Publikacje wybranego autora

Szloch Alina

Wydział Finansów, Katedra Prawa,

1

Autor:
Tytuł:
Istota i rodzaje nieuczciwej reklamy w systemach prawnych niektórych państw zachodnich = The Essence and Forms of Unfair Advertising in Legal Systems of Certain Western Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 410 (1993) , s. 61-71. - Summ.
Nr:
2168236168
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Przesłanki odpowiedzialności z tytułu rękojmi w uspołecznionym obrocie towarowym = Conditions of Claiming Liability Deriving from a Guarantee in the Socialized Commodity Turnover
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 325 (1990) , s. 53-61. - Summ., rez.
Nr:
2168245240
artykuł w czasopiśmie
1
Istota i rodzaje nieuczciwej reklamy w systemach prawnych niektórych państw zachodnich = The Essence and Forms of Unfair Advertising in Legal Systems of Certain Western Countries / Alina SZLOCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 410 (1993), s. 61-71. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Przesłanki odpowiedzialności z tytułu rękojmi w uspołecznionym obrocie towarowym = Conditions of Claiming Liability Deriving from a Guarantee in the Socialized Commodity Turnover / Alina SZLOCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990), s. 53-61. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Szloch A., (1993), Istota i rodzaje nieuczciwej reklamy w systemach prawnych niektórych państw zachodnich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 410, s. 61-71.
2
Szloch A., (1990), Przesłanki odpowiedzialności z tytułu rękojmi w uspołecznionym obrocie towarowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 325, s. 53-61.
1
@article{UEK:2168236168,
author = "Alina Szloch",
title = "Istota i rodzaje nieuczciwej reklamy w systemach prawnych niektórych państw zachodnich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "410",
pages = "61-71",
year = "1993",
}
2
@article{UEK:2168245240,
author = "Alina Szloch",
title = "Przesłanki odpowiedzialności z tytułu rękojmi w uspołecznionym obrocie towarowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "325",
pages = "53-61",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID