Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie promieniowania jonizującego do utrwalania żywności = The Use of Ionizing Radiation to Preserve Food
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 874 (2011) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221590
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Barwa, człowiek i emocje
Źródło:
Nowa Elektrotechnika. - nr 7-8(71-72) (2010) , s. 18-22
Nr:
2165929990
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Psychofizyka barwy = Psychophysical Aspects of Colour
Źródło:
Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute. - T. 57, z. 244 (2010) , s. 5-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165934694
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Doskonalenie laboratorium w zakresie jakości badań analitycznych = Improvement of the Quality of Laboratory Research
Źródło:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 96-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2163006834
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Widzenie i percepcja barw
Źródło:
Nowa Elektrotechnika. - nr 9(73) (2010) , s. 35-39
Nr:
2165929958
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Pomiary wielkości fizycznych : opracowanie i prezentacja wyników
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-438-6
Nr:
50902
skrypt
7

Autor:
Tytuł:
Materiały opakowaniowe a bezpieczeństwo żywności = Safe Materials for Food Packaging
Źródło:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - vol. 42 (XLII), nr 3 (2009) , s. 469-474. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2165765571
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Białość papieru : ocena instrumentalna i wrażenia wzrokowe = The Whiteness of Paper : Instrumental Evaluation and Visual Sensation
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (21) (2009) , s. 67-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50149
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Stanowisko konsumentów wobec napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym = Consumers' Attitudes to Food Irradiation
Źródło:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - vol. 41 (XLI), nr 3 (2008) , s. 756-760. - Streszcz., summ.
Nr:
2166159095
artykuł w czasopiśmie
10

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
An Effect of Simplified Assumptions on the Accuracy of Thermal Conductivity Determination
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 626-631. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233952
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Autor:
Tytuł:
Promieniowanie jonizujące - środowisko - człowiek
Źródło:
Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008, s. 143-147 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-325-9
Nr:
2165797572
rozdział w monografii
12

Autor:
Zofia Kolek , Beata Kolek
Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Colour and Its Influence on Consumer's Emotions
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 1032-1035. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165966770
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Autor:
Tytuł:
Barwa powierzchni z połyskiem = Colour of Glossy Surfaces
Źródło:
Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute. - T. 55, z. 237 (2008) , s. 191-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165937736
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Proces pomiarowy jako element systemu zarządzania jakością
Źródło:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 543-548 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165630569
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Measurement Processes in Quality Management Systems
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 92-95. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165812451
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Autor:
Konferencja:
9th International Commodity Science Conference (IGWT) "Current Trends in Commodity Science", Poznań, Polska, od 2007-08-27 do 2007-08-29
Tytuł:
Measuring of the Reflecting Characteristics of Materials
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 445-451. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165780586
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Autor:
Tytuł:
Evaluation of Paper Whiteness
Źródło:
Forum Ware International. - Iss. 1 (2007) , s. 17-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166081567
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Quality Management, Metrology and International Trade
Źródło:
Tovari ì rinki : mìžnarodnij naukovo-praktičnij žurnal. - 1 (2007) , s. 5-12. - Summ., rez.
Nr:
2166238238
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Ocena stopnia bieli wyrobów
Źródło:
Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 357-365. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-324-9
Nr:
2165772552
rozdział w monografii
20

Autor:
Tytuł:
Dyfuzyjny ruch masy. Cz. 1, Innowacyjne metody badań
Źródło:
Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Etap 2 / kierownik projektu: Ewa MARCINKOWSKA2007, s. 16-22 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1089/2/Magazyn
Nr:
2163836635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Dynamiczna metoda pomiaru parametrów cieplnych materiałów = A Dynamic Method for Measuring Thermal Parameters of Materials
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny. - nr 9 bis (2007) , s. 580-582. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166100211
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Wybrane instrumentalne metody badawcze
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
122 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-343-3
Nr:
51932
monografia
23

Tytuł:
Pomiar oporu cieplnego materiałów termoizolacyjnych
Źródło:
Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 366-373. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-324-9
Nr:
2165772613
rozdział w monografii
24

Autor:
Zofia Kolek , Beata Kolek
Tytuł:
Colours in Human's Life
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1 - Kiїv: Vidavnictvo "Kniga", 2006, s. 65-68. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2166094097
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Autor:
Tytuł:
Żywność utrwalana radiacyjnie = Irradiated Food
Źródło:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 39, suplement (2006) , s. 141-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166100851
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Walidacja metody jako element spełnienia oczekiwań klienta laboratorium badawczego : [komunikat naukowy]
Źródło:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 234-238 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166375705
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Importance of Calibration of Test and Measurement Equipment in Quality Assurance
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 1305-1308 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165897075
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Autor:
Tytuł:
Problem of Traceability in Evaluation of the Properties of Goods
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006, s. 18. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-167-9
Nr:
2168277205
varia
29

Autor:
Tytuł:
Barwa opakowań : fizyczny aspekt wrażeń barwnych = Colour of Packaging - Physical Aspect of Colour Impressions
Źródło:
Opakowanie. - nr 2 (426) (2006) , s. 18-22. - Streszcz., summ.
Nr:
2166081073
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Problem spójności pomiarowej w ocenie cech wyrobów
Źródło:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 228-239 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165775402
rozdział w monografii
31

Autor:
Tytuł:
Oddziaływanie promieniowania optycznego na człowieka : korzystny wpływ i zagrożenia = The influence of optical radiation on human : Beneficial effects and health hazards
Źródło:
Promieniowanie optyczne, oddziaływanie, metrologia, technologie : POOMT 2006 : II konferencja, Krasiczyn, 4-6 października 2006 r. - Warszawa: Instytut Elektrotechniki, 2006, s. 269-281. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Instytutu Elektrotechniki ; 228)
Nr:
2166094041
rozdział w materiałach konferencyjnych
32

Autor:
Tytuł:
Conformance Testing and Measurement Uncertainty
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 109-115. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166505477
rozdział w materiałach konferencyjnych
33

Autor:
Konferencja:
Risorse naturali e sviluppo economico-sociale. Contributi delle Scienze Merceologiche. XXI Congresso Nazionale di Merceologia. Universita degli Studi di Foggia, Facolta di Economia, Foggia, Włochy, od 2004-09-22 do 2004-09-24
Tytuł:
Application of Ionizing Radiation to Preserve Food
Źródło:
Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche. T. 1 - Bari: WIP Edizioni, 2005, s. 487-491 - Bibliogr.
ISBN:
8884590396
Nr:
2168328541
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Autor:
Tytuł:
Pomiary cech wyrobów tolerancja i niepewność
Źródło:
Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 274-281. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-204-4
Nr:
2168264056
rozdział w monografii
35

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie migracji składników materiałów pozostających w kontakcie z żywnością jako narzędzie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności = Prediction of Migration from Materials in Contact with Food as a Tool for Ensuring Food Safety
Źródło:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 38, suplement (2005) , s. 325-328. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168347338
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Dobór wyposażenia pomiarowego do oceny jakości wyrobów i procesów
Źródło:
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 265-269 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-233-2
Nr:
2168222150
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Doskonalenie jakości pracy laboratoriów analitycznych
Źródło:
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 270-274 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-233-2
Nr:
2168222152
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Zapewnienie jakości badań na poziomie krajowym i międzynarodowym
Źródło:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 304-307 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168154341
rozdział w monografii
39

Autor:
Tytuł:
Quality Assurance for Research on National and International Level
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228374
varia
40

Autor:
Konferencja:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Tytuł:
Mathematic Model for Estimation Migration from Packaging into Food
Źródło:
Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / red. Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 357-360. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332097
rozdział w materiałach konferencyjnych
41

Autor:
Tytuł:
Ocena migracji składników materiałów opakowaniowych do produktów spożywczych = Evaluation of Migration of Packaging Material Components into Food
Źródło:
Opakowanie. - R. 48, nr 9 (397) (2003) , s. 20-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168347340
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Parameters Determining Migration from Food Contact Materials
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002, s. 764-769. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88760-83-1
Nr:
2168244446
rozdział w materiałach konferencyjnych
43

Autor:
Konferencja:
Euroconference on University and enterprise: a partnership for training, research, employment and social development, Rzym, Włochy, od 2002-09-26 do 2002-09-28
Tytuł:
Safety of the Use of Plastics for Food Contact Estimation of the Maximum Possible Migration [dokument elektroniczny]
Źródło:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno - [Roma]: Universita "La Sapienza", 2002 - Bibliogr.
Nr:
2168263150
rozdział w materiałach konferencyjnych
44

Autor:
Tytuł:
Zdolność systemów pomiarowych a koszty jakości
Źródło:
Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.) - Kraków: [s.n.], 2002, s. 238-241 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-2-7
Nr:
2168260962
rozdział w materiałach konferencyjnych
45

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie wybranych parametrów materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością = The Prediction of Selected Parameters of Packaging Materials Intended to Come into Contact with Foodstuffs
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
189 s.: il., tab., rys.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 155)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168283741
monografia
46

Autor:
Tytuł:
Analiza zdolności przyrządów pomiarowych jako element systemu zapewnienia jakości
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002, s. 357-364. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-288-8
Nr:
2168238982
rozdział w monografii
47

Autor:
Tytuł:
Zapewnienie jednolitości miar i dokładności pomiarów w ocenie zgodności wyrobu
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002, s. 365-372. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-288-8
Nr:
2168238984
rozdział w monografii
48

Autor:
Tytuł:
Problem stosowania w opakowaniach żywności materiałów polimerowych z recyklingu = The Problem of Using Recycled Polymer in Food Packaging
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 595 (2002) , s. 81-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230498
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Wpływ niepewności pomiaru na ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami - ryzyko błędnych decyzji
Źródło:
Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.) - Kraków: [s.n.], 2002, s. 242-246 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-2-7
Nr:
2168260964
rozdział w materiałach konferencyjnych
50

Autor:
Tytuł:
Safety of the use of Plastics for Food Contact = Die Sicherheit der Verwendung von Kunststoff - Verpackungen für Nahrungsmittel
Źródło:
Forum Ware. - 29, nr 1-4 (2001) , s. 41-46. - Zsfg. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168338497
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Investigation of Corrosion-Protective Properties of Lacquer Coatings
Źródło:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / red. M. Denac, V. Musil, B. Pregrad - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 413-418. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231258
rozdział w materiałach konferencyjnych
52

Autor:
Tytuł:
Recycled Polymers from Food Packaging in Relation to Environmental Protection
Źródło:
Polish Journal of Environmental Studies. - vol. 10, no. 1 (2001) , s. 73-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168233764
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia metrologiczne w zintegrowanych systemach zarządzania
Źródło:
Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.) - Kraków: [s.n.], 2000, s. 271-274 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-8-9
Nr:
2168239046
poster
54

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo wykorzystania materiałów z recyklingu w opakowaniach żywności
Źródło:
Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000, s. 152. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-913610-2-0
Nr:
2168345994
varia
55

Autor:
Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Tytuł:
Zapewnienie jakości badań w laboratoriach
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / red. Piotr Miller - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 93-97 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168346076
rozdział w materiałach konferencyjnych
56

Autor:
Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Tytuł:
Wiarygodność pomiarów w ocenie zgodności wyrobu z wymaganiami
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / red. Piotr Miller - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 255-259 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168346044
rozdział w materiałach konferencyjnych
57

Autor:
Tytuł:
Zadania laboratoriów badawczych w ocenie jakości żywności
Źródło:
Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000, s. 153. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-913610-2-0
Nr:
2168345992
varia
58

Autor:
Tytuł:
Wiarygodność wyników pomiarów prowadzonych w ramach systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Źródło:
Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.) - Kraków: [s.n.], 2000, s. 275-278 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-8-9
Nr:
2168239048
poster
59

Tytuł:
Materiały opakowaniowe z połyskiem : cechy optyczne = Glossy Packaging Materials - the Optical Properties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 530 (1999) , s. 97-104. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242018
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Prediction of the Efficiency of a Functional Barrier in Food Package Made of a Recycled Polymer
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2 / red. Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 1067-1071. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-88-9
Nr:
2168253812
rozdział w materiałach konferencyjnych
61

Autor:
Tytuł:
Pomiar jako podstawa ilościowej oceny jakości wyrobów materialnych
Źródło:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 195-197 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248886
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Badania przyspieszone w ocenie jakości wyrobów
Źródło:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 192-195 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248768
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Cechy optyczne materiałów opakowaniowych : materiały barwne = Optical Properties of Packaging Materials. Coloured Materials
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 510 (1998) , s. 73-79. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241992
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Tytuł:
Water Penetration Inside Organic Coatings = Penetracja wody w głąb powłok organicznych
Źródło:
Polimery. - t. 43, nr 3 (1998) , s. 185-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168345870
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Estimation of the Migration of Plastic Components into Food
Źródło:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / red. Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 187-190. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168273782
rozdział w materiałach konferencyjnych
66

Autor:
Tytuł:
Characterization of Water Penetration Inside Organic Coatings by Capacitance Measurements
Źródło:
Progress in Organic Coatings. - vol. 30, iss. 4 (1997) , s. 287-292. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168235522
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Tytuł:
Plastics in Contact with Food Mathematical Models of Migration
Źródło:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 188-191. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255128
rozdział w materiałach konferencyjnych
68

Tytuł:
Safety of Metal Packaging Used for Food
Źródło:
Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki - Kyyiv: KDTEU, 1996, s. 29-31. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
5-7763-4389-5
Nr:
2168303953
varia
69

Autor:
Tytuł:
Scientific Aspects of Migration of Components of Packaging Materials to Food
Źródło:
Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki - Kyyiv: KDTEU, 1996, s. 67-68. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
5-7763-4389-5
Nr:
2168303961
varia
70

Autor:
Tytuł:
Water Absorption by Lacquer Coatings
Źródło:
Packaging Technology and Science. - vol. 9, iss. 2 (1996) , s. 99-110. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168235524
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Modele migracji składników opakowań z tworzyw sztucznych do produktów spożywczych (przykłady obliczeń numerycznych)
Źródło:
Żywność, Technologia, Jakość1995. - nr 2 (3), s. 134. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku"
Nr:
2168262920
varia
72

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie wpływu zmiennych parametrów na trwałość wyrobów
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 132. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239294
varia
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Dyfuzja w wieloskładnikowych ośrodkach niejednorodnych = Diffusion in Multicomponent Inhomogeneous System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 436 (1994) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264342
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Konferencja:
Sympozjum "Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku", Łódź, Polska, od 1994-09-05 do 1994-09-06
Tytuł:
Zastosowanie modelowania matematycznego w prognozowaniu wielkości migracji składników polimerowych materiałów opakowaniowych
Źródło:
Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994 - Łódź: Akademia Medyczna, 1994, s. 55. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345928
varia
75

Autor:
Tytuł:
Migracje składników polimerowych materiałów opakowaniowych do zawartości opakowania - modele dyfuzyjne
Źródło:
Opakowanie. - nr 1 (1994) , s. 40-42 - Bibliogr.
Nr:
2168347332
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Tytuł:
Porównawcza ocena wewnętrznych powłok ochronnych opakowań metalowych na podstawie badań dyfuzji wody = Comparative Evaluation of Inner Protective Coatings of Metal Packages Based on Water Diffusion Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 419 (1993) , s. [43]-50. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259324
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie modelowania matematycznego w prognozowaniu czasu użytkowania opakowań = Use of Mathematical Models for Forecasting the Serviceability of Packages
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 415 (1993) , s. 31-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264310
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Odporność korozyjna opakowań metalowych = Corrosion Resistance of Metal Containers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 370 (1992) , s. 13-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264292
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Ocena właściwości ochronnych powłok lakierowych analiza wyników badań impedancyjnych = Evaluation of the Protective Properties of Varnish Coats : Analysis of the Results of the Impedance Test
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 383 (1992) , s. 99-109. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247474
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Zmiany połysku wewnętrznych powłok lakierowych opakowań metalowych jako wynik interakcji produkt spożywczy - materiał opakowaniowy
Źródło:
Opakowanie. - nr 1 (1992) , s. 15-17 - Bibliogr.
Nr:
2168347720
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Badania efektów skażenia cyną i żelazem przetworów owocowych przechowywanych w puszkach blaszanych : ocena dynamiki migracji metali oraz zmian sensorycznych i fizykochemicznych przetworów. Cz. 1 = Study of Tin and Iron Contamination in Processed Fruits Stored in Lacquered Cans. Part I, Evaluation of Metal Migration during Storge and Changes in Organoleptoc and Chemical Propertis
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 8 (1991) , s. 195-199 - Bibliogr.
Nr:
2168245090
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Badania efektów skażenia cyną i żelazem przetworów owocowych przechowywanych w puszkach blaszanych : zależność między migracją cyny i żelaza a zmianami wybranych wyznaczników jakości przetworów w puszkach. Cz. 2 = Contamination of Processed Fruits with Tin and Iron. Part 2, Migration of Tin and Iron Versus Quality of Products
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 10 (1991) , s. 255-258 - Bibliogr.
Nr:
2168245094
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Połysk powłok lakierowych - metodyka badań = Lacquer Coat Gloss - The Method of Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 352 (1991) , s. 41-54. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245562
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Zastosowanie teorii dyfuzji do interpretacji migracji składników powłok lakierowych = The Use of the Diffusion Theory for the Interpretation of the Migration of Lacquer Coating Components
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 352 (1991) , s. 29-39. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245564
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Zanieczyszczenia przetworów owocowych metalami na skutek zmian zdolności ochronnych wewnętrznych powłok lakierowych puszek konserwowych
Źródło:
Opakowanie. - nr 6 (1991) , s. 7-10 - Bibliogr.
Nr:
2168347804
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Analiza przebiegu procesów powodujących zmiany jakości przetworów owocowych w opakowaniach metalowych w aspekcie ich optymalizacji
Źródło:
Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, jego wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu / kier. tematu: Marian CICHOŃ1991, s. 61-122 - Bibliogr.
Program badawczy:
Opt. IT/4a/91
Sygnatura:
NP-79/Magazyn
Nr:
2168331711
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Autor:
Tytuł:
Przebieg migracji składników powłok lakierowanych pozostających w kontakcie z produktami spożywczymi
Źródło:
Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990 - Kraków: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347800
varia
88

Autor:
Tytuł:
Dyfuzyjny model migracji fenoli z powłok lakierowych epoksydowo-fenolowych do H2O
Źródło:
Polimery. - t. 35, nr 10 (1990) , s. 375-378. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168345872
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Tytuł:
Comparative Evaluation of Quality of Varnish Coats - Inside Tincans
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 52. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168285019
varia
90

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie metody impedancyjnej do oceny właściwości ochronnych powłok lakierowych = Impedance Method for Evaluating Protective Properties of Varnish Coats
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 313 (1990) , s. 25-38. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235212
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Szybkość migracji w układzie powłoka lakierowa - H2O = Migration Rate in the Varnish Coat - H2O
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 280 (1989) , s. 47-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264232
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Tytuł:
Porównawcze badania porowatości powłok lakierowych = Comparative Studies on the Porosity of Varnish Coat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 280 (1989) , s. 31-46. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264230
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Lakiery wodorozcieńczalne do zabezpieczenia powierzchni opakowań metalowych
Źródło:
Opakowanie. - nr 2 (1989) , s. 10-11
Nr:
2168347976
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Określenie migracji przeciwutleniaczy z folii poliolefinowych metodą atomów znaczonych
Źródło:
Opakowanie. - nr 6 (1988) , s. 12-14
Nr:
2168348112
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tytuł:
Zmiany zdolności ochronnych wewnętrznych powłok lakierowych opakowań konserwowych w funkcji czasu działania środowiska agresywnego
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263222
varia
Zobacz opis całości
96

Konferencja:
XIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności", Szczecin, Polska, od 1988-06-28 do 1988-06-29
Tytuł:
Możliwość skażenia produktów spożywczych przez związki migrujące z zewnętrznych powłok ochronnych opakowań
Źródło:
Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / red. Halina Siwicka - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988, s. 221. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345916
varia
97

Autor:
Tytuł:
Przebieg migracji fenoli przy różnych temperaturach wypalania powłok lakierowych = The course of phenol migration at various burning temperatures of laquer coating
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 276 (1988) , s. 27-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249492
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Tytuł:
Ocena szybkości zmian własności ochronnych powłok lakierowych
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 76. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255794
varia
99

Tytuł:
Różnicowanie jakości powłok lakierowych opakowań metalowych w wyniku zmian parametrów procesu technologicznego
Źródło:
Opakowanie. - nr 6 (1987) , s. 8-10
Nr:
2168348124
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Migracje składników powłok lakierowych w czasie magazynowania produktów spożywczych w jednostkowych opakowaniach metalowych
Źródło:
MT Problemy Magazynowania i Transportu. - nr 3-4 (1985) , s. 41-45 - Bibliogr.
Nr:
2168345924
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Ocena zależności migracji fenoli od temperatury kontaktu powłoka lakierowa - substancja modelowa = Estimation of the Dependence on Phenol Migration from Varnish Coats on the Temperature of Varnish Coat-Model Substance Contact
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 87-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280065
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tytuł:
Badanie metodą omowo-pojemnościową własności ochronnych powłok lakierowanych stosowanych w opakowaniach metalowych
Źródło:
Ochrona przed Korozją. - nr 5 (1982) , s. 101-103
Nr:
2168348820
artykuł w czasopiśmie
103

Autor:
Tytuł:
Badania wskaźników fizyko-chemicznych powłok lakierowych opakowań blaszanych do artykułów żywnościowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1980
Opis fizyczny:
187 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/845
Nr:
2168313235
doktorat
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Psychofizyka barwy. Etap 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
25 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
121/KMiAI/2/2011/S/600
Sygnatura:
NP-1009/1/Magazyn
Nr:
2168270786
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Etap 3
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załączniki, Bibliogr.
Program badawczy:
15/KTP/2/2008/S/432
Sygnatura:
NP-1089/3/Magazyn
Nr:
2163834095
naukowo-badawcze
3

Autor:
Tytuł:
Barwa wyrobów. Cz. 1, Fizyczny aspekt wrażeń barwnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
58 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
13/KMiAI/1/2005/S/205
Sygnatura:
NP-1027/1/Magazyn
Nr:
2168317691
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zadania metrologii w skali krajowej i międzynarodowej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
68 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
40/KMiAI/1/2004/S/150
Sygnatura:
NP-981/Magazyn
Nr:
2168320063
naukowo-badawcze
5

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia metrologiczne w systemach jakości. Cz. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
44 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
112/KFiz/2/2002/S
Sygnatura:
NP-760/2/Magazyn
Nr:
2168284519
naukowo-badawcze
6

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia metrologiczne w systemach jakości. [Cz. 1]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
26 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
30/KFiz/2/2001/S
Sygnatura:
NP-760/[1]/Magazyn
Nr:
2168284515
naukowo-badawcze
7

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo wykorzystania materiałów polimerowych w opakowaniach żywności
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
98/KFiz/2/2000/S
Sygnatura:
NP-686/Magazyn
Nr:
2168333747
naukowo-badawcze
8

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo wykorzystania materiałów z recyklingu w opakowaniach żywności
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
34 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
81/KFiz/2/99/S
Sygnatura:
NP-595/Magazyn
Nr:
2168333533
naukowo-badawcze
9

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie jako proces obliczeniowy w ocenie czasu użytkowania wyrobów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
44 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
80/KFiz/1/98/S
Sygnatura:
NP-583/Magazyn
Nr:
2168333545
naukowo-badawcze
10

Autor:
Tytuł:
Symulacja komputerowa procesów migracji składników polimerowych materiałów opakowaniowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
60 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
72/KFiz/2/97/S
Sygnatura:
NP-518/Magazyn
Nr:
2168333183
naukowo-badawcze
11

Autor:
Tytuł:
Tworzywa sztuczne w kontakcie z artykułami żywnościowymi : matematyczne modele migracji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
26 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KFiz/1/96/S
Sygnatura:
NP-451/Magazyn
Nr:
2168328993
naukowo-badawcze
12

Autor:
Tytuł:
Transport wody w ochronnych powłokach lakierowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
50 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
46/IT/9/94/S
Sygnatura:
NP-316/Magazyn
Nr:
2168329479
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Problemy migracji substancji szkodliwych i toksycznych z opakowań i ich wpływ na zmiany poziomów jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych. Etap 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
63 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Program badawczy:
11/IT/9/90/BR
Sygnatura:
NP-36/1/Magazyn
Nr:
2168332175
naukowo-badawcze
1
Wykorzystanie promieniowania jonizującego do utrwalania żywności = The Use of Ionizing Radiation to Preserve Food / Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011), s. 45-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190413. - ISSN 1898-6447
2
Barwa, człowiek i emocje / Zofia KOLEK // Nowa Elektrotechnika / Instytut Elektrotechniki. - nr 7-8(71-72) (2010), s. 18-22. - ISSN 1732-937X
3
Psychofizyka barwy = Psychophysical Aspects of Colour / Zofia KOLEK // Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute. - T. 57, z. 244 (2010), s. 5-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0032-6216
4
Doskonalenie laboratorium w zakresie jakości badań analitycznych = Improvement of the Quality of Laboratory Research / Zofia KOLEK // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 96-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
5
Widzenie i percepcja barw / Zofia KOLEK // Nowa Elektrotechnika / Instytut Elektrotechniki. - nr 9(73) (2010), s. 35-39. - ISSN 1732-937X
6
Pomiary wielkości fizycznych : opracowanie i prezentacja wyników / Zofia KOLEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 80 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-438-6
7
Materiały opakowaniowe a bezpieczeństwo żywności = Safe Materials for Food Packaging / Zofia KOLEK // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - vol. 42 (XLII), nr 3 (2009), s. 469-474. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptfarm.pl/pub/File/bromatologia_2009/bromatologia_3_2009/BR3%20s.%200469-0474.pdf. - ISSN 0365-9445
8
Białość papieru : ocena instrumentalna i wrażenia wzrokowe = The Whiteness of Paper : Instrumental Evaluation and Visual Sensation / Zofia KOLEK // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (21) (2009), s. 67-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
9
Stanowisko konsumentów wobec napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym = Consumers' Attitudes to Food Irradiation / Zofia KOLEK // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - vol. 41 (XLI), nr 3 (2008), s. 756-760. - Streszcz., summ. - ISSN 0365-9445
10
An Effect of Simplified Assumptions on the Accuracy of Thermal Conductivity Determination / E. MARCINKOWSKA, W. ZUK, Z. KOLEK // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin . - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 626-631. - Summ. - Bibliogr.
11
Promieniowanie jonizujące - środowisko - człowiek / Zofia KOLEK // W: Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. - S. 143-147. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-325-9
12
Colour and Its Influence on Consumer's Emotions / Zofia KOLEK, Beata Kolek // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 1032-1035. - Summ. - Bibliogr.
13
Barwa powierzchni z połyskiem = Colour of Glossy Surfaces / Zofia KOLEK // Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute. - T. 55, z. 237 (2008), s. 191-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0032-6216
14
Proces pomiarowy jako element systemu zarządzania jakością / Zofia KOLEK // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 543-548. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
15
Measurement Processes in Quality Management Systems / Zofia KOLEK // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 92-95. - Summ. - Bibliogr.
16
Measuring of the Reflecting Characteristics of Materials / Zofia KOLEK // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 445-451. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
17
Evaluation of Paper Whiteness / Zofia KOLEK // Forum Ware International. - Iss. 1 (2007), s. 17-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1810-7028
18
Quality Management, Metrology and International Trade / Zofia KOLEK // Tovari ì rinki : mìžnarodnij naukovo-praktičnij žurnal / Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet. - 1 (2007), s. 5-12. - Summ., rez. - ISSN 1998-2666
19
Ocena stopnia bieli wyrobów / Zofia KOLEK // W: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - S. 357-365. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-324-9
20
Dyfuzyjny ruch masy. Cz. 1, Innowacyjne metody badań / Zofia KOLEK // W: Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Etap 2 / kierownik projektu: Ewa MARCINKOWSKA. - (2007), s. 16-22. - Bibliogr.
21
Dynamiczna metoda pomiaru parametrów cieplnych materiałów = A Dynamic Method for Measuring Thermal Parameters of Materials / Zofia KOLEK, Ewa MARCINKOWSKA // Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny. - nr 9 bis (2007), s. 580-582. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0032-4140
22
Wybrane instrumentalne metody badawcze / Zofia KOLEK, Krystyna ŻABIŃSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-343-3
23
Pomiar oporu cieplnego materiałów termoizolacyjnych / Zofia KOLEK, Ewa MARCINKOWSKA // W: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - S. 366-373. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-324-9
24
Colours in Human's Life / Zofia KOLEK, Beata Kolek // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1. - Kiїv: Vidavnictvo "Kniga", 2006. - S. 65-68. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
25
Żywność utrwalana radiacyjnie = Irradiated Food / Zofia KOLEK // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 39, suplement (2006), s. 141-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0365-9445
26
Walidacja metody jako element spełnienia oczekiwań klienta laboratorium badawczego : [komunikat naukowy] / Zofia KOLEK // W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. - S. 234-238. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-4-6
27
Importance of Calibration of Test and Measurement Equipment in Quality Assurance / Zofia KOLEK // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 1305-1308. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
28
Problem of Traceability in Evaluation of the Properties of Goods / Zofia KOLEK // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts. - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006. - S. 18. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-167-9
29
Barwa opakowań : fizyczny aspekt wrażeń barwnych = Colour of Packaging - Physical Aspect of Colour Impressions / Zofia KOLEK // Opakowanie. - nr 2 (426) (2006, Rok wyd. LI), s. 18-22. - Streszcz., summ. - ISSN 0030-3348
30
Problem spójności pomiarowej w ocenie cech wyrobów / Zofia KOLEK // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 228-239. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
31
Oddziaływanie promieniowania optycznego na człowieka : korzystny wpływ i zagrożenia = The influence of optical radiation on human : Beneficial effects and health hazards / Zofia KOLEK // W: Promieniowanie optyczne, oddziaływanie, metrologia, technologie : POOMT 2006 : II konferencja, Krasiczyn, 4-6 października 2006 r. - Warszawa: Instytut Elektrotechniki, 2006. - (Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute, ISSN 0032-6216 ; 228). - S. 269-281. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
32
Conformance Testing and Measurement Uncertainty / Zofia KOLEK // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 109-115. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
33
Application of Ionizing Radiation to Preserve Food / Zofia KOLEK // W: Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche. T. 1. - Bari: WIP Edizioni, 2005. - S. 487-491. - Bibliogr. - ISBN 8884590396
34
Pomiary cech wyrobów tolerancja i niepewność / Zofia KOLEK // W: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska. - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005. - S. 274-281. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-204-4
35
Prognozowanie migracji składników materiałów pozostających w kontakcie z żywnością jako narzędzie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności = Prediction of Migration from Materials in Contact with Food as a Tool for Ensuring Food Safety / Zofia KOLEK // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 38, suplement (2005), s. 325-328. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0365-9445
36
Dobór wyposażenia pomiarowego do oceny jakości wyrobów i procesów / Zofia KOLEK // W: Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 265-269. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-233-2
37
Doskonalenie jakości pracy laboratoriów analitycznych / Zofia KOLEK // W: Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 270-274. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-233-2
38
Zapewnienie jakości badań na poziomie krajowym i międzynarodowym / Zofia KOLEK // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 304-307. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
39
Quality Assurance for Research on National and International Level / Zofia KOLEK // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
40
Mathematic Model for Estimation Migration from Packaging into Food / Zofia KOLEK // W: Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan]. - Beijing: China Agriculture Press, 2004. - S. 357-360. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
41
Ocena migracji składników materiałów opakowaniowych do produktów spożywczych = Evaluation of Migration of Packaging Material Components into Food / Zofia KOLEK // Opakowanie. - R. 48, nr 9 (397) (2003), s. 20-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
42
Parameters Determining Migration from Food Contact Materials / Zofia KOLEK // W: Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002. - S. 764-769. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88760-83-1
43
Safety of the Use of Plastics for Food Contact Estimation of the Maximum Possible Migration [Dokument elektroniczny] / Zofia KOLEK // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno. - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 6 ekranów. - Bibliogr.
44
Zdolność systemów pomiarowych a koszty jakości / Zofia KOLEK // W: Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.). - Kraków: [s.n.], 2002. - S. 238-241. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-2-7
45
Prognozowanie wybranych parametrów materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością = The Prediction of Selected Parameters of Packaging Materials Intended to Come into Contact with Foodstuffs / Zofia KOLEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002. - 189 s. : il., tab., rys. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 155)
46
Analiza zdolności przyrządów pomiarowych jako element systemu zapewnienia jakości / Zofia KOLEK // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz. - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. - S. 357-364. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-288-8
47
Zapewnienie jednolitości miar i dokładności pomiarów w ocenie zgodności wyrobu / Zofia KOLEK // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz. - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. - S. 365-372. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-288-8
48
Problem stosowania w opakowaniach żywności materiałów polimerowych z recyklingu = The Problem of Using Recycled Polymer in Food Packaging / Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 595 (2002), s. 81-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15100. - ISSN 0208-7944
49
Wpływ niepewności pomiaru na ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami - ryzyko błędnych decyzji / Zofia KOLEK // W: Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.). - Kraków: [s.n.], 2002. - S. 242-246. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-2-7
50
Safety of the use of Plastics for Food Contact = Die Sicherheit der Verwendung von Kunststoff - Verpackungen für Nahrungsmittel / Zofia KOLEK // Forum Ware. - 29, nr 1-4 (2001), s. 41-46. - Zsfg. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dgwt.de/docs/fw_29_2001.pdf. - ISSN 0340-7705
51
Investigation of Corrosion-Protective Properties of Lacquer Coatings / Zofia KOLEK // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 413-418. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
52
Recycled Polymers from Food Packaging in Relation to Environmental Protection / Z. KOLEK // Polish Journal of Environmental Studies. - vol. 10, no. 1 (2001), s. 73-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pjoes.com/pdf/10.1/73-76.pdf. - ISSN 1230-1485
53
Zagadnienia metrologiczne w zintegrowanych systemach zarządzania / Zofia KOLEK // W: Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.). - Kraków: [s.n.], 2000. - S. 271-274. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-8-9
54
Bezpieczeństwo wykorzystania materiałów z recyklingu w opakowaniach żywności / Zofia KOLEK // W: Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz]. - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000. - S. 152. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-913610-2-0
55
Zapewnienie jakości badań w laboratoriach / Zofia KOLEK // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 93-97. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
56
Wiarygodność pomiarów w ocenie zgodności wyrobu z wymaganiami / Zofia KOLEK // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 255-259. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
57
Zadania laboratoriów badawczych w ocenie jakości żywności / Zofia KOLEK // W: Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz]. - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000. - S. 153. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-913610-2-0
58
Wiarygodność wyników pomiarów prowadzonych w ramach systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem / Zofia KOLEK // W: Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.). - Kraków: [s.n.], 2000. - S. 275-278. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-8-9
59
Materiały opakowaniowe z połyskiem : cechy optyczne = Glossy Packaging Materials - the Optical Properties / Jan KOLEK, Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 530 (1999), s. 97-104. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
60
Prediction of the Efficiency of a Functional Barrier in Food Package Made of a Recycled Polymer / Zofia KOLEK // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 1067-1071. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-88-9
61
Pomiar jako podstawa ilościowej oceny jakości wyrobów materialnych / Zofia KOLEK // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 195-197. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
62
Badania przyspieszone w ocenie jakości wyrobów / Jan KOLEK, Zofia KOLEK // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 192-195. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
63
Cechy optyczne materiałów opakowaniowych : materiały barwne = Optical Properties of Packaging Materials. Coloured Materials / Jan KOLEK, Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 510 (1998), s. 73-79. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
64
Water Penetration Inside Organic Coatings = Penetracja wody w głąb powłok organicznych / Zofia KOLEK // Polimery. - t. 43, nr 3 (1998), s. 185-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0032-2725
65
Estimation of the Migration of Plastic Components into Food / Zofia KOLEK // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel. - Vienna: University of Economics, 1997. - S. 187-190. - Summ. - Bibliogr.
66
Characterization of Water Penetration Inside Organic Coatings by Capacitance Measurements / Zofia KOLEK // Progress in Organic Coatings. - vol. 30, iss. 4 (1997), s. 287-292. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0300-9440
67
Plastics in Contact with Food Mathematical Models of Migration / Zofia KOLEK // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 188-191. - Summ. - Bibliogr.
68
Safety of Metal Packaging Used for Food / Jan KOLEK, Zofia KOLEK // W: Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki. - Kyyiv: KDTEU, 1996. - S. 29-31. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 5-7763-4389-5
69
Scientific Aspects of Migration of Components of Packaging Materials to Food / Zofia KOLEK // W: Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki. - Kyyiv: KDTEU, 1996. - S. 67-68. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 5-7763-4389-5
70
Water Absorption by Lacquer Coatings / Zofia KOLEK // Packaging Technology and Science. - vol. 9, iss. 2 (1996), s. 99-110. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0894-3214
71
Modele migracji składników opakowań z tworzyw sztucznych do produktów spożywczych (przykłady obliczeń numerycznych) / Zofia KOLEK // Żywność, Technologia, Jakość. - nr 2 (3) (1995), s. 134. - Dostępne tylko streszczenia. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku". - ISSN 1425-6959
72
Prognozowanie wpływu zmiennych parametrów na trwałość wyrobów / Zofia KOLEK // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 132. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
73
Dyfuzja w wieloskładnikowych ośrodkach niejednorodnych = Diffusion in Multicomponent Inhomogeneous System / Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 436 (1994), s. 21-31. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
74
Zastosowanie modelowania matematycznego w prognozowaniu wielkości migracji składników polimerowych materiałów opakowaniowych / Zofia KOLEK // W: Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994. - Łódź: Akademia Medyczna, 1994. - S. 55. - Dostępne tylko streszczenie
75
Migracje składników polimerowych materiałów opakowaniowych do zawartości opakowania - modele dyfuzyjne / Zofia KOLEK // Opakowanie. - nr 1 (1994), s. 40-42. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
76
Porównawcza ocena wewnętrznych powłok ochronnych opakowań metalowych na podstawie badań dyfuzji wody = Comparative Evaluation of Inner Protective Coatings of Metal Packages Based on Water Diffusion Studies / Zofia KOŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 419 (1993), s. [43]-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
77
Zastosowanie modelowania matematycznego w prognozowaniu czasu użytkowania opakowań = Use of Mathematical Models for Forecasting the Serviceability of Packages / Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 415 (1993), s. 31-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Odporność korozyjna opakowań metalowych = Corrosion Resistance of Metal Containers / Jan KOLEK, Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 370 (1992), s. 13-20. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Ocena właściwości ochronnych powłok lakierowych analiza wyników badań impedancyjnych = Evaluation of the Protective Properties of Varnish Coats : Analysis of the Results of the Impedance Test / Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 383 (1992), s. 99-109. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Zmiany połysku wewnętrznych powłok lakierowych opakowań metalowych jako wynik interakcji produkt spożywczy - materiał opakowaniowy / Zofia CICHOŃ, Zofia KOLEK // Opakowanie. - nr 1 (1992), s. 15-17. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
81
Badania efektów skażenia cyną i żelazem przetworów owocowych przechowywanych w puszkach blaszanych : ocena dynamiki migracji metali oraz zmian sensorycznych i fizykochemicznych przetworów. Cz. 1 = Study of Tin and Iron Contamination in Processed Fruits Stored in Lacquered Cans. Part I, Evaluation of Metal Migration during Storge and Changes in Organoleptoc and Chemical Propertis / Zofia CICHOŃ, Zofia KOLEK // Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 8 (1991), s. 195-199. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
82
Badania efektów skażenia cyną i żelazem przetworów owocowych przechowywanych w puszkach blaszanych : zależność między migracją cyny i żelaza a zmianami wybranych wyznaczników jakości przetworów w puszkach. Cz. 2 = Contamination of Processed Fruits with Tin and Iron. Part 2, Migration of Tin and Iron Versus Quality of Products / Zofia CICHOŃ, Zofia KOLEK // Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 10 (1991), s. 255-258. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
83
Połysk powłok lakierowych - metodyka badań = Lacquer Coat Gloss - The Method of Studies / Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 352 (1991), s. 41-54. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
84
Zastosowanie teorii dyfuzji do interpretacji migracji składników powłok lakierowych = The Use of the Diffusion Theory for the Interpretation of the Migration of Lacquer Coating Components / Jan KOLEK, Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 352 (1991), s. 29-39. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
Zanieczyszczenia przetworów owocowych metalami na skutek zmian zdolności ochronnych wewnętrznych powłok lakierowych puszek konserwowych / Zofia CICHOŃ, Zofia KOLEK // Opakowanie. - nr 6 (1991), s. 7-10. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
86
Analiza przebiegu procesów powodujących zmiany jakości przetworów owocowych w opakowaniach metalowych w aspekcie ich optymalizacji / Zofia CICHOŃ, Zofia KOLEK // W: Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, jego wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu / kier. tematu: Marian CICHOŃ. - (1991), s. 61-122. - Bibliogr.
87
Przebieg migracji składników powłok lakierowanych pozostających w kontakcie z produktami spożywczymi / Zofia KOLEK // W: Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990. - Kraków: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenie
88
Dyfuzyjny model migracji fenoli z powłok lakierowych epoksydowo-fenolowych do H2O / Zofia KOLEK // Polimery. - t. 35, nr 10 (1990), s. 375-378. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0032-2725
89
Comparative Evaluation of Quality of Varnish Coats - Inside Tincans / Zofia KOLEK // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts. - Poznań: Academy of Economics, 1990. - S. 52. - Dostępne tylko streszczenie
90
Zastosowanie metody impedancyjnej do oceny właściwości ochronnych powłok lakierowych = Impedance Method for Evaluating Protective Properties of Varnish Coats / Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 313 (1990), s. 25-38. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
91
Szybkość migracji w układzie powłoka lakierowa - H2O = Migration Rate in the Varnish Coat - H2O / Jan KOLEK, Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 280 (1989), s. 47-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
92
Porównawcze badania porowatości powłok lakierowych = Comparative Studies on the Porosity of Varnish Coat / Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 280 (1989), s. 31-46. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
93
Lakiery wodorozcieńczalne do zabezpieczenia powierzchni opakowań metalowych / Jan KOLEK, Zofia KOLEK // Opakowanie. - nr 2 (1989), s. 10-11. - ISSN 0030-3348
94
Określenie migracji przeciwutleniaczy z folii poliolefinowych metodą atomów znaczonych / Zofia KOLEK, Frans Lox, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Opakowanie. - nr 6 (1988), s. 12-14. - ISSN 0030-3348
95
Zmiany zdolności ochronnych wewnętrznych powłok lakierowych opakowań konserwowych w funkcji czasu działania środowiska agresywnego / Zofia KOLEK // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie
96
Możliwość skażenia produktów spożywczych przez związki migrujące z zewnętrznych powłok ochronnych opakowań / Jan KOLEK, Zofia KOLEK // W: Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / [red. Halina Siwicka]. - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988. - S. 221. - Dostępne tylko streszczenie
97
Przebieg migracji fenoli przy różnych temperaturach wypalania powłok lakierowych = The course of phenol migration at various burning temperatures of laquer coating / Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 276 (1988), s. 27-34. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Ocena szybkości zmian własności ochronnych powłok lakierowych / Zofia KOLEK // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenia
99
Różnicowanie jakości powłok lakierowych opakowań metalowych w wyniku zmian parametrów procesu technologicznego / Jan KOLEK, Zofia KOLEK // Opakowanie. - nr 6 (1987), s. 8-10. - ISSN 0030-3348
100
Migracje składników powłok lakierowych w czasie magazynowania produktów spożywczych w jednostkowych opakowaniach metalowych / Jan KOLEK, Zofia KOLEK // MT Problemy Magazynowania i Transportu. - nr 3-4 (1985), s. 41-45. - Bibliogr. - ISSN 0239-5290
101
Ocena zależności migracji fenoli od temperatury kontaktu powłoka lakierowa - substancja modelowa = Estimation of the Dependence on Phenol Migration from Varnish Coats on the Temperature of Varnish Coat-Model Substance Contact / Jan KOLEK, Zofia KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983), s. 87-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
102
Badanie metodą omowo-pojemnościową własności ochronnych powłok lakierowanych stosowanych w opakowaniach metalowych / Zofia KOLEK // Ochrona przed Korozją. - nr 5 (1982), s. 101-103. - ISSN 0473-7733
103
Badania wskaźników fizyko-chemicznych powłok lakierowych opakowań blaszanych do artykułów żywnościowych / Zofia KOLEK ; Promotor: Józef KALISZ. - Kraków, 1980. - 187 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Psychofizyka barwy. Etap 1 / Zofia KOLEK - kier. tematu, Jan KOLEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 25 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
105
Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Etap 3 / zespół: Ewa MARCINKOWSKA - kierownik projektu, Andrzej CHOCHÓŁ, Stanisław HORNIK, Zofia KOLEK, Renata SALERNO-KOCHAN, Gabriela ZIELIŃSKA, Jerzy BURKAT, Waldemar ŻUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 105 s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
106
Barwa wyrobów. Cz. 1, Fizyczny aspekt wrażeń barwnych / Zofia KOLEK, Krystyna ŻABIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 58 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
107
Zadania metrologii w skali krajowej i międzynarodowej / Zofia KOLEK (kierownik tematu), Krystyna ŻABIŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 68 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Zagadnienia metrologiczne w systemach jakości. Cz. 2 / Zofia KOLEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 44 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Zagadnienia metrologiczne w systemach jakości. [Cz. 1] / Zofia KOLEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 26 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
110
Bezpieczeństwo wykorzystania materiałów polimerowych w opakowaniach żywności / Zofia KOLEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
111
Bezpieczeństwo wykorzystania materiałów z recyklingu w opakowaniach żywności / Zofia KOLEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999/2000. - 34 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Prognozowanie jako proces obliczeniowy w ocenie czasu użytkowania wyrobów / Zofia KOLEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 44 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Symulacja komputerowa procesów migracji składników polimerowych materiałów opakowaniowych / Zofia KOLEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
114
Tworzywa sztuczne w kontakcie z artykułami żywnościowymi : matematyczne modele migracji / Zofia KOLEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 26 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
115
Transport wody w ochronnych powłokach lakierowych / Zofia KOLEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 50 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
116
Problemy migracji substancji szkodliwych i toksycznych z opakowań i ich wpływ na zmiany poziomów jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych. Etap 1 / Kier. tematu: Marian CICHOŃ ; wykonawcy: Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Zofia KOLEK, Zofia CICHOŃ, Jan KOLEK, Marian CICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 63 k. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
1
Kolek Z., (2011), Wykorzystanie promieniowania jonizującego do utrwalania żywności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 874, s. 45-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190413
2
Kolek Z., (2010), Barwa, człowiek i emocje, "Nowa Elektrotechnika", nr 7-8(71-72), s. 18-22.
3
Kolek Z., (2010), Psychofizyka barwy, "Prace Instytutu Elektrotechniki", T. 57, z. 244, s. 5-16.
4
Kolek Z., (2010), Doskonalenie laboratorium w zakresie jakości badań analitycznych. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 2, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 96-103.
5
Kolek Z., (2010), Widzenie i percepcja barw, "Nowa Elektrotechnika", nr 9(73), s. 35-39.
6
Kolek Z., (2009), Pomiary wielkości fizycznych: opracowanie i prezentacja wyników, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 80 s.
7
Kolek Z., (2009), Materiały opakowaniowe a bezpieczeństwo żywności, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", vol. 42 (XLII), nr 3, s. 469-474; http://www.ptfarm.pl/pub/File/bromatologia_2009/bromatologia_3_2009/BR3%20s.%200469-0474.pdf
8
Kolek Z., (2009), Białość papieru : ocena instrumentalna i wrażenia wzrokowe, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (21), s. 67-75.
9
Kolek Z., (2008), Stanowisko konsumentów wobec napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", vol. 41 (XLI), nr 3, s. 756-760.
10
Marcinkowska E., Żuk W., Kolek Z., (2008), An Effect of Simplified Assumptions on the Accuracy of Thermal Conductivity Determination. [W:] Lee Y., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2, Suwon : University of Suwon, s. 626-631.
11
Kolek Z., (2008), Promieniowanie jonizujące - środowisko - człowiek. [W:] Żuchowski J. (red.), Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, s. 143-147.
12
Kolek Z., Kolek B., (2008), Colour and Its Influence on Consumer's Emotions. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2, Suwon : University of Suwon, s. 1032-1035.
13
Kolek Z., (2008), Barwa powierzchni z połyskiem, "Prace Instytutu Elektrotechniki", T. 55, z. 237, s. 191-200.
14
Kolek Z., (2008), Proces pomiarowy jako element systemu zarządzania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 543-548.
15
Kolek Z., (2008), Measurement Processes in Quality Management Systems. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 92-95.
16
Kolek Z., (2007), Measuring of the Reflecting Characteristics of Materials. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 445-451.
17
Kolek Z., (2007), Evaluation of Paper Whiteness, "Forum Ware International", Iss. 1, s. 17-25.
18
Kolek Z., (2007), Quality Management, Metrology and International Trade, "Tovari ì rinki", 1, s. 5-12.
19
Kolek Z., (2007), Ocena stopnia bieli wyrobów. [W:] Doroszewicz S., Kobylińska A. (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 357-365.
20
Kolek Z., (2007), Dyfuzyjny ruch masy. Cz. 1, Innowacyjne metody badań. [W:] Ewa MARCINKOWSKA (kierownik tematu), Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Etap 2, s. 16-22.
21
Kolek Z., Marcinkowska E., (2007), Dynamiczna metoda pomiaru parametrów cieplnych materiałów, "Pomiary Automatyka Kontrola", nr 9 bis, s. 580-582.
22
Kolek Z., Żabińska K., (2007), Wybrane instrumentalne metody badawcze, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 122 s.
23
Kolek Z., Marcinkowska E., (2007), Pomiar oporu cieplnego materiałów termoizolacyjnych. [W:] Doroszewicz S., Kobylińska A. (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 366-373.
24
Kolek Z., Kolek B., (2006), Colours in Human's Life. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1, Kiїv : Vidavnictvo "Kniga", s. 65-68.
25
Kolek Z., (2006), Żywność utrwalana radiacyjnie, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", t. 39, suplement, s. 141-144.
26
Kolek Z., (2006), Walidacja metody jako element spełnienia oczekiwań klienta laboratorium badawczego : [komunikat naukowy]. [W:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 234-238.
27
Kolek Z., (2006), Importance of Calibration of Test and Measurement Equipment in Quality Assurance. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 1305-1308.
28
Kolek Z., (2006), Problem of Traceability in Evaluation of the Properties of Goods. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts, Radom : Publishing Office - Technical University, s. 18.
29
Kolek Z., (2006), Barwa opakowań : fizyczny aspekt wrażeń barwnych, "Opakowanie", nr 2 (426), s. 18-22.
30
Kolek Z., (2006), Problem spójności pomiarowej w ocenie cech wyrobów. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 228-239.
31
Kolek Z., (2006), Oddziaływanie promieniowania optycznego na człowieka : korzystny wpływ i zagrożenia. [W:] Promieniowanie optyczne, oddziaływanie, metrologia, technologie : POOMT 2006 : II konferencja, Krasiczyn, 4-6 października 2006 r. (Prace Instytutu Elektrotechniki; 228), Warszawa : Instytut Elektrotechniki, s. 269-281.
32
Kolek Z., (2005), Conformance Testing and Measurement Uncertainty. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 109-115.
33
Kolek Z., (2005), Application of Ionizing Radiation to Preserve Food. [W:] Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche, T. 1, Bari : WIP Edizioni, s. 487-491.
34
Kolek Z., (2005), Pomiary cech wyrobów tolerancja i niepewność. [W:] Doroszewicz S., Zbierzchowska A. (red.), Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, s. 274-281.
35
Kolek Z., (2005), Prognozowanie migracji składników materiałów pozostających w kontakcie z żywnością jako narzędzie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", t. 38, suplement, s. 325-328.
36
Kolek Z., (2004), Dobór wyposażenia pomiarowego do oceny jakości wyrobów i procesów. [W:] Sikora T. (red.), Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 265-269.
37
Kolek Z., (2004), Doskonalenie jakości pracy laboratoriów analitycznych. [W:] Sikora T. (red.), Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 270-274.
38
Kolek Z., (2004), Zapewnienie jakości badań na poziomie krajowym i międzynarodowym. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 304-307.
39
Kolek Z., (2004), Quality Assurance for Research on National and International Level. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 25.
40
Kolek Z., (2004), Mathematic Model for Estimation Migration from Packaging into Food. [W:] Rong W., Changju Y., Min J., Jianghua L., Xuzhe F., Liqin L., Jiajie L., Zhenwang K., Song C., Yan Z. (red.), Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 357-360.
41
Kolek Z., (2003), Ocena migracji składników materiałów opakowaniowych do produktów spożywczych, "Opakowanie", R. 48, nr 9 (397), s. 20-23.
42
Kolek Z., (2002), Parameters Determining Migration from Food Contact Materials. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 764-769.
43
Kolek Z., (2002), Safety of the Use of Plastics for Food Contact Estimation of the Maximum Possible Migration. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, Roma 26-28 Settembre 2002, [Roma] : Universita "La Sapienza"
44
Kolek Z., (2002), Zdolność systemów pomiarowych a koszty jakości. [W:] Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.), Kraków : [s.n.], s. 238-241.
45
Kolek Z., (2002), Prognozowanie wybranych parametrów materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 155), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 189 s.
46
Kolek Z., (2002), Analiza zdolności przyrządów pomiarowych jako element systemu zapewnienia jakości. [W:] Doroszewicz S. (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 357-364.
47
Kolek Z., (2002), Zapewnienie jednolitości miar i dokładności pomiarów w ocenie zgodności wyrobu. [W:] Doroszewicz S. (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 365-372.
48
Kolek Z., (2002), Problem stosowania w opakowaniach żywności materiałów polimerowych z recyklingu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 595, s. 81-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/15100
49
Kolek Z., (2002), Wpływ niepewności pomiaru na ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami - ryzyko błędnych decyzji. [W:] Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.), Kraków : [s.n.], s. 242-246.
50
Kolek Z., (2001), Safety of the use of Plastics for Food Contact, "Forum Ware", 29, nr 1-4, s. 41-46; http://dgwt.de/docs/fw_29_2001.pdf
51
Kolek Z., (2001), Investigation of Corrosion-Protective Properties of Lacquer Coatings. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 413-418.
52
Kolek Z., (2001), Recycled Polymers from Food Packaging in Relation to Environmental Protection, "Polish Journal of Environmental Studies", vol. 10, no. 1, s. 73-76; http://www.pjoes.com/pdf/10.1/73-76.pdf
53
Kolek Z., (2000), Zagadnienia metrologiczne w zintegrowanych systemach zarządzania. [W:] Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.), Kraków : [s.n.], s. 271-274.
54
Kolek Z., (2000), Bezpieczeństwo wykorzystania materiałów z recyklingu w opakowaniach żywności. [W:] Gronowska-Senger A., Araucz M. (red.), Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów, Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, s. 152.
55
Kolek Z., (2000), Zapewnienie jakości badań w laboratoriach. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 93-97.
56
Kolek Z., (2000), Wiarygodność pomiarów w ocenie zgodności wyrobu z wymaganiami. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 255-259.
57
Kolek Z., (2000), Zadania laboratoriów badawczych w ocenie jakości żywności. [W:] Gronowska-Senger A., Araucz M. (red.), Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów, Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, s. 153.
58
Kolek Z., (2000), Wiarygodność wyników pomiarów prowadzonych w ramach systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. [W:] Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.), Kraków : [s.n.], s. 275-278.
59
Kolek J., Kolek Z., (1999), Materiały opakowaniowe z połyskiem : cechy optyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 530, s. 97-104.
60
Kolek Z., (1999), Prediction of the Efficiency of a Functional Barrier in Food Package Made of a Recycled Polymer. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1067-1071.
61
Kolek Z., (1998), Pomiar jako podstawa ilościowej oceny jakości wyrobów materialnych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 195-197.
62
Kolek J., Kolek Z., (1998), Badania przyspieszone w ocenie jakości wyrobów. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 192-195.
63
Kolek J., Kolek Z., (1998), Cechy optyczne materiałów opakowaniowych : materiały barwne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 510, s. 73-79.
64
Kolek Z., (1998), Water Penetration Inside Organic Coatings, "Polimery", t. 43, nr 3, s. 185-188.
65
Kolek Z., (1997), Estimation of the Migration of Plastic Components into Food. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 187-190.
66
Kolek Z., (1997), Characterization of Water Penetration Inside Organic Coatings by Capacitance Measurements, "Progress in Organic Coatings", vol. 30, iss. 4, s. 287-292.
67
Kolek Z., (1996), Plastics in Contact with Food Mathematical Models of Migration. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 188-191.
68
Kolek J., Kolek Z., (1996), Safety of Metal Packaging Used for Food. [W:] Mazaraki A. (red.), Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r, Kyyiv : KDTEU, s. 29-31.
69
Kolek Z., (1996), Scientific Aspects of Migration of Components of Packaging Materials to Food. [W:] Mazaraki A. (red.), Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r, Kyyiv : KDTEU, s. 67-68.
70
Kolek Z., (1996), Water Absorption by Lacquer Coatings, "Packaging Technology and Science", vol. 9, iss. 2, s. 99-110.
71
Kolek Z., (1995), Modele migracji składników opakowań z tworzyw sztucznych do produktów spożywczych (przykłady obliczeń numerycznych), "Żywność, Technologia, Jakość", nr 2 (3), s. 134.
72
Kolek Z., (1995), Prognozowanie wpływu zmiennych parametrów na trwałość wyrobów. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 132.
73
Kolek Z., (1994), Dyfuzja w wieloskładnikowych ośrodkach niejednorodnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 436, s. 21-31.
74
Kolek Z., (1994), Zastosowanie modelowania matematycznego w prognozowaniu wielkości migracji składników polimerowych materiałów opakowaniowych. [W:] Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994, Łódź : Akademia Medyczna, s. 55.
75
Kolek Z., (1994), Migracje składników polimerowych materiałów opakowaniowych do zawartości opakowania - modele dyfuzyjne, "Opakowanie", nr 1, s. 40-42.
76
Kolek Z., (1993), Porównawcza ocena wewnętrznych powłok ochronnych opakowań metalowych na podstawie badań dyfuzji wody, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 419, s. [43]-50.
77
Kolek Z., (1993), Zastosowanie modelowania matematycznego w prognozowaniu czasu użytkowania opakowań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 415, s. 31-36.
78
Kolek J., Kolek Z., (1992), Odporność korozyjna opakowań metalowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 370, s. 13-20.
79
Kolek Z., (1992), Ocena właściwości ochronnych powłok lakierowych analiza wyników badań impedancyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 383, s. 99-109.
80
Cichoń Z., Kolek Z., (1992), Zmiany połysku wewnętrznych powłok lakierowych opakowań metalowych jako wynik interakcji produkt spożywczy - materiał opakowaniowy, "Opakowanie", nr 1, s. 15-17.
81
Cichoń Z., Kolek Z., (1991), Badania efektów skażenia cyną i żelazem przetworów owocowych przechowywanych w puszkach blaszanych : ocena dynamiki migracji metali oraz zmian sensorycznych i fizykochemicznych przetworów. Cz. 1, "Przemysł Spożywczy", T. 45, nr 8, s. 195-199.
82
Cichoń Z., Kolek Z., (1991), Badania efektów skażenia cyną i żelazem przetworów owocowych przechowywanych w puszkach blaszanych : zależność między migracją cyny i żelaza a zmianami wybranych wyznaczników jakości przetworów w puszkach. Cz. 2, "Przemysł Spożywczy", T. 45, nr 10, s. 255-258.
83
Kolek Z., (1991), Połysk powłok lakierowych - metodyka badań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 352, s. 41-54.
84
Kolek J., Kolek Z., (1991), Zastosowanie teorii dyfuzji do interpretacji migracji składników powłok lakierowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 352, s. 29-39.
85
Cichoń Z., Kolek Z., (1991), Zanieczyszczenia przetworów owocowych metalami na skutek zmian zdolności ochronnych wewnętrznych powłok lakierowych puszek konserwowych, "Opakowanie", nr 6, s. 7-10.
86
Cichoń Z., Kolek Z., (1991), Analiza przebiegu procesów powodujących zmiany jakości przetworów owocowych w opakowaniach metalowych w aspekcie ich optymalizacji. [W:] Cichoń M. (kierownik tematu), Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, jego wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu, s. 61-122.
87
Kolek Z., (1990), Przebieg migracji składników powłok lakierowanych pozostających w kontakcie z produktami spożywczymi. [W:] Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990, Kraków : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, s. 36.
88
Kolek Z., (1990), Dyfuzyjny model migracji fenoli z powłok lakierowych epoksydowo-fenolowych do H2O, "Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe", t. 35, nr 10, s. 375-378.
89
Kolek Z., (1990), Comparative Evaluation of Quality of Varnish Coats - Inside Tincans. [W:] Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 52.
90
Kolek Z., (1990), Zastosowanie metody impedancyjnej do oceny właściwości ochronnych powłok lakierowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 313, s. 25-38.
91
Kolek J., Kolek Z., (1989), Szybkość migracji w układzie powłoka lakierowa - H2O, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 280, s. 47-56.
92
Kolek Z., (1989), Porównawcze badania porowatości powłok lakierowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 280, s. 31-46.
93
Kolek J., Kolek Z., (1989), Lakiery wodorozcieńczalne do zabezpieczenia powierzchni opakowań metalowych, "Opakowanie", nr 2, s. 10-11.
94
Kolek Z., Lox F., Walden-Kozłowska A., (1988), Określenie migracji przeciwutleniaczy z folii poliolefinowych metodą atomów znaczonych, "Opakowanie", nr 6, s. 12-14.
95
Kolek Z., (1988), Zmiany zdolności ochronnych wewnętrznych powłok lakierowych opakowań konserwowych w funkcji czasu działania środowiska agresywnego. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 42.
96
Kolek J., Kolek Z., (1988), Możliwość skażenia produktów spożywczych przez związki migrujące z zewnętrznych powłok ochronnych opakowań. [W:] Siwicka H. (red.), Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988, Szczecin : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 221.
97
Kolek Z., (1988), Przebieg migracji fenoli przy różnych temperaturach wypalania powłok lakierowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 27-34.
98
Kolek Z., (1987), Ocena szybkości zmian własności ochronnych powłok lakierowych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 76.
99
Kolek J., Kolek Z., (1987), Różnicowanie jakości powłok lakierowych opakowań metalowych w wyniku zmian parametrów procesu technologicznego, "Opakowanie", nr 6, s. 8-10.
100
Kolek J., Kolek Z., (1985), Migracje składników powłok lakierowych w czasie magazynowania produktów spożywczych w jednostkowych opakowaniach metalowych, "MT Problemy Magazynowania i Transportu", nr 3-4, s. 41-45.
101
Kolek J., Kolek Z., (1983), Ocena zależności migracji fenoli od temperatury kontaktu powłoka lakierowa - substancja modelowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 87-94.
102
Kolek Z., (1982), Badanie metodą omowo-pojemnościową własności ochronnych powłok lakierowanych stosowanych w opakowaniach metalowych, "Ochrona przed Korozją", nr 5, s. 101-103.
103
Kolek Z., (1980), Badania wskaźników fizyko-chemicznych powłok lakierowych opakowań blaszanych do artykułów żywnościowych, Prom. Kalisz J., Kraków : , 187 k.
104
Kolek J., Kolek Z., (2011), Psychofizyka barwy. Etap 1, Kolek Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 25 k.
105
Marcinkowska E., Chochół A., Hornik S., Kolek Z., Salerno-Kochan R., Zielińska G., Burkat J., Żuk W., (2008), Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Etap 3, Marcinkowska E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 105 s.
106
Kolek Z., (2005), Barwa wyrobów. Cz. 1, Fizyczny aspekt wrażeń barwnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
107
Kolek Z., Żabińska K., (2004), Zadania metrologii w skali krajowej i międzynarodowej, Kolek Z. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68 k.
108
Kolek Z., (2002), Zagadnienia metrologiczne w systemach jakości. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 k.
109
Kolek Z., (2001), Zagadnienia metrologiczne w systemach jakości. [Cz. 1], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26 k.
110
Kolek Z., (2000), Bezpieczeństwo wykorzystania materiałów polimerowych w opakowaniach żywności, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
111
Kolek Z., (1999), Bezpieczeństwo wykorzystania materiałów z recyklingu w opakowaniach żywności, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 k.
112
Kolek Z., (1998), Prognozowanie jako proces obliczeniowy w ocenie czasu użytkowania wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 k.
113
Kolek Z., (1997), Symulacja komputerowa procesów migracji składników polimerowych materiałów opakowaniowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
114
Kolek Z., (1996), Tworzywa sztuczne w kontakcie z artykułami żywnościowymi: matematyczne modele migracji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26 k.
115
Kolek Z., (1994), Transport wody w ochronnych powłokach lakierowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k.
116
Walden-Kozłowska A., Kolek Z., Cichoń Z., Kolek J., Cichoń M., (1990), Problemy migracji substancji szkodliwych i toksycznych z opakowań i ich wpływ na zmiany poziomów jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych. Etap 1, Cichoń M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
1
@article{UEK:2168221590,
author = "Zofia Kolek",
title = "Wykorzystanie promieniowania jonizującego do utrwalania żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "874",
pages = "45-57",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190413},
}
2
@article{UEK:2165929990,
author = "Zofia Kolek",
title = "Barwa, człowiek i emocje",
journal = "Nowa Elektrotechnika",
number = "7-8(71-72)",
pages = "18-22",
year = "2010",
}
3
@article{UEK:2165934694,
author = "Zofia Kolek",
title = "Psychofizyka barwy",
journal = "Prace Instytutu Elektrotechniki",
number = "T. 57, z. 244",
pages = "5-16",
year = "2010",
}
4
@inbook{UEK:2163006834,
author = "Zofia Kolek",
title = "Doskonalenie laboratorium w zakresie jakości badań analitycznych",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2",
pages = "96-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
5
@article{UEK:2165929958,
author = "Zofia Kolek",
title = "Widzenie i percepcja barw",
journal = "Nowa Elektrotechnika",
number = "9(73)",
pages = "35-39",
year = "2010",
}
6
@book{UEK:50902,
author = "Zofia Kolek",
title = "Pomiary wielkości fizycznych : opracowanie i prezentacja wyników",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-438-6",
}
7
@article{UEK:2165765571,
author = "Zofia Kolek",
title = "Materiały opakowaniowe a bezpieczeństwo żywności",
journal = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "vol. 42 (XLII), 3",
pages = "469-474",
year = "2009",
url = {http://www.ptfarm.pl/pub/File/bromatologia_2009/bromatologia_3_2009/BR3%20s.%200469-0474.pdf},
}
8
@article{UEK:50149,
author = "Zofia Kolek",
title = "Białość papieru : ocena instrumentalna i wrażenia wzrokowe",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (21)",
pages = "67-75",
year = "2009",
}
9
@article{UEK:2166159095,
author = "Zofia Kolek",
title = "Stanowisko konsumentów wobec napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym",
journal = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "vol. 41 (XLI), 3",
pages = "756-760",
year = "2008",
}
10
@inbook{UEK:2168233952,
author = "Ewa Marcinkowska and Waldemar Żuk and Zofia Kolek",
title = "An Effect of Simplified Assumptions on the Accuracy of Thermal Conductivity Determination",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2",
pages = "626-631",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
11
@inbook{UEK:2165797572,
author = "Zofia Kolek",
title = "Promieniowanie jonizujące - środowisko - człowiek",
booktitle = "Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju",
pages = "143-147",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB",
year = "2008",
isbn = "978-83-7351-325-9",
}
12
@inbook{UEK:2165966770,
author = "Zofia Kolek and Beata Kolek",
title = "Colour and Its Influence on Consumer's Emotions",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2",
pages = "1032-1035",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
13
@article{UEK:2165937736,
author = "Zofia Kolek",
title = "Barwa powierzchni z połyskiem",
journal = "Prace Instytutu Elektrotechniki",
number = "T. 55, z. 237",
pages = "191-200",
year = "2008",
}
14
@inbook{UEK:2165630569,
author = "Zofia Kolek",
title = "Proces pomiarowy jako element systemu zarządzania jakością",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "543-548",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
15
@inbook{UEK:2165812451,
author = "Zofia Kolek",
title = "Measurement Processes in Quality Management Systems",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "92-95",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
16
@inbook{UEK:2165780586,
author = "Zofia Kolek",
title = "Measuring of the Reflecting Characteristics of Materials",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1",
pages = "445-451",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
17
@article{UEK:2166081567,
author = "Zofia Kolek",
title = "Evaluation of Paper Whiteness",
journal = "Forum Ware International",
number = "Iss. 1",
pages = "17-25",
year = "2007",
}
18
@article{UEK:2166238238,
author = "Zofia Kolek",
title = "Quality Management, Metrology and International Trade",
journal = "Tovari ì rinki : mìžnarodnij naukovo-praktičnij žurnal",
number = "1",
pages = "5-12",
year = "2007",
}
19
@inbook{UEK:2165772552,
author = "Zofia Kolek",
title = "Ocena stopnia bieli wyrobów",
booktitle = "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "357-365",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
isbn = "978-83-7378-324-9",
}
20
@unpublished{UEK:2163836635,
author = "Zofia Kolek",
title = "Dyfuzyjny ruch masy. Cz. 1, Innowacyjne metody badań",
booktitle = "Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Etap 2",
pages = "16-22",
year = "2007",
}
21
@article{UEK:2166100211,
author = "Zofia Kolek and Ewa Marcinkowska",
title = "Dynamiczna metoda pomiaru parametrów cieplnych materiałów",
journal = "Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "9 bis",
pages = "580-582",
year = "2007",
}
22
@book{UEK:51932,
author = "Zofia Kolek and Krystyna Żabińska",
title = "Wybrane instrumentalne metody badawcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-343-3",
}
23
@inbook{UEK:2165772613,
author = "Zofia Kolek and Ewa Marcinkowska",
title = "Pomiar oporu cieplnego materiałów termoizolacyjnych",
booktitle = "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "366-373",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
isbn = "978-83-7378-324-9",
}
24
@inbook{UEK:2166094097,
author = "Zofia Kolek and Beata Kolek",
title = "Colours in Human's Life",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1",
pages = "65-68",
adress = "Kiїv",
publisher = "Vidavnictvo Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
25
@article{UEK:2166100851,
author = "Zofia Kolek",
title = "Żywność utrwalana radiacyjnie",
journal = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 39, suplement",
pages = "141-144",
year = "2006",
}
26
@inbook{UEK:2166375705,
author = "Zofia Kolek",
title = "Walidacja metody jako element spełnienia oczekiwań klienta laboratorium badawczego : [komunikat naukowy]",
booktitle = "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)",
pages = "234-238",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-922067-4-6",
}
27
@inbook{UEK:2165897075,
author = "Zofia Kolek",
title = "Importance of Calibration of Test and Measurement Equipment in Quality Assurance",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "1305-1308",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
28
@misc{UEK:2168277205,
author = "Zofia Kolek",
title = "Problem of Traceability in Evaluation of the Properties of Goods",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts",
pages = "18",
adress = "Radom",
publisher = "Publishing Office - Technical University",
year = "2006",
isbn = "83-7351-167-9",
}
29
@article{UEK:2166081073,
author = "Zofia Kolek",
title = "Barwa opakowań : fizyczny aspekt wrażeń barwnych",
journal = "Opakowanie",
number = "2 (426)",
pages = "18-22",
year = "2006",
}
30
@inbook{UEK:2165775402,
author = "Zofia Kolek",
title = "Problem spójności pomiarowej w ocenie cech wyrobów",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "228-239",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
31
@inbook{UEK:2166094041,
author = "Zofia Kolek",
title = "Oddziaływanie promieniowania optycznego na człowieka : korzystny wpływ i zagrożenia",
booktitle = "Promieniowanie optyczne, oddziaływanie, metrologia, technologie : POOMT 2006 : II konferencja, Krasiczyn, 4-6 października 2006 r.",
pages = "269-281",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Elektrotechniki",
year = "2006",
issn = "0032-6216",
}
32
@inbook{UEK:2166505477,
author = "Zofia Kolek",
title = "Conformance Testing and Measurement Uncertainty",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1",
pages = "109-115",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
33
@inbook{UEK:2168328541,
author = "Zofia Kolek",
title = "Application of Ionizing Radiation to Preserve Food",
booktitle = "Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche. T. 1",
pages = "487-491",
adress = "Bari",
publisher = "WIP Edizioni",
year = "2005",
isbn = "8884590396",
}
34
@inbook{UEK:2168264056,
author = "Zofia Kolek",
title = "Pomiary cech wyrobów tolerancja i niepewność",
booktitle = "Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "274-281",
adress = "Warszawa",
publisher = "SGH - Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
isbn = "83-7378-204-4",
}
35
@article{UEK:2168347338,
author = "Zofia Kolek",
title = "Prognozowanie migracji składników materiałów pozostających w kontakcie z żywnością jako narzędzie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności",
journal = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 38, suplement",
pages = "325-328",
year = "2005",
}
36
@inbook{UEK:2168222150,
author = "Zofia Kolek",
title = "Dobór wyposażenia pomiarowego do oceny jakości wyrobów i procesów",
booktitle = "Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.)",
pages = "265-269",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-233-2",
}
37
@inbook{UEK:2168222152,
author = "Zofia Kolek",
title = "Doskonalenie jakości pracy laboratoriów analitycznych",
booktitle = "Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.)",
pages = "270-274",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-233-2",
}
38
@inbook{UEK:2168154341,
author = "Zofia Kolek",
title = "Zapewnienie jakości badań na poziomie krajowym i międzynarodowym",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "304-307",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
39
@misc{UEK:2168228374,
author = "Zofia Kolek",
title = "Quality Assurance for Research on National and International Level",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "25",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
40
@inbook{UEK:2168332097,
author = "Zofia Kolek",
title = "Mathematic Model for Estimation Migration from Packaging into Food",
booktitle = "Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1",
pages = "357-360",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
41
@article{UEK:2168347340,
author = "Zofia Kolek",
title = "Ocena migracji składników materiałów opakowaniowych do produktów spożywczych",
journal = "Opakowanie",
number = "R. 48, 9 (397)",
pages = "20-23",
year = "2003",
}
42
@inbook{UEK:2168244446,
author = "Zofia Kolek",
title = "Parameters Determining Migration from Food Contact Materials",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2",
pages = "764-769",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2002",
isbn = "83-88760-83-1",
}
43
@inbook{UEK:2168263150,
author = "Zofia Kolek",
title = "Safety of the Use of Plastics for Food Contact Estimation of the Maximum Possible Migration",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
44
@inbook{UEK:2168260962,
author = "Zofia Kolek",
title = "Zdolność systemów pomiarowych a koszty jakości",
booktitle = "Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.)",
pages = "238-241",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2002",
isbn = "83-915196-2-7",
}
45
@book{UEK:2168283741,
author = "Zofia Kolek",
title = "Prognozowanie wybranych parametrów materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2002",
issn = "0209-1674",
}
46
@inbook{UEK:2168238982,
author = "Zofia Kolek",
title = "Analiza zdolności przyrządów pomiarowych jako element systemu zapewnienia jakości",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości",
pages = "357-364",
adress = "Warszawa; Radom",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2002",
isbn = "83-7204-288-8",
}
47
@inbook{UEK:2168238984,
author = "Zofia Kolek",
title = "Zapewnienie jednolitości miar i dokładności pomiarów w ocenie zgodności wyrobu",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości",
pages = "365-372",
adress = "Warszawa; Radom",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2002",
isbn = "83-7204-288-8",
}
48
@article{UEK:2168230498,
author = "Zofia Kolek",
title = "Problem stosowania w opakowaniach żywności materiałów polimerowych z recyklingu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "595",
pages = "81-89",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15100},
}
49
@inbook{UEK:2168260964,
author = "Zofia Kolek",
title = "Wpływ niepewności pomiaru na ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami - ryzyko błędnych decyzji",
booktitle = "Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.)",
pages = "242-246",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2002",
isbn = "83-915196-2-7",
}
50
@article{UEK:2168338497,
author = "Zofia Kolek",
title = "Safety of the use of Plastics for Food Contact",
journal = "Forum Ware",
number = "29, 1-4",
pages = "41-46",
year = "2001",
url = {http://dgwt.de/docs/fw_29_2001.pdf},
}
51
@inbook{UEK:2168231258,
author = "Zofia Kolek",
title = "Investigation of Corrosion-Protective Properties of Lacquer Coatings",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "413-418",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
52
@article{UEK:2168233764,
author = "Zofia Kolek",
title = "Recycled Polymers from Food Packaging in Relation to Environmental Protection",
journal = "Polish Journal of Environmental Studies",
number = "vol. 10, no. 1",
pages = "73-76",
year = "2001",
url = {http://www.pjoes.com/pdf/10.1/73-76.pdf},
}
53
@misc{UEK:2168239046,
author = "Zofia Kolek",
title = "Zagadnienia metrologiczne w zintegrowanych systemach zarządzania",
booktitle = "Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.)",
pages = "271-274",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2000",
isbn = "83-910502-8-9",
}
54
@misc{UEK:2168345994,
author = "Zofia Kolek",
title = "Bezpieczeństwo wykorzystania materiałów z recyklingu w opakowaniach żywności",
booktitle = "Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów",
pages = "152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Inicjatywa Konsumpcyjna",
year = "2000",
isbn = "83-913610-2-0",
}
55
@inbook{UEK:2168346076,
author = "Zofia Kolek",
title = "Zapewnienie jakości badań w laboratoriach",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "93-97",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
56
@inbook{UEK:2168346044,
author = "Zofia Kolek",
title = "Wiarygodność pomiarów w ocenie zgodności wyrobu z wymaganiami",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "255-259",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
57
@misc{UEK:2168345992,
author = "Zofia Kolek",
title = "Zadania laboratoriów badawczych w ocenie jakości żywności",
booktitle = "Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów",
pages = "153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Inicjatywa Konsumpcyjna",
year = "2000",
isbn = "83-913610-2-0",
}
58
@misc{UEK:2168239048,
author = "Zofia Kolek",
title = "Wiarygodność wyników pomiarów prowadzonych w ramach systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem",
booktitle = "Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.)",
pages = "275-278",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2000",
isbn = "83-910502-8-9",
}
59
@article{UEK:2168242018,
author = "Jan Kolek and Zofia Kolek",
title = "Materiały opakowaniowe z połyskiem : cechy optyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "530",
pages = "97-104",
year = "1999",
}
60
@inbook{UEK:2168253812,
author = "Zofia Kolek",
title = "Prediction of the Efficiency of a Functional Barrier in Food Package Made of a Recycled Polymer",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2",
pages = "1067-1071",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-88-9",
}
61
@inbook{UEK:2168248886,
author = "Zofia Kolek",
title = "Pomiar jako podstawa ilościowej oceny jakości wyrobów materialnych",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "195-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
62
@inbook{UEK:2168248768,
author = "Jan Kolek and Zofia Kolek",
title = "Badania przyspieszone w ocenie jakości wyrobów",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "192-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
63
@article{UEK:2168241992,
author = "Jan Kolek and Zofia Kolek",
title = "Cechy optyczne materiałów opakowaniowych : materiały barwne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "510",
pages = "73-79",
year = "1998",
}
64
@article{UEK:2168345870,
author = "Zofia Kolek",
title = "Water Penetration Inside Organic Coatings",
journal = "Polimery",
number = "t. 43, 3",
pages = "185-188",
year = "1998",
}
65
@inbook{UEK:2168273782,
author = "Zofia Kolek",
title = "Estimation of the Migration of Plastic Components into Food",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "187-190",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
66
@article{UEK:2168235522,
author = "Zofia Kolek",
title = "Characterization of Water Penetration Inside Organic Coatings by Capacitance Measurements",
journal = "Progress in Organic Coatings",
number = "vol. 30, iss. 4",
pages = "287-292",
year = "1997",
}
67
@inbook{UEK:2168255128,
author = "Zofia Kolek",
title = "Plastics in Contact with Food Mathematical Models of Migration",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "188-191",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
68
@misc{UEK:2168303953,
author = "Jan Kolek and Zofia Kolek",
title = "Safety of Metal Packaging Used for Food",
booktitle = "Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r.",
pages = "29-31",
adress = "Kyyiv",
publisher = "KDTEU",
year = "1996",
isbn = "5-7763-4389-5",
}
69
@misc{UEK:2168303961,
author = "Zofia Kolek",
title = "Scientific Aspects of Migration of Components of Packaging Materials to Food",
booktitle = "Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r.",
pages = "67-68",
adress = "Kyyiv",
publisher = "KDTEU",
year = "1996",
isbn = "5-7763-4389-5",
}
70
@article{UEK:2168235524,
author = "Zofia Kolek",
title = "Water Absorption by Lacquer Coatings",
journal = "Packaging Technology and Science",
number = "vol. 9, iss. 2",
pages = "99-110",
year = "1996",
}
71
@misc{UEK:2168262920,
author = "Zofia Kolek",
title = "Modele migracji składników opakowań z tworzyw sztucznych do produktów spożywczych (przykłady obliczeń numerycznych)",
booktitle = "Żywność, Technologia, Jakość",
number = "2 (3)",
pages = "134",
year = "1995",
}
72
@misc{UEK:2168239294,
author = "Zofia Kolek",
title = "Prognozowanie wpływu zmiennych parametrów na trwałość wyrobów",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
73
@article{UEK:2168264342,
author = "Zofia Kolek",
title = "Dyfuzja w wieloskładnikowych ośrodkach niejednorodnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "436",
pages = "21-31",
year = "1994",
}
74
@misc{UEK:2168345928,
author = "Zofia Kolek",
title = "Zastosowanie modelowania matematycznego w prognozowaniu wielkości migracji składników polimerowych materiałów opakowaniowych",
booktitle = "Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994",
pages = "55",
adress = "Łódź",
publisher = "Akademia Medyczna",
year = "1994",
}
75
@article{UEK:2168347332,
author = "Zofia Kolek",
title = "Migracje składników polimerowych materiałów opakowaniowych do zawartości opakowania - modele dyfuzyjne",
journal = "Opakowanie",
number = "1",
pages = "40-42",
year = "1994",
}
76
@article{UEK:2168259324,
author = "Zofia Kolek",
title = "Porównawcza ocena wewnętrznych powłok ochronnych opakowań metalowych na podstawie badań dyfuzji wody",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "419",
pages = "[43]-50",
year = "1993",
}
77
@article{UEK:2168264310,
author = "Zofia Kolek",
title = "Zastosowanie modelowania matematycznego w prognozowaniu czasu użytkowania opakowań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "415",
pages = "31-36",
year = "1993",
}
78
@article{UEK:2168264292,
author = "Jan Kolek and Zofia Kolek",
title = "Odporność korozyjna opakowań metalowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "370",
pages = "13-20",
year = "1992",
}
79
@article{UEK:2168247474,
author = "Zofia Kolek",
title = "Ocena właściwości ochronnych powłok lakierowych analiza wyników badań impedancyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "383",
pages = "99-109",
year = "1992",
}
80
@article{UEK:2168347720,
author = "Zofia Cichoń and Zofia Kolek",
title = "Zmiany połysku wewnętrznych powłok lakierowych opakowań metalowych jako wynik interakcji produkt spożywczy - materiał opakowaniowy",
journal = "Opakowanie",
number = "1",
pages = "15-17",
year = "1992",
}
81
@article{UEK:2168245090,
author = "Zofia Cichoń and Zofia Kolek",
title = "Badania efektów skażenia cyną i żelazem przetworów owocowych przechowywanych w puszkach blaszanych : ocena dynamiki migracji metali oraz zmian sensorycznych i fizykochemicznych przetworów. Cz. 1",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 45, 8",
pages = "195-199",
year = "1991",
}
82
@article{UEK:2168245094,
author = "Zofia Cichoń and Zofia Kolek",
title = "Badania efektów skażenia cyną i żelazem przetworów owocowych przechowywanych w puszkach blaszanych : zależność między migracją cyny i żelaza a zmianami wybranych wyznaczników jakości przetworów w puszkach. Cz. 2",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 45, 10",
pages = "255-258",
year = "1991",
}
83
@article{UEK:2168245562,
author = "Zofia Kolek",
title = "Połysk powłok lakierowych - metodyka badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "352",
pages = "41-54",
year = "1991",
}
84
@article{UEK:2168245564,
author = "Jan Kolek and Zofia Kolek",
title = "Zastosowanie teorii dyfuzji do interpretacji migracji składników powłok lakierowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "352",
pages = "29-39",
year = "1991",
}
85
@article{UEK:2168347804,
author = "Zofia Cichoń and Zofia Kolek",
title = "Zanieczyszczenia przetworów owocowych metalami na skutek zmian zdolności ochronnych wewnętrznych powłok lakierowych puszek konserwowych",
journal = "Opakowanie",
number = "6",
pages = "7-10",
year = "1991",
}
86
@unpublished{UEK:2168331711,
author = "Zofia Cichoń and Zofia Kolek",
title = "Analiza przebiegu procesów powodujących zmiany jakości przetworów owocowych w opakowaniach metalowych w aspekcie ich optymalizacji",
booktitle = "Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, jego wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu",
pages = "61-122",
year = "1991",
}
87
@misc{UEK:2168347800,
author = "Zofia Kolek",
title = "Przebieg migracji składników powłok lakierowanych pozostających w kontakcie z produktami spożywczymi",
booktitle = "Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990",
pages = "36",
adress = "Kraków",
publisher = "Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk",
year = "1990",
}
88
@article{UEK:2168345872,
author = "Zofia Kolek",
title = "Dyfuzyjny model migracji fenoli z powłok lakierowych epoksydowo-fenolowych do H2O",
journal = "Polimery",
number = "t. 35, 10",
pages = "375-378",
year = "1990",
}
89
@misc{UEK:2168285019,
author = "Zofia Kolek",
title = "Comparative Evaluation of Quality of Varnish Coats - Inside Tincans",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "52",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
90
@article{UEK:2168235212,
author = "Zofia Kolek",
title = "Zastosowanie metody impedancyjnej do oceny właściwości ochronnych powłok lakierowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "313",
pages = "25-38",
year = "1990",
}
91
@article{UEK:2168264232,
author = "Jan Kolek and Zofia Kolek",
title = "Szybkość migracji w układzie powłoka lakierowa - H2O",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "280",
pages = "47-56",
year = "1989",
}
92
@article{UEK:2168264230,
author = "Zofia Kolek",
title = "Porównawcze badania porowatości powłok lakierowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "280",
pages = "31-46",
year = "1989",
}
93
@article{UEK:2168347976,
author = "Jan Kolek and Zofia Kolek",
title = "Lakiery wodorozcieńczalne do zabezpieczenia powierzchni opakowań metalowych",
journal = "Opakowanie",
number = "2",
pages = "10-11",
year = "1989",
}
94
@article{UEK:2168348112,
author = "Zofia Kolek and Frans Lox and Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Określenie migracji przeciwutleniaczy z folii poliolefinowych metodą atomów znaczonych",
journal = "Opakowanie",
number = "6",
pages = "12-14",
year = "1988",
}
95
@misc{UEK:2168263222,
author = "Zofia Kolek",
title = "Zmiany zdolności ochronnych wewnętrznych powłok lakierowych opakowań konserwowych w funkcji czasu działania środowiska agresywnego",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "42",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
96
@misc{UEK:2168345916,
author = "Jan Kolek and Zofia Kolek",
title = "Możliwość skażenia produktów spożywczych przez związki migrujące z zewnętrznych powłok ochronnych opakowań",
booktitle = "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988",
pages = "221",
adress = "Szczecin",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1988",
}
97
@article{UEK:2168249492,
author = "Zofia Kolek",
title = "Przebieg migracji fenoli przy różnych temperaturach wypalania powłok lakierowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "27-34",
year = "1988",
url = {},
}
98
@misc{UEK:2168255794,
author = "Zofia Kolek",
title = "Ocena szybkości zmian własności ochronnych powłok lakierowych",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "76",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
99
@article{UEK:2168348124,
author = "Jan Kolek and Zofia Kolek",
title = "Różnicowanie jakości powłok lakierowych opakowań metalowych w wyniku zmian parametrów procesu technologicznego",
journal = "Opakowanie",
number = "6",
pages = "8-10",
year = "1987",
}
100
@article{UEK:2168345924,
author = "Jan Kolek and Zofia Kolek",
title = "Migracje składników powłok lakierowych w czasie magazynowania produktów spożywczych w jednostkowych opakowaniach metalowych",
journal = "MT Problemy Magazynowania i Transportu",
number = "3-4",
pages = "41-45",
year = "1985",
}
101
@article{UEK:2168280065,
author = "Jan Kolek and Zofia Kolek",
title = "Ocena zależności migracji fenoli od temperatury kontaktu powłoka lakierowa - substancja modelowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "87-94",
year = "1983",
}
102
@article{UEK:2168348820,
author = "Zofia Kolek",
title = "Badanie metodą omowo-pojemnościową własności ochronnych powłok lakierowanych stosowanych w opakowaniach metalowych",
journal = "Ochrona przed Korozją",
number = "5",
pages = "101-103",
year = "1982",
}
103
@unpublished{UEK:2168313235,
author = "Zofia Kolek",
title = "Badania wskaźników fizyko-chemicznych powłok lakierowych opakowań blaszanych do artykułów żywnościowych",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
104
@unpublished{UEK:2168270786,
author = "Jan Kolek and Zofia Kolek",
title = "Psychofizyka barwy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
105
@unpublished{UEK:2163834095,
author = "Ewa Marcinkowska and Andrzej Chochół and Stanisław Hornik and Zofia Kolek and Renata Salerno-Kochan and Gabriela Zielińska and Jerzy Burkat and Waldemar Żuk",
title = "Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Etap 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
106
@unpublished{UEK:2168317691,
author = "Zofia Kolek",
title = "Barwa wyrobów. Cz. 1, Fizyczny aspekt wrażeń barwnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
107
@unpublished{UEK:2168320063,
author = "Zofia Kolek and Krystyna Żabińska",
title = "Zadania metrologii w skali krajowej i międzynarodowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
108
@unpublished{UEK:2168284519,
author = "Zofia Kolek",
title = "Zagadnienia metrologiczne w systemach jakości. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
109
@unpublished{UEK:2168284515,
author = "Zofia Kolek",
title = "Zagadnienia metrologiczne w systemach jakości. [Cz. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
110
@unpublished{UEK:2168333747,
author = "Zofia Kolek",
title = "Bezpieczeństwo wykorzystania materiałów polimerowych w opakowaniach żywności",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
111
@unpublished{UEK:2168333533,
author = "Zofia Kolek",
title = "Bezpieczeństwo wykorzystania materiałów z recyklingu w opakowaniach żywności",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
112
@unpublished{UEK:2168333545,
author = "Zofia Kolek",
title = "Prognozowanie jako proces obliczeniowy w ocenie czasu użytkowania wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
113
@unpublished{UEK:2168333183,
author = "Zofia Kolek",
title = "Symulacja komputerowa procesów migracji składników polimerowych materiałów opakowaniowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
114
@unpublished{UEK:2168328993,
author = "Zofia Kolek",
title = "Tworzywa sztuczne w kontakcie z artykułami żywnościowymi : matematyczne modele migracji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
115
@unpublished{UEK:2168329479,
author = "Zofia Kolek",
title = "Transport wody w ochronnych powłokach lakierowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
116
@unpublished{UEK:2168332175,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska and Zofia Kolek and Zofia Cichoń and Jan Kolek and Marian Cichoń",
title = "Problemy migracji substancji szkodliwych i toksycznych z opakowań i ich wpływ na zmiany poziomów jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID