Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Ekwilibrium systemów z ograniczoną preferencją
Źródło:
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 93-104
Nr:
2168269284
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Pewne kryterium nierozkładalności wielomianów o współczynnikach holomorficznych = A Criterion for Decomposability of Polynomials with Holomorphic Coefficients
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 404 (1993) , s. 39-42. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244786
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Ekwilibrium systemów z ograniczoną preferencją / Jacek MIELECKI // W: XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 93-104
2
Pewne kryterium nierozkładalności wielomianów o współczynnikach holomorficznych = A Criterion for Decomposability of Polynomials with Holomorphic Coefficients / Jacek MIELECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 404 (1993), s. 39-42. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Mielecki J., (1994), Ekwilibrium systemów z ograniczoną preferencją. [W:] Zeliaś A. (red.), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 93-104.
2
Mielecki J., (1993), Pewne kryterium nierozkładalności wielomianów o współczynnikach holomorficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 404, s. 39-42.
1
@inbook{UEK:2168269284,
author = "Mielecki Jacek",
title = "Ekwilibrium systemów z ograniczoną preferencją",
booktitle = "XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.)",
pages = "93-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
}
2
@article{UEK:2168244786,
author = "Mielecki Jacek",
title = "Pewne kryterium nierozkładalności wielomianów o współczynnikach holomorficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "404",
pages = "39-42",
year = "1993",
}