Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Procedura doboru dziedzinowego systemu informatycznego dla celów zarządzania przedsiębiorstwem = Procedure of Line Information System Selection for the Purpose of Business Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991) , s. 105-121. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239910
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kilka uwag o wprowadzaniu mikrokomputerów do przedsiębiorstw = Several Remarks on Introducing Microcomputers into Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 117-127. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280173
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Mikrokomputery a ergonomia = Microcomputers and Ergonomics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988) , s. 131-143. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283591
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Procedura doboru dziedzinowego systemu informatycznego dla celów zarządzania przedsiębiorstwem = Procedure of Line Information System Selection for the Purpose of Business Management / Andrzej KOZINA, Zbigniew PRZYGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991), s. 105-121. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Kilka uwag o wprowadzaniu mikrokomputerów do przedsiębiorstw = Several Remarks on Introducing Microcomputers into Enterprises / Zbigniew PRZYGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 117-127. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Mikrokomputery a ergonomia = Microcomputers and Ergonomics / Zbigniew PRZYGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 131-143. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Kozina A., Przygoda Z., (1991), Procedura doboru dziedzinowego systemu informatycznego dla celów zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 345, s. 105-121.
2
Przygoda Z., (1989), Kilka uwag o wprowadzaniu mikrokomputerów do przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 117-127.
3
Przygoda Z., (1988), Mikrokomputery a ergonomia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 131-143.
1
@article{UEK:2168239910,
author = "Kozina Andrzej and Przygoda Zbigniew",
title = "Procedura doboru dziedzinowego systemu informatycznego dla celów zarządzania przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "345",
pages = "105-121",
year = "1991",
}
2
@article{UEK:2168280173,
author = "Przygoda Zbigniew",
title = "Kilka uwag o wprowadzaniu mikrokomputerów do przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "117-127",
year = "1989",
}
3
@article{UEK:2168283591,
author = "Przygoda Zbigniew",
title = "Mikrokomputery a ergonomia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "131-143",
year = "1988",
}