Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Problem określenia głównego celu sporządzania sprawozdań finansowych = Identification of Principal Objective of Making Book Reports
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 401 (1993) , s. 65-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264902
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Rola rachunkowości w procesie powstawania spółek z udziałem podmiotów zagranicznych = Role of Accountancy in the Process of Joint Venture Foundation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992) , s. 35-43. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235970
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wynik finansowy i jego pochodne w świetle zasad obliczania podatku dochodowego = Financial Effect and Its Derivatives in the Light of the Principles of Income Tax Calculation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991) , s. 97-109. - Rez., summ.
Nr:
2168254092
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa stosowane w gospodarce rynkowej
Źródło:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA1990, s. 1[66]-14[79] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-33/Magazyn
Nr:
2168258214
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Problem określenia źródeł wyniku finansowego = Problem of Determining the Sources of Financial Effect
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990) , s. 61-70. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266204
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa stosowane w gospodarce rynkowej
Źródło:
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990, s. 3-14
Nr:
2168320019
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Bariery rozwoju rachunku inflacji w PRL
Źródło:
Rachunkowość. - nr 2 (1989) , s. 57-58
Nr:
2168277367
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Perspektywy rozwoju rachunkowości
Źródło:
Rachunkowość1989. - R. 40, nr 10-12 (472-474), s. 314-317
Nr:
2168265148
varia
9

Tytuł:
Rachunkowość w świetle współczesnych koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Accounting in the Light of Contemporary Conceptions of Expanded Responsibility of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989) , s. 113-128. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253792
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Istota "metody nadwyżki" = The Essence of "the Method of Surplus"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988) , s. 127-137. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261770
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Podmiotowa ewolucja rachunkowości = Subjective Evolution of Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 19-30. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261876
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie
Źródło:
Rachunkowość1987. - R. 38, nr 10 (452), s. 306-307
Nr:
2168265058
varia
13

Tytuł:
Względność wartości informacyjnej wyniku finansowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
226 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/746
Nr:
2168312621
doktorat
14

Tytuł:
Którędy do ochrony środowiska = Which is the Way to Environmental Protection?
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (152) (1985) , s. 9-10. - Rez., summ.
Nr:
2168278295
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Kosztowe i wynikowe skutki wykorzystania kredytu bankowego w przedsiębiorstwie
Źródło:
Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA] - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984, s. 108-118
Nr:
2168244876
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
16

Autor:
D. Krzywda , R. Kłosak , W. Samitowski
Tytuł:
Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie
Źródło:
Rachunkowość1984. - R. 35, nr 4 (412), s. 100-101
Nr:
2168272706
varia
17

Tytuł:
Wpływ polityki cenowej na wartość informacyjną wyników finansowych przedsiębiorstw
Źródło:
Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA] - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984, s. 107-119
Nr:
2168244720
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Problemy realizacji funkcji rachunku wyników w przedsiębiorstwie przemysłowym = Problem Pertaining to the Realization of the Function of the Account of Effects in the Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 164 (1983) , s. 53-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217940
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Problemy ochrony środowiska a rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw = Problems Pertaining to the Protection of Environment Vs Accountancy of Enterprises' Social Responsibility
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983) , s. 63-78. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236048
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wybrane aspekty wyceny strat powodowanych degradacją środowiska = Selected Aspects of Pricing Losses Caused by Degradation of Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 154 (1982) , s. 121-133. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264714
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Problemy interpretacji pojęcia rachunkowość = Some Problems of the Interpretation of the Concept of "Accounting"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2168250704
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Problem określenia głównego celu sporządzania sprawozdań finansowych = Identification of Principal Objective of Making Book Reports / Wiesław SAMITOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 401 (1993), s. 65-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Rola rachunkowości w procesie powstawania spółek z udziałem podmiotów zagranicznych = Role of Accountancy in the Process of Joint Venture Foundation / Wiesław SAMITOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992), s. 35-43. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Wynik finansowy i jego pochodne w świetle zasad obliczania podatku dochodowego = Financial Effect and Its Derivatives in the Light of the Principles of Income Tax Calculation / Wiesław SAMITOWSKI, Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991), s. 97-109. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa stosowane w gospodarce rynkowej / Wiesław SAMITOWSKI // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA. - (1990), s. 1[66]-14[79]. - Bibliogr.
5
Problem określenia źródeł wyniku finansowego = Problem of Determining the Sources of Financial Effect / Wiesław SAMITOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990), s. 61-70. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa stosowane w gospodarce rynkowej / Wiesław SAMITOWSKI // W: Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990. - S. 3-14
7
Bariery rozwoju rachunku inflacji w PRL / Wiesław SAMITOWSKI // Rachunkowość. - nr 2 (1989), s. 57-58. - ISSN 0481-5475
8
Perspektywy rozwoju rachunkowości / D. KRZYWDA, W. SAMITOWSKI // Rachunkowość. - R. 40, nr 10-12 (472-474) (1989), s. 314-317. - ISSN 0481-5475
9
Rachunkowość w świetle współczesnych koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Accounting in the Light of Contemporary Conceptions of Expanded Responsibility of Enterprises / Wiesław SAMITOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989), s. 113-128. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Istota "metody nadwyżki" = The Essence of "the Method of Surplus" / Wiesław SAMITOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988), s. 127-137. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Podmiotowa ewolucja rachunkowości = Subjective Evolution of Accountancy / Wiesław SAMITOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 19-30. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie / Danuta KRZYWDA, Wiesław SAMITOWSKI // Rachunkowość. - R. 38, nr 10 (452) (1987), s. 306-307. - ISSN 0481-5475
13
Względność wartości informacyjnej wyniku finansowego / Wiesław SAMITOWSKI ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1986. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Którędy do ochrony środowiska = Which is the Way to Environmental Protection? / Wiesław SAMITOWSKI, Marta STĘPIEŃ // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (152) (1985), s. 9-10. - Rez., summ. - ISSN 0137-3668
15
Kosztowe i wynikowe skutki wykorzystania kredytu bankowego w przedsiębiorstwie / Wiesław SAMITOWSKI // W: Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - S. 108-118
16
Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie / D. KRZYWDA, R. Kłosak, W. SAMITOWSKI // Rachunkowość. - R. 35, nr 4 (412) (1984), s. 100-101. - ISSN 0481-5475
17
Wpływ polityki cenowej na wartość informacyjną wyników finansowych przedsiębiorstw / Wiesław SAMITOWSKI // W: Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - S. 107-119
18
Problemy realizacji funkcji rachunku wyników w przedsiębiorstwie przemysłowym = Problem Pertaining to the Realization of the Function of the Account of Effects in the Industrial Enterprise / Wiesław SAMITOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 164 (1983), s. 53-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Problemy ochrony środowiska a rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw = Problems Pertaining to the Protection of Environment Vs Accountancy of Enterprises' Social Responsibility / Marta STĘPIEŃ, Wiesław SAMITOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 63-78. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Wybrane aspekty wyceny strat powodowanych degradacją środowiska = Selected Aspects of Pricing Losses Caused by Degradation of Environment / Wiesław SAMITOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 154 (1982), s. 121-133. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Problemy interpretacji pojęcia rachunkowość = Some Problems of the Interpretation of the Concept of "Accounting" / Wiesław SAMITOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Samitowski W., (1993), Problem określenia głównego celu sporządzania sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 401, s. 65-74.
2
Samitowski W., (1992), Rola rachunkowości w procesie powstawania spółek z udziałem podmiotów zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 35-43.
3
Samitowski W., Stępień M., Wydymus Z., (1991), Wynik finansowy i jego pochodne w świetle zasad obliczania podatku dochodowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 97-109.
4
Samitowski W., (1990), Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa stosowane w gospodarce rynkowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej, s. 1[66]-14[79].
5
Samitowski W., (1990), Problem określenia źródeł wyniku finansowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 61-70.
6
Samitowski W., (1990), Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa stosowane w gospodarce rynkowej. [W:] Micherda B., Jaklik A. (red.), Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 3-14.
7
Samitowski W., (1989), Bariery rozwoju rachunku inflacji w PRL, "Rachunkowość", nr 2, s. 57-58.
8
Krzywda D., Samitowski W., (1989), Perspektywy rozwoju rachunkowości, "Rachunkowość", R. 40, nr 10-12 (472-474), s. 314-317.
9
Samitowski W., (1989), Rachunkowość w świetle współczesnych koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 113-128.
10
Samitowski W., (1988), Istota "metody nadwyżki", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 127-137.
11
Samitowski W., (1987), Podmiotowa ewolucja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 19-30.
12
Krzywda D., Samitowski W., (1987), Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", R. 38, nr 10 (452), s. 306-307.
13
Samitowski W., (1986), Względność wartości informacyjnej wyniku finansowego, Prom. Burzym E., Kraków : , 226 k.
14
Samitowski W., Stępień M., (1985), Którędy do ochrony środowiska, "Aura", nr 8 (152), s. 9-10.
15
Samitowski W., (1984), Kosztowe i wynikowe skutki wykorzystania kredytu bankowego w przedsiębiorstwie. [W:] JAKLIK A., MICHERDA B. (red.), Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 108-118.
16
Krzywda D., Kłosak R., Samitowski W., (1984), Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", R. 35, nr 4 (412), s. 100-101.
17
Samitowski W., (1984), Wpływ polityki cenowej na wartość informacyjną wyników finansowych przedsiębiorstw. [W:] Jaklik A., Micherda B. (red.), Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania: materiały na konferencję naukową, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 107-119.
18
Samitowski W., (1983), Problemy realizacji funkcji rachunku wyników w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 164, s. 53-73.
19
Stępień M., Samitowski W., (1983), Problemy ochrony środowiska a rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 63-78.
20
Samitowski W., (1982), Wybrane aspekty wyceny strat powodowanych degradacją środowiska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 154, s. 121-133.
21
Samitowski W., (1979), Problemy interpretacji pojęcia rachunkowość, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 118, s. 5-15.
1
@article{UEK:2168264902,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Problem określenia głównego celu sporządzania sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "401",
pages = "65-74",
year = "1993",
}
2
@article{UEK:2168235970,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Rola rachunkowości w procesie powstawania spółek z udziałem podmiotów zagranicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "35-43",
year = "1992",
url = {},
}
3
@article{UEK:2168254092,
author = "Wiesław Samitowski and Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Wynik finansowy i jego pochodne w świetle zasad obliczania podatku dochodowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "97-109",
year = "1991",
}
4
@unpublished{UEK:2168258214,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa stosowane w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej",
pages = "1[66]-14[79]",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168266204,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Problem określenia źródeł wyniku finansowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "61-70",
year = "1990",
}
6
@inbook{UEK:2168320019,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa stosowane w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję",
pages = "3-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1990",
}
7
@article{UEK:2168277367,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Bariery rozwoju rachunku inflacji w PRL",
journal = "Rachunkowość",
number = "2",
pages = "57-58",
year = "1989",
}
8
@misc{UEK:2168265148,
author = "D. Krzywda and W. Samitowski",
title = "Perspektywy rozwoju rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 40, 10-12 (472-474)",
pages = "314-317",
year = "1989",
}
9
@article{UEK:2168253792,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Rachunkowość w świetle współczesnych koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "113-128",
year = "1989",
}
10
@article{UEK:2168261770,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Istota metody nadwyżki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "127-137",
year = "1988",
}
11
@article{UEK:2168261876,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Podmiotowa ewolucja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "19-30",
year = "1987",
}
12
@misc{UEK:2168265058,
author = "Danuta Krzywda and Wiesław Samitowski",
title = "Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 38, 10 (452)",
pages = "306-307",
year = "1987",
}
13
@unpublished{UEK:2168312621,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Względność wartości informacyjnej wyniku finansowego",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
14
@article{UEK:2168278295,
author = "Wiesław Samitowski and Marta Stępień",
title = "Którędy do ochrony środowiska",
journal = "Aura",
number = "8 (152)",
pages = "9-10",
year = "1985",
}
15
@inbook{UEK:2168244876,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Kosztowe i wynikowe skutki wykorzystania kredytu bankowego w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw",
pages = "108-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1984",
}
16
@misc{UEK:2168272706,
author = "D. Krzywda and R. Kłosak and W. Samitowski",
title = "Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 35, 4 (412)",
pages = "100-101",
year = "1984",
}
17
@inbook{UEK:2168244720,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Wpływ polityki cenowej na wartość informacyjną wyników finansowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania",
pages = "107-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1984",
}
18
@article{UEK:2168217940,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Problemy realizacji funkcji rachunku wyników w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "164",
pages = "53-73",
year = "1983",
}
19
@article{UEK:2168236048,
author = "Marta Stępień and Wiesław Samitowski",
title = "Problemy ochrony środowiska a rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "63-78",
year = "1983",
}
20
@article{UEK:2168264714,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Wybrane aspekty wyceny strat powodowanych degradacją środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "154",
pages = "121-133",
year = "1982",
}
21
@article{UEK:2168250704,
author = "Wiesław Samitowski",
title = "Problemy interpretacji pojęcia rachunkowość",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "118",
pages = "5-15",
year = "1979",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID