Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Wpływ mikroflory glebowej na rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych = Effect of Soil Microflora on the Decomposition of Plastic Films Used for Packaging
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 510 (1998) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242002
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej
Wydanie:
Wyd. 3 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
137, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-09-7
Nr:
2168284049
skrypt
3

Tytuł:
Badania nad biodegradacją folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 122. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239248
varia
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Ocena mikrobiologiczna konserw warzywno-mięsnych = Microbiological Evaluation of Vegetable-Meat Canned Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992) , s. 55-59. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168237028
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
149, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168283531
skrypt
6

Tytuł:
Stopień zakażenia wybranych wyrobów garmażeryjnych mikroflorą psychrotrofową = Degree of Psychrotrophic Microflora Infection of Selected Ready-to-Serve Foods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990) , s. 49-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264284
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych = Microbiological Evaluation of the Degree of Infection of the Selected Ready - to - Cook Foods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989) , s. 47-56. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168250212
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Ćwiczenia z biochemii dla studentów kierunku towaroznawstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339895
podręcznik
9

Tytuł:
Zmiany stanu zakażenia mrożonych wyrobów garmażeryjnych w trakcie przechowywania
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 79. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263304
varia
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Badania mikrobiologiczne produktów spożywczych i przemysłowych: jakość mikrobiologiczna wybranych kremów nawilżających produkcji krajowej w trakcie przechowywania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
14 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-219/Magazyn
Nr:
2168330005
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Mikrobiologiczny rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
[18] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
47/IT/10/94/S
Sygnatura:
NP-318/Magazyn
Nr:
2168329415
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
60 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
22/IT/13/90
Sygnatura:
NP-40/Magazyn
Nr:
2168257156
naukowo-badawcze
1
Wpływ mikroflory glebowej na rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych = Effect of Soil Microflora on the Decomposition of Plastic Films Used for Packaging / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa Woźniakiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 510 (1998), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 137, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-09-7
3
Badania nad biodegradacją folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 122. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
4
Ocena mikrobiologiczna konserw warzywno-mięsnych = Microbiological Evaluation of Vegetable-Meat Canned Products / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992), s. 55-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
6
Stopień zakażenia wybranych wyrobów garmażeryjnych mikroflorą psychrotrofową = Degree of Psychrotrophic Microflora Infection of Selected Ready-to-Serve Foods / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990), s. 49-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych = Microbiological Evaluation of the Degree of Infection of the Selected Ready - to - Cook Foods / Teresa WOŹNIAKIEWICZ, Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989), s. 47-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Ćwiczenia z biochemii dla studentów kierunku towaroznawstwa / Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
9
Zmiany stanu zakażenia mrożonych wyrobów garmażeryjnych w trakcie przechowywania / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 79. - Dostępne tylko streszczenie
10
Badania mikrobiologiczne produktów spożywczych i przemysłowych: jakość mikrobiologiczna wybranych kremów nawilżających produkcji krajowej w trakcie przechowywania / Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 14 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
11
Mikrobiologiczny rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - [18] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1998), Wpływ mikroflory glebowej na rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 510, s. 47-60.
2
Miłkowska A., Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1997), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 137, [1] s.
3
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1995), Badania nad biodegradacją folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 122.
4
Woźniakiewicz T., (1992), Ocena mikrobiologiczna konserw warzywno-mięsnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 378, s. 55-59.
5
Miłkowska A., Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1991), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149, [1] s.
6
Woźniakiewicz T., (1990), Stopień zakażenia wybranych wyrobów garmażeryjnych mikroflorą psychrotrofową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 49-56.
7
Woźniakiewicz T., Miłkowska A., (1989), Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 301, s. 47-56.
8
Woźniakiewicz T., (1989), Ćwiczenia z biochemii dla studentów kierunku towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 162 s.
9
Woźniakiewicz T., (1988), Zmiany stanu zakażenia mrożonych wyrobów garmażeryjnych w trakcie przechowywania. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 79.
10
Woźniakiewicz T., (1996), Badania mikrobiologiczne produktów spożywczych i przemysłowych: jakość mikrobiologiczna wybranych kremów nawilżających produkcji krajowej w trakcie przechowywania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 k.
11
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1995), Mikrobiologiczny rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [18] k.
12
Kędzior W., Sikora T., Woźniakiewicz T., (1990), Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
1
@article{UEK:2168242002,
author = "Szostak-Kotowa Jadwiga and Woźniakiewicz Teresa",
title = "Wpływ mikroflory glebowej na rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "510",
pages = "47-60",
year = "1998",
}
2
@book{UEK:2168284049,
author = "Miłkowska Alicja and Grela-Jaśkowska Janina and Szostak-Kotowa Jadwiga and Woźniakiewicz Teresa",
title = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-87239-09-7",
}
3
@misc{UEK:2168239248,
author = "Szostak-Kotowa Jadwiga and Woźniakiewicz Teresa",
title = "Badania nad biodegradacją folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "122",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
4
@article{UEK:2168237028,
author = "Woźniakiewicz Teresa",
title = "Ocena mikrobiologiczna konserw warzywno-mięsnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "378",
pages = "55-59",
year = "1992",
}
5
@book{UEK:2168283531,
author = "Miłkowska Alicja and Grela-Jaśkowska Janina and Szostak-Kotowa Jadwiga and Woźniakiewicz Teresa",
title = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
6
@article{UEK:2168264284,
author = "Woźniakiewicz Teresa",
title = "Stopień zakażenia wybranych wyrobów garmażeryjnych mikroflorą psychrotrofową",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "319",
pages = "49-56",
year = "1990",
}
7
@article{UEK:2168250212,
author = "Woźniakiewicz Teresa and Miłkowska Alicja",
title = "Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "301",
pages = "47-56",
year = "1989",
}
8
@book{UEK:2168339895,
author = "Woźniakiewicz Teresa",
title = "Ćwiczenia z biochemii dla studentów kierunku towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
9
@misc{UEK:2168263304,
author = "Woźniakiewicz Teresa",
title = "Zmiany stanu zakażenia mrożonych wyrobów garmażeryjnych w trakcie przechowywania",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "79",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
10
@unpublished{UEK:2168330005,
author = "Woźniakiewicz Teresa",
title = "Badania mikrobiologiczne produktów spożywczych i przemysłowych: jakość mikrobiologiczna wybranych kremów nawilżających produkcji krajowej w trakcie przechowywania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
11
@unpublished{UEK:2168329415,
author = "Szostak-Kotowa Jadwiga and Woźniakiewicz Teresa",
title = "Mikrobiologiczny rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
12
@unpublished{UEK:2168257156,
author = "Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz and Woźniakiewicz Teresa",
title = "Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}