Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities
Źródło:
Sustainability. - vol. 14, iss. 15, art. no. 9368 (2022) , s. 1-29. - Tytuł numeru: Corporate Sustainability and Innovation in SMEs - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by the WSB University in Dąbrowa Górnicza.
This publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program in 2022 and WSB University in Dąbrowa Górnicza as a part of the research funded under the program of the Minister of Education and Science titled "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19, the amount of funding PLN 10 788 423,16.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168367348
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Digitalisation of Enterprises in the Energy Sector : Drivers - Business Models - Prospective Directions of Changes
Źródło:
Energies. - vol. 15, iss. 23, art. no. 8962 (2022) , s. 1-22. - Tytuł numeru: Challenges and Research Trends of Energy Business and Management - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication is a component of scientific research carried out at the University of Economics in Cracow as a part of the research of the Potential Program in 2022 no 056/ZZE/2022/POT
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168370518
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
The Selected Tools in Controlling of Production
Źródło:
Restructuring Management : Models - Changes - Development / red. Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 63-76. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349738
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Etapy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie = Stages of Implementing Controlling in the Enterprise
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 163-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338841
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
The Influence of Financial Condition on Investment Decisions in Enterprises in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 136 (2019) , s. 243-255. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidizing university research potential.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168342939
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Znaczenie funkcji controllingu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem = The Importance of Controlling in Entities' Management Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 108 (2017) , s. 215-228. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168319383
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
252 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
Nr:
2168319001
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Próba identyfikacji i klasyfikacji czynników efektywności w ubezpieczeniach komunikacyjnych = Attempt of Identification and Classification of Effectiveness Factors in Motor Insurance
Źródło:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 139-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319085
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 9-13
ISBN:
978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
Nr:
2168319003
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Cele i zadania controllingu w przedsiębiorstwie = Objectives and Tasks of Controlling in the Enterprise
Źródło:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 201-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315491
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Stopień zagrożenia działalności przedsiębiorstw małych i średnich
Źródło:
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna Tarnawa, Anna Skowrońska - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016, s. 56-80
ISBN:
978-83-7633-311-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168313369
fragment raportu/sprawozdania
12

Tytuł:
Analiza stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce : w okresie I-II kw. 2016 r. [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016
Opis fizyczny:
156 s.: il.
ISBN:
978-83-7633-342-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168314959
monografia
13

Tytuł:
Specyficzne i systemowe przyczyny występowania sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie = Specific and Systemic Factors of the Crisis in the Enterprise
Źródło:
Problemy zarządzania we współczesnej gospodarce / red. Barbara Czerniachowicz, Katarzyna Szopik-Depczyńska - Szczecin: ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, 2016, s. 9-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7518-824-0
Nr:
2168313981
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce wobec zagrożenia upadłością : analiza lat 2014-2015 [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016
Opis fizyczny:
129 s.: il.
ISBN:
978-83-7633-339-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168314961
monografia
15

Tytuł:
Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015
Opis fizyczny:
219 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
Nr:
2168296431
16

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR. Raport łączny 14 [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
83 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168340433
raport/sprawozdanie
17

Tytuł:
Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 14 [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
72 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168340425
raport/sprawozdanie
18

Tytuł:
Development Plan Concept and Implementation : Analysis and Assessment of Good Practices in Construction Companies
Źródło:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 54-63
ISBN:
978-83-7633-397-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168301347
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - koncepcja systemowa ISR = An Assessment of the Threat of Business Failure - a Systemic RRF Concept
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (2015) , s. 18-25. - Summ.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168298051
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Non-profit Organizations Operating in Healthcare Sector in Poland in 1989-2010
Źródło:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / red. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 163-179 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288849
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland
Źródło:
Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013 / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. [3]-[25]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1486/Magazyn
Nr:
2168302509
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych
Źródło:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 67-77
ISBN:
978-83-7633-261-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168293029
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Kierunki działań restrukturyzacyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce po 1990 roku
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 141-185
ISBN:
978-83-62511-92-1 ; 978-83-62511-87-7
Nr:
2168283545
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Trends in Changes in Volumes and Fields of Activities of Medium-Sized Enterprises in Poland in 2007-2011
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 191-207 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168287567
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Analiza kierunków rozwoju oraz zmian sytuacji ekonomicznej średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012 = Analysis of the Development Directions and the Economic Situation Changes of Medium-Sized Enterprises in Poland during Years 2007-2012
Źródło:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 389-420. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283275
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością
Źródło:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 195-219
ISBN:
978-83-7633-269-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168292661
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Analiza kierunków rozwoju oraz zmian sytuacji ekonomicznej średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012 = Analysis of the Development Directions and the Economic Situation Changes of Medium-Sized Enterprises in Poland during Years 2007-2012
Źródło:
Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013 / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. [28]-[59]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1486/Magazyn
Nr:
2168302513
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Measuring the Scale of Bankruptcy in the Economy
Źródło:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / red. Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 33-46
ISBN:
978-83-7633-265-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168293057
rozdział w monografii
29

Autor:
Tytuł:
Pomiar skali upadłości w gospodarce
Źródło:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 35-48
ISBN:
978-83-7633-269-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168292651
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Perspektywa mikroekonomiczna oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością
Źródło:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 121-136
ISBN:
978-83-7633-269-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168292657
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 13 [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Opis fizyczny:
167 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168340423
raport/sprawozdanie
32

Tytuł:
Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland
Źródło:
Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / red. Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 139-161. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-73-0
Nr:
2168284575
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Bankruptcy Risk at Enterprise Level - a Microeconomic Assessment
Źródło:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / red. Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 191-215
ISBN:
978-83-7633-265-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168293087
rozdział w monografii
34

Tytuł:
Bankruptcy Risk Assessment - a Microeconomic Perspective
Źródło:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / red. Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 117-131
ISBN:
978-83-7633-265-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168293083
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Alternative Forms and Sources of Enterprises Financing in Poland
Źródło:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 485-496. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254664
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI Trójstronne Sympozjum Naukowe
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 24-25
Tryb dostępu:
Nr:
2168280121
varia
37

Konferencja:
XI International scientific symposium "Strategy of enterprises in the waiting period of the crisis: economic, social and legal aspects", Kijów, Ukraina, od 2013-05-15 do 2013-05-16
Tytuł:
Innovation and Growth in the Face of Economic Crisis
Źródło:
Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI International Scientific Symposium, [May 15-16, 2013, Kyiv] / red. Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2013, s. 114-133. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-617-0
Nr:
2168265976
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Tytuł:
Analiza i ocena kierunków rozwoju oraz zmian sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw zatrudniających 50-249 osób w Polsce w latach 2007-2012
Źródło:
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. [39]-[67]
Sygnatura:
NP-1439/Magazyn
Nr:
2168288179
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających 9-49 pracujących w Polsce w latach 2007-2012
Źródło:
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. [12]-[38]
Sygnatura:
NP-1439/Magazyn
Nr:
2168288171
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
The Analysis of the Level and Directions of Innovations in the Health Protection Sector in Poland in the Years 1995-2009
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / red. Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012, s. 725-744. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237878
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Zmiany intensywności i kierunków przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw zatrudniających 50-249 osób w latach 1998-2011
Źródło:
Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011 / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. 54-85
Sygnatura:
NP-1388/Magazyn
Nr:
2168272306
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Profitability Analysis in Enterprise under Conditions of Confidence Crisis on Financial Markets
Źródło:
The Functioning of the Company During the Crisis / red. Piotr Bartkowiak - Poznań: Scientific Society for Organization and Management, 2011, s. 71-91
ISBN:
978-83-927534-5-2
Nr:
2168242670
rozdział w monografii
43

Tytuł:
Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw dla potrzeb instrumentu szybkiego reagowania : opracowanie analityczne : rozwiązanie projektowe "System Wczesnego Ostrzegania" : raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168314113
raport/sprawozdanie
44

Tytuł:
Opracowanie analityczne : rozwiązanie projektowe "System Wczesnego Ostrzegania" : raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
219 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168314115
raport/sprawozdanie
45

Tytuł:
The Role of Defective Risk Management Systems as a Factor of the Credit Crisis
Źródło:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 195-207 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166536546
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Poziom oraz kierunki zmian innowacyjności z uwzględnieniem ochrony zdrowia w Polsce w latach 1995-2009 = The Changes of the Level of Innovation in Health Care Services in Poland since 1995-2009
Źródło:
Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach = Conditions, Trends and Results of Development of Industry and Services in Poland / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2011, s. 502-518. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-28-6
Nr:
2168233256
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Zmiany poziomu koncentracji działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce w latach 2001-2007 = The Changes of the Level of Servive Activity of the Health and Social Care Concentration in Poland since 2001 to 2007
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 639-653. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168220090
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Globalizacja gospodarki a procesy innowacyjne w krajach OECD = The Globalisation Whereas Research and Development in OECD Countries
Źródło:
Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and Services Development Contemporary Challenges and Contingencies / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2010, s. 47-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-27-9
Nr:
2165660997
rozdział w monografii
49

Tytuł:
Zmiany liczby i struktury jednostek gospodarczych w Polsce w latach 1991-2007 = Changes in the Number and Structure of Economic Entities in Poland, 1991-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 836 (2010) , s. 179-194. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51635
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Outsourcing procesów pomocniczych a racjonalizacja gospodarowania czynnikami wytwórczymi z zakładach opieki zdrowotnej = Outsourcing of Auxiliary Processes and Rationalization of Running a Farm with Productive Factors in Health Care Centres
Źródło:
Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw / red. Jan Duraj - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 33-50. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-7525-402-0
Nr:
2168335081
rozdział w monografii
51

Tytuł:
Zmiany wielkości kształtujących potencjał gospodarczy Polski w latach 1993-2008
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. 11-27
Sygnatura:
NP-1075/Magazyn
Nr:
2168253110
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Outsourcing procesów działalności pomocniczej w zakładach opieki zdrowotnej
Źródło:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 343-357 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028212
rozdział w monografii
53

Tytuł:
Podstawowe relacje ekonomiczne kształtujące i charakteryzujące stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w latach 1993-2008
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. 28-99
Sygnatura:
NP-1075/Magazyn
Nr:
2168253112
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Uwarunkowania stosowania wybranych metod statystycznych i analitycznych w analizie kosztów zakładów opieki zdrowotnej = Conditioning Usages of Selected Statistical Nad Analytic Methods in Analysis of Cost of Health Care Centres
Źródło:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 245-261. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165720351
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Zmiany wielkości i struktury podmiotów gospodarczych prowadzących działalność usługową w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce
Źródło:
Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. Stanisław CHOMĄTOWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 167-208
ISBN:
978-83-927790-5-6
Nr:
2165634170
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Anatomia kryzysu kredytowego w świetle wadliwych systemów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych = Anatomy of the Credit Crisis in the Perspective of Defect Risk Management Systems in Financial Institutions
Źródło:
Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring Challenges in the Face of the Global Economic Crisis / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 27-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-6-3
Nr:
2162220170
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Shell Academy III - certyfikaty rozdane
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (30), s. 29
Tryb dostępu:
Nr:
2168275077
varia
58

Tytuł:
Zmiany poziomu, kierunków i form koncentracji działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce w latach 2001-2007
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. 95-121
Sygnatura:
NP-1284/Magazyn
Nr:
2168243610
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Akademia Shella III rozpoczęta!
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (30), s. 42
Tryb dostępu:
Nr:
2168275061
varia
60

Tytuł:
Controlling operacyjny jako narzędzie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
545 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-130
Nr:
51390
doktorat
61

Tytuł:
The Impact of the Transformation of Economic System upon the Development of Enterprises in Poland
Źródło:
Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI] - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. 29-47. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 2)
ISBN:
978-83-924656-8-3
Nr:
2165743317
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Nowoczesne instrumenty finansowe jako narzędzie wykorzystywane w procesie zabezpieczenia się przed ryzykiem operacyjnym = Modern Financial Instruments as the Tool Used in Operational Risk Management
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 149-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165620797
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Shell Academy - certyfikaty rozdane
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (21), s. 16
Tryb dostępu:
Nr:
2168347668
varia
64

Tytuł:
Shell Academy - druga edycja rozpoczęta
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008) , s. 11
Tryb dostępu:
Nr:
2166741841
artykuł nierecenzowany
65

Tytuł:
Wpływ transformacji systemowej gospodarki na rozwój przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 30-45
Sygnatura:
NP-1245/Magazyn
Nr:
2165604653
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Zmiany wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych w ochronie zdrowia i opiece społecznej w Polsce w latach 1995-2005
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. 89-144
Sygnatura:
NP-1279/Magazyn
Nr:
2165345541
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Systematyka podziału metod budżetowania = The Taxonomy of Budgeting Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006) , s. 183-196. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51149
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Zmiany poziomu rozwoju i struktury usług ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz działalności edukacyjnej w Polsce w latach 1991-2005
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. 136-182
Sygnatura:
NP-1129/Magazyn
Nr:
2168286507
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Zmiany ilości i struktury podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 1991-2004 = Evolution of the Number and the Structure of Business Entities in Poland in 1991-2004
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 387-400. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165768069
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Zmiany liczby i struktury podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 1992-2004
Źródło:
Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. 124-138
Sygnatura:
NP-1063/Magazyn
Nr:
2168262212
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Efekty działalności narodowych funduszy inwestycyjnych jako element restrukturyzacji gospodarki = Effects of the National Investments Funds Activity as an Element of the Economy's Restructuring
Źródło:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 202-210. - Streszcz.
ISBN:
83-907047-5-7
Nr:
2166326529
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Istota, znaczenie i zakres procesu restrukturyzacji gospodarki i jej podmiotów
Źródło:
Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 102-164
ISBN:
83-7252-294-4
Nr:
2166175157
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Wyodrębnione programy prywatyzacyjne realizowane w warunkach transformacji
Źródło:
Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 165-196
ISBN:
83-7252-294-4
Nr:
2166175257
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Kontrola procesu prywatyzacji w Polsce : wybrane zagadnienia
Źródło:
Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 378-425
ISBN:
83-7252-294-4
Nr:
2166175431
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Przebieg procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, w układzie regionalnym w latach 1990-2003
Źródło:
Zarządzanie zmianą : kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce / red. Czesław Glinkowski - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004, s. 58-68. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-204-3048-8
Nr:
2168346282
rozdział w monografii
76

Autor:
Stanisław Chomątowski , Paweł Krzemiński , Krzysztof Gubała , Łukasz Kędzior , Konrad Kolegowicz
Tytuł:
Dynamika i kierunki zmian struktury działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku
Źródło:
Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. 45-83
Sygnatura:
NP-939/Magazyn
Nr:
2168306685
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Konferencja:
IV Konferencja naukowa nt. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2003-06-16 do 2003-06-18
Tytuł:
Ocena stopnia realizacji zadań w centrach przychodów
Źródło:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003 / red. Wiktor Krawczyk - [Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], 2003, s. 199-207. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-916384-5-6
Nr:
2168233072
rozdział w materiałach konferencyjnych
78

Tytuł:
Znaczenie rachunku kosztów dla celów budżetowania = Importance of Cost Accounting for Budget Needs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003) , s. 215-228. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223372
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Grabowski Zbigniew
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
188 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277073
raport/sprawozdanie
80

Tytuł:
Elementy procesu restrukturyzacji związane z wdrażaniem systemu budżetowania w przedsiębiorstwie = Elements of the Restructuring Process Concerning Increating of the Budgeting System in the Enterprise
Źródło:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 455-463. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224968
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Nowe koncepcje rachunków kosztów wykorzystywanych w budżetowaniu
Źródło:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 2 / red. Wiktor Krawczyk - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami, 2001, s. 177-189. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-914035-6-4
Nr:
2168233040
rozdział w monografii
82

Autor:
Józefa Famielec , Janusz Dańko , Stefan Korta , Mieczysława Małecka , Piotr P. Małecki
Tytuł:
Opracowanie metodyki badania wartości środków trwałych służących ochronie środowiska
Prace pomocnicze:
, Janiczko Ewa
, Żmuda Jadwiga
, Kulka-Dubert Anna
, Jagiełło Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
106 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
załączniki, Bibliogr.
Nr:
2168277007
raport/sprawozdanie
83

Tytuł:
Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998
Prace pomocnicze:
Górka Jacek W.
, Jagiełło Krzysztof
, Pawlik Łukasz
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
120 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168276987
raport/sprawozdanie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia specjalizacji i nowoczesności struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji jej gospodarki
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
154/KEIOP/2/2011/S/633
Sygnatura:
NP-1340/Magazyn
Nr:
2168265614
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Efekty ekonomiczne zmian wielkości i struktury inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
3/KEiOP/2/08/S/420
Sygnatura:
NP-1244/Magazyn
Nr:
2165604121
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
291 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
82/KEiOP/3/2000/S
Sygnatura:
NP-708/Magazyn
Nr:
2168256492
naukowo-badawcze
4

Autor:
Józefa Famielec , Krzysztof Jagiełło , Paweł Krzemiński
Tytuł:
Funkcjonowanie zamówień publicznych w gospodarce polskiej
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Bołtrys-Krysiak Hanna
, Sobiecki Marek
, Koźbiał Małgorzata
, Krzemieniec Lucyna
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
89 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
35/KPPIE/4/99/S
Sygnatura:
NP-618/Magazyn
Nr:
2168259186
naukowo-badawcze
1
The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Mateusz Janas, Sylwia KRUK, Paweł KRZEMIŃSKI, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA // Sustainability. - vol. 14, iss. 15 (2022), s. 1-29. - Summ.. - Tytuł numeru: Corporate Sustainability and Innovation in SMEs. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9368. - ISSN 2071-1050
2
Digitalisation of Enterprises in the Energy Sector : Drivers - Business Models - Prospective Directions of Changes / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Sylwia KRUK, Paweł KRZEMIŃSKI, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA // Energies. - vol. 15, iss. 23 (2022), s. 1-22. - Summ.. - Tytuł numeru: Challenges and Research Trends of Energy Business and Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/23/8962. - ISSN 1996-1073
3
The Selected Tools in Controlling of Production / Paweł KRZEMIŃSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 63-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT
4
Etapy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie = Stages of Implementing Controlling in the Enterprise / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 163-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
5
The Influence of Financial Condition on Investment Decisions in Enterprises in Poland / Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 136 (2019), s. 243-255. - Summ.. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20136/Kolegowicz,%20Krzemi+%C3%A4ski.pdf. - ISSN 1641-3466
6
Znaczenie funkcji controllingu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem = The Importance of Controlling in Entities' Management Processes / Paweł KRZEMIŃSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 108 (2017), s. 215-228. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20108/Krzeminski%20P.%202.pdf. - ISSN 1641-3466
7
Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 252 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
8
Próba identyfikacji i klasyfikacji czynników efektywności w ubezpieczeniach komunikacyjnych = Attempt of Identification and Classification of Effectiveness Factors in Motor Insurance / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 139-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
9
Wstęp / Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 9-13. - ISBN 978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
10
Cele i zadania controllingu w przedsiębiorstwie = Objectives and Tasks of Controlling in the Enterprise / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 201-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
11
Stopień zagrożenia działalności przedsiębiorstw małych i średnich / Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna Tarnawa, Anna Skowrońska. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016. - S. 56-80. - ISBN 978-83-7633-311-3. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2016_raport_msp_pl_clik.pdf
12
Analiza stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce : w okresie I-II kw. 2016 r. [on-line] / Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016. - 156 s. : il. - ISBN 978-83-7633-342-7. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_analiza_szu_msd.pdf
13
Specyficzne i systemowe przyczyny występowania sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie = Specific and Systemic Factors of the Crisis in the Enterprise / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Problemy zarządzania we współczesnej gospodarce / red. nauk. Barbara Czerniachowicz, Katarzyna Szopik-Depczyńska. - Szczecin: ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, 2016. - S. 9-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7518-824-0
14
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce wobec zagrożenia upadłością : analiza lat 2014-2015 [on-line] / Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016. - 129 s. : il. - ISBN 978-83-7633-339-7. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_analiza_szu_msp.pdf
15
Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
16
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR. Raport łączny 14 [on-line] / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI, Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ, Piotr Boguszewski. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 83 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_2_lacznyisr.pdf
17
Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 14 [on-line] / Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI, Kamil FIJOREK. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 72 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/index.php/component/publications/publication/592
18
Development Plan Concept and Implementation : Analysis and Assessment of Good Practices in Construction Companies / Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 54-63. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit
19
Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - koncepcja systemowa ISR = An Assessment of the Threat of Business Failure - a Systemic RRF Concept / Jarosław KACZMAREK, Kamil FIJOREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 4 (2015), s. 18-25. - Summ. - ISSN 0137-7221
20
Non-profit Organizations Operating in Healthcare Sector in Poland in 1989-2010 / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 163-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
21
Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland / Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013 / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2014), s. [3]-[25]. - Summ. - Bibliogr.
22
Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych / Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 67-77. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=68&view=Fit
23
Kierunki działań restrukturyzacyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce po 1990 roku / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 141-185. - ISBN 978-83-62511-92-1 ; 978-83-62511-87-7
24
Trends in Changes in Volumes and Fields of Activities of Medium-Sized Enterprises in Poland in 2007-2011 / Paweł KRZEMIŃSKI, Marek DZIURA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 191-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
25
Analiza kierunków rozwoju oraz zmian sytuacji ekonomicznej średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012 = Analysis of the Development Directions and the Economic Situation Changes of Medium-Sized Enterprises in Poland during Years 2007-2012 / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 389-420. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
26
Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 195-219. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
27
Analiza kierunków rozwoju oraz zmian sytuacji ekonomicznej średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012 = Analysis of the Development Directions and the Economic Situation Changes of Medium-Sized Enterprises in Poland during Years 2007-2012 / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013 / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2014), s. [28]-[59]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
28
Measuring the Scale of Bankruptcy in the Economy / Piotr Adam Boguszewski, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 33-46. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
29
Pomiar skali upadłości w gospodarce / Piotr Adam Boguszewski, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 35-48. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
30
Perspektywa mikroekonomiczna oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 121-136. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
31
Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 13 [on-line] / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 167 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_13_3_microisr.pdf
32
Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland / Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / ed. by Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 139-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-73-0
33
Bankruptcy Risk at Enterprise Level - a Microeconomic Assessment / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 191-215. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
34
Bankruptcy Risk Assessment - a Microeconomic Perspective / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 117-131. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
35
Alternative Forms and Sources of Enterprises Financing in Poland / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 485-496. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
36
Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI Trójstronne Sympozjum Naukowe / Paweł KRZEMIŃSKI, Marek DZIURA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
37
Innovation and Growth in the Face of Economic Crisis / Marek DZIURA, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI International Scientific Symposium, [May 15-16, 2013, Kyiv] / ed. by Anatolii Mazaraki. - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2013. - S. 114-133. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-966-629-617-0
38
Analiza i ocena kierunków rozwoju oraz zmian sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw zatrudniających 50-249 osób w Polsce w latach 2007-2012 / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2013), s. [39]-[67]
39
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających 9-49 pracujących w Polsce w latach 2007-2012 / Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2013), s. [12]-[38]
40
The Analysis of the Level and Directions of Innovations in the Health Protection Sector in Poland in the Years 1995-2009 / Paweł KRZEMIŃSKI, Michał THLON // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 725-744. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
41
Zmiany intensywności i kierunków przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw zatrudniających 50-249 osób w latach 1998-2011 / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011 / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2012), s. 54-85
42
Profitability Analysis in Enterprise under Conditions of Confidence Crisis on Financial Markets / Paweł KRZEMIŃSKI, Michał THLON // W: The Functioning of the Company During the Crisis / sci. ed. Piotr Bartkowiak. - Poznań: Scientific Society for Organization and Management, 2011. - S. 71-91. - ISBN 978-83-927534-5-2
43
Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw dla potrzeb instrumentu szybkiego reagowania : opracowanie analityczne : rozwiązanie projektowe "System Wczesnego Ostrzegania" : raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 2 / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 142 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2011_2_3_microisr.pdf
44
Opracowanie analityczne : rozwiązanie projektowe "System Wczesnego Ostrzegania" : raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 1 / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 219 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2011_1_3_microisr.pdf
45
The Role of Defective Risk Management Systems as a Factor of the Credit Crisis / Ryszard BOROWIECKI // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 195-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
46
Poziom oraz kierunki zmian innowacyjności z uwzględnieniem ochrony zdrowia w Polsce w latach 1995-2009 = The Changes of the Level of Innovation in Health Care Services in Poland since 1995-2009 / Paweł KRZEMIŃSKI, Marek DZIURA // W: Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach = Conditions, Trends and Results of Development of Industry and Services in Poland / red. Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2011. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 502-518. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-28-6
47
Zmiany poziomu koncentracji działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce w latach 2001-2007 = The Changes of the Level of Servive Activity of the Health and Social Care Concentration in Poland since 2001 to 2007 / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 639-653. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
48
Globalizacja gospodarki a procesy innowacyjne w krajach OECD = The Globalisation Whereas Research and Development in OECD Countries / Marek DZIURA, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and Services Development Contemporary Challenges and Contingencies / red. Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2010. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 47-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-27-9
49
Zmiany liczby i struktury jednostek gospodarczych w Polsce w latach 1991-2007 = Changes in the Number and Structure of Economic Entities in Poland, 1991-2007 / Paweł KRZEMIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 179-194. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168185102. - ISSN 1898-6447
50
Outsourcing procesów pomocniczych a racjonalizacja gospodarowania czynnikami wytwórczymi z zakładach opieki zdrowotnej = Outsourcing of Auxiliary Processes and Rationalization of Running a Farm with Productive Factors in Health Care Centres / Ryszard BOROWIECKI, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw / red. Jan Duraj. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. - S. 33-50. - Summ., streszcz. - ISBN 978-83-7525-402-0
51
Zmiany wielkości kształtujących potencjał gospodarczy Polski w latach 1993-2008 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2010), s. 11-27
52
Outsourcing procesów działalności pomocniczej w zakładach opieki zdrowotnej / Ryszard BOROWIECKI, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 343-357. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
53
Podstawowe relacje ekonomiczne kształtujące i charakteryzujące stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w latach 1993-2008 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2010), s. 28-99
54
Uwarunkowania stosowania wybranych metod statystycznych i analitycznych w analizie kosztów zakładów opieki zdrowotnej = Conditioning Usages of Selected Statistical Nad Analytic Methods in Analysis of Cost of Health Care Centres / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 245-261. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-20-4
55
Zmiany wielkości i struktury podmiotów gospodarczych prowadzących działalność usługową w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. nauk. Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 167-208. - ISBN 978-83-927790-5-6
56
Anatomia kryzysu kredytowego w świetle wadliwych systemów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych = Anatomy of the Credit Crisis in the Perspective of Defect Risk Management Systems in Financial Institutions / Paweł KRZEMIŃSKI, Michał THLON // W: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring Challenges in the Face of the Global Economic Crisis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 27-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-6-3
57
Shell Academy III - certyfikaty rozdane / Paweł KRZEMIŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 29. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
58
Zmiany poziomu, kierunków i form koncentracji działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce w latach 2001-2007 / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2009), s. 95-121
59
Akademia Shella III rozpoczęta! / Paweł KRZEMIŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 42. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
60
Controlling operacyjny jako narzędzie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej / Paweł KRZEMIŃSKI ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Kraków, 2009. - 545 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
The Impact of the Transformation of Economic System upon the Development of Enterprises in Poland / Ryszard BOROWIECKI, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI]. - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008. - (Les Cahiers de la Mondialisation ; 2). - S. 29-47. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-8-3
62
Nowoczesne instrumenty finansowe jako narzędzie wykorzystywane w procesie zabezpieczenia się przed ryzykiem operacyjnym = Modern Financial Instruments as the Tool Used in Operational Risk Management / Paweł KRZEMIŃSKI, Michał THLON // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 149-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
63
Shell Academy - certyfikaty rozdane / Paweł KRZEMIŃSKI // Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008), s. 16. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/16. - ISSN 1689-7757
64
Shell Academy - druga edycja rozpoczęta / Paweł KRZEMIŃSKI // Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008), s. 11. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008. - ISSN 1689-7757
65
Wpływ transformacji systemowej gospodarki na rozwój przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku / Ryszard BOROWIECKI, Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2008), s. 30-45
66
Zmiany wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych w ochronie zdrowia i opiece społecznej w Polsce w latach 1995-2005 / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2007), s. 89-144
67
Systematyka podziału metod budżetowania = The Taxonomy of Budgeting Methods / Paweł KRZEMIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 183-196. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131369182. - ISSN 0208-7944
68
Zmiany poziomu rozwoju i struktury usług ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz działalności edukacyjnej w Polsce w latach 1991-2005 / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2006), s. 136-182
69
Zmiany ilości i struktury podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 1991-2004 = Evolution of the Number and the Structure of Business Entities in Poland in 1991-2004 / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 387-400. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
70
Zmiany liczby i struktury podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 1992-2004 / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2005), s. 124-138
71
Efekty działalności narodowych funduszy inwestycyjnych jako element restrukturyzacji gospodarki = Effects of the National Investments Funds Activity as an Element of the Economy's Restructuring / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005. - S. 202-210. - Streszcz. - ISBN 83-907047-5-7
72
Istota, znaczenie i zakres procesu restrukturyzacji gospodarki i jej podmiotów / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 102-164. - ISBN 83-7252-294-4
73
Wyodrębnione programy prywatyzacyjne realizowane w warunkach transformacji / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 165-196. - ISBN 83-7252-294-4
74
Kontrola procesu prywatyzacji w Polsce : wybrane zagadnienia / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 378-425. - ISBN 83-7252-294-4
75
Przebieg procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, w układzie regionalnym w latach 1990-2003 / Piotr LITWA, Wojciech SZYMLA, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Zarządzanie zmianą : kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce / oprac. i red. nauk. Czesław Glinkowski. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - S. 58-68. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-204-3048-8
76
Dynamika i kierunki zmian struktury działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Paweł KRZEMIŃSKI, Krzysztof Gubała, Łukasz Kędzior, Konrad KOLEGOWICZ // W: Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2004), s. 45-83
77
Ocena stopnia realizacji zadań w centrach przychodów / Janusz NESTERAK, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003 / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - [Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], 2003. - S. 199-207. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-916384-5-6
78
Znaczenie rachunku kosztów dla celów budżetowania = Importance of Cost Accounting for Budget Needs / Paweł KRZEMIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003), s. 215-228. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010 / Józefa FAMIELEC (kierownik tematu), Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI, Małgorzata KOŻUCH, Stefan Korta, Ksymena ROSIEK, Małgorzata GOŁĄBEK ; [konsultacje: Zbigniew Grabowski ; prace pomocnicze: Justyna DYDUCH, Paweł KRZEMIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 188 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
80
Elementy procesu restrukturyzacji związane z wdrażaniem systemu budżetowania w przedsiębiorstwie = Elements of the Restructuring Process Concerning Increating of the Budgeting System in the Enterprise / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002. - S. 455-463. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-1-4
81
Nowe koncepcje rachunków kosztów wykorzystywanych w budżetowaniu / Paweł KRZEMIŃSKI // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 2 / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami, 2001. - S. 177-189. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-914035-6-4
82
Opracowanie metodyki badania wartości środków trwałych służących ochronie środowiska / red. Józefa FAMIELEC ; [aut.: Józefa FAMIELEC - kierownik tematu, Janusz Dańko, Stefan Korta, Mieczysława Małecka, Piotr MAŁECKI ; konsultanci: Kazimierz GÓRKA, Ewa Janiczko, Jadwiga Żmuda ; prace pomocnicze: Anna Kulka-Dubert, Krzysztof Jagiełło, Paweł Krzemiński]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 106 k. : il. ; 30 cm. - załączniki. - Bibliogr.
83
Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998 / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy tekstu: Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan Korta, Piotr MAŁECKI ; prace pomocnicze: Jacek W. Górka, Krzysztof Jagiełło, Paweł Krzemiński, Łukasz Pawlik, Małgorzata GOŁĄBEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 120 k. : il. ; 30 cm
84
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia specjalizacji i nowoczesności struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji jej gospodarki / kier. tem. Ryszard BOROWIECKI ; zesp. autorski: Stanisław CHOMĄTOWSKI (kierownik podtematu), Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
85
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Efekty ekonomiczne zmian wielkości i struktury inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Stanisław CHOMĄTOWSKI - kierownik podtematu, Marek DZIURA, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 171 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
86
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999 / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Adam PESZKO, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Katarzyna KOTULSKA, Paweł KRZEMIŃSKI, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 291 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
87
Funkcjonowanie zamówień publicznych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; [aut. tekstu: Józefa FAMIELEC, Krzysztof Jagiełło, Paweł Krzemiński ; prace pomocnicze: Hanna Bołtrys-Krysiak, Marek Sobiecki, Małgorzata Koźbiał, Lucyna Krzemieniec]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 89 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Janas M., Kruk S., Krzemiński P., Thier A., Żmija K., (2022), The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities, "Sustainability", vol. 14, iss. 15, s. 1-29; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9368
2
Siuta-Tokarska B., Kruk S., Krzemiński P., Thier A., Żmija K., (2022), Digitalisation of Enterprises in the Energy Sector : Drivers - Business Models - Prospective Directions of Changes, "Energies", vol. 15, iss. 23, s. 1-22; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/23/8962
3
Krzemiński P., Kolegowicz K., (2020), The Selected Tools in Controlling of Production. [W:] DZIURA M., JAKI A., ROJEK T. (red.), Restructuring Management : Models - Changes - Development, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 63-76.
4
Krzemiński P., (2019), Etapy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie. [W:] JAKI A., KRUK S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 163-174.
5
Kolegowicz K., Krzemiński P., (2019), The Influence of Financial Condition on Investment Decisions in Enterprises in Poland, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 136, s. 243-255; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20136/Kolegowicz,%20Krzemi+%C3%A4ski.pdf
6
Krzemiński P., (2017), Znaczenie funkcji controllingu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 108, s. 215-228; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20108/Krzeminski%20P.%202.pdf
7
Kaczmarek J., Krzemiński P. (red.), (2017), Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych: innowacje - finanse - otoczenie biznesu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 252 s.
8
Krzemiński P., (2017), Próba identyfikacji i klasyfikacji czynników efektywności w ubezpieczeniach komunikacyjnych. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K. (red.), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 139-147.
9
Kaczmarek J., Krzemiński P., (2017), Wstęp. [W:] Kaczmarek J., Krzemiński P. (red.), Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-13.
10
Krzemiński P., (2017), Cele i zadania controllingu w przedsiębiorstwie. [W:] BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 201-209.
11
Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2016), Stopień zagrożenia działalności przedsiębiorstw małych i średnich. [W:] Tarnawa A., Skowrońska A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 56-80.
12
Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2016), Analiza stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce: w okresie I-II kw. 2016 r., [on-line], Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 156 s.
13
Krzemiński P., (2016), Specyficzne i systemowe przyczyny występowania sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie. [W:] Czerniachowicz B., Szopik-Depczyńska K. (red.), Problemy zarządzania we współczesnej gospodarce, Szczecin : ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, s. 9-25.
14
Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2016), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce wobec zagrożenia upadłością: analiza lat 2014-2015, [on-line], Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 129 s.
15
Kaczmarek J., Krzemiński P. (red.), (2015), Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 219 s.
16
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., Boguszewski P., (2015), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR. Raport łączny 14, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 83 s.
17
Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., Fijorek K., (2015), Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 14, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 72 s.
18
Kolegowicz K., Krzemiński P., (2015), Development Plan Concept and Implementation : Analysis and Assessment of Good Practices in Construction Companies. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 54-63.
19
Kaczmarek J., Fijorek K., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2015), Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - koncepcja systemowa ISR, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 18-25.
20
Krzemiński P., (2014), Non-profit Organizations Operating in Healthcare Sector in Poland in 1989-2010. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 163-179.
21
Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013, s. [3]-[25].
22
Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 67-77.
23
Krzemiński P., (2014), Kierunki działań restrukturyzacyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce po 1990 roku. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 141-185.
24
Krzemiński P., Dziura M., (2014), Trends in Changes in Volumes and Fields of Activities of Medium-Sized Enterprises in Poland in 2007-2011. [W:] MALINA A., OCZKOWSKA R., PLICHTA J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 191-207.
25
Krzemiński P., (2014), Analiza kierunków rozwoju oraz zmian sytuacji ekonomicznej średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 389-420.
26
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 195-219.
27
Krzemiński P., (2014), Analiza kierunków rozwoju oraz zmian sytuacji ekonomicznej średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013, s. [28]-[59].
28
Boguszewski P., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Measuring the Scale of Bankruptcy in the Economy. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 33-46.
29
Boguszewski P., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Pomiar skali upadłości w gospodarce. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 35-48.
30
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Perspektywa mikroekonomiczna oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 121-136.
31
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 13, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 167 s.
32
Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland. [W:] Kaczmarek J., Kolegowicz K. (red.), Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 139-161.
33
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Bankruptcy Risk at Enterprise Level - a Microeconomic Assessment. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 191-215.
34
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Bankruptcy Risk Assessment - a Microeconomic Perspective. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 117-131.
35
Krzemiński P., (2013), Alternative Forms and Sources of Enterprises Financing in Poland. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 485-496.
36
Krzemiński P., Dziura M., (2013), Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI Trójstronne Sympozjum Naukowe, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
37
Dziura M., Krzemiński P., (2013), Innovation and Growth in the Face of Economic Crisis. [W:] Mazaraki A. (red.), Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects: XI International Scientific Symposium, [May 15-16, 2013, Kyiv], Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, s. 114-133.
38
Krzemiński P., (2013), Analiza i ocena kierunków rozwoju oraz zmian sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw zatrudniających 50-249 osób w Polsce w latach 2007-2012. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, s. [39]-[67].
39
Kolegowicz K., Krzemiński P., (2013), Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających 9-49 pracujących w Polsce w latach 2007-2012. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, s. [12]-[38].
40
Krzemiński P., Thlon M., (2012), The Analysis of the Level and Directions of Innovations in the Health Protection Sector in Poland in the Years 1995-2009. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 725-744.
41
Krzemiński P., (2012), Zmiany intensywności i kierunków przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw zatrudniających 50-249 osób w latach 1998-2011. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011, s. 54-85.
42
Krzemiński P., Thlon M., (2011), Profitability Analysis in Enterprise under Conditions of Confidence Crisis on Financial Markets. [W:] Bartkowiak P. (red.), The Functioning of the Company During the Crisis, Poznań : Scientific Society for Organization and Management, s. 71-91.
43
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2011), Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw dla potrzeb instrumentu szybkiego reagowania: opracowanie analityczne: rozwiązanie projektowe "System Wczesnego Ostrzegania": raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 2, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 142 s.
44
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2011), Opracowanie analityczne: rozwiązanie projektowe "System Wczesnego Ostrzegania": raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 1, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 219 s.
45
Krzemiński P., Thlon M., (2011), The Role of Defective Risk Management Systems as a Factor of the Credit Crisis. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 195-207.
46
Krzemiński P., Dziura M., (2011), Poziom oraz kierunki zmian innowacyjności z uwzględnieniem ochrony zdrowia w Polsce w latach 1995-2009. [W:] Pyka J. (red.), Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, s. 502-518.
47
Krzemiński P., (2011), Zmiany poziomu koncentracji działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce w latach 2001-2007. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 639-653.
48
Dziura M., Krzemiński P., (2010), Globalizacja gospodarki a procesy innowacyjne w krajach OECD. [W:] Pyka J. (red.), Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, s. 47-53.
49
Krzemiński P., (2010), Zmiany liczby i struktury jednostek gospodarczych w Polsce w latach 1991-2007, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 179-194; https://bazekon.uek.krakow.pl/168185102
50
Borowiecki R., Krzemiński P., (2010), Outsourcing procesów pomocniczych a racjonalizacja gospodarowania czynnikami wytwórczymi z zakładach opieki zdrowotnej. [W:] Duraj J. (red.), Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 33-50.
51
Chomątowski S., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2010), Zmiany wielkości kształtujących potencjał gospodarczy Polski w latach 1993-2008. [W:] Ryszard BOROWIECKI , Stanisław CHOMĄTOWSKI (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej, s. 11-27.
52
Borowiecki R., Krzemiński P., (2010), Outsourcing procesów działalności pomocniczej w zakładach opieki zdrowotnej. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 2, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 343-357.
53
Chomątowski S., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2010), Podstawowe relacje ekonomiczne kształtujące i charakteryzujące stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w latach 1993-2008. [W:] Ryszard BOROWIECKI , Stanisław CHOMĄTOWSKI (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej, s. 28-99.
54
Krzemiński P., (2010), Uwarunkowania stosowania wybranych metod statystycznych i analitycznych w analizie kosztów zakładów opieki zdrowotnej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 245-261.
55
Krzemiński P., (2009), Zmiany wielkości i struktury podmiotów gospodarczych prowadzących działalność usługową w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce. [W:] Chomątowski S. (red.), Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 167-208.
56
Krzemiński P., Thlon M., (2009), Anatomia kryzysu kredytowego w świetle wadliwych systemów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 27-40.
57
Krzemiński P., (2009), Shell Academy III - certyfikaty rozdane, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
58
Krzemiński P., (2009), Zmiany poziomu, kierunków i form koncentracji działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce w latach 2001-2007. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce, s. 95-121.
59
Krzemiński P., (2009), Akademia Shella III rozpoczęta!, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
60
Krzemiński P., (2009), Controlling operacyjny jako narzędzie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 545 k.
61
Borowiecki R., Krzemiński P., (2008), The Impact of the Transformation of Economic System upon the Development of Enterprises in Poland. [W:] Anastasi A., Borowiecki R. (red.), Entreprises Mondialisation, Cracovie : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 29-47.
62
Krzemiński P., Thlon M., (2008), Nowoczesne instrumenty finansowe jako narzędzie wykorzystywane w procesie zabezpieczenia się przed ryzykiem operacyjnym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 149-160.
63
Krzemiński P., (2008), Shell Academy - certyfikaty rozdane, "Kurier UEK", nr 5 (21), s. 16; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/16
64
Krzemiński P., (2008), Shell Academy - druga edycja rozpoczęta, "Kurier UEK", nr 4 (20), s. 11; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008
65
Borowiecki R., Kaczmarek J., Krzemiński P., (2008), Wpływ transformacji systemowej gospodarki na rozwój przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia, s. 30-45.
66
Krzemiński P., (2007), Zmiany wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych w ochronie zdrowia i opiece społecznej w Polsce w latach 1995-2005. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski, s. 89-144.
67
Krzemiński P., (2006), Systematyka podziału metod budżetowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 183-196; https://bazekon.uek.krakow.pl/131369182
68
Krzemiński P., (2006), Zmiany poziomu rozwoju i struktury usług ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz działalności edukacyjnej w Polsce w latach 1991-2005. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004, s. 136-182.
69
Krzemiński P., (2006), Zmiany ilości i struktury podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 1991-2004. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 387-400.
70
Krzemiński P., (2005), Zmiany liczby i struktury podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 1992-2004. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce, s. 124-138.
71
Krzemiński P., (2005), Efekty działalności narodowych funduszy inwestycyjnych jako element restrukturyzacji gospodarki. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej: instrumenty - przebieg - efekty, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 202-210.
72
Krzemiński P., (2005), Istota, znaczenie i zakres procesu restrukturyzacji gospodarki i jej podmiotów. [W:] Borowiecki R. (red.), Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 102-164.
73
Krzemiński P., (2005), Wyodrębnione programy prywatyzacyjne realizowane w warunkach transformacji. [W:] Borowiecki R. (red.), Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 165-196.
74
Krzemiński P., (2005), Kontrola procesu prywatyzacji w Polsce : wybrane zagadnienia. [W:] Borowiecki R. (red.), Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 378-425.
75
Litwa P., Szymla W., Krzemiński P., (2004), Przebieg procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, w układzie regionalnym w latach 1990-2003. [W:] op., Glinkowski C. (red.), Zarządzanie zmianą : kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 58-68.
76
Chomątowski S., Krzemiński P., Gubała K., Kędzior Ł., Kolegowicz K., (2004), Dynamika i kierunki zmian struktury działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, s. 45-83.
77
Nesterak J., Krzemiński P., (2003), Ocena stopnia realizacji zadań w centrach przychodów. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003, [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], s. 199-207.
78
Krzemiński P., (2003), Znaczenie rachunku kosztów dla celów budżetowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 215-228.
79
Famielec J., Górka K., Małecki P., Kożuch M., Korta S., Rosiek K., Gołąbek M., (2003), Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 188 k.
80
Krzemiński P., (2002), Elementy procesu restrukturyzacji związane z wdrażaniem systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 455-463.
81
Krzemiński P., (2001), Nowe koncepcje rachunków kosztów wykorzystywanych w budżetowaniu. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 2, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami, s. 177-189.
82
Famielec J., Dańko J., Korta S., Małecka M., Małecki P., (2000), Opracowanie metodyki badania wartości środków trwałych służących ochronie środowiska, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 106 k.
83
Famielec J., Klima S., Korta S., Małecki P., (1999), Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 k.
84
Chomątowski S., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2011), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia specjalizacji i nowoczesności struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji jej gospodarki, Borowiecki R. (kier.), Chomątowski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 108 k.
85
Chomątowski S., Dziura M., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Efekty ekonomiczne zmian wielkości i struktury inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, Borowiecki R. (kier.), Chomątowski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 171 s.
86
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Peszko A., Jaki A., Kaczmarek J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Kotulska K., Krzemiński P., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 291 s.
87
Famielec J., Jagiełło K., Krzemiński P., (2000), Funkcjonowanie zamówień publicznych w gospodarce polskiej, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 k.
1
@article{UEK:2168367348,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Mateusz Janas and Sylwia Kruk and Paweł Krzemiński and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "The Competitive Position of Small Business Furniture Industry Enterprises in Poland in the Context of Sustainable Management : Relationships, Interdependencies, and Effects of Activities",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 14, iss. 15",
pages = "1-29",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su14159368},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9368},
}
2
@article{UEK:2168370518,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Sylwia Kruk and Paweł Krzemiński and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Digitalisation of Enterprises in the Energy Sector : Drivers - Business Models - Prospective Directions of Changes",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 23",
pages = "1-22",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15238962},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/23/8962},
}
3
@inbook{UEK:2168349738,
author = "Paweł Krzemiński and Konrad Kolegowicz",
title = "The Selected Tools in Controlling of Production",
booktitle = "Restructuring Management : Models - Changes - Development",
pages = "63-76",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT},
isbn = "978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6",
}
4
@inbook{UEK:2168338841,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Etapy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "163-174",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
5
@article{UEK:2168342939,
author = "Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "The Influence of Financial Condition on Investment Decisions in Enterprises in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 136",
pages = "243-255",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.136.19},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20136/Kolegowicz,%20Krzemi+%C3%A4ski.pdf},
}
6
@article{UEK:2168319383,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Znaczenie funkcji controllingu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 108",
pages = "215-228",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.108.20},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20108/Krzeminski%20P.%202.pdf},
}
7
@book{UEK:2168319001,
title = "Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9",
}
8
@inbook{UEK:2168319085,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Próba identyfikacji i klasyfikacji czynników efektywności w ubezpieczeniach komunikacyjnych",
booktitle = "Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa",
pages = "139-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5",
}
9
@misc{UEK:2168319003,
author = "Jarosław Kaczmarek and Paweł Krzemiński",
title = "Wstęp",
booktitle = "Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu",
pages = "9-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9",
}
10
@inbook{UEK:2168315491,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Cele i zadania controllingu w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "201-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
11
@misc{UEK:2168313369,
author = "Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Stopień zagrożenia działalności przedsiębiorstw małych i średnich",
booktitle = "Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "56-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2016",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2016_raport_msp_pl_clik.pdf},
isbn = "978-83-7633-311-3",
}
12
@book{UEK:2168314959,
author = "Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Analiza stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce : w okresie I-II kw. 2016 r.",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2016",
url = {https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_analiza_szu_msd.pdf},
isbn = "978-83-7633-342-7",
}
13
@inbook{UEK:2168313981,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Specyficzne i systemowe przyczyny występowania sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Problemy zarządzania we współczesnej gospodarce",
pages = "9-25",
adress = "Szczecin",
publisher = "ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna",
year = "2016",
isbn = "978-83-7518-824-0",
}
14
@book{UEK:2168314961,
author = "Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce wobec zagrożenia upadłością : analiza lat 2014-2015",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2016",
url = {https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_analiza_szu_msp.pdf},
isbn = "978-83-7633-339-7",
}
15
@book{UEK:2168296431,
title = "Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9",
}
16
@misc{UEK:2168340433,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński and Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Mateusz Pipień and Piotr Adam Boguszewski",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR. Raport łączny 14",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_2_lacznyisr.pdf},
}
17
@misc{UEK:2168340425,
author = "Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński and Kamil Fijorek",
title = "Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 14",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {https://www.parp.gov.pl/index.php/component/publications/publication/592},
}
18
@inbook{UEK:2168301347,
author = "Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Development Plan Concept and Implementation : Analysis and Assessment of Good Practices in Construction Companies",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "54-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
19
@article{UEK:2168298051,
author = "Jarosław Kaczmarek and Kamil Fijorek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - koncepcja systemowa ISR",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "18-25",
year = "2015",
}
20
@inbook{UEK:2168288849,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Non-profit Organizations Operating in Healthcare Sector in Poland in 1989-2010",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "163-179",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
21
@unpublished{UEK:2168302509,
author = "Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland",
booktitle = "Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013",
pages = "[3]-[25]",
year = "2014",
}
22
@inbook{UEK:2168293029,
author = "Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "67-77",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=68&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
23
@inbook{UEK:2168283545,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Kierunki działań restrukturyzacyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce po 1990 roku",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw i gospodarki : uwarunkowania - procesy - efekty",
pages = "141-185",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-92-1 ; 978-83-62511-87-7",
}
24
@inbook{UEK:2168287567,
author = "Paweł Krzemiński and Marek Dziura",
title = "Trends in Changes in Volumes and Fields of Activities of Medium-Sized Enterprises in Poland in 2007-2011",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "191-207",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4",
}
25
@inbook{UEK:2168283275,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Analiza kierunków rozwoju oraz zmian sytuacji ekonomicznej średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "389-420",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
26
@inbook{UEK:2168292661,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "195-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf},
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
27
@unpublished{UEK:2168302513,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Analiza kierunków rozwoju oraz zmian sytuacji ekonomicznej średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012",
booktitle = "Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013",
pages = "[28]-[59]",
year = "2014",
}
28
@inbook{UEK:2168293057,
author = "Piotr Adam Boguszewski and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Measuring the Scale of Bankruptcy in the Economy",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "33-46",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
url = {http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf},
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
29
@inbook{UEK:2168292651,
author = "Piotr Adam Boguszewski and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Pomiar skali upadłości w gospodarce",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "35-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf},
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
30
@inbook{UEK:2168292657,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Perspektywa mikroekonomiczna oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "121-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf},
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
31
@misc{UEK:2168340423,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 13",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_13_3_microisr.pdf},
}
32
@inbook{UEK:2168284575,
author = "Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland",
booktitle = "Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis",
pages = "139-161",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-73-0",
}
33
@inbook{UEK:2168293087,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Bankruptcy Risk at Enterprise Level - a Microeconomic Assessment",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "191-215",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
url = {http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf},
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
34
@inbook{UEK:2168293083,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Bankruptcy Risk Assessment - a Microeconomic Perspective",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "117-131",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
url = {http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf},
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
35
@inbook{UEK:2168254664,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Alternative Forms and Sources of Enterprises Financing in Poland",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "485-496",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
36
@misc{UEK:2168280121,
author = "Paweł Krzemiński and Marek Dziura",
title = "Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI Trójstronne Sympozjum Naukowe",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "24-25",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
37
@inbook{UEK:2168265976,
author = "Marek Dziura and Paweł Krzemiński",
title = "Innovation and Growth in the Face of Economic Crisis",
booktitle = "Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI International Scientific Symposium, [May 15-16, 2013, Kyiv]",
pages = "114-133",
adress = "Kyiv",
publisher = "Kyiv National University of Trade and Economics",
year = "2013",
isbn = "978-966-629-617-0",
}
38
@unpublished{UEK:2168288179,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Analiza i ocena kierunków rozwoju oraz zmian sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw zatrudniających 50-249 osób w Polsce w latach 2007-2012",
booktitle = "Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej",
pages = "[39]-[67]",
year = "2013",
}
39
@unpublished{UEK:2168288171,
author = "Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających 9-49 pracujących w Polsce w latach 2007-2012",
booktitle = "Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej",
pages = "[12]-[38]",
year = "2013",
}
40
@inbook{UEK:2168237878,
author = "Paweł Krzemiński and Michał Thlon",
title = "The Analysis of the Level and Directions of Innovations in the Health Protection Sector in Poland in the Years 1995-2009",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "725-744",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
41
@unpublished{UEK:2168272306,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Zmiany intensywności i kierunków przekształceń struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw zatrudniających 50-249 osób w latach 1998-2011",
booktitle = "Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011",
pages = "54-85",
year = "2012",
}
42
@inbook{UEK:2168242670,
author = "Paweł Krzemiński and Michał Thlon",
title = "Profitability Analysis in Enterprise under Conditions of Confidence Crisis on Financial Markets",
booktitle = "The Functioning of the Company During the Crisis",
pages = "71-91",
adress = "Poznań",
publisher = "Scientific Society for Organization and Management",
year = "2011",
isbn = "978-83-927534-5-2",
}
43
@misc{UEK:2168314113,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw dla potrzeb instrumentu szybkiego reagowania : opracowanie analityczne : rozwiązanie projektowe System Wczesnego Ostrzegania : raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2011_2_3_microisr.pdf},
}
44
@misc{UEK:2168314115,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Opracowanie analityczne : rozwiązanie projektowe System Wczesnego Ostrzegania : raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2011_1_3_microisr.pdf},
}
45
@inbook{UEK:2166536546,
author = "Paweł Krzemiński and Michał Thlon",
title = "The Role of Defective Risk Management Systems as a Factor of the Credit Crisis",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "195-207",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
46
@inbook{UEK:2168233256,
author = "Paweł Krzemiński and Marek Dziura",
title = "Poziom oraz kierunki zmian innowacyjności z uwzględnieniem ochrony zdrowia w Polsce w latach 1995-2009",
booktitle = "Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach",
pages = "502-518",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-85587-28-6",
}
47
@inbook{UEK:2168220090,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Zmiany poziomu koncentracji działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce w latach 2001-2007",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "639-653",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
48
@inbook{UEK:2165660997,
author = "Marek Dziura and Paweł Krzemiński",
title = "Globalizacja gospodarki a procesy innowacyjne w krajach OECD",
booktitle = "Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług",
pages = "47-53",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-85587-27-9",
}
49
@article{UEK:51635,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Zmiany liczby i struktury jednostek gospodarczych w Polsce w latach 1991-2007",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "179-194",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168185102},
}
50
@inbook{UEK:2168335081,
author = "Ryszard Borowiecki and Paweł Krzemiński",
title = "Outsourcing procesów pomocniczych a racjonalizacja gospodarowania czynnikami wytwórczymi z zakładach opieki zdrowotnej",
booktitle = "Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw",
pages = "33-50",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-402-0",
}
51
@unpublished{UEK:2168253110,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Zmiany wielkości kształtujących potencjał gospodarczy Polski w latach 1993-2008",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej",
pages = "11-27",
year = "2010",
}
52
@inbook{UEK:2166028212,
author = "Ryszard Borowiecki and Paweł Krzemiński",
title = "Outsourcing procesów działalności pomocniczej w zakładach opieki zdrowotnej",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2",
pages = "343-357",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
53
@unpublished{UEK:2168253112,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Podstawowe relacje ekonomiczne kształtujące i charakteryzujące stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w latach 1993-2008",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji : zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej",
pages = "28-99",
year = "2010",
}
54
@inbook{UEK:2165720351,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Uwarunkowania stosowania wybranych metod statystycznych i analitycznych w analizie kosztów zakładów opieki zdrowotnej",
booktitle = "Współczesne problemy analizy ekonomicznej",
pages = "245-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-20-4",
}
55
@inbook{UEK:2165634170,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Zmiany wielkości i struktury podmiotów gospodarczych prowadzących działalność usługową w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce",
booktitle = "Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005",
pages = "167-208",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-5-6",
}
56
@inbook{UEK:2162220170,
author = "Paweł Krzemiński and Michał Thlon",
title = "Anatomia kryzysu kredytowego w świetle wadliwych systemów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych",
booktitle = "Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego",
pages = "27-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-6-3",
}
57
@misc{UEK:2168275077,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Shell Academy III - certyfikaty rozdane",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "29",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009},
}
58
@unpublished{UEK:2168243610,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Zmiany poziomu, kierunków i form koncentracji działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej w Polsce w latach 2001-2007",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce ",
pages = "95-121",
year = "2009",
}
59
@misc{UEK:2168275061,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Akademia Shella III rozpoczęta!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "42",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009},
}
60
@unpublished{UEK:51390,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Controlling operacyjny jako narzędzie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
61
@inbook{UEK:2165743317,
author = "Ryszard Borowiecki and Paweł Krzemiński",
title = "The Impact of the Transformation of Economic System upon the Development of Enterprises in Poland",
booktitle = "Entreprises Mondialisation",
pages = "29-47",
adress = "Cracovie",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-924656-8-3",
}
62
@inbook{UEK:2165620797,
author = "Paweł Krzemiński and Michał Thlon",
title = "Nowoczesne instrumenty finansowe jako narzędzie wykorzystywane w procesie zabezpieczenia się przed ryzykiem operacyjnym",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "149-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
63
@misc{UEK:2168347668,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Shell Academy - certyfikaty rozdane",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (21)",
pages = "16",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/16},
}
64
@article{UEK:2166741841,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Shell Academy - druga edycja rozpoczęta",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (20)",
pages = "11",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008},
}
65
@unpublished{UEK:2165604653,
author = "Ryszard Borowiecki and Jarosław Kaczmarek and Paweł Krzemiński",
title = "Wpływ transformacji systemowej gospodarki na rozwój przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia ",
pages = "30-45",
year = "2008",
}
66
@unpublished{UEK:2165345541,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Zmiany wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych w ochronie zdrowia i opiece społecznej w Polsce w latach 1995-2005",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski ",
pages = "89-144",
year = "2007",
}
67
@article{UEK:51149,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Systematyka podziału metod budżetowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "183-196",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131369182},
}
68
@unpublished{UEK:2168286507,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Zmiany poziomu rozwoju i struktury usług ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz działalności edukacyjnej w Polsce w latach 1991-2005",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 ",
pages = "136-182",
year = "2006",
}
69
@inbook{UEK:2165768069,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Zmiany ilości i struktury podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 1991-2004",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "387-400",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
70
@unpublished{UEK:2168262212,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Zmiany liczby i struktury podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 1992-2004",
booktitle = "Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "124-138",
year = "2005",
}
71
@inbook{UEK:2166326529,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Efekty działalności narodowych funduszy inwestycyjnych jako element restrukturyzacji gospodarki",
booktitle = "Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty",
pages = "202-210",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2005",
isbn = "83-907047-5-7",
}
72
@inbook{UEK:2166175157,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Istota, znaczenie i zakres procesu restrukturyzacji gospodarki i jej podmiotów",
booktitle = "Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy",
pages = "102-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-294-4",
}
73
@inbook{UEK:2166175257,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Wyodrębnione programy prywatyzacyjne realizowane w warunkach transformacji",
booktitle = "Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy",
pages = "165-196",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-294-4",
}
74
@inbook{UEK:2166175431,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Kontrola procesu prywatyzacji w Polsce : wybrane zagadnienia",
booktitle = "Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy",
pages = "378-425",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-294-4",
}
75
@inbook{UEK:2168346282,
author = "Piotr Litwa and Wojciech Szymla and Paweł Krzemiński",
title = "Przebieg procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, w układzie regionalnym w latach 1990-2003",
booktitle = "Zarządzanie zmianą : kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "58-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "2004",
isbn = "83-204-3048-8",
}
76
@unpublished{UEK:2168306685,
author = "Stanisław Chomątowski and Paweł Krzemiński and Krzysztof Gubała and Łukasz Kędzior and Konrad Kolegowicz",
title = "Dynamika i kierunki zmian struktury działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku",
booktitle = "Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej",
pages = "45-83",
year = "2004",
}
77
@inbook{UEK:2168233072,
author = "Janusz Nesterak and Paweł Krzemiński",
title = "Ocena stopnia realizacji zadań w centrach przychodów",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003",
pages = "199-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami",
year = "2003",
isbn = "83-916384-5-6",
}
78
@article{UEK:2168223372,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Znaczenie rachunku kosztów dla celów budżetowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "215-228",
year = "2003",
}
79
@misc{UEK:2168277073,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Piotr P. Małecki and Małgorzata Kożuch and Stefan Korta and Ksymena Rosiek and Małgorzata Gołąbek",
title = "Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
80
@inbook{UEK:2168224968,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Elementy procesu restrukturyzacji związane z wdrażaniem systemu budżetowania w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "455-463",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
81
@inbook{UEK:2168233040,
author = "Paweł Krzemiński",
title = "Nowe koncepcje rachunków kosztów wykorzystywanych w budżetowaniu",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 2",
pages = "177-189",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami",
year = "2001",
isbn = "83-914035-6-4",
}
82
@misc{UEK:2168277007,
author = "Józefa Famielec and Janusz Dańko and Stefan Korta and Mieczysława Małecka and Piotr P. Małecki",
title = "Opracowanie metodyki badania wartości środków trwałych służących ochronie środowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
83
@misc{UEK:2168276987,
author = "Józefa Famielec and Stanisława Klima and Stefan Korta and Piotr P. Małecki",
title = "Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
84
@unpublished{UEK:2168265614,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia specjalizacji i nowoczesności struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji jej gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
85
@unpublished{UEK:2165604121,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Efekty ekonomiczne zmian wielkości i struktury inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
86
@unpublished{UEK:2168256492,
author = "Ryszard Borowiecki and Adam Nalepka and Stanisław Chomątowski and Adam Peszko and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Mirosław Kwieciński and Stanisław Maciejowski and Zofia Mierzwa and Marcin Piszczek and Katarzyna Kotulska and Paweł Krzemiński and Tomasz Rojek and Małgorzata Wójcik and Elżbieta Wysłocka",
title = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
87
@unpublished{UEK:2168259186,
author = "Józefa Famielec and Krzysztof Jagiełło and Paweł Krzemiński",
title = "Funkcjonowanie zamówień publicznych w gospodarce polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID