Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Nierówności ekonomiczne a pułapka średniego poziomu rozwoju : wnioski dla Polski = Economic Inequality and the Middle-Income Trap : Implications for Poland
Źródło:
Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (96) (2019) , s. 37-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168334573
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie : uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu = Justice in Liberal Egalitarianism : Some Notes on the Philosophical Justification of a Contemporary Welfare State
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 80, z. 1 (2018) , s. 241-254. - Tytuł numeru: Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168325935
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa krytyczna = Corporate Social Responsibility : a Critical Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016) , s. 71-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310277
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu = The Dilemmas of Interventionism in Times of Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 358-369. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278381
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego = Social Policy in Poland and the Transformation of the European Social Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270912
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych = Liberal Welfare State and the Most Vulnerable Social Groups
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012) , s. 201-209. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237074
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu = Myths About the Liberal Welfare State
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011) , s. 316-325. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222842
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych = A Few Critical Observations on Cost-benefit Analyses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53210
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Źródła trwałości państwa dobrobytu = The Sources of the Lasting Character of the Welfare State
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 55-67. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51354
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Co z tym kryzysem?
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009) , s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
51228
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Przyszłość państwa dobrobytu - dostosowanie czy nowy paradygmat? = The Future of the Welfare State - Adjustment or a New Paradigm?
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 164-171. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50603
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu = On Certain Aspects of the Dangerous Welfare State
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50703
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego = Income Dispersion of Polish Households during the Economic Transition
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007) , s. 29-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51086
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003 = Household Expenditure in Poland in 1993-2003
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006) , s. 33-65. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51298
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Efekty sieciowe a błędy rynku = Network Effects vs Market Failures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005) , s. 95-109. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52510
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina = A Critique of the Neoclassical Concept of Economic Efficiency as Advanced by Harvey Leibenstein
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005) , s. 55-70. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52554
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć = The Main Sources of Failure in Merger and Acquisition Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004) , s. 21-35. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219400
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001 = Direct Investments of Polish Companies in Eastern Europe, 1990 to 2001
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004) , s. 17-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220372
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Nierówności ekonomiczne a pułapka średniego poziomu rozwoju : wnioski dla Polski = Economic Inequality and the Middle-Income Trap : Implications for Poland / Ryszard KOWALSKI // Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (96) (2019), s. 37-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/192/198. - ISSN 1506-7637
2
Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie : uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu = Justice in Liberal Egalitarianism : Some Notes on the Philosophical Justification of a Contemporary Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 80, z. 1 (2018), s. 241-254. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12641#page1&view=Fit. - ISSN 0035-9629
3
Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa krytyczna = Corporate Social Responsibility : a Critical Perspective / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016), s. 71-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1015/840. - ISSN 1898-6447
4
Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu = The Dilemmas of Interventionism in Times of Crisis / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 358-369. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
5
Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego = Social Policy in Poland and the Transformation of the European Social Model / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013), s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/834/656. - ISSN 1898-6447
6
Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych = Liberal Welfare State and the Most Vulnerable Social Groups / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012), s. 201-209. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
7
Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu = Myths About the Liberal Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011), s. 316-325. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
8
Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych = A Few Critical Observations on Cost-benefit Analyses / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
9
Źródła trwałości państwa dobrobytu = The Sources of the Lasting Character of the Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 55-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
10
Co z tym kryzysem? / Ryszard KOWALSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
11
Przyszłość państwa dobrobytu - dostosowanie czy nowy paradygmat? = The Future of the Welfare State - Adjustment or a New Paradigm? / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 164-171. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
12
O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu = On Certain Aspects of the Dangerous Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 49-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134837939. - ISSN 0208-7944
13
Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego = Income Dispersion of Polish Households during the Economic Transition / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007), s. 29-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150062364. - ISSN 0208-7944
14
Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003 = Household Expenditure in Poland in 1993-2003 / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006), s. 33-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134080660. - ISSN 0208-7944
15
Efekty sieciowe a błędy rynku = Network Effects vs Market Failures / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005), s. 95-109. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
16
Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina = A Critique of the Neoclassical Concept of Economic Efficiency as Advanced by Harvey Leibenstein / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005), s. 55-70. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=100968364. - ISSN 0208-7944
17
Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć = The Main Sources of Failure in Merger and Acquisition Processes / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004), s. 21-35. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=52299184. - ISSN 0208-7944
18
Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001 = Direct Investments of Polish Companies in Eastern Europe, 1990 to 2001 / Ryszard KOWALSKI, Adrian SOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004), s. 17-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=45515731. - ISSN 0208-7944
1
Kowalski R., (2019), Nierówności ekonomiczne a pułapka średniego poziomu rozwoju : wnioski dla Polski, "Optimum : Economic Studies", nr 2 (96), s. 37-52; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/192/198
2
Kowalski R., (2018), Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie : uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. 80, z. 1, s. 241-254; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12641#page1&view=Fit
3
Kowalski R., (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa krytyczna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (953), s. 71-88; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1015/840
4
Kowalski R., (2013), Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 358-369.
5
Kowalski R., (2013), Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 902, s. 85-106; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/834/656
6
Kowalski R., (2012), Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 245, s. 201-209.
7
Kowalski R., (2011), Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 1, s. 316-325.
8
Kowalski R., (2010), Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/170670412
9
Kowalski R., (2010), Źródła trwałości państwa dobrobytu, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 8, s. 55-67.
10
Kowalski R., (2009), Co z tym kryzysem?, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 26-27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
11
Kowalski R., (2009), Przyszłość państwa dobrobytu - dostosowanie czy nowy paradygmat?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 164-171.
12
Kowalski R., (2007), O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 49-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/134837939
13
Kowalski R., Pollok A., (2007), Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 738, s. 29-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/150062364
14
Kowalski R., Pollok A., (2006), Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 33-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/134080660
15
Kowalski R., (2005), Efekty sieciowe a błędy rynku, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 95-109.
16
Kowalski R., (2005), Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 55-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/100968364
17
Kowalski R., (2004), Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/52299184
18
Kowalski R., Solek A., (2004), Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 17-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/45515731
1
@article{UEK:2168334573,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Nierówności ekonomiczne a pułapka średniego poziomu rozwoju : wnioski dla Polski",
journal = "Optimum : Economic Studies",
number = "2 (96)",
pages = "37-52",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168325935,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie : uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "R. 80, z. 1",
pages = "241-254",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168310277,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa krytyczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (953)",
pages = "71-88",
year = "2016",
}
4
@article{UEK:2168278381,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "358-369",
adress = "",
year = "2013",
}
5
@article{UEK:2168270912,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "902",
pages = "85-106",
year = "2013",
}
6
@article{UEK:2168237074,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "245",
pages = "201-209",
adress = "",
year = "2012",
}
7
@article{UEK:2168222842,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 1",
pages = "316-325",
adress = "",
year = "2011",
}
8
@article{UEK:53210,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "844",
pages = "5-18",
year = "2010",
}
9
@article{UEK:51354,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Źródła trwałości państwa dobrobytu",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "8",
pages = "55-67",
year = "2010",
}
10
@article{UEK:51228,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Co z tym kryzysem?",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "26-27",
year = "2009",
}
11
@article{UEK:50603,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Przyszłość państwa dobrobytu - dostosowanie czy nowy paradygmat?",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "164-171",
adress = "",
year = "2009",
}
12
@article{UEK:50703,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "49-64",
year = "2007",
}
13
@article{UEK:51086,
author = "Kowalski Ryszard and Pollok Artur",
title = "Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "738",
pages = "29-51",
year = "2007",
}
14
@article{UEK:51298,
author = "Kowalski Ryszard and Pollok Artur",
title = "Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "728",
pages = "33-65",
year = "2006",
}
15
@article{UEK:52510,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Efekty sieciowe a błędy rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "95-109",
year = "2005",
}
16
@article{UEK:52554,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "686",
pages = "55-70",
year = "2005",
}
17
@article{UEK:2168219400,
author = "Kowalski Ryszard",
title = "Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "632",
pages = "21-35",
year = "2004",
}
18
@article{UEK:2168220372,
author = "Kowalski Ryszard and Solek Adrian",
title = "Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "650",
pages = "17-43",
year = "2004",
}