Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 4 zaktual.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
220 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-013-5
Nr:
2168243572
skrypt
2

Tytuł:
Encyklopedia prawa dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
236 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-68-2
Nr:
2168243600
monografia
3

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996
Opis fizyczny:
223 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-74-2
Nr:
2168320323
skrypt
4

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Wydanie:
Wyd. 4
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-97-1
Nr:
2168245538
skrypt
5

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Wydanie:
Wyd. 3 zaktual. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
104 s.; 24 cm
Nr:
2168245536
skrypt
6

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 2 zaktual.i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
223 s.; 24 cm
Nr:
2168320317
skrypt
7

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Wydanie:
Wyd. 2. zm. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
111 s.; 24 cm
Nr:
2168320121
skrypt
8

Tytuł:
Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym = Money in International Private Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 325 (1990) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2168242350
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320115
skrypt
10

Tytuł:
Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej = The Development of Monetary Systems in Western and Northern Europe
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989
Opis fizyczny:
167 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02992-8
Nr:
2168339921
monografia
11

Tytuł:
Problem jednorodności rynku środków spożywczych na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku = Le Problème d'homogénéité du marché des denrées alimentairres en Pologne du XVIe au XVIII e siècles
Źródło:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 50 (1989) , s. 55-60. - Rez.
Nr:
2168341837
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
174, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168320101
skrypt
13

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Wydanie:
Wyd. 4.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
61 s.; 24 cm
Nr:
2168339103
książka
14

Tytuł:
Siła nabywcza złotego na tle walut światowych = The Purchasing Power of the Polish Zloty against the Background of the World Currencies
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318519
varia
15

Tytuł:
Pieniądz dzisiejszy = Today's Money
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 63-64. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318483
varia
16

Tytuł:
Niemieckie systemy pieniężne. Część 2, Czasy nowożytne = German Monetary Systems. Part 2, The Modern Times
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318471
varia
17

Tytuł:
Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego = Remarks on Cheque Traffic Regulations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 242 (1987) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2168242230
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Niemieckie systemy pieniężne. Część 1, Średniowiecze = German Monetary Systems. Part 1, the Middle Ages
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 5-6. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318469
varia
19

Tytuł:
Ekonomika emisji pieniądza monetarnego = Economics of Coinage Issue
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 5. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318513
varia
20

Tytuł:
Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej = Civil-law Problems of Cash Payments in the Light of Economic Reform
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 295. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333349
varia
21

Tytuł:
Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 210 (1985) , s. 15-20
Nr:
2168261392
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Siła nabywcza złotego na tle cen światowych = The Buying Power of the Zloty Against the Structure of the World Prices
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 28 (1985) , s. 9-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246764
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Dewaluacje pieniądza we Francji i Anglii pomiędzy IX a XVIII wiekiem
Źródło:
Nummus et historia : pieniądz Europy średniowiecznej / red. Stefan K. Kuczyński, Stanisław Suchodolski - Warszawa: PTAiN, 1985, s. 321-328
ISBN:
83-00-02244-9
Nr:
2168348878
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Profesor Albin Żabiński
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2, s. 120-122
Nr:
2168230770
varia
25

Tytuł:
Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa = Teaching the Principles of Law Application in Higher Schools of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 199 (1984) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168242272
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej = Problems of the Price-System in Socialist Economy - in View of the Methods of Cost Calculation in Linked Production
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 27 (1984) , s. 69-76. - Summ., rez.
Nr:
2168272886
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni = Legal Character of Resolutions of Co-operative's Collegiate Bodies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 182 (1984) , s. 19-32. - Rez., summ.
Nr:
2168254772
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Uzdrowienie waluty polskiej w r. 1924
Źródło:
Studia Historyczne. - nr 2 (1983) , s. 257-280
Nr:
2168362248
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Elementy prawa
Wydanie:
Wyd. 4 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1983
Opis fizyczny:
233 s.; 24 cm
Nr:
2168286119
skrypt
30

Tytuł:
Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań = Systematics of Property Rights : Material and Conventional Rights
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983) , s. 221-235. - Rez., summ.
Nr:
2168242908
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki = Copper Inflation in 17th-cent : Poland and Its Effects
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 302. - Referat ukaże się w Sprawozdaniach z VIII Ogólnopolskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli, 1980.
Nr:
2168333327
varia
32

Tytuł:
Prawo gospodarcze
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
137 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168339919
podręcznik
33

Tytuł:
Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu = The Purchasing Power of Money in the Middle Ages
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 283-284. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333317
varia
34

Tytuł:
Systemy pieniężne na ziemiach polskich = Monetary Systems on Polish Territories
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981
Opis fizyczny:
258 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Komisji Archeologicznej ; nr 20)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-04-00569-7
Nr:
2168345834
monografia
35

Tytuł:
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych = The Possible Applications of Biological Index of the Purchasing Power of Money to the Estimation of Some Economic Values
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333265
varia
36

Tytuł:
Elementy prawa
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980
Opis fizyczny:
198 s.; 24 cm
Nr:
2168286129
skrypt
37

Tytuł:
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny) = Possibilities of Applying a Biological Index of Purchasing Power of Money to Measure Some Economic Phenomena
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 23 (1980) , s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247426
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej = Sixty Years of Currency in Independent Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 335-336. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333397
varia
39

Tytuł:
Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą
Adres wydawniczy:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980
Opis fizyczny:
83 s.; 24 cm
Nr:
2168286131
skrypt
40

Tytuł:
O celowości reformy przepisów o umowie rachunku bankowego w kodeksie cywilnym
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 6, s. 122-125
Nr:
2168364434
varia
41

Tytuł:
Rozwój systemów monetarnych na Śląsku = Development of Silesian Currencies
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271700
varia
42

Tytuł:
Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych = A history of Coin Circulation on the Area of Poland in the Primeval Time
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271706
varia
43

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Wydanie:
Wyd. 3 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
53, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339101
książka
44

Tytuł:
Banki spółdzielcze w Polsce w świetle prawa spółdzielczego i bankowego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Zakład Wydawnictw CZSR, 1978
Opis fizyczny:
208, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Studia, Materiały i Przyczynki Spółdzielczego Instytutu Badawczego ; 31)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345272
monografia
45

Tytuł:
Sykle w Starym Testamencie = Les Sicles Dans Le Vieux Testament
Źródło:
Collectanea Theologica. - nr 1 (1978) , s. 57-69. - Res.
Tryb dostępu:
Nr:
2168362834
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Elementy prawa
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978
Opis fizyczny:
291 s.; 24 cm
Nr:
2168286125
skrypt
47

Tytuł:
Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1978) , s. 84-87
Nr:
2168219992
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Systemy monetarne czasów saskich = Coinage Systems during the Reign of the Saxons
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 8. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271764
varia
49

Tytuł:
Siła nabywcza pieniądza w starożytności = The Purchasing Power of Money in Antiquity
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 312. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271776
varia
50

Tytuł:
Reformy monetrane Zygmunta III = Sigismund Vasa's Currency Reforms
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 13. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271766
varia
51

Tytuł:
Charakter prawny statutu spółdzielni
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 10, nr 1 (37) (1976) , s. 77-84
Nr:
2168283113
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych = The Biological Index of Purchasing Force of Money and the Chances for Its Application to Legal Relations
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315489
varia
53

Tytuł:
Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza = Coin Mintage Reform in the Reign of John Casimir in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 6-7. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315487
varia
54

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Opis fizyczny:
89 s.; 26 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168339099
książka
55

Tytuł:
Elementy prawa. Część II
Adres wydawniczy:
Kraków: [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1976
Opis fizyczny:
191 s.; 24 cm
Nr:
2168286123
skrypt
56

Tytuł:
Wyższe Studium Handlowe
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 11-19
Opracowanie:
Nr:
2168357922
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracowanie:
Nr:
2168242590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Akademia Handlowaa
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 21-25
Opracowanie:
Nr:
2168357924
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Teoria kursów monet kruszcowych = The Metal Coins Exchange Rate Theory
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333117
varia
60

Tytuł:
Akademia Ekonomiczna
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 41
Opracowanie:
Nr:
2168357928
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 29-40
Opracowanie:
Nr:
2168357926
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
235 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168242586
Zobacz powiązane rozdziały
63

Tytuł:
Elementy prawa. Część I
Adres wydawniczy:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975
Opis fizyczny:
185 s.; 24 cm
Nr:
2168286121
skrypt
64

Tytuł:
Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Creation and Development of the Economic Academy in Kraków
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975) , s. 26-32
Nr:
2168259846
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego = The Concept of Property and Its Effect on the Formation of the Civil-law System
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 93-94
Nr:
2168333043
varia
66

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny:
85, [1] s.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339097
książka
67

Tytuł:
Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku = The Value of Money in Poland during the Seventieth and Eighteenth Centuries
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 13-14
Nr:
2168333035
varia
68

Tytuł:
Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku = The Application of Trend Line in Research on the Purchasing Power of the Grosz during the Fifteenth and Sixteenth Centuries
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 1-2
Nr:
2168333031
varia
69

Tytuł:
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law upon the Shaping of Civil Law Concepts
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 12 (1972) , s. s. 89-107. - Summ., rez.
Nr:
2168261420
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Próba nowoczesnej cywilnoprawnej konstrukcji pojęcia pieniądza i zapłaty
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 8-9 (1972) , s. 132-142
Nr:
2168363080
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law Upon the Formation of Economic Conceptions
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972.
Nr:
2168333009
varia
72

Tytuł:
Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki) = The Possibilities of Using Computers in Archaeology (Especially in Numismatics)
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 3-4
Nr:
2168333015
varia
73

Tytuł:
Znaczenie prawne zapisów w rachunkowości przedsiębiorstw = Juridical Significance of Book-keepnig Entries
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 24, nr 7 (277) (1971) , s. 222-224
Nr:
2168356894
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw = Methodological Principles of Managerial Accounting
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 11 (1971) , s. 39-56. - Summ., rez.
Nr:
2168261600
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 41 (1971) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168249636
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 18, nr 11 (1970) , s. 87-93
Nr:
2168285853
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej = Legal Status of the Book-keeping and Financial Service
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 42 (1970) , s. 109-117. - Summ., rez.
Nr:
2168249812
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Cele i zadania prac magisterskich i dyplomowych w wyższych szkołach ekonomicznych = The Purpose of Writing Masters and Diploma Theses in Schools of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 37 (1969) , s. 19-34
Nr:
2168365534
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
L'indice biologique du pouvoir d'achat de la monnaie
Źródło:
Annales : économies, sociétés, civilisation. - R. 23, nr 4 (1968) , s. 808-818
Nr:
2168341833
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Odpowiedzialność głównego księgowego
Źródło:
Rachunkowość. - R. 16, nr 9 (189) (1965) , s. 273-277
Nr:
2168356764
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1965
Opis fizyczny:
110 s.; 24cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie ; 29)
Nr:
2168357930
monografia
82

Tytuł:
Metodyka prac naukowych
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 13, nr 5 (1965) , s. 69-76
Nr:
2168357346
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Uwagi o znaczeniach wyrażeń prawniczych
Źródło:
Poradnik Językowy. - nr 2 (1964) , s. 78-81
Nr:
2168366562
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Zagadnienia prawne przewodów energetycznych i sanitarnych na terenach niestanowiących własność Państwa
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 16, nr 7 (181) (1963) , s. 194-197
Nr:
2168356898
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Stefan Grzybowski: Wypowiedź normatywna i jej struktura formalna. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1961, str. 158
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 16, nr 12 (186) (1963) , s. 349
Nr:
2168356900
recenzja
86

Tytuł:
Pojęcie zlecenia w projektach kodeksu cywilnego
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 16, nr 1 (175) (1963) , s. 12-14
Nr:
2168356896
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Odpowiedzialność przedsiębiorstw przewozowych za wypadki komunikacyjne
Źródło:
Rachunkowość. - R. 14, nr 8 (164) (1963) , s. 273-274
Nr:
2168356768
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów = The Responsibility of the Carrier as the Reflection of the Legal Character of the (Goods) Carriage Contract
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961
Opis fizyczny:
239 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 1)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286135
monografia
89

Tytuł:
Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych = Amortisation as a Function of The Depretiation of Fixed Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959) , s. 85-113. - Rez., summ.
Nr:
2168277809
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Grupowanie kosztów w gazownictwie
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 32, nr 3 (1958) , s. 100-102
Nr:
2168365490
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza = Indice biologique du pouvoir d'achat de l'argent
Źródło:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 20 (1958) , s. 37-53. - Rez.
Nr:
2168341831
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Cywilno-prawne problemy spółek państwowo-prywatnych
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 10, nr 6 (120) (1958) , s. 214-220
Nr:
2168356934
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa = The Calculation of Joint Costs Exemplified in Gas Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4 (1958) , s. 49-79. - Rez., summ.
Nr:
2168277839
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (1957) , s. 221-247
Nr:
2168278017
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Fundusz zakładowy a obniżka kosztów
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 38 (1957) , s. 2
Tryb dostępu:
Nr:
2168363396
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Zagadnienie dokładności rachunku kosztów produkcji w gazownictwie
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 31, nr 4 (1957) , s. 130-134
Nr:
2168365486
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Sprawozdawczość wieloletnia
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 26 (1957) , s. 7
Tryb dostępu:
Nr:
2168363392
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1957
Opis fizyczny:
115 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/5
Nr:
2168304539
doktorat
99

Tytuł:
Statystyczna metoda obliczania strat gazu
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 29, nr 11 (1955) , s. 390-394
Nr:
2168365484
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
O nazwach obcych jednostek monetarnych
Źródło:
Poradnik Językowy. - nr 8 (1955) , s. 306-308
Nr:
2168366558
artykuł w czasopiśmie
101

Autor:
Zbigniew Żabiński , Bolesław Sperski
Tytuł:
Kalkulacja kosztów własnych smoły i produktów ubocznych w gazownictwie
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 29, nr 2 (1955) , s. 38-39
Nr:
2168365482
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Stan - Rzesza - Republika
Źródło:
Poradnik Językowy. - nr 2 (1955) , s. 61-64
Nr:
2168366560
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Prawny charakter energii elektrycznej a projekt kodeksu cywilnego
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 7, nr 2 (68) (1954) , s. 73-74
Nr:
2168365378
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Błędy solidaryzmu
Źródło:
Dziś i Jutro. - nr 47 (1954) , s. 2
Nr:
2168366554
artykuł nierecenzowany
105

Autor:
Zbigniew Żabiński , Bolesław Sperski
Tytuł:
Zagadnienie rozliczania kosztów produkcji w gazownictwie
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 28, nr 6 (1954) , s. 165-169
Nr:
2168365480
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Bolesław Sperski , Zbigniew Żabiński
Tytuł:
Skorygować klucz kaloryczny stosowany w gazownictwie (artykuł dyskusyjny)
Źródło:
Rachunkowość. - R. 5, nr 11 (59) (1954) , s. 485-488
Nr:
2168356816
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
O przenoszeniu wyrazów jednoliterowych
Źródło:
Poradnik Językowy. - nr 10 (1953) , s. 31-33
Nr:
2168362578
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Podstawy prawne planowania gospodarczego
Źródło:
Przegląd Notarialny. - z. 1-2 (1950) , s. 9-18
Nr:
2168348858
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
O zasadach określania prawdopodobieństwa
Źródło:
Wiadomości Ubezpieczeniowe. - R. 4, nr 4 (1950) , s. 58-60
Nr:
2168348866
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Konstrukcja prawna obrotu pieniężnego w polskiej gospodarce planowej
Źródło:
Przegląd Notarialny. - z. 9-10 (1950) , s. 229-242
Nr:
2168348860
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Uwagi w sprawie normalizacji klawiatury maszyn do pisania
Źródło:
Wiadomości PKN : organ urzędowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. - z. 12 (1949) , s. 672
Nr:
2168348162
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Spółka jawna jako podmiot praw
Źródło:
Przegląd Notarialny. - z. 9-10 (1949) , s. 305-324
Nr:
2168348222
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Jednoosobowa spółka kapitałowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Wydawniczy "Świat i Wiedza", 1948
Opis fizyczny:
94 s.; 21 cm
Seria:
(Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339915
monografia
114

Tytuł:
Korespondencja handlowa
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1947
Opis fizyczny:
158, [1] s.; 21 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168339917
podręcznik
115

Tytuł:
Odsetki od weksli nie przedstawionych do zapłaty
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (1938) , s. 40-42
Nr:
2168341539
artykuł w czasopiśmie
1
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4 zaktual. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 220 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-013-5
2
Encyklopedia prawa dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 236 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-68-2
3
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996. - 223 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-74-2
4
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-97-1
5
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3 zaktual. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 104 s. ; 24 cm
6
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zaktual.i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 223 s. ; 24 cm
7
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2. zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 111 s. ; 24 cm
8
Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym = Money in International Private Law / Zbigniew Żabiński // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 325 (1990), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 165 s. ; 24 cm
10
Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej = The Development of Monetary Systems in Western and Northern Europe / Zbigniew Żabiński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - 167 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - ISBN 83-04-02992-8
11
Problem jednorodności rynku środków spożywczych na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku = Le Problème d'homogénéité du marché des denrées alimentairres en Pologne du XVIe au XVIII e siècles / Zbigniew Żabiński // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 50 (1989), s. 55-60. - Rez. - ISSN 0080-3634
12
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 174, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
13
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI, Zbigniew Żabiński. - Wyd. 4. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 61 s. ; 24 cm
14
Siła nabywcza złotego na tle walut światowych = The Purchasing Power of the Polish Zloty against the Background of the World Currencies / Zbigniew Żabiński // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
15
Pieniądz dzisiejszy = Today's Money / Zbigniew Żabiński // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 63-64. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
16
Niemieckie systemy pieniężne. Część 2, Czasy nowożytne = German Monetary Systems. Part 2, The Modern Times / Zbigniew Żabiński // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
17
Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego = Remarks on Cheque Traffic Regulations / Zbigniew Żabiński // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 242 (1987), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
18
Niemieckie systemy pieniężne. Część 1, Średniowiecze = German Monetary Systems. Part 1, the Middle Ages / Zbigniew Żabiński // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 5-6. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
19
Ekonomika emisji pieniądza monetarnego = Economics of Coinage Issue / Zbigniew Żabiński // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 5. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
20
Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej = Civil-law Problems of Cash Payments in the Light of Economic Reform / Zbigniew Żabiński // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 295. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
21
Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku / Zbigniew Żabiński // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 210 (1985), s. 15-20. - ISSN 0208-7944
22
Siła nabywcza złotego na tle cen światowych = The Buying Power of the Zloty Against the Structure of the World Prices / Zbigniew Żabiński // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 28 (1985), s. 9-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
23
Dewaluacje pieniądza we Francji i Anglii pomiędzy IX a XVIII wiekiem / Zbigniew Żabiński // W: Nummus et historia : pieniądz Europy średniowiecznej / red. Stefan K. Kuczyński, Stanisław Suchodolski. - Warszawa: PTAiN, 1985. - S. 321-328. - ISBN 83-00-02244-9
24
Profesor Albin Żabiński / Zbigniew Żabiński // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1985), s. 120-122. - ISSN 0079-578X
25
Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa = Teaching the Principles of Law Application in Higher Schools of Economics / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 199 (1984), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
26
Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej = Problems of the Price-System in Socialist Economy - in View of the Methods of Cost Calculation in Linked Production / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 69-76. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
27
Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni = Legal Character of Resolutions of Co-operative's Collegiate Bodies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 182 (1984), s. 19-32. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Uzdrowienie waluty polskiej w r. 1924 / Zbigniew ZABIŃSKI // Studia Historyczne. - nr 2 (1983), s. 257-280. - ISSN 0025-1429
29
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1983. - 233 s. ; 24 cm
30
Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań = Systematics of Property Rights : Material and Conventional Rights / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983), s. 221-235. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
31
Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki = Copper Inflation in 17th-cent : Poland and Its Effects / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 302. - Referat ukaże się w Sprawozdaniach z VIII Ogólnopolskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli, 1980. - ISSN 0079-354X
32
Prawo gospodarcze / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
33
Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu = The Purchasing Power of Money in the Middle Ages / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979 (1981), s. 283-284. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
34
Systemy pieniężne na ziemiach polskich = Monetary Systems on Polish Territories / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. - 258 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Prace Komisji Archeologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3256 ; nr 20). - ISBN 83-04-00569-7
35
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych = The Possible Applications of Biological Index of the Purchasing Power of Money to the Estimation of Some Economic Values / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
36
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980. - 198 s. ; 24 cm
37
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny) = Possibilities of Applying a Biological Index of Purchasing Power of Money to Measure Some Economic Phenomena / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
38
Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej = Sixty Years of Currency in Independent Poland / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 335-336. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
39
Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980. - 83 s. ; 24 cm
40
O celowości reformy przepisów o umowie rachunku bankowego w kodeksie cywilnym / Zbigniew ŻABIŃSKI // Państwo i Prawo. - z. 6 (1980), s. 122-125. - ISSN 0031-0980
41
Rozwój systemów monetarnych na Śląsku = Development of Silesian Currencies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
42
Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych = A history of Coin Circulation on the Area of Poland in the Primeval Time / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
43
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
44
Banki spółdzielcze w Polsce w świetle prawa spółdzielczego i bankowego / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Warszawa: Zakład Wydawnictw CZSR, 1978. - 208, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Studia, Materiały i Przyczynki / Spółdzielczy Instytut Badawczy, ISSN 0137-1614 ; 31)
45
Sykle w Starym Testamencie = Les Sicles Dans Le Vieux Testament / Zbigniew ŻABIŃSKI // Collectanea Theologica. - nr 1 (1978), s. 57-69. - Res. - Pełny tekst: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Collectanea_Theologica/Collectanea_Theologica-r1978-t48-n1/Collectanea_Theologica-r1978-t48-n1-s57-69/Collectanea_Theologica-r1978-t48-n1-s57-69.pdf. - ISSN 0137-6985
46
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978. - 291 s. ; 24 cm
47
Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1978), s. 84-87. - ISSN 0079-578X
48
Systemy monetarne czasów saskich = Coinage Systems during the Reign of the Saxons / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 8. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
49
Siła nabywcza pieniądza w starożytności = The Purchasing Power of Money in Antiquity / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 312. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
50
Reformy monetrane Zygmunta III = Sigismund Vasa's Currency Reforms / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 13. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
51
Charakter prawny statutu spółdzielni / Zbigniew ŻABIŃSKI // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 10, nr 1 (37) (1976), s. 77-84. - ISSN 0138-0419
52
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych = The Biological Index of Purchasing Force of Money and the Chances for Its Application to Legal Relations / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
53
Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza = Coin Mintage Reform in the Reign of John Casimir in Poland / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 6-7. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
54
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - 89 s. ; 26 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
55
Elementy prawa. Część II / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1976. - 191 s. ; 24 cm
56
Wyższe Studium Handlowe / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 11-19
57
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
58
Akademia Handlowaa / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 21-25
59
Teoria kursów monet kruszcowych = The Metal Coins Exchange Rate Theory / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
60
Akademia Ekonomiczna / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 41
61
Wyższa Szkoła Ekonomiczna / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 29-40
62
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 235 s. : il. ; 23 cm
63
Elementy prawa. Część I / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975. - 185 s. ; 24 cm
64
Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Creation and Development of the Economic Academy in Kraków / Zbigniew ŻABIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975), s. 26-32. - ISSN 0438-5403
65
Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego = The Concept of Property and Its Effect on the Formation of the Civil-law System / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 93-94. - ISSN 0079-354X
66
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 85, [1] s. ; 29 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
67
Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku = The Value of Money in Poland during the Seventieth and Eighteenth Centuries / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 13-14. - ISSN 0079-354X
68
Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku = The Application of Trend Line in Research on the Purchasing Power of the Grosz during the Fifteenth and Sixteenth Centuries / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 1-2. - ISSN 0079-354X
69
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law upon the Shaping of Civil Law Concepts / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. s. 89-107. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
70
Próba nowoczesnej cywilnoprawnej konstrukcji pojęcia pieniądza i zapłaty / Zbigniew ŻABIŃSKI // Państwo i Prawo. - z. 8-9 (1972), s. 132-142. - ISSN 0031-0980
71
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law Upon the Formation of Economic Conceptions / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972. - ISSN 0079-354X
72
Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki) = The Possibilities of Using Computers in Archaeology (Especially in Numismatics) / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 3-4. - ISSN 0079-354X
73
Znaczenie prawne zapisów w rachunkowości przedsiębiorstw = Juridical Significance of Book-keepnig Entries / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 24, nr 7 (277) (1971), s. 222-224. - ISSN 0137-5490
74
Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw = Methodological Principles of Managerial Accounting / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 39-56. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
75
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises / Stefan Górniak, Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 41 (1971), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
76
Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Życie Szkoły Wyższej. - R. 18, nr 11 (1970), s. 87-93. - ISSN 0591-2377
77
Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej = Legal Status of the Book-keeping and Financial Service / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970), s. 109-117. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
78
Cele i zadania prac magisterskich i dyplomowych w wyższych szkołach ekonomicznych = The Purpose of Writing Masters and Diploma Theses in Schools of Economics / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 37 (1969), s. 19-34. - ISSN 0075-5125
79
L'indice biologique du pouvoir d'achat de la monnaie / Zbigniew ZABINSKI // Annales : économies, sociétés, civilisation. - R. 23, nr 4 (1968), s. 808-818. - Pełny tekst: https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1968_num_23_4_421963. - ISSN 1953-8146
80
Odpowiedzialność głównego księgowego / Zbigniew ŻABIŃSKI // Rachunkowość. - R. 16, nr 9 (189) (1965), s. 273-277. - ISSN 0481-5475
81
Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965 / Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1965. - 110 s. ; 24cm. - ( ; 29)
82
Metodyka prac naukowych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Życie Szkoły Wyższej. - R. 13, nr 5 (1965), s. 69-76. - ISSN 0591-2377
83
Uwagi o znaczeniach wyrażeń prawniczych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Poradnik Językowy. - nr 2 (1964), s. 78-81. - ISSN 0351-5343
84
Zagadnienia prawne przewodów energetycznych i sanitarnych na terenach niestanowiących własność Państwa / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 16, nr 7 (181) (1963), s. 194-197. - ISSN 0137-5490
85
Stefan Grzybowski: Wypowiedź normatywna i jej struktura formalna. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1961, str. 158 / Z. ŻABIŃSKI // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 16, nr 12 (186) (1963), s. 349. - Rec. pracy: S. Grzybowski, Wypowiedź normatywna i jej struktura formalna. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1961, str. 158. - ISSN 0137-5490
86
Pojęcie zlecenia w projektach kodeksu cywilnego / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 16, nr 1 (175) (1963), s. 12-14. - ISSN 0137-5490
87
Odpowiedzialność przedsiębiorstw przewozowych za wypadki komunikacyjne / Z. ŻABIŃSKI // Rachunkowość. - R. 14, nr 8 (164) (1963), s. 273-274. - ISSN 0481-5475
88
Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów = The Responsibility of the Carrier as the Reflection of the Legal Character of the (Goods) Carriage Contract / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 1)
89
Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych = Amortisation as a Function of The Depretiation of Fixed Assets / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959), s. 85-113. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
90
Grupowanie kosztów w gazownictwie / Zbigniew ŻABIŃSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 32, nr 3 (1958), s. 100-102. - ISSN 0016-5352
91
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza = Indice biologique du pouvoir d'achat de l'argent / Zbigniew ŻABIŃSKI // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 20 (1958), s. 37-53. - Rez. - ISSN 0080-3634
92
Cywilno-prawne problemy spółek państwowo-prywatnych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 10, nr 6 (120) (1958), s. 214-220. - ISSN 0137-5490
93
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa = The Calculation of Joint Costs Exemplified in Gas Industry / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1958), s. 49-79. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
94
Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 221-247. - ISSN 0075-5125
95
Fundusz zakładowy a obniżka kosztów / Zbigniew ŻABIŃSKI // Życie Gospodarcze. - nr 38 (1957), s. 2. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1957/numer38/imagepages/image2.htm
96
Zagadnienie dokładności rachunku kosztów produkcji w gazownictwie / Zbigniew ŻABIŃSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 31, nr 4 (1957), s. 130-134. - ISSN 0016-5352
97
Sprawozdawczość wieloletnia / Zbigniew ŻABIŃSKI // Życie Gospodarcze. - nr 26 (1957), s. 7. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1957/numer26/imagepages/image7.htm
98
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa / Zbigniew ŻABIŃSKI ; Promotor: Stefan GÓRNIAK. - Kraków, 1957. - 115 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Statystyczna metoda obliczania strat gazu / Zbigniew ŻABIŃSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 29, nr 11 (1955), s. 390-394. - ISSN 0016-5352
100
O nazwach obcych jednostek monetarnych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Poradnik Językowy. - nr 8 (1955), s. 306-308. - ISSN 0351-5343
101
Kalkulacja kosztów własnych smoły i produktów ubocznych w gazownictwie / Zbigniew ŻABIŃSKI, Bolesław Sperski // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 29, nr 2 (1955), s. 38-39. - ISSN 0016-5352
102
Stan - Rzesza - Republika / Zbigniew ŻABIŃSKI // Poradnik Językowy. - nr 2 (1955), s. 61-64. - ISSN 0351-5343
103
Prawny charakter energii elektrycznej a projekt kodeksu cywilnego / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 7, nr 2 (68) (1954), s. 73-74. - ISSN 0137-5490
104
Błędy solidaryzmu / Zbigniew ŻABIŃSKI // Dziś i Jutro. - nr 47 (1954), s. 2
105
Zagadnienie rozliczania kosztów produkcji w gazownictwie / Zbigniew ŻABIŃSKI, Bolesław Sperski // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 28, nr 6 (1954), s. 165-169. - ISSN 0016-5352
106
Skorygować klucz kaloryczny stosowany w gazownictwie (artykuł dyskusyjny) / Bolesław Sperski, Zbigniew ŻABIŃSKI // Rachunkowość. - R. 5, nr 11 (59) (1954), s. 485-488. - ISSN 0481-5475
107
O przenoszeniu wyrazów jednoliterowych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Poradnik Językowy. - nr 10 (1953), s. 31-33. - ISSN 0351-5343
108
Podstawy prawne planowania gospodarczego / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Notarialny. - z. 1-2 (1950), s. 9-18
109
O zasadach określania prawdopodobieństwa / Zbigniew ŻABIŃSKI // Wiadomości Ubezpieczeniowe. - R. 4, nr 4 (1950), s. 58-60. - ISSN 0137-7264
110
Konstrukcja prawna obrotu pieniężnego w polskiej gospodarce planowej / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Notarialny. - z. 9-10 (1950), s. 229-242
111
Uwagi w sprawie normalizacji klawiatury maszyn do pisania / Zbigniew ŻABIŃSKI // Wiadomości PKN : organ urzędowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. - z. 12 (1949), s. 672. - ISSN 1898-8563
112
Spółka jawna jako podmiot praw / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Notarialny. - z. 9-10 (1949), s. 305-324
113
Jednoosobowa spółka kapitałowa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków: Instytut Wydawniczy "Świat i Wiedza", 1948. - 94 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie)
114
Korespondencja handlowa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków: [s.n.], 1947. - 158, [1] s. ; 21 cm
115
Odsetki od weksli nie przedstawionych do zapłaty / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (1938), s. 40-42
1
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1999), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 4 zaktual.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 220 s.
2
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1998), Encyklopedia prawa dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 236 s.
3
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 223 s.
4
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 4Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 104 s.
5
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1994), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 3 zaktual. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
6
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1993), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 2 zaktual.i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 223 s.
7
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1992), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 2. zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
8
Żabiński Z., (1990), Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 325, s. 5-15.
9
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1989), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
10
Żabiński Z., (1989), Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 167 s.
11
Żabiński Z., (1989), Problem jednorodności rynku środków spożywczych na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 50, s. 55-60.
12
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1988), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 174, [1] s.
13
Małecki J., Żabiński Z., (1988), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 4.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
14
Żabiński Z., (1987), Siła nabywcza złotego na tle walut światowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 61-62.
15
Żabiński Z., (1987), Pieniądz dzisiejszy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 63-64.
16
Żabiński Z., (1987), Niemieckie systemy pieniężne. Część 2, Czasy nowożytne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 23-24.
17
Żabiński Z., (1987), Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 242, s. 5-15.
18
Żabiński Z., (1987), Niemieckie systemy pieniężne. Część 1, Średniowiecze, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 5-6.
19
Żabiński Z., (1987), Ekonomika emisji pieniądza monetarnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 5.
20
Żabiński Z., (1986), Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 295.
21
Żabiński Z., (1985), Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 15-20.
22
Żabiński Z., (1985), Siła nabywcza złotego na tle cen światowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 9-18.
23
Żabiński Z., (1985), Dewaluacje pieniądza we Francji i Anglii pomiędzy IX a XVIII wiekiem. [W:] Kuczyński , Suchodolski S. (red.), Nummus et historia : pieniądz Europy średniowiecznej, Warszawa : PTAiN, s. 321-328.
24
Żabiński Z., (1985), Profesor Albin Żabiński, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 120-122.
25
Żabiński Z., (1984), Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 199, s. 5-16.
26
Żabiński Z., (1984), Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 69-76.
27
Żabiński Z., (1984), Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 19-32.
28
Żabiński Z., (1983), Uzdrowienie waluty polskiej w r. 1924, "Studia Historyczne", nr 2, s. 257-280.
29
Żabiński Z., (1983), Elementy prawa, Wyd. 4 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 233 s.
30
Żabiński Z., (1983), Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 221-235.
31
Żabiński Z., (1982), Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 302.
32
Żabiński Z., (1982), Prawo gospodarcze, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 137 s.
33
Żabiński Z., (1981), Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 283-284.
34
Żabiński Z., (1981), Systemy pieniężne na ziemiach polskich, (Prace Komisji Archeologicznej, nr 20), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 258 s.
35
Żabiński Z., (1981), Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45.
36
Żabiński Z., (1980), Elementy prawa, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 198 s.
37
Żabiński Z., (1980), Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych (artykuł dyskusyjny), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 33-41.
38
Żabiński Z., (1980), Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 335-336.
39
Żabiński Z., (1980), Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą, Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 83 s.
40
Żabiński Z., (1980), O celowości reformy przepisów o umowie rachunku bankowego w kodeksie cywilnym, "Państwo i Prawo", z. 6, s. 122-125.
41
Żabiński Z., (1979), Rozwój systemów monetarnych na Śląsku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 28-29.
42
Żabiński Z., (1979), Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 8-9.
43
Małecki J., Żabiński Z., (1979), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53, [1] s.
44
Żabiński Z., (1978), Banki spółdzielcze w Polsce w świetle prawa spółdzielczego i bankowego, (Studia, Materiały i Przyczynki Spółdzielczego Instytutu Badawczego, 31), Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR, 208, [1] s.
45
Żabiński Z., (1978), Sykle w Starym Testamencie, "Collectanea Theologica", nr 1, s. 57-69; https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Collectanea_Theologica/Collectanea_Theologica-r1978-t48-n1/Collectanea_Theologica-r1978-t48-n1-s57-69/Collectanea_Theologica-r1978-t48-n1-s57-69.pdf
46
Żabiński Z., (1978), Elementy prawa, Wyd. 2 popr.Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 291 s.
47
Żabiński Z., (1978), Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 84-87.
48
Żabiński Z., (1977), Systemy monetarne czasów saskich, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 8.
49
Żabiński Z., (1977), Siła nabywcza pieniądza w starożytności, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 312.
50
Żabiński Z., (1977), Reformy monetrane Zygmunta III, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 13.
51
Żabiński Z., (1976), Charakter prawny statutu spółdzielni, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 10, nr 1 (37), s. 77-84.
52
Żabiński Z., (1976), Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 64-65.
53
Żabiński Z., (1976), Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 6-7.
54
Małecki J., Żabiński Z., (1976), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 s.
55
Żabiński Z., (1976), Elementy prawa. Część II, Kraków : [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 191 s.
56
(1975), Wyższe Studium Handlowe. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-19.
57
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
58
(1975), Akademia Handlowaa. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-25.
59
Żabiński Z., (1975), Teoria kursów monet kruszcowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 8-9.
60
(1975), Akademia Ekonomiczna. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 41.
61
(1975), Wyższa Szkoła Ekonomiczna. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29-40.
62
Bolland S., Żabiński Z. (red.), (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 235 s.
63
Żabiński Z., (1975), Elementy prawa. Część I, Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 185 s.
64
Żabiński Z., (1975), Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 26-32.
65
Żabiński Z., (1974), Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 93-94.
66
Małecki J., Żabiński Z., (1974), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 85, [1] s.
67
Żabiński Z., (1974), Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 13-14.
68
Żabiński Z., (1974), Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 1-2.
69
Żabiński Z., (1972), Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. s. 89-107.
70
Żabiński Z., (1972), Próba nowoczesnej cywilnoprawnej konstrukcji pojęcia pieniądza i zapłaty, "Państwo i Prawo", z. 8-9, s. 132-142.
71
Żabiński Z., (1972), Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39.
72
Żabiński Z., (1972), Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 3-4.
73
Żabiński Z., (1971), Znaczenie prawne zapisów w rachunkowości przedsiębiorstw, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 24, nr 7 (277), s. 222-224.
74
Żabiński Z., (1971), Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 39-56.
75
Górniak S., Żabiński Z., (1971), Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 41, s. 5-17.
76
Żabiński Z., (1970), Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych, "Życie Szkoły Wyższej", R. 18, nr 11, s. 87-93.
77
Żabiński Z., (1970), Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 42, s. 109-117.
78
Żabiński Z., (1969), Cele i zadania prac magisterskich i dyplomowych w wyższych szkołach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 37, s. 19-34.
79
Żabiński Z., (1968), L'indice biologique du pouvoir d'achat de la monnaie, "Annales : économies, sociétés, civilisation", R. 23, nr 4, s. 808-818; https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1968_num_23_4_421963
80
Żabiński Z., (1965), Odpowiedzialność głównego księgowego, "Rachunkowość", R. 16, nr 9 (189), s. 273-277.
81
Bolland S., Żabiński Z., (1965), Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 110 s.
82
Żabiński Z., (1965), Metodyka prac naukowych, "Życie Szkoły Wyższej", R. 13, nr 5, s. 69-76.
83
Żabiński Z., (1964), Uwagi o znaczeniach wyrażeń prawniczych, "Poradnik Językowy", nr 2, s. 78-81.
84
Żabiński Z., (1963), Zagadnienia prawne przewodów energetycznych i sanitarnych na terenach niestanowiących własność Państwa, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 16, nr 7 (181), s. 194-197.
85
Żabiński Z., (1963), Stefan Grzybowski: Wypowiedź normatywna i jej struktura formalna. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1961, str. 158, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 16, nr 12 (186), s. 349.
86
Żabiński Z., (1963), Pojęcie zlecenia w projektach kodeksu cywilnego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 16, nr 1 (175), s. 12-14.
87
Żabiński Z., (1963), Odpowiedzialność przedsiębiorstw przewozowych za wypadki komunikacyjne, "Rachunkowość", R. 14, nr 8 (164), s. 273-274.
88
Żabiński Z., (1961), Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 239 s.
89
Żabiński Z., (1959), Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 7, s. 85-113.
90
Żabiński Z., (1958), Grupowanie kosztów w gazownictwie, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 32, nr 3, s. 100-102.
91
Żabiński Z., (1958), Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 20, s. 37-53.
92
Żabiński Z., (1958), Cywilno-prawne problemy spółek państwowo-prywatnych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 10, nr 6 (120), s. 214-220.
93
Żabiński Z., (1958), Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 4, s. 49-79.
94
Żabiński Z., (1957), Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 221-247.
95
Żabiński Z., (1957), Fundusz zakładowy a obniżka kosztów, "Życie Gospodarcze", nr 38, s. 2; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1957/numer38/imagepages/image2.htm
96
Żabiński Z., (1957), Zagadnienie dokładności rachunku kosztów produkcji w gazownictwie, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 31, nr 4, s. 130-134.
97
Żabiński Z., (1957), Sprawozdawczość wieloletnia, "Życie Gospodarcze", nr 26, s. 7; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1957/numer26/imagepages/image7.htm
98
Żabiński Z., (1957), Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa, Prom. Górniak S., Kraków : , 115 k.
99
Żabiński Z., (1955), Statystyczna metoda obliczania strat gazu, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 29, nr 11, s. 390-394.
100
Żabiński Z., (1955), O nazwach obcych jednostek monetarnych, "Poradnik Językowy", nr 8, s. 306-308.
101
Żabiński Z., Sperski B., (1955), Kalkulacja kosztów własnych smoły i produktów ubocznych w gazownictwie, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 29, nr 2, s. 38-39.
102
Żabiński Z., (1955), Stan - Rzesza - Republika, "Poradnik Językowy", nr 2, s. 61-64.
103
Żabiński Z., (1954), Prawny charakter energii elektrycznej a projekt kodeksu cywilnego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 7, nr 2 (68), s. 73-74.
104
Żabiński Z., (1954), Błędy solidaryzmu, "Dziś i Jutro", nr 47, s. 2.
105
Żabiński Z., Sperski B., (1954), Zagadnienie rozliczania kosztów produkcji w gazownictwie, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 28, nr 6, s. 165-169.
106
Sperski B., Żabiński Z., (1954), Skorygować klucz kaloryczny stosowany w gazownictwie (artykuł dyskusyjny), "Rachunkowość", R. 5, nr 11 (59), s. 485-488.
107
Żabiński Z., (1953), O przenoszeniu wyrazów jednoliterowych, "Poradnik Językowy", nr 10, s. 31-33.
108
Żabiński Z., (1950), Podstawy prawne planowania gospodarczego, "Przegląd Notarialny", z. 1-2, s. 9-18.
109
Żabiński Z., (1950), O zasadach określania prawdopodobieństwa, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", R. 4, nr 4, s. 58-60.
110
Żabiński Z., (1950), Konstrukcja prawna obrotu pieniężnego w polskiej gospodarce planowej, "Przegląd Notarialny", z. 9-10, s. 229-242.
111
Żabiński Z., (1949), Uwagi w sprawie normalizacji klawiatury maszyn do pisania, "Wiadomości PKN : organ urzędowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego", z. 12, s. 672.
112
Żabiński Z., (1949), Spółka jawna jako podmiot praw, "Przegląd Notarialny", z. 9-10, s. 305-324.
113
Żabiński Z., (1948), Jednoosobowa spółka kapitałowa, Kraków : Instytut Wydawniczy "Świat i Wiedza", 94 s.
114
Żabiński Z., (1947), Korespondencja handlowa, Kraków : [s.n.], 158, [1] s.
115
Żabiński Z., (1938), Odsetki od weksli nie przedstawionych do zapłaty, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1, s. 40-42.
1
@book{UEK:2168243572,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 zaktual.",
isbn = "83-7252-013-5",
}
2
@book{UEK:2168243600,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Encyklopedia prawa dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-68-2",
}
3
@book{UEK:2168320323,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-74-2",
}
4
@book{UEK:2168245538,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-97-1",
}
5
@book{UEK:2168245536,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 3 zaktual. i uzup.",
}
6
@book{UEK:2168320317,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zaktual.i uzup.",
}
7
@book{UEK:2168320121,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
edition = "Wyd. 2. zm. i uzup.",
}
8
@article{UEK:2168242350,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "325",
pages = "5-15",
year = "1990",
}
9
@book{UEK:2168320115,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
10
@book{UEK:2168339921,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1989",
isbn = "83-04-02992-8",
}
11
@article{UEK:2168341837,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Problem jednorodności rynku środków spożywczych na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 50",
pages = "55-60",
year = "1989",
}
12
@book{UEK:2168320101,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
13
@book{UEK:2168339103,
author = "Jan Marian Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
edition = "Wyd. 4.",
}
14
@misc{UEK:2168318519,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Siła nabywcza złotego na tle walut światowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "61-62",
year = "1987",
}
15
@misc{UEK:2168318483,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pieniądz dzisiejszy",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "63-64",
year = "1987",
}
16
@misc{UEK:2168318471,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Niemieckie systemy pieniężne. Część 2, Czasy nowożytne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "23-24",
year = "1987",
}
17
@article{UEK:2168242230,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "242",
pages = "5-15",
year = "1987",
}
18
@misc{UEK:2168318469,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Niemieckie systemy pieniężne. Część 1, Średniowiecze",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "5-6",
year = "1987",
}
19
@misc{UEK:2168318513,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Ekonomika emisji pieniądza monetarnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "5",
year = "1987",
}
20
@misc{UEK:2168333349,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "295",
year = "1986",
}
21
@article{UEK:2168261392,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "15-20",
year = "1985",
}
22
@article{UEK:2168246764,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Siła nabywcza złotego na tle cen światowych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "9-18",
year = "1985",
}
23
@inbook{UEK:2168348878,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Dewaluacje pieniądza we Francji i Anglii pomiędzy IX a XVIII wiekiem",
booktitle = "Nummus et historia : pieniądz Europy średniowiecznej",
pages = "321-328",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTAiN",
year = "1985",
isbn = "83-00-02244-9",
}
24
@misc{UEK:2168230770,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Profesor Albin Żabiński",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "120-122",
year = "1985",
}
25
@article{UEK:2168242272,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "199",
pages = "5-16",
year = "1984",
}
26
@article{UEK:2168272886,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "69-76",
year = "1984",
}
27
@article{UEK:2168254772,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "19-32",
year = "1984",
}
28
@article{UEK:2168362248,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Uzdrowienie waluty polskiej w r. 1924",
journal = "Studia Historyczne",
number = "2",
pages = "257-280",
year = "1983",
}
29
@book{UEK:2168286119,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1983",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
}
30
@article{UEK:2168242908,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "221-235",
year = "1983",
}
31
@misc{UEK:2168333327,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "302",
year = "1982",
}
32
@book{UEK:2168339919,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Prawo gospodarcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
33
@misc{UEK:2168333317,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/2, lipiec-grudzień 1979",
pages = "283-284",
year = "1981",
}
34
@book{UEK:2168345834,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Systemy pieniężne na ziemiach polskich",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1981",
issn = "0079-3256",
isbn = "83-04-00569-7",
}
35
@misc{UEK:2168333265,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "45",
year = "1981",
}
36
@book{UEK:2168286129,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1980",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
}
37
@article{UEK:2168247426,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "33-41",
year = "1980",
}
38
@misc{UEK:2168333397,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "335-336",
year = "1980",
}
39
@book{UEK:2168286131,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1980",
}
40
@misc{UEK:2168364434,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "O celowości reformy przepisów o umowie rachunku bankowego w kodeksie cywilnym",
booktitle = "Państwo i Prawo",
number = "z. 6",
pages = "122-125",
year = "1980",
}
41
@misc{UEK:2168271700,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Rozwój systemów monetarnych na Śląsku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "28-29",
year = "1979",
}
42
@misc{UEK:2168271706,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "8-9",
year = "1979",
}
43
@book{UEK:2168339101,
author = "Jan Marian Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
url = {},
edition = "Wyd. 3 popr.",
}
44
@book{UEK:2168345272,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Banki spółdzielcze w Polsce w świetle prawa spółdzielczego i bankowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw CZSR",
year = "1978",
issn = "0137-1614",
}
45
@article{UEK:2168362834,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Sykle w Starym Testamencie",
journal = "Collectanea Theologica",
number = "1",
pages = "57-69",
year = "1978",
url = {https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Collectanea_Theologica/Collectanea_Theologica-r1978-t48-n1/Collectanea_Theologica-r1978-t48-n1-s57-69/Collectanea_Theologica-r1978-t48-n1-s57-69.pdf},
}
46
@book{UEK:2168286125,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1978",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
47
@article{UEK:2168219992,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "84-87",
year = "1978",
}
48
@misc{UEK:2168271764,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Systemy monetarne czasów saskich",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "8",
year = "1977",
}
49
@misc{UEK:2168271776,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Siła nabywcza pieniądza w starożytności",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "312",
year = "1977",
}
50
@misc{UEK:2168271766,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Reformy monetrane Zygmunta III",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "13",
year = "1977",
}
51
@article{UEK:2168283113,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Charakter prawny statutu spółdzielni",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 10, 1 (37)",
pages = "77-84",
year = "1976",
}
52
@misc{UEK:2168315489,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "64-65",
year = "1976",
}
53
@misc{UEK:2168315487,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "6-7",
year = "1976",
}
54
@book{UEK:2168339099,
author = "Jan Marian Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
55
@book{UEK:2168286123,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa. Część II",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1976",
}
56
@inbook{UEK:2168357922,
title = "Wyższe Studium Handlowe",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "11-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
57
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
58
@inbook{UEK:2168357924,
title = "Akademia Handlowaa",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "21-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
59
@misc{UEK:2168333117,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Teoria kursów monet kruszcowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "8-9",
year = "1975",
}
60
@inbook{UEK:2168357928,
title = "Akademia Ekonomiczna",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
61
@inbook{UEK:2168357926,
title = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "29-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
62
@book{UEK:2168242586,
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
63
@book{UEK:2168286121,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa. Część I",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1975",
}
64
@article{UEK:2168259846,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "26-32",
year = "1975",
}
65
@misc{UEK:2168333043,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "93-94",
year = "1974",
}
66
@book{UEK:2168339097,
author = "Jan Marian Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
url = {},
}
67
@misc{UEK:2168333035,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "13-14",
year = "1974",
}
68
@misc{UEK:2168333031,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "1-2",
year = "1974",
}
69
@article{UEK:2168261420,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "s. 89-107",
year = "1972",
}
70
@article{UEK:2168363080,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Próba nowoczesnej cywilnoprawnej konstrukcji pojęcia pieniądza i zapłaty",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 8-9",
pages = "132-142",
year = "1972",
}
71
@misc{UEK:2168333009,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "39",
year = "1972",
}
72
@misc{UEK:2168333015,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "3-4",
year = "1972",
}
73
@article{UEK:2168356894,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Znaczenie prawne zapisów w rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 24, 7 (277)",
pages = "222-224",
year = "1971",
}
74
@article{UEK:2168261600,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 11",
pages = "39-56",
year = "1971",
}
75
@article{UEK:2168249636,
author = "Stefan Górniak and Zbigniew Żabiński",
title = "Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "41",
pages = "5-17",
year = "1971",
}
76
@article{UEK:2168285853,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 18, 11",
pages = "87-93",
year = "1970",
}
77
@article{UEK:2168249812,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "42",
pages = "109-117",
year = "1970",
}
78
@article{UEK:2168365534,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Cele i zadania prac magisterskich i dyplomowych w wyższych szkołach ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "37",
pages = "19-34",
year = "1969",
}
79
@article{UEK:2168341833,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "L'indice biologique du pouvoir d'achat de la monnaie",
journal = "Annales : économies, sociétés, civilisation",
number = "R. 23, 4",
pages = "808-818",
year = "1968",
doi = {http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1968.421963},
url = {https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1968_num_23_4_421963},
}
80
@article{UEK:2168356764,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Odpowiedzialność głównego księgowego",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 16, 9 (189)",
pages = "273-277",
year = "1965",
}
81
@book{UEK:2168357930,
author = "Stefan Bolland and Zbigniew Żabiński",
title = "Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1965",
issn = "",
}
82
@article{UEK:2168357346,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Metodyka prac naukowych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 13, 5",
pages = "69-76",
year = "1965",
}
83
@article{UEK:2168366562,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Uwagi o znaczeniach wyrażeń prawniczych",
journal = "Poradnik Językowy",
number = "2",
pages = "78-81",
year = "1964",
}
84
@article{UEK:2168356898,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Zagadnienia prawne przewodów energetycznych i sanitarnych na terenach niestanowiących własność Państwa",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 16, 7 (181)",
pages = "194-197",
year = "1963",
}
85
@article{UEK:2168356900,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Stefan Grzybowski: Wypowiedź normatywna i jej struktura formalna. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1961, str. 158",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 16, 12 (186)",
pages = "349",
year = "1963",
}
86
@article{UEK:2168356896,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pojęcie zlecenia w projektach kodeksu cywilnego",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 16, 1 (175)",
pages = "12-14",
year = "1963",
}
87
@article{UEK:2168356768,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Odpowiedzialność przedsiębiorstw przewozowych za wypadki komunikacyjne",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 14, 8 (164)",
pages = "273-274",
year = "1963",
}
88
@book{UEK:2168286135,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1961",
issn = "",
}
89
@article{UEK:2168277809,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7",
pages = "85-113",
year = "1959",
}
90
@article{UEK:2168365490,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Grupowanie kosztów w gazownictwie",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 32, 3",
pages = "100-102",
year = "1958",
}
91
@article{UEK:2168341831,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 20",
pages = "37-53",
year = "1958",
}
92
@article{UEK:2168356934,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Cywilno-prawne problemy spółek państwowo-prywatnych",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 10, 6 (120)",
pages = "214-220",
year = "1958",
}
93
@article{UEK:2168277839,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "4",
pages = "49-79",
year = "1958",
}
94
@article{UEK:2168278017,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "221-247",
year = "1957",
}
95
@article{UEK:2168363396,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Fundusz zakładowy a obniżka kosztów",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "38",
pages = "2",
year = "1957",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1957/numer38/imagepages/image2.htm},
}
96
@article{UEK:2168365486,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Zagadnienie dokładności rachunku kosztów produkcji w gazownictwie",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 31, 4",
pages = "130-134",
year = "1957",
}
97
@article{UEK:2168363392,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Sprawozdawczość wieloletnia",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "26",
pages = "7",
year = "1957",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1957/numer26/imagepages/image7.htm},
}
98
@unpublished{UEK:2168304539,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa",
adress = "Kraków",
year = "1957",
}
99
@article{UEK:2168365484,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Statystyczna metoda obliczania strat gazu",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 29, 11",
pages = "390-394",
year = "1955",
}
100
@article{UEK:2168366558,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "O nazwach obcych jednostek monetarnych",
journal = "Poradnik Językowy",
number = "8",
pages = "306-308",
year = "1955",
}
101
@article{UEK:2168365482,
author = "Zbigniew Żabiński and Bolesław Sperski",
title = "Kalkulacja kosztów własnych smoły i produktów ubocznych w gazownictwie",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 29, 2",
pages = "38-39",
year = "1955",
}
102
@article{UEK:2168366560,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Stan - Rzesza - Republika",
journal = "Poradnik Językowy",
number = "2",
pages = "61-64",
year = "1955",
}
103
@article{UEK:2168365378,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Prawny charakter energii elektrycznej a projekt kodeksu cywilnego",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 7, 2 (68)",
pages = "73-74",
year = "1954",
}
104
@article{UEK:2168366554,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Błędy solidaryzmu",
journal = "Dziś i Jutro",
number = "47",
pages = "2",
year = "1954",
}
105
@article{UEK:2168365480,
author = "Zbigniew Żabiński and Bolesław Sperski",
title = "Zagadnienie rozliczania kosztów produkcji w gazownictwie",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 28, 6",
pages = "165-169",
year = "1954",
}
106
@article{UEK:2168356816,
author = "Bolesław Sperski and Zbigniew Żabiński",
title = "Skorygować klucz kaloryczny stosowany w gazownictwie (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 5, 11 (59)",
pages = "485-488",
year = "1954",
}
107
@article{UEK:2168362578,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "O przenoszeniu wyrazów jednoliterowych",
journal = "Poradnik Językowy",
number = "10",
pages = "31-33",
year = "1953",
}
108
@article{UEK:2168348858,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawy prawne planowania gospodarczego",
journal = "Przegląd Notarialny",
number = "z. 1-2",
pages = "9-18",
year = "1950",
}
109
@article{UEK:2168348866,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "O zasadach określania prawdopodobieństwa",
journal = "Wiadomości Ubezpieczeniowe",
number = "R. 4, 4",
pages = "58-60",
year = "1950",
}
110
@article{UEK:2168348860,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Konstrukcja prawna obrotu pieniężnego w polskiej gospodarce planowej",
journal = "Przegląd Notarialny",
number = "z. 9-10",
pages = "229-242",
year = "1950",
}
111
@article{UEK:2168348162,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Uwagi w sprawie normalizacji klawiatury maszyn do pisania",
journal = "Wiadomości PKN : organ urzędowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego",
number = "z. 12",
pages = "672",
year = "1949",
}
112
@article{UEK:2168348222,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Spółka jawna jako podmiot praw",
journal = "Przegląd Notarialny",
number = "z. 9-10",
pages = "305-324",
year = "1949",
}
113
@book{UEK:2168339915,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Jednoosobowa spółka kapitałowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Wydawniczy Świat i Wiedza",
year = "1948",
url = {},
issn = "",
}
114
@book{UEK:2168339917,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Korespondencja handlowa",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1947",
url = {},
}
115
@article{UEK:2168341539,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Odsetki od weksli nie przedstawionych do zapłaty",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "1",
pages = "40-42",
year = "1938",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID