Publikacje wybranego autora

Żabiński Zbigniew

Wydział Finansów, Katedra Prawa

1

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 4 zaktual.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
220 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-013-5
Nr:
2168243572
skrypt
2

Tytuł:
Encyklopedia prawa dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
236 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-68-2
Nr:
2168243600
monografia
3

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Wydanie:
Wyd. 4
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-97-1
Nr:
2168245538
skrypt
4

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996
Opis fizyczny:
223 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-74-2
Nr:
2168320323
skrypt
5

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Wydanie:
Wyd. 3 zaktual. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
104 s.; 24 cm
Nr:
2168245536
skrypt
6

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 2 zaktual.i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
223 s.; 24 cm
Nr:
2168320317
skrypt
7

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Wydanie:
Wyd. 2. zm. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
111 s.; 24 cm
Nr:
2168320121
skrypt
8

Tytuł:
Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym = Money in International Private Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2168242350
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320115
skrypt
10

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
174, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168320101
skrypt
11

Tytuł:
Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego = Remarks on Cheque Traffic Regulations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2168242230
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Pieniądz dzisiejszy = Today's Money
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 63-64. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318483
varia
13

Tytuł:
Siła nabywcza złotego na tle walut światowych = The Purchasing Power of the Polish Zloty against the Background of the World Currencies
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318519
varia
14

Tytuł:
Ekonomika emisji pieniądza monetarnego = Economics of Coinage Issue
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 5. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318513
varia
15

Tytuł:
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 1, the Middle Ages. Część 1, Średniowiecze
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 5-6. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318469
varia
16

Tytuł:
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 2, The Modern Times. Część 2, Czasy nowożytne
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318471
varia
17

Tytuł:
Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej = Civil-law Problems of Cash Payments in the Light of Economic Reform
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 295. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333349
varia
18

Tytuł:
Siła nabywcza złotego na tle cen światowych = The Buying Power of the Zloty Against the Structure of the World Prices
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 9-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246764
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Profesor Albin Żabiński
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1985. - R. 24, nr 2/85, s. 120-122
Nr:
2168230770
biogram
20

Tytuł:
Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985) , s. 15-20
Nr:
2168261392
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej = Problems of the Price-System in Socialist Economy - in View of the Methods of Cost Calculation in Linked Production
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 69-76. - Summ., rez.
Nr:
2168272886
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni = Legal Character of Resolutions of Co-operative's Collegiate Bodies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 19-32. - Rez., summ.
Nr:
2168254772
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa = Teaching the Principles of Law Application in Higher Schools of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168242272
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Elementy prawa
Wydanie:
Wyd. 4 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1983
Opis fizyczny:
233 s.; 24 cm
Nr:
2168286119
skrypt
25

Tytuł:
Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań = Systematics of Property Rights : Material and Conventional Rights
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983) , s. 221-235. - Rez., summ.
Nr:
2168242908
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki = Copper Inflation in 17th-cent : Poland and Its Effects
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 302. - Referat ukaże się w Sprawozdaniach z VIII Ogólnopolskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli, 1980.
Nr:
2168333327
varia
27

Tytuł:
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych = The Possible Applications of Biological Index of the Purchasing Power of Money to the Estimation of Some Economic Values
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333265
varia
28

Tytuł:
Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu = The Purchasing Power of Money in the Middle Ages
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 283-284. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333317
varia
29

Tytuł:
Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą
Adres wydawniczy:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980
Opis fizyczny:
83 s.; 24 cm
Nr:
2168286131
skrypt
30

Tytuł:
Elementy prawa
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980
Opis fizyczny:
198 s.; 24 cm
Nr:
2168286129
skrypt
31

Tytuł:
Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej = Sixty Years of Currency in Independent Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 335-336. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333397
varia
32

Tytuł:
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny) = Possibilities of Applying a Biological Index of Purchasing Power of Money to Measure Some Economic Phenomena
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247426
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych = A history of Coin Circulation on the Area of Poland in the Primeval Time
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271706
varia
34

Tytuł:
Rozwój systemów monetarnych na Śląsku = Development of Silesian Currencies
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271700
varia
35

Tytuł:
Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978) , s. 84-87
Nr:
2168219992
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Elementy prawa
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978
Opis fizyczny:
291 s.; 24 cm
Nr:
2168286125
skrypt
37

Tytuł:
Reformy monetrane Zygmunta III = Sigismund Vasa's Currency Reforms
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 13. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271766
varia
38

Tytuł:
Siła nabywcza pieniądza w starożytności = The Purchasing Power of Money in Antiquity
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 312. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271776
varia
39

Tytuł:
Systemy monetarne czasów saskich = Coinage Systems during the Reign of the Saxons
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 8. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271764
varia
40

Tytuł:
Elementy prawa. Część II
Adres wydawniczy:
Kraków: [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1976
Opis fizyczny:
191 s.; 24 cm
Nr:
2168286123
skrypt
41

Tytuł:
Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza = Coin Mintage Reform in the Reign of John Casimir in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 6-7. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315487
varia
42

Tytuł:
Charakter prawny statutu spółdzielni
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 10, nr 1 (37) (1976) , s. 77-84
Nr:
2168283113
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych = The Biological Index of Purchasing Force of Money and the Chances for Its Application to Legal Relations
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315489
varia
44

Tytuł:
Elementy prawa. Część I
Adres wydawniczy:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975
Opis fizyczny:
185 s.; 24 cm
Nr:
2168286121
skrypt
45

Tytuł:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
235 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168242586
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
46

Tytuł:
Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975) , s. 26-32
Nr:
2168259846
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Teoria kursów monet kruszcowych = The Metal Coins Exchange Rate Theory
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333117
varia
48

Tytuł:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego = The Concept of Property and Its Effect on the Formation of the Civil-law System
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 93-94
Nr:
2168333043
varia
50

Tytuł:
Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku = The Value of Money in Poland during the Seventieth and Eighteenth Centuries
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 13-14
Nr:
2168333035
varia
51

Tytuł:
Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku = The Application of Trend Line in Research on the Purchasing Power of the Grosz during the Fifteenth and Sixteenth Centuries
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 1-2
Nr:
2168333031
varia
52

Tytuł:
Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki) = The Possibilities of Using Computers in Archaeology (Especially in Numismatics)
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 3-4
Nr:
2168333015
varia
53

Tytuł:
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law upon the Shaping of Civil Law Concepts
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972) , s. s. 89-107. - Summ., rez.
Nr:
2168261420
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law Upon the Formation of Economic Conceptions
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972.
Nr:
2168333009
varia
55

Tytuł:
Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw = Methodological Principles of Managerial Accounting
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971) , s. 39-56. - Summ., rez.
Nr:
2168261600
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168249636
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 18, nr 11 (1970) , s. 87-93
Nr:
2168285853
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej = Legal Status of the Book-keeping and Financial Service
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970) , s. 109-117. - Summ., rez.
Nr:
2168249812
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów = The Responsibility of the Carrier as the Reflection of the Legal Character of the (Goods) Carriage Contract
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961
Opis fizyczny:
239 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 1)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286135
habilitacja
60

Tytuł:
Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych = Amortisation as a Function of The Depretiation of Fixed Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959) , s. 85-113. - Rez., summ.
Nr:
2168277809
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa = The Calculation of Joint Costs Exemplified in Gas Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1958) , s. 49-79. - Rez., summ.
Nr:
2168277839
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957) , s. 221-247
Nr:
2168278017
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1957
Opis fizyczny:
115 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/5
Nr:
2168304539
doktorat
1
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4 zaktual. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 220 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-013-5
2
Encyklopedia prawa dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 236 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-68-2
3
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-97-1
4
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996. - 223 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-74-2
5
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3 zaktual. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 104 s. ; 24 cm
6
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zaktual.i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 223 s. ; 24 cm
7
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2. zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 111 s. ; 24 cm
8
Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym = Money in International Private Law / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 165 s. ; 24 cm
10
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 174, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
11
Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego = Remarks on Cheque Traffic Regulations / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Pieniądz dzisiejszy = Today's Money / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 63-64. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
13
Siła nabywcza złotego na tle walut światowych = The Purchasing Power of the Polish Zloty against the Background of the World Currencies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
14
Ekonomika emisji pieniądza monetarnego = Economics of Coinage Issue / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 5. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
15
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 1, the Middle Ages. Część 1, Średniowiecze / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 5-6. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
16
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 2, The Modern Times. Część 2, Czasy nowożytne / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
17
Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej = Civil-law Problems of Cash Payments in the Light of Economic Reform / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 295. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
18
Siła nabywcza złotego na tle cen światowych = The Buying Power of the Zloty Against the Structure of the World Prices / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 9-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
19
Profesor Albin Żabiński / Zbigniew ŻABIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985), s. 120-122. - ISSN 0079-578X
20
Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 15-20. - ISSN 0208-7944
21
Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej = Problems of the Price-System in Socialist Economy - in View of the Methods of Cost Calculation in Linked Production / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 69-76. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
22
Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni = Legal Character of Resolutions of Co-operative's Collegiate Bodies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 19-32. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
23
Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa = Teaching the Principles of Law Application in Higher Schools of Economics / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
24
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1983. - 233 s. ; 24 cm
25
Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań = Systematics of Property Rights : Material and Conventional Rights / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 221-235. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
26
Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki = Copper Inflation in 17th-cent : Poland and Its Effects / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 302. - Referat ukaże się w Sprawozdaniach z VIII Ogólnopolskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli, 1980. - ISSN 0079-354X
27
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych = The Possible Applications of Biological Index of the Purchasing Power of Money to the Estimation of Some Economic Values / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
28
Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu = The Purchasing Power of Money in the Middle Ages / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979 (1981), s. 283-284. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
29
Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980. - 83 s. ; 24 cm
30
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980. - 198 s. ; 24 cm
31
Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej = Sixty Years of Currency in Independent Poland / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 335-336. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
32
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny) = Possibilities of Applying a Biological Index of Purchasing Power of Money to Measure Some Economic Phenomena / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
33
Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych = A history of Coin Circulation on the Area of Poland in the Primeval Time / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
34
Rozwój systemów monetarnych na Śląsku = Development of Silesian Currencies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
35
Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978), s. 84-87. - ISSN 0079-578X
36
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978. - 291 s. ; 24 cm
37
Reformy monetrane Zygmunta III = Sigismund Vasa's Currency Reforms / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 13. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
38
Siła nabywcza pieniądza w starożytności = The Purchasing Power of Money in Antiquity / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 312. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
39
Systemy monetarne czasów saskich = Coinage Systems during the Reign of the Saxons / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 8. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
40
Elementy prawa. Część II / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1976. - 191 s. ; 24 cm
41
Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza = Coin Mintage Reform in the Reign of John Casimir in Poland / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 6-7. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
42
Charakter prawny statutu spółdzielni / Zbigniew ŻABIŃSKI // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 10, nr 1 (37) (1976), s. 77-84. - ISSN 0138-0419
43
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych = The Biological Index of Purchasing Force of Money and the Chances for Its Application to Legal Relations / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
44
Elementy prawa. Część I / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975. - 185 s. ; 24 cm
45
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - 235 s. : il. ; 23 cm
46
Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Zbigniew ŻABIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975), s. 26-32. - ISSN 0438-5403
47
Teoria kursów monet kruszcowych = The Metal Coins Exchange Rate Theory / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
48
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
49
Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego = The Concept of Property and Its Effect on the Formation of the Civil-law System / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 93-94. - ISSN 0079-354X
50
Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku = The Value of Money in Poland during the Seventieth and Eighteenth Centuries / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 13-14. - ISSN 0079-354X
51
Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku = The Application of Trend Line in Research on the Purchasing Power of the Grosz during the Fifteenth and Sixteenth Centuries / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 1-2. - ISSN 0079-354X
52
Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki) = The Possibilities of Using Computers in Archaeology (Especially in Numismatics) / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 3-4. - ISSN 0079-354X
53
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law upon the Shaping of Civil Law Concepts / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. s. 89-107. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
54
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law Upon the Formation of Economic Conceptions / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972. - ISSN 0079-354X
55
Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw = Methodological Principles of Managerial Accounting / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 39-56. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
56
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises / Stefan GÓRNIAK, Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
57
Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 18, nr 11 (1970), s. 87-93. - ISSN 0591-2377
58
Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej = Legal Status of the Book-keeping and Financial Service / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970), s. 109-117. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
59
Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów = The Responsibility of the Carrier as the Reflection of the Legal Character of the (Goods) Carriage Contract / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 1)
60
Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych = Amortisation as a Function of The Depretiation of Fixed Assets / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959), s. 85-113. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
61
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa = The Calculation of Joint Costs Exemplified in Gas Industry / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1958), s. 49-79. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
62
Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 221-247. - ISSN 0075-5125
63
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa / Zbigniew ŻABIŃSKI ; Promotor: Stefan GÓRNIAK. - Kraków, 1957. - 115 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1999), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 4 zaktual.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 220 s.
2
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1998), Encyklopedia prawa dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 236 s.
3
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 4Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 104 s.
4
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 223 s.
5
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1994), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 3 zaktual. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
6
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1993), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 2 zaktual.i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 223 s.
7
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1992), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 2. zm. i uzup. Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
8
Żabiński Z., (1990), Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 325, s. 5-15.
9
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1989), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
10
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1988), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 174, [1] s.
11
Żabiński Z., (1987), Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 242, s. 5-15.
12
Żabiński Z., (1987), Pieniądz dzisiejszy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 63-64.
13
Żabiński Z., (1987), Siła nabywcza złotego na tle walut światowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 61-62.
14
Żabiński Z., (1987), Ekonomika emisji pieniądza monetarnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 5.
15
Żabiński Z., (1987), Niemieckie systemy pieniężne. Część 1, Średniowiecze, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 5-6.
16
Żabiński Z., (1987), Niemieckie systemy pieniężne. Część 2, Czasy nowożytne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 23-24.
17
Żabiński Z., (1986), Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 295.
18
Żabiński Z., (1985), Siła nabywcza złotego na tle cen światowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 9-18.
19
Żabiński Z., (1985), Profesor Albin Żabiński. [W:] Problemy Ekonomiczne, s. 120-122.
20
Żabiński Z., (1985), Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 15-20.
21
Żabiński Z., (1984), Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 69-76.
22
Żabiński Z., (1984), Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 19-32.
23
Żabiński Z., (1984), Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 199, s. 5-16.
24
Żabiński Z., (1983), Elementy prawa, Wyd. 4 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 233 s.
25
Żabiński Z., (1983), Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 221-235.
26
Żabiński Z., (1982), Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 302.
27
Żabiński Z., (1981), Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45.
28
Żabiński Z., (1981), Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 283-284.
29
Żabiński Z., (1980), Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą, Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 83 s.
30
Żabiński Z., (1980), Elementy prawa, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 198 s.
31
Żabiński Z., (1980), Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 335-336.
32
Żabiński Z., (1980), Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych (artykuł dyskusyjny), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 33-41.
33
Żabiński Z., (1979), Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 8-9.
34
Żabiński Z., (1979), Rozwój systemów monetarnych na Śląsku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 28-29.
35
Żabiński Z., (1978), Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych, "Problemy Ekonomiczne", nr 1/65 (R. 17), s. 84-87.
36
Żabiński Z., (1978), Elementy prawa, Wyd. 2 popr.Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 291 s.
37
Żabiński Z., (1977), Reformy monetrane Zygmunta III, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 13.
38
Żabiński Z., (1977), Siła nabywcza pieniądza w starożytności, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 312.
39
Żabiński Z., (1977), Systemy monetarne czasów saskich, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 8.
40
Żabiński Z., (1976), Elementy prawa. Część II, Kraków : [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 191 s.
41
Żabiński Z., (1976), Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 6-7.
42
Żabiński Z., (1976), Charakter prawny statutu spółdzielni, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 10, nr 1 (37), s. 77-84.
43
Żabiński Z., (1976), Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 64-65.
44
Żabiński Z., (1975), Elementy prawa. Część I, Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 185 s.
45
Bolland S., Żabiński Z. (red.), (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 235 s.
46
Żabiński Z., (1975), Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Handel Wewnętrzny", R. 21, nr 2 (122), s. 26-32.
47
Żabiński Z., (1975), Teoria kursów monet kruszcowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 8-9.
48
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
49
Żabiński Z., (1974), Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 93-94.
50
Żabiński Z., (1974), Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 13-14.
51
Żabiński Z., (1974), Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 1-2.
52
Żabiński Z., (1972), Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 3-4.
53
Żabiński Z., (1972), Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. s. 89-107.
54
Żabiński Z., (1972), Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39.
55
Żabiński Z., (1971), Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 39-56.
56
Górniak S., Żabiński Z., (1971), Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 41, s. 5-17.
57
Żabiński Z., (1970), Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 18, nr 11, s. 87-93.
58
Żabiński Z., (1970), Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 42, s. 109-117.
59
Żabiński Z., (1961), Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 239 s.
60
Żabiński Z., (1959), Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 7, s. 85-113.
61
Żabiński Z., (1958), Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 4, s. 49-79.
62
Żabiński Z., (1957), Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 221-247.
63
Żabiński Z., (1957), Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa, Prom. Górniak S., Kraków : , 115 k.
1
@book{UEK:2168243572,
author = "Gnela Bogusława and Jachimowska-Jaskólska Lucyna and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 zaktual.",
isbn = "83-7252-013-5",
}
2
@book{UEK:2168243600,
author = "Gnela Bogusława and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Encyklopedia prawa dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-68-2",
}
3
@book{UEK:2168245538,
author = "Gnela Bogusława and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-97-1",
}
4
@book{UEK:2168320323,
author = "Gnela Bogusława and Jachimowska-Jaskólska Lucyna and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-74-2",
}
5
@book{UEK:2168245536,
author = "Gnela Bogusława and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 3 zaktual. i uzup.",
}
6
@book{UEK:2168320317,
author = "Gnela Bogusława and Jachimowska-Jaskólska Lucyna and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zaktual.i uzup.",
}
7
@book{UEK:2168320121,
author = "Gnela Bogusława and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
edition = "Wyd. 2. zm. i uzup. ",
}
8
@article{UEK:2168242350,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "325",
pages = "5-15",
year = "1990",
}
9
@book{UEK:2168320115,
author = "Gnela Bogusława and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "",
}
10
@book{UEK:2168320101,
author = "Gnela Bogusława and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
edition = "",
}
11
@article{UEK:2168242230,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "242",
pages = "5-15",
year = "1987",
}
12
@article{UEK:2168318483,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Pieniądz dzisiejszy",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "63-64",
year = "1987",
}
13
@article{UEK:2168318519,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Siła nabywcza złotego na tle walut światowych",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "61-62",
year = "1987",
}
14
@article{UEK:2168318513,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Ekonomika emisji pieniądza monetarnego",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "5",
year = "1987",
}
15
@article{UEK:2168318469,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Niemieckie systemy pieniężne",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "5-6",
year = "1987",
}
16
@article{UEK:2168318471,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Niemieckie systemy pieniężne",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "23-24",
year = "1987",
}
17
@article{UEK:2168333349,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "295",
year = "1986",
}
18
@article{UEK:2168246764,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Siła nabywcza złotego na tle cen światowych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "9-18",
year = "1985",
}
19
@inbook{UEK:2168230770,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Profesor Albin Żabiński",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 2/85",
pages = "120-122",
year = "1985",
}
20
@article{UEK:2168261392,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "15-20",
year = "1985",
}
21
@article{UEK:2168272886,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "69-76",
year = "1984",
}
22
@article{UEK:2168254772,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "19-32",
year = "1984",
}
23
@article{UEK:2168242272,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "199",
pages = "5-16",
year = "1984",
}
24
@book{UEK:2168286119,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1983",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
}
25
@article{UEK:2168242908,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "221-235",
year = "1983",
}
26
@article{UEK:2168333327,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "302",
year = "1982",
}
27
@article{UEK:2168333265,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "45",
year = "1981",
}
28
@article{UEK:2168333317,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/2, lipiec-grudzień 1979",
pages = "283-284",
year = "1981",
}
29
@book{UEK:2168286131,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1980",
}
30
@book{UEK:2168286129,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1980",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
}
31
@article{UEK:2168333397,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "335-336",
year = "1980",
}
32
@article{UEK:2168247426,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "33-41",
year = "1980",
}
33
@article{UEK:2168271706,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "8-9",
year = "1979",
}
34
@article{UEK:2168271700,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Rozwój systemów monetarnych na Śląsku",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "28-29",
year = "1979",
}
35
@article{UEK:2168219992,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1/65 (R. 17)",
pages = "84-87",
year = "1978",
}
36
@book{UEK:2168286125,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1978",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
37
@article{UEK:2168271766,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Reformy monetrane Zygmunta III",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "13",
year = "1977",
}
38
@article{UEK:2168271776,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Siła nabywcza pieniądza w starożytności",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "312",
year = "1977",
}
39
@article{UEK:2168271764,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Systemy monetarne czasów saskich",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "8",
year = "1977",
}
40
@book{UEK:2168286123,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1976",
}
41
@article{UEK:2168315487,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "6-7",
year = "1976",
}
42
@article{UEK:2168283113,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Charakter prawny statutu spółdzielni",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 10, 1 (37)",
pages = "77-84",
year = "1976",
}
43
@article{UEK:2168315489,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "64-65",
year = "1976",
}
44
@book{UEK:2168286121,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1975",
}
46
@article{UEK:2168259846,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 21, 2 (122)",
pages = "26-32",
year = "1975",
}
47
@article{UEK:2168333117,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Teoria kursów monet kruszcowych",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "8-9",
year = "1975",
}
48
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
49
@article{UEK:2168333043,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "93-94",
year = "1974",
}
50
@article{UEK:2168333035,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "13-14",
year = "1974",
}
51
@article{UEK:2168333031,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "1-2",
year = "1974",
}
52
@article{UEK:2168333015,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki)",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "3-4",
year = "1972",
}
53
@article{UEK:2168261420,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "s. 89-107",
year = "1972",
}
54
@article{UEK:2168333009,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "39",
year = "1972",
}
55
@article{UEK:2168261600,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 11",
pages = "39-56",
year = "1971",
}
56
@article{UEK:2168249636,
author = "Górniak Stefan and Żabiński Zbigniew",
title = "Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "41",
pages = "5-17",
year = "1971",
}
57
@article{UEK:2168285853,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 18, 11",
pages = "87-93",
year = "1970",
}
58
@article{UEK:2168249812,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "42",
pages = "109-117",
year = "1970",
}
59
@book{UEK:2168286135,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1961",
issn = "",
}
60
@article{UEK:2168277809,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7",
pages = "85-113",
year = "1959",
}
61
@article{UEK:2168277839,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "4",
pages = "49-79",
year = "1958",
}
62
@article{UEK:2168278017,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "221-247",
year = "1957",
}
63
@phdthesis{UEK:2168304539,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa",
adress = "Kraków",
year = "1957",
}