Publikacje wybranego autora

Siedlarz Roman

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Organizacji i Zarządzania,