Publikacje wybranego autora

Żabiński Zbigniew

Wydział Finansów, Katedra Prawa,

1

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 4 zaktual.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
220 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-013-5
Nr:
2168243572
skrypt
2

Tytuł:
Encyklopedia prawa dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
236 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-68-2
Nr:
2168243600
monografia
3

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996
Opis fizyczny:
223 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-74-2
Nr:
2168320323
skrypt
4

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Wydanie:
Wyd. 4
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-97-1
Nr:
2168245538
skrypt
5

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Wydanie:
Wyd. 3 zaktual. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
104 s.; 24 cm
Nr:
2168245536
skrypt
6

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 2 zaktual.i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
223 s.; 24 cm
Nr:
2168320317
skrypt
7

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Wydanie:
Wyd. 2. zm. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
111 s.; 24 cm
Nr:
2168320121
skrypt
8

Tytuł:
Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym = Money in International Private Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2168242350
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej = The Development of Monetary Systems in Western and Northern Europe
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989
Opis fizyczny:
167 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02992-8
Nr:
2168339921
monografia
10

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320115
skrypt
11

Tytuł:
Problem jednorodności rynku środków spożywczych na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku = Le Problème d'homogénéité du marché des denrées alimentairres en Pologne du XVIe au XVIII e siècles
Źródło:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 50 (1989) , s. 55-60. - Rez.
Nr:
2168341837
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Wydanie:
Wyd. 4.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
61 s.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168339103
książka
13

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
174, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168320101
skrypt
14

Tytuł:
Ekonomika emisji pieniądza monetarnego = Economics of Coinage Issue
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 5. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318513
varia
15

Tytuł:
Siła nabywcza złotego na tle walut światowych = The Purchasing Power of the Polish Zloty against the Background of the World Currencies
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318519
varia
16

Tytuł:
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 1, the Middle Ages. Część 1, Średniowiecze
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 5-6. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318469
varia
17

Tytuł:
Pieniądz dzisiejszy = Today's Money
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 63-64. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318483
varia
18

Tytuł:
Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego = Remarks on Cheque Traffic Regulations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2168242230
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 2, The Modern Times. Część 2, Czasy nowożytne
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318471
varia
20

Tytuł:
Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej = Civil-law Problems of Cash Payments in the Light of Economic Reform
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 295. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333349
varia
21

Tytuł:
Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985) , s. 15-20
Nr:
2168261392
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Dewaluacje pieniądza we Francji i Anglii pomiędzy IX a XVIII wiekiem
Źródło:
Nummus et historia : pieniądz Europy średniowiecznej / red. Stefan K. Kuczyński, Stanisław Suchodolski - Warszawa: PTAiN, 1985, s. 321-328
ISBN:
83-00-02244-9
Nr:
2168348878
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Profesor Albin Żabiński
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1985. - R. 24, nr 2/85, s. 120-122
Nr:
2168230770
varia
24

Tytuł:
Siła nabywcza złotego na tle cen światowych = The Buying Power of the Zloty Against the Structure of the World Prices
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 9-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246764
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa = Teaching the Principles of Law Application in Higher Schools of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168242272
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej = Problems of the Price-System in Socialist Economy - in View of the Methods of Cost Calculation in Linked Production
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 69-76. - Summ., rez.
Nr:
2168272886
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni = Legal Character of Resolutions of Co-operative's Collegiate Bodies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 19-32. - Rez., summ.
Nr:
2168254772
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań = Systematics of Property Rights : Material and Conventional Rights
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983) , s. 221-235. - Rez., summ.
Nr:
2168242908
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Elementy prawa
Wydanie:
Wyd. 4 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1983
Opis fizyczny:
233 s.; 24 cm
Nr:
2168286119
skrypt
30

Tytuł:
Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki = Copper Inflation in 17th-cent : Poland and Its Effects
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 302. - Referat ukaże się w Sprawozdaniach z VIII Ogólnopolskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli, 1980.
Nr:
2168333327
varia
31

Tytuł:
Prawo gospodarcze
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
137 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168339919
podręcznik
32

Tytuł:
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych = The Possible Applications of Biological Index of the Purchasing Power of Money to the Estimation of Some Economic Values
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333265
varia
33

Tytuł:
Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu = The Purchasing Power of Money in the Middle Ages
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 283-284. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333317
varia
34

Tytuł:
Systemy pieniężne na ziemiach polskich = Monetary Systems on Polish Territories
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981
Opis fizyczny:
258 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Komisji Archeologicznej ; nr 20)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-04-00569-7
Nr:
2168345834
monografia
35

Tytuł:
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny) = Possibilities of Applying a Biological Index of Purchasing Power of Money to Measure Some Economic Phenomena
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247426
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą
Adres wydawniczy:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980
Opis fizyczny:
83 s.; 24 cm
Nr:
2168286131
skrypt
37

Tytuł:
Elementy prawa
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980
Opis fizyczny:
198 s.; 24 cm
Nr:
2168286129
skrypt
38

Tytuł:
Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej = Sixty Years of Currency in Independent Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 335-336. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333397
varia
39

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Wydanie:
Wyd. 3 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
53, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339101
książka
40

Tytuł:
Rozwój systemów monetarnych na Śląsku = Development of Silesian Currencies
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271700
varia
41

Tytuł:
Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych = A history of Coin Circulation on the Area of Poland in the Primeval Time
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271706
varia
42

Tytuł:
Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978) , s. 84-87
Nr:
2168219992
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Banki spółdzielcze w Polsce w świetle prawa spółdzielczego i bankowego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Zakład Wydawnictw CZSR, 1978
Opis fizyczny:
208, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Studia, Materiały i Przyczynki Spółdzielczego Instytutu Badawczego ; 31)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345272
monografia
44

Tytuł:
Elementy prawa
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978
Opis fizyczny:
291 s.; 24 cm
Nr:
2168286125
skrypt
45

Tytuł:
Siła nabywcza pieniądza w starożytności = The Purchasing Power of Money in Antiquity
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 312. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271776
varia
46

Tytuł:
Reformy monetrane Zygmunta III = Sigismund Vasa's Currency Reforms
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 13. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271766
varia
47

Tytuł:
Systemy monetarne czasów saskich = Coinage Systems during the Reign of the Saxons
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 8. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271764
varia
48

Tytuł:
Elementy prawa. Część II
Adres wydawniczy:
Kraków: [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1976
Opis fizyczny:
191 s.; 24 cm
Nr:
2168286123
skrypt
49

Tytuł:
Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza = Coin Mintage Reform in the Reign of John Casimir in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 6-7. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315487
varia
50

Tytuł:
Charakter prawny statutu spółdzielni
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 10, nr 1 (37) (1976) , s. 77-84
Nr:
2168283113
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Opis fizyczny:
89 s.; 26 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168339099
książka
52

Tytuł:
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych = The Biological Index of Purchasing Force of Money and the Chances for Its Application to Legal Relations
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315489
varia
53

Tytuł:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
235 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168242586
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
54

Tytuł:
Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Creation and Development of the Economic Academy in Kraków
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975) , s. 26-32
Nr:
2168259846
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Teoria kursów monet kruszcowych = The Metal Coins Exchange Rate Theory
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333117
varia
57

Tytuł:
Elementy prawa. Część I
Adres wydawniczy:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975
Opis fizyczny:
185 s.; 24 cm
Nr:
2168286121
skrypt
58

Tytuł:
Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku = The Application of Trend Line in Research on the Purchasing Power of the Grosz during the Fifteenth and Sixteenth Centuries
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 1-2
Nr:
2168333031
varia
59

Tytuł:
Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego = The Concept of Property and Its Effect on the Formation of the Civil-law System
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 93-94
Nr:
2168333043
varia
60

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny:
85, [1] s.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339097
książka
61

Tytuł:
Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku = The Value of Money in Poland during the Seventieth and Eighteenth Centuries
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 13-14
Nr:
2168333035
varia
62

Tytuł:
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law upon the Shaping of Civil Law Concepts
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972) , s. s. 89-107. - Summ., rez.
Nr:
2168261420
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki) = The Possibilities of Using Computers in Archaeology (Especially in Numismatics)
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 3-4
Nr:
2168333015
varia
64

Tytuł:
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law Upon the Formation of Economic Conceptions
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972.
Nr:
2168333009
varia
65

Tytuł:
Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw = Methodological Principles of Managerial Accounting
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971) , s. 39-56. - Summ., rez.
Nr:
2168261600
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168249636
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej = Legal Status of the Book-keeping and Financial Service
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970) , s. 109-117. - Summ., rez.
Nr:
2168249812
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 18, nr 11 (1970) , s. 87-93
Nr:
2168285853
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
L'indice biologique du pouvoir d'achat de la monnaie
Źródło:
Annales : économies, sociétés, civilisation. - R. 23, nr 4 (1968) , s. 808-818
Nr:
2168341833
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów = The Responsibility of the Carrier as the Reflection of the Legal Character of the (Goods) Carriage Contract
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961
Opis fizyczny:
239 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 1)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286135
monografia
71

Tytuł:
Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych = Amortisation as a Function of The Depretiation of Fixed Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959) , s. 85-113. - Rez., summ.
Nr:
2168277809
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa = The Calculation of Joint Costs Exemplified in Gas Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1958) , s. 49-79. - Rez., summ.
Nr:
2168277839
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza = Indice biologique du pouvoir d'achat de l'argent
Źródło:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 20 (1958) , s. 37-53. - Rez.
Nr:
2168341831
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1957
Opis fizyczny:
115 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/5
Nr:
2168304539
doktorat
75

Tytuł:
Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957) , s. 221-247
Nr:
2168278017
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Podstawy prawne planowania gospodarczego
Źródło:
Przegląd Notarialny. - z. 1-2 (1950) , s. 9-18
Nr:
2168348858
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Konstrukcja prawna obrotu pieniężnego w polskiej gospodarce planowej
Źródło:
Przegląd Notarialny. - z. 9-10 (1950) , s. 229-242
Nr:
2168348860
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
O zasadach określania prawdopodobieństwa
Źródło:
Wiadomości Ubezpieczeniowe. - R. 4, nr 4 (1950) , s. 58-60
Nr:
2168348866
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Spółka jawna jako podmiot praw
Źródło:
Przegląd Notarialny. - z. 9-10 (1949) , s. 305-324
Nr:
2168348222
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Uwagi w sprawie normalizacji klawiatury maszyn do pisania
Źródło:
Wiadomości PKN : organ urzędowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. - z. 12 (1949) , s. 672
Nr:
2168348162
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Jednoosobowa spółka kapitałowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Wydawniczy "Świat i Wiedza", 1948
Opis fizyczny:
94 s.; 21 cm
Seria:
(Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339915
monografia
82

Tytuł:
Korespondencja handlowa
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1947
Opis fizyczny:
158, [1] s.; 21 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168339917
podręcznik
83

Tytuł:
Odsetki od weksli nie przedstawionych do zapłaty
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (1938) , s. 40-42
Nr:
2168341539
artykuł w czasopiśmie
1
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4 zaktual. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 220 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-013-5
2
Encyklopedia prawa dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 236 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-68-2
3
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996. - 223 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-74-2
4
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-97-1
5
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3 zaktual. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 104 s. ; 24 cm
6
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zaktual.i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 223 s. ; 24 cm
7
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2. zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 111 s. ; 24 cm
8
Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym = Money in International Private Law / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej = The Development of Monetary Systems in Western and Northern Europe / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - 167 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - ISBN 83-04-02992-8
10
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 165 s. ; 24 cm
11
Problem jednorodności rynku środków spożywczych na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku = Le Problème d'homogénéité du marché des denrées alimentairres en Pologne du XVIe au XVIII e siècles / Zbigniew ŻABIŃSKI // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 50 (1989), s. 55-60. - Rez. - ISSN 0080-3634
12
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 4. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 61 s. ; 24 cm
13
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 174, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
14
Ekonomika emisji pieniądza monetarnego = Economics of Coinage Issue / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 5. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
15
Siła nabywcza złotego na tle walut światowych = The Purchasing Power of the Polish Zloty against the Background of the World Currencies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
16
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 1, the Middle Ages. Część 1, Średniowiecze / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 5-6. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
17
Pieniądz dzisiejszy = Today's Money / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 63-64. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
18
Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego = Remarks on Cheque Traffic Regulations / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
19
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 2, The Modern Times. Część 2, Czasy nowożytne / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
20
Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej = Civil-law Problems of Cash Payments in the Light of Economic Reform / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 295. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
21
Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 15-20. - ISSN 0208-7944
22
Dewaluacje pieniądza we Francji i Anglii pomiędzy IX a XVIII wiekiem / Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Nummus et historia : pieniądz Europy średniowiecznej / red. Stefan K. Kuczyński, Stanisław Suchodolski. - Warszawa: PTAiN, 1985. - S. 321-328. - ISBN 83-00-02244-9
23
Profesor Albin Żabiński / Zbigniew ŻABIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985), s. 120-122. - ISSN 0079-578X
24
Siła nabywcza złotego na tle cen światowych = The Buying Power of the Zloty Against the Structure of the World Prices / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 9-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
25
Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa = Teaching the Principles of Law Application in Higher Schools of Economics / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
26
Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej = Problems of the Price-System in Socialist Economy - in View of the Methods of Cost Calculation in Linked Production / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 69-76. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
27
Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni = Legal Character of Resolutions of Co-operative's Collegiate Bodies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 19-32. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań = Systematics of Property Rights : Material and Conventional Rights / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 221-235. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
29
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1983. - 233 s. ; 24 cm
30
Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki = Copper Inflation in 17th-cent : Poland and Its Effects / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 302. - Referat ukaże się w Sprawozdaniach z VIII Ogólnopolskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli, 1980. - ISSN 0079-354X
31
Prawo gospodarcze / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
32
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych = The Possible Applications of Biological Index of the Purchasing Power of Money to the Estimation of Some Economic Values / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
33
Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu = The Purchasing Power of Money in the Middle Ages / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979 (1981), s. 283-284. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
34
Systemy pieniężne na ziemiach polskich = Monetary Systems on Polish Territories / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. - 258 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Prace Komisji Archeologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3256 ; nr 20). - ISBN 83-04-00569-7
35
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych (artykuł dyskusyjny) = Possibilities of Applying a Biological Index of Purchasing Power of Money to Measure Some Economic Phenomena / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
36
Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980. - 83 s. ; 24 cm
37
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980. - 198 s. ; 24 cm
38
Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej = Sixty Years of Currency in Independent Poland / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 335-336. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
39
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
40
Rozwój systemów monetarnych na Śląsku = Development of Silesian Currencies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
41
Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych = A history of Coin Circulation on the Area of Poland in the Primeval Time / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
42
Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978), s. 84-87. - ISSN 0079-578X
43
Banki spółdzielcze w Polsce w świetle prawa spółdzielczego i bankowego / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR, 1978. - 208, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Studia, Materiały i Przyczynki / Spółdzielczy Instytut Badawczy, ISSN 0137-1614 ; 31)
44
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978. - 291 s. ; 24 cm
45
Siła nabywcza pieniądza w starożytności = The Purchasing Power of Money in Antiquity / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 312. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
46
Reformy monetrane Zygmunta III = Sigismund Vasa's Currency Reforms / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 13. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
47
Systemy monetarne czasów saskich = Coinage Systems during the Reign of the Saxons / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 8. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
48
Elementy prawa. Część II / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1976. - 191 s. ; 24 cm
49
Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza = Coin Mintage Reform in the Reign of John Casimir in Poland / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 6-7. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
50
Charakter prawny statutu spółdzielni / Zbigniew ŻABIŃSKI // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 10, nr 1 (37) (1976), s. 77-84. - ISSN 0138-0419
51
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - 89 s. ; 26 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
52
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych = The Biological Index of Purchasing Force of Money and the Chances for Its Application to Legal Relations / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
53
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - 235 s. : il. ; 23 cm
54
Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Creation and Development of the Economic Academy in Kraków / Zbigniew ŻABIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975), s. 26-32. - ISSN 0438-5403
55
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
56
Teoria kursów monet kruszcowych = The Metal Coins Exchange Rate Theory / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
57
Elementy prawa. Część I / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975. - 185 s. ; 24 cm
58
Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku = The Application of Trend Line in Research on the Purchasing Power of the Grosz during the Fifteenth and Sixteenth Centuries / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 1-2. - ISSN 0079-354X
59
Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego = The Concept of Property and Its Effect on the Formation of the Civil-law System / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 93-94. - ISSN 0079-354X
60
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 85, [1] s. ; 29 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
61
Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku = The Value of Money in Poland during the Seventieth and Eighteenth Centuries / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 13-14. - ISSN 0079-354X
62
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law upon the Shaping of Civil Law Concepts / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. s. 89-107. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
63
Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki) = The Possibilities of Using Computers in Archaeology (Especially in Numismatics) / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 3-4. - ISSN 0079-354X
64
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law Upon the Formation of Economic Conceptions / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972. - ISSN 0079-354X
65
Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw = Methodological Principles of Managerial Accounting / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 39-56. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
66
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises / Stefan GÓRNIAK, Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
67
Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej = Legal Status of the Book-keeping and Financial Service / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970), s. 109-117. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
68
Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Życie Szkoły Wyższej . - R. 18, nr 11 (1970), s. 87-93. - ISSN 0591-2377
69
L'indice biologique du pouvoir d'achat de la monnaie / Zbigniew ZABINSKI // Annales : économies, sociétés, civilisation. - R. 23, nr 4 (1968), s. 808-818. - Pełny tekst: https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1968_num_23_4_421963. - ISSN 1953-8146
70
Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów = The Responsibility of the Carrier as the Reflection of the Legal Character of the (Goods) Carriage Contract / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 1)
71
Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych = Amortisation as a Function of The Depretiation of Fixed Assets / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959), s. 85-113. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
72
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa = The Calculation of Joint Costs Exemplified in Gas Industry / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1958), s. 49-79. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
73
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza = Indice biologique du pouvoir d'achat de l'argent / Zbigniew ŻABIŃSKI // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 20 (1958), s. 37-53. - Rez. - ISSN 0080-3634
74
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa / Zbigniew ŻABIŃSKI ; Promotor: Stefan GÓRNIAK. - Kraków, 1957. - 115 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 221-247. - ISSN 0075-5125
76
Podstawy prawne planowania gospodarczego / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Notarialny. - z. 1-2 (1950), s. 9-18
77
Konstrukcja prawna obrotu pieniężnego w polskiej gospodarce planowej / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Notarialny. - z. 9-10 (1950), s. 229-242
78
O zasadach określania prawdopodobieństwa / Zbigniew ŻABIŃSKI // Wiadomości Ubezpieczeniowe. - R. 4, nr 4 (1950), s. 58-60. - ISSN 0137-7264
79
Spółka jawna jako podmiot praw / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Notarialny. - z. 9-10 (1949), s. 305-324
80
Uwagi w sprawie normalizacji klawiatury maszyn do pisania / Zbigniew ŻABIŃSKI // Wiadomości PKN : organ urzędowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. - z. 12 (1949), s. 672. - ISSN 0029-179X
81
Jednoosobowa spółka kapitałowa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Instytut Wydawniczy "Świat i Wiedza", 1948. - 94 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie)
82
Korespondencja handlowa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : [s.n.], 1947. - 158, [1] s. ; 21 cm
83
Odsetki od weksli nie przedstawionych do zapłaty / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (1938), s. 40-42
1
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1999), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 4 zaktual.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 220 s.
2
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1998), Encyklopedia prawa dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 236 s.
3
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 223 s.
4
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 4Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 104 s.
5
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1994), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 3 zaktual. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
6
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1993), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 2 zaktual.i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 223 s.
7
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1992), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 2. zm. i uzup. Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
8
Żabiński Z., (1990), Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 325, s. 5-15.
9
Żabiński Z., (1989), Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 167 s.
10
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1989), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
11
Żabiński Z., (1989), Problem jednorodności rynku środków spożywczych na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 50, s. 55-60.
12
Małecki J., Żabiński Z., (1988), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 4.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
13
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1988), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 174, [1] s.
14
Żabiński Z., (1987), Ekonomika emisji pieniądza monetarnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 5.
15
Żabiński Z., (1987), Siła nabywcza złotego na tle walut światowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 61-62.
16
Żabiński Z., (1987), Niemieckie systemy pieniężne. Część 1, Średniowiecze, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 5-6.
17
Żabiński Z., (1987), Pieniądz dzisiejszy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 63-64.
18
Żabiński Z., (1987), Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 242, s. 5-15.
19
Żabiński Z., (1987), Niemieckie systemy pieniężne. Część 2, Czasy nowożytne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 23-24.
20
Żabiński Z., (1986), Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 295.
21
Żabiński Z., (1985), Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 15-20.
22
Żabiński Z., (1985), Dewaluacje pieniądza we Francji i Anglii pomiędzy IX a XVIII wiekiem. [W:] Kuczyński , Suchodolski S. (red.), Nummus et historia : pieniądz Europy średniowiecznej, Warszawa : PTAiN, s. 321-328.
23
Żabiński Z., (1985), Profesor Albin Żabiński, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 2/85, s. 120-122.
24
Żabiński Z., (1985), Siła nabywcza złotego na tle cen światowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 9-18.
25
Żabiński Z., (1984), Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 199, s. 5-16.
26
Żabiński Z., (1984), Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 69-76.
27
Żabiński Z., (1984), Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 19-32.
28
Żabiński Z., (1983), Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 221-235.
29
Żabiński Z., (1983), Elementy prawa, Wyd. 4 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 233 s.
30
Żabiński Z., (1982), Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 302.
31
Żabiński Z., (1982), Prawo gospodarcze, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 137 s.
32
Żabiński Z., (1981), Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45.
33
Żabiński Z., (1981), Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 283-284.
34
Żabiński Z., (1981), Systemy pieniężne na ziemiach polskich, (Prace Komisji Archeologicznej, nr 20), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 258 s.
35
Żabiński Z., (1980), Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych (artykuł dyskusyjny), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 33-41.
36
Żabiński Z., (1980), Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą, Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 83 s.
37
Żabiński Z., (1980), Elementy prawa, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 198 s.
38
Żabiński Z., (1980), Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 335-336.
39
Małecki J., Żabiński Z., (1979), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53, [1] s.
40
Żabiński Z., (1979), Rozwój systemów monetarnych na Śląsku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 28-29.
41
Żabiński Z., (1979), Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 8-9.
42
Żabiński Z., (1978), Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych, "Problemy Ekonomiczne", nr 1/65 (R. 17), s. 84-87.
43
Żabiński Z., (1978), Banki spółdzielcze w Polsce w świetle prawa spółdzielczego i bankowego, (Studia, Materiały i Przyczynki Spółdzielczego Instytutu Badawczego, 31), Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR, 208, [1] s.
44
Żabiński Z., (1978), Elementy prawa, Wyd. 2 popr.Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 291 s.
45
Żabiński Z., (1977), Siła nabywcza pieniądza w starożytności, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 312.
46
Żabiński Z., (1977), Reformy monetrane Zygmunta III, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 13.
47
Żabiński Z., (1977), Systemy monetarne czasów saskich, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 8.
48
Żabiński Z., (1976), Elementy prawa. Część II, Kraków : [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 191 s.
49
Żabiński Z., (1976), Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 6-7.
50
Żabiński Z., (1976), Charakter prawny statutu spółdzielni, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 10, nr 1 (37), s. 77-84.
51
Małecki J., Żabiński Z., (1976), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 s.
52
Żabiński Z., (1976), Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 64-65.
53
Bolland S., Żabiński Z. (red.), (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 235 s.
54
Żabiński Z., (1975), Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Handel Wewnętrzny", R. 21, nr 2 (122), s. 26-32.
55
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
56
Żabiński Z., (1975), Teoria kursów monet kruszcowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 8-9.
57
Żabiński Z., (1975), Elementy prawa. Część I, Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 185 s.
58
Żabiński Z., (1974), Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 1-2.
59
Żabiński Z., (1974), Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 93-94.
60
Małecki J., Żabiński Z., (1974), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 85, [1] s.
61
Żabiński Z., (1974), Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 13-14.
62
Żabiński Z., (1972), Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. s. 89-107.
63
Żabiński Z., (1972), Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 3-4.
64
Żabiński Z., (1972), Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39.
65
Żabiński Z., (1971), Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 39-56.
66
Górniak S., Żabiński Z., (1971), Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 41, s. 5-17.
67
Żabiński Z., (1970), Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 42, s. 109-117.
68
Żabiński Z., (1970), Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 18, nr 11, s. 87-93.
69
Żabiński Z., (1968), L'indice biologique du pouvoir d'achat de la monnaie, "Annales : économies, sociétés, civilisation", R. 23, nr 4, s. 808-818; https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1968_num_23_4_421963
70
Żabiński Z., (1961), Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 239 s.
71
Żabiński Z., (1959), Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 7, s. 85-113.
72
Żabiński Z., (1958), Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 4, s. 49-79.
73
Żabiński Z., (1958), Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 20, s. 37-53.
74
Żabiński Z., (1957), Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa, Prom. Górniak S., Kraków : , 115 k.
75
Żabiński Z., (1957), Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 221-247.
76
Żabiński Z., (1950), Podstawy prawne planowania gospodarczego, "Przegląd Notarialny", z. 1-2, s. 9-18.
77
Żabiński Z., (1950), Konstrukcja prawna obrotu pieniężnego w polskiej gospodarce planowej, "Przegląd Notarialny", z. 9-10, s. 229-242.
78
Żabiński Z., (1950), O zasadach określania prawdopodobieństwa, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", R. 4, nr 4, s. 58-60.
79
Żabiński Z., (1949), Spółka jawna jako podmiot praw, "Przegląd Notarialny", z. 9-10, s. 305-324.
80
Żabiński Z., (1949), Uwagi w sprawie normalizacji klawiatury maszyn do pisania, "Wiadomości PKN : organ urzędowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego", z. 12, s. 672.
81
Żabiński Z., (1948), Jednoosobowa spółka kapitałowa, Kraków : Instytut Wydawniczy "Świat i Wiedza", 94 s.
82
Żabiński Z., (1947), Korespondencja handlowa, Kraków : [s.n.], 158, [1] s.
83
Żabiński Z., (1938), Odsetki od weksli nie przedstawionych do zapłaty, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1, s. 40-42.
1
@book{skrUEK:2168243572,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 zaktual.",
isbn = "83-7252-013-5",
}
2
@book{monUEK:2168243600,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Encyklopedia prawa dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-68-2",
}
3
@book{skrUEK:2168320323,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-74-2",
}
4
@book{skrUEK:2168245538,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-97-1",
}
5
@book{skrUEK:2168245536,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 3 zaktual. i uzup.",
}
6
@book{skrUEK:2168320317,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zaktual.i uzup.",
}
7
@book{skrUEK:2168320121,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
edition = "Wyd. 2. zm. i uzup. ",
}
8
@article{artUEK:2168242350,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "325",
pages = "5-15",
year = "1990",
}
9
@book{monUEK:2168339921,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1989",
isbn = "83-04-02992-8",
}
10
@book{skrUEK:2168320115,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
11
@article{artUEK:2168341837,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Problem jednorodności rynku środków spożywczych na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 50",
pages = "55-60",
year = "1989",
}
12
@book{ksiUEK:2168339103,
author = "Jan M. Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
url = {},
edition = "Wyd. 4.",
}
13
@book{skrUEK:2168320101,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
14
@misc{varUEK:2168318513,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Ekonomika emisji pieniądza monetarnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "5",
year = "1987",
}
15
@misc{varUEK:2168318519,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Siła nabywcza złotego na tle walut światowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "61-62",
year = "1987",
}
16
@misc{varUEK:2168318469,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Niemieckie systemy pieniężne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "5-6",
year = "1987",
}
17
@misc{varUEK:2168318483,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pieniądz dzisiejszy",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "63-64",
year = "1987",
}
18
@article{artUEK:2168242230,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "242",
pages = "5-15",
year = "1987",
}
19
@misc{varUEK:2168318471,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Niemieckie systemy pieniężne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "23-24",
year = "1987",
}
20
@misc{varUEK:2168333349,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "295",
year = "1986",
}
21
@article{artUEK:2168261392,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "15-20",
year = "1985",
}
22
@inbook{fmUEK:2168348878,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Dewaluacje pieniądza we Francji i Anglii pomiędzy IX a XVIII wiekiem",
booktitle = "Nummus et historia : pieniądz Europy średniowiecznej",
pages = "321-328",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTAiN",
year = "1985",
isbn = "83-00-02244-9",
}
23
@misc{varUEK:2168230770,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Profesor Albin Żabiński",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 2/85",
pages = "120-122",
year = "1985",
}
24
@article{artUEK:2168246764,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Siła nabywcza złotego na tle cen światowych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "9-18",
year = "1985",
}
25
@article{artUEK:2168242272,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "199",
pages = "5-16",
year = "1984",
}
26
@article{artUEK:2168272886,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "69-76",
year = "1984",
}
27
@article{artUEK:2168254772,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "19-32",
year = "1984",
}
28
@article{artUEK:2168242908,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "221-235",
year = "1983",
}
29
@book{skrUEK:2168286119,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1983",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
}
30
@misc{varUEK:2168333327,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "302",
year = "1982",
}
31
@book{podUEK:2168339919,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Prawo gospodarcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
32
@misc{varUEK:2168333265,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "45",
year = "1981",
}
33
@misc{varUEK:2168333317,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/2, lipiec-grudzień 1979",
pages = "283-284",
year = "1981",
}
34
@book{monUEK:2168345834,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Systemy pieniężne na ziemiach polskich",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1981",
issn = "0079-3256",
isbn = "83-04-00569-7",
}
35
@article{artUEK:2168247426,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "33-41",
year = "1980",
}
36
@book{skrUEK:2168286131,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1980",
}
37
@book{skrUEK:2168286129,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1980",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
}
38
@misc{varUEK:2168333397,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "335-336",
year = "1980",
}
39
@book{ksiUEK:2168339101,
author = "Jan M. Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
url = {},
edition = "Wyd. 3 popr.",
}
40
@misc{varUEK:2168271700,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Rozwój systemów monetarnych na Śląsku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "28-29",
year = "1979",
}
41
@misc{varUEK:2168271706,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "8-9",
year = "1979",
}
42
@article{artUEK:2168219992,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1/65 (R. 17)",
pages = "84-87",
year = "1978",
}
43
@book{monUEK:2168345272,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Banki spółdzielcze w Polsce w świetle prawa spółdzielczego i bankowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw CZSR",
year = "1978",
issn = "0137-1614",
}
44
@book{skrUEK:2168286125,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1978",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
45
@misc{varUEK:2168271776,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Siła nabywcza pieniądza w starożytności",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "312",
year = "1977",
}
46
@misc{varUEK:2168271766,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Reformy monetrane Zygmunta III",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "13",
year = "1977",
}
47
@misc{varUEK:2168271764,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Systemy monetarne czasów saskich",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "8",
year = "1977",
}
48
@book{skrUEK:2168286123,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1976",
}
49
@misc{varUEK:2168315487,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "6-7",
year = "1976",
}
50
@article{artUEK:2168283113,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Charakter prawny statutu spółdzielni",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 10, 1 (37)",
pages = "77-84",
year = "1976",
}
51
@book{ksiUEK:2168339099,
author = "Jan M. Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
52
@misc{varUEK:2168315489,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "64-65",
year = "1976",
}
53
@book{monUEK:2168242586,
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
editor = Bolland Stefan,
editor = Żabiński Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
54
@article{artUEK:2168259846,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 21, 2 (122)",
pages = "26-32",
year = "1975",
}
55
@inbook{fmUEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
56
@misc{varUEK:2168333117,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Teoria kursów monet kruszcowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "8-9",
year = "1975",
}
57
@book{skrUEK:2168286121,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1975",
}
58
@misc{varUEK:2168333031,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "1-2",
year = "1974",
}
59
@misc{varUEK:2168333043,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "93-94",
year = "1974",
}
60
@book{ksiUEK:2168339097,
author = "Jan M. Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
url = {},
}
61
@misc{varUEK:2168333035,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "13-14",
year = "1974",
}
62
@article{artUEK:2168261420,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "s. 89-107",
year = "1972",
}
63
@misc{varUEK:2168333015,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "3-4",
year = "1972",
}
64
@misc{varUEK:2168333009,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "39",
year = "1972",
}
65
@article{artUEK:2168261600,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 11",
pages = "39-56",
year = "1971",
}
66
@article{artUEK:2168249636,
author = "Stefan Górniak and Zbigniew Żabiński",
title = "Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "41",
pages = "5-17",
year = "1971",
}
67
@article{artUEK:2168249812,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "42",
pages = "109-117",
year = "1970",
}
68
@article{artUEK:2168285853,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 18, 11",
pages = "87-93",
year = "1970",
}
69
@article{artUEK:2168341833,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "L'indice biologique du pouvoir d'achat de la monnaie",
journal = "Annales : économies, sociétés, civilisation",
number = "R. 23, 4",
pages = "808-818",
year = "1968",
doi = {http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1968.421963},
url = {https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1968_num_23_4_421963},
}
70
@book{monUEK:2168286135,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1961",
issn = "",
}
71
@article{artUEK:2168277809,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7",
pages = "85-113",
year = "1959",
}
72
@article{artUEK:2168277839,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "4",
pages = "49-79",
year = "1958",
}
73
@article{artUEK:2168341831,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 20",
pages = "37-53",
year = "1958",
}
74
@unpublished{drUEK:2168304539,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa",
adress = "Kraków",
year = "1957",
}
75
@article{artUEK:2168278017,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "221-247",
year = "1957",
}
76
@article{artUEK:2168348858,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawy prawne planowania gospodarczego",
journal = "Przegląd Notarialny",
number = "z. 1-2",
pages = "9-18",
year = "1950",
}
77
@article{artUEK:2168348860,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Konstrukcja prawna obrotu pieniężnego w polskiej gospodarce planowej",
journal = "Przegląd Notarialny",
number = "z. 9-10",
pages = "229-242",
year = "1950",
}
78
@article{artUEK:2168348866,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "O zasadach określania prawdopodobieństwa",
journal = "Wiadomości Ubezpieczeniowe",
number = "R. 4, 4",
pages = "58-60",
year = "1950",
}
79
@article{artUEK:2168348222,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Spółka jawna jako podmiot praw",
journal = "Przegląd Notarialny",
number = "z. 9-10",
pages = "305-324",
year = "1949",
}
80
@article{artUEK:2168348162,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Uwagi w sprawie normalizacji klawiatury maszyn do pisania",
journal = "Wiadomości PKN : organ urzędowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego",
number = "z. 12",
pages = "672",
year = "1949",
}
81
@book{monUEK:2168339915,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Jednoosobowa spółka kapitałowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Wydawniczy Świat i Wiedza",
year = "1948",
url = {},
issn = "",
}
82
@book{podUEK:2168339917,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Korespondencja handlowa",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1947",
url = {},
}
83
@article{artUEK:2168341539,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Odsetki od weksli nie przedstawionych do zapłaty",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "1",
pages = "40-42",
year = "1938",
}