Publikacje wybranego autora

Siedlarz Roman ORCID

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Organizacji i Zarządzania,

1

Tytuł:
Technika badania metod pracy administracyjno-biurowej
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 10-23
Nr:
2168230082
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 7-85
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306575
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Próba określenia poziomu postępu techniczno-organizacyjnego w pracach administracyjno-biurowych = An Attempt of Determination of the Levels of Technological and Organizational Development in Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 291 (1989) , s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235092
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
W sprawie "Lateral Thinking" Edwarda de Bono = Regarding Lateral Thinking of Edward de Bono
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 236 (1987) , s. 99-112. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237200
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Technika "Quik Think" = Quik-Think Technique
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 214 (1986) , s. 119-127. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238932
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Technika badania metod pracy administracyjno-biurowej
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 11-87 - Bibliogr.
Nr:
2168230202
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Metoda macierzy odkrywczej A. Molesa jako narzędzie redukcji skrzynki morfologicznej = A. Moles's Method of Relevatory Matrix as a Tool for the Reduction of Morphological Box
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 190 (1984) , s. 77-89. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236496
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Koncepcja budowy modelu morfologicznego problemu organizacyjnego = The Concept of Construction of Morphological Model of the Organizational Problem
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 177 (1983) , s. 77-94. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235984
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Metoda morfologiczna i próba jej zastosowania w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
215 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/865
Nr:
2168313151
doktorat
10

Tytuł:
Pojęcie i klasyfikacja problemów organizacyjnych = Notion and Classification of Organizational Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 146 (1981) , s. 87-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234410
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Metoda analizy morfologicznej = The Method of Morphological Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 133 (1980) , s. 35-49. - Rez., summ.
Nr:
2168237440
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Analiza wartości procesów informacyjnych = The Valuation Analysis of the Information Processes
Źródło:
Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980, s. 147-167. - Summ., rez.
ISBN:
83-04-00186-1
Nr:
2168232186
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Analiza wartości wybranych procesów informacyjnych = Value Analysis in Selected Informational Processes
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 58-60
Nr:
2168252590
varia
14

Tytuł:
Metoda burzy mózgów = The Brain Storming Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 105 (1978) , s. 127-140. - Rez., summ.
Nr:
2168233544
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Analiza i projekt usprawnienia procedury administracyjnej : (na przykładzie procedury wypłata należności za dostarczone płody rolne w Banku Spółdzielczego w Kozłowie) = The Analysis and the Project of Administrative Procedure Rationalizing on the Basis of the Procedure Payment of Dues for Supplied Farm Products in the Cooperative Bank n Kozłowo
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 105 (1978) , s. 55-84. - Rez., summ.
Nr:
2168233534
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Zastosowanie wykresów Bernatené-Grüna do badania procedur administracyjnych = Application of the Bernatené-Grün Charts in Examination of Organizational Procedures
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (443) (1976) , s. 520-522. - Streszcz., summ., rez.
Nr:
2168301771
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Metoda ABC w analizie wartości = ABC Method in Value Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 83 (1976) , s. 5-28. - Rez., summ.
Nr:
2168239574
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Zastosowanie analizy wartości do badania procedur administracyjnych w urzędzie gminnym
Źródło:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 18, nr 5 (1975) , s. 38-43, 48
Nr:
2168228976
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Zastosowanie metody ABC do wyboru przedmiotu badania w analizie wartości procedur w urzędzie gminnym
Źródło:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 18, nr 10 (1975) , s. 39-41, 43
Nr:
2168228992
artykuł w czasopiśmie
1
Technika badania metod pracy administracyjno-biurowej / Marek LISIŃSKI, Roman Siedlarz // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 10-23
2
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych / Arkadiusz POTOCKI, Czesław MESJASZ, Zbigniew MARTYNIAK, Roman Siedlarz // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 7-85. - ISBN 83-04-03956-7
3
Próba określenia poziomu postępu techniczno-organizacyjnego w pracach administracyjno-biurowych = An Attempt of Determination of the Levels of Technological and Organizational Development in Office Work / Roman SIEDLARZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 291 (1989), s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
W sprawie "Lateral Thinking" Edwarda de Bono = Regarding Lateral Thinking of Edward de Bono / Roman SIEDLARZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 236 (1987), s. 99-112. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Technika "Quik Think" = Quik-Think Technique / Roman SIEDLARZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 214 (1986), s. 119-127. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Technika badania metod pracy administracyjno-biurowej / Marek LISIŃSKI, Roman SIEDLARZ // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 11-87. - Bibliogr.
7
Metoda macierzy odkrywczej A. Molesa jako narzędzie redukcji skrzynki morfologicznej = A. Moles's Method of Relevatory Matrix as a Tool for the Reduction of Morphological Box / Roman SIEDLARZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 190 (1984), s. 77-89. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Koncepcja budowy modelu morfologicznego problemu organizacyjnego = The Concept of Construction of Morphological Model of the Organizational Problem / Roman SIEDLARZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 177 (1983), s. 77-94. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Metoda morfologiczna i próba jej zastosowania w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych / Roman SIEDLARZ ; . - Kraków : , 1982. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Zbigniew MARTYNIAK. - Bibliogr.
10
Pojęcie i klasyfikacja problemów organizacyjnych = Notion and Classification of Organizational Problems / Roman SIEDLARZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 146 (1981), s. 87-103. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Metoda analizy morfologicznej = The Method of Morphological Analysis / Roman SIEDLARZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 133 (1980), s. 35-49. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
Analiza wartości procesów informacyjnych = The Valuation Analysis of the Information Processes / Zbigniew MARTYNIAK, Marek LISIŃSKI, Janusz CZEKAJ, Roman SIEDLARZ, Wojciech WDOWIAK // W: Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980. - S. 147-167. - Summ., rez. - ISBN 83-04-00186-1
13
Analiza wartości wybranych procesów informacyjnych = Value Analysis in Selected Informational Processes / Zbigniew MARTYNIAK, Marek LISIŃSKI, Janusz CZEKAJ, Roman Siedlarz, Wojciech WDOWIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 58-60. - ISSN 0079-354X
14
Metoda burzy mózgów = The Brain Storming Method / Roman SIEDLARZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 105 (1978), s. 127-140. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Analiza i projekt usprawnienia procedury administracyjnej (na przykładzie procedury wypłata należności za dostarczone płody rolne w Banku Spółdzielczego w Kozłowie) = The Analysis and the Project of Administrative Procedure Rationalizing on the Basis of the Procedure Payment of Dues for Supplied Farm Products in the Cooperative Bank n Kozłowo / Janusz CZEKAJ, Roman SIEDLARZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 105 (1978), s. 55-84. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Zastosowanie wykresów Bernatené-Grüna do badania procedur administracyjnych = Application of the Bernatené-Grün Charts in Examination of Organizational Procedures / Marek LISIŃSKI, Roman SIEDLARZ // Przegląd Organizacji. - nr 12 (443) (1976), s. 520-522. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0137-7221
17
Metoda ABC w analizie wartości = ABC Method in Value Analysis / Zbigniew MARTYNIAK, Roman SIEDLARZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 83 (1976), s. 5-28. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
Zastosowanie analizy wartości do badania procedur administracyjnych w urzędzie gminnym / Marek LISIŃSKI, Roman SIEDLARZ // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 18, nr 5 (1975), s. 38-43, 48. - ISSN 0860-4673
19
Zastosowanie metody ABC do wyboru przedmiotu badania w analizie wartości procedur w urzędzie gminnym / Roman SIEDLARZ // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 18, nr 10 (1975), s. 39-41, 43. - ISSN 0860-4673
1
Lisiński M., Siedlarz R., (1993), Technika badania metod pracy administracyjno-biurowej. [W:] MARTYNIAK Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 10-23.
2
Potocki A., Mesjasz C., Martyniak Z., Siedlarz R., (1992), Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych. [W:] MARTYNIAK Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 7-85.
3
Siedlarz R., (1989), Próba określenia poziomu postępu techniczno-organizacyjnego w pracach administracyjno-biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 291, s. 5-23.
4
Siedlarz R., (1987), W sprawie "Lateral Thinking" Edwarda de Bono, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 236, s. 99-112.
5
Siedlarz R., (1986), Technika "Quik Think", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 214, s. 119-127.
6
Lisiński M., Siedlarz R., (1985), Technika badania metod pracy administracyjno-biurowej. [W:] MARTYNIAK Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-87.
7
Siedlarz R., (1984), Metoda macierzy odkrywczej A. Molesa jako narzędzie redukcji skrzynki morfologicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 190, s. 77-89.
8
Siedlarz R., (1983), Koncepcja budowy modelu morfologicznego problemu organizacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 177, s. 77-94.
9
Siedlarz R., (1982), Metoda morfologiczna i próba jej zastosowania w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, Prom. Martyniak Z., Kraków : , 215 k.
10
Siedlarz R., (1981), Pojęcie i klasyfikacja problemów organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 146, s. 87-103.
11
Siedlarz R., (1980), Metoda analizy morfologicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 133, s. 35-49.
12
Martyniak Z., Lisiński M., Czekaj J., Siedlarz R., Wdowiak W., (1980), Analiza wartości procesów informacyjnych. [W:] STABRYŁA A., TRZCIENIECKI J. (red.), Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 147-167.
13
Martyniak Z., Lisiński M., Czekaj J., Siedlarz R., Wdowiak W., (1980), Analiza wartości wybranych procesów informacyjnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 58-60.
14
Siedlarz R., (1978), Metoda burzy mózgów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 105, s. 127-140.
15
Czekaj J., Siedlarz R., (1978), Analiza i projekt usprawnienia procedury administracyjnej (na przykładzie procedury wypłata należności za dostarczone płody rolne w Banku Spółdzielczego w Kozłowie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 105, s. 55-84.
16
Lisiński M., Siedlarz R., (1976), Zastosowanie wykresów Bernatené-Grüna do badania procedur administracyjnych, "Przegląd Organizacji", nr 12 (443), s. 520-522.
17
Martyniak Z., Siedlarz R., (1976), Metoda ABC w analizie wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 83, s. 5-28.
18
Lisiński M., Siedlarz R., (1975), Zastosowanie analizy wartości do badania procedur administracyjnych w urzędzie gminnym, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 18, nr 5, s. 38-43, 48.
19
Siedlarz R., (1975), Zastosowanie metody ABC do wyboru przedmiotu badania w analizie wartości procedur w urzędzie gminnym, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 18, nr 10, s. 39-41, 43.
1
@inbook{UEK:2168230082,
author = "Marek Lisiński and Roman Siedlarz",
title = "Technika badania metod pracy administracyjno-biurowej",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "10-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
2
@inbook{UEK:2168306575,
author = "Arkadiusz Potocki and Czesław Mesjasz and Zbigniew Martyniak and Roman Siedlarz",
title = "Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych",
booktitle = "Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych",
pages = "7-85",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1992",
isbn = "83-04-03956-7",
}
3
@article{UEK:2168235092,
author = "Roman Siedlarz",
title = "Próba określenia poziomu postępu techniczno-organizacyjnego w pracach administracyjno-biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "291",
pages = "5-23",
year = "1989",
}
4
@article{UEK:2168237200,
author = "Roman Siedlarz",
title = "W sprawie Lateral Thinking Edwarda de Bono",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "236",
pages = "99-112",
year = "1987",
}
5
@article{UEK:2168238932,
author = "Roman Siedlarz",
title = "Technika Quik Think",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "214",
pages = "119-127",
year = "1986",
}
6
@inbook{UEK:2168230202,
author = "Marek Lisiński and Roman Siedlarz",
title = "Technika badania metod pracy administracyjno-biurowej",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "11-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
7
@article{UEK:2168236496,
author = "Roman Siedlarz",
title = "Metoda macierzy odkrywczej A. Molesa jako narzędzie redukcji skrzynki morfologicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "190",
pages = "77-89",
year = "1984",
}
8
@article{UEK:2168235984,
author = "Roman Siedlarz",
title = "Koncepcja budowy modelu morfologicznego problemu organizacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "177",
pages = "77-94",
year = "1983",
}
9
@unpublished{UEK:2168313151,
author = "Roman Siedlarz",
title = "Metoda morfologiczna i próba jej zastosowania w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
10
@article{UEK:2168234410,
author = "Roman Siedlarz",
title = "Pojęcie i klasyfikacja problemów organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "146",
pages = "87-103",
year = "1981",
}
11
@article{UEK:2168237440,
author = "Roman Siedlarz",
title = "Metoda analizy morfologicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "133",
pages = "35-49",
year = "1980",
}
12
@inbook{UEK:2168232186,
author = "Zbigniew Martyniak and Marek Lisiński and Janusz Czekaj and Roman Siedlarz and Wojciech Wdowiak",
title = "Analiza wartości procesów informacyjnych",
booktitle = "Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu",
pages = "147-167",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1980",
isbn = "83-04-00186-1",
}
13
@misc{UEK:2168252590,
author = "Zbigniew Martyniak and Marek Lisiński and Janusz Czekaj and Roman Siedlarz and Wojciech Wdowiak",
title = "Analiza wartości wybranych procesów informacyjnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "58-60",
year = "1980",
}
14
@article{UEK:2168233544,
author = "Roman Siedlarz",
title = "Metoda burzy mózgów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "105",
pages = "127-140",
year = "1978",
}
15
@article{UEK:2168233534,
author = "Janusz Czekaj and Roman Siedlarz",
title = "Analiza i projekt usprawnienia procedury administracyjnej : (na przykładzie procedury wypłata należności za dostarczone płody rolne w Banku Spółdzielczego w Kozłowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "105",
pages = "55-84",
year = "1978",
}
16
@article{UEK:2168301771,
author = "Marek Lisiński and Roman Siedlarz",
title = "Zastosowanie wykresów Bernatené-Grüna do badania procedur administracyjnych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12 (443)",
pages = "520-522",
year = "1976",
}
17
@article{UEK:2168239574,
author = "Zbigniew Martyniak and Roman Siedlarz",
title = "Metoda ABC w analizie wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "83",
pages = "5-28",
year = "1976",
}
18
@article{UEK:2168228976,
author = "Marek Lisiński and Roman Siedlarz",
title = "Zastosowanie analizy wartości do badania procedur administracyjnych w urzędzie gminnym",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 18, 5",
pages = "38-43, 48",
year = "1975",
}
19
@article{UEK:2168228992,
author = "Roman Siedlarz",
title = "Zastosowanie metody ABC do wyboru przedmiotu badania w analizie wartości procedur w urzędzie gminnym",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 18, 10",
pages = "39-41, 43",
year = "1975",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID