Publikacje wybranego autora

Woźniakiewicz Teresa

Wydział Towaroznawstwa, Katedra Mikrobiologii,

1

Tytuł:
Wpływ mikroflory glebowej na rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych = Effect of Soil Microflora on the Decomposition of Plastic Films Used for Packaging
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 510 (1998) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242002
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej
Wydanie:
Wyd. 3 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
137, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-09-7
Nr:
2168284049
skrypt
3

Tytuł:
Badania nad biodegradacją folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 122. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239248
varia
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Ocena mikrobiologiczna konserw warzywno-mięsnych = Microbiological Evaluation of Vegetable-Meat Canned Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992) , s. 55-59. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168237028
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
149, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168283531
skrypt
6

Tytuł:
Stopień zakażenia wybranych wyrobów garmażeryjnych mikroflorą psychrotrofową = Degree of Psychrotrophic Microflora Infection of Selected Ready-to-Serve Foods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990) , s. 49-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264284
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Ćwiczenia z biochemii dla studentów kierunku towaroznawstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168339895
podręcznik
8

Tytuł:
Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych = Microbiological Evaluation of the Degree of Infection of the Selected Ready - to - Cook Foods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989) , s. 47-56. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168250212
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Zmiany stanu zakażenia mrożonych wyrobów garmażeryjnych w trakcie przechowywania
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 79. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263304
varia
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Mikroflora psychrotrofowa w wybranych mięsnych wyrobach garmażeryjnych
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 20. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255626
varia
11

Tytuł:
Mikrobiologiczna ocena mięsa mielonego przy dominacji mikroflory psychrotrofowej = Microbiological Evaluation of Minced Meat at Domination of Psychotrophis Microflora
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986) , s. 123-134. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264174
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego = The Role of Psychrotrophic Bacteria in the Storage of Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 124-133. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323547
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
93 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/891
Nr:
2168312987
doktorat
14

Tytuł:
Barwniki i odczynniki
Źródło:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 125-128
Nr:
2168282419
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Mikroflora produktów spożywczych
Źródło:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 86-111
Nr:
2168282411
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Bakterie właściwe - morfologia, fizjologia, biochemia
Źródło:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 27-53
Nr:
2168282387
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Podłoża
Źródło:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 129-143
Nr:
2168282425
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Zakażenia grzybami wybranych opakowań kosmetyków = Fungus Contamination of Selected Cosmetics Containers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980) , s. 61-66. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168227826
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach = Microbiological Investigation of Beef Stored in Low Temperatures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980) , s. 53-59. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168227824
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i przemysłowej : skrypt dla studentów kierunku towaroznawstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
92 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168284429
skrypt
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Badania mikrobiologiczne produktów spożywczych i przemysłowych: jakość mikrobiologiczna wybranych kremów nawilżających produkcji krajowej w trakcie przechowywania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
14 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-219/Magazyn
Nr:
2168330005
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Mikrobiologiczny rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
[18] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
47/IT/10/94/S
Sygnatura:
NP-318/Magazyn
Nr:
2168329415
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
60 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
22/IT/13/90
Sygnatura:
NP-40/Magazyn
Nr:
2168257156
naukowo-badawcze
1
Wpływ mikroflory glebowej na rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych = Effect of Soil Microflora on the Decomposition of Plastic Films Used for Packaging / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa Woźniakiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 510 (1998), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 137, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-09-7
3
Badania nad biodegradacją folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 122. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
4
Ocena mikrobiologiczna konserw warzywno-mięsnych = Microbiological Evaluation of Vegetable-Meat Canned Products / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992), s. 55-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
6
Stopień zakażenia wybranych wyrobów garmażeryjnych mikroflorą psychrotrofową = Degree of Psychrotrophic Microflora Infection of Selected Ready-to-Serve Foods / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990), s. 49-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Ćwiczenia z biochemii dla studentów kierunku towaroznawstwa / Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
8
Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych = Microbiological Evaluation of the Degree of Infection of the Selected Ready - to - Cook Foods / Teresa WOŹNIAKIEWICZ, Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989), s. 47-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Zmiany stanu zakażenia mrożonych wyrobów garmażeryjnych w trakcie przechowywania / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 79. - Dostępne tylko streszczenie
10
Mikroflora psychrotrofowa w wybranych mięsnych wyrobach garmażeryjnych / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenia
11
Mikrobiologiczna ocena mięsa mielonego przy dominacji mikroflory psychrotrofowej = Microbiological Evaluation of Minced Meat at Domination of Psychotrophis Microflora / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 123-134. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego = The Role of Psychrotrophic Bacteria in the Storage of Meat / Teresa WOŹNIAKIEWICZ, Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 124-133. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
13
Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych / Teresa WOŹNIAKIEWICZ ; Promotor: Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków, 1983. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Barwniki i odczynniki / Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 125-128
15
Mikroflora produktów spożywczych / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 86-111
16
Bakterie właściwe - morfologia, fizjologia, biochemia / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 27-53
17
Podłoża / Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 129-143
18
Zakażenia grzybami wybranych opakowań kosmetyków = Fungus Contamination of Selected Cosmetics Containers / Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980), s. 61-66. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach = Microbiological Investigation of Beef Stored in Low Temperatures / Alicja MIŁKOWSKA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980), s. 53-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i przemysłowej : skrypt dla studentów kierunku towaroznawstwa / Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 92 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
21
Badania mikrobiologiczne produktów spożywczych i przemysłowych: jakość mikrobiologiczna wybranych kremów nawilżających produkcji krajowej w trakcie przechowywania / Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 14 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
22
Mikrobiologiczny rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - [18] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1998), Wpływ mikroflory glebowej na rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 510, s. 47-60.
2
Miłkowska A., Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1997), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 137, [1] s.
3
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1995), Badania nad biodegradacją folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 122.
4
Woźniakiewicz T., (1992), Ocena mikrobiologiczna konserw warzywno-mięsnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 378, s. 55-59.
5
Miłkowska A., Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1991), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149, [1] s.
6
Woźniakiewicz T., (1990), Stopień zakażenia wybranych wyrobów garmażeryjnych mikroflorą psychrotrofową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 49-56.
7
Woźniakiewicz T., (1989), Ćwiczenia z biochemii dla studentów kierunku towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 162 s.
8
Woźniakiewicz T., Miłkowska A., (1989), Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 301, s. 47-56.
9
Woźniakiewicz T., (1988), Zmiany stanu zakażenia mrożonych wyrobów garmażeryjnych w trakcie przechowywania. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 79.
10
Woźniakiewicz T., (1987), Mikroflora psychrotrofowa w wybranych mięsnych wyrobach garmażeryjnych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 20.
11
Woźniakiewicz T., (1986), Mikrobiologiczna ocena mięsa mielonego przy dominacji mikroflory psychrotrofowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 123-134.
12
Woźniakiewicz T., Miłkowska A., (1986), Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 124-133.
13
Woźniakiewicz T., (1983), Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych, Prom. Miłkowska A., Kraków : , 93 k.
14
Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1982), Barwniki i odczynniki. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 125-128.
15
Woźniakiewicz T., (1982), Mikroflora produktów spożywczych. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 86-111.
16
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1982), Bakterie właściwe - morfologia, fizjologia, biochemia. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 27-53.
17
Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1982), Podłoża. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 129-143.
18
Woźniakiewicz T., (1980), Zakażenia grzybami wybranych opakowań kosmetyków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 135, s. 61-66.
19
Miłkowska A., Woźniakiewicz T., (1980), Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 135, s. 53-59.
20
Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1978), Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i przemysłowej: skrypt dla studentów kierunku towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 92 s.
21
Woźniakiewicz T., (1996), Badania mikrobiologiczne produktów spożywczych i przemysłowych: jakość mikrobiologiczna wybranych kremów nawilżających produkcji krajowej w trakcie przechowywania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 k.
22
Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1995), Mikrobiologiczny rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [18] k.
23
Kędzior W., Sikora T., Woźniakiewicz T., (1990), Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
1
@article{UEK:2168242002,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Wpływ mikroflory glebowej na rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "510",
pages = "47-60",
year = "1998",
}
2
@book{UEK:2168284049,
author = "Alicja Miłkowska and Janina Grela-Jaśkowska and Jadwiga Szostak-Kotowa and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-87239-09-7",
}
3
@misc{UEK:2168239248,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Badania nad biodegradacją folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "122",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
4
@article{UEK:2168237028,
author = "Teresa Woźniakiewicz",
title = "Ocena mikrobiologiczna konserw warzywno-mięsnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "378",
pages = "55-59",
year = "1992",
url = {},
}
5
@book{UEK:2168283531,
author = "Alicja Miłkowska and Janina Grela-Jaśkowska and Jadwiga Szostak-Kotowa and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
6
@article{UEK:2168264284,
author = "Teresa Woźniakiewicz",
title = "Stopień zakażenia wybranych wyrobów garmażeryjnych mikroflorą psychrotrofową",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "319",
pages = "49-56",
year = "1990",
}
7
@book{UEK:2168339895,
author = "Teresa Woźniakiewicz",
title = "Ćwiczenia z biochemii dla studentów kierunku towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
url = {},
}
8
@article{UEK:2168250212,
author = "Teresa Woźniakiewicz and Alicja Miłkowska",
title = "Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "301",
pages = "47-56",
year = "1989",
url = {},
}
9
@misc{UEK:2168263304,
author = "Teresa Woźniakiewicz",
title = "Zmiany stanu zakażenia mrożonych wyrobów garmażeryjnych w trakcie przechowywania",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "79",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
10
@misc{UEK:2168255626,
author = "Teresa Woźniakiewicz",
title = "Mikroflora psychrotrofowa w wybranych mięsnych wyrobach garmażeryjnych",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "20",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
11
@article{UEK:2168264174,
author = "Teresa Woźniakiewicz",
title = "Mikrobiologiczna ocena mięsa mielonego przy dominacji mikroflory psychrotrofowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "224",
pages = "123-134",
year = "1986",
}
12
@article{UEK:2168323547,
author = "Teresa Woźniakiewicz and Alicja Miłkowska",
title = "Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "124-133",
adress = "",
year = "1986",
}
13
@unpublished{UEK:2168312987,
author = "Teresa Woźniakiewicz",
title = "Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
14
@inbook{UEK:2168282419,
author = "Janina Grela-Jaśkowska and Jadwiga Szostak-Kotowa and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Barwniki i odczynniki",
booktitle = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
pages = "125-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
15
@inbook{UEK:2168282411,
author = "Teresa Woźniakiewicz",
title = "Mikroflora produktów spożywczych",
booktitle = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
pages = "86-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
16
@inbook{UEK:2168282387,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Bakterie właściwe - morfologia, fizjologia, biochemia",
booktitle = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
pages = "27-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
17
@inbook{UEK:2168282425,
author = "Janina Grela-Jaśkowska and Jadwiga Szostak-Kotowa and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Podłoża",
booktitle = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
pages = "129-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
18
@article{UEK:2168227826,
author = "Teresa Woźniakiewicz",
title = "Zakażenia grzybami wybranych opakowań kosmetyków",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "135",
pages = "61-66",
year = "1980",
}
19
@article{UEK:2168227824,
author = "Alicja Miłkowska and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "135",
pages = "53-59",
year = "1980",
}
20
@book{UEK:2168284429,
author = "Janina Grela-Jaśkowska and Jadwiga Szostak-Kotowa and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i przemysłowej : skrypt dla studentów kierunku towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
21
@unpublished{UEK:2168330005,
author = "Teresa Woźniakiewicz",
title = "Badania mikrobiologiczne produktów spożywczych i przemysłowych: jakość mikrobiologiczna wybranych kremów nawilżających produkcji krajowej w trakcie przechowywania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
22
@unpublished{UEK:2168329415,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Mikrobiologiczny rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
23
@unpublished{UEK:2168257156,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID