Publikacje wybranego autora

Romanowski Tadeusz

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego,

1

Tytuł:
Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
154 s.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168339425
podręcznik
2

Tytuł:
Spółdzielczość w środowisku wiejskim - warunki działania i kierunki przemian = Cooperatives in Rural Areas : Conditions of Activity and Directions of Modifications
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987) , s. 39-53. - Rez., summ.
Nr:
2168237244
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
125 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168346356
podręcznik
4

Tytuł:
Kierunki ewolucji obrotu rolnego
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 152-164
Nr:
2168284919
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
169 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168284887
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Stymulowanie obrotu rolnego
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 87-108
Nr:
2168306281
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Związki rolnictwa z gospodarką narodową
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 7-21
Nr:
2168284731
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168284711
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Kierunki ewolucji obrotu rolnego
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 165-177
Nr:
2168284741
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Stymulowanie obrotu rolnego
Źródło:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 100-121
Nr:
2168306279
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Spółdzielczość produkcyjna w procesie socjalistycznej przebudowy rolnictwa w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1976
Opis fizyczny:
283 k.: il.; 30 cm + aneks
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/123
Nr:
2168305431
doktorat
1
Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane / Tadeusz ROMANOWSKI, Antoni JAROSZ, Stanisław CIEŚLA. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1988. - 154 s. ; 24 cm
2
Spółdzielczość w środowisku wiejskim - warunki działania i kierunki przemian = Cooperatives in Rural Areas : Conditions of Activity and Directions of Modifications / Tadeusz ROMANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987), s. 39-53. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKO, Tadeusz ROMANOWSKI, Felicja KĘDZIOREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 125 s. : il. ; 24 cm
4
Kierunki ewolucji obrotu rolnego / Tadeusz Romanowski // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 152-164
5
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 169 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
6
Stymulowanie obrotu rolnego / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Tadeusz Romanowski // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 87-108
7
Związki rolnictwa z gospodarką narodową / Tadeusz Romanowski // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 7-21
8
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
9
Kierunki ewolucji obrotu rolnego / Tadeusz Romanowski // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 165-177
10
Stymulowanie obrotu rolnego / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Tadeusz Romanowski // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 100-121
11
Spółdzielczość produkcyjna w procesie socjalistycznej przebudowy rolnictwa w Polsce / Stanisław CIEŚLA ; Promotor: Tadeusz Romanowski. - Kraków, 1976. - 283 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
1
Romanowski T., Jarosz A., Cieśla S., (1988), Ekonomika rolnictwa: zagadnienia wybrane, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 154 s.
2
Romanowski T., (1987), Spółdzielczość w środowisku wiejskim - warunki działania i kierunki przemian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 238, s. 39-53.
3
Cieśla S., Kruczek-Patko A., Romanowski T., Kędziorek F., (1980), Ekonomika rolnictwa: zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 125 s.
4
Romanowski T., (1980), Kierunki ewolucji obrotu rolnego. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 152-164.
5
Kędziorek F., Romanowski T. (red.), (1980), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego: zagadnienia wybrane, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 169 s.
6
Kowalska-Grudzień A., Romanowski T., (1980), Stymulowanie obrotu rolnego. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 87-108.
7
Romanowski T., (1977), Związki rolnictwa z gospodarką narodową. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-21.
8
Kędziorek F., Romanowski T. (red.), (1977), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego: zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183 s.
9
Romanowski T., (1977), Kierunki ewolucji obrotu rolnego. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 165-177.
10
Kowalska-Grudzień A., Romanowski T., (1977), Stymulowanie obrotu rolnego. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 100-121.
11
Cieśla S., (1976), Spółdzielczość produkcyjna w procesie socjalistycznej przebudowy rolnictwa w Polsce, Prom. Romanowski T., Kraków : , 283 k.
1
@book{UEK:2168339425,
author = "Tadeusz Romanowski and Antoni Jarosz and Stanisław Cieśla",
title = "Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1988",
url = {},
}
2
@article{UEK:2168237244,
author = "Tadeusz Romanowski",
title = "Spółdzielczość w środowisku wiejskim - warunki działania i kierunki przemian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "238",
pages = "39-53",
year = "1987",
}
3
@book{UEK:2168346356,
author = "Stanisław Cieśla and Anna Kruczek-Patko and Tadeusz Romanowski and Felicja Kędziorek",
title = "Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
4
@inbook{UEK:2168284919,
author = "Tadeusz Romanowski",
title = "Kierunki ewolucji obrotu rolnego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "152-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
5
@book{UEK:2168284887,
title = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
editor = Kędziorek Felicja,
editor = Romanowski Tadeusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
6
@inbook{UEK:2168306281,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień and Tadeusz Romanowski",
title = "Stymulowanie obrotu rolnego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "87-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
7
@inbook{UEK:2168284731,
author = "Tadeusz Romanowski",
title = "Związki rolnictwa z gospodarką narodową",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "7-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
8
@book{UEK:2168284711,
title = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
editor = Kędziorek Felicja,
editor = Romanowski Tadeusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
9
@inbook{UEK:2168284741,
author = "Tadeusz Romanowski",
title = "Kierunki ewolucji obrotu rolnego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "165-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
10
@inbook{UEK:2168306279,
author = "Alicja Kowalska-Grudzień and Tadeusz Romanowski",
title = "Stymulowanie obrotu rolnego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "100-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
11
@unpublished{UEK:2168305431,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Spółdzielczość produkcyjna w procesie socjalistycznej przebudowy rolnictwa w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID