Publikacje wybranego autora

Koterwa Marcin ORCID

Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów,

1

Tytuł:
Wymiana informacji ekologicznych dotyczących produktów pomiędzy zainteresowanymi stronami : [komunikat naukowy]
Źródło:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 244-247 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166375894
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wykorzystanie techniki komputerowej w modelowaniu i optymalizacji ekologicznej cyklu życia produktów
Źródło:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 522-526 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165776532
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Ocena cyklu życia jako narzędzie optymalizacji ekologicznej produktów
Źródło:
Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 288-294. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-204-4
Nr:
2168264058
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Systemy zarządzania środowiskowego jako źródło informacji ekologicznych o produktach
Źródło:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 405-408 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168126552
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Environmental Management Systems as a Source of Ecological Information of Products
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 32. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228414
varia
6

Tytuł:
Znakowanie ekologiczne żywności = Marking of Ecological Food
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 644 (2004) , s. 17-26. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219590
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Systemy zagospodarowania zużytych opakowań i ich powiązania z gospodarką
Źródło:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 320-322 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231194
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Kierunki wykorzystania ekobilansów w organizacjach
Źródło:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 66-73 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231112
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
9

Konferencja:
Euroconference on University and enterprise: a partnership for training, research, employment and social development, Rzym, Włochy, od 2002-09-26 do 2002-09-28
Tytuł:
The Role of Instruments Supporting Environmental Management System [dokument elektroniczny]
Źródło:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno - [Roma]: Universita "La Sapienza", 2002 - Bibliogr.
Nr:
2168362324
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Tytuł:
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów
Źródło:
Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002, s. 145-181 - Bibliogr.
ISBN:
83-7108-105-7
Nr:
2168218856
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Przykłady recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym
Źródło:
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów. - nr 6 (212) (2002) , s. 233-236 - Bibliogr.
Nr:
2168291555
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Jakość ekologiczna i jej wpływ na procesy nabywcze
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002, s. 373-378. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-288-8
Nr:
2168238988
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Eco-Balances in Decision Making Processes
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 1 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002, s. 211-217. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88760-83-1
Nr:
2168243976
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Tytuł:
Kryteria znakowania ekologicznego wyrobów
Źródło:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2001, s. 205-226 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-596/2/Magazyn
Nr:
2168259160
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów
Źródło:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2001, s. [138]-[178] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-596/3/Magazyn
Nr:
2168259176
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów
Źródło:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2000, s. 124-209 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-596/1/Magazyn
Nr:
2168259146
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Znaki ekologiczne do oznaczania artykułów spożywczych w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 264-266 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239576
varia
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Ekobilans produktu w metodzie krytycznych objętości na przykładzie wyrobów elektronicznych
Źródło:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 99-106 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239406
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Uwarunkowania optymalizacji cyklu życia produktu w ujęciu środowiskowym
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
59 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
17/KTiEW/1/2007/S/378
Sygnatura:
NP-1179/1/Magazyn
Nr:
2167751848
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Program SimaPro w ocenie ekologicznej produktów
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
49/KTiEW/1/2006
Sygnatura:
NP-1093/Magazyn
Nr:
2166609365
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Technika komputerowa w modelowaniu cyklu życia wyrobów
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
132 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KTiEW/1/2005/S/208
Sygnatura:
NP-1030/Magazyn
Nr:
2168317673
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Możliwości odzysku energii z odpadów - wykorzystanie gazu wysypiskowego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
110 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KTiEW/1/2004/S/153
Sygnatura:
NP-984/Magazyn
Nr:
2168318747
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Analiza zagrożeń powodowanych przez odpady towarowe
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
151 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
17/KTiEW/1/2003/S
Sygnatura:
NP-883/Magazyn
Nr:
2168325211
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu ekobilansów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
81 k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
110/KTiEW/1/2002/S
Sygnatura:
NP-802/Magazyn
Nr:
2168318663
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Ekobilans w badaniu cyklu życia wyrobów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
43 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
105/KtiEW/4/99/S
Sygnatura:
NP-597/Magazyn
Nr:
2168257016
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych (analiza przypadków - etap 1)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
47 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
96/KTiEW/3/2000/S
Sygnatura:
NP-688/1/Magazyn
Nr:
2168258284
naukowo-badawcze
1
Wymiana informacji ekologicznych dotyczących produktów pomiędzy zainteresowanymi stronami : [komunikat naukowy] / Marcin KOTERWA // W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. - S. 244-247. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-4-6
2
Wykorzystanie techniki komputerowej w modelowaniu i optymalizacji ekologicznej cyklu życia produktów / Marcin KOTERWA // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 522-526. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
3
Ocena cyklu życia jako narzędzie optymalizacji ekologicznej produktów / Marcin KOTERWA // W: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska. - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005. - S. 288-294. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-204-4
4
Systemy zarządzania środowiskowego jako źródło informacji ekologicznych o produktach / Marcin KOTERWA // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 405-408. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
5
Environmental Management Systems as a Source of Ecological Information of Products / Marcin KOTERWA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 32. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
6
Znakowanie ekologiczne żywności = Marking of Ecological Food / Stanisław POPEK, Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 644 (2004), s. 17-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89224677. - ISSN 0208-7944
7
Systemy zagospodarowania zużytych opakowań i ich powiązania z gospodarką / Marcin KOTERWA // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 320-322. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
8
Kierunki wykorzystania ekobilansów w organizacjach / Marcin KOTERWA // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 66-73. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
9
The Role of Instruments Supporting Environmental Management System [Dokument elektroniczny] / Maciej KOTERWA // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno. - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 4 ekrany. - Bibliogr.
10
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA // W: Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002. - S. 145-181. - Bibliogr. - ISBN 83-7108-105-7
11
Przykłady recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym / Wacław ADAMCZYK, Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów. - nr 6 (212) (2002), s. 233-236. - Bibliogr. - ISSN 1230-7408
12
Jakość ekologiczna i jej wpływ na procesy nabywcze / Marcin KOTERWA // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz. - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. - S. 373-378. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-288-8
13
Eco-Balances in Decision Making Processes / Marcin KOTERWA // W: Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002. - S. 211-217. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88760-83-1
14
Kryteria znakowania ekologicznego wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2001), s. 205-226. - Bibliogr.
15
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2001), s. [138]-[178]. - Bibliogr.
16
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2000), s. 124-209. - Bibliogr.
17
Znaki ekologiczne do oznaczania artykułów spożywczych w krajach Unii Europejskiej / Marcin KOTERWA // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 264-266. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
18
Ekobilans produktu w metodzie krytycznych objętości na przykładzie wyrobów elektronicznych / Marcin KOTERWA // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 99-106. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
19
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Uwarunkowania optymalizacji cyklu życia produktu w ujęciu środowiskowym / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Program SimaPro w ocenie ekologicznej produktów / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Wacław ADAMCZYK - kierownik podtematu, Marcin KOTERWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 117 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Technika komputerowa w modelowaniu cyklu życia wyrobów / zespół: Wacław ADAMCZYK (kierownik tematu), Marcin KOTERWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 132 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
22
Możliwości odzysku energii z odpadów - wykorzystanie gazu wysypiskowego / zespół: Wacław ADAMCZYK (kierownik tematu), Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 110 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Analiza zagrożeń powodowanych przez odpady towarowe / Zespół: Wacław ADAMCZYK (kierownik tematu), Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 151 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu ekobilansów / Wacław ADAMCZYK, Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 81 k. : il. ; 30 cm
25
Ekobilans w badaniu cyklu życia wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 43 k. : il. ; 30 cm
26
Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych (analiza przypadków - etap 1) / Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 47 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Koterwa M., (2006), Wymiana informacji ekologicznych dotyczących produktów pomiędzy zainteresowanymi stronami : [komunikat naukowy]. [W:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 244-247.
2
Koterwa M., (2006), Wykorzystanie techniki komputerowej w modelowaniu i optymalizacji ekologicznej cyklu życia produktów. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 522-526.
3
Koterwa M., (2005), Ocena cyklu życia jako narzędzie optymalizacji ekologicznej produktów. [W:] Doroszewicz S., Zbierzchowska A. (red.), Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, s. 288-294.
4
Koterwa M., (2004), Systemy zarządzania środowiskowego jako źródło informacji ekologicznych o produktach. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 405-408.
5
Koterwa M., (2004), Environmental Management Systems as a Source of Ecological Information of Products. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 32.
6
Popek S., Filip A., Koterwa M., (2004), Znakowanie ekologiczne żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 644, s. 17-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/89224677
7
Koterwa M., (2003), Systemy zagospodarowania zużytych opakowań i ich powiązania z gospodarką. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 320-322.
8
Koterwa M., (2003), Kierunki wykorzystania ekobilansów w organizacjach. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 66-73.
9
Koterwa M., (2002), The Role of Instruments Supporting Environmental Management System. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, [Roma] : Universita "La Sapienza"
10
Adamczyk W., Koterwa M., (2002), Systemy znakowania ekologicznego wyrobów. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologiczne problemy jakości wyrobów, Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, s. 145-181.
11
Adamczyk W., Filip A., Koterwa M., (2002), Przykłady recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym, "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów", nr 6 (212), s. 233-236.
12
Koterwa M., (2002), Jakość ekologiczna i jej wpływ na procesy nabywcze. [W:] Doroszewicz S. (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 373-378.
13
Koterwa M., (2002), Eco-Balances in Decision Making Processes. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 211-217.
14
Adamczyk W., Koterwa M., (2001), Kryteria znakowania ekologicznego wyrobów. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2, s. 205-226.
15
Adamczyk W., Koterwa M., (2001), Systemy znakowania ekologicznego wyrobów. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3, s. [138]-[178].
16
Adamczyk W., Koterwa M., (2000), Systemy znakowania ekologicznego wyrobów. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1, s. 124-209.
17
Koterwa M., (2000), Znaki ekologiczne do oznaczania artykułów spożywczych w krajach Unii Europejskiej. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 264-266.
18
Koterwa M., (2000), Ekobilans produktu w metodzie krytycznych objętości na przykładzie wyrobów elektronicznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 99-106.
19
Adamczyk W., Koterwa M., (2007), Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Uwarunkowania optymalizacji cyklu życia produktu w ujęciu środowiskowym, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 59 s.
20
Adamczyk W., Koterwa M., (2006), Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Program SimaPro w ocenie ekologicznej produktów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 117 s.
21
Adamczyk W., Koterwa M., (2005), Technika komputerowa w modelowaniu cyklu życia wyrobów, Adamczyk W. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 k.
22
Adamczyk W., Filip A., Koterwa M., (2004), Możliwości odzysku energii z odpadów - wykorzystanie gazu wysypiskowego, Adamczyk W. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 110 k.
23
Adamczyk W., Filip A., Koterwa M., (2003), Analiza zagrożeń powodowanych przez odpady towarowe, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 k.
24
Adamczyk W., Filip A., Koterwa M., (2002), Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu ekobilansów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81 k.
25
Adamczyk W., Koterwa M., (2000), Ekobilans w badaniu cyklu życia wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
26
Filip A., Koterwa M., (2000), Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych (analiza przypadków - etap 1), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 s.
1
@inbook{UEK:2166375894,
author = "Marcin Koterwa",
title = "Wymiana informacji ekologicznych dotyczących produktów pomiędzy zainteresowanymi stronami : [komunikat naukowy]",
booktitle = "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)",
pages = "244-247",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-922067-4-6",
}
2
@inbook{UEK:2165776532,
author = "Marcin Koterwa",
title = "Wykorzystanie techniki komputerowej w modelowaniu i optymalizacji ekologicznej cyklu życia produktów",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "522-526",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
3
@inbook{UEK:2168264058,
author = "Marcin Koterwa",
title = "Ocena cyklu życia jako narzędzie optymalizacji ekologicznej produktów",
booktitle = "Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "288-294",
adress = "Warszawa",
publisher = "SGH - Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
isbn = "83-7378-204-4",
}
4
@inbook{UEK:2168126552,
author = "Marcin Koterwa",
title = "Systemy zarządzania środowiskowego jako źródło informacji ekologicznych o produktach",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "405-408",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
5
@misc{UEK:2168228414,
author = "Marcin Koterwa",
title = "Environmental Management Systems as a Source of Ecological Information of Products",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "32",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
6
@article{UEK:2168219590,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Znakowanie ekologiczne żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "644",
pages = "17-26",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89224677},
}
7
@inbook{UEK:2168231194,
author = "Marcin Koterwa",
title = "Systemy zagospodarowania zużytych opakowań i ich powiązania z gospodarką",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "320-322",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
8
@inbook{UEK:2168231112,
author = "Marcin Koterwa",
title = "Kierunki wykorzystania ekobilansów w organizacjach",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "66-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
9
@inbook{UEK:2168362324,
author = "Marcin Koterwa",
title = "The Role of Instruments Supporting Environmental Management System",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
10
@inbook{UEK:2168218856,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Systemy znakowania ekologicznego wyrobów",
booktitle = "Ekologiczne problemy jakości wyrobów",
pages = "145-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PTTŻ",
year = "2002",
isbn = "83-7108-105-7",
}
11
@article{UEK:2168291555,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Przykłady recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym",
journal = "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów",
number = "6 (212)",
pages = "233-236",
year = "2002",
}
12
@inbook{UEK:2168238988,
author = "Marcin Koterwa",
title = "Jakość ekologiczna i jej wpływ na procesy nabywcze",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości",
pages = "373-378",
adress = "Warszawa; Radom",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2002",
isbn = "83-7204-288-8",
}
13
@inbook{UEK:2168243976,
author = "Marcin Koterwa",
title = "Eco-Balances in Decision Making Processes",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 1",
pages = "211-217",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2002",
isbn = "83-88760-83-1",
}
14
@unpublished{UEK:2168259160,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Kryteria znakowania ekologicznego wyrobów",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2",
pages = "205-226",
year = "2001",
}
15
@unpublished{UEK:2168259176,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Systemy znakowania ekologicznego wyrobów",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3",
pages = "[138]-[178]",
year = "2001",
}
16
@unpublished{UEK:2168259146,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Systemy znakowania ekologicznego wyrobów",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1",
pages = "124-209",
year = "2000",
}
17
@misc{UEK:2168239576,
author = "Marcin Koterwa",
title = "Znaki ekologiczne do oznaczania artykułów spożywczych w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "264-266",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
18
@inbook{UEK:2168239406,
author = "Marcin Koterwa",
title = "Ekobilans produktu w metodzie krytycznych objętości na przykładzie wyrobów elektronicznych",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "99-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
19
@unpublished{UEK:2167751848,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Uwarunkowania optymalizacji cyklu życia produktu w ujęciu środowiskowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
20
@unpublished{UEK:2166609365,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Program SimaPro w ocenie ekologicznej produktów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
21
@unpublished{UEK:2168317673,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Technika komputerowa w modelowaniu cyklu życia wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
22
@unpublished{UEK:2168318747,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Możliwości odzysku energii z odpadów - wykorzystanie gazu wysypiskowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
23
@unpublished{UEK:2168325211,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Analiza zagrożeń powodowanych przez odpady towarowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
24
@unpublished{UEK:2168318663,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu ekobilansów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
25
@unpublished{UEK:2168257016,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Ekobilans w badaniu cyklu życia wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
26
@unpublished{UEK:2168258284,
author = "Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych (analiza przypadków - etap 1)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID