Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Liberalisation of International Trade - the Case of Asymmetric Countries
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 8, nr 3 (2016) , s. 143-160. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168308911
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 114-132 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283069
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 218-235 - Bibliogr.
Program badawczy:
Książka zrealizowana w ramach Badań Statutowych UEK Kraków - temat 42/KHZ/1/2012/S/042
ISBN:
978-83-7641-857-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168258098
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe - perspektywa teoretyczna
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 95-111
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289065
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 209-225 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266940
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych = Changes in Export and the Integration of Asymmetrical Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 837 (2010) , s. 57-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53202
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Dyfuzja innowacji a konkurencyjność eksportu kraju adaptatora innowacji technologicznych = The Diffusion of Innovation and Export Competitiveness of a Country Adopting Technological Innovation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 845 (2010) , s. 91-99. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53268
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne = Export Policy and Economic Growth under Integrated Market Conditions - a Theoretical Approach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 794 (2009) , s. 79-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50050
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych
Źródło:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 147-159 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-7-0
Nr:
2165615606
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych
Źródło:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2009, s. 131-142 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1322/Magazyn
Nr:
2168215518
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Dyfuzja innowacji a konkurencyjność polskiego eksportu
Źródło:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2008, s. 100-107 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165075228
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Korporacje transnarodowe a koszty transakcyjne = Multinational Corporations and Transaction Costs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 751 (2007) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50803
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2007, s. 6-11
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
Nr:
2168282609
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Rola asymetrii informacji o popycie w optymalizacji struktur kapitałowych : przeciw hipotezie efektywności = The Role of Asymmetrical Information on Demand in the Optimisation of Capital Structures : Against the Effectiveness Hypothesis
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
197 s.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 177)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-336-5
Nr:
50949
monografia
15

Tytuł:
Strategiczna polityka przemysłowa na rynkach globalnych : aspekty metodologiczne = Strategic Industrial Policy on Global Markets : Methodological Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 723 (2006) , s. 5-11. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52692
artykuł w czasopiśmie
16

Konferencja:
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy", Kraków, Polska, od 2006-10-16 do 2006-10-16
Tytuł:
Rozkład korzyści z wymiany międzynarodowej a procesy liberalizacyjne w stochastycznej gospodarce globalnej
Źródło:
Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006, s. 161-164 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-26-5
Nr:
2166350167
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Optymalne strategie subwencjonowania i opodatkowania eksportu
Źródło:
Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 139-143 - Bibliogr.
Program badawczy:
32/KHZ/1/2005/S/224
Sygnatura:
NP-1045/Magazyn
Nr:
2168317985
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 5-15 - Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
Nr:
2168326809
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Liberalizacja handlu jako gra rynkowa = Trade Liberalization as a Market Game
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 662 (2004) , s. 69-75. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220240
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Analiza efektywności rynków kapitałowych w tradycji walrasowskiej = The Analysis of Capital Markets Effectiveness in Walrasian Tradition
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004) , s. 333-342. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2166263732
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Konkurencyjność małych gospodarek
Źródło:
Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 / kier. Stanisław WYDYMUS2003, s. 24-31
Sygnatura:
NP-905/1/Magazyn
Nr:
2168266066
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Wartość firmy w grze Cournota-Nasha z bilateralną asymetrią informacji o niepewnym popycie = The Company's Value in Cournot-Nash Game with Birateral Informal Asymetry with Uncertain Demand
Źródło:
Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 2 / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo KREOS, 2003, s. 789-798. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916357-2-4
Nr:
2168248222
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Asymetria informacji o niepewnym popycie a struktury finansowe duopolistów = Information Asymetry about Uncertain Demand versus Financial Structures of Duopolists
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003) , s. 357-369. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168223050
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Wymiana międzynarodowa z niekompletną informacją
Źródło:
Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS2002, s. 28-33 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-822/Magazyn
Nr:
2168265510
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Interakcje rynków finansowych i rynków produktów
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 965 (2002) , s. 117-123. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Nr:
2168244174
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Wymiana międzynarodowa z niekompletną informacją
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 273-279 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168225948
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Wpływ decyzji finansowych na wartość firmy oligopolistycznej = The Impact of the Financial Decisions on the Value of Oligopolistic Firm
Źródło:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2 / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2002, s. 781-786. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916357-0-8
Nr:
2168240792
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Tytuł:
Wzory finansowania przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych i rozwijających się
Źródło:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 149-157 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168228778
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Meandry biznesu : firma
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 2001
Opis fizyczny:
232 s.: il.; 23 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168249444
monografia
30

Tytuł:
Meandry biznesu : rynki
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 2001
Opis fizyczny:
216, [3] s.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168262070
monografia
31

Tytuł:
Rynki polityczne a ekonomia : strategie polityczne firm państwowych w rywalizacji rynkowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Universitas, 1998
Opis fizyczny:
125, [1] s: wykr.; 22 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-816-3
Nr:
2168244026
monografia
32

Tytuł:
Efektywność a równowaga ogólna : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998
Opis fizyczny:
23 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-51-8
Nr:
2168244030
skrypt
33

Tytuł:
Mechanizm cenowy w efektywnym gospodarowaniu
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna / kierownik tematów: Zofia DACH1996, s. 1-10 [103]-[112]
Sygnatura:
NP-199/[3]/Magazyn
Nr:
2168257200
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Grabież w wielkim biznesie : dług bankowy jako instrument strategii wypierania i grabieży firmy oligopolistycznej
Adres wydawniczy:
Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-0494-8
Nr:
2168244028
monografia
35

Tytuł:
Sparaliżowana ręka Adama Smitha
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1996) , s. 35-37
Nr:
2168242194
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Wojna cenowa w oligopolu = Price War in Oligopoly
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996) , s. 109-121. - Summ.
Nr:
2168238176
artykuł w czasopiśmie
37

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1995-12-18 do 1995-12-19
Tytuł:
Optymalna alokacja a rynkowa organizacja gospodarki
Źródło:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 7-13
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 18)
Nr:
2166191086
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Ceny i ilości w konkurencji oligopolistycznej = Prices and Quantities in Oligopolistic Competition
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 450 (1995) , s. 105-125. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262790
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Meandry biznesu : firma
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1995
Opis fizyczny:
232 s.: il.; 23 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168262064
monografia
40

Tytuł:
Dług bankowy jako instrument w strategii wypierania firmy oligopolistycznej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1995
Opis fizyczny:
172 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/776
Nr:
2168273374
doktorat
41

Tytuł:
Meandry biznesu : rynki
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1995
Opis fizyczny:
216, [3] s.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168262066
monografia
42

Tytuł:
Wojna cenowa w oligopolu
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH1994, s. 1-17 [184]-[200] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-199/[2]/Magazyn
Nr:
2168257078
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Mikroekonomia - zachowania rynkowe
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Kraków: [Brzeska Oficyna Wydawnicza], 1994
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168271086
skrypt
44

Tytuł:
Krótko- i średniookresowa strategia oligopolu
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu / kierownik tematu: Zofia DACH1994, s. 1-31 [105]-[135] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-199/[1]/Magazyn
Nr:
2168256172
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Meandry biznesu : rynki
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1993
Opis fizyczny:
216, [3] s.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168244022
monografia
46

Tytuł:
Mikroekonomia - zachowania rynkowe
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
123 [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168271082
skrypt
47

Tytuł:
Metodologiczne podstawy ekonomii = Methodological Bases of Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 389 (1992) , s. 61-74. - Summ., rez.
Nr:
2168251044
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Rozważania nad naukowością teorii ekonomicznych = On the Scientific Character of Economic Theories
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991) , s. 159-170. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168273350
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
31/KHZ/1/2004/S/141
Sygnatura:
NP-1003/Magazyn
Nr:
2163754136
naukowo-badawcze
1
Liberalisation of International Trade - the Case of Asymmetric Countries / Krzysztof KOSIEC // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 3 (2016), s. 143-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=233. - ISSN 2080-0886
2
Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna / Krzysztof KOSIEC // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 114-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
3
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 218-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-857-5. - Pełny tekst: http://ksiegarnia.difin.pl/imgs_upload/handel%20miedzynarodowy%20w%20dobie%20gospodarki%20opartej%20na%20wiedzy_srodek_218-238.pdf
4
Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe - perspektywa teoretyczna / Krzysztof KOSIEC // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 95-111
5
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2012), s. 209-225. - Bibliogr.
6
Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych = Changes in Export and the Integration of Asymmetrical Countries / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010), s. 57-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170651918. - ISSN 1898-6447
7
Dyfuzja innowacji a konkurencyjność eksportu kraju adaptatora innowacji technologicznych = The Diffusion of Innovation and Export Competitiveness of a Country Adopting Technological Innovation / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 91-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170942630. - ISSN 1898-6447
8
Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne = Export Policy and Economic Growth under Integrated Market Conditions - a Theoretical Approach / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009), s. 79-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163398187. - ISSN 1898-6447
9
Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 147-159. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-7-0
10
Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2009), s. 131-142. - Bibliogr.
11
Dyfuzja innowacji a konkurencyjność polskiego eksportu / Krzysztof KOSIEC // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 100-107. - Bibliogr.
12
Korporacje transnarodowe a koszty transakcyjne = Multinational Corporations and Transaction Costs / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131617829. - ISSN 0208-7944
13
Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych / Krzysztof KOSIEC // W: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2007), s. 6-11
14
Rola asymetrii informacji o popycie w optymalizacji struktur kapitałowych : przeciw hipotezie efektywności = The Role of Asymmetrical Information on Demand in the Optimisation of Capital Structures : Against the Effectiveness Hypothesis / Krzysztof KOSIEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 197 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 177). - ISBN 978-83-7252-336-5
15
Strategiczna polityka przemysłowa na rynkach globalnych : aspekty metodologiczne = Strategic Industrial Policy on Global Markets : Methodological Aspects / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 723 (2006), s. 5-11. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/127980736. - ISSN 0208-7944
16
Rozkład korzyści z wymiany międzynarodowej a procesy liberalizacyjne w stochastycznej gospodarce globalnej / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006. - S. 161-164. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-26-5
17
Optymalne strategie subwencjonowania i opodatkowania eksportu / Krzysztof KOSIEC // W: Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 139-143. - Bibliogr.
18
Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne / Krzysztof KOSIEC // W: Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 5-15. - Bibliogr.
19
Liberalizacja handlu jako gra rynkowa = Trade Liberalization as a Market Game / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 662 (2004), s. 69-75. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/73931070. - ISSN 0208-7944
20
Analiza efektywności rynków kapitałowych w tradycji walrasowskiej = The Analysis of Capital Markets Effectiveness in Walrasian Tradition / Krzysztof KOSIEC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004), s. 333-342. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
21
Konkurencyjność małych gospodarek / Krzysztof KOSIEC // W: Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2003), s. 24-31
22
Wartość firmy w grze Cournota-Nasha z bilateralną asymetrią informacji o niepewnym popycie = The Company's Value in Cournot-Nash Game with Birateral Informal Asymetry with Uncertain Demand / Krzysztof KOSIEC // W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 2 / red. Edward Urbańczyk. - Szczecin: Wydawnictwo KREOS, 2003. - S. 789-798. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916357-2-4
23
Asymetria informacji o niepewnym popycie a struktury finansowe duopolistów = Information Asymetry about Uncertain Demand versus Financial Structures of Duopolists / Krzysztof KOSIEC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003), s. 357-369. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
24
Wymiana międzynarodowa z niekompletną informacją / Krzysztof KOSIEC // W: Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2002), s. 28-33. - Bibliogr.
25
Interakcje rynków finansowych i rynków produktów / Krzysztof KOSIEC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 965 (2002), s. 117-123. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
26
Wymiana międzynarodowa z niekompletną informacją / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 273-279. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-05-1
27
Wpływ decyzji finansowych na wartość firmy oligopolistycznej = The Impact of the Financial Decisions on the Value of Oligopolistic Firm / Krzysztof KOSIEC // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2 / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2002. - S. 781-786. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916357-0-8
28
Wzory finansowania przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych i rozwijających się / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 149-157. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-05-0
29
Meandry biznesu : firma / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC. - Wyd. 2. - Kraków: [s.n.], 2001. - 232 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
30
Meandry biznesu : rynki / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC. - Wyd. 2. - Kraków: [s.n.], 2001. - 216, [3] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
31
Rynki polityczne a ekonomia : strategie polityczne firm państwowych w rywalizacji rynkowej / Krzysztof KOSIEC, Mirosław RACZYŃSKI. - Kraków: Universitas, 1998. - 125, [1] s : wykr. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-816-3
32
Efektywność a równowaga ogólna : pomocnicze materiały dydaktyczne / Krzysztof KOSIEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - 23 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-51-8
33
Mechanizm cenowy w efektywnym gospodarowaniu / Krzysztof KOSIEC // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna / kierownik tematów: Zofia DACH. - (1996), s. 1-10 [103]-[112]
34
Grabież w wielkim biznesie : dług bankowy jako instrument strategii wypierania i grabieży firmy oligopolistycznej / Krzysztof KOSIEC. - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, [1996]. - 109 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-0494-8
35
Sparaliżowana ręka Adama Smitha / Krzysztof KOSIEC // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1996), s. 35-37. - ISSN 1234-5784
36
Wojna cenowa w oligopolu = Price War in Oligopoly / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996), s. 109-121. - Summ. - ISSN 0208-7944
37
Optymalna alokacja a rynkowa organizacja gospodarki / Krzysztof KOSIEC // W: Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 18). - S. 7-13
38
Ceny i ilości w konkurencji oligopolistycznej = Prices and Quantities in Oligopolistic Competition / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 450 (1995), s. 105-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Meandry biznesu : firma / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC. - Kraków: [s.n.], 1995. - 232 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
40
Dług bankowy jako instrument w strategii wypierania firmy oligopolistycznej / Krzysztof KOSIEC ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 1995. - 172 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 14 k. - Bibliogr.
41
Meandry biznesu : rynki / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC. - Wyd. 2. - Kraków: [s.n.], 1995. - 216, [3] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
42
Wojna cenowa w oligopolu / Krzysztof KOSIEC // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH. - ([1994]), s. 1-17 [184]-[200]. - Bibliogr.
43
Mikroekonomia - zachowania rynkowe / Adam CYGAN, Zofia DACH, Krzysztof KOSIEC. - Wyd. 2 zm. - Kraków: [Brzeska Oficyna Wydawnicza], 1994. - 152 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
44
Krótko- i średniookresowa strategia oligopolu / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu / kierownik tematu: Zofia DACH. - (1994), s. 1-31 [105]-[135]. - Bibliogr.
45
Meandry biznesu : rynki / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC. - Kraków: [s.n.], 1993. - 216, [3] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
46
Mikroekonomia - zachowania rynkowe / Adam CYGAN, Zofia DACH, Krzysztof KOSIEC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 123 [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
47
Metodologiczne podstawy ekonomii = Methodological Bases of Economy / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 389 (1992), s. 61-74. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
48
Rozważania nad naukowością teorii ekonomicznych = On the Scientific Character of Economic Theories / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991), s. 159-170. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
49
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS ; zespół badawczy w składzie: Małgorzata CZERMIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Krzysztof KOSIEC, Marek MACIEJEWSKI, Adam MICHALIK, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm
1
Kosiec K., (2016), Liberalisation of International Trade - the Case of Asymmetric Countries, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 8, nr 3, s. 143-160; http://cejeme.org/download.aspx?id=233
2
Kosiec K., (2014), Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 114-132.
3
Kosiec K., (2013), Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne. [W:] Wydymus S., Głodowska A. (red.), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 218-235.
4
Kosiec K., (2013), Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe - perspektywa teoretyczna. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 95-111.
5
Kosiec K., (2012), Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, s. 209-225.
6
Kosiec K., (2010), Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 837, s. 57-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/170651918
7
Kosiec K., (2010), Dyfuzja innowacji a konkurencyjność eksportu kraju adaptatora innowacji technologicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 91-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/170942630
8
Kosiec K., (2009), Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 794, s. 79-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/163398187
9
Kosiec K., (2009), Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 147-159.
10
Kosiec K., (2009), Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, s. 131-142.
11
Kosiec K., (2008), Dyfuzja innowacji a konkurencyjność polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 100-107.
12
Kosiec K., (2007), Korporacje transnarodowe a koszty transakcyjne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 751, s. 63-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/131617829
13
Kosiec K., (2007), Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s. 6-11.
14
Kosiec K., (2007), Rola asymetrii informacji o popycie w optymalizacji struktur kapitałowych: przeciw hipotezie efektywności, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 177), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 197 s.
15
Kosiec K., (2006), Strategiczna polityka przemysłowa na rynkach globalnych : aspekty metodologiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 723, s. 5-11; https://bazekon.uek.krakow.pl/127980736
16
Kosiec K., (2006), Rozkład korzyści z wymiany międzynarodowej a procesy liberalizacyjne w stochastycznej gospodarce globalnej. [W:] Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 161-164.
17
Kosiec K., (2006), Optymalne strategie subwencjonowania i opodatkowania eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej, s. 139-143.
18
Kosiec K., (2006), Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej, s. 5-15.
19
Kosiec K., (2004), Liberalizacja handlu jako gra rynkowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 662, s. 69-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/73931070
20
Kosiec K., (2004), Analiza efektywności rynków kapitałowych w tradycji walrasowskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1042, s. 333-342.
21
Kosiec K., (2003), Konkurencyjność małych gospodarek. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002, s. 24-31.
22
Kosiec K., (2003), Wartość firmy w grze Cournota-Nasha z bilateralną asymetrią informacji o niepewnym popycie. [W:] Urbańczyk E. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju, T. 2, Szczecin : Wydawnictwo KREOS, s. 789-798.
23
Kosiec K., (2003), Asymetria informacji o niepewnym popycie a struktury finansowe duopolistów, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 974, s. 357-369.
24
Kosiec K., (2002), Wymiana międzynarodowa z niekompletną informacją. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską, s. 28-33.
25
Kosiec K., (2002), Interakcje rynków finansowych i rynków produktów, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 965, s. 117-123.
26
Kosiec K., (2002), Wymiana międzynarodowa z niekompletną informacją. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 273-279.
27
Kosiec K., (2002), Wpływ decyzji finansowych na wartość firmy oligopolistycznej. [W:] Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka, T. 2, Szczecin : Wydawnictwo Kreos, s. 781-786.
28
Kosiec K., (2001), Wzory finansowania przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych i rozwijających się. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 149-157.
29
Cygan A., Kosiec K., (2001), Meandry biznesu: firma, Wyd. 2Kraków : [s.n.], 232 s.
30
Cygan A., Kosiec K., (2001), Meandry biznesu: rynki, Wyd. 2Kraków : [s.n.], 216, [3] s.
31
Kosiec K., Raczyński M., (1998), Rynki polityczne a ekonomia: strategie polityczne firm państwowych w rywalizacji rynkowej, Kraków : Universitas, 125, [1] s
32
Kosiec K., (1998), Efektywność a równowaga ogólna: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 23 s.
33
Kosiec K., (1996), Mechanizm cenowy w efektywnym gospodarowaniu. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna, s. 1-10 [103]-[112].
34
Kosiec K., (1996), Grabież w wielkim biznesie: dług bankowy jako instrument strategii wypierania i grabieży firmy oligopolistycznej, Wrocław - Warszawa - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 109 s.
35
Kosiec K., (1996), Sparaliżowana ręka Adama Smitha, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 35-37.
36
Kosiec K., (1996), Wojna cenowa w oligopolu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 465, s. 109-121.
37
Kosiec K., (1995), Optymalna alokacja a rynkowa organizacja gospodarki. [W:] Górka K. (red.), Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 18), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-13.
38
Cygan A., Kosiec K., (1995), Ceny i ilości w konkurencji oligopolistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 450, s. 105-125.
39
Cygan A., Kosiec K., (1995), Meandry biznesu: firma, Kraków : [s.n.], 232 s.
40
Kosiec K., (1995), Dług bankowy jako instrument w strategii wypierania firmy oligopolistycznej, Prom. Dach Z., Kraków : , 172 k.
41
Cygan A., Kosiec K., (1995), Meandry biznesu: rynki, Wyd. 2Kraków : [s.n.], 216, [3] s.
42
Kosiec K., ([1994]), Wojna cenowa w oligopolu. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu, s. 1-17 [184]-[200].
43
Cygan A., Dach Z., Kosiec K., (1994), Mikroekonomia - zachowania rynkowe, Wyd. 2 zm.Kraków : [Brzeska Oficyna Wydawnicza], 152 s.
44
Cygan A., Kosiec K., (1994), Krótko- i średniookresowa strategia oligopolu. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu, s. 1-31 [105]-[135].
45
Cygan A., Kosiec K., (1993), Meandry biznesu: rynki, Kraków : [s.n.], 216, [3] s.
46
Cygan A., Dach Z., Kosiec K., (1992), Mikroekonomia - zachowania rynkowe, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 123 [1] s.
47
Kosiec K., (1992), Metodologiczne podstawy ekonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 389, s. 61-74.
48
Kosiec K., (1991), Rozważania nad naukowością teorii ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 159-170.
49
Czermińska M., Czubek H., Hajdukiewicz A., Klima S., Kosiec K., Maciejewski M., Michalik A., Pera B., Zysk W., (2004), Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji, Wydymus S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
1
@article{UEK:2168308911,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Liberalisation of International Trade - the Case of Asymmetric Countries",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 8, 3",
pages = "143-160",
year = "2016",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=233},
}
2
@inbook{UEK:2168283069,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "114-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
3
@inbook{UEK:2168258098,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "218-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
url = {http://ksiegarnia.difin.pl/imgs_upload/handel%20miedzynarodowy%20w%20dobie%20gospodarki%20opartej%20na%20wiedzy_srodek_218-238.pdf},
isbn = "978-83-7641-857-5",
}
4
@unpublished{UEK:2168289065,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe - perspektywa teoretyczna",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "95-111",
year = "2013",
}
5
@unpublished{UEK:2168266940,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "209-225",
year = "2012",
}
6
@article{UEK:53202,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "837",
pages = "57-63",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170651918},
}
7
@article{UEK:53268,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Dyfuzja innowacji a konkurencyjność eksportu kraju adaptatora innowacji technologicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "91-99",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170942630},
}
8
@article{UEK:50050,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "794",
pages = "79-90",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163398187},
}
9
@inbook{UEK:2165615606,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "147-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-7-0",
}
10
@unpublished{UEK:2168215518,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "131-142",
year = "2009",
}
11
@unpublished{UEK:2165075228,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Dyfuzja innowacji a konkurencyjność polskiego eksportu",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "100-107",
year = "2008",
}
12
@article{UEK:50803,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Korporacje transnarodowe a koszty transakcyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "751",
pages = "63-72",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131617829},
}
13
@unpublished{UEK:2168282609,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych",
booktitle = "Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
pages = "6-11",
year = "2007",
}
14
@book{UEK:50949,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Rola asymetrii informacji o popycie w optymalizacji struktur kapitałowych : przeciw hipotezie efektywności",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "0209-1674",
isbn = "978-83-7252-336-5",
}
15
@article{UEK:52692,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Strategiczna polityka przemysłowa na rynkach globalnych : aspekty metodologiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "723",
pages = "5-11",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/127980736},
}
16
@inbook{UEK:2166350167,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Rozkład korzyści z wymiany międzynarodowej a procesy liberalizacyjne w stochastycznej gospodarce globalnej",
booktitle = "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "161-164",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-88397-26-5",
}
17
@unpublished{UEK:2168317985,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Optymalne strategie subwencjonowania i opodatkowania eksportu",
booktitle = "Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej",
pages = "139-143",
year = "2006",
}
18
@unpublished{UEK:2168326809,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne",
booktitle = "Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej",
pages = "5-15",
year = "2006",
}
19
@article{UEK:2168220240,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Liberalizacja handlu jako gra rynkowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "662",
pages = "69-75",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/73931070},
}
20
@article{UEK:2166263732,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Analiza efektywności rynków kapitałowych w tradycji walrasowskiej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1042",
pages = "333-342",
adress = "",
year = "2004",
}
21
@unpublished{UEK:2168266066,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Konkurencyjność małych gospodarek",
booktitle = "Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 ",
pages = "24-31",
year = "2003",
}
22
@inbook{UEK:2168248222,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Wartość firmy w grze Cournota-Nasha z bilateralną asymetrią informacji o niepewnym popycie",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 2",
pages = "789-798",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo KREOS",
year = "2003",
isbn = "83-916357-2-4",
}
23
@article{UEK:2168223050,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Asymetria informacji o niepewnym popycie a struktury finansowe duopolistów",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "974",
pages = "357-369",
adress = "",
year = "2003",
}
24
@unpublished{UEK:2168265510,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Wymiana międzynarodowa z niekompletną informacją",
booktitle = "Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską",
pages = "28-33",
year = "2002",
}
25
@article{UEK:2168244174,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Interakcje rynków finansowych i rynków produktów",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "965",
pages = "117-123",
adress = "",
year = "2002",
}
26
@inbook{UEK:2168225948,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Wymiana międzynarodowa z niekompletną informacją",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "273-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2002",
isbn = "83-88397-05-1",
}
27
@inbook{UEK:2168240792,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Wpływ decyzji finansowych na wartość firmy oligopolistycznej",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2",
pages = "781-786",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Kreos",
year = "2002",
isbn = "83-916357-0-8",
}
28
@inbook{UEK:2168228778,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Wzory finansowania przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych i rozwijających się",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "149-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
29
@book{UEK:2168249444,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Meandry biznesu : firma",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2",
}
30
@book{UEK:2168262070,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Meandry biznesu : rynki",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2",
}
31
@book{UEK:2168244026,
author = "Krzysztof Kosiec and Mirosław Raczyński",
title = "Rynki polityczne a ekonomia : strategie polityczne firm państwowych w rywalizacji rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1998",
isbn = "83-7052-816-3",
}
32
@book{UEK:2168244030,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Efektywność a równowaga ogólna : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-51-8",
}
33
@unpublished{UEK:2168257200,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Mechanizm cenowy w efektywnym gospodarowaniu",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna ",
pages = "1-10 [103]-[112]",
year = "1996",
}
34
@book{UEK:2168244028,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Grabież w wielkim biznesie : dług bankowy jako instrument strategii wypierania i grabieży firmy oligopolistycznej",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1996",
isbn = "83-04-0494-8",
}
35
@article{UEK:2168242194,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Sparaliżowana ręka Adama Smitha",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "51/52",
pages = "35-37",
year = "1996",
}
36
@article{UEK:2168238176,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Wojna cenowa w oligopolu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "465",
pages = "109-121",
year = "1996",
}
37
@inbook{UEK:2166191086,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Optymalna alokacja a rynkowa organizacja gospodarki",
booktitle = "Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne",
pages = "7-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
issn = "1506-5618",
}
38
@article{UEK:2168262790,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Ceny i ilości w konkurencji oligopolistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "450",
pages = "105-125",
year = "1995",
}
39
@book{UEK:2168262064,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Meandry biznesu : firma",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1995",
}
40
@unpublished{UEK:2168273374,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Dług bankowy jako instrument w strategii wypierania firmy oligopolistycznej",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
41
@book{UEK:2168262066,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Meandry biznesu : rynki",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
}
42
@unpublished{UEK:2168257078,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Wojna cenowa w oligopolu",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu ",
pages = "1-17 [184]-[200]",
year = "1994",
}
43
@book{UEK:2168271086,
author = "Adam Cygan and Zofia Dach and Krzysztof Kosiec",
title = "Mikroekonomia - zachowania rynkowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Brzeska Oficyna Wydawnicza",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
44
@unpublished{UEK:2168256172,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Krótko- i średniookresowa strategia oligopolu",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu ",
pages = "1-31 [105]-[135]",
year = "1994",
}
45
@book{UEK:2168244022,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Meandry biznesu : rynki",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1993",
}
46
@book{UEK:2168271082,
author = "Adam Cygan and Zofia Dach and Krzysztof Kosiec",
title = "Mikroekonomia - zachowania rynkowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
47
@article{UEK:2168251044,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Metodologiczne podstawy ekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "389",
pages = "61-74",
year = "1992",
}
48
@article{UEK:2168273350,
author = "Krzysztof Kosiec",
title = "Rozważania nad naukowością teorii ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "159-170",
year = "1991",
url = {},
}
49
@unpublished{UEK:2163754136,
author = "Małgorzata Czermińska and Henryk Czubek and Agnieszka Hajdukiewicz and Stanisława Klima and Krzysztof Kosiec and Marek Maciejewski and Adam Michalik and Bożena Pera and Wojciech Zysk",
title = "Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID