Publikacje wybranego autora

Siedlarz Roman

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Organizacji i Zarządzania,

1

Tytuł:
Technika badania metod pracy administracyjno-biurowej
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 10-23
Nr:
2168230082
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Klasyfikacja poziomów postępu techniczno-organizacyjnego w pracach administracyjno-biurowych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 69-85
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168268782
podrozdział
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 7-85
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306575
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Próba określenia poziomu postępu techniczno-organizacyjnego w pracach administracyjno-biurowych = An Attempt of Determination of the Levels of Technological and Organizational Development in Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 291 (1989) , s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235092
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Technika badania metod pracy administracyjno-biurowej / Marek LISIŃSKI, Roman SIEDLARZ // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 10-23
2
Klasyfikacja poziomów postępu techniczno-organizacyjnego w pracach administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK, Roman SIEDLARZ // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 69-85. - ISBN 83-04-03956-7
3
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych / Arkadiusz POTOCKI, Czesław MESJASZ, Zbigniew MARTYNIAK, Roman SIEDLARZ // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 7-85. - ISBN 83-04-03956-7
4
Próba określenia poziomu postępu techniczno-organizacyjnego w pracach administracyjno-biurowych = An Attempt of Determination of the Levels of Technological and Organizational Development in Office Work / Roman SIEDLARZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 291 (1989), s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Lisiński M., Siedlarz R., (1993), Technika badania metod pracy administracyjno-biurowej. [W:] Martyniak Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 10-23.
2
Martyniak Z., Siedlarz R., (1992), Klasyfikacja poziomów postępu techniczno-organizacyjnego w pracach administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 69-85.
3
Potocki A., Mesjasz C., Martyniak Z., Siedlarz R., (1992), Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 7-85.
4
Siedlarz R., (1989), Próba określenia poziomu postępu techniczno-organizacyjnego w pracach administracyjno-biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 291, s. 5-23.
1
@inbook{fmUEK:2168230082,
author = "Marek Lisiński and Roman Siedlarz",
title = "Technika badania metod pracy administracyjno-biurowej",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "10-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
2
@misc{fmrUEK:2168268782,
author = "Zbigniew Martyniak and Roman Siedlarz",
title = "Klasyfikacja poziomów postępu techniczno-organizacyjnego w pracach administracyjno-biurowych",
booktitle = "Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych",
pages = "69-85",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1992",
isbn = "83-04-03956-7",
}
3
@inbook{fmUEK:2168306575,
author = "Arkadiusz Potocki and Czesław Mesjasz and Zbigniew Martyniak and Roman Siedlarz",
title = "Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych",
booktitle = "Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych",
pages = "7-85",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1992",
isbn = "83-04-03956-7",
}
4
@article{artUEK:2168235092,
author = "Roman Siedlarz",
title = "Próba określenia poziomu postępu techniczno-organizacyjnego w pracach administracyjno-biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "291",
pages = "5-23",
year = "1989",
}