Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw = Conditions of International Competitiveness of Polish Enterprises
Źródło:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 85-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315261
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
The Conditionings of Building and Measuring the Enterprise Competitiveness Level
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 37-45 - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
ISBN:
978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168301485
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego = The Specificity of Small and Medium Enterprises during the Economic Slowdown Period
Źródło:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 377-387. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283273
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego
Źródło:
Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK, s. [57]-[67]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1487/Magazyn
Nr:
2168302417
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Czynniki determinujące wybór formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw = Factors Determining the Choice of Small and Medium-Sized Enterprise Internalization Form
Źródło:
Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / red. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 143-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-18-1
Nr:
2168271072
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce narodowej
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1) / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK, s. 4-19 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1387/1/Magazyn
Nr:
2168267384
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = Instruments of Competitiveness of Polish Small and Medium Size Enterprises on Enternational Markets
Źródło:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 329-344. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168219954
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 85-104
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260514
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Knowledge as a Public Good and its Role in Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 26 (2010) , s. 483-500. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 587)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168294243
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007 = The Transformation of Ownership of State-owned Enterprises in Poland, 1990-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 836 (2010) , s. 139-154. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51640
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Problemy pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstw = Problems of Measurement of Enterprises Competitiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 23 (2009) , s. 81-88. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 577)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168247614
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Bariery i przewagi internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 11 (2009) , s. 131-142. - Tytuł numeru: Zarządzanie - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
51562
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw = The Chosen Aspects of Functioning of Small and Medium Sized-Enterprises in Poland During the Years 1996-2007, with Taking into Account the Micro Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 34 (2009) , s. 355-363. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 540)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222722
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Factors Determining the Choice of Small and Medium-sized Enterprise Internalization Form
Źródło:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 37-45. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162037507
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Determinanty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
328 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-117
Nr:
51607
doktorat
16

Tytuł:
Rozwiązania instytucjonalne wspomagające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz bariery ich rozwoju
Źródło:
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna NEHRING - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 124-149
ISBN:
978-83-7252-383-9
Nr:
2165686483
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i przedsiębiorstw = International Competitiveness of National Economy and Enterprises
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 435-448. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166112560
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003 = Employment in the Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006) , s. 153-167. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51150
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Działania wspierające internacjonalizację polskich małych i średnich przedsiębiorstw = The Supporting Actions for Internationalization of Polish Small and Medium-size Enterprises
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 619-627. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165770628
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Systemy zarządzania jakością a konkurencyjność MSP = Quality Management Systems and Competitiveness of Small and Medium Enterprises
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 102-109. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166025684
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Kultura organizacyjna zorientowana na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 1207-1216. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244942
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / red. Anna NEHRING - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 7-35
ISBN:
83-7252-248-0
Nr:
2168222960
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Strategie zarządzania konfliktami w organizacji = Strategies for Conflict Management in an Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003) , s. 267-273. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223368
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Zmiany w sposobie zarządzania personelem w okresie transformacji systemu społeczno-ekonomicznego
Źródło:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 334-337. - Streszcz.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168246622
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
System motywacyjny przedsiębiorstwa jako determinanta sukcesu
Źródło:
Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / red. Kazimierz Jaremczuk, Jerzy Posłuszny - Przemyśl: WSAiZ, 2002, s. 619-633
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 10)
ISBN:
83-88009-37-0
Nr:
2168276321
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Zarządzanie konfliktem jako metoda pozyskiwania wiedzy w organizacji
Źródło:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 100-104 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-2-6
Nr:
2168232626
rozdział w monografii
27

Autor:
Katarzyna Kotulska , Wojciech Kotulski
Tytuł:
Reorganizacja wynagradzania pracowników agencji reklamowej "Alfa" - projekt systemu = Suggestions for Re-organizing the Wage System of the Alfa Advertising Agency
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 570 (2002) , s. 119-137. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225374
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 2)
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
28 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
75/WZ-KEOP/02/2013/S/3075
Sygnatura:
NP-1387/2/Magazyn
Nr:
2168289103
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
101 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Sygnatura:
NP-1079/Magazyn
Nr:
2168326693
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
50 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KEiOP/1/09/S/483
Sygnatura:
NP-1283/Magazyn
Nr:
2168243148
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Innowacyjność jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
3/KEiOP/2/08/S/420
Sygnatura:
NP-1246/Magazyn
Nr:
2165604286
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
79 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
46/KEiOP/1/07/S/407
Sygnatura:
NP-1281/Magazyn
Nr:
2165341799
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Restrukturyzacja a konkurencyjność polskich MŚP
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
61/KEiOP/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1127/Magazyn
Nr:
2168252926
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
68/KEiOP/5/2005/S/240
Sygnatura:
NP-1064/Magazyn
Nr:
2168252934
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Systemy zarządzania jakością ISO a konkurencyjność MSP
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
99 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
53/KEiOP/5/2004/S/163
Sygnatura:
NP-940/Magazyn
Nr:
2168259126
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : na przykładzie woj. Małopolskiego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
53/KEiOP/4/2003/S/058
Sygnatura:
NP-916/Magazyn
Nr:
2163754481
naukowo-badawcze
10

Autor:
Ryszard Borowiecki , Mirosław Kwieciński , Piotr Bartkowiak , Agnieszka Natasza Duraj , Marek Dziura , Andrzej Jaki , Jarosław Kaczmarek , Stanisław Młynarski , Katarzyna Kotulska , Małgorzata Kowalik , Demetriusz Kurosad , Tomasz Rojek , Barbara Siuta
Tytuł:
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
37/KEiOP/3/2002/S
Sygnatura:
NP-845/Magazyn
Nr:
2168256414
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
291 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
82/KEiOP/3/2000/S
Sygnatura:
NP-708/Magazyn
Nr:
2168256492
naukowo-badawcze
1
Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw = Conditions of International Competitiveness of Polish Enterprises / Katarzyna KOTULSKA // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 85-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
2
The Conditionings of Building and Measuring the Enterprise Competitiveness Level / Katarzyna KOTULSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 37-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf
3
Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego = The Specificity of Small and Medium Enterprises during the Economic Slowdown Period / Katarzyna KOTULSKA // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 377-387. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
4
Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego / Katarzyna KOTULSKA // W: Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK. - (2014), s. [57]-[67]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
5
Czynniki determinujące wybór formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw = Factors Determining the Choice of Small and Medium-Sized Enterprise Internalization Form / Katarzyna KOTULSKA // W: Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 143-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-18-1
6
Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce narodowej / [Katarzyna KOTULSKA] // W: Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1) / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK. - (2012), s. 4-19. - Bibliogr.
7
Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = Instruments of Competitiveness of Polish Small and Medium Size Enterprises on Enternational Markets / Katarzyna KOTULSKA // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 329-344. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
8
Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 85-104
9
Knowledge as a Public Good and its Role in Development / Marek DZIURA, Katarzyna KOTULSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 587). - nr 26 (2010), s. 483-500. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem. - ISSN 1733-2842
10
Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007 = The Transformation of Ownership of State-owned Enterprises in Poland, 1990-2007 / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna KOTULSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 139-154. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168178758. - ISSN 1898-6447
11
Problemy pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstw = Problems of Measurement of Enterprises Competitiveness / Katarzyna KOTULSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 577). - nr 23 (2009), s. 81-88. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - ISSN 1733-2842
12
Bariery i przewagi internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw / Katarzyna KOTULSKA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69). - nr 11 (2009), s. 131-142. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
13
Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw = The Chosen Aspects of Functioning of Small and Medium Sized-Enterprises in Poland During the Years 1996-2007, with Taking into Account the Micro Enterprises / Katarzyna KOTULSKA, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 540). - nr 34 (2009), s. 355-363. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009. - ISSN 1896-382X
14
Factors Determining the Choice of Small and Medium-sized Enterprise Internalization Form / Katarzyna KOTULSKA // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 37-45. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-4-9
15
Determinanty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej / Katarzyna KOTULSKA ; Promotor: Anna NEHRING. - Kraków, 2008. - 328 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Rozwiązania instytucjonalne wspomagające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz bariery ich rozwoju / Katarzyna KOTULSKA // W: Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna NEHRING. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 124-149. - ISBN 978-83-7252-383-9
17
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i przedsiębiorstw = International Competitiveness of National Economy and Enterprises / Katarzyna KOTULSKA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 435-448. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
18
Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003 = Employment in the Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland / Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006), s. 153-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131169654. - ISSN 0208-7944
19
Działania wspierające internacjonalizację polskich małych i średnich przedsiębiorstw = The Supporting Actions for Internationalization of Polish Small and Medium-size Enterprises / Katarzyna KOTULSKA // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 619-627. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
20
Systemy zarządzania jakością a konkurencyjność MSP = Quality Management Systems and Competitiveness of Small and Medium Enterprises / Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 102-109. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
21
Kultura organizacyjna zorientowana na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie / Katarzyna KOTULSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 1207-1216. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
22
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw / Katarzyna KOTULSKA // W: Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / red. Anna NEHRING. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 7-35. - ISBN 83-7252-248-0
23
Strategie zarządzania konfliktami w organizacji = Strategies for Conflict Management in an Organization / Katarzyna KOTULSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003), s. 267-273. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Zmiany w sposobie zarządzania personelem w okresie transformacji systemu społeczno-ekonomicznego / Katarzyna KOTULSKA // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002. - S. 334-337. - Streszcz. - ISBN 83-907047-1-4
25
System motywacyjny przedsiębiorstwa jako determinanta sukcesu / Katarzyna KOTULSKA // W: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / red. Kazimierz Jaremczuk, Jerzy Posłuszny. - Przemyśl: WSAiZ, 2002. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 10). - S. 619-633. - ISBN 83-88009-37-0
26
Zarządzanie konfliktem jako metoda pozyskiwania wiedzy w organizacji / Katarzyna KOTULSKA // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 100-104. - Bibliogr. - ISBN 83-915717-2-6
27
Reorganizacja wynagradzania pracowników agencji reklamowej "Alfa" - projekt systemu = Suggestions for Re-organizing the Wage System of the Alfa Advertising Agency / Katarzyna KOTULSKA, Wojciech Kotulski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 570 (2002), s. 119-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12550. - ISSN 0208-7944
28
Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 2) / Jadwiga ADAMCZYK, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 28 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
29
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym / Kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, Zespół autorski: Anna NEHRING, Piotr Bartkowiak, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 101 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Anna NEHRING - kierownik [podtematu], Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 50 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Innowacyjność jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Anna NEHRING - kierownik podtematu, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna KOTULSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 68 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Anna NEHRING - kierownik podtematu, Janusz NESTERAK, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 79 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Restrukturyzacja a konkurencyjność polskich MŚP / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Anna NEHRING - kierownik podtematu, Janusz NESTERAK, Beata KULISA, Katarzyna KOTULSKA, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 120 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE / Autorzy: kierownik tematu: Anna NEHRING, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
35
Systemy zarządzania jakością ISO a konkurencyjność MSP / autorzy: Anna NEHRING - kierownik tematu, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : na przykładzie woj. Małopolskiego / Autorzy: Anna NEHRING - kierownik tematu ; Konrad KOLEGOWICZ, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003. - 128 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik projektu, Mirosław KWIECIŃSKI, Piotr Bartkowiak, Agnieszka Natasza Duraj, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław Młynarski, Katarzyna KOTULSKA, Małgorzata KOWALIK, Demetriusz Kurosad, Tomasz ROJEK, Barbara SIUTA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 210 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999 / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Adam PESZKO, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Katarzyna KOTULSKA, Paweł KRZEMIŃSKI, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 291 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kotulska K., (2017), Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. [W:] BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 85-93.
2
Kotulska K., (2015), The Conditionings of Building and Measuring the Enterprise Competitiveness Level. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Lula P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 37-45.
3
Kotulska K., (2014), Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 377-387.
4
Kotulska K., (2014), Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Adamczyk J. (kierownik tematu), Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw, s. [57]-[67].
5
Kotulska K., (2013), Czynniki determinujące wybór formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 143-152.
6
Kotulska K., (2012), Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce narodowej. [W:] Adamczyk J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1), s. 4-19.
7
Kotulska K., (2011), Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 329-344.
8
Kotulska K., Kulisa B., (2011), Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 85-104.
9
Dziura M., Kotulska K., (2010), Knowledge as a Public Good and its Role in Development, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 26, s. 483-500.
10
Siuta-Tokarska B., Kotulska K., (2010), Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 139-154; https://bazekon.uek.krakow.pl/168178758
11
Kotulska K., (2009), Problemy pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 23, s. 81-88.
12
Kotulska K., (2009), Bariery i przewagi internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 11, s. 131-142.
13
Kotulska K., Siuta-Tokarska B., (2009), Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 34, s. 355-363.
14
Kotulska K., (2009), Factors Determining the Choice of Small and Medium-sized Enterprise Internalization Form. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 37-45.
15
Kotulska K., (2008), Determinanty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej, Prom. Nehring A., Kraków : , 328 k.
16
Kotulska K., (2007), Rozwiązania instytucjonalne wspomagające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz bariery ich rozwoju. [W:] Nehring A. (red.), Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 124-149.
17
Kotulska K., (2007), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 435-448.
18
Kotulska K., Kulisa B., (2006), Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 153-167; https://bazekon.uek.krakow.pl/131169654
19
Kotulska K., (2006), Działania wspierające internacjonalizację polskich małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 619-627.
20
Kotulska K., Kulisa B., (2005), Systemy zarządzania jakością a konkurencyjność MSP. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 102-109.
21
Kotulska K., (2004), Kultura organizacyjna zorientowana na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 1207-1216.
22
Kotulska K., (2004), Sektor małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Nehring A. (red.), Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 7-35.
23
Kotulska K., (2003), Strategie zarządzania konfliktami w organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 267-273.
24
Kotulska K., (2002), Zmiany w sposobie zarządzania personelem w okresie transformacji systemu społeczno-ekonomicznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 334-337.
25
Kotulska K., (2002), System motywacyjny przedsiębiorstwa jako determinanta sukcesu. [W:] Jaremczuk K., Posłuszny J. (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, Przemyśl : WSAiZ, s. 619-633.
26
Kotulska K., (2002), Zarządzanie konfliktem jako metoda pozyskiwania wiedzy w organizacji. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 2, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 100-104.
27
Kotulska K., Kotulski W., (2002), Reorganizacja wynagradzania pracowników agencji reklamowej "Alfa" - projekt systemu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 570, s. 119-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/12550
28
Adamczyk J., Kotulska K., Kulisa B., (2013), Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 28 s.
29
Borowiecki R., Bartkowiak P., Kotulska K., Kulisa B., Nesterak J., Siuta-Tokarska B., (2010), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 101 k.
30
Kotulska K., Kulisa B., Nesterak J., Nehring A., (2009), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Borowiecki R. (kier.), Nehring A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 50 k.
31
Nehring A., Kulisa B., Nesterak J., Siuta-Tokarska B., Kotulska K., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Innowacyjność jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw, Borowiecki R. (kier.), Nehring A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 68 s.
32
Nehring A., Nesterak J., Kotulska K., Kulisa B., (2007), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy, Borowiecki R. (kier.), Nehring A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 79 s.
33
Nehring A., Nesterak J., Kulisa B., Kotulska K., Siuta-Tokarska B., (2006), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Restrukturyzacja a konkurencyjność polskich MŚP, Borowiecki R. (kier.), Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 s.
34
Nehring A., Kotulska K., Kulisa B., Nesterak J., Siuta B., (2005), Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
35
Nehring A., Kotulska K., Kulisa B., (2004), Systemy zarządzania jakością ISO a konkurencyjność MSP, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
36
Nehring A., Kolegowicz K., Kotulska K., Kulisa B., (2003), Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw: na przykładzie woj. Małopolskiego, Nehring A. (kier.), Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 128 s.
37
Borowiecki R., Kwieciński M., Bartkowiak P., Duraj A., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Młynarski S., Kotulska K., Kowalik M., Kurosad D., Rojek T., Siuta B., (2002), Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s.
38
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Peszko A., Jaki A., Kaczmarek J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Kotulska K., Krzemiński P., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 291 s.
1
@inbook{UEK:2168315261,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "85-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
2
@inbook{UEK:2168301485,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "The Conditionings of Building and Measuring the Enterprise Competitiveness Level",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions",
pages = "37-45",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4",
}
3
@inbook{UEK:2168283273,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "377-387",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
4
@unpublished{UEK:2168302417,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw",
pages = "[57]-[67]",
year = "2014",
}
5
@inbook{UEK:2168271072,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Czynniki determinujące wybór formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie",
pages = "143-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-18-1",
}
6
@unpublished{UEK:2168267384,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce narodowej",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1)",
pages = "4-19",
year = "2012",
}
7
@inbook{UEK:2168219954,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "329-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
8
@unpublished{UEK:2168260514,
author = "Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji ",
pages = "85-104",
year = "2011",
}
9
@article{UEK:2168294243,
author = "Marek Dziura and Katarzyna Kotulska",
title = "Knowledge as a Public Good and its Role in Development",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "26",
pages = "483-500",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
10
@article{UEK:51640,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Kotulska",
title = "Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "139-154",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168178758},
}
11
@article{UEK:2168247614,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Problemy pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "23",
pages = "81-88",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
12
@article{UEK:51562,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Bariery i przewagi internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "11",
pages = "131-142",
adress = "",
year = "2009",
issn = "",
}
13
@article{UEK:2168222722,
author = "Katarzyna Kotulska and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "34",
pages = "355-363",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
14
@inbook{UEK:2162037507,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Factors Determining the Choice of Small and Medium-sized Enterprise Internalization Form",
booktitle = "Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies",
pages = "37-45",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-4-9",
}
15
@unpublished{UEK:51607,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Determinanty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
16
@inbook{UEK:2165686483,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Rozwiązania instytucjonalne wspomagające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz bariery ich rozwoju",
booktitle = "Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "124-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-383-9",
}
17
@inbook{UEK:2166112560,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i przedsiębiorstw",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "435-448",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
18
@article{UEK:51150,
author = "Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "153-167",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131169654},
}
19
@inbook{UEK:2165770628,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Działania wspierające internacjonalizację polskich małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "619-627",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
20
@inbook{UEK:2166025684,
author = "Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Systemy zarządzania jakością a konkurencyjność MSP",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "102-109",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
21
@article{UEK:2168244942,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Kultura organizacyjna zorientowana na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "1207-1216",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
22
@inbook{UEK:2168222960,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Sektor małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
pages = "7-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-248-0",
}
23
@article{UEK:2168223368,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Strategie zarządzania konfliktami w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "267-273",
year = "2003",
}
24
@inbook{UEK:2168246622,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Zmiany w sposobie zarządzania personelem w okresie transformacji systemu społeczno-ekonomicznego",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "334-337",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
25
@inbook{UEK:2168276321,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "System motywacyjny przedsiębiorstwa jako determinanta sukcesu",
booktitle = "Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa",
pages = "619-633",
adress = "Przemyśl",
publisher = "WSAiZ",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88009-37-0",
}
26
@inbook{UEK:2168232626,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Zarządzanie konfliktem jako metoda pozyskiwania wiedzy w organizacji",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2",
pages = "100-104",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-2-6",
}
27
@article{UEK:2168225374,
author = "Katarzyna Kotulska and Wojciech Kotulski",
title = "Reorganizacja wynagradzania pracowników agencji reklamowej Alfa - projekt systemu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "570",
pages = "119-137",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12550},
}
28
@unpublished{UEK:2168289103,
author = "Jadwiga Adamczyk and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 2)",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
29
@unpublished{UEK:2168326693,
author = "Ryszard Borowiecki and Piotr Bartkowiak and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
30
@unpublished{UEK:2168243148,
author = "Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Anna Nehring",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
31
@unpublished{UEK:2165604286,
author = "Anna Nehring and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Kotulska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Innowacyjność jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
32
@unpublished{UEK:2165341799,
author = "Anna Nehring and Janusz Nesterak and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
33
@unpublished{UEK:2168252926,
author = "Anna Nehring and Janusz Nesterak and Beata Kulisa and Katarzyna Kotulska and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Restrukturyzacja a konkurencyjność polskich MŚP",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
34
@unpublished{UEK:2168252934,
author = "Anna Nehring and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Barbara Siuta",
title = "Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
35
@unpublished{UEK:2168259126,
author = "Anna Nehring and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Systemy zarządzania jakością ISO a konkurencyjność MSP",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
36
@unpublished{UEK:2163754481,
author = "Anna Nehring and Konrad Kolegowicz and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : na przykładzie woj. Małopolskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
37
@unpublished{UEK:2168256414,
author = "Ryszard Borowiecki and Mirosław Kwieciński and Piotr Bartkowiak and Agnieszka Natasza Duraj and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Stanisław Młynarski and Katarzyna Kotulska and Małgorzata Kowalik and Demetriusz Kurosad and Tomasz Rojek and Barbara Siuta",
title = "Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
38
@unpublished{UEK:2168256492,
author = "Ryszard Borowiecki and Adam Nalepka and Stanisław Chomątowski and Adam Peszko and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Mirosław Kwieciński and Stanisław Maciejowski and Zofia Mierzwa and Marcin Piszczek and Katarzyna Kotulska and Paweł Krzemiński and Tomasz Rojek and Małgorzata Wójcik and Elżbieta Wysłocka",
title = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID