Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Mikroelementy
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 100
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362634
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Mikroelementy
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 100
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362632
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
200 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168247180
skrypt
4

Tytuł:
Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych = Kinetic Functions of Acceleration in the Evaluation of Foodstuff Stability
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 301 (1989) , s. 5-19. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168250196
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Tytuł:
Miary w kinetyce kwalitonomicznej
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 72. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263282
varia
Zobacz opis całości
6

Konferencja:
XIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności", Szczecin, Polska, od 1988-06-28 do 1988-06-29
Tytuł:
Ważkość sensorycznych cech jakości w ocenie stabilności oleju uniwersalnego
Źródło:
Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / red. Halina Siwicka - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988, s. 224. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345962
varia
7

Tytuł:
Metody pomiaru cech jakości produktów podczas ich magazynowania i transportowania = Measuring Methods of Quality Features of Goods in Storage and Transport
Źródło:
MT Problemy Magazynowania i Transportu. - nr 3-4 (19-20) (1988) , s. 68-75. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168332333
artykuł w czasopiśmie
8

Konferencja:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Tytuł:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988
Adres wydawniczy:
b.m.: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988
Opis fizyczny:
87 s.; 23 cm
Nr:
2168263124
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Afiniczna przekształcalność krzywych zmian wartości miar cech jakości w funkcji czasu = Affine transformability of quality measures curves in time function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 275 (1988) , s. 39-51. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168248828
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Problems of Estimation of Stability of Commodity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 253-272 - Bibliogr.
Nr:
2168237332
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych
Źródło:
Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień - Gdańsk: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987, s. 163. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346760
varia
12

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345390
podręcznik
13

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345392
podręcznik
14

Tytuł:
Kinetyka przemian produktów spożywczych
Źródło:
Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985 - Wrocław: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985, s. 174. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346606
varia
15

Tytuł:
Metody kinetyczne w ocenie jakości towarów i produkcji towarowej = Kinetic Methods in Evaluation of Quality of Commodities and in Goods Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 205 (1985) , s. 5-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281487
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian miar cech jakości towarów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Skrypt przeznaczony jest dla studentów IV roku kierunku towaroznawstwa, Bibliogr.
Nr:
2168248140
skrypt
17

Tytuł:
Szybkość średnia jako porównywalny, kinetyczny parametr jakości = Mean Rate as Comparable, Kinetic Quality Parameter
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 186 (1984) , s. 15-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281421
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168345394
podręcznik
19

Tytuł:
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian cech jakości towarów
Źródło:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 68. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348400
varia
20

Tytuł:
Uboczne reakcje (CH3)2SO4 w procesie metylowania pochodnych mocznika = Side-reactions of (CH3)SO4 in Urea Derivatives Methylation Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 233-245. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280529
artykuł w czasopiśmie
21

Konferencja:
Sympozjum naukowe nt. Ilościowe metody oceny jakości towarów rynkowych, Kraków, Polska, od 1983-09-26 do 1983-09-27
Tytuł:
Kinetyka kwalitonomiczna : klasyczne funkcje kinetyczne w badaniu szybkości zmian fizykochemicznych parametrów jakości
Źródło:
Ilościowe metody oceny jakości towarów rynkowych : materiały na sympozjum naukowe (26-27 września 1983 r.) - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 121-132 - Bibliogr.
Nr:
2168368522
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Badanie poziomu jakości produkcji herbicydów mocznikowych w sferze projektowania założeń technologicznych = Affecting the Quality of Ureal Herbicides' Production in the Stage of Designing Technological Assumptions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 247-256. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280531
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Problemy otrzymywania na skalę przemysłową chemicznych środków chwastobójczych : monolinuronu i linuronu = Problems Pertaining to the Commercial Scale of Production of Chemical Herbicides : Monolinuron and Linuron
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 56)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang., Bibliogr.
Nr:
2168339819
monografia
24

Tytuł:
Szybkość zasadowej hydrolizy acyloamin = Reaction Rate of Basic Hydrolysis of Acyloamines
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982) , s. 47-59. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280695
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Sensoryczna aktywność acyloamin = Savoury Activity of Acyloamines
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982) , s. 23-45. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280693
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168345388
podręcznik
27

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345384
podręcznik
28

Tytuł:
System DARC = The DARC System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978) , s. 5-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250374
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.I) = The Reaction Rate of Dimethylsulphate Hydrolysis Part 1
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978) , s. 57-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250392
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-morfoliny. Cz. 3 = The Kinetics of the Reaction of the Basic Hydrolysis of P-Chloro-Benzoylo-Morpholine. Part III
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 94 (1978) , s. 105-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250772
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Morfolid kwasu trans-trans benzeno-4-butadino-1, 3-karboksylowego-1 jako namiastka pieprzu = Morpholid of the Trans-trans-benzene-4-butadiene-1,3-carboxylic-1 Acid as Pepper Substitute
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978) , s. 91-95. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250432
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-piperydyny = The Kinetics of the Reaction of the Basic Hydrolysis of P-Chloro-Benzoylo-Piperidine
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 94 (1978) , s. 97-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250740
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.II) = The Reaction Rate of DimethyLsulphate Hydrolysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978) , s. 71-75. - Summ., rez.
Nr:
2168250414
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Ćwiczenia z biochemii produktów spożywczych dla towaroznawców
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
144 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168336513
skrypt
35

Tytuł:
Badania mechanizmu kondensacji aryloizotiocyjanianów z aryloguanidynami = Research into the Mechanism of the Condensation of Aryloisothiocyanates and Arylognanidines
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 55 (1972) , s. 47-51. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250614
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-morfoliny. Cz. 2 = Kinetics of the Alkaline Reaction of p-Chloro-Benzoylo-Morpholine Hydrolisis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 55 (1972) , s. 53-59. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250622
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Nowa synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny = A New Synthesis of 2,4-Dinalino-5,6-benzoquinazoline
Źródło:
Roczniki Chemii. - T. 37, z. 5 (1963) , s. 547-552. - Summ.
Nr:
2168341573
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
O kondensacji N-fenylo-N'-(2-naftylo)-guanidyny z izotiocyjanianem fenylu. Synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny = The Condesation of N-phenyl-N'(2-naphthyl)-Guanidine with Phenylisothiocyanate. Synthesis of 2,4-dianiline-5,6-benzoquinazoline
Źródło:
Roczniki Chemii. - T. 36, z. 11 (1962) , s. 1639-1644. - Summ.
Nr:
2168341571
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
O współzależności ostrego smaku od budowy chemicznej = Dependence of Sharp Taste and Chemical Compound
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [159]-169. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267046
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Kinetyka ekonomiczna. [4], Kinetyczna ocena dynamiki i mechanizmu wybranych procesów ekonomicznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
98 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
1/0349/91/01
Sygnatura:
NP-41/[4]/Magazyn
Nr:
2168263932
naukowo-badawcze
1
Mikroelementy / Helena MIKUŁOWSKA, Danuta Sybistowicz // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 100. - ISBN 83-86439-16-5
2
Mikroelementy / Helena MIKUŁOWSKA, Danuta Sybistowicz // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 100. - ISBN 83-86439-16-5
3
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów / Elżbieta KONDRATOWICZ, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 200 s. : il. ; 24 cm
4
Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych = Kinetic Functions of Acceleration in the Evaluation of Foodstuff Stability / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 301 (1989), s. 5-19. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Miary w kinetyce kwalitonomicznej / Danuta SYBISTOWICZ // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ . - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 72. - Dostępne tylko streszczenie
6
Ważkość sensorycznych cech jakości w ocenie stabilności oleju uniwersalnego / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // W: Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / [red. Halina Siwicka]. - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988. - S. 224. - Dostępne tylko streszczenie
7
Metody pomiaru cech jakości produktów podczas ich magazynowania i transportowania = Measuring Methods of Quality Features of Goods in Storage and Transport / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // MT Problemy Magazynowania i Transportu. - nr 3-4 (19-20) (1988), s. 68-75. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0239-5290
8
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - b.m. : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - 87 s. ; 23 cm
9
Afiniczna przekształcalność krzywych zmian wartości miar cech jakości w funkcji czasu = Affine transformability of quality measures curves in time function / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta KONDRATOWICZ, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 275 (1988), s. 39-51. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
10
Problems of Estimation of Stability of Commodity / Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ, Elżbieta KONDRATOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988), s. 253-272. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta KONDRATOWICZ, Danuta SYBISTOWICZ // W: Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień. - Gdańsk: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987. - S. 163. - Dostępne tylko streszczenie
12
Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie / Andrzej Sikorski, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 54 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.
13
Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 54 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.
14
Kinetyka przemian produktów spożywczych / K. STOKŁOSA, D. SYBISTOWICZ, E. KONDRATOWICZ // W: Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985. - Wrocław: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985. - S. 174. - Dostępne tylko streszczenie
15
Metody kinetyczne w ocenie jakości towarów i produkcji towarowej = Kinetic Methods in Evaluation of Quality of Commodities and in Goods Production / Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 205 (1985), s. 5-58. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian miar cech jakości towarów / Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ, Elżbieta KONDRATOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Skrypt przeznaczony jest dla studentów IV roku kierunku towaroznawstwa. - Bibliogr.
17
Szybkość średnia jako porównywalny, kinetyczny parametr jakości = Mean Rate as Comparable, Kinetic Quality Parameter / Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 186 (1984), s. 15-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 3. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - 61 s. : il. ; 25 cm
19
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian cech jakości towarów / Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ, Elżbieta KONDRATOWICZ // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 68. - Dostępne tylko streszczenie
20
Uboczne reakcje (CH3)2SO4 w procesie metylowania pochodnych mocznika = Side-reactions of (CH3)SO4 in Urea Derivatives Methylation Process / Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983), s. 233-245. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Kinetyka kwalitonomiczna : klasyczne funkcje kinetyczne w badaniu szybkości zmian fizykochemicznych parametrów jakości / Danuta SYBISTOWICZ // W: Ilościowe metody oceny jakości towarów rynkowych : materiały na sympozjum naukowe (26-27 września 1983 r.). - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 121-132. - Bibliogr.
22
Badanie poziomu jakości produkcji herbicydów mocznikowych w sferze projektowania założeń technologicznych = Affecting the Quality of Ureal Herbicides' Production in the Stage of Designing Technological Assumptions / Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983), s. 247-256. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Problemy otrzymywania na skalę przemysłową chemicznych środków chwastobójczych : monolinuronu i linuronu = Problems Pertaining to the Commercial Scale of Production of Chemical Herbicides : Monolinuron and Linuron / Danuta SYBISTOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 56)
24
Szybkość zasadowej hydrolizy acyloamin = Reaction Rate of Basic Hydrolysis of Acyloamines / Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982), s. 47-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Sensoryczna aktywność acyloamin = Savoury Activity of Acyloamines / Oktawian SAMSON, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982), s. 23-45. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 61 s. : il. ; 25 cm
27
Nieorganiczna analiza ilościowa / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 54 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.
28
System DARC = The DARC System / Danuta SYBISTOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978), s. 5-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.I) = The Reaction Rate of Dimethylsulphate Hydrolysis Part 1 / Danuta SYBISTOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Barbara DZIÓBEK, Danuta ŁOZIAK, Maria POLAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978), s. 57-70. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
30
Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-morfoliny. Cz. 3 = The Kinetics of the Reaction of the Basic Hydrolysis of P-Chloro-Benzoylo-Morpholine. Part III / Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 94 (1978), s. 105-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Morfolid kwasu trans-trans benzeno-4-butadino-1, 3-karboksylowego-1 jako namiastka pieprzu = Morpholid of the Trans-trans-benzene-4-butadiene-1,3-carboxylic-1 Acid as Pepper Substitute / Władysław Pieczonka, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978), s. 91-95. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-piperydyny = The Kinetics of the Reaction of the Basic Hydrolysis of P-Chloro-Benzoylo-Piperidine / Danuta SYBISTOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 94 (1978), s. 97-103. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.II) = The Reaction Rate of DimethyLsulphate Hydrolysis / Danuta SYBISTOWICZ, Grażyna FISCHER, Jacek KANIEWSKI, Adam KOSEK, Oktawian SAMSON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978), s. 71-75. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
34
Ćwiczenia z biochemii produktów spożywczych dla towaroznawców / Leonard LITEWKA, Danuta SYBISTOWICZ, Jacek Zborowski, Zdzisława ZBOROWSKA ; red. Leonard LITEWKA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
35
Badania mechanizmu kondensacji aryloizotiocyjanianów z aryloguanidynami = Research into the Mechanism of the Condensation of Aryloisothiocyanates and Arylognanidines / Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 55 (1972), s. 47-51. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
36
Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-morfoliny. Cz. 2 = Kinetics of the Alkaline Reaction of p-Chloro-Benzoylo-Morpholine Hydrolisis / Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 55 (1972), s. 53-59. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
37
Nowa synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny = A New Synthesis of 2,4-Dinalino-5,6-benzoquinazoline / Wojciech DYMEK, Danuta SYBISTOWICZ // Roczniki Chemii. - T. 37, z. 5 (1963), s. 547-552. - Summ.
38
O kondensacji N-fenylo-N'-(2-naftylo)-guanidyny z izotiocyjanianem fenylu. Synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny = The Condesation of N-phenyl-N'(2-naphthyl)-Guanidine with Phenylisothiocyanate. Synthesis of 2,4-dianiline-5,6-benzoquinazoline / Danuta SYBISTOWICZ, Wojciech DYMEK // Roczniki Chemii. - T. 36, z. 11 (1962), s. 1639-1644. - Summ.
39
O współzależności ostrego smaku od budowy chemicznej = Dependence of Sharp Taste and Chemical Compound / Wojciech DYMEK, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [159]-169. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
40
Kinetyka ekonomiczna. [4], Kinetyczna ocena dynamiki i mechanizmu wybranych procesów ekonomicznych / Krzesław STOKŁOSA - kier. tematu, współpraca: Elżbieta KONDRATOWICZ, Danuta Sybistowicz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Mikułowska H., Sybistowicz D., (1995), Mikroelementy. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 100.
2
Mikułowska H., Sybistowicz D., (1994), Mikroelementy. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 100.
3
Kondratowicz E., Smaga E., Stanisz T., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1990), Kinetyka kwalitonomiczna: kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów, Stokłosa K. (red.), Wyd. 2 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 200 s.
4
Kondratowicz E., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1989), Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 301, s. 5-19.
5
Sybistowicz D., (1988), Miary w kinetyce kwalitonomicznej. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 72.
6
Kondratowicz E., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1988), Ważkość sensorycznych cech jakości w ocenie stabilności oleju uniwersalnego. [W:] Siwicka H. (red.), Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988, Szczecin : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 224.
7
Kondratowicz E., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1988), Metody pomiaru cech jakości produktów podczas ich magazynowania i transportowania, "MT Problemy Magazynowania i Transportu", nr 3-4 (19-20), s. 68-75.
8
Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), (1988), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej: referaty i streszczenia doniesień: konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, b.m. : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 87 s.
9
Stokłosa K., Kondratowicz E., Sybistowicz D., (1988), Afiniczna przekształcalność krzywych zmian wartości miar cech jakości w funkcji czasu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 275, s. 39-51.
10
Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E., (1988), Problems of Estimation of Stability of Commodity, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 253-272.
11
Stokłosa K., Kondratowicz E., Sybistowicz D., (1987), Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych. [W:] Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień, Gdańsk : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 163.
12
Sikorski A., Sybistowicz D., (1987), Nieorganiczna analiza ilościowa: wprowadzenie, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 s.
13
Sikorski A., Sybistowicz D., (1986), Nieorganiczna analiza ilościowa: wprowadzenie, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 s.
14
Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E., (1985), Kinetyka przemian produktów spożywczych. [W:] Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985, Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 174.
15
Sybistowicz D., (1985), Metody kinetyczne w ocenie jakości towarów i produkcji towarowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 205, s. 5-58.
16
Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E., (1985), Kinetyka kwalitonomiczna: kinetyka zmian miar cech jakości towarów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 207 s.
17
Sybistowicz D., (1984), Szybkość średnia jako porównywalny, kinetyczny parametr jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 186, s. 15-25.
18
Sikorski A., Sybistowicz D., (1984), Nieorganiczna analiza ilościowa: metody oznaczeń, Wyd. 3Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
19
Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E., (1984), Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian cech jakości towarów. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 68.
20
Stokłosa K., Sybistowicz D., (1983), Uboczne reakcje (CH3)2SO4 w procesie metylowania pochodnych mocznika, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 166, s. 233-245.
21
Sybistowicz D., (1983), Kinetyka kwalitonomiczna : klasyczne funkcje kinetyczne w badaniu szybkości zmian fizykochemicznych parametrów jakości. [W:] Ilościowe metody oceny jakości towarów rynkowych : materiały na sympozjum naukowe (26-27 września 1983 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 121-132.
22
Sybistowicz D., (1983), Badanie poziomu jakości produkcji herbicydów mocznikowych w sferze projektowania założeń technologicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 166, s. 247-256.
23
Sybistowicz D., (1982), Problemy otrzymywania na skalę przemysłową chemicznych środków chwastobójczych: monolinuronu i linuronu, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 56), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
24
Stokłosa K., Sybistowicz D., (1982), Szybkość zasadowej hydrolizy acyloamin, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 149, s. 47-59.
25
Samson O., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1982), Sensoryczna aktywność acyloamin, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 149, s. 23-45.
26
Sikorski A., Sybistowicz D., (1979), Nieorganiczna analiza ilościowa: metody oznaczeń, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
27
Sikorski A., Sybistowicz D., (1978), Nieorganiczna analiza ilościowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 s.
28
Sybistowicz D., Stokłosa K., Sikorski A., (1978), System DARC, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 109, s. 5-39.
29
Sybistowicz D., Stokłosa K., Dzióbek B., Łoziak D., Polańska M., (1978), Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.I), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 109, s. 57-70.
30
Sybistowicz D., (1978), Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-morfoliny. Cz. 3, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 94, s. 105-111.
31
Pieczonka W., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1978), Morfolid kwasu trans-trans benzeno-4-butadino-1, 3-karboksylowego-1 jako namiastka pieprzu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 109, s. 91-95.
32
Sybistowicz D., Stokłosa K., (1978), Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-piperydyny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 94, s. 97-103.
33
Sybistowicz D., Fischer G., Kaniewski J., Kosek A., Samson O., (1978), Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.II), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 109, s. 71-75.
34
Litewka L., Sybistowicz D., Zborowski J., Zborowska Z., (1973), Ćwiczenia z biochemii produktów spożywczych dla towaroznawców, Litewka L. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 144 s.
35
Stokłosa K., Sybistowicz D., (1972), Badania mechanizmu kondensacji aryloizotiocyjanianów z aryloguanidynami, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 55, s. 47-51.
36
Sybistowicz D., (1972), Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-morfoliny. Cz. 2, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 55, s. 53-59.
37
Dymek W., Sybistowicz D., (1963), Nowa synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny, "Roczniki Chemii", T. 37, z. 5, s. 547-552.
38
Sybistowicz D., Dymek W., (1962), O kondensacji N-fenylo-N'-(2-naftylo)-guanidyny z izotiocyjanianem fenylu. Synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny, "Roczniki Chemii", T. 36, z. 11, s. 1639-1644.
39
Dymek W., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1961), O współzależności ostrego smaku od budowy chemicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [159]-169.
40
Kondratowicz E., Sybistowicz D., (1992), Kinetyka ekonomiczna. [4], Kinetyczna ocena dynamiki i mechanizmu wybranych procesów ekonomicznych, Stokłosa K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 k.
1
@inbook{UEK:2168362634,
author = "Helena Mikułowska and Danuta Sybistowicz",
title = "Mikroelementy",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "100",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
2
@inbook{UEK:2168362632,
author = "Helena Mikułowska and Danuta Sybistowicz",
title = "Mikroelementy",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "100",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
3
@book{UEK:2168247180,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
4
@article{UEK:2168250196,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "301",
pages = "5-19",
year = "1989",
url = {},
}
5
@misc{UEK:2168263282,
author = "Danuta Sybistowicz",
title = "Miary w kinetyce kwalitonomicznej",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "72",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
6
@misc{UEK:2168345962,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Ważkość sensorycznych cech jakości w ocenie stabilności oleju uniwersalnego",
booktitle = "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988",
pages = "224",
adress = "Szczecin",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1988",
}
7
@article{UEK:2168332333,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Metody pomiaru cech jakości produktów podczas ich magazynowania i transportowania",
journal = "MT Problemy Magazynowania i Transportu",
number = "3-4 (19-20)",
pages = "68-75",
year = "1988",
}
8
@book{UEK:2168263124,
title = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
9
@article{UEK:2168248828,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz and Danuta Sybistowicz",
title = "Afiniczna przekształcalność krzywych zmian wartości miar cech jakości w funkcji czasu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "275",
pages = "39-51",
year = "1988",
url = {},
}
10
@article{UEK:2168237332,
author = "Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Problems of Estimation of Stability of Commodity",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "253-272",
year = "1988",
}
11
@misc{UEK:2168346760,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz and Danuta Sybistowicz",
title = "Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych",
booktitle = "Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień",
pages = "163",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1987",
}
12
@book{UEK:2168345390,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
edition = "Wyd. 2",
}
13
@book{UEK:2168345392,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
edition = "Wyd. 2",
}
14
@misc{UEK:2168346606,
author = "Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Kinetyka przemian produktów spożywczych",
booktitle = "Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985",
pages = "174",
adress = "Wrocław",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1985",
}
15
@article{UEK:2168281487,
author = "Danuta Sybistowicz",
title = "Metody kinetyczne w ocenie jakości towarów i produkcji towarowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "205",
pages = "5-58",
year = "1985",
}
16
@book{UEK:2168248140,
author = "Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian miar cech jakości towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
17
@article{UEK:2168281421,
author = "Danuta Sybistowicz",
title = "Szybkość średnia jako porównywalny, kinetyczny parametr jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "186",
pages = "15-25",
year = "1984",
}
18
@book{UEK:2168345394,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 3",
}
19
@misc{UEK:2168348400,
author = "Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian cech jakości towarów",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "68",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
20
@article{UEK:2168280529,
author = "Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Uboczne reakcje (CH3)2SO4 w procesie metylowania pochodnych mocznika",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "233-245",
year = "1983",
}
21
@inbook{UEK:2168368522,
author = "Danuta Sybistowicz",
title = "Kinetyka kwalitonomiczna : klasyczne funkcje kinetyczne w badaniu szybkości zmian fizykochemicznych parametrów jakości",
booktitle = "Ilościowe metody oceny jakości towarów rynkowych : materiały na sympozjum naukowe (26-27 września 1983 r.)",
pages = "121-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
22
@article{UEK:2168280531,
author = "Danuta Sybistowicz",
title = "Badanie poziomu jakości produkcji herbicydów mocznikowych w sferze projektowania założeń technologicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "247-256",
year = "1983",
}
23
@book{UEK:2168339819,
author = "Danuta Sybistowicz",
title = "Problemy otrzymywania na skalę przemysłową chemicznych środków chwastobójczych : monolinuronu i linuronu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
issn = "0209-1674",
}
24
@article{UEK:2168280695,
author = "Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Szybkość zasadowej hydrolizy acyloamin",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "149",
pages = "47-59",
year = "1982",
}
25
@article{UEK:2168280693,
author = "Oktawian Samson and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Sensoryczna aktywność acyloamin",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "149",
pages = "23-45",
year = "1982",
}
26
@book{UEK:2168345388,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
27
@book{UEK:2168345384,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz and and ",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
28
@article{UEK:2168250374,
author = "Danuta Sybistowicz and Krzesław Stokłosa and Andrzej Sikorski",
title = "System DARC",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "109",
pages = "5-39",
year = "1978",
}
29
@article{UEK:2168250392,
author = "Danuta Sybistowicz and Krzesław Stokłosa and Barbara Dzióbek and Danuta Łoziak and Maria Polańska",
title = "Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.I)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "109",
pages = "57-70",
year = "1978",
}
30
@article{UEK:2168250772,
author = "Danuta Sybistowicz",
title = "Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-morfoliny. Cz. 3",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "94",
pages = "105-111",
year = "1978",
}
31
@article{UEK:2168250432,
author = "Władysław Pieczonka and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Morfolid kwasu trans-trans benzeno-4-butadino-1, 3-karboksylowego-1 jako namiastka pieprzu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "109",
pages = "91-95",
year = "1978",
}
32
@article{UEK:2168250740,
author = "Danuta Sybistowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-piperydyny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "94",
pages = "97-103",
year = "1978",
}
33
@article{UEK:2168250414,
author = "Danuta Sybistowicz and Grażyna Fischer and Jacek Kaniewski and Adam Kosek and Oktawian Samson",
title = "Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.II)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "109",
pages = "71-75",
year = "1978",
}
34
@book{UEK:2168336513,
author = "Leonard Litewka and Danuta Sybistowicz and Jacek Zborowski and Zdzisława Zborowska",
title = "Ćwiczenia z biochemii produktów spożywczych dla towaroznawców",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
35
@article{UEK:2168250614,
author = "Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Badania mechanizmu kondensacji aryloizotiocyjanianów z aryloguanidynami",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "55",
pages = "47-51",
year = "1972",
}
36
@article{UEK:2168250622,
author = "Danuta Sybistowicz",
title = "Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-morfoliny. Cz. 2",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "55",
pages = "53-59",
year = "1972",
}
37
@article{UEK:2168341573,
author = "Wojciech Dymek and Danuta Sybistowicz",
title = "Nowa synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny",
journal = "Roczniki Chemii",
number = "T. 37, z. 5",
pages = "547-552",
year = "1963",
}
38
@article{UEK:2168341571,
author = "Danuta Sybistowicz and Wojciech Dymek",
title = "O kondensacji N-fenylo-N'-(2-naftylo)-guanidyny z izotiocyjanianem fenylu. Synteza 2,4-dwuanilino-5,6-benzochinazoliny",
journal = "Roczniki Chemii",
number = "T. 36, z. 11",
pages = "1639-1644",
year = "1962",
}
39
@article{UEK:2168267046,
author = "Wojciech Dymek and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "O współzależności ostrego smaku od budowy chemicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[159]-169",
year = "1961",
}
40
@unpublished{UEK:2168263932,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Danuta Sybistowicz",
title = "Kinetyka ekonomiczna. [4], Kinetyczna ocena dynamiki i mechanizmu wybranych procesów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID