Publikacje wybranego autora

Trela Maria ORCID

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa,

1

Tytuł:
Ocena aktywności powierzchniowych wybranych detergentów jonowych i niejonowych w ich przydatności do wyrobu mas formierskich typu "Synflo" = The Estimation od Surface Activities of Chosen Ionic and Non-ionic Detergents in Their Usability for Producing Moulding Masses of "Synflo" Type. Część I
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 131-141. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233042
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Uodpornienie okrywy włosowej skór futerkowych na wpływ fotochemiczny poprzez modyfikację keratyny = Proofing the Haircoat of Furkins to the Photochemical Influence Through the Modification of Keratin
Źródło:
Przegląd Skórzany. - R. 35, nr 4 (406) (1980) , s. 110-112. - Streszcz., rez., summ., zsfg - Bibliogr.
Nr:
2168332837
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na własności powierzchniowe detergentów stosowanych w technologiach mas formierskich
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 199-200
Nr:
2168359176
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Współczesne poglądy na zjawisko żółknięcia okrywy włosowej skór futerkowych = Present-day Views on Phenomenon of Yellowing of Haircoat in Furskins
Źródło:
Przegląd Skórzany. - R. 33, nr 8 (386) (1978) , s. 274-277. - Streszcz., rez., summ., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168332583
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Krzesław Stokłosa , Józef Masłosz , Maria Trela
Tytuł:
Szybkość reakcji hydrolizy metylosiarczanu sodu w wybranych warunkach = Hydrolysis Reaction Rate of Sodium Methyl Sulphate in Selected Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978) , s. 235-240. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241194
artykuł w czasopiśmie
1
Ocena aktywności powierzchniowych wybranych detergentów jonowych i niejonowych w ich przydatności do wyrobu mas formierskich typu "Synflo". Część I = The Estimation od Surface Activities of Chosen Ionic and Non-ionic Detergents in Their Usability for Producing Moulding Masses of "Synflo" Type. Część I / Janusz PAWEŁEK, Maria POLAŃSKA, Bogusław BYRSKI, Maria TRELA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 131-141. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Uodpornienie okrywy włosowej skór futerkowych na wpływ fotochemiczny poprzez modyfikację keratyny = Proofing the Haircoat of Furkins to the Photochemical Influence Through the Modification of Keratin / Maria Magdalena TRELA // Przegląd Skórzany. - R. 35, nr 4 (406) (1980), s. 110-112. - Streszcz., rez., summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
3
Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na własności powierzchniowe detergentów stosowanych w technologiach mas formierskich / Janusz PAWEŁEK, Maria POLAŃSKA, Bogusław BYRSKI, Łucja KARPIEL, Maria Magdalena TRELA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 199-200. - ISSN 0239-4464
4
Współczesne poglądy na zjawisko żółknięcia okrywy włosowej skór futerkowych = Present-day Views on Phenomenon of Yellowing of Haircoat in Furskins / Maria Magdalena TRELA // Przegląd Skórzany. - R. 33, nr 8 (386) (1978), s. 274-277. - Streszcz., rez., summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
5
Szybkość reakcji hydrolizy metylosiarczanu sodu w wybranych warunkach = Hydrolysis Reaction Rate of Sodium Methyl Sulphate in Selected Conditions / Krzesław STOKŁOSA, Józef Masłosz, Maria TRELA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978), s. 235-240. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Pawełek J., Polańska M., Byrski B., Trela M., (1980), Ocena aktywności powierzchniowych wybranych detergentów jonowych i niejonowych w ich przydatności do wyrobu mas formierskich typu "Synflo". Część I, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 131-141.
2
Trela M., (1980), Uodpornienie okrywy włosowej skór futerkowych na wpływ fotochemiczny poprzez modyfikację keratyny, "Przegląd Skórzany", R. 35, nr 4 (406), s. 110-112.
3
Pawełek J., Polańska M., Byrski B., Karpiel Ł., Trela M., (1979), Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na własności powierzchniowe detergentów stosowanych w technologiach mas formierskich, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 199-200.
4
Trela M., (1978), Współczesne poglądy na zjawisko żółknięcia okrywy włosowej skór futerkowych, "Przegląd Skórzany", R. 33, nr 8 (386), s. 274-277.
5
Stokłosa K., Masłosz J., Trela M., (1978), Szybkość reakcji hydrolizy metylosiarczanu sodu w wybranych warunkach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 235-240.
1
@article{UEK:2168233042,
author = "Janusz Pawełek and Maria Polańska and Bogusław Byrski and Maria Trela",
title = "Ocena aktywności powierzchniowych wybranych detergentów jonowych i niejonowych w ich przydatności do wyrobu mas formierskich typu Synflo",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "131-141",
year = "1980",
}
2
@article{UEK:2168332837,
author = "Maria Trela",
title = "Uodpornienie okrywy włosowej skór futerkowych na wpływ fotochemiczny poprzez modyfikację keratyny",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 35, 4 (406)",
pages = "110-112",
year = "1980",
}
3
@article{UEK:2168359176,
author = "Janusz Pawełek and Maria Polańska and Bogusław Byrski and Łucja Karpiel and Maria Trela",
title = "Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na własności powierzchniowe detergentów stosowanych w technologiach mas formierskich",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "199-200",
year = "1979",
}
4
@article{UEK:2168332583,
author = "Maria Trela",
title = "Współczesne poglądy na zjawisko żółknięcia okrywy włosowej skór futerkowych",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 33, 8 (386)",
pages = "274-277",
year = "1978",
}
5
@article{UEK:2168241194,
author = "Krzesław Stokłosa and Józef Masłosz and Maria Trela",
title = "Szybkość reakcji hydrolizy metylosiarczanu sodu w wybranych warunkach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "235-240",
year = "1978",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID