Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Daniel Kosiorowski , Zygmunt Zawadzki
Tytuł:
DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena
Źródło:
Journal of Statistical Software (2022) , s. 1-59. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
200.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168329559
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Daniel Kosiorowski , Jerzy P. Rydlewski , Tadeusz Klecha , Dominik Mielczarek
Tytuł:
A New Approach for Analyzing Stock Market Stress Based on the Warsaw Stock Exchange in 2005-2019
Źródło:
Eastern European Economics. - vol. 59, iss. 4 (2021) , s. 317-333. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica [AGH UST local grant no. 16.16.420.054]; Polish Ministry of Science and Higher Education [021/RID/2018/19]; Cracow University of Economics [CUE grant for the research resources preservation].
DK's research has been partially supported by the grant awarded to the Faculty of Management of CUE for preserving scientific resources for 2019. DK also thanks for financial support from the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022. Project no. 021/RID/2018/19.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168356224
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Piotr Rydlewski
Tytuł:
A Critical Study of Usefulness of Selected Functional Classifiers in Economics = Krytyczna analiza wybranych klasyfikatorów dla danych funkcjonalnych w kontekście ich zastosowań w ekonomii
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 2, t. 347 (2020) , s. 71-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Daniel Kosiorowski thanks for financial support from the Polish Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11897131,40 PLN". Daniel Kosiorowski thanks for the support related to CUE grant for the research resources preservation 2019. Jerzy P. Rydlewski's and Dominik Mielczarek's re-search has been partially supported by the AGH UST local grant no. 16.16.420.054
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168349490
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Daniel Kosiorowski , Jerzy P. Rydlewski
Tytuł:
Centrality-Oriented Causality : a Study of EU Agricultural Subsidies and Digital Development in Poland
Źródło:
Operations Research and Decisions. - vol. 30, no. 3 (2020) , s. 47-63. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Daniel Kosiorowski thanks for financial support from the Polish Ministry of Science and Higher Education within Regional Initiative of ExcellenceProgramme for 2019-2022, project No. 021/RID2018/19, total financ-ing: 11 897 131,40 PLN, and for the support related to CUE grant for the research resources preservation in 2019 and 2020.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168352784
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Daniel Kosiorowski , Przemysław Jaśko , Ewa Szlachtowska
Konferencja:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-13 do 2019-05-16
Tytuł:
A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling
Źródło:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 88-96. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
DK and PJ thanks for financial support from the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/ RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-83-8158-734-1
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168336987
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Autor:
Daniel Kosiorowski , Jerzy P. Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic
Źródło:
Statistical Papers. - vol. 60, iss. 5 (2019) , s. 1677-1698. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
JPR research has been partially supported by theAGH local Grant No. 15.11.420.038,
MS research has been partially supported by Cracow University of Economics local Grant Nos. 045.WF.KRYF.01.2015.S.5045, 161.WF.KRYF.02.2015.M.5161, and National Science Center Grant No. NCN.OPUS.2015.17.B.HS4.02708.
DK research has been supported by the CUE local Grants 2016 and 2017 for preserving scientific resources.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168313631
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Grzegorz Rydlewski , Daniel Kosiorowski
Tytuł:
Badanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004-2018 = Beta-regression Application to Model Relationships between the Unemployment Rate in Voivodships and Other Macroeconomic Indicators for the Years 2004-2018
Źródło:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 55 (2019) , s. 55-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Jerzy P. Rydlewski uprzejmie dziękuje za wsparcie finansowe ze strony AGH w Krakowie, dotacja statutowa dla WMS grant numer 16.16.420.054.
Daniel Kosiorowski uprzejmie dziękuje za wsparcie finansowe ze strony MNiSW w ramach "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN. Daniel Kosiorowski dziękuje również UEK w Krakowie za wsparcie w postaci środków na utrzymanie potencjału badawczego przyznanych Wydziałowi Zarządzania na 2019 r.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339175
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 19, no 2 (2018) , s. 331-350. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
JPR research has been partially supported by the AGH UST local grant no. 15.11.420.038.
DM and JPR research has been partially supported by the Faculty of Applied Mathematics AGH UST statutory tasks within subsidy of the Ministry of Science and Higher Education, grant no. 11.11.420.004.
MS research was partially supported by NSC Grant no. OPUS.2015.17.B.HS4.02708,
DK research has been partially supported by the grant awarded to the Faculty of Management of CUE for preserving scientific resources for 2016, 2017 and 2018
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168325091
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski
Tytuł:
Forecasting of a Hierarchical Functional Time Series on Example of Macromodel for the Day and Night Air Pollution in Silesia Region - a Critical Overview
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 10, nr 1 (2018) , s. 53-73. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
JPR and DM's research has been partially supported by the AGH UST local grant no. 11.11.420.004 and DK's research by the grant awarded to the Faculty of Management of CUE for preserving scientific resources for 2017 and 2018
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168323681
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy P. Rydlewski
Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
New Proposal of Robust Classifier for Functional Data
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 200-208. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
DK's research by the grant awarded to the Faculty of Management of CUE for preserving scientific resources for 2017 and 2018.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324351
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
11

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy P. Rydlewski
Konferencja:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Tytuł:
Outliers in Functional Time Series - Challenges for Theory and Applications of Robust Statistics
Źródło:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 209-218. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Program badawczy:
DK thanks for the support related to CUE grant for the research resources preservation 2018.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324353
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Autor:
Daniel Kosiorowski , Jerzy P. Rydlewski , Zygmunt Zawadzki
Tytuł:
Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza = Functional Outliers Detection by the Example of Air Quality Monitoring
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 1 (2018) , s. 83-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329557
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Ewa Szlachtowska
Tytuł:
Odporna analiza skupisk w badaniach nowej gospodarki
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
191 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-407
Nr:
2168335005
doktorat
14

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy P. Rydlewski
Konferencja:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Tytuł:
SVM Classifiers for Functional Data in Monitoring of the Internet Users Behaviour
Źródło:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 143-152. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
DK thanks for the support related to CUE grant for the research resources preservation 2017. JPR and DM thanks for the support related to AGH local grant
ISBN:
978-83-65173-85-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168313933
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
15

Autor:
Daniel Kosiorowski , Ewa Szlachtowska
Konferencja:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Tytuł:
K-local Median Algorithm for Functional Data in Empirical Analysis of Air Pollution Data
Źródło:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 153-162. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
DK thanks for the support related to CUE grant for the research resources preservation 2017
ISBN:
978-83-65173-85-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168313935
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
16

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy P. Rydlewski
Tytuł:
Double Functional Median in Robust Prediction of Hierarchical Functional Time Series : an Application to Forecast Internet Service Users Behaviors
Adres wydawniczy:
New York: , 2017
Opis fizyczny:
21 s.: il.; 30 cm
Seria:
(eprint arXiv ; no. 1802.05550)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
JPR and DM's research has been partially supported by the AGHlocal grant no. 11.11.420.004 and DK's research by the CUE grant for preserving scientificresources
Tryb dostępu:
Nr:
2168337509
seria wydawnicza
17

Konferencja:
XXXII International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, Trondheim, Norwegia, od 2014-06-16 do 2014-06-21
Tytuł:
Dilemmas of Robust Analysis of Economic Data Streams
Źródło:
Journal of Mathematical Sciences. - vol. 218, no. 2 (2016) , s. 167-181. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The author acknowledges financial support from the Polish National Science Center grant UMO- 2011/03/B/HS4/01138
Nr:
2168305703
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Ewa Szlachtowska , Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek
Tytuł:
Ocena jakości aplikacyjnej odpornego algorytmu analizy skupień TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie = Evaluation of the Quality of Robust Clustering Algorithm TCLUST on the Example of Dataset of Air Pollutants Emission in Krakow
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 1 (2016) , s. 67-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305423
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki, 2016
Opis fizyczny:
29 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Raport Techniczny Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
Praca została dofinansowana ze srodków przyznanych Wydziałowi Zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2016.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320771
seria wydawnicza
20

Autor:
Tytuł:
A Note on the Nonstationary Functional Time Series
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences / red. Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 89-101. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168315739
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016) , s. 149-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305785
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016
Opis fizyczny:
155 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Wydanie publikacji zostało sfi nansowane z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168315715
Zobacz powiązane rozdziały
23

Konferencja:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-12 do 2015-05-15
Tytuł:
Functional Classifiers in Management of the Internet Service
Źródło:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168303441
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
24

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Ewa Szlachtowska
Konferencja:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-12 do 2015-05-15
Tytuł:
Clustering of Functional Objects in Energy Load Prediction Issues
Źródło:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 108-117. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168303445
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Two Procedures for Robust Monitoring of Probability Distributions of Economic Data Streams Induced by Depth Functions
Źródło:
Operations Research and Decisions. - vol. 25, no. 1 (2015) , s. 55-79. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168297631
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Ewa Kosiorowska , Daniel Kosiorowski , Zygmunt Zawadzki
Tytuł:
Evaluation of the Fourth Millennium Development Goal Realisation using Robust and Nonparametric Tools offered by a Data Depth Concept
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 15, nr 1 (2015) , s. 34-52. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168301137
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Daniel Kosiorowski , Zygmunt Zawadzki
Konferencja:
GDN 2015 - International Conference on Group Decision & Negotiation, Warszawa, Polska, od 2015-06-22 do 2015-06-26
Tytuł:
Locality, Robustness and Interactions in Simple Cooperative Dynamic Game
Źródło:
The 15th International Conference on Group Decision & Negotiation Letters / red. Bogumił Kamiński, Gregory Kersten, Przemysław Szufel, Michał Jakubczyk, Tomasz Wachowicz - Warsaw: Warsaw School of Economics Press, 2015, s. 185-188. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-985-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168301141
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Tytuł:
Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych = Local Depth Functions in Economic Systems Modelling
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 237 (2015) , s. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168303817
artykuł w czasopiśmie
29

Konferencja:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-12 do 2015-05-15
Tytuł:
Robust Estimators for Pareto and Lognormal Distributions in Income Inequalities Evaluation
Źródło:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 98-107. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168303443
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 1 (2014) , s. 111-132. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168285693
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Functional Regression in Short-Term Prediction of Economic Time Series
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 4 (2014) , s. 611-626. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168290943
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Konferencja:
7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), Piza, Włochy, od 2014-12-06 do 2014-12-08
Tytuł:
Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series
Źródło:
Programme and Abstracts of 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), University of Pisa, Italy 6-8 December 2014 - [Pisa]: CMStatistics and CFEnetwork, 2014, s. 178. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim.
Tryb dostępu:
Nr:
2168325955
varia
33

Autor:
Daniel Kosiorowski , Damian Tracz
Tytuł:
On Robust Estimation of Pareto Models and Its Consequences for Government Aid Programs Evaluation
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 253-266 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287689
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ, s. [154]-[169]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302123
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Odporna wielowymiarowa miara rozrzutu a wielkie zbiory danych
Źródło:
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 21-32
Sygnatura:
NP-1499/Magazyn
Nr:
2168301039
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Autor:
Daniel Kosiorowski , Zygmunt Zawadzki
Tytuł:
DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena
Adres wydawniczy:
New York: , 2014
Opis fizyczny:
57 s.: il.; 30 cm.
Seria:
(eprint arXiv ; no. 1408.4542)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168329453
seria wydawnicza
37

Tytuł:
Income Distribution Models and Income Inequality Measures from the Robust Statistics Perspective Revisited = Wybrane zagadnienia modelowania rozkładu dochodu oraz pomiaru nierówności dochodowych rozpatrywane z punktu widzenia statystyki odpornej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 6, t. 309 (2014) , s. 103-121. - Tytuł numeru: Regional Economic Analysis - Bibliogr.
Program badawczy:
NCS financial support and DEC-011/03/B/HS4/01138
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295969
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ, s. [107]-[128]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302097
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ, s. [141]-[153] - Bibliogr.
Nr:
2168302111
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
A Combination of Localdepth and SVM Algorithms in Automatic Identification and Prediction of a Market State
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 225-237 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287685
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 309-319 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287709
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Autor:
Daniel Kosiorowski , Zygmunt Zawadzki
Konferencja:
8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2014-05-06 do 2014-05-09
Tytuł:
Selected Issues Related to Online Calculation of Multivariate Robust Measures of Location and Scatter
Źródło:
Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 87-96. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-43-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168284413
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Konferencja:
59th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, Hong Kong, Chiny, od 2013-08-25 do 2013-08-30
Tytuł:
Depth Based Methods for Estimation a Conditional Distribution in Data Streams
Źródło:
Proceedings of the 59th World Statistics Congress of the International Statistical Institute - Hague: International Statistical Institute, 2013, s. 3857-3862. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-90-73592-34-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168292623
rozdział w materiałach konferencyjnych
44

Tytuł:
Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ, s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290329
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Autor:
Daniel Kosiorowski , Zygmunt Zawadzki
Tytuł:
Selected Estimators of the Simple Regression in Analysis of Economic Data Streams
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 725-733 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268756
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Daniel Kosiorowski , Mateusz Bocian , Anna Węgrzynkiewicz , Zygmunt Zawadzki
Tytuł:
{Depthproc} Package in Multivariate Time Series Mining = Pakiet {DepthProc} w eksploracyjnej analizie wielowymiarowego szeregu czasowego
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 286 (2013) , s. 243-251. - Tytuł numeru: Methods and Applications of Multivariate Statistical Analysis - Bibliogr.
Program badawczy:
The work was partially supported by the by Polish National Center of Science Grant DEC-011/03/B/HS4/01138.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286139
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Krytyczna analiza wybranych odpornych algorytmów analizy skupisk
Źródło:
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 17-44
Sygnatura:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289869
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Autor:
Daniel Kosiorowski , Małgorzata Snarska , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski
Tytuł:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ, s. 98-118. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290341
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Czy współczesna statystyka jest potrzebna ekonomiście?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 46-47
Tryb dostępu:
Nr:
2168280733
varia
50

Tytuł:
Wielowymiarowe statystyki rangowe w odpornej analizie wielowymiarowych strumieni danych
Źródło:
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, s. 42-58
Sygnatura:
NP-1396/Magazyn
Nr:
2168273434
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Statystyczne funkcje głębi w odpornej analizie ekonomicznej = The Statistical Functions of Depth in Robust Economic Analysis
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
217 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 208)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-564-2
Nr:
2168233856
monografia
52

Tytuł:
Statystyczne funkcje głębi we wstępnej analizie szeregu czasowego = Statistical Depth Functions in a Preliminary Analysis of Time Series
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 884 (2012) , s. 43-58. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247680
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej = Regression Depth Based Analysis of Panel Data
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 271 (2012) , s. [129]-138. - Tytuł numeru: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168235910
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Mateusz Bocian , Oskar Knapik , Daniel Kosiorowski , Anna Węgrzynkiewicz , Zygmunt Zawadzki
Tytuł:
Statistical Depth Functions for Applications in the Economics
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 283-292 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243652
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Wstęp do statystyki odpornej : kurs z wykorzystaniem środowiska R
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-567-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168229756
skrypt
56

Tytuł:
Głębia położenia-rozrzutu w strumieniowej analizie danych ekonomicznych = Location-Scale Depth in Economic Data Stream Analysis
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - numer specjalny 1 (2012) , s. 87-108 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257134
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Odporny estymator prostego liniowego modelu mieszanego = Regression Depth-based Estimator for a Simple Linear Mixed Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 892 (2012) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256766
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Generalizations of a Boxplot in a Decisionprocess Support
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 271-281 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243564
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Depth Based Strategies to Robust estimation of ARIMA Parameters = Strategie odpornej estymacji parametrów modelu ARIMA
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 255 (2011) , s. 27-34. - Tytuł numeru: Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220506
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Dilemmas in Robust Credit Scoring
Źródło:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166564934
varia
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Deepest Regression in Robust Estimation of AR and VAR Models
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / red. Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2010, s. 129-137 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 8)
ISBN:
978-83-7525-405-1
Tryb dostępu:
Nr:
2162990673
rozdział w monografii
62

Tytuł:
Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej = Certain Applications of Student Depth in Robust Economic Analysis
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 51 (2010) , s. 27-55. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166287303
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Robustness of Depth Based Classification Rules = Odporność metod klasyfikacyjnych wykorzystujących funkcje głębi
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 228 (2009) , s. 187-196. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
51668
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Wybrane zagadnienia jednowymiarowej statystyki odpornej oraz odpornej analizy regresji
Źródło:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 3, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK, s. 1[12]-54[38]
Sygnatura:
NP-1141/3/Magazyn
Nr:
2168229442
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape = O odpornych estymatorach przeciętnego kształtu i wariancji kształtu
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 225 (2009) , s. 155-165. - Tytuł numeru: Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
51121
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej
Źródło:
Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 103-114 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 3)
ISBN:
978-83-7252-439-3
Nr:
51393
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Z badań nad wybranymi aspektami procesów rynku finansowego
Źródło:
Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander Zeliaś, Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 45-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-393-8
Nr:
2165900859
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Krzywa skali - odporna i nieparametryczna metoda badania rozrzutu wektora losowego i stopnia zależności rozkładów brzegowych = Scale Curve - a Robust and Nonparametric Approach to Study a Dispersion and Interdependence of Multivariate Distributions
Źródło:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 4 (2008) , s. 47-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50225
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Nonparametric Equity of Two Shapes Test Based on Multivariate Quantile Functional
Źródło:
Bulletin of the International Statistical Institute : Proceedings of the 56th Session of the International Statistical Institute, ISI Lisboa 22-29 August 2007 Instituto Nacional de Estatistica, 2008. - Vol. LXII, s. 3669-3672 - Bibliogr.
ISBN:
978-972-673-992-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168263710
rozdział w materiałach konferencyjnych
70

Tytuł:
Wstęp do wielowymiarowej analizy statystycznej zjawisk ekonomicznych : kurs z wykorzystaniem środowiska R
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
109, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-423-2
Nr:
51854
skrypt
71

Tytuł:
Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej
Źródło:
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-369-9
Nr:
2166351775
varia
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models = O odpornym wykrywaniu punktu zmiany tendencji w wybranych modelach regresji liniowej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 216 (2008) , s. 109-117. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
51644
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych = Selected Issues of Data Depth Concept
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008) , s. 5-29. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
52000
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce = The Spatial Differentiation of Standards of the Propensity to the Consumption in Poland
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008) , s. 473-491. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2166196957
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym = Science in Socio-Economic Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki. - nr 17 (2007) , s. 661-684. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 450)
Nr:
2168249158
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
About Phase Transitions in Kendall's Shape Space = O przejściach fazowych w przestrzeni kształtu Kendalla
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 206 (2007) , s. 137-155. - Tytuł numeru: Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168248978
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Odporność procedury statystycznej
Źródło:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK, s. 47-59 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1141/[2]/Magazyn
Nr:
2165263816
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Konferencja:
X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Dynamiczne modele ekonometryczne", Toruń, Polska, od 2007-09-04 do 2007-09-06
Tytuł:
O kwantylowym funkcjonale asymetrii rozkładu wektora losowego w badaniach szeregów finansowych
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 129-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2106-0
Nr:
2165749952
rozdział w materiałach konferencyjnych
79

Tytuł:
O odpornej analizie regresji w ekonomii na przykładzie koncepcji głębi regresyjnej = About Robust Regression in Economic Analysis on Example of Regression Depth Concept
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007) , s. 109-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50268
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji = A Contribution to the Discussion about Studies on the Base of Singular Covariance Matrix
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1105 (2006) , s. 127-141. - Tytuł numeru: Zastosowanie statystyki w ekonomii - Bibliogr.
Seria:
(Statystyka i Ryzyko)
Nr:
2166510995
artykuł w czasopiśmie
81

Konferencja:
30th Annual Conference of the German Classification Society (GfKI) - Advances in Data Analysis, Berlin, Niemcy, od 2006-03-08 do 2006-03-10
Tytuł:
Depth Based Analysis of Planar Shape and Its Application in Capital Flows Surveys
Źródło:
Advances in Data Analysis : Program & Abstracts - Berlin: Freie Universität, 2006. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318423
varia
82

Tytuł:
Statystyczna teoria kształtu w wielowymiarowej analizie porównawczej zjawisk ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
206 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-13
Nr:
52684
doktorat
83

Konferencja:
13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs", Svätý Jur, Słowacja, od 2006-11-07 do 2006-11-10
Tytuł:
Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis
Źródło:
Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006, s. 89-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2329-5
Nr:
2165712119
rozdział w materiałach konferencyjnych
84

Tytuł:
Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2005) , s. 1-14. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
52472
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
O kształcie i konfiguracji układu ekonomicznego = About Shape and Configuration of Economic System
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 2 (2005) , s. 41-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166211476
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Data Depth Concept in Multivariate Time Series
Źródło:
Statistics in Management of Social and Economic Development : 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine - Kiïv: KNEU, 2005, s. 47-61 - Bibliogr.
Nr:
2165900878
rozdział w materiałach konferencyjnych
87

Tytuł:
Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy = Cultural Changes and Socio-Economic Development
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1076 (2005) , s. 26-37. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 12)
Nr:
2166560523
artykuł w czasopiśmie
88

Konferencja:
27th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation, Cottbus, Niemcy, od 2003-03-12 do 2003-03-14
Tytuł:
Individual Rationality Versus Group Rationality in Statistical Modelling Issues
Źródło:
Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems / red. Daniel Baier, Klaus-Dieter Wernecke - Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2005, s. 239-248. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
3-540-23221-6 ; 978-3-540-26981-6
Nr:
2168304007
rozdział w materiałach konferencyjnych
89

Tytuł:
Zależności strukturalne pomiędzy gospodarką krajów OPEC = Structural Dependencies between Economic of OPEC Countries
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (521) (2004) , s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168218296
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
88 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika, Bibliogr.
Program badawczy:
72/KS/5/2003/S/078
Sygnatura:
NP-919/Magazyn
Nr:
2168325741
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KS/6/04/S/183
Sygnatura:
NP-960/Magazyn
Nr:
2168264588
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Formalne i merytoryczne aspekty badań procesów rynku finansowego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
[94] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KS/8/2004/S/185
Sygnatura:
NP-962/Magazyn
Nr:
2168285875
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Analiza porównawcza euroregionów
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
[58] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
70/KS/3/2003/S/076
Sygnatura:
NP-930/Magazyn
Nr:
2168285873
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.,
Program badawczy:
69/KS/8/2002/S
Sygnatura:
NP-876/Magazyn
Nr:
2168264586
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
71/KS/6/2001/S
Sygnatura:
NP-769/Magazyn
Nr:
2168284535
naukowo-badawcze
1
DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena / Daniel Kosiorowski, Zygmunt Zawadzki // Journal of Statistical Software [on-line]. - (2022), s. 1-59 (2022), s. 1-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.jstatsoft.org/index. - ISSN 1548-7660
2
A New Approach for Analyzing Stock Market Stress Based on the Warsaw Stock Exchange in 2005-2019 / Daniel Kosiorowski, Jerzy P. Rydlewski, Tadeusz Klecha,Dominik Mielczarek // Eastern European Economics. - vol. 59, iss. 4 (2021), s. 317-333. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00128775.2021.1927756Wstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00128775.2021.1927756Wstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00128775.2021.1927756Wstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00128775.2021.1927756Wstęp: . - ISSN 0012-8775
3
A Critical Study of Usefulness of Selected Functional Classifiers in Economics = Krytyczna analiza wybranych klasyfikatorów dla danych funkcjonalnych w kontekście ich zastosowań w ekonomii / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Piotr Rydlewski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 2, t. 347 (2020), s. 71-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3960/6879. - ISSN 0208-6018
4
Centrality-Oriented Causality : a Study of EU Agricultural Subsidies and Digital Development in Poland / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy P. Rydlewski // Operations Research and Decisions. - vol. 30, no. 3 (2020), s. 47-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=1491. - ISSN 2081-8858
5
A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling / Daniel KOSIOROWSKI, Przemysław JAŚKO, Ewa Szlachtowska // W: The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. by Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 88-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-734-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r11.pdf
6
Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy P. Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistical Papers. - vol. 60, iss. 5 (2019), s. 1677-1698. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0932-5026
7
Badanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004-2018 = Beta-regression Application to Model Relationships between the Unemployment Rate in Voivodships and Other Macroeconomic Indicators for the Years 2004-2018 / Grzegorz Rydlewski, Daniel KOSIOROWSKI // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 55 (2019), s. 55-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z55_04.pdf. - ISSN 1232-4671
8
Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistics in Transition : new series. - vol. 19, no 2 (2018), s. 331-350. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3550/11/1/d.kosiorowski_d.mielczarek_j.p.rydlewski_m.snarska-_generalized_exponential_smoothing....pdf. - ISSN 1234-7655
9
Forecasting of a Hierarchical Functional Time Series on Example of Macromodel for the Day and Night Air Pollution in Silesia Region - a Critical Overview / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy P. Rydlewski // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 1 (2018), s. 53-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122190/edition/106509/content. - ISSN 2080-0886
10
New Proposal of Robust Classifier for Functional Data / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy P. Rydlewski // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 200-208. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Rydlewski.pdf
11
Outliers in Functional Time Series - Challenges for Theory and Applications of Robust Statistics / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy P. Rydlewski // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 209-218. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Rydlewski_II.pdf
12
Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza = Functional Outliers Detection by the Example of Air Quality Monitoring / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy P. Rydlewski, Zygmunt Zawadzki // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 1 (2018), s. 83-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/1/PS_01_2018__08_Daniel%20KOSIOROWSKI%20Jerzy%20P%20RYDLEWSKI%20Zygmunt%20ZAWADZKI%20%E2%80%93%20Wykrywanie%20funkcjonalnych%20obserwa.pdf. - ISSN 0033-2372
13
Odporna analiza skupisk w badaniach nowej gospodarki / Ewa Szlachtowska ; Promotor: Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków, 2017. - 191 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003343
14
SVM Classifiers for Functional Data in Monitoring of the Internet Users Behaviour / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy P. Rydlewski // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 143-152. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Rydlewski.pdf
15
K-local Median Algorithm for Functional Data in Empirical Analysis of Air Pollution Data / Daniel KOSIOROWSKI, Ewa Szlachtowska // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 153-162. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Kosiorowski_Szlachtowska.pdf
16
Double Functional Median in Robust Prediction of Hierarchical Functional Time Series : an Application to Forecast Internet Service Users Behaviors / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy P. Rydlewski. - New York, 2017. - 21 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (arXiv.org / Cornell University Library, ISSN 2331-8422 ; no. 1802.05550). - Pełny tekst: https://arxiv.org/pdf/1710.02669v1.pdf
17
Dilemmas of Robust Analysis of Economic Data Streams / Daniel KOSIROWSKI // Journal of Mathematical Sciences. - vol. 218, no. 2 (2016), s. 167-181. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1072-3374
18
Ocena jakości aplikacyjnej odpornego algorytmu analizy skupień TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie = Evaluation of the Quality of Robust Clustering Algorithm TCLUST on the Example of Dataset of Air Pollutants Emission in Krakow / Ewa Szlachtowska, Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 1 (2016), s. 67-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%201/2016_63_1_067-080.pdf. - ISSN 0033-2372
19
Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators / Daniel KOSIOROWSKI, Przemysław JAŚKO. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki, 2016. - 29 s. : il. ; 30 cm. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - (Raport Techniczny Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Technical Report Department of Statistics at Cracow University of Economics ; 2). - Pełny tekst: http://www.katstat.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport2016.pdf
20
A Note on the Nonstationary Functional Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences / ed. by Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 89-101. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/e0/6c/CFM_2016_04_online.pdf
21
Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators / Przemysław JAŚKO, Daniel KOSIOROWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016), s. 149-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_149-172.pdf. - ISSN 0033-2372
22
Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences / ed. by Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/e0/6c/CFM_2016_04_online.pdf
23
Functional Classifiers in Management of the Internet Service / Daniel KOSIOROWSKI, Mateusz Bocian // W: The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 87-97. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Kosiorowski_Bocian.pdf
24
Clustering of Functional Objects in Energy Load Prediction Issues / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Ewa Szlachtowska // W: The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 108-117. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Szlachtowska.pdf
25
Two Procedures for Robust Monitoring of Probability Distributions of Economic Data Streams Induced by Depth Functions / Daniel KOSIOROWSKI // Operations Research and Decisions. - vol. 25, no. 1 (2015), s. 55-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=1116. - ISSN 2081-8858
26
Evaluation of the Fourth Millennium Development Goal Realisation using Robust and Nonparametric Tools offered by a Data Depth Concept / Ewa Kosiorowska, Daniel KOSIOROWSKI, Zygmunt Zawadzki // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 15, nr 1 (2015), s. 34-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sciendo.com/article/10.1515/foli-2015-0021. - ISSN 1730-4237
27
Locality, Robustness and Interactions in Simple Cooperative Dynamic Game / Daniel KOSIOROWSKI, Zygmunt Zawadzki // W: The 15th International Conference on Group Decision & Negotiation Letters / red. Bogumił Kamiński, Gregory Kersten, Przemysław Szufel, Michał Jakubczyk, Tomasz Wachowicz. - Warsaw: Warsaw School of Economics Press, 2015. - S. 185-188. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-985-2. - Pełny tekst: https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/The%2015th_srodki.pdf
28
Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych = Local Depth Functions in Economic Systems Modelling / Daniel KOSIOROWSKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 237 (2015), s. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_237/03.pdf. - ISSN 2083-8611
29
Robust Estimators for Pareto and Lognormal Distributions in Income Inequalities Evaluation / Daniel KOSIOROWSKI, Damian Tracz // W: The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 98-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Kosiorowski_Tracz.pdf
30
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 1 (2014), s. 111-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pts.stat.gov.pl/download/gfx/pts/en/defaultstronaopisowa/25/2/1/sit_15_1_2014.pdf#page=113&view=Fit. - ISSN 1234-7655
31
Functional Regression in Short-Term Prediction of Economic Time Series / Daniel KOSIOROWSKI // Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 4 (2014), s. 611-626. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3426/5/1/3a_kosiorowski_s611_626.pdf. - ISSN 1234-7655
32
Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Programme and Abstracts of 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), University of Pisa, Italy 6-8 December 2014. - [Pisa]: CMStatistics and CFEnetwork, 2014. - S. 178. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - Pełny tekst: http://www.cmstatistics.org/ERCIM2014/docs/BoA%20CFE-ERCIM%202014.pdf
33
On Robust Estimation of Pareto Models and Its Consequences for Government Aid Programs Evaluation / Daniel KOSIOROWSKI, Damian Tracz // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 253-266. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
34
Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [154]-[169]. - Summ. - Bibliogr.
35
Odporna wielowymiarowa miara rozrzutu a wielkie zbiory danych / Daniel KOSIOROWSKI // W: Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2014), s. 21-32
36
DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena / Daniel KOSIOROWSKI, Zygmunt Zawadzki. - New York, 2014. - 57 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (arXiv.org / Cornell University Library, ISSN 2331-8422 ; no. 1408.4542). - Pełny tekst: https://arxiv.org/abs/1408.4542
37
Income Distribution Models and Income Inequality Measures from the Robust Statistics Perspective Revisited = Wybrane zagadnienia modelowania rozkładu dochodu oraz pomiaru nierówności dochodowych rozpatrywane z punktu widzenia statystyki odpornej / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 6, t. 309 (2014), s. 103-121. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Regional Economic Analysis. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/279/298. - ISSN 0208-6018
38
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [107]-[128]. - Summ. - Bibliogr.
39
Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [141]-[153]. - Bibliogr.
40
A Combination of Localdepth and SVM Algorithms in Automatic Identification and Prediction of a Market State / Daniel KOSIOROWSKI, Mateusz Bocian, Artur Bujak // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 225-237. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
41
Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 309-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
42
Selected Issues Related to Online Calculation of Multivariate Robust Measures of Location and Scatter / Daniel KOSIOROWSKI, Zygmunt Zawadzki // W: Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 87-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-43-3. - Pełny tekst: http://www.pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2014/pdf/Kosiorowski_Zawadzki.pdf
43
Depth Based Methods for Estimation a Conditional Distribution in Data Streams / Daniel KOSIOROWSKI // W: Proceedings of the 59th World Statistics Congress of the International Statistical Institute [on-line]. - Hague: International Statistical Institute, 2013. - S. 3857-3862. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-90-73592-34-6. - Pełny tekst: http://2013.isiproceedings.org/Files/CPS020-P5-S.pdf
44
Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream / Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
45
Selected Estimators of the Simple Regression in Analysis of Economic Data Streams / Daniel KOSIOROWSKI, Zygmunt Zawadzki // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 725-733. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
46
{Depthproc} Package in Multivariate Time Series Mining = Pakiet {DepthProc} w eksploracyjnej analizie wielowymiarowego szeregu czasowego / Daniel KOSIOROWSKI, Mateusz Bocian, Anna Węgrzynkiewicz, Zygmunt Zawadzki // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 286 (2013), s. 243-251. - Tytuł numeru: Methods and Applications of Multivariate Statistical Analysis. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/10378. - ISSN 0208-6018
47
Krytyczna analiza wybranych odpornych algorytmów analizy skupisk / Daniel KOSIOROWSKI // W: Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2013), s. 17-44
48
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases / Małgorzata SNARSKA, Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 98-118. - Summ. - Bibliogr.
49
Czy współczesna statystyka jest potrzebna ekonomiście? / Daniel KOSIOROWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 46-47. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
50
Wielowymiarowe statystyki rangowe w odpornej analizie wielowymiarowych strumieni danych / Daniel KOSIOROWSKI // W: Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2012), s. 42-58
51
Statystyczne funkcje głębi w odpornej analizie ekonomicznej = The Statistical Functions of Depth in Robust Economic Analysis / Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 208). - ISBN 978-83-7252-564-2
52
Statystyczne funkcje głębi we wstępnej analizie szeregu czasowego = Statistical Depth Functions in a Preliminary Analysis of Time Series / Daniel KOSIOROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 43-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
53
Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej = Regression Depth Based Analysis of Panel Data / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 271 (2012), s. [129]-138. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1913. - ISSN 0208-6018
54
Statistical Depth Functions for Applications in the Economics / Mateusz Bocian, Oskar KNAPIK, Daniel KOSIOROWSKI, Anna Węgrzynkiewicz, Zygmunt Zawadzki // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 283-292. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
55
Wstęp do statystyki odpornej : kurs z wykorzystaniem środowiska R / Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 64 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-567-3. - Pełny tekst: http://www.scribd.com/doc/46255030/60str-SO
56
Głębia położenia-rozrzutu w strumieniowej analizie danych ekonomicznych = Location-Scale Depth in Economic Data Stream Analysis / Daniel KOSIOROWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - numer specjalny 1 (2012), s. 87-108. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
57
Odporny estymator prostego liniowego modelu mieszanego = Regression Depth-based Estimator for a Simple Linear Mixed Model / Daniel KOSIOROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 892 (2012), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
58
Generalizations of a Boxplot in a Decisionprocess Support / Daniel KOSIOROWSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 271-281. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
59
Depth Based Strategies to Robust estimation of ARIMA Parameters = Strategie odpornej estymacji parametrów modelu ARIMA / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 255 (2011), s. 27-34. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/684. - ISSN 0208-6018
60
Dilemmas in Robust Credit Scoring / Daniel KOSIOROWSKI // W: Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-520-3
61
Deepest Regression in Robust Estimation of AR and VAR Models / Daniel KOSIOROWSKI // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2010. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 8). - S. 129-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-405-1. - Pełny tekst: http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1931?id=118b
62
Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej = Certain Applications of Student Depth in Robust Economic Analysis / Daniel KOSIOROWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 51 (2010), s. 27-55. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
63
Robustness of Depth Based Classification Rules = Odporność metod klasyfikacyjnych wykorzystujących funkcje głębi / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 228 (2009), s. 187-196. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
64
Wybrane zagadnienia jednowymiarowej statystyki odpornej oraz odpornej analizy regresji / Daniel KOSIOROWSKI // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 3, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK. - (2009), s. 1[12]-54[38]
65
About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape = O odpornych estymatorach przeciętnego kształtu i wariancji kształtu / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 225 (2009), s. 155-165. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
66
Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej / Daniel KOSIOROWSKI // W: Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 3). - S. 103-114. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-439-3
67
Z badań nad wybranymi aspektami procesów rynku finansowego / Michał WOŹNIAK, Daniel KOSIOROWSKI // W: Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander Zeliaś, Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 45-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-393-8
68
Krzywa skali - odporna i nieparametryczna metoda badania rozrzutu wektora losowego i stopnia zależności rozkładów brzegowych = Scale Curve - a Robust and Nonparametric Approach to Study a Dispersion and Interdependence of Multivariate Distributions / Daniel KOSIOROWSKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 4 (2008), s. 47-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
69
Nonparametric Equity of Two Shapes Test Based on Multivariate Quantile Functional / Daniel KOSIOROWSKI // Bulletin of the International Statistical Institute : Proceedings of the 56th Session of the International Statistical Institute, ISI Lisboa 22-29 August 2007 . - Instituto Nacional de Estatistica, 2008. - Vol. LXII, s. 3669-3672. - Bibliogr. - ISBN 978-972-673-992-0. - Pełny tekst: http://isi.cbs.nl/iamamember/CD7-Lisboa2007/Bulletin-of-the-ISI-Volume-LXII-2007.pdf#page=3669&view=Fit
70
Wstęp do wielowymiarowej analizy statystycznej zjawisk ekonomicznych : kurs z wykorzystaniem środowiska R / Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 109, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-423-2
71
Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej / Daniel KOSIOROWSKI // W: XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-369-9
72
About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models = O odpornym wykrywaniu punktu zmiany tendencji w wybranych modelach regresji liniowej / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 216 (2008), s. 109-117. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
73
Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych = Selected Issues of Data Depth Concept / Daniel KOSIOROWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008-2009), s. 5-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
74
Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce = The Spatial Differentiation of Standards of the Propensity to the Consumption in Poland / Kazimierz Zając, Daniel KOSIOROWSKI // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008), s. 473-491. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1899-2382
75
Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym = Science in Socio-Economic Development / Kazimierz Zając, Daniel KOSIOROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 450). - nr 17 (2007), s. 661-684. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1644-4298
76
About Phase Transitions in Kendall's Shape Space = O przejściach fazowych w przestrzeni kształtu Kendalla / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 206 (2007), s. 137-155. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications. - ISSN 0208-6018
77
Odporność procedury statystycznej / Daniel KOSIOROWSKI // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK. - (2007), s. 47-59. - Bibliogr.
78
O kwantylowym funkcjonale asymetrii rozkładu wektora losowego w badaniach szeregów finansowych / Daniel KOSIOROWSKI // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 129-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0
79
O odpornej analizie regresji w ekonomii na przykładzie koncepcji głębi regresyjnej = About Robust Regression in Economic Analysis on Example of Regression Depth Concept / Daniel KOSIOROWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007), s. 109-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
80
Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji = A Contribution to the Discussion about Studies on the Base of Singular Covariance Matrix / Kazimierz Zając, Daniel KOSIOROWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Statystyka i Ryzyko). - nr 1105 (2006), s. 127-141. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowanie statystyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
81
Depth Based Analysis of Planar Shape and Its Application in Capital Flows Surveys / Daniel KOSIOROWSKI // W: Advances in Data Analysis : Program & Abstracts. - Berlin: Freie Universität, 2006
82
Statystyczna teoria kształtu w wielowymiarowej analizie porównawczej zjawisk ekonomicznych / Daniel KOSIOROWSKI ; Promotor: Michał WOŹNIAK. - Kraków, 2006. - 206 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis / D. KOSIOROWSKI, K. SZYMANOWICZ, M. WOŹNIAK // W: Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006. - S. 89-95. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2329-5
84
Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych / Daniel KOSIOROWSKI // Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2005), s. 1-14. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
85
O kształcie i konfiguracji układu ekonomicznego = About Shape and Configuration of Economic System / Daniel KOSIOROWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 2 (2005), s. 41-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
86
Data Depth Concept in Multivariate Time Series / Daniel KOSIOROWSKI // W: Statistics in Management of Social and Economic Development : 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine. - Kiïv: KNEU, 2005. - S. 47-61. - Bibliogr.
87
Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy = Cultural Changes and Socio-Economic Development / Kazimierz Zając, Daniel KOSIOROWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 12). - nr 1076 (2005), s. 26-37. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
88
Individual Rationality Versus Group Rationality in Statistical Modelling Issues / Daniel KOSIOROWSKI // W: Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems / ed. by Daniel Baier, Klaus-Dieter Wernecke. - Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2005. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 239-248. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 3-540-23221-6 ; 978-3-540-26981-6
89
Zależności strukturalne pomiędzy gospodarką krajów OPEC = Structural Dependencies between Economic of OPEC Countries / Daniel KOSIOROWSKI // Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (521) (2004), s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
90
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym / Kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, zespół: Henryk BARANEK, Daniel KOSIOROWSKI, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika. - Bibliogr.
91
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Henryk BARANEK, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA, Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
92
Formalne i merytoryczne aspekty badań procesów rynku finansowego / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Michał WOŹNIAK, Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - [94] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Analiza porównawcza euroregionów / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Daniel KOSIOROWSKI, Jan SZEJA, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - [58] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; członkowie zespołu: Daniel KOSIOROWSKI, Marcin SALAMAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.
95
Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym / kierwonik tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Kinga SZYMANOWICZ, Daniel KOSIOROWSKI, Marcin SALAMAGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kosiorowski D., Zawadzki Z., (2022), DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena, "Journal of Statistical Software", s. 1-59; https://www.jstatsoft.org/index
2
Kosiorowski D., Rydlewski J., Klecha T., Mielczarek D., (2021), A New Approach for Analyzing Stock Market Stress Based on the Warsaw Stock Exchange in 2005-2019, "Eastern European Economics", vol. 59, iss. 4, s. 317-333.
3
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., (2020), A Critical Study of Usefulness of Selected Functional Classifiers in Economics, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 2, t. 347, s. 71-90; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3960/6879
4
Kosiorowski D., Rydlewski J., (2020), Centrality-Oriented Causality : a Study of EU Agricultural Subsidies and Digital Development in Poland, "Operations Research and Decisions", vol. 30, no. 3, s. 47-63; http://orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=1491
5
Kosiorowski D., Jaśko P., Szlachtowska E., (2019), A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 88-96.
6
Kosiorowski D., Rydlewski J., Snarska M., (2019), Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic, "Statistical Papers", vol. 60, iss. 5, s. 1677-1698.
7
Rydlewski G., Kosiorowski D., (2019), Badanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004-2018, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 55, s. 55-67; http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z55_04.pdf
8
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2018), Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series, "Statistics in Transition : new series", vol. 19, no 2, s. 331-350; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3550/11/1/d.kosiorowski_d.mielczarek_j.p.rydlewski_m.snarska-_generalized_exponential_smoothing....pdf
9
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., (2018), Forecasting of a Hierarchical Functional Time Series on Example of Macromodel for the Day and Night Air Pollution in Silesia Region - a Critical Overview, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 10, nr 1, s. 53-73; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122190/edition/106509/content
10
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., (2018), New Proposal of Robust Classifier for Functional Data. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 200-208.
11
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., (2018), Outliers in Functional Time Series - Challenges for Theory and Applications of Robust Statistics. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 209-218.
12
Kosiorowski D., Rydlewski J., Zawadzki Z., (2018), Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza, "Przegląd Statystyczny", vol. 65, z. 1, s. 83-100; https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/1/PS_01_2018__08_Daniel%20KOSIOROWSKI%20Jerzy%20P%20RYDLEWSKI%20Zygmunt%20ZAWADZKI%20%E2%80%93%20Wykrywanie%20funkcjonalnych%20obserwa.pdf
13
Szlachtowska E., (2017), Odporna analiza skupisk w badaniach nowej gospodarki, Prom. Kosiorowski D., Kraków : , 191 k.
14
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., (2017), SVM Classifiers for Functional Data in Monitoring of the Internet Users Behaviour. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 143-152.
15
Kosiorowski D., Szlachtowska E., (2017), K-local Median Algorithm for Functional Data in Empirical Analysis of Air Pollution Data. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 153-162.
16
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., (2017), Double Functional Median in Robust Prediction of Hierarchical Functional Time Series: an Application to Forecast Internet Service Users Behaviors, (eprint arXiv, no. 1802.05550), New York : , 21 s.
17
Kosiorowski D., (2016), Dilemmas of Robust Analysis of Economic Data Streams, "Journal of Mathematical Sciences", vol. 218, no. 2, s. 167-181.
18
Szlachtowska E., Kosiorowski D., Mielczarek D., (2016), Ocena jakości aplikacyjnej odpornego algorytmu analizy skupień TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 1, s. 67-80; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%201/2016_63_1_067-080.pdf
19
Kosiorowski D., Jaśko P., (2016), Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki, 29 s.
20
Kosiorowski D., Rydlewski J., Snarska M., (2016), A Note on the Nonstationary Functional Time Series. [W:] Kosiorowski D., Snarska M. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 89-101.
21
Jaśko P., Kosiorowski D., (2016), Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 2, s. 149-171; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_149-172.pdf
22
Kosiorowski D., Snarska M. (red.), (2016), Knowledge, Economy, Society: Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 155 s.
23
Kosiorowski D., Bocian M., (2015), Functional Classifiers in Management of the Internet Service. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 87-97.
24
Kosiorowski D., Mielczarek D., Szlachtowska E., (2015), Clustering of Functional Objects in Energy Load Prediction Issues. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 108-117.
25
Kosiorowski D., (2015), Two Procedures for Robust Monitoring of Probability Distributions of Economic Data Streams Induced by Depth Functions, "Operations Research and Decisions", vol. 25, no. 1, s. 55-79; http://orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=1116
26
Kosiorowska E., Kosiorowski D., Zawadzki Z., (2015), Evaluation of the Fourth Millennium Development Goal Realisation using Robust and Nonparametric Tools offered by a Data Depth Concept, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 15, nr 1, s. 34-52; https://sciendo.com/article/10.1515/foli-2015-0021
27
Kosiorowski D., Zawadzki Z., (2015), Locality, Robustness and Interactions in Simple Cooperative Dynamic Game. [W:] Kamiński B., Kersten G., Szufel P., Jakubczyk M., Wachowicz T. (red.), The 15th International Conference on Group Decision & Negotiation Letters, Warsaw : Warsaw School of Economics Press, s. 185-188.
28
Kosiorowski D., (2015), Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 237, s. 37-49; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_237/03.pdf
29
Kosiorowski D., Tracz D., (2015), Robust Estimators for Pareto and Lognormal Distributions in Income Inequalities Evaluation. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 98-107.
30
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases, "Statistics in Transition : new series", vol. 15, no. 1, s. 111-132; http://pts.stat.gov.pl/download/gfx/pts/en/defaultstronaopisowa/25/2/1/sit_15_1_2014.pdf#page=113&view=Fit
31
Kosiorowski D., (2014), Functional Regression in Short-Term Prediction of Economic Time Series, "Statistics in Transition : new series", vol. 15, no. 4, s. 611-626; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3426/5/1/3a_kosiorowski_s611_626.pdf
32
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series. [W:] Programme and Abstracts of 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), University of Pisa, Italy 6-8 December 2014, [Pisa] : CMStatistics and CFEnetwork, s. 178.
33
Kosiorowski D., Tracz D., (2014), On Robust Estimation of Pareto Models and Its Consequences for Government Aid Programs Evaluation. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 253-266.
34
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [154]-[169].
35
Kosiorowski D., (2014), Odporna wielowymiarowa miara rozrzutu a wielkie zbiory danych. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data", s. 21-32.
36
Kosiorowski D., Zawadzki Z., (2014), DepthProc: an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena, (eprint arXiv, no. 1408.4542), New York : , 57 s.
37
Kosiorowski D., (2014), Income Distribution Models and Income Inequality Measures from the Robust Statistics Perspective Revisited, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 6, t. 309, s. 103-121; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/279/298
38
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [107]-[128].
39
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [141]-[153].
40
Kosiorowski D., Bocian M., Bujak A., (2014), A Combination of Localdepth and SVM Algorithms in Automatic Identification and Prediction of a Market State. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 225-237.
41
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 309-319.
42
Kosiorowski D., Zawadzki Z., (2014), Selected Issues Related to Online Calculation of Multivariate Robust Measures of Location and Scatter. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 87-96.
43
Kosiorowski D., (2013), Depth Based Methods for Estimation a Conditional Distribution in Data Streams. [W:] Proceedings of the 59th World Statistics Congress of the International Statistical Institute [on-line], Hague : International Statistical Institute, s. 3857-3862.
44
Kosiorowski D., Snarska M., (2013), Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 1-25.
45
Kosiorowski D., Zawadzki Z., (2013), Selected Estimators of the Simple Regression in Analysis of Economic Data Streams. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 725-733.
46
Kosiorowski D., Bocian M., Węgrzynkiewicz A., Zawadzki Z., (2013), {Depthproc} Package in Multivariate Time Series Mining, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 286, s. 243-251; http://hdl.handle.net/11089/10378
47
Kosiorowski D., (2013), Krytyczna analiza wybranych odpornych algorytmów analizy skupisk. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Historia metody k-średnich, s. 17-44.
48
Kosiorowski D., Snarska M., Mielczarek D., Rydlewski J., (2013), Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 98-118.
49
Kosiorowski D., (2013), Czy współczesna statystyka jest potrzebna ekonomiście?, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 46-47; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
50
Kosiorowski D., (2012), Wielowymiarowe statystyki rangowe w odpornej analizie wielowymiarowych strumieni danych. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk, s. 42-58.
51
Kosiorowski D., (2012), Statystyczne funkcje głębi w odpornej analizie ekonomicznej, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 208), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 217 s.
52
Kosiorowski D., (2012), Statystyczne funkcje głębi we wstępnej analizie szeregu czasowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 43-58.
53
Kosiorowski D., (2012), Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 271, s. [129]-138; http://hdl.handle.net/11089/1913
54
Bocian M., Knapik O., Kosiorowski D., Węgrzynkiewicz A., Zawadzki Z., (2012), Statistical Depth Functions for Applications in the Economics. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 283-292.
55
Kosiorowski D., (2012), Wstęp do statystyki odpornej: kurs z wykorzystaniem środowiska R, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 64 s.
56
Kosiorowski D., (2012), Głębia położenia-rozrzutu w strumieniowej analizie danych ekonomicznych, "Przegląd Statystyczny", numer specjalny 1, s. 87-108.
57
Kosiorowski D., (2012), Odporny estymator prostego liniowego modelu mieszanego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 892, s. 5-18.
58
Kosiorowski D., (2012), Generalizations of a Boxplot in a Decisionprocess Support. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 271-281.
59
Kosiorowski D., (2011), Depth Based Strategies to Robust estimation of ARIMA Parameters, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 255, s. 27-34; http://hdl.handle.net/11089/684
60
Kosiorowski D., (2011), Dilemmas in Robust Credit Scoring. [W:] Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 27.
61
Kosiorowski D., (2010), Deepest Regression in Robust Estimation of AR and VAR Models. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 129-137.
62
Kosiorowski D., (2010), Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 51, s. 27-55.
63
Kosiorowski D., (2009), Robustness of Depth Based Classification Rules, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 228, s. 187-196.
64
Kosiorowski D., (2009), Wybrane zagadnienia jednowymiarowej statystyki odpornej oraz odpornej analizy regresji. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 3, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych, s. 1[12]-54[38].
65
Kosiorowski D., (2009), About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 225, s. 155-165.
66
Kosiorowski D., (2009), Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 3), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 103-114.
67
Woźniak M., Kosiorowski D., (2008), Z badań nad wybranymi aspektami procesów rynku finansowego. [W:] Zeliaś A., POCIECHA J. (red.), Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 45-56.
68
Kosiorowski D., (2008), Krzywa skali - odporna i nieparametryczna metoda badania rozrzutu wektora losowego i stopnia zależności rozkładów brzegowych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 4, s. 47-60.
69
Kosiorowski D., (2008), Nonparametric Equity of Two Shapes Test Based on Multivariate Quantile Functional. [W:] Bulletin of the International Statistical Institute : Proceedings of the 56th Session of the International Statistical Institute, ISI Lisboa 22-29 August 2007 , Instituto Nacional de Estatistica, s. 3669-3672.
70
Kosiorowski D., (2008), Wstęp do wielowymiarowej analizy statystycznej zjawisk ekonomicznych: kurs z wykorzystaniem środowiska R, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 109, [1] s.
71
Kosiorowski D., (2008), Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej. [W:] Michał MAJOR , NIEZGODA J. (red.), XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 21.
72
Kosiorowski D., (2008), About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 216, s. 109-117.
73
Kosiorowski D., (2008), Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 49-50, s. 5-29.
74
Zając K., Kosiorowski D., (2008), Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 11, s. 473-491.
75
Zając K., Kosiorowski D., (2007), Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki", nr 17, s. 661-684.
76
Kosiorowski D., (2007), About Phase Transitions in Kendall's Shape Space, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 206, s. 137-155.
77
Kosiorowski D., (2007), Odporność procedury statystycznej. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych, s. 47-59.
78
Kosiorowski D., (2007), O kwantylowym funkcjonale asymetrii rozkładu wektora losowego w badaniach szeregów finansowych. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 129-136.
79
Kosiorowski D., (2007), O odpornej analizie regresji w ekonomii na przykładzie koncepcji głębi regresyjnej, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 1, s. 109-121.
80
Zając K., Kosiorowski D., (2006), Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1105, s. 127-141.
81
Kosiorowski D., (2006), Depth Based Analysis of Planar Shape and Its Application in Capital Flows Surveys. [W:] Advances in Data Analysis : Program & Abstracts, Berlin : Freie Universität
82
Kosiorowski D., (2006), Statystyczna teoria kształtu w wielowymiarowej analizie porównawczej zjawisk ekonomicznych, Prom. Woźniak M., Kraków : , 206 k.
83
Kosiorowski D., Szymanowicz K., Woźniak M., (2006), Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 89-95.
84
Kosiorowski D., (2005), Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, s. 1-14.
85
Kosiorowski D., (2005), O kształcie i konfiguracji układu ekonomicznego, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 2, s. 41-55.
86
Kosiorowski D., (2005), Data Depth Concept in Multivariate Time Series. [W:] Statistics in Management of Social and Economic Development: 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine, Kiïv : KNEU, s. 47-61.
87
Zając K., Kosiorowski D., (2005), Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1076, s. 26-37.
88
Kosiorowski D., (2005), Individual Rationality Versus Group Rationality in Statistical Modelling Issues. [W:] Baier D., Wernecke K. (red.), Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 239-248.
89
Kosiorowski D., (2004), Zależności strukturalne pomiędzy gospodarką krajów OPEC, "Wiadomości Statystyczne", nr 10 (521), s. 53-64.
90
Sokołowski A., Baranek H., Kosiorowski D., Pasztyła A., Salamaga M., (2004), Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
91
Baranek H., Pasztyła A., Salamaga M., Kosiorowski D., (2004), Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
92
Woźniak M., Kosiorowski D., (2004), Formalne i merytoryczne aspekty badań procesów rynku finansowego, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [94] k.
93
Kosiorowski D., Szeja J., Szymanowicz K., (2003), Analiza porównawcza euroregionów, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [58] k.
94
Kosiorowski D., Salamaga M., (2002), Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
95
Szymanowicz K., Kosiorowski D., Salamaga M., (2001), Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
1
@article{UEK:2168329559,
author = "Daniel Kosiorowski and Zygmunt Zawadzki",
title = "DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena",
journal = "Journal of Statistical Software",
pages = "1-59",
year = "2022",
url = {https://www.jstatsoft.org/index},
}
2
@article{UEK:2168356224,
author = "Daniel Kosiorowski and Jerzy P. Rydlewski and Tadeusz Klecha and Dominik Mielczarek",
title = "A New Approach for Analyzing Stock Market Stress Based on the Warsaw Stock Exchange in 2005-2019",
journal = "Eastern European Economics",
number = "vol. 59, iss. 4",
pages = "317-333",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2021.1927756},
url = {},
}
3
@article{UEK:2168349490,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Piotr Rydlewski",
title = "A Critical Study of Usefulness of Selected Functional Classifiers in Economics",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 2, t. 347",
pages = "71-90",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.347.05},
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3960/6879},
}
4
@article{UEK:2168352784,
author = "Daniel Kosiorowski and Jerzy P. Rydlewski",
title = "Centrality-Oriented Causality : a Study of EU Agricultural Subsidies and Digital Development in Poland",
journal = "Operations Research and Decisions",
number = "vol. 30, no. 3",
pages = "47-63",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.37190/ord200303},
url = {http://orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=1491},
}
5
@inbook{UEK:2168336987,
author = "Daniel Kosiorowski and Przemysław Jaśko and Ewa Szlachtowska",
title = "A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling",
booktitle = "The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "88-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r11.pdf},
isbn = "978-83-8158-734-1",
}
6
@article{UEK:2168313631,
author = "Daniel Kosiorowski and Jerzy P. Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic",
journal = "Statistical Papers",
number = "vol. 60, iss. 5",
pages = "1677-1698",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s00362-017-0891-y},
url = {},
}
7
@article{UEK:2168339175,
author = "Grzegorz Rydlewski and Daniel Kosiorowski",
title = "Badanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004-2018",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "55",
pages = "55-67",
year = "2019",
url = {http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z55_04.pdf},
}
8
@article{UEK:2168325091,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 19, no 2",
pages = "331-350",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.21307/stattrans-2018-019},
url = {http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3550/11/1/d.kosiorowski_d.mielczarek_j.p.rydlewski_m.snarska-_generalized_exponential_smoothing....pdf},
}
9
@article{UEK:2168323681,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski",
title = "Forecasting of a Hierarchical Functional Time Series on Example of Macromodel for the Day and Night Air Pollution in Silesia Region - a Critical Overview",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 10, 1",
pages = "53-73",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/cejeme.2018.122190},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122190/edition/106509/content},
}
10
@inbook{UEK:2168324351,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy P. Rydlewski",
title = "New Proposal of Robust Classifier for Functional Data",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "200-208",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.20},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Rydlewski.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
11
@inbook{UEK:2168324353,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy P. Rydlewski",
title = "Outliers in Functional Time Series - Challenges for Theory and Applications of Robust Statistics",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "209-218",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.21},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Rydlewski_II.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
12
@article{UEK:2168329557,
author = "Daniel Kosiorowski and Jerzy P. Rydlewski and Zygmunt Zawadzki",
title = "Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 65, z. 1",
pages = "83-100",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0528},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/1/PS_01_2018__08_Daniel%20KOSIOROWSKI%20Jerzy%20P%20RYDLEWSKI%20Zygmunt%20ZAWADZKI%20%E2%80%93%20Wykrywanie%20funkcjonalnych%20obserwa.pdf},
}
13
@unpublished{UEK:2168335005,
author = "Ewa Szlachtowska",
title = "Odporna analiza skupisk w badaniach nowej gospodarki",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003343},
}
14
@inbook{UEK:2168313933,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy P. Rydlewski",
title = "SVM Classifiers for Functional Data in Monitoring of the Internet Users Behaviour",
booktitle = "The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "143-152",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Rydlewski.pdf},
isbn = "978-83-65173-85-0",
}
15
@inbook{UEK:2168313935,
author = "Daniel Kosiorowski and Ewa Szlachtowska",
title = "K-local Median Algorithm for Functional Data in Empirical Analysis of Air Pollution Data",
booktitle = "The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "153-162",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Kosiorowski_Szlachtowska.pdf},
isbn = "978-83-65173-85-0",
}
16
@book{UEK:2168337509,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy P. Rydlewski",
title = "Double Functional Median in Robust Prediction of Hierarchical Functional Time Series : an Application to Forecast Internet Service Users Behaviors",
adress = "New York",
year = "2017",
url = {https://arxiv.org/pdf/1710.02669v1.pdf},
issn = "2331-8422",
}
17
@article{UEK:2168305703,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Dilemmas of Robust Analysis of Economic Data Streams",
journal = "Journal of Mathematical Sciences",
number = "vol. 218, no. 2",
pages = "167-181",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s10958-016-3019-3},
url = {},
}
18
@article{UEK:2168305423,
author = "Ewa Szlachtowska and Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek",
title = "Ocena jakości aplikacyjnej odpornego algorytmu analizy skupień TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 1",
pages = "67-80",
year = "2016",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%201/2016_63_1_067-080.pdf},
}
19
@book{UEK:2168320771,
author = "Daniel Kosiorowski and Przemysław Jaśko",
title = "Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki",
year = "2016",
url = {http://www.katstat.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport2016.pdf},
issn = "",
}
20
@inbook{UEK:2168315739,
author = "Daniel Kosiorowski and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "A Note on the Nonstationary Functional Time Series",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences",
pages = "89-101",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/e0/6c/CFM_2016_04_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3",
}
21
@article{UEK:2168305785,
author = "Przemysław Jaśko and Daniel Kosiorowski",
title = "Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 2",
pages = "149-171",
year = "2016",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_149-172.pdf},
}
22
@book{UEK:2168315715,
title = "Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/e0/6c/CFM_2016_04_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3",
}
23
@inbook{UEK:2168303441,
author = "Daniel Kosiorowski and Mateusz Bocian",
title = "Functional Classifiers in Management of the Internet Service",
booktitle = "The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "87-97",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Kosiorowski_Bocian.pdf},
isbn = "978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1",
}
24
@inbook{UEK:2168303445,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Ewa Szlachtowska",
title = "Clustering of Functional Objects in Energy Load Prediction Issues",
booktitle = "The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "108-117",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Szlachtowska.pdf},
isbn = "978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1",
}
25
@article{UEK:2168297631,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Two Procedures for Robust Monitoring of Probability Distributions of Economic Data Streams Induced by Depth Functions",
journal = "Operations Research and Decisions",
number = "vol. 25, no. 1",
pages = "55-79",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.5277/ord150104},
url = {http://orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=1116},
}
26
@article{UEK:2168301137,
author = "Ewa Kosiorowska and Daniel Kosiorowski and Zygmunt Zawadzki",
title = "Evaluation of the Fourth Millennium Development Goal Realisation using Robust and Nonparametric Tools offered by a Data Depth Concept",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 15, 1",
pages = "34-52",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/foli-2015-0021},
url = {https://sciendo.com/article/10.1515/foli-2015-0021},
}
27
@inbook{UEK:2168301141,
author = "Daniel Kosiorowski and Zygmunt Zawadzki",
title = "Locality, Robustness and Interactions in Simple Cooperative Dynamic Game",
booktitle = "The 15th International Conference on Group Decision & Negotiation Letters",
pages = "185-188",
adress = "Warsaw",
publisher = "Warsaw School of Economics Press",
year = "2015",
url = {https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/The%2015th_srodki.pdf},
isbn = "978-83-7378-985-2",
}
28
@article{UEK:2168303817,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "237",
pages = "37-49",
year = "2015",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_237/03.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168303443,
author = "Daniel Kosiorowski and Damian Tracz",
title = "Robust Estimators for Pareto and Lognormal Distributions in Income Inequalities Evaluation",
booktitle = "The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "98-107",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Kosiorowski_Tracz.pdf},
isbn = "978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1",
}
30
@article{UEK:2168285693,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 15, no. 1",
pages = "111-132",
year = "2014",
url = {http://pts.stat.gov.pl/download/gfx/pts/en/defaultstronaopisowa/25/2/1/sit_15_1_2014.pdf#page=113&view=Fit},
}
31
@article{UEK:2168290943,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Functional Regression in Short-Term Prediction of Economic Time Series",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 15, no. 4",
pages = "611-626",
year = "2014",
url = {http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3426/5/1/3a_kosiorowski_s611_626.pdf},
}
32
@misc{UEK:2168325955,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series",
booktitle = "Programme and Abstracts of 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), University of Pisa, Italy 6-8 December 2014",
pages = "178",
adress = "Pisa",
publisher = "CMStatistics and CFEnetwork",
year = "2014",
url = {http://www.cmstatistics.org/ERCIM2014/docs/BoA%20CFE-ERCIM%202014.pdf},
}
33
@inbook{UEK:2168287689,
author = "Daniel Kosiorowski and Damian Tracz",
title = "On Robust Estimation of Pareto Models and Its Consequences for Government Aid Programs Evaluation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "253-266",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
34
@unpublished{UEK:2168302123,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[154]-[169]",
year = "2014",
}
35
@unpublished{UEK:2168301039,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Odporna wielowymiarowa miara rozrzutu a wielkie zbiory danych",
booktitle = "Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data"",
pages = "21-32",
year = "2014",
}
36
@book{UEK:2168329453,
author = "Daniel Kosiorowski and Zygmunt Zawadzki",
title = "DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena",
adress = "New York",
year = "2014",
url = {https://arxiv.org/abs/1408.4542},
issn = "2331-8422",
}
37
@article{UEK:2168295969,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Income Distribution Models and Income Inequality Measures from the Robust Statistics Perspective Revisited",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 6, t. 309",
pages = "103-121",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/279/298},
}
38
@unpublished{UEK:2168302097,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[107]-[128]",
year = "2014",
}
39
@unpublished{UEK:2168302111,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[141]-[153]",
year = "2014",
}
40
@inbook{UEK:2168287685,
author = "Daniel Kosiorowski and Mateusz Bocian and Artur Bujak",
title = "A Combination of Localdepth and SVM Algorithms in Automatic Identification and Prediction of a Market State",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "225-237",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
41
@inbook{UEK:2168287709,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "309-319",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
42
@inbook{UEK:2168284413,
author = "Daniel Kosiorowski and Zygmunt Zawadzki",
title = "Selected Issues Related to Online Calculation of Multivariate Robust Measures of Location and Scatter",
booktitle = "Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena",
pages = "87-96",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://www.pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2014/pdf/Kosiorowski_Zawadzki.pdf},
isbn = "978-83-62511-43-3",
}
43
@inbook{UEK:2168292623,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Depth Based Methods for Estimation a Conditional Distribution in Data Streams",
booktitle = "Proceedings of the 59th World Statistics Congress of the International Statistical Institute",
pages = "3857-3862",
adress = "Hague",
publisher = "International Statistical Institute",
year = "2013",
url = {http://2013.isiproceedings.org/Files/CPS020-P5-S.pdf},
isbn = "978-90-73592-34-6",
}
44
@unpublished{UEK:2168290329,
author = "Daniel Kosiorowski and Małgorzata Snarska",
title = "Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "1-25",
year = "2013",
}
45
@inbook{UEK:2168268756,
author = "Daniel Kosiorowski and Zygmunt Zawadzki",
title = "Selected Estimators of the Simple Regression in Analysis of Economic Data Streams",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "725-733",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
46
@article{UEK:2168286139,
author = "Daniel Kosiorowski and Mateusz Bocian and Anna Węgrzynkiewicz and Zygmunt Zawadzki",
title = "{Depthproc} Package in Multivariate Time Series Mining",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "t. 286",
pages = "243-251",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://hdl.handle.net/11089/10378},
}
47
@unpublished{UEK:2168289869,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Krytyczna analiza wybranych odpornych algorytmów analizy skupisk",
booktitle = "Historia metody k-średnich",
pages = "17-44",
year = "2013",
}
48
@unpublished{UEK:2168290341,
author = "Daniel Kosiorowski and Małgorzata Snarska and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski",
title = "Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "98-118",
year = "2013",
}
49
@misc{UEK:2168280733,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Czy współczesna statystyka jest potrzebna ekonomiście?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "46-47",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
50
@unpublished{UEK:2168273434,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Wielowymiarowe statystyki rangowe w odpornej analizie wielowymiarowych strumieni danych",
booktitle = "Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk",
pages = "42-58",
year = "2012",
}
51
@book{UEK:2168233856,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Statystyczne funkcje głębi w odpornej analizie ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-564-2",
}
52
@article{UEK:2168247680,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Statystyczne funkcje głębi we wstępnej analizie szeregu czasowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "43-58",
year = "2012",
}
53
@article{UEK:2168235910,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "271",
pages = "[129]-138",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1913},
}
54
@inbook{UEK:2168243652,
author = "Mateusz Bocian and Oskar Knapik and Daniel Kosiorowski and Anna Węgrzynkiewicz and Zygmunt Zawadzki",
title = "Statistical Depth Functions for Applications in the Economics",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "283-292",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
55
@book{UEK:2168229756,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Wstęp do statystyki odpornej : kurs z wykorzystaniem środowiska R",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
url = {http://www.scribd.com/doc/46255030/60str-SO},
isbn = "978-83-7252-567-3",
}
56
@article{UEK:2168257134,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Głębia położenia-rozrzutu w strumieniowej analizie danych ekonomicznych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "numer specjalny 1",
pages = "87-108",
year = "2012",
}
57
@article{UEK:2168256766,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Odporny estymator prostego liniowego modelu mieszanego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "892",
pages = "5-18",
year = "2012",
}
58
@inbook{UEK:2168243564,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Generalizations of a Boxplot in a Decisionprocess Support",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "271-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
59
@article{UEK:2168220506,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Depth Based Strategies to Robust estimation of ARIMA Parameters",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "255",
pages = "27-34",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://hdl.handle.net/11089/684},
}
60
@misc{UEK:2166564934,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Dilemmas in Robust Credit Scoring",
booktitle = "Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts",
pages = "27",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-520-3",
}
61
@inbook{UEK:2162990673,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Deepest Regression in Robust Estimation of AR and VAR Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "129-137",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2010",
url = {http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1931?id=118b},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-405-1",
}
62
@article{UEK:2166287303,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 51",
pages = "27-55",
year = "2010",
}
63
@article{UEK:51668,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Robustness of Depth Based Classification Rules",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "228",
pages = "187-196",
adress = "",
year = "2009",
}
64
@unpublished{UEK:2168229442,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Wybrane zagadnienia jednowymiarowej statystyki odpornej oraz odpornej analizy regresji",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 3, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych ",
pages = "1[12]-54[38]",
year = "2009",
}
65
@article{UEK:51121,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "225",
pages = "155-165",
adress = "",
year = "2009",
}
66
@inbook{UEK:51393,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej",
booktitle = "Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej",
pages = "103-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-439-3",
}
67
@inbook{UEK:2165900859,
author = "Michał Woźniak and Daniel Kosiorowski",
title = "Z badań nad wybranymi aspektami procesów rynku finansowego",
booktitle = "Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej",
pages = "45-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-393-8",
}
68
@article{UEK:50225,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Krzywa skali - odporna i nieparametryczna metoda badania rozrzutu wektora losowego i stopnia zależności rozkładów brzegowych",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "4",
pages = "47-60",
year = "2008",
}
69
@inbook{UEK:2168263710,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Nonparametric Equity of Two Shapes Test Based on Multivariate Quantile Functional",
booktitle = "Bulletin of the International Statistical Institute : Proceedings of the 56th Session of the International Statistical Institute, ISI Lisboa 22-29 August 2007 ",
number = "Vol. LXII",
pages = "3669-3672",
adress = "",
publisher = "Instituto Nacional de Estatistica",
year = "2008",
url = {http://isi.cbs.nl/iamamember/CD7-Lisboa2007/Bulletin-of-the-ISI-Volume-LXII-2007.pdf#page=3669&view=Fit},
isbn = "978-972-673-992-0",
}
70
@book{UEK:51854,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Wstęp do wielowymiarowej analizy statystycznej zjawisk ekonomicznych : kurs z wykorzystaniem środowiska R",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-423-2",
}
71
@misc{UEK:2166351775,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej",
booktitle = "XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "21",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-369-9",
}
72
@article{UEK:51644,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "216",
pages = "109-117",
adress = "",
year = "2008",
}
73
@article{UEK:52000,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 49-50",
pages = "5-29",
year = "2008",
}
74
@article{UEK:2166196957,
author = "Kazimierz Zając and Daniel Kosiorowski",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "11",
pages = "473-491",
adress = "",
year = "2008",
}
75
@article{UEK:2168249158,
author = "Kazimierz Zając and Daniel Kosiorowski",
title = "Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki",
number = "17",
pages = "661-684",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
76
@article{UEK:2168248978,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "About Phase Transitions in Kendall's Shape Space",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "206",
pages = "137-155",
year = "2007",
}
77
@unpublished{UEK:2165263816,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Odporność procedury statystycznej",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych ",
pages = "47-59",
year = "2007",
}
78
@inbook{UEK:2165749952,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "O kwantylowym funkcjonale asymetrii rozkładu wektora losowego w badaniach szeregów finansowych",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "129-136",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2106-0",
}
79
@article{UEK:50268,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "O odpornej analizie regresji w ekonomii na przykładzie koncepcji głębi regresyjnej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 1",
pages = "109-121",
year = "2007",
}
80
@article{UEK:2166510995,
author = "Kazimierz Zając and Daniel Kosiorowski",
title = "Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1105",
pages = "127-141",
year = "2006",
issn = "",
}
81
@misc{UEK:2168318423,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Depth Based Analysis of Planar Shape and Its Application in Capital Flows Surveys",
booktitle = "Advances in Data Analysis : Program & Abstracts",
pages = "",
adress = "Berlin",
publisher = "Freie Universität",
year = "2006",
}
82
@unpublished{UEK:52684,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Statystyczna teoria kształtu w wielowymiarowej analizie porównawczej zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
83
@inbook{UEK:2165712119,
author = "Daniel Kosiorowski and Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak",
title = "Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006",
pages = "89-95",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2006",
isbn = "978-80-225-2329-5",
}
84
@article{UEK:52472,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "8",
pages = "1-14",
year = "2005",
}
85
@article{UEK:2166211476,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "O kształcie i konfiguracji układu ekonomicznego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 2",
pages = "41-55",
year = "2005",
}
86
@inbook{UEK:2165900878,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Data Depth Concept in Multivariate Time Series",
booktitle = "Statistics in Management of Social and Economic Development : 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine",
pages = "47-61",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNEU",
year = "2005",
}
87
@article{UEK:2166560523,
author = "Kazimierz Zając and Daniel Kosiorowski",
title = "Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1076",
pages = "26-37",
year = "2005",
issn = "1505-9332",
}
88
@inbook{UEK:2168304007,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Individual Rationality Versus Group Rationality in Statistical Modelling Issues",
booktitle = "Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems",
pages = "239-248",
adress = "Berlin; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/3-540-26981-9_28},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "3-540-23221-6 ; 978-3-540-26981-6",
}
89
@article{UEK:2168218296,
author = "Daniel Kosiorowski",
title = "Zależności strukturalne pomiędzy gospodarką krajów OPEC",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "10 (521)",
pages = "53-64",
year = "2004",
}
90
@unpublished{UEK:2168325741,
author = "Andrzej Sokołowski and Henryk Baranek and Daniel Kosiorowski and Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
91
@unpublished{UEK:2168264588,
author = "Henryk Baranek and Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga and Daniel Kosiorowski",
title = "Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
92
@unpublished{UEK:2168285875,
author = "Michał Woźniak and Daniel Kosiorowski",
title = "Formalne i merytoryczne aspekty badań procesów rynku finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
93
@unpublished{UEK:2168285873,
author = "Daniel Kosiorowski and Jan Szeja and Kinga Szymanowicz",
title = "Analiza porównawcza euroregionów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
94
@unpublished{UEK:2168264586,
author = "Daniel Kosiorowski and Marcin Salamaga",
title = "Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
95
@unpublished{UEK:2168284535,
author = "Kinga Szymanowicz and Daniel Kosiorowski and Marcin Salamaga",
title = "Statystyczna analiza kształtowania się kursów walut na polskim rynku walutowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID