Publikacje wybranego autora

Siedlarz Roman

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Organizacji i Zarządzania,

Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID