywda D., Hejnar J., Wrona B., (2004), Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 58-81.
56
Krzywda D., (2004), Badanie pochodnych instrumentów finansowych. [W:] Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości: IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 273-278.
57
Krzywda D., (2004), Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 20-35.
58
Krzywda D., (2003), Wiarygodność sprawozdań finansowych, "Serwis F-K Finansowo-Księgowy", nr 17 - dodatek: Akademia Rachunkowości, s. 55.
59
Krzywda D., (2003), Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 317-334.
60
Krzywda D., (2003), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 1, s. 37-64.
61
Krzywda D., Schroeder M., (2003), Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 335-353.
62
Krzywda D., (2003), Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym: III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002, Warszawa : KIBR, s. 95-98.
63
Krzywda D., (2003), III Doroczna Konferencja Auditingu, "Rachunkowość", nr 2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 1, s. 16-17.
64
Krzywda D., (2003), Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 633, s. 23-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/53153493
65
Krzywda D. (red.), (2003), Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym: III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR: materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002, Warszawa : KIBR, 401 s.
66
Krzywda D., (2002), Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości, "Rachunkowość", R. 53, nr 4, s. 2-12.
67
Krzywda D., (2002), Sprawozdawczość finansowa. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 180-202.
68
Krzywda D., (2001), Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/10740
69
Krzywda D., (2001), Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60) nr specj., s. 94-102.
70
Krzywda D., (2001), Terminologia ustawy o rachunkowości, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 35, [1] s.
71
Krzywda D., Kulis I., (2000), Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową: (zadania sytuacyjne), Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 33, [1]s.
72
Craner J., Krzywda D., Novotny J., Schroeder M., (2000), The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context, "The International Journal of Accounting", vol. 35, no. 3, s. 355-397.
73
Krzywda D., Kulis I., (2000), Dokumentacja robocza badania: (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG"), Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 39, [1] s.
74
Krzywda D., (2000), Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 535, s. 55-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/9831
75
Krzywda D., (1999), Rachunkowość finansowa, Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 623 s.
76
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1998), The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy, "European Accounting Review", vol. 7, no. 3, s. 407-440.
77
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1998), Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 13-22.
78
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków, (1996), Warszawa : SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 104 s.
79
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1996), The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland. [W:] Garrod N., McLeay S. (red.), Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe, London : Routledge, s. 61-92.
80
Krzywda D., (1996), Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych. [W:] re., MICHERDA B. (red.), Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję, Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 2-25.
81
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych, (1996), Warszawa : SKwP, 239 s.
82
Krzywda D., Stępień M., (1996), Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA", "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 736, s. 143-146.
83
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1995), A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland, "European Accounting Review", vol. 4, no. 4, s. 625-657.
84
Bailey D., Krzywda D., Schroeder M., (1995), Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 33, s. 5-13.
85
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1994), Financial Reporting by Polish Listed Companies for 1991, "European Accounting Review", vol. 3, no. 2, s. 311-328.
86
Krzywda D., (1994), Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 433, s. 73-81.
87
Bailey D., Krzywda D., Schroeder M., (1993), Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 23 nr specj., s. 23-30.
88
Krzywda D., (1993), Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 401, s. 87-101.
89
Krzywda D., Micherda B., (1993), Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 23 nr specj., s. 79-87.
90
Krzywda D., (1992), Biznes plan. [W:] Szumilak J. (red.), Marketing : wybrane zagadnienia, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, s. 201-227.
91
Krzywda D., Micherda B., (1992), Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 57-73.
92
Krzywda D., (1992), Problemy rachunkowości spółek partnerskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 105-117.
93
Krzywda D., (1991), Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej, s. 1[56]-18[73].
94
Krzywda D., Micherda B., (1991), Fundusze przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 47-58.
95
Krzywda D., Micherda B., (1991), Leasing jako instrument przepływu kapitału, "Rachunkowość", R. 42, nr 9 (494), s. 254-255.
96
Krzywda D., Micherda B., (1991), Ocena wartości przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", R. 42, nr 3 (489), s. 107-108.
97
Krzywda D., (1991), Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw. [W:] Burzym E. (kierownik tematu), Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze, s. 1-20 [51-70].
98
Krzywda D., (1991), Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 33-45.
99
Krzywda D., (1990), Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej, s. 1[16]-23[38].
100
Krzywda D., Micherda B., (1990), Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania, "Rachunkowość", R. 41, nr 8 (482), s. 165-167.
101
Krzywda D., (1990), Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach. [W:] Micherda B., Jaklik A. (red.), Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 51-68.
102
Krzywda D., (1990), Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 123-133.
103
Krzywda D., Micherda B., (1990), Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce (artykuł dyskusyjny), "Rachunkowość", R. 41, nr 7 (481), s. 119-121.
104
Krzywda D., Samitowski W., (1989), Perspektywy rozwoju rachunkowości, "Rachunkowość", R. 40, nr 10-12 (472-474), s. 314-317.
105
Krzywda D., (1989), Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 77-96.
106
Krzywda D., (1988), Cel i zadania rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 225-238.
107
Krzywda D., (1987), Metody pomiaru rezultatów zastosowań ETO w systemach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 127-138.
108
Krzywda D., Samitowski W., (1987), Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", R. 38, nr 10 (452), s. 306-307.
109
Krzywda D., Gaik F., (1987), Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 83-93.
110
Krzywda D., Lisiński M., (1986), Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnik wzrostu efektywności gospodarowania, "Przegląd Organizacji", nr 5 (556), s. 16, wkładka.
111
Krzywda D., Lisiński M., (1986), Ocena działalności czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, "Rachunkowość", R. 37, nr 5-6 (437-438), s. 164-166.
112
Krzywda D., Lisiński M., (1986), Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 139-143.
113
Gaik F., Krzywda D., (1985), Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 139-151.
114
Krzywda D., (1985), Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej : pojęcie i klasyfikacja, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 167-188.
115
Krzywda D., Kłosak R., Samitowski W., (1984), Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", R. 35, nr 4 (412), s. 100-101.
116
Krzywda D., Pogodzińska-Mizdrak E., Szczepankiewicz U., (1983), Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD). [W:] RAJZER K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-85.
117
Krzywda D., Woda W., (1983), Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 154-183.
118
Krzywda D., (1983), Rachunek nakładów i rezultatów jako podstawa rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 109-118.
119
Krzywda D., (1982), Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym, Prom. Burzym E., Kraków : , 313 k.
120
Krzywda D., Woda W., (1980), Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 154-183.
121
Krzywda D., Pogodzińska-Mizdrak E., Szczepankiewicz U., (1980), Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD). [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-85.
122
Gaik F., Krzywda D., Szczepankiewicz U., (1979), Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 3, s. 23-47.
123
Krzywda D., Gaik F., (1977), Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 20, nr 8, s. 34-38.
124
Gaik F., Krzywda D., Micherda B., Wydymus Z., (1977), Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 1, s. 7-38.
125
Krzywda D., Wydymus Z., Gaik F., Micherda B., (1977), Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 27-68.
126
Krzywda D., Gaik F., (1976), Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw, "Rachunkowość", R. 27, nr 10 (322), s. 338-341.
1
@article{UEK:2168358830,
author = "Danuta Krzywda and Piotr Marczyk",
title = "Wycena należności w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według standardów polskich i międzynarodowych",
journal = "Gospodarka i Finanse",
number = "z. 10",
pages = "181-207",
year = "2020",
url = {https://stsw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/zeszyt10_16marca.pdf},
}
2
@article{UEK:2168327129,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "7-23",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0201},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1483/1108},
}
3
@misc{UEK:2168336317,
author = "Danuta Krzywda and ",
title = "Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "78-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
4
@inbook{UEK:2168320867,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne",
booktitle = "Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków",
pages = "79-97",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2017",
}
5
@inbook{UEK:2168320469,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta",
booktitle = "Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia",
pages = "37-48",
adress = "Wrocław",
publisher = "Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ; Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
}
6
@inbook{UEK:2168299833,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "203-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264 },
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
7
@book{UEK:2168295129,
title = "Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-78-5",
}
8
@inbook{UEK:2168295141,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym",
booktitle = "Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości",
pages = "38-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-78-5",
}
9
@inbook{UEK:2168256454,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "128-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
10
@book{UEK:2168274799,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2013",
isbn = "978-83-7228-329-0",
}
11
@unpublished{UEK:2168273712,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "142-152",
year = "2012",
}
12
@inbook{UEK:2168266132,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji",
booktitle = "Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa",
pages = "115-120",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7702-568-0",
}
13
@inbook{UEK:2168229506,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "13-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
14
@inbook{UEK:2168229534,
author = "Danuta Krzywda and Jadwiga Szafraniec",
title = "Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "407-471",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
15
@book{UEK:2168229470,
title = "Rewizja sprawozdań finansowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
16
@inbook{UEK:2168289383,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
17
@article{UEK:2168219534,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Standardy podstawą polityki rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "55-72",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189349},
}
18
@book{UEK:2168221812,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-279-8",
}
19
@article{UEK:2168219906,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 62, 118",
pages = "151-165",
year = "2011",
}
20
@inbook{UEK:2168218380,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "64-71",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
21
@unpublished{UEK:2168303311,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "67-74",
year = "2010",
}
22
@inbook{UEK:2168220704,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
23
@article{UEK:2165054946,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 56 (112)",
pages = "111-126",
year = "2010",
}
24
@inbook{UEK:2161927296,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "56-71",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
25
@inbook{UEK:2164865118,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "215-228",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
26
@unpublished{UEK:2168220610,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "153-168",
year = "2009",
}
27
@inbook{UEK:2166030281,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny",
booktitle = "Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne",
pages = "45-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2009",
isbn = "978-83-89255-30-3",
}
28
@article{UEK:50373,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "785",
pages = "147-155",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162010308},
}
29
@misc{UEK:2166029131,
author = "Marek Schroeder and Danuta Krzywda",
title = "The Development of Auditing Culture in Poland",
booktitle = "12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008",
pages = "138-139",
adress = "Istanbul",
publisher = "DEKON",
year = "2008",
isbn = "978-975-01960-3-4",
}
30
@article{UEK:2165959965,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji",
journal = "Rachunkowość",
number = "9",
pages = "2-10",
year = "2008",
}
31
@inbook{UEK:2168289503,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
32
@inbook{UEK:2164969648,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Auditing Standards in Poland : Past and Present",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "261-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
33
@article{UEK:2166029171,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004",
journal = "Accounting in Europe",
number = "vol. 4, no. 1-2",
pages = "79-107",
year = "2007",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/17449480701343060},
url = {},
}
34
@inbook{UEK:2166028900,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Polskie a międzynarodowe standardy audytu",
booktitle = "Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne",
pages = "51-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2007",
isbn = "978-83-89255-26-6",
}
35
@inbook{UEK:2165367776,
author = "Jerzy Hejnar and Danuta Krzywda and Bartłomiej Wrona",
title = "Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "59-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "83-7251-687-1",
}
36
@article{UEK:50812,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "21-34",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154311295},
}
37
@inbook{UEK:2168232156,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
38
@article{UEK:52810,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "23-37",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/121975617},
}
39
@inbook{UEK:2168252136,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "83-01-14323-1",
}
40
@inbook{UEK:2166121797,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi",
pages = "230-239",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-7-0",
}
41
@article{UEK:51733,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "4",
pages = "89-101",
year = "2006",
}
42
@inbook{UEK:2165921820,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14323-1",
}
43
@article{UEK:52418,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "3",
pages = "55-71",
year = "2005",
}
44
@book{UEK:2166029883,
author = "Danuta Krzywda and Józef Dudek",
title = "Kapitał własny spółek handlowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny",
year = "2005",
isbn = "83-7228-169-6",
}
45
@book{UEK:51546,
title = "Rewizja sprawozdań finansowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
46
@inbook{UEK:2165018294,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "331-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
47
@article{UEK:51527,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "15-31",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99138315},
}
48
@inbook{UEK:2165192743,
author = "Danuta Krzywda and Jadwiga Szafraniec",
title = "Badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "285-335",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
49
@inbook{UEK:2165181931,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "11-32",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
50
@unpublished{UEK:2168269168,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "6-10",
year = "2004",
}
51
@unpublished{UEK:2168269190,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "36-46",
year = "2004",
}
52
@article{UEK:2168257426,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych",
journal = "Rachunkowość",
number = "2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor 1 (18)",
pages = "10-15",
year = "2004",
}
53
@inbook{UEK:2168048029,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "477-485",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
54
@inbook{UEK:2168045918,
author = "Danuta Krzywda and Marta Stępień",
title = "Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "291-306",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
55
@unpublished{UEK:2168270606,
author = "Danuta Krzywda and Jerzy Hejnar and Bartłomiej Wrona",
title = "Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "58-81",
year = "2004",
}
56
@inbook{UEK:2168232538,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Badanie pochodnych instrumentów finansowych",
booktitle = "Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne",
pages = "273-278",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2004",
isbn = "83-89255-07-3",
}
57
@unpublished{UEK:2168269186,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "20-35",
year = "2004",
}
58
@article{UEK:2168231964,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Wiarygodność sprawozdań finansowych",
journal = "Serwis F-K Finansowo-Księgowy",
number = "17 - dodatek: Akademia Rachunkowości",
pages = "55",
year = "2003",
}
59
@inbook{UEK:2165230659,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "317-334",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
60
@article{UEK:2168221456,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "1",
pages = "37-64",
year = "2003",
}
61
@inbook{UEK:2165239915,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "335-353",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
62
@inbook{UEK:2168235258,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego",
booktitle = "Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002",
pages = "95-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "KIBR",
year = "2003",
isbn = "83-89255-00-6",
}
63
@misc{UEK:2168231944,
author = "Danuta Krzywda",
title = "III Doroczna Konferencja Auditingu",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor 1",
pages = "16-17",
year = "2003",
}
64
@article{UEK:51554,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "633",
pages = "23-31",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/53153493},
}
65
@book{UEK:2168223514,
title = "Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002",
adress = "Warszawa",
publisher = "KIBR",
year = "2003",
isbn = "83-89255-00-6",
}
66
@article{UEK:2168269404,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 53, 4",
pages = "2-12",
year = "2002",
}
67
@inbook{UEK:2168243146,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdawczość finansowa",
booktitle = "Podstawy rachunkowości",
pages = "180-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-128-X",
}
68
@article{UEK:51504,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "5-15",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10740},
}
69
@article{UEK:2168254056,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 4 (60) specj.",
pages = "94-102",
year = "2001",
}
70
@book{UEK:2168272758,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Terminologia ustawy o rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2001",
isbn = "83-7228-066-5",
}
71
@book{UEK:2168272756,
author = "Danuta Krzywda and Irena Kulis",
title = "Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2000",
isbn = "83-7228-056-8",
}
72
@article{UEK:2168222300,
author = "John Craner and Danuta Krzywda and Jiri Novotny and Marek Schroeder",
title = "The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context",
journal = "The International Journal of Accounting",
number = "vol. 35, no. 3",
pages = "355-397",
year = "2000",
}
73
@book{UEK:2168272760,
author = "Danuta Krzywda and Irena Kulis",
title = "Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2000",
isbn = "83-7228-057-6",
}
74
@article{UEK:2168223872,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "535",
pages = "55-65",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9831},
}
75
@book{UEK:2168243024,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunkowość finansowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce",
year = "1999",
isbn = "83-86543-58-2",
}
76
@article{UEK:2168277727,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy",
journal = "European Accounting Review",
number = "vol. 7, no. 3",
pages = "407-440",
year = "1998",
}
77
@article{UEK:2168262432,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "13-22",
year = "1998",
}
78
@book{UEK:2168336469,
title = "Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków",
adress = "Warszawa",
publisher = "SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "1996",
url = {},
isbn = "83-86835-22-2",
}
79
@inbook{UEK:2168320027,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland",
booktitle = "Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe",
pages = "61-92",
adress = "London",
publisher = "Routledge",
year = "1996",
isbn = "0-415-08349-4",
}
80
@inbook{UEK:2168244574,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję",
pages = "2-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "1996",
}
81
@book{UEK:2168336471,
title = "Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "SKwP",
year = "1996",
url = {},
isbn = "83-86835-05-2",
}
82
@article{UEK:2168321029,
author = "Danuta Krzywda and Marta Stępień",
title = "Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study ALFA-MAKA",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "736",
pages = "143-146",
adress = "",
year = "1996",
url = {},
}
83
@article{UEK:2168277725,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland",
journal = "European Accounting Review",
number = "vol. 4, no. 4",
pages = "625-657",
year = "1995",
}
84
@article{UEK:2168272722,
author = "Derek Bailey and Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 33",
pages = "5-13",
year = "1995",
}
85
@article{UEK:2168358746,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "Financial Reporting by Polish Listed Companies for 1991",
journal = "European Accounting Review",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "311-328",
year = "1994",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/09638189400000022},
url = {},
}
86
@article{UEK:2168248244,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "433",
pages = "73-81",
year = "1994",
}
87
@article{UEK:2168254198,
author = "Derek Bailey and Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 23 specj.",
pages = "23-30",
year = "1993",
}
88
@article{UEK:2168264898,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "401",
pages = "87-101",
year = "1993",
}
89
@article{UEK:2168254204,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 23 specj.",
pages = "79-87",
year = "1993",
}
90
@inbook{UEK:2168296985,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Biznes plan",
booktitle = "Marketing : wybrane zagadnienia",
pages = "201-227",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE",
year = "1992",
}
91
@article{UEK:2168235982,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "57-73",
year = "1992",
url = {},
}
92
@article{UEK:2168236008,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Problemy rachunkowości spółek partnerskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "105-117",
year = "1992",
url = {},
}
93
@unpublished{UEK:2168267084,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan",
booktitle = "Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej",
pages = "1[56]-18[73]",
year = "1991",
}
94
@article{UEK:2168254082,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Fundusze przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "47-58",
year = "1991",
}
95
@article{UEK:2168266728,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Leasing jako instrument przepływu kapitału",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 42, 9 (494)",
pages = "254-255",
year = "1991",
}
96
@misc{UEK:2168244058,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Ocena wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 42, 3 (489)",
pages = "107-108",
year = "1991",
}
97
@unpublished{UEK:2168332701,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw",
booktitle = "Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze ",
pages = "1-20 [51-70]",
year = "1991",
}
98
@article{UEK:2168254078,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "33-45",
year = "1991",
}
99
@unpublished{UEK:2168258210,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach",
booktitle = "Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej",
pages = "1[16]-23[38]",
year = "1990",
}
100
@misc{UEK:2168244052,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 41, 8 (482)",
pages = "165-167",
year = "1990",
}
101
@inbook{UEK:2168320023,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach",
booktitle = "Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję",
pages = "51-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1990",
}
102
@article{UEK:2168266238,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "123-133",
year = "1990",
}
103
@article{UEK:2168244044,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 41, 7 (481)",
pages = "119-121",
year = "1990",
}
104
@misc{UEK:2168265148,
author = "Danuta Krzywda and Wiesław Samitowski",
title = "Perspektywy rozwoju rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 40, 10-12 (472-474)",
pages = "314-317",
year = "1989",
}
105
@article{UEK:2168253778,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "77-96",
year = "1989",
}
106
@article{UEK:2168261814,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Cel i zadania rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "225-238",
year = "1988",
}
107
@article{UEK:2168262018,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Metody pomiaru rezultatów zastosowań ETO w systemach ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "127-138",
year = "1987",
}
108
@misc{UEK:2168265058,
author = "Danuta Krzywda and Wiesław Samitowski",
title = "Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 38, 10 (452)",
pages = "306-307",
year = "1987",
}
109
@article{UEK:2168261978,
author = "Danuta Krzywda and Franciszek Gaik",
title = "Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "83-93",
year = "1987",
}
110
@misc{UEK:2168332549,
author = "Danuta Krzywda and Marek Lisiński",
title = "Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnik wzrostu efektywności gospodarowania",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "5 (556)",
pages = "16, wkładka",
year = "1986",
}
111
@misc{UEK:2168272712,
author = "Danuta Krzywda and Marek Lisiński",
title = "Ocena działalności czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 37, 5-6 (437-438)",
pages = "164-166",
year = "1986",
}
112
@misc{UEK:2168261618,
author = "Danuta Krzywda and Marek Lisiński",
title = "Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "139-143",
year = "1986",
}
113
@article{UEK:2168262700,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda",
title = "Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "139-151",
year = "1985",
}
114
@article{UEK:2168262718,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej : pojęcie i klasyfikacja",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "167-188",
year = "1985",
}
115
@misc{UEK:2168272706,
author = "Danuta Krzywda and R. Kłosak and Wiesław Samitowski",
title = "Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 35, 4 (412)",
pages = "100-101",
year = "1984",
}
116
@inbook{UEK:2168268984,
author = "Danuta Krzywda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
pages = "56-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
117
@inbook{UEK:2168269014,
author = "Danuta Krzywda and Wiktoria Woda",
title = "Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "154-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
118
@article{UEK:2168236054,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunek nakładów i rezultatów jako podstawa rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "109-118",
year = "1983",
}
119
@unpublished{UEK:2168284771,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
120
@inbook{UEK:2168266318,
author = "Danuta Krzywda and Wiktoria Woda",
title = "Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "154-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
121
@inbook{UEK:2168269260,
author = "Danuta Krzywda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
pages = "56-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
122
@article{UEK:2168247388,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 3",
pages = "23-47",
year = "1979",
}
123
@article{UEK:2168253982,
author = "Danuta Krzywda and Franciszek Gaik",
title = "Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 20, 8",
pages = "34-38",
year = "1977",
}
124
@article{UEK:2168266680,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda and Bronisław Micherda and Zofia Wydymus",
title = "Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 1",
pages = "7-38",
year = "1977",
}
125
@article{UEK:2168250054,
author = "Danuta Krzywda and Zofia Wydymus and Franciszek Gaik and Bronisław Micherda",
title = "Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "27-68",
year = "1977",
}
126
@article{UEK:2168272850,
author = "Danuta Krzywda and Franciszek Gaik",
title = "Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 27, 10 (322)",
pages = "338-341",
year = "1976",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID