Publikacje wybranego autora

Krawiec Zdzisław ORCID

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania,

1

Tytuł:
Znaczenie małych i średnich firm w aktywizacji gospodarki = The Importance of Small and Medium Enterprises in Bolstering Economic Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002) , s. 89-104. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227214
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym = Foreign Investment in Poland and Turnover in Foreign Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 609 (2002) , s. 45-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225100
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Czynniki konkurecyjności w branży informatycznej = Competitiveness Factors in the IT Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 577 (2002) , s. 79-88. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225440
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wybrane zagadnienia marketingu usług bankowych = Selected Problems Pertaining to the Marketing of Banking Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 531 (1999) , s. 95-105. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257260
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
107 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/KPOiZ/1/2003/S
Sygnatura:
NP-903/Magazyn
Nr:
2168258880
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
naukowo-badawcze
1
Znaczenie małych i średnich firm w aktywizacji gospodarki = The Importance of Small and Medium Enterprises in Bolstering Economic Growth / Zdzisław KRAWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 89-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14394. - ISSN 0208-7944
2
Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym = Foreign Investment in Poland and Turnover in Foreign Trade / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 609 (2002), s. 45-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13924. - ISSN 0208-7944
3
Czynniki konkurecyjności w branży informatycznej = Competitiveness Factors in the IT Sector / Zdzisław KRAWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 577 (2002), s. 79-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11633. - ISSN 0208-7944
4
Wybrane zagadnienia marketingu usług bankowych = Selected Problems Pertaining to the Marketing of Banking Services / Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 531 (1999), s. 95-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce / oprac. zespół w składzie: Józef MACHACZKA - kier. tematu, Ewa BELNIAK, Krzysztof FIRLEJ, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 107 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Krawiec Z., (2002), Znaczenie małych i średnich firm w aktywizacji gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 89-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/14394
2
Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., (2002), Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 609, s. 45-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/13924
3
Krawiec Z., (2002), Czynniki konkurecyjności w branży informatycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 577, s. 79-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/11633
4
Krawiec Z., Machaczka K., (1999), Wybrane zagadnienia marketingu usług bankowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 95-105.
5
Belniak E., Firlej K., Kozień E., Misiołek K., Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., Machaczka M., Machaczka J., (2003), Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 k.
6
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
1
@article{UEK:2168227214,
author = "Zdzisław Krawiec",
title = "Znaczenie małych i średnich firm w aktywizacji gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "89-104",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14394},
}
2
@article{UEK:2168225100,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Zdzisław Krawiec",
title = "Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "609",
pages = "45-61",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13924},
}
3
@article{UEK:2168225440,
author = "Zdzisław Krawiec",
title = "Czynniki konkurecyjności w branży informatycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "577",
pages = "79-88",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11633},
}
4
@article{UEK:2168257260,
author = "Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka",
title = "Wybrane zagadnienia marketingu usług bankowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "95-105",
year = "1999",
}
5
@unpublished{UEK:2168258880,
author = "Ewa Belniak and Krzysztof Firlej and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Zdzisław Krawiec and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
6
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID