Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Teoria kosztów
Źródło:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 153-169
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168306723
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zagadnienia optymalnego wyboru w poglądach na rolę państwa we współczesnej gospodarce = Problems of Optimal Choice and the Economic Role of Government in Present Day Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997) , s. 5-17. - Summ.
Nr:
2168253562
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Polityka cenowa monopolu
Źródło:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 192-195
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168268494
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej
Źródło:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 183-202
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168306731
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Pojęcie kosztów produkcji : koszty księgowe a koszty ekonomiczne
Źródło:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 153-157
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168268482
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej
Źródło:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 183-202
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168306831
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji niedoskonałej
Źródło:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 196-202
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168260230
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Teoria kosztów
Źródło:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 153-169
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168306815
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Pojęcie kosztów produkcji : koszty księgowe a koszty ekonomiczne
Źródło:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 153-157
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168268580
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Współczesna teoria i polityka stabilizacji gospodarki : wnioski dla gospodarki polskiej
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH1994, s. 1-30 [128]-[154]
Sygnatura:
NP-199/[2]/Magazyn
Nr:
2168257038
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Teoria kosztów / Ewa KRZYŚCIAK, Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 153-169. - ISBN 83-87239-37-2
2
Zagadnienia optymalnego wyboru w poglądach na rolę państwa we współczesnej gospodarce = Problems of Optimal Choice and the Economic Role of Government in Present Day Economy / Ewa KRZYŚCIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997), s. 5-17. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Polityka cenowa monopolu / Ewa KRZYŚCIAK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 192-195. - ISBN 83-87239-37-2
4
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej / Zofia DACH, Ewa KRZYŚCIAK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 183-202. - ISBN 83-87239-37-2
5
Pojęcie kosztów produkcji : koszty księgowe a koszty ekonomiczne / Ewa KRZYŚCIAK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 153-157. - ISBN 83-87239-37-2
6
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej / Zofia DACH, Ewa KRZYŚCIAK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 183-202. - ISBN 83-86439-32-7
7
Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji niedoskonałej / Ewa KRZYŚCIAK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 196-202. - ISBN 83-86439-32-7
8
Teoria kosztów / Ewa KRZYŚCIAK, Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 153-169. - ISBN 83-86439-32-7
9
Pojęcie kosztów produkcji : koszty księgowe a koszty ekonomiczne / Ewa KRZYŚCIAK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 153-157. - ISBN 83-86439-32-7
10
Współczesna teoria i polityka stabilizacji gospodarki : wnioski dla gospodarki polskiej / Ewa KRZYŚCIAK // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH. - ([1994]), s. 1-30 [128]-[154]
1
Krzyściak E., Dach Z., (1997), Teoria kosztów. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 153-169.
2
Krzyściak E., (1997), Zagadnienia optymalnego wyboru w poglądach na rolę państwa we współczesnej gospodarce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 5-17.
3
Krzyściak E., (1997), Polityka cenowa monopolu. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 192-195.
4
Dach Z., Krzyściak E., (1997), Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 183-202.
5
Krzyściak E., (1997), Pojęcie kosztów produkcji : koszty księgowe a koszty ekonomiczne. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 153-157.
6
Dach Z., Krzyściak E., (1995), Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 183-202.
7
Krzyściak E., (1995), Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji niedoskonałej. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 196-202.
8
Krzyściak E., Dach Z., (1995), Teoria kosztów. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 153-169.
9
Krzyściak E., (1995), Pojęcie kosztów produkcji : koszty księgowe a koszty ekonomiczne. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 153-157.
10
Krzyściak E., ([1994]), Współczesna teoria i polityka stabilizacji gospodarki : wnioski dla gospodarki polskiej. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu, s. 1-30 [128]-[154].
1
@inbook{UEK:2168306723,
author = "Krzyściak Ewa and Dach Zofia",
title = "Teoria kosztów",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "153-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
2
@article{UEK:2168253562,
author = "Krzyściak Ewa",
title = "Zagadnienia optymalnego wyboru w poglądach na rolę państwa we współczesnej gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "490",
pages = "5-17",
year = "1997",
}
3
@misc{UEK:2168268494,
author = "Krzyściak Ewa",
title = "Polityka cenowa monopolu",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "192-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
4
@inbook{UEK:2168306731,
author = "Dach Zofia and Krzyściak Ewa",
title = "Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "183-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
5
@misc{UEK:2168268482,
author = "Krzyściak Ewa",
title = "Pojęcie kosztów produkcji : koszty księgowe a koszty ekonomiczne",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "153-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
6
@inbook{UEK:2168306831,
author = "Dach Zofia and Krzyściak Ewa",
title = "Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "183-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
7
@misc{UEK:2168260230,
author = "Krzyściak Ewa",
title = "Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji niedoskonałej",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "196-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
8
@inbook{UEK:2168306815,
author = "Krzyściak Ewa and Dach Zofia",
title = "Teoria kosztów",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "153-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
9
@misc{UEK:2168268580,
author = "Krzyściak Ewa",
title = "Pojęcie kosztów produkcji : koszty księgowe a koszty ekonomiczne",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "153-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
10
@unpublished{UEK:2168257038,
author = "Krzyściak Ewa",
title = "Współczesna teoria i polityka stabilizacji gospodarki : wnioski dla gospodarki polskiej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu",
pages = "1-30 [128]-[154]",
year = "1994",
}