Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Nieetyczne techniki prowadzenia negocjacji
Źródło:
Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019, s. 51-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-739-1
Nr:
2168338687
rozdział w monografii
2

Autor:
Pieczonka Agnieszka
Tytuł:
Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
345 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-449
Nr:
2168338613
doktorat
3

Tytuł:
Wybrane zasady negocjacji = Selected Principles of Negotiations
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 215-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338849
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 7-9
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Nr:
2168335751
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-953363-0-0
Nr:
2168335723
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Zarządzanie Idea-relacjami - próba konceptualizacji
Źródło:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 77-98
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Nr:
2168335757
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Kozina Andrzej , Zioła-Kowalczyk Ewelina
Tytuł:
Managing Partnership Relations with Company's External Stakeholders in Negotiations - Principles & Case Study
Źródło:
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / red. Ryszard Knosala - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 175-183. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941281-2-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168333703
rozdział w monografii
8

Autor:
Kozina Andrzej , Rozmus Stefan
Tytuł:
Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu = Negotiation Competences of Project Manager
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 87-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328139
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Kozina Andrzej , Pieczonka Agnieszka
Tytuł:
Strukturalne uwarunkowania konfliktów organizacyjnych = Structural Determinants of Organizational Conflicts
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 543 (2018) , s. s. 81-97. - Tytuł numeru:
Nr:
2168340399
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Przedmiot nauk o zarządzaniu
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 13-27
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329195
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Organizacja ucząca się
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 389-403
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329263
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
12

Autor:
Kozina Andrzej , Pieczonka Agnieszka
Tytuł:
"Turkusowe podejście" do zarządzania konfliktami organizacyjnymi
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018) , s. 207-214. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326001
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Wielokryterialna typologia technik prowadzenia negocjacji = Multicriteria Classification of Negotiation Conducting Techniques
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (2018) , s. 30-35. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168328937
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Wymiary i kryteria sukcesu negocjacji = Dimensions and Criteria for Negotiations Success
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 3, cz. 2 (2018) , s. 155-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168338415
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Kozina Andrzej , Zioła-Kowalczyk Ewelina
Tytuł:
Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji = The Criteria for the Evaluation of Relationships Between Negotiation Partners
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 3. (2018) , s. 69-78. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327773
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Zasady negocjacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
246 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-769-1
Nr:
2168331095
podręcznik
17

Tytuł:
Zasady negocjowania w sytuacjach kryzysowych = The Principles for Negotiating within Crisis Situations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - t. 18, nr 4 (2017) , s. 61-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Źródła finansowania publikacji: środki przyznane Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168323633
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Negotiations within Firm-Idea = Negocjacje w Firmie-Idei
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (42) (2017) , s. 53-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the resources allocated to the Faculty of Public Economy and Administration, Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168324087
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wymiary i kryteria oceny negocjacji w przedsiębiorstwie = The Dimensions & Criteria of Negotiations Evaluation
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 12, cz. 1 (2017) , s. 161-173. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323625
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami = The Typology of Conflicts within Project Management
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (2017) , s. 95-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321093
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Style prowadzenia negocjacji = The Styles of Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. - t. 25 (2017) , s. 289-307. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168323623
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Kozina Andrzej , Pieczonka Agnieszka
Tytuł:
"Turquoise Negotiations" - Their Features & Case Study
Źródło:
Nowadays and Future Jobs. - vol. 1, iss. 1 (2017) , s. 14-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323631
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Kozina Andrzej , Pieczonka Agnieszka
Tytuł:
Structural Determinants of Conflicts Within the Logistics System of an Enterprise
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 4, iss. 2 (2017) , s. 19-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323621
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Kozina Andrzej , Pieczonka Agnieszka
Tytuł:
Negocjacje w turkusowej organizacji = Negotiations within Turquoise Organization
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 15, nr 2, cz. 1 (2017) , s. 163-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168323499
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej = Dimensions & Parameters of Negotiation Situation
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (85) (2017) , s. 419-429. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323647
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Kompetencje negocjacyjne przedsiębiorcy = Negotiation Competences of an Entrepreneur
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 1 (65), cz. 1 (2017) , s. 209-225. - Tytuł numeru: Challenges of Entrepreneurship - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168317615
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Selected Theories of the Firm as a Base for Negotiation Description = Wybrane teorie przedsiębiorstwa jako podstawa opisu negocjacji = Vybrannye teorii predprinimatelʹstva kak osnova opisaniâ peregovornogo processa
Źródło:
Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 3 (58) (2017) , s. 17-39. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168323627
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Kozina Andrzej , Zioła-Kowalczyk Ewelina
Tytuł:
Metoda doboru członków zespołu negocjacyjnego na podstawie oceny kompetencji = The Method of the Selection of Negotiation Team Members Based on Competences Assessment
Źródło:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 53-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319073
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Analiza morfologiczna jako narzędzie planowania negocjacji = Morphological Analysis as a Tool of Negotiations Planning
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (2017) , s. 19-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168315577
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami = The Types of Negotiations within Project Management
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (174) (2016) , s. 39-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311527
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Metody negocjacji projektowych
Źródło:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 148-170
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310481
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Pieczonka A. , Kozina Andrzej
Tytuł:
Konflikty w systemie logistycznym - koncepcja badań = Conflicts within Logistics Systems - Research Concept
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Aneta Madyda, Zbigniew Malara - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2016, s. 33-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65182-47-0
Nr:
2168309095
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Narzędzia planowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Tools of Business Negotiations Planning
Źródło:
Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard BOROWIECKI, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2016, s. 187-202 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7464-876-9
Nr:
2168311543
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Układ zbiorowy pracy jako efekt negocjacji = Collective Agreement as a Negotiations Effect
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 185-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309153
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Podejścia do badania negocjacji = Approaches to Study Negotiations
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (28) (2016) , s. 40-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311531
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Grabowska Anna , Kozina Andrzej
Tytuł:
Interactive Approach to Negotiating Styles Dependent on Personality Traits
Źródło:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 1 (2016) , s. 2-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168303889
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Koziol Leszek , Muszyński Zenon , Kozina Andrzej
Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016
Opis fizyczny:
179, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89879-25-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168318765
monografia
38

Tytuł:
Zasady rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwie = The Principles of Labor Disputes Settlement in an Enterprise
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 4 (29) (2016) , s. 77-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314761
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Funkcje negocjacji w przedsiębiorstwie = The Functions of Negotiations within a Company
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 4, cz. 1 (2016) , s. 273-285. - Tytuł numeru: Między teorią i praktyką zarządzania : dokonania, dylematy, inspiracje : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168306119
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Wybrane narzędzia komunikacji w negocjacjach = Selected Tools of Communication within Negotiations
Źródło:
Poprawa efektywności w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty / red. nauk. Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Jolanta Wyród-Wróbel - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2016, s. 85-99. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65182-50-0
Nr:
2168311533
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Formalizacja negocjacji w firmie (zasady metodyczne i studium przypadku) = Formalization of Business Negotiations (Methodological Principles and Case Study)
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 3, cz. 2 (2015) , s. 19-31. - Tytuł numeru: Praktyczny wymiar dorobku nauk o zarządzaniu : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168293485
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Negocjacje ze słabszej pozycji - wybrane koncepcje i przykłady = Negotiations from the Position of Weakness - Selected Concepts and Examples
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (2) (2015) , s. 57-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299569
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2015
Opis fizyczny:
122 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Sfinansowane ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 083/WZ-0KPZ/02/2015/S5083,
ISBN:
978-83-941408-2-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299479
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
44

Tytuł:
Negocjacje dla odnowy organizacji = Negotiations for Organizational Renewal
Źródło:
Management Forum. - vol. 3, no. 1 (2015) , s. 91-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299439
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Planowanie negocjacji w małych i średnich przedsiębiorstwach doradczych : koncepcja metodyczna i wyniki badań = Negotiations Planning in Small & Medium-sized Consulting Enterprises : Methodological Concept & Research Results
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 13, nr 1 (51), t. 2 (2015) , s. 149-169. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w XXI wieku : oblicza i wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299575
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Organizowanie zespołu negocjacyjnego = Organising a Negotiating Team
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 119-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297629
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Dobór technik prowadzenia negocjacji = Selecting Negotiation Techniques
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 31-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302237
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Uwarunkowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Determinants of Business Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015) , s. 87-95. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168287911
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Organizowanie przestrzeni negocjacyjnej = Organizing Negotiation Space
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015) , s. 123-132. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168299605
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Ocena kompetencji negocjacyjnych (model teoretyczny i studium przypadku) = The Evaluation of Negotiation Competences (Theoretical Model and Case Study)
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (22) (2015) , s. 22-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297821
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Zasady prowadzenia negocjacji z trudnymi partnerami = The Principles of Negotiating Against Difficult Partners
Źródło:
Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami - determinanty, funkcje, strategie / red. nauk. Oleksandr Gugnin, Hanna Hall, Lucyna Witek - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015, s. 75-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-994-1
Nr:
2168295345
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Przegląd koncepcji badania negocjacji = The Review of the Concepts of Studying Negotiations
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (168) (2015) , s. 61-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168299441
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze
Źródło:
Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 83-108
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-2-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299525
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Kształtowanie relacji partnerskich w negocjacjach : (zasady metodyczne i studium przypadku) = Shaping Partner Relationships within Negotiations : (Methodological Principles & Case Study)
Źródło:
Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie - procesy - narzędzia / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 31-38. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-20-1 ; 978-83-65173-21-8
Nr:
2168299601
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Negocjacje w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi - koncepcja metodyczna i studium przypadku = Negotiations as Part of Managing Organizational Changes : Methodological Concept & Case Study
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 13, nr 4 (56) (2015) , s. 222-237. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302875
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Koncepcja dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych = The Concept of Two-Dimensional Evaluation of Negotiation Competences
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (163) (2014) , s. 69-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168289045
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Managerial Roles and Functions in Negotiation Process
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 12, no 1 (2014) , s. 94-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168292225
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Strategia koalicji w negocjacjach (wielostronnych) = Coalition Strategy in (Multiparty) Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 27 (100) (2014) , s. 67-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290243
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Ocena siły przetargowej w negocjacjach = Evaluation of Bargaining Power
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 22, nr 3 (2014) , s. 72-84. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168285171
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Wybór strategii prowadzenia negocjacji : zasady metodyczne i studium przypadku = The Selection of Negotiation Strategy : Methodological Rules & Case Study
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 73 (2014) , s. 291-303. - Tytuł numeru: Nowoczesność przemysłu i usług - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287511
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Analiza wariantów rozwiązań w negocjacjach zbiorowych : (założenia teoretyczne i studium przypadku) = The Analysis of Alternatives in Collective Bargaining : (Theoretical Assumptions & Case Study)
Źródło:
Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The Concepts, Methods and Conditions of the Development Organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 168-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-706-9
Nr:
2168299611
rozdział w monografii
62

Tytuł:
Negocjacje w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządzania projektami = Negotiations in a Company from the Perspective of Project Management
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 19, nr 21 (1) (2014) , s. 57-66. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168285665
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Kooperacyjne strategie i style negocjacyjne = Cooperative Negotiating Strategies & Styles
Źródło:
Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych : współpraca, kooperacja, sieci / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 73-81. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-93-8
Nr:
2168287929
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Typologia technik negocjacyjnych
Źródło:
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 259-270 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-6-7
Nr:
2168285055
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Negotiations as a Tool of Business Strategy Creation
Źródło:
Managerial Economics. - vol. 15, no. 2 (2014) , s. 177-188. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299411
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Negocjacje wielostronne - wstępna koncepcja badań = Multilateral Negotiations - Concept of Research
Źródło:
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014) , s. 87-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299585
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Pięć dyscyplin uczenia się negocjacji w organizacji = The Five Disciplines of Learning Negotiations within an Organisation
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 199 (2014) , s. 125-132. - Tytuł numeru: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292281
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Formułowanie wariantów rozwiązań w negocjacjach w przedsiębiorstwie : koncepcja metodyczna i studium przypadku = Creating Alternatives in Business Negotiations : Methodological Framework & Case Study
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (18) (2014) , s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286189
artykuł w czasopiśmie
69

Konferencja:
12th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Czorsztyn, Polska, od 2013-06-17 do 2013-06-18
Tytuł:
The Concept of Business Negotiations Analysis
Źródło:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2013, s. 9-20. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 12)
ISBN:
978-83-88421-82-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168265076
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Przedmiot nauk o zarządzaniu
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 13-23
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271290
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Analiza due diligence jako narzędzie planowania negocjacji przejęć - schemat metodyczny i studium przypadku = Due Diligence Analysis in Acquisitions Negotiations Planning - Methodological Framework & Case Study
Źródło:
Uwarunkowania, metody i strategie rozwoju przedsiębiorstw : monografia = Determinants, Methods and Strategies of Development of Enterprises / red. nauk. Honorata Howaniec, Aneta Madyda, Wiesław Waszkelewicz - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2013, s. 143-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63713-41-6
Nr:
2168301335
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Metodyka oceny efektywności negocjacji gospodarczych
Źródło:
Efektywność organizacji / red. nauk. Marek Cisek, Anna Marciniuk-Kluska - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2013, s. 235-245
ISBN:
978-83-63773-38-0
Nr:
2168293729
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Formułowanie problemów i celów negocjacji w firmie = Formulating Issues and Objectives of Negotiations within a Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276023
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Organizacja ucząca się
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 275-288
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271546
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Analiza preferencji interesariuszy negocjacji w zarządzaniu projektami = The Analysis of Stakeholder Preferences in Project Management Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013) , s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273318
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Review of the book : Learning organizations. A model for public administration (ed. Karol Olejniczak) = Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 23, no. 3(122) (2013) , s. 141-144
Tryb dostępu:
Nr:
2168273634
recenzja
77

Tytuł:
Strategie prowadzenia negocjacji w przedsiębiorstwie
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 87-108
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287097
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Teoria agencji jako narzędzie identyfikacji negocjacji w przedsiębiorstwie = Agency Theory as a Tool of the Identification of Negotiations within a Company
Źródło:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 53-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168264442
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Comprehensive Model of Business Negotiations
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 249-361 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274375
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Organizacja ucząca się
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 389-403
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237998
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Negocjacje jako interakcyjny proces podejmowania decyzji
Źródło:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 325-342
Sygnatura:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263432
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Przedmiot nauk o zarządzaniu
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-27
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237830
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
The Concept of Business Negotiations Evaluation
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 253-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242752
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Metody oceny siły przetargowej = The Methods of Bargaining Power Evaluation
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 289-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247446
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Konferencja:
11th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Szczawnica, Polska, od 2012-06-18 do 2012-06-19
Tytuł:
Multiparty Negotiations - Research Problems Formulation
Źródło:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2012, s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 11)
ISBN:
978-83-88421-80-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168270780
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie = Negotiations Planning in a Company
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
262 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 205)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-560-4
Nr:
2168233858
monografia
87

Tytuł:
Zasady planowania negocjacji w przedsiębiorstwie
Źródło:
Determinanty potencjału rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA i Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 273-283
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-8-3
Nr:
2168235708
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Negocjacje jako proces
Źródło:
Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu / red. Wojciech Czakon, Marcin Komańda - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s. 195-202 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-669-3
Nr:
2168228308
rozdział w monografii
89

Tytuł:
Analiza wykorzystania metodyki planowania negocjacji w zarządzaniu projektami doradczymi
Źródło:
Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2011, s. 127-150
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-5-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168230228
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Analiza due diligence w planowaniu negocjacji przejęć = Due Diligence Analysis in Acquisitions Negotiations Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 47 (2011) , s. 651-662. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 686)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226467
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Systematyka problematyki badawczej nauk o zarządzaniu
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 292-305
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255442
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Negocjacje w firmie jako narzędzie uczenia się
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 145-167 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378275
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Analiza metod zarządzania w procesach negocjacyjnych
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 227-263
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165522701
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Analiza procesu planowania negocjacji w zarządzaniu projektami doradczymi
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 247-278
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230914
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Negocjacje jako instrument tworzenia strategii firmy
Źródło:
Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2009, s. 91-97. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Częstochowska ; nr 160)
ISBN:
987-83-7193-435-3
Nr:
2168301993
rozdział w monografii
96

Tytuł:
Analiza metod zarządzania w procesach negocjacyjnych
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 274-318
Sygnatura:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219018
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Przedsiębiorca jako agent zmiany
Źródło:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 97-105 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161832990
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Modele strukturalne organizacji uczącej się
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 53-116
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149419
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
99

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Tytuł:
Negocjacje w zarządzaniu projektami = Negotiations within Project Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009) , s. 153-165. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2166085603
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 143-164
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Tryb dostępu:
Nr:
2162149815
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Metody planowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Methods of Business Negotiations Planning
Źródło:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 137-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161912113
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Negocjacje jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem = Negotiation as Instrument of Enterprise Management
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of Development of Management Systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009, s. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60714-81-2
Nr:
2168301997
rozdział w monografii
103

Tytuł:
Procesowe koncepcje negocjacji = Process-Oriented Concepts of Negotiations
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 52 (2009) , s. 67-72. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51585
artykuł w czasopiśmie
104

Konferencja:
VIII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Czorsztyn, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Tytuł:
Identyfikacja powiązań między sytuacjami negocjacyjnymi = The Identification of Links between Negotiation Situations
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2009, s. 39-45. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 8)
ISBN:
978-83-88421-62-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168247036
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Negocjacje jako proces tworzenia wartości
Źródło:
Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 125-131
ISBN:
978-83-60652-46-6
Nr:
2165877979
rozdział w monografii
106

Tytuł:
System informacyjny wspomagania negocjacji - narzędzia internetowe
Źródło:
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 449-458 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-482-8
Nr:
2166653134
rozdział w monografii
107

Tytuł:
System informacyjny wspomagania negocjacji - model referencyjny
Źródło:
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 439-448 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-482-8
Nr:
2166653104
rozdział w monografii
108

Tytuł:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
109

Konferencja:
Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Polska, Łódź, Polska, od 2009-05-27 do 2009-05-29
Tytuł:
Uwarunkowania negocjacji jako instrumentu współdziałania przedsiębiorstw
Źródło:
Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 317-325 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-303-7
Nr:
2168301991
rozdział w materiałach konferencyjnych
110

Autor:
Kozina Andrzej , Wronka Martyna Julia
Tytuł:
Wykorzystanie analizy interesariuszy do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia
Źródło:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08 / red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 305-316 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-465-1
Nr:
2168244138
rozdział w monografii
111

Tytuł:
Negocjacje jako narzędzie uczenia się organizacji
Źródło:
Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych / red. Colin F. Hales - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008, s. 378-384 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-383-8
Nr:
2165780436
rozdział w monografii
112

Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w negocjacjach
Źródło:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168323635
hasło w leksykonie
113

Tytuł:
Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 41-62
Sygnatura:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230196
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Model negocjacji w przedsiębiorstwie = The Model of Negotiations within an Enterprise
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 161-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165620955
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Metodyka opracowywania planu negocjacji w firmie = The Methodology of a Business Negotiations Plan
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 583-591. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50967
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Problem oceny siły przetargowej w negocjacjach = Assessment of Bargaining Power in Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 61-78. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51343
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania negocjacji = Intraorganizational Determinants of Negotiations
Źródło:
Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008, s. 355-361. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-169-2
Nr:
2165795170
rozdział w monografii
118

Tytuł:
Negocjacje w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa = Negotiations Within Business Innovations Processes
Źródło:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 297-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165718951
rozdział w monografii
119

Tytuł:
Metodyka planowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Methodology of Business Negotiations Planning
Źródło:
Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 103-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7481-163-7
Nr:
2165899166
rozdział w monografii
120

Konferencja:
VII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica Zamek, Polska, od 2008-06-16 do 2008-06-17
Tytuł:
Typologia negocjacji w przedsiębiorstwie = Business Negotiations Typology
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008, s. 181-189. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 7)
ISBN:
978-83-88-421-57-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168246952
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Miejsce i rola negocjacji w przedsiębiorstwie = The Place and Role of Negotiations in an Enterprise
Źródło:
Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami = Methods and Tools of Modern Organization Management / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 433-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-22-4
Nr:
2168301987
rozdział w monografii
122

Tytuł:
Metodyka analizy przednegocjacyjnej = The Methodological Framework for Prenegotiation Analysis
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008, s. 245-254. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60714-51-5
Nr:
2168301985
rozdział w monografii
123

Tytuł:
Tworzenie zespołu negocjacyjnego
Źródło:
Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2008, s. 108-116. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-06-6
Nr:
2165870603
rozdział w monografii
124

Tytuł:
Funkcje kadry kierowniczej w negocjacjach = The Management Functions within Negotiations
Źródło:
Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan - Warszawa: Difin, 2008, s. 570-578. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-928-3
Nr:
2166091637
rozdział w monografii
125

Tytuł:
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia
Źródło:
Servicios Sociales / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa - Madrid: Ediciones Académicas, S.A., 2008, s. 137-168 - Bibliogr.
ISBN:
978-84-96062-66-5
Nr:
2165798054
rozdział w monografii
126

Tytuł:
Metodyka identyfikacji i analizy przednegocjacyjnej
Źródło:
Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 240-247 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-256-6
Nr:
2165997656
rozdział w monografii
127

Tytuł:
Strategie prowadzenia negocjacji : analiza krytyczna
Źródło:
Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008, s. 251-262 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-01-5
Tryb dostępu:
Nr:
2165910835
rozdział w monografii
128

Tytuł:
System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Information System as an Enterprise Competitiveness Determinant : Findings from Empirical Research
Źródło:
Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference / ed. Jana Hančlová - Ostrava: VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007, s. 237-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-1458-2
Nr:
2165705720
rozdział w materiałach konferencyjnych
129

Tytuł:
Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna charakterystyki negocjacji = Enterprise Theory as a Basis for Characterising Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 63-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50878
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Negocjacje jako element potencjału przedsiębiorstwa = Negotiations as a Component of Company's Potential
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007) , s. 333-342. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego - Bibliogr.
Nr:
51007
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Analiza interesariuszy w planowaniu negocjacji
Źródło:
Planowanie strategiczne w warunkach niepewności / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2007, s. 193-207 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
978-83-920319-9-4
Tryb dostępu:
Nr:
2165910321
rozdział w monografii
132

Tytuł:
Podstawy badania struktury organizacyjnej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
213 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-346-4
Nr:
2165627048
monografia
133

Tytuł:
Transformacja funkcji personalnej w strukturze procesowej = The Transformation of Personnel Function Within Process-Oriented Structure
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 261-273. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166095304
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
134

Konferencja:
VI Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Ząb/Zakopane, Polska, od 2007-06-18 do 2007-06-19
Tytuł:
Role i uprawnienia reprezentantów w negocjacjach w kategoriach teorii agencji = The Roles and Authority of Representatives within Negotiations from Agency Theory Perspective
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 223-234. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 6)
ISBN:
83-88421-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168238106
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Strategie negocjacji wielostronnych
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 125-133 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096698
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Koncepcja systemu informacyjnego wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie = Information Systems Supporting Negotiations in the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 119-138. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50728
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
137

Konferencja:
V Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Szczawnica, Polska, od 2006-06-19 do 2006-06-20
Tytuł:
Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie = The Types of Negotiations within Corporate Project Management
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2006, s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 5)
ISBN:
83-88421-48-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168247596
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Agent zmiany w procesie restrukturyzacji firmy = Change Agent within Corporate Restructuring Process
Źródło:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 259-268. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165910354
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Analiza strategiczna w planowaniu negocjacji
Źródło:
Wybory strategiczne firm : nowe instrumenty analizy i wdrażania / red. nauk. Piotr Płoszajski i Grzegorz Bełz - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 41-50 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-278-5
Nr:
2168302785
rozdział w monografii
140

Tytuł:
Negocjacje w firmie z perspektywy teorii agencji = Corporate Negotiations from Agency Theory Perspective
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 383-395. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176798
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Negocjacje gospodarcze w warunkach zmian globalnych
Źródło:
Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym / red. Marek Lisiecki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2006, s. 193-203 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 7)
ISBN:
83-7363-377-4
Nr:
2168302783
rozdział w monografii
142

Tytuł:
Model negocjacji jako instrument zarządzania firmą
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 251-258
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 81)
ISBN:
978-83-7417-203-5
Nr:
2165793610
rozdział w monografii
143

Tytuł:
Model negocjacji w zakresie fuzji i przejęć firm = A Negotiation Model in Mergers and Acquisitions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 145-161. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52724
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
144

Autor:
Korajda Aneta , Kozina Andrzej
Tytuł:
Wartościowanie pracy w WUP w Krakowie = Job Evaluation in Regional Labour Office in Krakow
Źródło:
Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 541-548. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-059-6
Nr:
2166469773
rozdział w monografii
145

Tytuł:
Wiedza jako atrybut negocjacji
Źródło:
Prace Naukowe Katedry Zarządzania / [red. nauk. Tadeusz W. Bołt] ; Akademia Morska w Gdyni. - nr 7 (2006) , s. 411-418. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2167705147
artykuł w czasopiśmie
146

Tytuł:
Negocjacje jako instrument zarządzania firmą
Źródło:
Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 / red. Jerzy Lewandowski - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005, s. 61-70 - Bibliogr.
ISBN:
83-7283-186-6
Nr:
2168302879
rozdział w monografii
147

Konferencja:
IV Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Łopuszna, Polska, od 2005-06-20 do 2005-06-21
Tytuł:
Uniwersalny model negocjacji w przedsiębiorstwie = The Universal Model of Corporate Negotiations
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, 2005, s. 338-350. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 4)
ISBN:
83-88421-46-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168219112
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Negocjacje jako instrument zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstwa = Negotiations as a Managerial Tool for Corporate Restructuring Process
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 287-297. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166037025
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
149

Tytuł:
System informacyjny wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie = Corporate Negotiations' Information Support System
Źródło:
Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne - problemy i polskie wyzwania. T. 2 = Present-day competition and multilevel strategic advantages - problems and challenges faced in Poland. Vol. 2 / red. nauk. Mieczysław Moszkowicz - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Instytutu Organizacji Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały ; 18 (76))
Nr:
2168244428
rozdział w monografii
150

Tytuł:
Zarządzanie informacjami w negocjacjach gospodarczych = Information Management within Business Negotiations
Źródło:
Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005, s. 421-431. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7285-235-9
Nr:
2168232290
rozdział w monografii
151

Tytuł:
Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Negotiations within Human Resources Management
Źródło:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 511-522. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166389070
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
152

Tytuł:
Proces planowania negocjacji gospodarczych = The Process of Business Negotiations Planning
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 99-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166396010
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
153

Tytuł:
Analiza instytucjonalna urzędu gminy : przewodnik dla samorządów [dokument elektroniczny]
Wydanie:
Wyd. 2
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
99 s.; 29 cm
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-89410-30-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168218432
monografia
154

Autor:
Ostrowska Sabina , Kozina Andrzej
Tytuł:
Ciasny gorset - analiza i usprawnianie struktury organizacyjnej Banku
Źródło:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 29-44
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224864
rozdział w książce
Zobacz opis całości
155

Tytuł:
Punktowy diagram korelacji (współzależności) = Scatter Plot
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 470-471. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270188
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
156

Autor:
Kozina Andrzej , Ostrowska Sabina
Tytuł:
Wysokie płoty - negocjacje pomiędzy firmami budowlanymi
Źródło:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 227-231
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224858
rozdział w książce
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Diagram przebiegu procesu = Process Flow Diagram
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 100-102. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269932
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
158

Tytuł:
Struktury procesowe w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych / red. Marek Lisiecki, Henryk Ponikowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2004, s. 251-265 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 4)
ISBN:
83-7363-171-2
Nr:
2168302867
rozdział w monografii
159

Autor:
Ostrowska Sabina , Kozina Andrzej
Tytuł:
Szemrzący ul - komunikacja w Banku
Źródło:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 209-224
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224880
rozdział w książce
Zobacz opis całości
160

Tytuł:
Analiza procesowa w jednostkach administracji publicznej
Źródło:
Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 2 / red. nauk. Maria Romanowska, Michał Trocki - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 411-425
ISBN:
83-7378-084-X
Nr:
2168234498
rozdział w monografii
161

Autor:
Ostrowska Sabina , Kozina Andrzej
Tytuł:
Skok kangura - kierunki rozwoju przedsiębiorstwa odzieżowego
Źródło:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 55-64
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224866
rozdział w książce
Zobacz opis całości
162

Tytuł:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004
Opis fizyczny:
231 s.: il; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224458
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
163

Tytuł:
Planowanie jakości
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 407
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270164
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
164

Autor:
Kozina Andrzej , Ostrowska Sabina
Tytuł:
Szkatułka szczęścia - proces negocjacji wytwórcy z dystrybutorem
Źródło:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 219-222
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224854
rozdział w książce
Zobacz opis całości
165

Tytuł:
Statystyczne sterowanie procesem = Statistical Process Control - SPC
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 524 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168272630
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
166

Tytuł:
Model negocjacji gospodarczych
Źródło:
Management Forum 2020 / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 54-59
ISBN:
83-89142-27-9
Nr:
2168246854
rozdział w monografii
167

Autor:
Kozina Andrzej , Ćwiklicki Marek , Pająk Henryk , Skórniewicz Leszek
Tytuł:
Organizacja i funkcjonowanie urzędu
Źródło:
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym : najlepsze praktyki / red. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 117-151. - [odczyt: 30.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-89410-20-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168244328
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
168

Tytuł:
System oceny efektywności negocjacji gospodarczych = A System for Evaluating the Effectiveness of Business Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 121-131. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220406
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
169

Autor:
Ostrowska Sabina , Kozina Andrzej
Tytuł:
Ma zadziałać - zasady wdrożenia projektu inwestycyjnego
Źródło:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 167-175
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224848
rozdział w książce
Zobacz opis całości
170

Tytuł:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004
Opis fizyczny:
240 s.: il; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224460
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
171

Autor:
Ostrowska Sabina , Kozina Andrzej
Tytuł:
W tym sęk - analiza strategiczna firmy meblarskiej
Źródło:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 163-169
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224876
rozdział w książce
Zobacz opis całości
172

Autor:
Kozina Andrzej , Ostrowska Sabina
Tytuł:
Razem czy osobno? - negocjowanie warunków fuzji "Sigma" SA z "Beta" SA
Źródło:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 233-238
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224860
rozdział w książce
Zobacz opis całości
173

Konferencja:
III Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica, Polska, od 2002-06-21 do 2002-06-22
Tytuł:
Systematyka technik negocjacji w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw = The Systematic of Negotiation Techniques within Corporate Mergers & Acquisitions Process
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004, s. 96-108. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 3)
ISBN:
83-86744-90-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168250904
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
174

Tytuł:
Koszty jakości
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 232-233
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270094
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
175

Tytuł:
Ciągłe doskonalenie jakości = Continuous Improvement
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 77. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269892
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
176

Autor:
Kozina Andrzej , Pycior Witold , Laskowska Anna , Terlikowska Iwona , Owsiany Małgorzata , Bereza Jan , Ćwiklicki Marek , Władyka Anatol , Borczyk Wiesława
Tytuł:
Najlepsze praktyki
Źródło:
Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych / Jarosław BOBER, Stanisław MAZUR (red.), Bohdan Turowski, Marcin ZAWICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 105-155. - [odczyt: 30.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-89410-15-X
Tryb dostępu:
Nr:
2168306255
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
177

Tytuł:
Wartościowanie jakości
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 609
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270244
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
178

Autor:
Ostrowska Sabina , Kozina Andrzej
Tytuł:
Dokąd idziemy? - analiza strategiczna "Tokmet" SA
Źródło:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 153-161
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224874
rozdział w książce
Zobacz opis całości
179

Autor:
Ostrowska Sabina , Kozina Andrzej
Tytuł:
Dylemat inwestycyjny - ocena opłacalności zakupu maszyn
Źródło:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 155-165
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224846
rozdział w książce
Zobacz opis całości
180

Autor:
Kozina Andrzej , Ostrowska Sabina
Tytuł:
W obronie własnej - negocjacje związków zawodowych z zarządem w firmie "Lambda" SA
Źródło:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 225-231
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224882
rozdział w książce
Zobacz opis całości
181

Autor:
Kozina Andrzej , Żmuda Magdalena
Tytuł:
Systemy wspomagania negocjacji = Negotiation Support Systems
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 321-338. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2168223046
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
182

Autor:
Zawicki Marcin , Mazur Stanisław , Bober Jarosław , Charette Pierre , Chrabąszcz Robert , Gladki John , Górniak Jarosław , Kozina Andrzej , Kozioł Leszek , Laskowska Anna , Marcinkowski Aleksander , Markowski Tadeusz , Mitchell Alan , McSweeney Eric , Pająk Henryk , Pakoński Krzysztof , Sartorius Witold , Turowski Bohdan , Wańkowicz Wiesław , Władyka Anatol
Tytuł:
Institutional Analysis of the Gmina Office : Manual for Local Governments
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
97 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168294863
raport/sprawozdanie
183

Tytuł:
Negocjacje w procesach fuzji i przejęć = Negotiations in Merger and Takeover Processes
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 3-4 (2004) , s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168220846
artykuł w czasopiśmie
184

Tytuł:
Arkusz analityczny = Checksheet
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 43
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269850
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
185

Autor:
Kozina Andrzej , Ostrowska Sabina
Tytuł:
Ugasić pragnienie - pertraktacje producenta napojów z supermarketem
Źródło:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 223-225
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224856
rozdział w książce
Zobacz opis całości
186

Tytuł:
Rodzaje sytuacji kryzysowych w negocjacjach = The Kinds of Crisis Situations within Negotiations
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1054 (2004) , s. 198-209. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys - Bibliogr.
Nr:
2166393852
artykuł w czasopiśmie
187

Tytuł:
Księga jakości
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 243-244. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270102
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
188

Autor:
Zawicki Marcin , Mazur Stanisław , Bober Jarosław , Charette Pierre , Chrabąszcz Robert , Gladki John , Górniak Jarosław , Kozina Andrzej , Kozioł Leszek , Laskowska Anna , Marcinkowski Aleksander , Markowski Tadeusz , Mitchell Alan , McSweeney Eric , Pająk Henryk , Pakoński Krzysztof , Sartorius Witold , Turowski Bohdan , Wańkowicz Wiesław , Władyka Anatol
Tytuł:
Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego : przewodnik dla samorządów [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
95 s.; 29 cm
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-89410-35-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168218430
monografia
189

Autor:
Kozina Andrzej , Ostrowska Sabina
Tytuł:
Okna na świat - negocjacje producenta z hurtownikiem
Źródło:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 213-218
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224850
rozdział w książce
Zobacz opis całości
190

Tytuł:
Ustalanie składu zespołu negocjacyjnego = Forming Negotiation Teams
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 137-148. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222608
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
191

Tytuł:
Zasady ustalania składu zespołu negocjacyjnego
Źródło:
Management Forum 2020 / red. naukowi Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert - Poznań: AE, 2003, s. 352-360. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89224-39-9
Nr:
2168247020
rozdział w materiałach konferencyjnych
192

Autor:
Kozina Andrzej , Ostrowska Sabina
Tytuł:
Negocjacje w systemie logistycznym
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 139-146
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 36)
ISBN:
83-89224-58-5
Nr:
2168238852
rozdział w monografii
193

Konferencja:
II Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Kąśna Dolna, Polska, od 2003-06-23 do 2003-06-24
Tytuł:
Kompleksowy model negocjacji fuzji i przejęć firm = The Complex Model of Negotiations on Corporate Mergers & Acquisitions
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA] - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2003, s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 2)
ISBN:
83-87903-19-1
Nr:
2168235418
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
194

Tytuł:
Sytuacje kryzysowe w negocjacjach
Źródło:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 581-587 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230076
rozdział w monografii
195

Tytuł:
Analiza instytucjonalna urzędu gminy : przewodnik dla samorządów
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
95 s.; 29 cm
ISBN:
83-89410-00-1
Nr:
2168234572
monografia
196

Tytuł:
Potencjał negocjacyjny małych firm w kontekście integracji z Unią Europejską = The Negotiation Potential of Small-Sized Enterprises in Context of Integration with European Union
Źródło:
Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską / red. Henryk Bieniok - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 223-230. - Summ., streszcz.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
51370
rozdział w monografii
197

Autor:
Zawicki Marcin , Mazur Stanisław , Bober Jarosław , Charette Pierre , Chrabąszcz Robert , Gladki John , Górniak Jarosław , Kozina Andrzej , Kozioł Leszek , Laskowska Anna , Marcinkowski Aleksander , Markowski Tadeusz , Mitchell Alan , McSweeney Eric , Pająk Henryk , Pakoński Krzysztof , Sartorius Witold , Turowski Bohdan , Wańkowicz Wiesław , Władyka Anatol
Tytuł:
Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego : przewodnik dla samorządów [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
91 s.: il.
Uwagi:
Przewodnik został przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju instytucjonalnego" (PRI), realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. PRI jest częścią Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)., Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168293903
raport/sprawozdanie
198

Autor:
Zawicki Marcin , Mazur Stanisław , Marcinkowski Aleksander , Pakoński Krzysztof , Kozina Andrzej , Kozioł Leszek , Wańkowicz Wiesław , Górniak Jarosław , Markowski Tadeusz , Sartorius Witold
Tytuł:
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego : dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego"
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
20 s.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168297069
raport/sprawozdanie
199

Autor:
Zawicki Marcin , Mazur Stanisław , Marcinkowski Aleksander , Pakoński Krzysztof , Kozina Andrzej , Kozioł Leszek , Wańkowicz Wiesław , Górniak Jarosław , Markowski Tadeusz , Sartorius Witold
Tytuł:
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
[b.m: b.w.], 2002
Opis fizyczny:
20 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego", realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168294859
raport/sprawozdanie
200

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami - Klasyczne Zasady, Nowoczesne Narzędzia", Międzyzdroje, Polska, od 2002-04-10 do 2002-04-12
Tytuł:
Analiza i ocena negocjacji w zakresie fuzji = The Analysis and Evaluation of Mergers Negotiations
Źródło:
Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002, s. 641-653. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-913327-0-5
Nr:
2168245936
rozdział w materiałach konferencyjnych
201

Konferencja:
Konferencja naukowa: Najnowsze instrumenty opisu organizacji, Wałbrzych, Polska, od 2002-03-10 do 2002-03-12
Tytuł:
Kompleksowa analiza sytuacji negocjacyjnej
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - nr 3(3) (2002) , s. 172-181. - Tytuł numeru: Refleksje społeczno-gospodarcze: najnowsze instrumenty opisu organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168302877
artykuł w czasopiśmie
202

Tytuł:
Kompleksowa analiza sytuacji negocjacyjnej = A Comprehensive Analysis of Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 89-105. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231000
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
203

Tytuł:
Zasady planowania negocjacji = The Principles of Negotiation Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 71-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225396
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
204

Tytuł:
Miejsce i rola negocjacji w procesie fuzji firm = The Place and the Role of Negotiations in Corporate Merger Process
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 928 (2002) , s. 209-217. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : integracja i dezintegracja - Bibliogr.
Nr:
2168223106
artykuł w czasopiśmie
205

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich = Cultural Determinants of the Negotiations of Polish Companies on European Markets
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 53-71. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224894
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
206

Tytuł:
Negocjowanie z trudnymi partnerami
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 923 (2002) , s. 198-206. - Tytuł numeru: Management Forum 2020 - Bibliogr.
Nr:
2168223102
artykuł w czasopiśmie
207

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania strategii i technik negocjacji na rynku globalnym
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002) , s. 220-233. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw - Bibliogr.
Nr:
2168223140
artykuł w czasopiśmie
208

Autor:
Kozina Andrzej , Draus Marzena
Tytuł:
Negocjacje w procesie restrukturyzacji firmy
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001) , s. 226-238. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168236620
artykuł w czasopiśmie
209

Tytuł:
Potencjał sprawnego negocjatora
Źródło:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 191-203. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166552021
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
210

Tytuł:
Style negocjowania - analiza porównawcza = Negotiation Styles: A Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001) , s. 73-91. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236312
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
211

Tytuł:
Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm = Planning the Negotiations for the Companies' Mergers
Źródło:
Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Warszawa: FRR, 2001, s. 375-393. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-86543-39-6
Nr:
2168232634
rozdział w materiałach konferencyjnych
212

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich firm przy wejściu na rynek europejski = The Cultural Determinants of the Negotiations by Polish Companies on Entering European Markets
Źródło:
Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach / red. Małgorzata Czerska i Ryszard Rutka - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, s. 154-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej ; z. nr 15)
ISBN:
83-88829-27-0
Nr:
2168302871
rozdział w monografii
213

Tytuł:
Metody analizy w negocjacjach handlowych
Źródło:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 204-229
Sygnatura:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232584
fragment pracy naukowo badawczej
214

Tytuł:
Menedżer jako mediator
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1 - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 180-189. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168261696
rozdział w materiałach konferencyjnych
215

Tytuł:
Podstawy rachunku kosztów jakości = Fundamentals of the Quality Cost Account
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000) , s. 179-196. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224174
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
216

Konferencja:
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków, Karpacz, Polska, od 2000-11-19 do 2000-11-21
Tytuł:
Negocjacje w zespole projektowym
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 879 (2000) , s. 39-47. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków : materiały na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 19-21 listopada 2000 - Bibliogr.
Nr:
2168224576
artykuł w czasopiśmie
217

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zmiana warunkiem sukcesu: opór wobec zmian: szansa czy zagrożenie?, Lądek Zdrój, Polska, od 1999-11-21 do 1999-11-23
Tytuł:
Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 842 (2000) , s. 31-49. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : opór wobec zmian : szansa czy zagrożenie? Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 21-23 listopada 1999 - Bibliogr.
Nr:
2168224116
artykuł w czasopiśmie
218

Tytuł:
Zasady i metody planowania negocjacji handlowych
Źródło:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]1999, s. 315-363
Sygnatura:
NP-648/[2]/Magazyn
Nr:
2168231374
fragment pracy naukowo badawczej
219

Tytuł:
Rachunek i analiza kosztów jakości
Źródło:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]1998, s. 75-143 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-527/2/Magazyn
Nr:
2168232796
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
220

Tytuł:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998
Opis fizyczny:
278 s.: rys., wykr.; 24 cm.
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166299027
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
221

Autor:
Kozina Andrzej , Węgrzyński Tadeusz
Tytuł:
Negocjacje w sprawie zakupu maszyny dziewiarskiej przez Firmę "Oczko" Sc. od partnera niemieckiego
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 157-162
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246556
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
222

Autor:
Górecka Monika , Kozina Andrzej
Tytuł:
Analiza strategiczna Kopalni Wapienia "Czatkowice " Sp. z o.o
Źródło:
Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 78-93
ISBN:
83-907998-8-X
Nr:
2168245232
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
223

Autor:
Kornecka Magdalena , Kozina Andrzej
Tytuł:
Restrukturyzacja organizacyjna Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Nowy Sącz" S.A.
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 124-146. - Załączniki
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166328825
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
224

Tytuł:
Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej zakładu energetycznego
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 193-224. - Załącznik
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166329455
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
225

Tytuł:
Podstawy metodyczne mediacji = Methodological Basis of Mediation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998) , s. 133-147. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238128
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
226

Autor:
Dąbrowski Jarosław , Kozina Andrzej
Tytuł:
Negocjacje Kolportera z Wydawcą "RUCH" SA kontra "ALEKS" Sp. z o.o.
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 163-167
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246600
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
227

Tytuł:
Ocena opłacalności inwestycji "Budowa stacji paliw" w firmie COMPLEX S.A
Źródło:
Zarządzanie finansami : studia przypadków / red. nauk. Marek Capiński - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 85-91
ISBN:
83-907998-4-7
Nr:
2168246564
rozdział w monografii
228

Tytuł:
Analiza i usprawnienie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa usług socjalnych "HUT-PUS" S.A.
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 225-258. - Załączniki
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166329650
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
229

Autor:
Kozina Andrzej , Oszczypała Katarzyna
Tytuł:
Uszyj spodnie - negocjacje "Vistula" SA z kontrahentem niemieckim
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 168-171
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246602
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
230

Tytuł:
"Framuga" Sp. z o.o. kontra "Renowator"
Źródło:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 549-550. - Załączniki
Nr:
2166346243
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
231

Tytuł:
Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa
Źródło:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 383-397. - Załączniki
Nr:
2166345615
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
232

Tytuł:
Księga kejsów biznesowych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997
Opis fizyczny:
658 s.: [10] k. tabl. : il.; 26 cm
Uwagi:
Projekt "Tessa",
Nr:
2166339278
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
233

Tytuł:
Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa
Źródło:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 125-139. - Załączniki
Nr:
2166344463
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
234

Tytuł:
Podstawy metodyczne sporządzania opisów przypadków z zakresu zarządzania firmą = Methodical Grounds for the Description of Cases Pertaining to Business Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997) , s. 149-165. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237786
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
235

Tytuł:
Diagnoza struktury organizacyjnej biura projektów w sytuacji kryzysu
Źródło:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 571-587. - Załączniki
Nr:
2168268418
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
236

Tytuł:
Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlano-remontowego
Źródło:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 599-626. - Załączniki
Nr:
2166346944
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
237

Tytuł:
Analiza kosztów jakości
Źródło:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 217-250 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234690
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
238

Autor:
Chlipała Paweł , Rutkowski Marek , Kozina Andrzej
Tytuł:
Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS "Gamrat" S.A. kupuje surowce
Źródło:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 355-361. - Załączniki
Nr:
2166344971
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
239

Tytuł:
Zastosowanie metod aktywizujących w doskonaleniu kadr menedżerskich
Źródło:
Edukacja Dorosłych. - 3 (14) (1996) , s. 181-185
Nr:
2168302799
artykuł w czasopiśmie
240

Tytuł:
Mediacje w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych
Źródło:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA1996, s. 187-207 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232574
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
241

Tytuł:
Diagnoza struktury organizacyjnej urzędu gminy
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (67-68) (1996) , s. 86-105
Nr:
2168244194
artykuł w czasopiśmie
242

Tytuł:
Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu zarządzania firmą
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 8 (559), s. 27-28
Nr:
2168244412
varia
243

Tytuł:
Systematyka koncepcji formalnego opisu struktur organizacyjnych = Systematization of Conceptions of Formal Description of Organizational Structures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996) , s. 97-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231840
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
244

Tytuł:
Metody rozwiązywania konfliktów organizacyjnych
Źródło:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1995, s. 201-230 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234660
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
245

Tytuł:
Organizacja studiów, szkoleń i kursów oraz opracowanie i zastosowanie opisów przypadków
Źródło:
Edukacja Dorosłych. - 4-5 (10-11) (1995) , s. 110-116. - Streszcz.
Nr:
2168302789
artykuł w czasopiśmie
246

Tytuł:
Analiza wykorzystania czasu w procesie zarządzania firmą = The Analysis of Time Utilization Within Management Process
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. materiałów konf. Ryszard Rutka - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995, s. 22[268]-31[277]. - Summ.
Nr:
2168248652
rozdział w materiałach konferencyjnych
247

Tytuł:
Badanie zależności organizacyjnych w procesie zarządzania gminą = Analysis of Organizational Interdependencies in the Process of Parish Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 446 (1995) , s. 53-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237706
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
248

Tytuł:
Analiza przypadku w nauczaniu zarządzania
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1995. - R. 46, nr 7 (546), s. 28-29
Nr:
2168230448
varia
249

Tytuł:
Problemy kształcenia menedżerów w Harvard Business School = Problems of Management Education in the Harvard Business School
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168227272
varia
250

Tytuł:
Procedura badania czynników determinujących strukturę organizacyjną = The Procedure of Studying the Factors Determining the Organizational Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 430 (1994) , s. 31-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230010
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
251

Tytuł:
Ilościowe koncepcje opisu struktur organizacyjnych
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1994, s. 8-61
Sygnatura:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233000
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
252

Tytuł:
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej urzędu gminy
Adres wydawniczy:
Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1994
Opis fizyczny:
32 s.; 23 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85909-08-7
Nr:
2168237564
monografia
253

Tytuł:
Rozwiązania strukturalne jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1993, s. 84-123 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-186/Magazyn
Nr:
2168232494
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
254

Tytuł:
Analiza wybranych aspektów procesu zarządzania gminą
Adres wydawniczy:
Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1993
Opis fizyczny:
39, [4] s.; 23 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85909-03-6
Nr:
2168238338
monografia
255

Tytuł:
Próba typologii metod i technik analizy zależności organizacyjnych = Attempt at Working on Typology of Methods and Techniques of Organizational Interdependencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993) , s. 61-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246042
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
256

Tytuł:
Struktura organizacyjna systemu "Gmina"
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna "Cracowia", 1993
Opis fizyczny:
40 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85909-04-4
Nr:
2168239216
monografia
257

Tytuł:
Podstawy analizy zależności organizacyjnych = Foundations of the Analysis of Organizational Dependencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 375 (1992) , s. 41-57. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246008
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
258

Tytuł:
Analiza zależności w strukturze organizacyjnej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1992
Opis fizyczny:
577, 24 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/838
Nr:
2168257734
doktorat
259

Tytuł:
Instrumenty zarządzania
Źródło:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA1991, s. 199-256, [1] k. złoż.
Sygnatura:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232862
fragment pracy naukowo badawczej
260

Tytuł:
Procedura doboru dziedzinowego systemu informatycznego dla celów zarządzania przedsiębiorstwem = Procedure of Line Information System Selection for the Purpose of Business Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991) , s. 105-121. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239910
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
261

Tytuł:
Metody analizy ekonomicznej i finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Źródło:
Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 51-69
Sygnatura:
NP-128/Magazyn
Nr:
2168232990
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
262

Tytuł:
Dobór informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 96-116
Sygnatura:
NP-90/Magazyn
Nr:
2168285389
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
263

Tytuł:
Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody "Spin" = Analysis of Employment Regarding the Non-Worker Status : Using the SPIN Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990) , s. 111-124. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240862
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
264

Tytuł:
Próba kwantyfikacji zależności organizacyjnych = An Attempt of Quantification of Organizational Dependences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 309 (1990) , s. 99-119. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253530
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
265

Tytuł:
Formy kooperacji między organizacjami gospodarczymi
Źródło:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA1990, s. 84-119
Sygnatura:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232776
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
266

Tytuł:
Pojęcie i rodzaje zależności organizacyjnych = The Idea and Types of Organizational Dependences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990) , s. 21-37. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240838
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
267

Tytuł:
Metody porządkowania zależności organizacyjnych = The Methods of Ordering of Organizational Interrelationships
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 278 (1988) , s. 43-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269356
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
268

Tytuł:
M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987) , s. 45-46
Nr:
2168244198
artykuł w czasopiśmie
269

Tytuł:
O systemie pojęć systemowych raz jeszcze
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (541) (1985) , s. 20-21, 30 - Bibliogr.
Nr:
2168244208
artykuł w czasopiśmie
270

Tytuł:
Teoria systemów
Źródło:
PTI Przegląd Techniczny. - nr 45 (1985) , s. 22-23
Nr:
2168244402
artykuł w czasopiśmie
271

Tytuł:
Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania = Limitations of the use of Systemic Researches in Science of Organization and Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 195 (1984) , s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269964
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
272

Tytuł:
Próba zastosowania ekonometrycznych metod predykcji długookresowej w dziedzinie ochrony zdrowia = An Attempt at Utilization of Econometric Methods of Long-Term Prediction in the Field of Health Care
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984) , s. 105-123. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254752
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
168: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
51/KPZ/1/07/S/411
Sygnatura:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KPZ/1/2006/S/333
Sygnatura:
NP-1137/Magazyn
Nr:
2166571680
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
79/KPZ/2/05/S/251
Sygnatura:
NP-1076/Magazyn
Nr:
2168264744
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
151 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-952/Magazyn
Nr:
2168264746
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
189 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-868/Magazyn
Nr:
2168232662
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Analiza i ocena negocjacji gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
34 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-770/Magazyn
Nr:
2168264782
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 30 cm.
Sygnatura:
NP-229/Magazyn
Nr:
2168232498
naukowo-badawcze
1
Nieetyczne techniki prowadzenia negocjacji / Andrzej KOZINA // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019. - S. 51-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-739-1
2
Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa / Agnieszka Pieczonka ; Promotor: Andrzej KOZINA ; Promotor pomocniczy: Tomasz MAŁKUS. - Kraków, 2019. - 345 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003410
3
Wybrane zasady negocjacji = Selected Principles of Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 215-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
4
Wprowadzenie / Andrzej KOZINA // W: Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2). - S. 7-9. - ISBN 978-83-953363-0-0
5
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - 118 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2). - ISBN 978-83-953363-0-0
6
Zarządzanie Idea-relacjami - próba konceptualizacji / Andrzej KOZINA // W: Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2). - S. 77-98. - ISBN 978-83-953363-0-0
7
Managing Partnership Relations with Company's External Stakeholders in Negotiations - Principles & Case Study / Andrzej KOZINA, Ewelina Zioła-Kowalczyk // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / red. Ryszard Knosala. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018. - S. 175-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941281-2-8. - Pełny tekst: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2018/T1/2018_t1_175.pdf
8
Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu = Negotiation Competences of Project Manager / Andrzej KOZINA, Stefan Rozmus // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 87-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
9

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2168340399

Filename: views/bibliografia.php

Line Number: 1039

10
Przedmiot nauk o zarządzaniu / Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 13-27. - ISBN 978-83-7252-767-7
11
Organizacja ucząca się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 389-403. - ISBN 978-83-7252-767-7
12
"Turkusowe podejście" do zarządzania konfliktami organizacyjnymi / Andrzej KOZINA, Agnieszka Pieczonka // Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018), s. 207-214. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce. - Bibliogr. - ISSN 2450-775X
13
Wielokryterialna typologia technik prowadzenia negocjacji = Multicriteria Classification of Negotiation Conducting Techniques / Andrzej KOZINA // Przegląd Organizacji. - nr 7 (2018), s. 30-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.przegladorganizacji.pl/plik/917/przeglad-organizacji-7-2018-art-05-wielokryterialna-typologia-technik-prowadzenia-negocjacji.pdf. - ISSN 0137-7221
14
Wymiary i kryteria sukcesu negocjacji = Dimensions and Criteria for Negotiations Success / Andrzej KOZINA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 3, cz. 2 (2018), s. 155-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_32.pdf. - ISSN 2084-5189
15
Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji = The Criteria for the Evaluation of Relationships Between Negotiation Partners / Andrzej KOZINA, Ewelina Zioła-Kowalczyk // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 3. (2018), s. 69-78. - Summ., streszcz. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/14682.pdf. - ISSN 2450-7733
16
Zasady negocjacji / Andrzej KOZINA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 246 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-769-1
17
Zasady negocjowania w sytuacjach kryzysowych = The Principles for Negotiating within Crisis Situations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - t. 18, nr 4 (2017), s. 61-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=159267#page1&view=Fit. - ISSN 1899-8658
18
Negotiations within Firm-Idea = Negocjacje w Firmie-Idei / Andrzej KOZINA // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (42) (2017), s. 53-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/ZP.2017.42.4.04. - ISSN 1898-3529
19
Wymiary i kryteria oceny negocjacji w przedsiębiorstwie = The Dimensions & Criteria of Negotiations Evaluation / Andrzej KOZINA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 12, cz. 1 (2017), s. 161-173. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-1.pdf. - ISSN 1733-2486
20
Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami = The Typology of Conflicts within Project Management / Andrzej KOZINA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (2017), s. 95-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf. - ISSN 0137-5466
21
Style prowadzenia negocjacji = The Styles of Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. - t. 25 (2017), s. 289-307. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/ne/article/view/376. - ISSN 1644-888X
22
"Turquoise Negotiations" - Their Features & Case Study / Andrzej KOZINA, Agnieszka Pieczonka // Nowadays and Future Jobs. - vol. 1, iss. 1 (2017), s. 14-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://businessperspectives.org/journals/nowadays-and-future-jobs/issue-275/turquoise-negotiations-their-features-case-study. - ISSN 2544-2287
23
Structural Determinants of Conflicts Within the Logistics System of an Enterprise / Andrzej KOZINA, Agnieszka Pieczonka // Acta Logistica. - vol. 4, iss. 2 (2017), s. 19-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.actalogistica.eu/issues/2017/II_2017_04_Kozina_Pieczonka.pdf. - ISSN 1339-5629
24
Negocjacje w turkusowej organizacji = Negotiations within Turquoise Organization / Andrzej KOZINA, Agnieszka Pieczonka // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 15, nr 2, cz. 1 (2017), s. 163-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2_13.pdf. - ISSN 2084-5189
25
Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej = Dimensions & Parameters of Negotiation Situation / Andrzej KOZINA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (85) (2017), s. 419-429. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6904.pdf. - ISSN 2450-7741
26
Kompetencje negocjacyjne przedsiębiorcy = Negotiation Competences of an Entrepreneur / Andrzej KOZINA // Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 1 (65), cz. 1 (2017), s. 209-225. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Challenges of Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169464. - ISSN 1644-9584
27
Selected Theories of the Firm as a Base for Negotiation Description = Wybrane teorie przedsiębiorstwa jako podstawa opisu negocjacji = Vybrannye teorii predprinimatelʹstva kak osnova opisaniâ peregovornogo processa / Andrzej KOZINA // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 3 (58) (2017), s. 17-39. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Mysl_Ekonomiczna_i_Polityczna/MEiP-2017-3ang/Mysl_EiP_3-17_1-Kozina.pdf. - ISSN 2081-5913
28
Metoda doboru członków zespołu negocjacyjnego na podstawie oceny kompetencji = The Method of the Selection of Negotiation Team Members Based on Competences Assessment / Andrzej KOZINA, Ewelina Zioła-Kowalczyk // W: Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 53-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
29
Analiza morfologiczna jako narzędzie planowania negocjacji = Morphological Analysis as a Tool of Negotiations Planning / Andrzej KOZINA // Przegląd Organizacji. - nr 4 (2017), s. 19-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.przegladorganizacji.pl/plik/783/przeglad-organizacji-4-2017-art-04-analiza-morfologiczna-jako-narzedzie-planowania-negocjacji.pdf. - ISSN 0137-7221
30
Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami = The Types of Negotiations within Project Management / Andrzej KOZINA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (174) (2016), s. 39-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_4_(174).pdf. - ISSN 0137-5466
31
Metody negocjacji projektowych / Andrzej KOZINA // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 148-170. - ISBN 978-83-8085-197-9
32
Konflikty w systemie logistycznym - koncepcja badań = Conflicts within Logistics Systems - Research Concept / Agnieszka Pieczonka, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Aneta Madyda, Zbigniew Malara. - Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2016. - S. 33-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65182-47-0
33
Narzędzia planowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Tools of Business Negotiations Planning / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard BOROWIECKI, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. - S. 187-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-876-9
34
Układ zbiorowy pracy jako efekt negocjacji = Collective Agreement as a Negotiations Effect / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 185-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
35
Podejścia do badania negocjacji = Approaches to Study Negotiations / Andrzej KOZINA // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (28) (2016), s. 40-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/36436/Kozina_Podejscia_do_badania_negocjacji.pdf. - ISSN 2080-6000
36
Interactive Approach to Negotiating Styles Dependent on Personality Traits / Anna Grabowska, Andrzej KOZINA // Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 1 (2016), s. 2-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1197748. - ISSN 2450-7814
37
Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Andrzej KOZINA. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016. - 179, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89879-25-7
38
Zasady rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwie = The Principles of Labor Disputes Settlement in an Enterprise / Andrzej KOZINA // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 4 (29) (2016), s. 77-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/40592. - ISSN 2080-6000
39
Funkcje negocjacji w przedsiębiorstwie = The Functions of Negotiations within a Company / Andrzej KOZINA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 4, cz. 1 (2016), s. 273-285. - Summ.. - Tytuł numeru: Między teorią i praktyką zarządzania : dokonania, dylematy, inspiracje : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-4-1.pdf. - ISSN 1733-2486
40
Wybrane narzędzia komunikacji w negocjacjach = Selected Tools of Communication within Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Poprawa efektywności w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty / red. nauk. Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Jolanta Wyród-Wróbel. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016. - S. 85-99. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65182-50-0
41
Formalizacja negocjacji w firmie (zasady metodyczne i studium przypadku) = Formalization of Business Negotiations (Methodological Principles and Case Study) / Andrzej KOZINA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 3, cz. 2 (2015), s. 19-31. - Summ.. - Tytuł numeru: Praktyczny wymiar dorobku nauk o zarządzaniu : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-3-2.pdf#page=19&view=Fit. - ISSN 1733-2486
42
Negocjacje ze słabszej pozycji - wybrane koncepcje i przykłady = Negotiations from the Position of Weakness - Selected Concepts and Examples / Andrzej KOZINA // Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (2) (2015), s. 57-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTkwLzEvMQ/mmr-2015-02-pw-01.pdf. - ISSN 2300-6366
43
Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Sfinansowane ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 083/WZ-0KPZ/02/2015/S5083. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-941408-2-3. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie
44
Negocjacje dla odnowy organizacji = Negotiations for Organizational Renewal / Andrzej KOZINA // Management Forum. - vol. 3, no. 1 (2015), s. 91-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/30290/Kozina_Negocjacje_dla_odnowy_organizacji_2015.pdf
45
Planowanie negocjacji w małych i średnich przedsiębiorstwach doradczych : koncepcja metodyczna i wyniki badań = Negotiations Planning in Small & Medium-sized Consulting Enterprises : Methodological Concept & Research Results / Andrzej KOZINA // Problemy Zarządzania. - vol. 13, nr 1 (51), t. 2 (2015), s. 149-169. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w XXI wieku : oblicza i wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169632. - ISSN 1644-9584
46
Organizowanie zespołu negocjacyjnego = Organising a Negotiating Team / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015), s. 119-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/489. - ISSN 1898-6447
47
Dobór technik prowadzenia negocjacji = Selecting Negotiation Techniques / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 31-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/894. - ISSN 1898-6447
48
Uwarunkowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Determinants of Business Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015), s. 87-95. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/26/87-95.pdf. - ISSN 1506-2635
49
Organizowanie przestrzeni negocjacyjnej = Organizing Negotiation Space / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015), s. 123-132. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
50
Ocena kompetencji negocjacyjnych (model teoretyczny i studium przypadku) = The Evaluation of Negotiation Competences (Theoretical Model and Case Study) / Andrzej KOZINA // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (22) (2015), s. 22-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29011/Kozina_Ocena_Kompetencji_Negocjacyjnych_Model_Teoretyczny_2015.pdf. - ISSN 2080-6000
51
Zasady prowadzenia negocjacji z trudnymi partnerami = The Principles of Negotiating Against Difficult Partners / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami - determinanty, funkcje, strategie / red. nauk. Oleksandr Gugnin, Hanna Hall, Lucyna Witek. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015. - S. 75-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-994-1
52
Przegląd koncepcji badania negocjacji = The Review of the Concepts of Studying Negotiations / Andrzej KOZINA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (168) (2015), s. 61-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2015_NR_3_(168).pdf. - ISSN 0137-5466
53
Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze / Andrzej KOZINA, Agnieszka Witwicka // W: Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 83-108. - ISBN 978-83-941408-2-3. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie
54
Kształtowanie relacji partnerskich w negocjacjach : (zasady metodyczne i studium przypadku) = Shaping Partner Relationships within Negotiations : (Methodological Principles & Case Study) / Andrzej KOZINA // W: Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie - procesy - narzędzia / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 31-38. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-20-1 ; 978-83-65173-21-8
55
Negocjacje w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi - koncepcja metodyczna i studium przypadku = Negotiations as Part of Managing Organizational Changes : Methodological Concept & Case Study / Andrzej KOZINA // Problemy Zarządzania. - vol. 13, nr 4 (56) (2015), s. 222-237. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w XXI wieku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169411. - ISSN 1644-9584
56
Koncepcja dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych = The Concept of Two-Dimensional Evaluation of Negotiation Competences / Andrzej KOZINA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (163) (2014), s. 69-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2014_NR_3%28163%29.pdf#page=71=Fit. - ISSN 0137-5466
57
Managerial Roles and Functions in Negotiation Process / Andrzej W. KOZINA // Business, Management and Education. - vol. 12, no 1 (2014), s. 94-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2014.07/pdf. - ISSN 2029-7491
58
Strategia koalicji w negocjacjach (wielostronnych) = Coalition Strategy in (Multiparty) Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 27 (100) (2014), s. 67-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/100-2014_4.pdf. - ISSN 2082-5501
59
Ocena siły przetargowej w negocjacjach = Evaluation of Bargaining Power / Andrzej KOZINA // Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 22, nr 3 (2014), s. 72-84. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1124644. - ISSN 2084-3356
60
Wybór strategii prowadzenia negocjacji : zasady metodyczne i studium przypadku = The Selection of Negotiation Strategy : Methodological Rules & Case Study / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 73 (2014), s. 291-303. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowoczesność przemysłu i usług. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z73/kozina%20A.pdf. - ISSN 1641-3466
61
Analiza wariantów rozwiązań w negocjacjach zbiorowych : (założenia teoretyczne i studium przypadku) = The Analysis of Alternatives in Collective Bargaining : (Theoretical Assumptions & Case Study) / Andrzej KOZINA // W: Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The Concepts, Methods and Conditions of the Development Organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. - S. 168-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-706-9
62
Negocjacje w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządzania projektami = Negotiations in a Company from the Perspective of Project Management / Andrzej KOZINA // Modern Management Review. - vol. 19, nr 21 (1) (2014), s. 57-66. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTU0LzEvMQ/mmr-01-2014-pw-01.pdf#page=57&view=Fit. - ISSN 2300-6366
63
Kooperacyjne strategie i style negocjacyjne = Cooperative Negotiating Strategies & Styles / Andrzej KOZINA // W: Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych : współpraca, kooperacja, sieci / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 73-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-93-8
64
Typologia technik negocjacyjnych / Andrzej KOZINA // W: Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 259-270. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-6-7
65
Negotiations as a Tool of Business Strategy Creation / Andrzej W. KOZINA // Managerial Economics. - vol. 15, no. 2 (2014), s. 177-188. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.agh.edu.pl/manage/article/view/1369/1001. - ISSN 1898-1143
66
Negocjacje wielostronne - wstępna koncepcja badań = Multilateral Negotiations - Concept of Research / Andrzej KOZINA // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014), s. 87-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-8175
67
Pięć dyscyplin uczenia się negocjacji w organizacji = The Five Disciplines of Learning Negotiations within an Organisation / Andrzej KOZINA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 199 (2014), s. 125-132. - Summ.. - Tytuł numeru: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=151180&from=publication. - ISSN 2083-8611
68
Formułowanie wariantów rozwiązań w negocjacjach w przedsiębiorstwie : koncepcja metodyczna i studium przypadku = Creating Alternatives in Business Negotiations : Methodological Framework & Case Study / Andrzej KOZINA // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (18) (2014), s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-6000
69
The Concept of Business Negotiations Analysis / Andrzej KOZINA // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2013. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 12). - S. 9-20. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-82-2. - Pełny tekst: http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/business_and_non_profit_organization_2013/business_and_non_profit_organization_2013.pdf
70
Przedmiot nauk o zarządzaniu / Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 13-23. - ISBN 978-83-7252-636-6
71
Analiza due diligence jako narzędzie planowania negocjacji przejęć - schemat metodyczny i studium przypadku = Due Diligence Analysis in Acquisitions Negotiations Planning - Methodological Framework & Case Study / Andrzej KOZINA // W: Uwarunkowania, metody i strategie rozwoju przedsiębiorstw : monografia = Determinants, Methods and Strategies of Development of Enterprises / red. nauk. Honorata Howaniec, Aneta Madyda, Wiesław Waszkelewicz. - Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2013. - S. 143-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63713-41-6
72
Metodyka oceny efektywności negocjacji gospodarczych / Andrzej KOZINA // W: Efektywność organizacji / red. nauk. Marek Cisek, Anna Marciniuk-Kluska. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2013. - S. 235-245. - ISBN 978-83-63773-38-0
73
Formułowanie problemów i celów negocjacji w firmie = Formulating Issues and Objectives of Negotiations within a Company / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/743/580. - ISSN 1898-6447
74
Organizacja ucząca się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 275-288. - ISBN 978-83-7252-636-6
75
Analiza preferencji interesariuszy negocjacji w zarządzaniu projektami = The Analysis of Stakeholder Preferences in Project Management Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013), s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/782/606. - ISSN 1898-6447
76
Review of the book : Learning organizations. A model for public administration (ed. Karol Olejniczak) = Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej / Andrzej KOZINA // Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 23, no. 3(122) (2013), s. 141-144. - Rec. pracy: Karol Olejniczak (ed.), Learning organizations. A model for public administration. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1069190
77
Strategie prowadzenia negocjacji w przedsiębiorstwie / Andrzej KOZINA // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 87-108
78
Teoria agencji jako narzędzie identyfikacji negocjacji w przedsiębiorstwie = Agency Theory as a Tool of the Identification of Negotiations within a Company / Andrzej KOZINA // W: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 53-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-23-5
79
Comprehensive Model of Business Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 249-361. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
80
Organizacja ucząca się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 389-403. - ISBN 978-83-7252-583-3
81
Negocjacje jako interakcyjny proces podejmowania decyzji / Andrzej KOZINA // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 325-342
82
Przedmiot nauk o zarządzaniu / Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 13-27. - ISBN 978-83-7252-583-3
83
The Concept of Business Negotiations Evaluation / Andrzej KOZINA // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 253-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
84
Metody oceny siły przetargowej = The Methods of Bargaining Power Evaluation / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 289-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
85
Multiparty Negotiations - Research Problems Formulation / Andrzej KOZINA // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2012. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 11). - S. 45-56. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-80-8. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol11.pdf
86
Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie = Negotiations Planning in a Company / Andrzej KOZINA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 205). - ISBN 978-83-7252-560-4
87
Zasady planowania negocjacji w przedsiębiorstwie / Andrzej KOZINA // W: Determinanty potencjału rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA i Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 273-283. - ISBN 978-83-931128-8-3
88
Negocjacje jako proces / Andrzej KOZINA // W: Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu / red. Wojciech Czakon, Marcin Komańda. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 195-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-669-3
89
Analiza wykorzystania metodyki planowania negocjacji w zarządzaniu projektami doradczymi / Andrzej KOZINA // W: Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2011. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 127-150. - ISBN 978-83-931128-5-2. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/files/PDDSZP/PPDSZP-st.pdf
90
Analiza due diligence w planowaniu negocjacji przejęć = Due Diligence Analysis in Acquisitions Negotiations Planning / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 686). - nr 47 (2011), s. 651-662. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
91
Systematyka problematyki badawczej nauk o zarządzaniu / Andrzej KOZINA // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 292-305
92
Negocjacje w firmie jako narzędzie uczenia się / Andrzej KOZINA // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 145-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
93
Analiza metod zarządzania w procesach negocjacyjnych / Andrzej KOZINA // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka] : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 227-263. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
94
Analiza procesu planowania negocjacji w zarządzaniu projektami doradczymi / Andrzej KOZINA // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 247-278
95
Negocjacje jako instrument tworzenia strategii firmy / Andrzej KOZINA // W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. - (Seria Monografie, ISSN 0860-5017 ; nr 160). - S. 91-97. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7193-435-3
96
Analiza metod zarządzania w procesach negocjacyjnych / Andrzej KOZINA // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 274-318
97
Przedsiębiorca jako agent zmiany / Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 97-105. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
98
Modele strukturalne organizacji uczącej się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 53-116. - ISBN 978-83-255-0237-9
99
Negocjacje w zarządzaniu projektami = Negotiations within Project Management / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009), s. 153-165. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/153-165.pdf. - ISSN 1506-2635
100
Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Bernard BIŃCZYCKI, Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 143-164. - ISBN 978-83-255-0237-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010968_Przeglad_metod_badania_struktur_organizacyjnych_przedsiebiorstw/links/55a3982208aea517405cffae/Przeglad-metod-badania-struktur-organizacyjnych-przedsiebiorstw.pdf?origin=publication_detail
101
Metody planowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Methods of Business Negotiations Planning / Andrzej KOZINA // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 137-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-3-2
102
Negocjacje jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem = Negotiation as Instrument of Enterprise Management / Andrzej KOZINA // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of Development of Management Systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. - S. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60714-81-2
103
Procesowe koncepcje negocjacji = Process-Oriented Concepts of Negotiations / Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 52 (2009), s. 67-72. - Summ.. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
104
Identyfikacja powiązań między sytuacjami negocjacyjnymi = The Identification of Links between Negotiation Situations / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2009. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 8). - S. 39-45. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-62-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol8.pdf
105
Negocjacje jako proces tworzenia wartości / Andrzej KOZINA // W: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 125-131. - ISBN 978-83-60652-46-6
106
System informacyjny wspomagania negocjacji - narzędzia internetowe / Krzysztof WOŹNIAK, Andrzej KOZINA // W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 449-458. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-482-8
107
System informacyjny wspomagania negocjacji - model referencyjny / Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK // W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 439-448. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-482-8
108
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 317-419. - ISBN 978-83-255-0237-9
109
Uwarunkowania negocjacji jako instrumentu współdziałania przedsiębiorstw / Andrzej KOZINA // W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 317-325. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-303-7
110
Wykorzystanie analizy interesariuszy do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia / Andrzej KOZINA, Martyna Julia Wronka // W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08 : konwersja wiedzy / red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 305-316. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-465-1
111
Negocjacje jako narzędzie uczenia się organizacji / Andrzej KOZINA // W: Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych / red. Colin F. Hales. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. 378-384. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-383-8
112
Zarządzanie wiedzą w negocjacjach / Andrzej KOZINA // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków : mfiles.pl, 2008-. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_wiedz%C4%85_w_negocjacjach
113
Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 41-62
114
Model negocjacji w przedsiębiorstwie = The Model of Negotiations within an Enterprise / Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 161-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
115
Metodyka opracowywania planu negocjacji w firmie = The Methodology of a Business Negotiations Plan / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 583-591. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
116
Problem oceny siły przetargowej w negocjacjach = Assessment of Bargaining Power in Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 61-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=167913024. - ISSN 1898-6447
117
Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania negocjacji = Intraorganizational Determinants of Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - S. 355-361. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-169-2
118
Negocjacje w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa = Negotiations Within Business Innovations Processes / Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 297-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
119
Metodyka planowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Methodology of Business Negotiations Planning / Andrzej KOZINA // W: Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - S. 103-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7481-163-7
120
Typologia negocjacji w przedsiębiorstwie = Business Negotiations Typology / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 7). - S. 181-189. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88-421-57-0. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf
121
Miejsce i rola negocjacji w przedsiębiorstwie = The Place and Role of Negotiations in an Enterprise / Andrzej KOZINA // W: Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami = Methods and Tools of Modern Organization Management / red. Jan Pyka. - Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 433-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-22-4
122
Metodyka analizy przednegocjacyjnej = The Methodological Framework for Prenegotiation Analysis / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. - S. 245-254. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60714-51-5
123
Tworzenie zespołu negocjacyjnego / Andrzej KOZINA // W: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz. - Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2008. - S. 108-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61215-06-6
124
Funkcje kadry kierowniczej w negocjacjach = The Management Functions within Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan. - Warszawa : Difin, 2008. - S. 570-578. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-928-3
125
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia / Czeslaw MESJASZ, Andrzej KOZINA, Tomasz MALKUS // W: Servicios Sociales : Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa. - Madrid : Ediciones Académicas, S.A., 2008. - S. 137-168. - Bibliogr. - ISBN 978-84-96062-66-5
126
Metodyka identyfikacji i analizy przednegocjacyjnej / Andrzej KOZINA // W: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 240-247. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-256-6
127
Strategie prowadzenia negocjacji : analiza krytyczna / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie). - S. 251-262. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-60904-01-5. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_Podstawowe_problemy_Krupski_2008.pdf#page=252&view=Fit
128
System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Information System as an Enterprise Competitiveness Determinant : Findings from Empirical Research / Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference : Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007 / ed. Jana Hančlová. - Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007. - S. 237-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-1458-2
129
Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna charakterystyki negocjacji = Enterprise Theory as a Basis for Characterising Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 63-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153762534. - ISSN 1898-6447
130
Negocjacje jako element potencjału przedsiębiorstwa = Negotiations as a Component of Company's Potential / Andrzej KOZINA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007), s. 333-342. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
131
Analiza interesariuszy w planowaniu negocjacji / Andrzej KOZINA // W: Planowanie strategiczne w warunkach niepewności / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2007. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 22. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing). - S. 193-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-920319-9-4. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Planowanie_strategiczne_w_warunkach_niepwnosci_Krupski_2007.pdf
132
Podstawy badania struktury organizacyjnej / Adam NALEPKA, Andrzej KOZINA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 213 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-346-4
133
Transformacja funkcji personalnej w strukturze procesowej = The Transformation of Personnel Function Within Process-Oriented Structure / Jacek KOPEĆ, Andrzej KOZINA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 261-273. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
134
Role i uprawnienia reprezentantów w negocjacjach w kategoriach teorii agencji = The Roles and Authority of Representatives within Negotiations from Agency Theory Perspective / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 6). - S. 223-234. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-54-9. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf
135
Strategie negocjacji wielostronnych / Andrzej KOZINA // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 125-133. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
136
Koncepcja systemu informacyjnego wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie = Information Systems Supporting Negotiations in the Enterprise / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 119-138. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=138801813. - ISSN 0208-7944
137
Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie = The Types of Negotiations within Corporate Project Management / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, cop. 2006. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 5). - S. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-48-4. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/Organizacje_komercyjne__Rok_2006.pdf
138
Agent zmiany w procesie restrukturyzacji firmy = Change Agent within Corporate Restructuring Process / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Andrzej KOZINA // W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006. - S. 259-268. - Streszcz., summ. - ISBN 83-924656-0-1
139
Analiza strategiczna w planowaniu negocjacji / Andrzej KOZINA // W: Wybory strategiczne firm : nowe instrumenty analizy i wdrażania / red. nauk. Piotr Płoszajski i Grzegorz Bełz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 41-50. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-278-5
140
Negocjacje w firmie z perspektywy teorii agencji = Corporate Negotiations from Agency Theory Perspective / Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 383-395. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
141
Negocjacje gospodarcze w warunkach zmian globalnych / Andrzej KOZINA // W: Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym / red. Marek Lisiecki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. - (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu / Katolicki Uniwersytet Lubelski ; t. 7). - S. 193-203. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-377-4
142
Model negocjacji jako instrument zarządzania firmą / Andrzej KOZINA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 81). - S. 251-258. - ISBN 978-83-7417-203-5
143
Model negocjacji w zakresie fuzji i przejęć firm = A Negotiation Model in Mergers and Acquisitions / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 145-161. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113686935. - ISSN 0208-7944
144
Wartościowanie pracy w WUP w Krakowie = Job Evaluation in Regional Labour Office in Krakow / Aneta Korajda, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 541-548. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-059-6
145
Wiedza jako atrybut negocjacji / Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Katedry Zarządzania / [red. nauk. Tadeusz W. Bołt] ; Akademia Morska w Gdyni. - nr 7 (2006), s. 411-418. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-748X
146
Negocjacje jako instrument zarządzania firmą / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 / red. Jerzy Lewandowski. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005. - S. 61-70. - Bibliogr. - ISBN 83-7283-186-6
147
Uniwersalny model negocjacji w przedsiębiorstwie = The Universal Model of Corporate Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz; Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2005. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 4). - S. 338-350. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-46-8. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf
148
Negocjacje jako instrument zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstwa = Negotiations as a Managerial Tool for Corporate Restructuring Process / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 287-297. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
149
System informacyjny wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie = Corporate Negotiations' Information Support System / Andrzej KOZINA // W: Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne - problemy i polskie wyzwania. T. 2 = Present-day competition and multilevel strategic advantages - problems and challenges faced in Poland. Vol. 2 / red. nauk. Mieczysław Moszkowicz. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005. - (Prace Naukowe Instytutu Organizacji Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, ISSN 0324-9468 ; 18 (76)). - S. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
150
Zarządzanie informacjami w negocjacjach gospodarczych = Information Management within Business Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - S. 421-431. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7285-235-9
151
Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Negotiations within Human Resources Management / Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 511-522. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
152
Proces planowania negocjacji gospodarczych = The Process of Business Negotiations Planning / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 99-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
153
Analiza instytucjonalna urzędu gminy : przewodnik dla samorządów [on-line] / [red. Marcin ZAWICKI i Stanisław MAZUR ; zespół aut. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert Chrabąszcz, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA]. - Wyd. 2. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 99 s. ; 29 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-89410-30-3. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_aiug.pdf
154
Ciasny gorset - analiza i usprawnianie struktury organizacyjnej Banku / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 29-44. - ISBN 83-87658-56-1
155
Punktowy diagram korelacji (współzależności) = Scatter Plot / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 470-471. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
156
Wysokie płoty - negocjacje pomiędzy firmami budowlanymi / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 227-231. - ISBN 83-87658-57-X
157
Diagram przebiegu procesu = Process Flow Diagram / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 100-102. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
158
Struktury procesowe w jednostkach samorządu terytorialnego / Beata BARCZAK, Andrzej KOZINA // W: Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych / red. Marek Lisiecki, Henryk Ponikowski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. - (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu / Katolicki Uniwersytet Lubelski ; t. 4). - S. 251-265. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-171-2
159
Szemrzący ul - komunikacja w Banku / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 209-224. - ISBN 83-87658-56-1
160
Analiza procesowa w jednostkach administracji publicznej / Beata BARCZAK, Andrzej KOZINA // W: Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 2 / red. nauk. Maria Romanowska, Michał Trocki. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004. - S. 411-425. - ISBN 83-7378-084-X
161
Skok kangura - kierunki rozwoju przedsiębiorstwa odzieżowego / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 55-64. - ISBN 83-87658-56-1
162
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - 231 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-56-1
163
Planowanie jakości / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 407. - ISBN 83-7251-438-0
164
Szkatułka szczęścia - proces negocjacji wytwórcy z dystrybutorem / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 219-222. - ISBN 83-87658-57-X
165
Statystyczne sterowanie procesem = Statistical Process Control - SPC / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 524. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
166
Model negocjacji gospodarczych / Andrzej KOZINA // W: Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska. - Szczecin; Międzyzdroje : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 54-59. - ISBN 83-89142-27-9
167
Organizacja i funkcjonowanie urzędu / Andrzej KOZINA, Marek ĆWIKLICKI, Henryk Pająk, Leszek Skórniewicz // W: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym : najlepsze praktyki / red. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 117-151. - [odczyt: 30.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-89410-20-6. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_praktyki.pdf#page=113&view=Fit
168
System oceny efektywności negocjacji gospodarczych = A System for Evaluating the Effectiveness of Business Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 121-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=64116591. - ISSN 0208-7944
169
Ma zadziałać - zasady wdrożenia projektu inwestycyjnego / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 167-175. - ISBN 83-87658-57-X
170
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - 240 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-57-X
171
W tym sęk - analiza strategiczna firmy meblarskiej / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 163-169. - ISBN 83-87658-56-1
172
Razem czy osobno? - negocjowanie warunków fuzji "Sigma" SA z "Beta" SA / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 233-238. - ISBN 83-87658-57-X
173
Systematyka technik negocjacji w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw = The Systematic of Negotiation Techniques within Corporate Mergers & Acquisitions Process / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, 2004. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 3). - S. 96-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86744-90-1
174
Koszty jakości / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 232-233. - ISBN 83-7251-438-0
175
Ciągłe doskonalenie jakości = Continuous Improvement / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 77. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
176
Najlepsze praktyki / Andrzej KOZINA, Witold Pycior, Anna Laskowska, Iwona Terlikowska, Małgorzata Owsiany, Jan Bereza, Marek ĆWIKLICKI, Anatol WŁADYKA, Wiesława Borczyk // W: Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych / Jarosław BOBER, Stanisław MAZUR (red.), Bohdan Turowski, Marcin ZAWICKI. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 105-155. - [odczyt: 30.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-89410-15-X. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_ri.pdf#page=115&view=Fit
177
Wartościowanie jakości / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 609. - ISBN 83-7251-438-0
178
Dokąd idziemy? - analiza strategiczna "Tokmet" SA / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 153-161. - ISBN 83-87658-56-1
179
Dylemat inwestycyjny - ocena opłacalności zakupu maszyn / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 155-165. - ISBN 83-87658-57-X
180
W obronie własnej - negocjacje związków zawodowych z zarządem w firmie "Lambda" SA / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 225-231. - ISBN 83-87658-56-1
181
Systemy wspomagania negocjacji = Negotiation Support Systems / Andrzej KOZINA, Magdalena Żmuda // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 321-338. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
182
Institutional Analysis of the Gmina Office : Manual for Local Governments / ed. by Marcina ZAWICKI i Stanisława MAZUR ; [authors: Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert Chrabąszcz, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Anna Laskowska, Aleksander Marcinkowski, Tadeusz Markowski, Alan Mitchell, Eric McSweeney, Henryk Pająk, Krzysztof Pakoński, Witold Sartorius, Bohdan Turowski, Wiesław Wańkowicz, Anatol WŁADYKA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 97 s. : il. ; 30 cm
183
Negocjacje w procesach fuzji i przejęć = Negotiations in Merger and Takeover Processes / Andrzej KOZINA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 3-4 (2004), s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
184
Arkusz analityczny = Checksheet / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 43. - ISBN 83-7251-438-0
185
Ugasić pragnienie - pertraktacje producenta napojów z supermarketem / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 223-225. - ISBN 83-87658-57-X
186
Rodzaje sytuacji kryzysowych w negocjacjach = The Kinds of Crisis Situations within Negotiations / Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1054 (2004), s. 198-209. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
187
Księga jakości / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 243-244. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
188
Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego : przewodnik dla samorządów [on-line] / red. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR ; [autorzy: Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert CHRABĄSZCZ, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Anna Laskowska, Aleksander Marcinkowski, Tadeusz Markowski, Alan Mitchell, Eric McSweeney, Henryk Pająk, Krzysztof Pakoński, Witold Sartorius, Bohdan Turowski, Wiesław Wańkowicz, Anatol WŁADYKA]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 95 s. ; 29 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-89410-35-4. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_aisp.pdf
189
Okna na świat - negocjacje producenta z hurtownikiem / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 213-218. - ISBN 83-87658-57-X
190
Ustalanie składu zespołu negocjacyjnego = Forming Negotiation Teams / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 137-148. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=57034413. - ISSN 0208-7944
191
Zasady ustalania składu zespołu negocjacyjnego / Andrzej KOZINA // W: Management Forum 2020 / red. naukowi Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert. - Poznań : AE, 2003. - S. 352-360. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89224-39-9
192
Negocjacje w systemie logistycznym / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 36). - S. 139-146. - ISBN 83-89224-58-5
193
Kompleksowy model negocjacji fuzji i przejęć firm = The Complex Model of Negotiations on Corporate Mergers & Acquisitions / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2003. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 2). - S. 77-87. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-19-1
194
Sytuacje kryzysowe w negocjacjach / Andrzej KOZINA // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 581-587. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
195
Analiza instytucjonalna urzędu gminy : przewodnik dla samorządów / [red. Marcin ZAWICKI i Stanisław MAZUR ; zespół aut. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert Chrabąszcz, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003. - 95 s. ; 29 cm. - ISBN 83-89410-00-1
196
Potencjał negocjacyjny małych firm w kontekście integracji z Unią Europejską = The Negotiation Potential of Small-Sized Enterprises in Context of Integration with European Union / Andrzej KOZINA // W: Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską / red. Henryk Bieniok. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 223-230. - Summ., streszcz.
197
Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego : przewodnik dla samorządów [on-line] / [red. Marcin ZAWICKI i Stanisław MAZUR ; zespół aut. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert Chrabąszcz, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Anna Laskowska, Aleksander Marcinkowski, Tadeusz Markowski, Alan Mitchell, Eric McSweeney, Henryk Pająk, Krzysztof Pakoński, Witold Sartorius, Bohdan Turowski, Wiesław Wańkowicz, Anatol WŁADYKA]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003. - 91 s. : il. - Przewodnik został przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju instytucjonalnego" (PRI), realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. PRI jest częścią Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_aium.pdf
198
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego : dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego" / aut.: Marcin ZAWICKI (red.), Stanisław MAZUR, Aleksander Marcinkowski, Krzysztof Pakoński, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Wiesław Wańkowicz, Jarosław GÓRNIAK, Tadeusz Markowski, Witold Sartorius. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2002. - 20 s. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/plain-content?id=11154
199
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego / aut.: Marcin ZAWICKI (redakcja), Stanisław MAZUR, Aleksander Marcinkowski, Krzysztof Pakoński, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Wiesław Wańkowicz, Jarosław GÓRNIAK, Tadeusz Markowski, Witold Sartorius. - [b.m : b.w.], 2002. - 20 s. : il. ; 30 cm. - Dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego", realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_wsk.pdf
200
Analiza i ocena negocjacji w zakresie fuzji = The Analysis and Evaluation of Mergers Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2002. - (Czas na Pieniądz). - S. 641-653. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-913327-0-5
201
Kompleksowa analiza sytuacji negocjacyjnej / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - nr 3(3) (2002), s. 172-181. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Refleksje społeczno-gospodarcze: najnowsze instrumenty opisu organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/zeszyty-naukowe-3.pdf. - ISSN 1643-630X
202
Kompleksowa analiza sytuacji negocjacyjnej = A Comprehensive Analysis of Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 89-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15405. - ISSN 0208-7944
203
Zasady planowania negocjacji = The Principles of Negotiation Planning / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 71-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12819. - ISSN 0208-7944
204
Miejsce i rola negocjacji w procesie fuzji firm = The Place and the Role of Negotiations in Corporate Merger Process / Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 928 (2002), s. 209-217. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : integracja i dezintegracja. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
205
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich = Cultural Determinants of the Negotiations of Polish Companies on European Markets / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 53-71. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
206
Negocjowanie z trudnymi partnerami / Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 923 (2002), s. 198-206. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Management Forum 2020. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
207
Kulturowe uwarunkowania strategii i technik negocjacji na rynku globalnym / Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002), s. 220-233. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
208
Negocjacje w procesie restrukturyzacji firmy / Andrzej KOZINA, Marzena Draus // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001), s. 226-238. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
209
Potencjał sprawnego negocjatora / Andrzej KOZINA // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 191-203. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
210
Style negocjowania - analiza porównawcza = Negotiation Styles: A Comparative Analysis / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001), s. 73-91. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
211
Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm = Planning the Negotiations for the Companies' Mergers / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Warszawa : FRR, 2001. - S. 375-393. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86543-39-6
212
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich firm przy wejściu na rynek europejski = The Cultural Determinants of the Negotiations by Polish Companies on Entering European Markets / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // W: Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach / red. Małgorzata Czerska i Ryszard Rutka. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie ; z. nr 15). - S. 154-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-27-0
213
Metody analizy w negocjacjach handlowych / Andrzej KOZINA // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 204-229
214
Menedżer jako mediator / Andrzej KOZINA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 180-189. - Streszcz. - Bibliogr.
215
Podstawy rachunku kosztów jakości = Fundamentals of the Quality Cost Account / Paweł CABAŁA, Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000), s. 179-196. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10703. - ISSN 0208-7944
216
Negocjacje w zespole projektowym / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 879 (2000), s. 39-47. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków : materiały na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 19-21 listopada 2000. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
217
Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 842 (2000), s. 31-49. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : opór wobec zmian : szansa czy zagrożenie? Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 21-23 listopada 1999. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
218
Zasady i metody planowania negocjacji handlowych / Andrzej KOZINA // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]. - (1999), s. 315-363
219
Rachunek i analiza kosztów jakości / Paweł CABAŁA, Andrzej KOZINA // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 75-143. - Bibliogr.
220
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - 278 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-907998-9-8
221
Negocjacje w sprawie zakupu maszyny dziewiarskiej przez Firmę "Oczko" Sc. od partnera niemieckiego / Andrzej KOZINA, Tadeusz Węgrzyński // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 157-162. - ISBN 83-907998-7-1
222
Analiza strategiczna Kopalni Wapienia "Czatkowice " Sp. z o.o / Monika Górecka, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 78-93. - ISBN 83-907998-8-X
223
Restrukturyzacja organizacyjna Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Nowy Sącz" S.A. / Magdalena Kornecka, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 124-146. - Załączniki. - ISBN 83-907998-9-8
224
Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej zakładu energetycznego / Andrzej KOZINA, Marek LISIŃSKI, Bogusz MIKUŁA // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 193-224. - Załącznik. - ISBN 83-907998-9-8
225
Podstawy metodyczne mediacji = Methodological Basis of Mediation / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998), s. 133-147. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
226
Negocjacje Kolportera z Wydawcą "RUCH" SA kontra "ALEKS" Sp. z o.o. / Jarosław Dąbrowski, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 163-167. - ISBN 83-907998-7-1
227
Ocena opłacalności inwestycji "Budowa stacji paliw" w firmie COMPLEX S.A / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie finansami : studia przypadków / red. nauk. Marek Capiński. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 85-91. - ISBN 83-907998-4-7
228
Analiza i usprawnienie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa usług socjalnych "HUT-PUS" S.A. / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 225-258. - Załączniki. - ISBN 83-907998-9-8
229
Uszyj spodnie - negocjacje "Vistula" SA z kontrahentem niemieckim / Andrzej KOZINA, Katarzyna Oszczypała // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 168-171. - ISBN 83-907998-7-1
230
"Framuga" Sp. z o.o. kontra "Renowator" / Andrzej KOZINA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 549-550. - Załączniki
231
Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 383-397. - Załączniki
232
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - 658 s. : [10] k. tabl. : il. ; 26 cm. - Projekt "Tessa"
233
Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 125-139. - Załączniki
234
Podstawy metodyczne sporządzania opisów przypadków z zakresu zarządzania firmą = Methodical Grounds for the Description of Cases Pertaining to Business Management / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997), s. 149-165. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
235
Diagnoza struktury organizacyjnej biura projektów w sytuacji kryzysu / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 571-587. - Załączniki
236
Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlano-remontowego / Andrzej KOZINA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 599-626. - Załączniki
237
Analiza kosztów jakości / Paweł CABAŁA, Andrzej KOZINA // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 217-250. - Bibliogr.
238
Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS "Gamrat" S.A. kupuje surowce / Paweł Chlipała, Marek Rutkowski, Andrzej KOZINA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 355-361. - Załączniki
239
Zastosowanie metod aktywizujących w doskonaleniu kadr menedżerskich / Andrzej W. KOZINA // Edukacja Dorosłych. - 3 (14) (1996), s. 181-185. - ISSN 1230-9206
240
Mediacje w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych / Andrzej KOZINA // W: Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA. - (1996), s. 187-207. - Bibliogr.
241
Diagnoza struktury organizacyjnej urzędu gminy / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (67-68) (1996), s. 86-105. - ISSN 0867-4973
242
Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu zarządzania firmą / Andrzej KOZINA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 8 (559) (1996), s. 27-28. - ISSN 0860-6846
243
Systematyka koncepcji formalnego opisu struktur organizacyjnych = Systematization of Conceptions of Formal Description of Organizational Structures / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996), s. 97-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
244
Metody rozwiązywania konfliktów organizacyjnych / Andrzej KOZINA // W: Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1995), s. 201-230. - Bibliogr.
245
Organizacja studiów, szkoleń i kursów oraz opracowanie i zastosowanie opisów przypadków / Andrzej W. KOZINA // Edukacja Dorosłych. - 4-5 (10-11) (1995), s. 110-116. - Streszcz. - ISSN 1230-9206
246
Analiza wykorzystania czasu w procesie zarządzania firmą = The Analysis of Time Utilization Within Management Process / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. materiałów konf. Ryszard Rutka. - Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995. - S. 22[268]-31[277]. - Summ.
247
Badanie zależności organizacyjnych w procesie zarządzania gminą = Analysis of Organizational Interdependencies in the Process of Parish Management / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 446 (1995), s. 53-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
248
Analiza przypadku w nauczaniu zarządzania / Andrzej KOZINA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 7 (546) (1995), s. 28-29. - ISSN 0860-6846
249
Problemy kształcenia menedżerów w Harvard Business School = Problems of Management Education in the Harvard Business School / Andrzej KOZINA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
250
Procedura badania czynników determinujących strukturę organizacyjną = The Procedure of Studying the Factors Determining the Organizational Structure / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 430 (1994), s. 31-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
251
Ilościowe koncepcje opisu struktur organizacyjnych / Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1994), s. 8-61
252
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej urzędu gminy / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA. - Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1994. - 32 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85909-08-7
253
Rozwiązania strukturalne jednostek samorządu terytorialnego / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1993), s. 84-123. - Bibliogr.
254
Analiza wybranych aspektów procesu zarządzania gminą / Andrzej KOZINA, Bogusz MIKUŁA, Adam NALEPKA. - Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1993. - 39, [4] s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85909-03-6
255
Próba typologii metod i technik analizy zależności organizacyjnych = Attempt at Working on Typology of Methods and Techniques of Organizational Interdependencies / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993), s. 61-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
256
Struktura organizacyjna systemu "Gmina" / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA, Jolanta WALAS. - Kraków : Oficyna "Cracowia", 1993. - 40 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85909-04-4
257
Podstawy analizy zależności organizacyjnych = Foundations of the Analysis of Organizational Dependencies / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 375 (1992), s. 41-57. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
258
Analiza zależności w strukturze organizacyjnej / Andrzej KOZINA ; Promotor: Adam STABRYŁA. - Kraków, 1992. - 577, 24 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
259
Instrumenty zarządzania / Czesław MESJASZ, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA // W: Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - (1991), s. 199-256, [1] k. złoż.
260
Procedura doboru dziedzinowego systemu informatycznego dla celów zarządzania przedsiębiorstwem = Procedure of Line Information System Selection for the Purpose of Business Management / Andrzej KOZINA, Zbigniew PRZYGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991), s. 105-121. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
261
Metody analizy ekonomicznej i finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Andrzej KOZINA // W: Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 51-69
262
Dobór informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem / Andrzej KOZINA // W: Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 96-116
263
Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody "Spin" = Analysis of Employment Regarding the Non-Worker Status : Using the SPIN Method / Jan DZIADOŃ, Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990), s. 111-124. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
264
Próba kwantyfikacji zależności organizacyjnych = An Attempt of Quantification of Organizational Dependences / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 309 (1990), s. 99-119. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
265
Formy kooperacji między organizacjami gospodarczymi / Adam NALEPKA, Maria SERDA, Andrzej KOZINA // W: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - (1990), s. 84-119
266
Pojęcie i rodzaje zależności organizacyjnych = The Idea and Types of Organizational Dependences / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990), s. 21-37. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
267
Metody porządkowania zależności organizacyjnych = The Methods of Ordering of Organizational Interrelationships / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 278 (1988), s. 43-62. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
268
M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987), s. 45-46. - ISSN 0137-7221
269
O systemie pojęć systemowych raz jeszcze / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (541) (1985), s. 20-21, 30. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
270
Teoria systemów / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // PTI Przegląd Techniczny : tygodnik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. - nr 45 (1985), s. 22-23. - ISSN 0137-8783
271
Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania = Limitations of the use of Systemic Researches in Science of Organization and Management / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 195 (1984), s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
272
Próba zastosowania ekonometrycznych metod predykcji długookresowej w dziedzinie ochrony zdrowia = An Attempt at Utilization of Econometric Methods of Long-Term Prediction in the Field of Health Care / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984), s. 105-123. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
273
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
274
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 163 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
275
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / [Adam STABRYŁA - kier. tematu.] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 157 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
276
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Andrzej KOZINA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 151 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
277
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
278
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego / Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 189 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
279
Analiza i ocena negocjacji gospodarczych / Andrzej KOZINA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 34 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
280
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych / Adam STABRYŁA (kierownik tematu), Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA, Beata BARCZAK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 107 s. : il. ; 30 cm
1
Kozina A., (2019), Nieetyczne techniki prowadzenia negocjacji. [W:] Pawlak M. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 8, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 51-63.
2
Pieczonka A., (2019), Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, Prom. Kozina A., Kraków : , 345 k.
3
Kozina A., (2019), Wybrane zasady negocjacji. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 215-227.
4
Kozina A., (2019), Wprowadzenie. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 7-9.
5
Kozina A. (red.), (2019), Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 118 s.
6
Kozina A., (2019), Zarządzanie Idea-relacjami - próba konceptualizacji. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 77-98.
7
Kozina A., Zioła-Kowalczyk E., (2018), Managing Partnership Relations with Company's External Stakeholders in Negotiations - Principles & Case Study. [W:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1, Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 175-183.
8
Kozina A., Rozmus S., (2018), Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 87-105.
9

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2168340399

Filename: views/bibliografia.php

Line Number: 1105

10
Kozina A., (2018), Przedmiot nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-27.
11
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2018), Organizacja ucząca się. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 389-403.
12
Kozina A., Pieczonka A., (2018), "Turkusowe podejście" do zarządzania konfliktami organizacyjnymi, "Marketing i Zarządzanie", nr 1 (51), s. 207-214.
13
Kozina A., (2018), Wielokryterialna typologia technik prowadzenia negocjacji, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 30-35; http://www.przegladorganizacji.pl/plik/917/przeglad-organizacji-7-2018-art-05-wielokryterialna-typologia-technik-prowadzenia-negocjacji.pdf
14
Kozina A., (2018), Wymiary i kryteria sukcesu negocjacji, "Zarządzanie i Finanse", R. 16, nr 3, cz. 2, s. 155-164; http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_32.pdf
15
Kozina A., Zioła-Kowalczyk E., (2018), Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 52, t. 3., s. 69-78; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/14682.pdf
16
Kozina A., (2018), Zasady negocjacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 246 s.
17
Kozina A., (2017), Zasady negocjowania w sytuacjach kryzysowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", t. 18, nr 4, s. 61-77; https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=159267#page1&view=Fit
18
Kozina A., (2017), Negotiations within Firm-Idea, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (42), s. 53-62; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/ZP.2017.42.4.04
19
Kozina A., (2017), Wymiary i kryteria oceny negocjacji w przedsiębiorstwie, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 12, cz. 1, s. 161-173; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-1.pdf
20
Kozina A., (2017), Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, s. 95-108; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf
21
Kozina A., (2017), Style prowadzenia negocjacji, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne", t. 25, s. 289-307; http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/ne/article/view/376
22
Kozina A., Pieczonka A., (2017), "Turquoise Negotiations" - Their Features & Case Study, "Nowadays and Future Jobs", vol. 1, iss. 1, s. 14-22; https://businessperspectives.org/journals/nowadays-and-future-jobs/issue-275/turquoise-negotiations-their-features-case-study
23
Kozina A., Pieczonka A., (2017), Structural Determinants of Conflicts Within the Logistics System of an Enterprise, "Acta Logistica", vol. 4, iss. 2, s. 19-22; https://www.actalogistica.eu/issues/2017/II_2017_04_Kozina_Pieczonka.pdf
24
Kozina A., Pieczonka A., (2017), Negocjacje w turkusowej organizacji, "Zarządzanie i Finanse", R. 15, nr 2, cz. 1, s. 163-176; http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2_13.pdf
25
Kozina A., (2017), Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (85), s. 419-429; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6904.pdf
26
Kozina A., (2017), Kompetencje negocjacyjne przedsiębiorcy, "Problemy Zarządzania", vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, s. 209-225; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169464
27
Kozina A., (2017), Selected Theories of the Firm as a Base for Negotiation Description, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 3 (58), s. 17-39; https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Mysl_Ekonomiczna_i_Polityczna/MEiP-2017-3ang/Mysl_EiP_3-17_1-Kozina.pdf
28
Kozina A., Zioła-Kowalczyk E., (2017), Metoda doboru członków zespołu negocjacyjnego na podstawie oceny kompetencji. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K. (red.), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-67.
29
Kozina A., (2017), Analiza morfologiczna jako narzędzie planowania negocjacji, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 19-23; http://www.przegladorganizacji.pl/plik/783/przeglad-organizacji-4-2017-art-04-analiza-morfologiczna-jako-narzedzie-planowania-negocjacji.pdf
30
Kozina A., (2016), Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (174), s. 39-55; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_4_(174).pdf
31
Kozina A., (2016), Metody negocjacji projektowych. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 148-170.
32
Pieczonka A., Kozina A., (2016), Konflikty w systemie logistycznym - koncepcja badań. [W:] Dudzik-Lewicka I., Madyda A., Malara Z. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe, Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, s. 33-44.
33
Kozina A., (2016), Narzędzia planowania negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Barcik R., Borowiecki R., Dudek M., Nowicka-Skowron M. (red.), Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 187-202.
34
Kozina A., (2016), Układ zbiorowy pracy jako efekt negocjacji. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 185-198.
35
Kozina A., (2016), Podejścia do badania negocjacji, "Nauki o Zarządzaniu", nr 3 (28), s. 40-55; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/36436/Kozina_Podejscia_do_badania_negocjacji.pdf
36
Grabowska A., Kozina A., (2016), Interactive Approach to Negotiating Styles Dependent on Personality Traits, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", vol. 24, nr 1, s. 2-16; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1197748
37
Koziol L., Muszyński Z., Kozina A., (2016), Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 179, [1] s.
38
Kozina A., (2016), Zasady rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwie, "Nauki o Zarządzaniu", nr 4 (29), s. 77-98; http://www.dbc.wroc.pl/publication/40592
39
Kozina A., (2016), Funkcje negocjacji w przedsiębiorstwie, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 4, cz. 1, s. 273-285; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-4-1.pdf
40
Kozina A., (2016), Wybrane narzędzia komunikacji w negocjacjach. [W:] Howaniec H., Malara Z., Wyród-Wróbel J. (red.), Poprawa efektywności w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 85-99.
41
Kozina A., (2015), Formalizacja negocjacji w firmie (zasady metodyczne i studium przypadku), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 3, cz. 2, s. 19-31; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-3-2.pdf#page=19&view=Fit
42
Kozina A., (2015), Negocjacje ze słabszej pozycji - wybrane koncepcje i przykłady, "Modern Management Review", vol. 20, nr 22 (2), s. 57-69; http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTkwLzEvMQ/mmr-2015-02-pw-01.pdf
43
Kozina A. (red.), (2015), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Kraków : Mfiles.pl, 122 s.
44
Kozina A., (2015), Negocjacje dla odnowy organizacji, "Management Forum", vol. 3, no. 1, s. 91-99; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/30290/Kozina_Negocjacje_dla_odnowy_organizacji_2015.pdf
45
Kozina A., (2015), Planowanie negocjacji w małych i średnich przedsiębiorstwach doradczych : koncepcja metodyczna i wyniki badań, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr 1 (51), t. 2, s. 149-169; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169632
46
Kozina A., (2015), Organizowanie zespołu negocjacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (939), s. 119-137; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/489
47
Kozina A., (2015), Dobór technik prowadzenia negocjacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 31-44; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/894
48
Kozina A., (2015), Uwarunkowania negocjacji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", t. 26, nr 1, s. 87-95; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/26/87-95.pdf
49
Kozina A., (2015), Organizowanie przestrzeni negocjacyjnej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 11, s. 123-132.
50
Kozina A., (2015), Ocena kompetencji negocjacyjnych (model teoretyczny i studium przypadku), "Nauki o Zarządzaniu", nr 1 (22), s. 22-35; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29011/Kozina_Ocena_Kompetencji_Negocjacyjnych_Model_Teoretyczny_2015.pdf
51
Kozina A., (2015), Zasady prowadzenia negocjacji z trudnymi partnerami. [W:] Gugnin O., Hall H., Witek L. (red.), Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami - determinanty, funkcje, strategie, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 75-82.
52
Kozina A., (2015), Przegląd koncepcji badania negocjacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (168), s. 61-72; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2015_NR_3_(168).pdf
53
Kozina A., Witwicka A., (2015), Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Kraków : Mfiles.pl, s. 83-108.
54
Kozina A., (2015), Kształtowanie relacji partnerskich w negocjacjach : (zasady metodyczne i studium przypadku). [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie - procesy - narzędzia, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 31-38.
55
Kozina A., (2015), Negocjacje w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi - koncepcja metodyczna i studium przypadku, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr 4 (56), s. 222-237; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169411
56
Kozina A., (2014), Koncepcja dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (163), s. 69-81; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2014_NR_3%28163%29.pdf#page=71=Fit
57
Kozina A., (2014), Managerial Roles and Functions in Negotiation Process, "Business, Management and Education", vol. 12, no 1, s. 94-108; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2014.07/pdf
58
Kozina A., (2014), Strategia koalicji w negocjacjach (wielostronnych), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 27 (100), s. 67-82; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/100-2014_4.pdf
59
Kozina A., (2014), Ocena siły przetargowej w negocjacjach, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 22, nr 3, s. 72-84; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1124644
60
Kozina A., (2014), Wybór strategii prowadzenia negocjacji : zasady metodyczne i studium przypadku, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 73, s. 291-303; http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z73/kozina%20A.pdf
61
Kozina A., (2014), Analiza wariantów rozwiązań w negocjacjach zbiorowych : (założenia teoretyczne i studium przypadku). [W:] Dziwiński P., Howaniec H., Malara Z., Waszkielewicz W. (red.), Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 168-182.
62
Kozina A., (2014), Negocjacje w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządzania projektami, "Modern Management Review", vol. 19, nr 21 (1), s. 57-66; http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTU0LzEvMQ/mmr-01-2014-pw-01.pdf#page=57&view=Fit
63
Kozina A., (2014), Kooperacyjne strategie i style negocjacyjne. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych : współpraca, kooperacja, sieci, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73-81.
64
Kozina A., (2014), Typologia technik negocjacyjnych. [W:] Stabryła A., Wawak S. (red.), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, s. 259-270.
65
Kozina A., (2014), Negotiations as a Tool of Business Strategy Creation, "Managerial Economics", vol. 15, no. 2, s. 177-188; https://journals.agh.edu.pl/manage/article/view/1369/1001
66
Kozina A., (2014), Negocjacje wielostronne - wstępna koncepcja badań, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu", nr 13 (13), s. 87-100.
67
Kozina A., (2014), Pięć dyscyplin uczenia się negocjacji w organizacji, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 199, s. 125-132; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=151180&from=publication
68
Kozina A., (2014), Formułowanie wariantów rozwiązań w negocjacjach w przedsiębiorstwie : koncepcja metodyczna i studium przypadku, "Nauki o Zarządzaniu", nr 1 (18), s. 23-37.
69
Kozina A., (2013), The Concept of Business Negotiations Analysis. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 12), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 9-20.
70
Kozina A., (2013), Przedmiot nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-23.
71
Kozina A., (2013), Analiza due diligence jako narzędzie planowania negocjacji przejęć - schemat metodyczny i studium przypadku. [W:] Howaniec H., Madyda A., Waszkelewicz W. (red.), Uwarunkowania, metody i strategie rozwoju przedsiębiorstw : monografia, Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, s. 143-161.
72
Kozina A., (2013), Metodyka oceny efektywności negocjacji gospodarczych. [W:] Cisek M., Marciniuk-Kluska A. (red.), Efektywność organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 235-245.
73
Kozina A., (2013), Formułowanie problemów i celów negocjacji w firmie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 915, s. 5-21; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/743/580
74
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2013), Organizacja ucząca się. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 275-288.
75
Kozina A., (2013), Analiza preferencji interesariuszy negocjacji w zarządzaniu projektami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 910, s. 71-86; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/782/606
76
Kozina A., (2013), Review of the book : Learning organizations. A model for public administration (ed. Karol Olejniczak), "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 23, no. 3(122), s. 141-144; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1069190
77
Kozina A., (2013), Strategie prowadzenia negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 87-108.
78
Kozina A., (2013), Teoria agencji jako narzędzie identyfikacji negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R., Chadam J., Kaczmarek J. (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-64.
79
Kozina A., (2013), Comprehensive Model of Business Negotiations. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 249-361.
80
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2012), Organizacja ucząca się. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 389-403.
81
Kozina A., (2012), Negocjacje jako interakcyjny proces podejmowania decyzji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 325-342.
82
Kozina A., (2012), Przedmiot nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-27.
83
Kozina A., (2012), The Concept of Business Negotiations Evaluation. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 253-262.
84
Kozina A., (2012), Metody oceny siły przetargowej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 289-301.
85
Kozina A., (2012), Multiparty Negotiations - Research Problems Formulation. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 11), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 45-56.
86
Kozina A., (2012), Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 205), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 262 s.
87
Kozina A., (2012), Zasady planowania negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 273-283.
88
Kozina A., (2011), Negocjacje jako proces. [W:] Czakon W., Komańda M. (red.), Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 195-202.
89
Kozina A., (2011), Analiza wykorzystania metodyki planowania negocjacji w zarządzaniu projektami doradczymi. [W:] Stabryła A. (red.), Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 127-150.
90
Kozina A., (2011), Analiza due diligence w planowaniu negocjacji przejęć, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 47, s. 651-662.
91
Kozina A., (2011), Systematyka problematyki badawczej nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 292-305.
92
Kozina A., (2010), Negocjacje w firmie jako narzędzie uczenia się. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 145-167.
93
Kozina A., (2010), Analiza metod zarządzania w procesach negocjacyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 227-263.
94
Kozina A., (2010), Analiza procesu planowania negocjacji w zarządzaniu projektami doradczymi. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 247-278.
95
Kozina A., (2009), Negocjacje jako instrument tworzenia strategii firmy. [W:] Bylok F., Harciarek M. (red.), Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (Monografie - Politechnika Częstochowska; nr 160), Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 91-97.
96
Kozina A., (2009), Analiza metod zarządzania w procesach negocjacyjnych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 274-318.
97
Kozina A., Walas-Trębacz J., (2009), Przedsiębiorca jako agent zmiany. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 97-105.
98
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2009), Modele strukturalne organizacji uczącej się. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 53-116.
99
Kozina A., (2009), Negocjacje w zarządzaniu projektami, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), s. 153-165; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/153-165.pdf
100
Barczak B., Bartusik K., Bińczycki B., Kozina A., (2009), Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 143-164.
101
Kozina A., (2009), Metody planowania negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 137-146.
102
Kozina A., (2009), Negocjacje jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Howaniec H., Waszkielewicz W. (red.), Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 157-166.
103
Kozina A., (2009), Procesowe koncepcje negocjacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 52, s. 67-72.
104
Kozina A., (2009), Identyfikacja powiązań między sytuacjami negocjacyjnymi. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 8), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 39-45.
105
Kozina A., (2009), Negocjacje jako proces tworzenia wartości. [W:] Cisek M. (red.), Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 125-131.
106
Woźniak K., Kozina A., (2009), System informacyjny wspomagania negocjacji - narzędzia internetowe. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 449-458.
107
Kozina A., Woźniak K., (2009), System informacyjny wspomagania negocjacji - model referencyjny. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 439-448.
108
Bartusik K., Beliczyński J., Kozina A., Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 317-419.
109
Kozina A., (2009), Uwarunkowania negocjacji jako instrumentu współdziałania przedsiębiorstw. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 317-325.
110
Kozina A., Wronka M., (2008), Wykorzystanie analizy interesariuszy do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia. [W:] Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08: konwersja wiedzy, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 305-316.
111
Kozina A., (2008), Negocjacje jako narzędzie uczenia się organizacji. [W:] Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 378-384.
112
Kozina A., (2008), Zarządzanie wiedzą w negocjacjach. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
113
Bartusik K., Kozina A., (2008), Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 41-62.
114
Kozina A., (2008), Model negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 161-170.
115
Kozina A., (2008), Metodyka opracowywania planu negocjacji w firmie. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 583-591.
116
Kozina A., (2008), Problem oceny siły przetargowej w negocjacjach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 61-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/167913024
117
Kozina A., (2008), Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania negocjacji. [W:] Pawnik W., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 355-361.
118
Kozina A., Walas-Trębacz J., (2008), Negocjacje w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 297-303.
119
Kozina A., (2008), Metodyka planowania negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Stankiewicz J. (red.), Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 103-110.
120
Kozina A., (2008), Typologia negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 7), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 181-189.
121
Kozina A., (2008), Miejsce i rola negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Pyka J. (red.), Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, s. 433-441.
122
Kozina A., (2008), Metodyka analizy przednegocjacyjnej. [W:] Howaniec H., Waszkielewicz W. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 245-254.
123
Kozina A., (2008), Tworzenie zespołu negocjacyjnego. [W:] Jędrych E., Pietras A., Stankiewicz-Mróz A. (red.), Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy, Łódź : Wydawnictwo Media Press, s. 108-116.
124
Kozina A., (2008), Funkcje kadry kierowniczej w negocjacjach. [W:] Witkowski , Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Warszawa : Difin, s. 570-578.
125
Mesjasz C., Kozina A., Malkus T., (2008), Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia. [W:] Marcuello Servós , Resa (red.), Servicios Sociales: Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional, Madrid : Ediciones Académicas, S.A., s. 137-168.
126
Kozina A., (2008), Metodyka identyfikacji i analizy przednegocjacyjnej. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 240-247.
127
Kozina A., (2008), Strategie prowadzenia negocjacji : analiza krytyczna. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy, Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 251-262.
128
Tyrańska M., Kozina A., Walas-Trębacz J., Woźniak K., (2007), System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych. [W:] Hančlová J. (red.), Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference: Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007, Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, s. 237-251.
129
Kozina A., (2007), Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna charakterystyki negocjacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 63-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762534
130
Kozina A., (2007), Negocjacje jako element potencjału przedsiębiorstwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, s. 333-342.
131
Kozina A., (2007), Analiza interesariuszy w planowaniu negocjacji. [W:] Krupski R. (red.), Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 193-207.
132
Nalepka A., Kozina A., (2007), Podstawy badania struktury organizacyjnej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 213 s.
133
Kopeć J., Kozina A., (2007), Transformacja funkcji personalnej w strukturze procesowej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 261-273.
134
Kozina A., (2007), Role i uprawnienia reprezentantów w negocjacjach w kategoriach teorii agencji. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 6), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 223-234.
135
Kozina A., (2007), Strategie negocjacji wielostronnych. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 125-133.
136
Kozina A., (2007), Koncepcja systemu informacyjnego wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 119-138; https://bazekon.uek.krakow.pl/138801813
137
Kozina A., (2006), Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 5), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, s. 41-53.
138
Walas-Trębacz J., Kozina A., (2006), Agent zmiany w procesie restrukturyzacji firmy. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], s. 259-268.
139
Kozina A., (2006), Analiza strategiczna w planowaniu negocjacji. [W:] Płoszajski P., Bełz G. (red.), Wybory strategiczne firm : nowe instrumenty analizy i wdrażania, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 41-50.
140
Kozina A., (2006), Negocjacje w firmie z perspektywy teorii agencji. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 383-395.
141
Kozina A., (2006), Negocjacje gospodarcze w warunkach zmian globalnych. [W:] Lisiecki M. (red.), Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 193-203.
142
Kozina A., (2006), Model negocjacji jako instrument zarządzania firmą. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 81), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 251-258.
143
Kozina A., (2006), Model negocjacji w zakresie fuzji i przejęć firm, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 145-161; https://bazekon.uek.krakow.pl/113686935
144
Korajda A., Kozina A., (2006), Wartościowanie pracy w WUP w Krakowie. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 541-548.
145
Kozina A., (2006), Wiedza jako atrybut negocjacji, "Prace Naukowe Katedry Zarządzania", nr 7, s. 411-418.
146
Kozina A., (2005), Negocjacje jako instrument zarządzania firmą. [W:] Lewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody, T. 1, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 61-70.
147
Kozina A., (2005), Uniwersalny model negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 4), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu ; Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 338-350.
148
Kozina A., (2005), Negocjacje jako instrument zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 287-297.
149
Kozina A., (2005), System informacyjny wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Moszkowicz M. (red.), Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne - problemy i polskie wyzwania, T. 2 (Prace Naukowe Instytutu Organizacji Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały; 18 (76)), Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 117-130.
150
Kozina A., (2005), Zarządzanie informacjami w negocjacjach gospodarczych. [W:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 421-431.
151
Tyrańska M., Kozina A., (2005), Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 511-522.
152
Kozina A., (2005), Proces planowania negocjacji gospodarczych. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 99-107.
153
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., (2004), Analiza instytucjonalna urzędu gminy: przewodnik dla samorządów, [on-line],, Mazur S. (red.), Wyd. 2Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 99 s.
154
Ostrowska S., Kozina A., (2004), Ciasny gorset - analiza i usprawnianie struktury organizacyjnej Banku. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 29-44.
155
Kozina A., (2004), Punktowy diagram korelacji (współzależności). [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 470-471.
156
Kozina A., Ostrowska S., (2004), Wysokie płoty - negocjacje pomiędzy firmami budowlanymi. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 227-231.
157
Kozina A., (2004), Diagram przebiegu procesu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 100-102.
158
Barczak B., Kozina A., (2004), Struktury procesowe w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Lisiecki M., Ponikowski H. (red.), Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 251-265.
159
Ostrowska S., Kozina A., (2004), Szemrzący ul - komunikacja w Banku. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 209-224.
160
Barczak B., Kozina A., (2004), Analiza procesowa w jednostkach administracji publicznej. [W:] Romanowska M., Trocki M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, T. 2, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 411-425.
161
Ostrowska S., Kozina A., (2004), Skok kangura - kierunki rozwoju przedsiębiorstwa odzieżowego. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 55-64.
162
Kozina A. (red.), (2004), Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 231 s.
163
Kozina A., (2004), Planowanie jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 407.
164
Kozina A., Ostrowska S., (2004), Szkatułka szczęścia - proces negocjacji wytwórcy z dystrybutorem. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 219-222.
165
Kozina A., (2004), Statystyczne sterowanie procesem. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 524.
166
Kozina A., (2004), Model negocjacji gospodarczych. [W:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskowska M. (red.), Management Forum 2020: w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Szczecin ; Międzyzdroje : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 54-59.
167
Kozina A., Ćwiklicki M., Pająk H., Skórniewicz L., (2004), Organizacja i funkcjonowanie urzędu. [W:] Zawicki M., Mazur S., Bober J. (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym : najlepsze praktyki, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 117-151.
168
Kozina A., (2004), System oceny efektywności negocjacji gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 121-131; https://bazekon.uek.krakow.pl/64116591
169
Ostrowska S., Kozina A., (2004), Ma zadziałać - zasady wdrożenia projektu inwestycyjnego. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 167-175.
170
Kozina A. (red.), (2004), Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 240 s.
171
Ostrowska S., Kozina A., (2004), W tym sęk - analiza strategiczna firmy meblarskiej. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 163-169.
172
Kozina A., Ostrowska S., (2004), Razem czy osobno? - negocjowanie warunków fuzji "Sigma" SA z "Beta" SA. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 233-238.
173
Kozina A., (2004), Systematyka technik negocjacji w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 3), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 96-108.
174
Kozina A., (2004), Koszty jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 232-233.
175
Kozina A., (2004), Ciągłe doskonalenie jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 77.
176
Kozina A., Pycior W., Laskowska A., Terlikowska I., Owsiany M., Bereza J., Ćwiklicki M., Władyka A., Borczyk W., (2004), Najlepsze praktyki. [W:] Bober J., Turowski B., Zawicki M., Mazur S. (red.), Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 105-155.
177
Kozina A., (2004), Wartościowanie jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 609.
178
Ostrowska S., Kozina A., (2004), Dokąd idziemy? - analiza strategiczna "Tokmet" SA. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 153-161.
179
Ostrowska S., Kozina A., (2004), Dylemat inwestycyjny - ocena opłacalności zakupu maszyn. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 155-165.
180
Kozina A., Ostrowska S., (2004), W obronie własnej - negocjacje związków zawodowych z zarządem w firmie "Lambda" SA. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 225-231.
181
Kozina A., Żmuda M., (2004), Systemy wspomagania negocjacji. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 321-338.
182
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., Kozioł L., Laskowska A., Marcinkowski A., Markowski T., Mitchell A., McSweeney E., Pająk H., Pakoński K., Sartorius W., Turowski B., Wańkowicz W., Władyka A., (2004), Institutional Analysis of the Gmina Office: Manual for Local Governments,, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 97 s.
183
Kozina A., (2004), Negocjacje w procesach fuzji i przejęć, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4, s. 41-53.
184
Kozina A., (2004), Arkusz analityczny. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 43.
185
Kozina A., Ostrowska S., (2004), Ugasić pragnienie - pertraktacje producenta napojów z supermarketem. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 223-225.
186
Kozina A., (2004), Rodzaje sytuacji kryzysowych w negocjacjach, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1054, s. 198-209.
187
Kozina A., (2004), Księga jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 243-244.
188
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., Kozioł L., Laskowska A., Marcinkowski A., Markowski T., Mitchell A., McSweeney E., Pająk H., Pakoński K., Sartorius W., Turowski B., Wańkowicz W., Władyka A., (2004), Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego: przewodnik dla samorządów, [on-line],, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 95 s.
189
Kozina A., Ostrowska S., (2004), Okna na świat - negocjacje producenta z hurtownikiem. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 213-218.
190
Kozina A., (2003), Ustalanie składu zespołu negocjacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 137-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/57034413
191
Kozina A., (2003), Zasady ustalania składu zespołu negocjacyjnego. [W:] Krzakiewicz , Cyfert S. (red.), Management Forum 2020, Poznań : AE, s. 352-360.
192
Kozina A., Ostrowska S., (2003), Negocjacje w systemie logistycznym. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 36), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 139-146.
193
Kozina A., (2003), Kompleksowy model negocjacji fuzji i przejęć firm. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 2), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 77-87.
194
Kozina A., (2003), Sytuacje kryzysowe w negocjacjach. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 581-587.
195
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., (2003), Analiza instytucjonalna urzędu gminy: przewodnik dla samorządów,, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 95 s.
196
Kozina A., (2003), Potencjał negocjacyjny małych firm w kontekście integracji z Unią Europejską. [W:] Bieniok H. (red.), Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 223-230.
197
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., Kozioł L., Laskowska A., Marcinkowski A., Markowski T., Mitchell A., McSweeney E., Pająk H., Pakoński K., Sartorius W., Turowski B., Wańkowicz W., Władyka A., (2003), Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego: przewodnik dla samorządów, [on-line],, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 91 s.
198
Zawicki M., Mazur S., Marcinkowski A., Pakoński K., Kozina A., Kozioł L., Wańkowicz W., Górniak J., Markowski T., Sartorius W., (2002), Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego: dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego", Zawicki M. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 20 s.
199
Zawicki M., Mazur S., Marcinkowski A., Pakoński K., Kozina A., Kozioł L., Wańkowicz W., Górniak J., Markowski T., Sartorius W., (2002), Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego, Zawicki M. (red.), [b.m : b.w.], 20 s.
200
Kozina A., (2002), Analiza i ocena negocjacji w zakresie fuzji. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 641-653.
201
Kozina A., (2002), Kompleksowa analiza sytuacji negocjacyjnej, "Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", nr 3(3), s. 172-181; http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/zeszyty-naukowe-3.pdf
202
Kozina A., (2002), Kompleksowa analiza sytuacji negocjacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 89-105; https://bazekon.uek.krakow.pl/15405
203
Kozina A., (2002), Zasady planowania negocjacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 71-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/12819
204
Kozina A., (2002), Miejsce i rola negocjacji w procesie fuzji firm, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 928, s. 209-217.
205
Kozina A., Mesjasz C., (2002), Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53-71.
206
Kozina A., (2002), Negocjowanie z trudnymi partnerami, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 923, s. 198-206.
207
Kozina A., (2002), Kulturowe uwarunkowania strategii i technik negocjacji na rynku globalnym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 963, s. 220-233.
208
Kozina A., Draus M., (2001), Negocjacje w procesie restrukturyzacji firmy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 916, s. 226-238.
209
Kozina A., (2001), Potencjał sprawnego negocjatora. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 191-203.
210
Kozina A., (2001), Style negocjowania - analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 73-91.
211
Bartusik K., Kozina A., (2001), Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r, T. 1, Warszawa : FRR, s. 375-393.
212
Kozina A., Mesjasz C., (2001), Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich firm przy wejściu na rynek europejski. [W:] Czerska M., Rutka R. (red.), Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 154-173.
213
Kozina A., (2000), Metody analizy w negocjacjach handlowych. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 204-229.
214
Kozina A., (2000), Menedżer jako mediator. [W:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000, T. 1, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 180-189.
215
Cabała P., Kozina A., (2000), Podstawy rachunku kosztów jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 179-196; https://bazekon.uek.krakow.pl/10703
216
Bartusik K., Kozina A., (2000), Negocjacje w zespole projektowym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 879, s. 39-47.
217
Bartusik K., Kozina A., Walas-Trębacz J., (2000), Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 842, s. 31-49.
218
Kozina A., (1999), Zasady i metody planowania negocjacji handlowych. [W:] BARCZAK , CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZIOŁ A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2], s. 315-363.
219
Cabała P., Kozina A., (1998), Rachunek i analiza kosztów jakości. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 2, s. 75-143.
220
Kozina A. (red.), (1998), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy: studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 278 s.
221
Kozina A., Węgrzyński T., (1998), Negocjacje w sprawie zakupu maszyny dziewiarskiej przez Firmę "Oczko" Sc. od partnera niemieckiego. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 157-162.
222
Górecka M., Kozina A., (1998), Analiza strategiczna Kopalni Wapienia "Czatkowice " Sp. z o.o. [W:] Lisiński M. (red.), Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 78-93.
223
Kornecka M., Kozina A., (1998), Restrukturyzacja organizacyjna Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Nowy Sącz" S.A.. [W:] Kozina A. (red.), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 124-146.
224
Kozina A., Lisiński M., Mikuła B., (1998), Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej zakładu energetycznego. [W:] Kozina A. (red.), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 193-224.
225
Kozina A., (1998), Podstawy metodyczne mediacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 133-147.
226
Dąbrowski J., Kozina A., (1998), Negocjacje Kolportera z Wydawcą "RUCH" SA kontra "ALEKS" Sp. z o.o.. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 163-167.
227
Kozina A., (1998), Ocena opłacalności inwestycji "Budowa stacji paliw" w firmie COMPLEX S.A. [W:] Capiński M. (red.), Zarządzanie finansami : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 85-91.
228
Kozina A., (1998), Analiza i usprawnienie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa usług socjalnych "HUT-PUS" S.A.. [W:] Kozina A. (red.), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 225-258.
229
Kozina A., Oszczypała K., (1998), Uszyj spodnie - negocjacje "Vistula" SA z kontrahentem niemieckim. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 168-171.
230
Kozina A., (1997), "Framuga" Sp. z o.o. kontra "Renowator". [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 549-550.
231
Kozina A., Nalepka A., (1997), Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 383-397.
232
Kozina A., Nalepka A. (red.), (1997), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 658 s.
233
Kozina A., Nalepka A., (1997), Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 125-139.
234
Kozina A., (1997), Podstawy metodyczne sporządzania opisów przypadków z zakresu zarządzania firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 499, s. 149-165.
235
Kozina A., Nalepka A., (1997), Diagnoza struktury organizacyjnej biura projektów w sytuacji kryzysu. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 571-587.
236
Kozina A., (1997), Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlano-remontowego. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 599-626.
237
Cabała P., Kozina A., (1997), Analiza kosztów jakości. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 217-250.
238
Chlipała P., Rutkowski M., Kozina A., (1997), Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS "Gamrat" S.A. kupuje surowce. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 355-361.
239
Kozina A., (1996), Zastosowanie metod aktywizujących w doskonaleniu kadr menedżerskich, "Edukacja Dorosłych", 3 (14), s. 181-185.
240
Kozina A., (1996), Mediacje w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 187-207.
241
Kozina A., Nalepka A., (1996), Diagnoza struktury organizacyjnej urzędu gminy, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8 (67-68), s. 86-105.
242
Kozina A., (1996), Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu zarządzania firmą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 47, nr 8 (559), s. 27-28.
243
Kozina A., (1996), Systematyka koncepcji formalnego opisu struktur organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 471, s. 97-113.
244
Kozina A., (1995), Metody rozwiązywania konfliktów organizacyjnych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 201-230.
245
Kozina A., (1995), Organizacja studiów, szkoleń i kursów oraz opracowanie i zastosowanie opisów przypadków, "Edukacja Dorosłych", 4-5 (10-11), s. 110-116.
246
Kozina A., Nalepka A., (1995), Analiza wykorzystania czasu w procesie zarządzania firmą. [W:] Ryszard Rutka (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995, Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 22[268]-31[277].
247
Kozina A., Nalepka A., (1995), Badanie zależności organizacyjnych w procesie zarządzania gminą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 446, s. 53-76.
248
Kozina A., (1995), Analiza przypadku w nauczaniu zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 46, nr 7 (546), s. 28-29.
249
Kozina A., (1994), Problemy kształcenia menedżerów w Harvard Business School, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 53-54.
250
Kozina A., (1994), Procedura badania czynników determinujących strukturę organizacyjną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 430, s. 31-44.
251
Kozina A., (1994), Ilościowe koncepcje opisu struktur organizacyjnych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego, s. 8-61.
252
Kozina A., Nalepka A., (1994), Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej urzędu gminy, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 32 s.
253
Kozina A., Nalepka A., (1993), Rozwiązania strukturalne jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego, s. 84-123.
254
Kozina A., Mikuła B., Nalepka A., (1993), Analiza wybranych aspektów procesu zarządzania gminą, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 39, [4] s.
255
Kozina A., (1993), Próba typologii metod i technik analizy zależności organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 407, s. 61-74.
256
Kozina A., Nalepka A., Walas J., (1993), Struktura organizacyjna systemu "Gmina", Kraków : Oficyna "Cracowia", 40 s.
257
Kozina A., (1992), Podstawy analizy zależności organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 375, s. 41-57.
258
Kozina A., (1992), Analiza zależności w strukturze organizacyjnej, Prom. Stabryła A., Kraków : , 577, 24 k.
259
Mesjasz C., Chechelski M., Kozina A., (1991), Instrumenty zarządzania. [W:] STABRYŁA A., PIEKARZ H., DZIADOŃ J., LISIŃSKI M., MESJASZ C., NALEPKA A., SKARBEK T., BELICZYŃSKI J., CHECHELSKI M., KOZINA A. (kierownik tematu), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, s. 199-256, [1] k. złoż..
260
Kozina A., Przygoda Z., (1991), Procedura doboru dziedzinowego systemu informatycznego dla celów zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 345, s. 105-121.
261
Kozina A., (1991), Metody analizy ekonomicznej i finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Rozwój struktur i procesów zarządzania, s. 51-69.
262
Kozina A., (1991), Dobór informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych, s. 96-116.
263
Dziadoń J., Kozina A., Nalepka A., (1990), Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody "Spin", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 323, s. 111-124.
264
Kozina A., (1990), Próba kwantyfikacji zależności organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 309, s. 99-119.
265
Nalepka A., Serda M., Kozina A., (1990), Formy kooperacji między organizacjami gospodarczymi. [W:] Stabryła A., Machaczka J. (kierownik tematu), Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze, s. 84-119.
266
Kozina A., (1990), Pojęcie i rodzaje zależności organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 323, s. 21-37.
267
Kozina A., (1988), Metody porządkowania zależności organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 278, s. 43-62.
268
Kozina A., Mesjasz C., (1987), M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora, "Przegląd Organizacji", nr 10 (573), s. 45-46.
269
Kozina A., Mesjasz C., (1985), O systemie pojęć systemowych raz jeszcze, "Przegląd Organizacji", nr 2 (541), s. 20-21, 30.
270
Kozina A., Mesjasz C., (1985), Teoria systemów, "PTI Przegląd Techniczny", nr 45, s. 22-23.
271
Kozina A., Mesjasz C., (1984), Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 195, s. 139-156.
272
Kozina A., (1984), Próba zastosowania ekonometrycznych metod predykcji długookresowej w dziedzinie ochrony zdrowia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 181, s. 105-123.
273
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 168
274
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 163 s.
275
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
276
Stabryła A., Kozina A., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2004), Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 s.
277
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
278
Mesjasz C., Piekarz H., Kozina A., Małkus T., Beliczyński J., (2002), Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 189 s.
279
Kozina A., (2001), Analiza i ocena negocjacji gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 s.
280
Stabryła A., Piekarz H., Dziadoń J., Nalepka A., Barczak B., Beliczyński J., Chechelski M., Kozina A., Walas J., (1993), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
1
@inbook{UEK:2168338687,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Nieetyczne techniki prowadzenia negocjacji",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8",
pages = "51-63",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8061-739-1",
}
2
@unpublished{UEK:2168338613,
author = "Pieczonka Agnieszka",
title = "Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2019",
}
3
@inbook{UEK:2168338849,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Wybrane zasady negocjacji",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "215-227",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
4
@misc{UEK:2168335751,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-0-0",
}
5
@book{UEK:2168335723,
title = "Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw",
editor = Kozina Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-0-0",
}
6
@inbook{UEK:2168335757,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Zarządzanie Idea-relacjami - próba konceptualizacji",
booktitle = "Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw",
pages = "77-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-0-0",
}
7
@inbook{UEK:2168333703,
author = "Kozina Andrzej and Zioła-Kowalczyk Ewelina",
title = "Managing Partnership Relations with Company's External Stakeholders in Negotiations - Principles & Case Study",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1",
pages = "175-183",
adress = "Opole",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
year = "2018",
isbn = "978-83-941281-2-8",
}
8
@inbook{UEK:2168328139,
author = "Kozina Andrzej and Rozmus Stefan",
title = "Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "87-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
9
@article{UEK:2168340399,
author = "Kozina Andrzej and Pieczonka Agnieszka",
title = "Strukturalne uwarunkowania konfliktów organizacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "543",
pages = "s. 81-97",
year = "2018",
}
10
@inbook{UEK:2168329195,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Przedmiot nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "13-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
11
@inbook{UEK:2168329263,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej",
title = "Organizacja ucząca się",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "389-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
12
@article{UEK:2168326001,
author = "Kozina Andrzej and Pieczonka Agnieszka",
title = "Turkusowe podejście do zarządzania konfliktami organizacyjnymi",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "1 (51)",
pages = "207-214",
year = "2018",
}
13
@article{UEK:2168328937,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Wielokryterialna typologia technik prowadzenia negocjacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "30-35",
year = "2018",
}
14
@article{UEK:2168338415,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Wymiary i kryteria sukcesu negocjacji",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 16, 3, cz. 2",
pages = "155-164",
year = "2018",
}
15
@article{UEK:2168327773,
author = "Kozina Andrzej and Zioła-Kowalczyk Ewelina",
title = "Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "52, t. 3.",
pages = "69-78",
year = "2018",
}
16
@book{UEK:2168331095,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Zasady negocjacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-769-1",
}
17
@article{UEK:2168323633,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Zasady negocjowania w sytuacjach kryzysowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie",
number = "t. 18, 4",
pages = "61-77",
year = "2017",
}
18
@article{UEK:2168324087,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Negotiations within Firm-Idea",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (42)",
pages = "53-62",
year = "2017",
}
19
@article{UEK:2168323625,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Wymiary i kryteria oceny negocjacji w przedsiębiorstwie",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 12, cz. 1",
pages = "161-173",
year = "2017",
}
20
@article{UEK:2168321093,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3",
pages = "95-108",
year = "2017",
}
21
@article{UEK:2168323623,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Style prowadzenia negocjacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne",
number = "t. 25",
pages = "289-307",
year = "2017",
}
22
@article{UEK:2168323631,
author = "Kozina Andrzej and Pieczonka Agnieszka",
title = "Turquoise Negotiations - Their Features & Case Study",
journal = "Nowadays and Future Jobs",
number = "vol. 1, iss. 1",
pages = "14-22",
year = "2017",
}
23
@article{UEK:2168323621,
author = "Kozina Andrzej and Pieczonka Agnieszka",
title = "Structural Determinants of Conflicts Within the Logistics System of an Enterprise",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 4, iss. 2",
pages = "19-22",
year = "2017",
}
24
@article{UEK:2168323499,
author = "Kozina Andrzej and Pieczonka Agnieszka",
title = "Negocjacje w turkusowej organizacji",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 15, 2, cz. 1",
pages = "163-176",
year = "2017",
}
25
@article{UEK:2168323647,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (85)",
pages = "419-429",
year = "2017",
}
26
@article{UEK:2168317615,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Kompetencje negocjacyjne przedsiębiorcy",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 15, 1 (65), cz. 1",
pages = "209-225",
year = "2017",
}
27
@article{UEK:2168323627,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Selected Theories of the Firm as a Base for Negotiation Description",
journal = "Myśl Ekonomiczna i Polityczna",
number = "3 (58)",
pages = "17-39",
year = "2017",
}
28
@inbook{UEK:2168319073,
author = "Kozina Andrzej and Zioła-Kowalczyk Ewelina",
title = "Metoda doboru członków zespołu negocjacyjnego na podstawie oceny kompetencji",
booktitle = "Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa",
pages = "53-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5",
}
29
@article{UEK:2168315577,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Analiza morfologiczna jako narzędzie planowania negocjacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "19-23",
year = "2017",
}
30
@article{UEK:2168311527,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (174)",
pages = "39-55",
year = "2016",
}
31
@inbook{UEK:2168310481,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Metody negocjacji projektowych",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "148-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
32
@inbook{UEK:2168309095,
author = "Pieczonka A. and Kozina Andrzej",
title = "Konflikty w systemie logistycznym - koncepcja badań",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe",
pages = "33-44",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Akademia Techniczno-Humanistyczna",
year = "2016",
isbn = "978-83-65182-47-0",
}
33
@inbook{UEK:2168311543,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Narzędzia planowania negocjacji w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza",
pages = "187-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7464-876-9",
}
34
@inbook{UEK:2168309153,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Układ zbiorowy pracy jako efekt negocjacji",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant",
pages = "185-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8",
}
35
@article{UEK:2168311531,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Podejścia do badania negocjacji",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "3 (28)",
pages = "40-55",
year = "2016",
}
36
@article{UEK:2168303889,
author = "Grabowska Anna and Kozina Andrzej",
title = "Interactive Approach to Negotiating Styles Dependent on Personality Traits",
journal = "Journal of Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 24, 1",
pages = "2-16",
year = "2016",
}
37
@book{UEK:2168318765,
author = "Koziol Leszek and Muszyński Zenon and Kozina Andrzej",
title = "Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2016",
isbn = "978-83-89879-25-7",
}
38
@article{UEK:2168314761,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Zasady rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwie",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "4 (29)",
pages = "77-98",
year = "2016",
}
39
@article{UEK:2168306119,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Funkcje negocjacji w przedsiębiorstwie",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 4, cz. 1",
pages = "273-285",
adress = "",
year = "2016",
}
40
@inbook{UEK:2168311533,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Wybrane narzędzia komunikacji w negocjacjach",
booktitle = "Poprawa efektywności w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty",
pages = "85-99",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej",
year = "2016",
isbn = "978-83-65182-50-0",
}
41
@article{UEK:2168293485,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Formalizacja negocjacji w firmie (zasady metodyczne i studium przypadku)",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 3, cz. 2",
pages = "19-31",
adress = "",
year = "2015",
}
42
@article{UEK:2168299569,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Negocjacje ze słabszej pozycji - wybrane koncepcje i przykłady",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 20, 22 (2)",
pages = "57-69",
year = "2015",
}
43
@book{UEK:2168299479,
title = "Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie",
editor = Kozina Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-941408-2-3",
}
44
@article{UEK:2168299439,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Negocjacje dla odnowy organizacji",
journal = "Management Forum",
number = "vol. 3, no. 1",
pages = "91-99",
year = "2015",
}
45
@article{UEK:2168299575,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Planowanie negocjacji w małych i średnich przedsiębiorstwach doradczych : koncepcja metodyczna i wyniki badań",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 13, 1 (51), t. 2",
pages = "149-169",
adress = "",
year = "2015",
}
46
@article{UEK:2168297629,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Organizowanie zespołu negocjacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (939)",
pages = "119-137",
year = "2015",
}
47
@article{UEK:2168302237,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Dobór technik prowadzenia negocjacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "31-44",
year = "2015",
}
48
@article{UEK:2168287911,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Uwarunkowania negocjacji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania",
number = "t. 26, 1",
pages = "87-95",
adress = "",
year = "2015",
}
49
@article{UEK:2168299605,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Organizowanie przestrzeni negocjacyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 11",
pages = "123-132",
year = "2015",
}
50
@article{UEK:2168297821,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Ocena kompetencji negocjacyjnych (model teoretyczny i studium przypadku)",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "1 (22)",
pages = "22-35",
year = "2015",
}
51
@inbook{UEK:2168295345,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Zasady prowadzenia negocjacji z trudnymi partnerami",
booktitle = "Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami - determinanty, funkcje, strategie",
pages = "75-82",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2015",
isbn = "978-83-7199-994-1",
}
52
@article{UEK:2168299441,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Przegląd koncepcji badania negocjacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (168)",
pages = "61-72",
year = "2015",
}
53
@inbook{UEK:2168299525,
author = "Kozina Andrzej and Witwicka Agnieszka",
title = "Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie",
pages = "83-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-941408-2-3",
}
54
@inbook{UEK:2168299601,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Kształtowanie relacji partnerskich w negocjacjach : (zasady metodyczne i studium przypadku)",
booktitle = "Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie - procesy - narzędzia",
pages = "31-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-20-1 ; 978-83-65173-21-8",
}
55
@article{UEK:2168302875,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Negocjacje w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi - koncepcja metodyczna i studium przypadku",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 13, 4 (56)",
pages = "222-237",
adress = "",
year = "2015",
}
56
@article{UEK:2168289045,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Koncepcja dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (163)",
pages = "69-81",
year = "2014",
}
57
@article{UEK:2168292225,
author = "Kozina Andrzej W.",
title = "Managerial Roles and Functions in Negotiation Process",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 12, no 1",
pages = "94-108",
year = "2014",
}
58
@article{UEK:2168290243,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Strategia koalicji w negocjacjach (wielostronnych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie",
number = "27 (100)",
pages = "67-82",
year = "2014",
}
59
@article{UEK:2168285171,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Ocena siły przetargowej w negocjacjach",
journal = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 22, 3",
pages = "72-84",
year = "2014",
}
60
@article{UEK:2168287511,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Wybór strategii prowadzenia negocjacji : zasady metodyczne i studium przypadku",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 73",
pages = "291-303",
adress = "",
year = "2014",
}
61
@inbook{UEK:2168299611,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Analiza wariantów rozwiązań w negocjacjach zbiorowych : (założenia teoretyczne i studium przypadku)",
booktitle = "Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji",
pages = "168-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-706-9",
}
62
@article{UEK:2168285665,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Negocjacje w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządzania projektami",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 19, 21 (1)",
pages = "57-66",
year = "2014",
}
63
@inbook{UEK:2168287929,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Kooperacyjne strategie i style negocjacyjne",
booktitle = "Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych : współpraca, kooperacja, sieci",
pages = "73-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-93-8",
}
64
@inbook{UEK:2168285055,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Typologia technik negocjacyjnych",
booktitle = "Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
pages = "259-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-6-7",
}
65
@article{UEK:2168299411,
author = "Kozina Andrzej W.",
title = "Negotiations as a Tool of Business Strategy Creation",
journal = "Managerial Economics",
number = "vol. 15, no. 2",
pages = "177-188",
year = "2014",
}
66
@article{UEK:2168299585,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Negocjacje wielostronne - wstępna koncepcja badań",
journal = "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu",
number = "13 (13)",
pages = "87-100",
year = "2014",
}
67
@article{UEK:2168292281,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Pięć dyscyplin uczenia się negocjacji w organizacji",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "199",
pages = "125-132",
adress = "",
year = "2014",
}
68
@article{UEK:2168286189,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Formułowanie wariantów rozwiązań w negocjacjach w przedsiębiorstwie : koncepcja metodyczna i studium przypadku",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "1 (18)",
pages = "23-37",
year = "2014",
}
69
@inbook{UEK:2168265076,
author = "Kozina Andrzej",
title = "The Concept of Business Negotiations Analysis",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "9-20",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2013",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-88421-82-2",
}
70
@inbook{UEK:2168271290,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Przedmiot nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "13-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
71
@inbook{UEK:2168301335,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Analiza due diligence jako narzędzie planowania negocjacji przejęć - schemat metodyczny i studium przypadku",
booktitle = "Uwarunkowania, metody i strategie rozwoju przedsiębiorstw : monografia",
pages = "143-161",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Akademia Techniczno-Humanistyczna",
year = "2013",
isbn = "978-83-63713-41-6",
}
72
@inbook{UEK:2168293729,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Metodyka oceny efektywności negocjacji gospodarczych",
booktitle = "Efektywność organizacji",
pages = "235-245",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2013",
isbn = "978-83-63773-38-0",
}
73
@article{UEK:2168276023,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Formułowanie problemów i celów negocjacji w firmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "915",
pages = "5-21",
year = "2013",
}
74
@inbook{UEK:2168271546,
author = "Barczak Beata and Bartusik Katarzyna and Kozina Andrzej",
title = "Organizacja ucząca się",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "275-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
75
@article{UEK:2168273318,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Analiza preferencji interesariuszy negocjacji w zarządzaniu projektami",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "910",
pages = "71-86",
year = "2013",
}
76
@article{UEK:2168273634,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Review of the book : Learning organizations. A model for public administration (ed. Karol Olejniczak)",
journal = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 23, no. 3(122)",
pages = "141-144",
year = "2013",
}
77
@unpublished{UEK:2168287097,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Strategie prowadzenia negocjacji w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "87-108",
year = "2013",
}
78
@inbook{UEK:2168264442,
author = "Kozina Andrzej",
title = "Teoria agencji jako narzędzie identyfikacji negocjacji w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych