Publikacje wybranego autora
1

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa = Organizational Restructuring of State-Owned Corporation
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 398-407. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168240020
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1994
Opis fizyczny:
231 s.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
83-901550-0-1
Nr:
2168238288
monografia
3

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego = Conditions and Scope of Growth-Restructurization Program for a Corporation with a Foreign Capital Participation
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 377-382. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168243122
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1993
Opis fizyczny:
216 s.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
Nr:
2168238166
monografia
5

Tytuł:
Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: TNOiK, 1992
Opis fizyczny:
162 s. ; [1] k. tabl. złoż.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168245970
monografia
6

Tytuł:
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 99-154 - Bibliogr.
Nr:
2168256308
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Zasady, formy i tryb przeprowadzania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
Źródło:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 45-88
Nr:
2168263480
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 99-154 - Bibliogr.
Nr:
2168256270
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 64-82 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256236
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Istota samodzielnego, samorządnego i samofinansującego się przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 15-44 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256232
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 45-63 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256234
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie oraz ich upowszechnianie = Implementation and Popularization of Innovations in Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 299 (1989) , s. 11-25. - Summ., rez.
Nr:
2168249806
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne mechanizmy oddziaływania na rozwój eksportu w 1988 r.
Źródło:
Materiały VIII Seminarium Eksportu Budownictwa / red. Klemens BUDZOWSKI, Jan Charłampowicz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska - Poznań-Błażejewko; Akademia Ekonomiczna w Krakowie: Szkoła Główna Planowania i Statystyki; Politechnika Poznańska; CHZB "BUDIMEX" Sp. z o.o., 1988, s. 49-56
Nr:
2168260070
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Strategia zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 9-47
Nr:
2168345804
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa samorządowego w Polsce
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 414 (1988) , s. 85-94. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju teorii przedsiębiorstwa: materiały z konferencji naukowej, Bierutowice, 20-21 października 1987 - Bibliogr.
Nr:
2168283609
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Drugi etap czy drugie podejście do reformy? = The Second Stage or a Second Aproach to the Reform?
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1987) , s. 22-30. - Summ.
Nr:
2168254824
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Dwa lata reformy - próba oceny ogólnej
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 92-104
Nr:
2168265298
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako podstawowa komórka społecznego wytwarzania
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 9-43 - Bibliogr.
Nr:
2168273924
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 302-303
Nr:
2168265838
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Reforma gospodarcza w drobnej wytwórczości : (ocena na podstawie województwa krakowskiego) = Economic Reform in Small-Ware Production
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1985) , s. 47-55
Nr:
2168231754
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Budowa zakładowych systemów płac (ZSP) - uwagi metodyczne = Creation of System of Payment in Institutions
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1985) , s. 51-60 - Bibliogr.
Nr:
2168230696
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Wskazówki metodyczne do budowy zakładowych systemów płac
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 12 (419) (1984) , s. 14-17
Nr:
2168271208
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Dwa lata reformy - próba ogólnej oceny = Two Years of Reform - the Attempt of Total Estimation
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1984) , s. 15-24
Nr:
2168229020
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
System zasilania przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 25-33
Nr:
2168221448
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Dylematów reformy ciąg dalszy : co możliwe - co konieczne
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 3 (398) (1983) , s. 9-13
Nr:
2168275813
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorstwo - zrzeszenie - organ założycielski
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 141-154
Nr:
2168273048
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
27

Autor:
Jan Knapik , Tadeusz Stec
Tytuł:
Czy zrzeszenia są potrzebne i komu służą?
Źródło:
Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 162 (10498), s. 1,3
Nr:
2168283705
głos w dyskusji/wywiad
28

Autor:
Tytuł:
Dylematy wdrażania reformy gospodarczej : (artykuł dyskusyjny)
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 7-8 (380-381) (1981) , s. 1-5
Nr:
2168275811
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Kierunki i uwarunkowania reformy systemu gospodarczego PRL
Źródło:
Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 5-11
Nr:
2168273998
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Propozycje na dziś po raz drugi
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 10 (1981) , s. 7
Nr:
2168267434
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Racjonalność i efektywność gospodarowania przedsiębiorstw
Źródło:
Racjonalność gospodarowania w socjalizmie / red. Bartłomiej Kamiński, Aleksander Łukaszewicz - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1980, s. 244-263
Sygnatura:
83-208-0111-7
Nr:
2168367390
rozdział w monografii
32

Autor:
Tytuł:
O wyższą racjonalność i efektywność działania organizacji gospodarczych : (artykuł dyskusyjny) = Higher Rationality and Effectiveness of Working Economic Organization
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1980) , s. 23-41
Nr:
2168228152
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne aspekty badania wykorzystania środków trwałych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 5 (365) (1980) , s. 7-10
Nr:
2168275807
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Propozycje na dziś : w sprawie reformy gospodarczej
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 46 (1980) , s. 1, 4
Tryb dostępu:
Nr:
2168274555
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Kierunki doskonalenia systemu płac w przedsiębiorstwie
Źródło:
Efektywność płac / kom. red. Mieczysław Kabaj, Antoni Rajkiewicz, Krzysztof Górski, Ireneusz Sekuła, Stanisław Spotan, Zofia Wolińska - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1980, s. 129-133
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 12 (134))
Nr:
2168369124
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna
Źródło:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 18-39 - Bibliogr.
Nr:
2168273874
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 10 (358) (1979) , s. 1-4
Nr:
2168275805
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Problemy wzrostu wydajności pracy : (z doświadczeń Zjednoczenia "Petrochemia")
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 3 (351) (1979) , s. 1-6
Nr:
2168275801
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Wielkie Organizacje Gospodarcze a problemy decentralizacji decyzji = Large Economic Organization and the Problems of the Decentralization of Decision
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 95 (1978) , s. 29-43. - Summ., rez.
Nr:
2168249888
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Inwestowanie w warunkach funkcjonowania WOG
Źródło:
System ekonomiczno-finansowy w wielkich organizacjach gospodarczych / red. Kazimierz Cwynar, Kazimierz Golinowski - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, s. 129-148
Nr:
2168367018
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Próba oceny nowego systemu na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia"
Źródło:
Wielkie organizacje gospodarcze : doświadczenia z lat 1973-1975 / red. Krystyna Cholewicka-Goździk - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1977, s. 356-376
Nr:
2168367384
rozdział w monografii
42

Autor:
Tytuł:
Modyfikacja systemu zarządzania przedsiębiorstwami
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 28, nr 11 (335) (1977) , s. 25-27
Nr:
2168286365
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Tytuł:
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego w latach 1976-1980 = The Development Strategy of an Industrial Enterprise in the Years 1976-1980
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1976) , s. 27-39 - Bibliogr.
Nr:
2168356102
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie rezerw czynnikiem dalszego przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1976) , s. 7-21 - Bibliogr.
Nr:
2168356096
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej
Źródło:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 35-51 - Bibliogr.
Nr:
2168252880
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Próba oceny funkcjonowania nowego systemu zarządzania (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia") = An Attempt to Asses the Functioning of the New Management System (on the Example of the PETROCHEMIA Industrial Union)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (440) (1976) , s. 361-365. - Streszcz., summ., rez.
Nr:
2168301769
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Stosowanie współczynnika "O" w Zjednoczeniu "Petrochemia"
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 27, nr 8-9 (320-321) (1976) , s. 13-16
Nr:
2168286329
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
Punktowo-klasyfikacyjna ocena wyników stosowana w "Petrochemii"
Źródło:
Zarządzanie. - nr 12 (1975) , s. 10-15
Nr:
2168364784
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Racjonalizacja i optymalizacja zatrudnienia w warunkach działania wielkich organizacji gospodarczych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 2 (301) (1975) , s. 49-53
Nr:
2168277711
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
Wysychające źródło
Źródło:
Innowacje Przegląd Techniczny. - nr 21 (1975) , s. 25-26
Nr:
2168368606
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Wdrażanie nowego systemu zarządzania
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1973) , s. 95-97
Nr:
2168221808
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
System informatyczny w wielkiej organizacji gospodarczej (WOG)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
204 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/75
Nr:
2168305475
doktorat
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
395 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
30/KEiOP/1/94/S
Sygnatura:
NP-291/Magazyn
Nr:
2168271516
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej"
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
277 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
22/SZEiOP/1/92/S
Sygnatura:
NP-223/[2]/Magazyn
Nr:
2168271788
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
240 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
20/EPrz/4/91/S
Sygnatura:
NP-133/Magazyn
Nr:
2168271490
naukowo-badawcze
1
Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa = Organizational Restructuring of State-Owned Corporation / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Jan Knapik // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 398-407. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-6-0
2
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan Knapik, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Zofia MIERZWA, Janusz NESTERAK. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa ; Kraków : TNOiK, 1994. - 231 s. ; 21 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-0-1
3
Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego = Conditions and Scope of Growth-Restructurization Program for a Corporation with a Foreign Capital Participation / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Jan Knapik, Janusz MENTEL // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / red. Ryszard BOROWIECKI . - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 377-382. - Summ. - ISBN 83-85719-09-1
4
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan Knapik, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Zofia MIERZWA, Janusz NESTERAK. - Warszawa ; Kraków : TNOiK, 1993. - 216 s. ; 21 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr.
5
Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia / red. Ryszard BOROWIECKI ; [autorzy: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Jarosław KACZMAREK, Jan Knapik, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL; przy udziale: Jadwiga ADAMCZYK, Stanisław Bisztyga, Zbigniew Frączek, Andrzej JAKI, Anna NEHRING, Janusz Nesterak]. - Warszawa ; Kraków : TNOiK, 1992. - 162 s. ; [1] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
6
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 99-154. - Bibliogr.
7
Zasady, formy i tryb przeprowadzania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego / Jan KNAPIK // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 45-88
8
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 99-154. - Bibliogr.
9
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 64-82. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
10
Istota samodzielnego, samorządnego i samofinansującego się przedsiębiorstwa przemysłowego / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 15-44. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
11
Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 45-63. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
12
Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie oraz ich upowszechnianie = Implementation and Popularization of Innovations in Enterprise / Jan KNAPIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 299 (1989), s. 11-25. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
13
Ekonomiczne mechanizmy oddziaływania na rozwój eksportu w 1988 r. / Jan KNAPIK // W: Materiały VIII Seminarium Eksportu Budownictwa / red. Klemens BUDZOWSKI, Jan Charłampowicz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. - Poznań-Błażejewko; Akademia Ekonomiczna w Krakowie: Szkoła Główna Planowania i Statystyki; Politechnika Poznańska; CHZB "BUDIMEX" Sp. z o.o., 1988. - S. 49-56
14
Strategia zarządzania przedsiębiorstwem / Jan KNAPIK // W: Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 9-47
15
Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa samorządowego w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Kazimierz GÓRKA, Jan KNAPIK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 414 (1988), s. 85-94. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju teorii przedsiębiorstwa: materiały z konferencji naukowej, Bierutowice, 20-21 października 1987. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
16
Drugi etap czy drugie podejście do reformy? = The Second Stage or a Second Aproach to the Reform? / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1987), s. 22-30. - Summ. - ISSN 0079-578X
17
Dwa lata reformy - próba oceny ogólnej / Jan KNAPIK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 92-104
18
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako podstawowa komórka społecznego wytwarzania / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 9-43. - Bibliogr.
19
Dyskusja / Jan KNAPIK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 302-303
20
Reforma gospodarcza w drobnej wytwórczości (ocena na podstawie województwa krakowskiego) = Economic Reform in Small-Ware Production / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1985), s. 47-55. - ISSN 0079-578X
21
Budowa zakładowych systemów płac (ZSP) - uwagi metodyczne = Creation of System of Payment in Institutions / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1985), s. 51-60. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
22
Wskazówki metodyczne do budowy zakładowych systemów płac / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 12 (419) (1984), s. 14-17. - ISSN 0013-3043
23
Dwa lata reformy - próba ogólnej oceny = Two Years of Reform - the Attempt of Total Estimation / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1984), s. 15-24. - ISSN 0079-578X
24
System zasilania przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 25-33. - ISSN 0079-578X
25
Dylematów reformy ciąg dalszy : co możliwe - co konieczne / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 3 (398) (1983), s. 9-13. - ISSN 0013-3043
26
Przedsiębiorstwo - zrzeszenie - organ założycielski / Jan KNAPIK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 141-154
27
Czy zrzeszenia są potrzebne i komu służą? / Jan KNAPIK ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 162 (10498) (1982), s. 1,3. - ISSN 0208-7693
28
Dylematy wdrażania reformy gospodarczej : (artykuł dyskusyjny) / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 7-8 (380-381) (1981), s. 1-5. - ISSN 0013-3043
29
Kierunki i uwarunkowania reformy systemu gospodarczego PRL / Jan KNAPIK // W: Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 5-11
30
Propozycje na dziś po raz drugi / Jan KNAPIK // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1981), s. 7. - ISSN 0137-7299
31
Racjonalność i efektywność gospodarowania przedsiębiorstw / Jan KNAPIK // W: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie / red. Bartłomiej Kamiński, Aleksander Łukaszewicz. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1980. - S. 244-263
32
O wyższą racjonalność i efektywność działania organizacji gospodarczych (artykuł dyskusyjny) = Higher Rationality and Effectiveness of Working Economic Organization / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1980), s. 23-41. - ISSN 0079-578X
33
Ekonomiczne aspekty badania wykorzystania środków trwałych / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 5 (365) (1980), s. 7-10. - ISSN 0013-3043
34
Propozycje na dziś : w sprawie reformy gospodarczej / Jan KNAPIK // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1980), s. 1, 4. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1980/numer46/imagepages/image1.htm. - ISSN 0137-7299
35
Kierunki doskonalenia systemu płac w przedsiębiorstwie / Jan KNAPIK // W: Efektywność płac / kom. red. Mieczysław Kabaj, Antoni Rajkiewicz, Krzysztof Górski, Ireneusz Sekuła, Stanisław Spotan, Zofia Wolińska. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1980. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 12 (134)). - S. 129-133
36
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna / Kazimierz JANIK, Jan KNAPIK // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 18-39. - Bibliogr.
37
Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie / Jan KNAPIK, Józefa FAMIELEC // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 10 (358) (1979), s. 1-4. - ISSN 0013-3043
38
Problemy wzrostu wydajności pracy : (z doświadczeń Zjednoczenia "Petrochemia") / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 3 (351) (1979), s. 1-6. - ISSN 0013-3043
39
Wielkie Organizacje Gospodarcze a problemy decentralizacji decyzji = Large Economic Organization and the Problems of the Decentralization of Decision / Jan KNAPIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 95 (1978), s. 29-43. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
40
Inwestowanie w warunkach funkcjonowania WOG / Jan KNAPIK // W: System ekonomiczno-finansowy w wielkich organizacjach gospodarczych / red. Kazimierz Cwynar, Kazimierz Golinowski. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - S. 129-148
41
Próba oceny nowego systemu na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia" / Jan KNAPIK // W: Wielkie organizacje gospodarcze : doświadczenia z lat 1973-1975 / red. Krystyna Cholewicka-Goździk. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1977. - S. 356-376
42
Modyfikacja systemu zarządzania przedsiębiorstwami / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 28, nr 11 (335) (1977), s. 25-27. - ISSN 0013-3043
43
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego w latach 1976-1980 = The Development Strategy of an Industrial Enterprise in the Years 1976-1980 / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1976), s. 27-39. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
44
Wykorzystanie rezerw czynnikiem dalszego przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1976), s. 7-21. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
45
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej / Jan Knapik, Adam RYBARSKI // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 35-51. - Bibliogr.
46
Próba oceny funkcjonowania nowego systemu zarządzania (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia") = An Attempt to Asses the Functioning of the New Management System (on the Example of the PETROCHEMIA Industrial Union) / Jan KNAPIK // Przegląd Organizacji. - nr 9 (440) (1976), s. 361-365. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0137-7221
47
Stosowanie współczynnika "O" w Zjednoczeniu "Petrochemia" / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 27, nr 8-9 (320-321) (1976), s. 13-16. - ISSN 0013-3043
48
Punktowo-klasyfikacyjna ocena wyników stosowana w "Petrochemii" / Jan KNAPIK // Zarządzanie. - nr 12 (1975), s. 10-15. - ISSN 0137-3803
49
Racjonalizacja i optymalizacja zatrudnienia w warunkach działania wielkich organizacji gospodarczych / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 2 (301) (1975), s. 49-53. - ISSN 0013-3043
50
Wysychające źródło / Jan KNAPIK // Innowacje Przegląd Techniczny. - nr 21 (1975), s. 25-26. - ISSN 0208-5615
51
Wdrażanie nowego systemu zarządzania / Andrzej FIRLEJCZYK, Jan Knapik // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1973), s. 95-97. - ISSN 0079-578X
52
System informatyczny w wielkiej organizacji gospodarczej (WOG) / Jan Knapik ; . - Kraków : , 1973. - 204 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Czesław KULIK. - Bibliogr.
53
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego) / [aut. pracy: Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan Knapik, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Barbara STOLARZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 395 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej" / Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Ewa Brozi, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan Knapik, Janusz MENTEL, Janusz NESTERAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie / Jadwiga ADAMCZYK, Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan Knapik, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Anna NEHRING, Halina POLESKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Borowiecki R., Jaki A., Knapik J., (1997), Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa. [W:] BOROWIECKI R., JAKI (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 398-407.
2
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Mierzwa Z., Nesterak J., (1994), Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Borowiecki R. (red.), Wyd. 2 popr. i uzup.Warszawa ; Kraków : TNOiK, 231 s.
3
Borowiecki R., Jaki A., Knapik J., Mentel J., (1994), Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 377-382.
4
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Mierzwa Z., Nesterak J., (1993), Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Borowiecki R. (red.), Warszawa ; Kraków : TNOiK, 216 s.
5
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Adamczyk J., Bisztyga S., Frączek Z., Jaki A., Nehring A., Nesterak J., (1992), Prywatyzacja przedsiębiorstw: formy - sposoby realizacji - doświadczenia, Borowiecki R. (red.), Warszawa ; Kraków : TNOiK, 162 s. ; [1] k. tabl. złoż.
6
Borowiecki R., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., (1991), Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99-154.
7
Knapik J., (1990), Zasady, formy i tryb przeprowadzania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 45-88.
8
Borowiecki R., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., (1990), Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99-154.
9
Knapik J., (1990), Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 64-82.
10
Knapik J., (1990), Istota samodzielnego, samorządnego i samofinansującego się przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 15-44.
11
Knapik J., (1990), Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 45-63.
12
Knapik J., (1989), Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie oraz ich upowszechnianie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 299, s. 11-25.
13
Knapik J., (1988), Ekonomiczne mechanizmy oddziaływania na rozwój eksportu w 1988 r.. [W:] Budzowski K., Charłampowicz J., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Materiały VIII Seminarium Eksportu Budownictwa, Poznań-Błażejewko : Szkoła Główna Planowania i Statystyki; Akademia Ekonomiczna w Krakowie: Politechnika Poznańska, s. 49-56.
14
Knapik J., (1988), Strategia zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Trzcieniecki J. (red.), Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-47.
15
Borowiecki R., Górka K., Knapik J., (1988), Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa samorządowego w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 414, s. 85-94.
16
Knapik J., (1987), Drugi etap czy drugie podejście do reformy?, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 22-30.
17
Knapik J., (1986), Dwa lata reformy - próba oceny ogólnej. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 92-104.
18
Knapik J., (1986), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako podstawowa komórka społecznego wytwarzania. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-43.
19
Knapik J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 302-303.
20
Knapik J., (1985), Reforma gospodarcza w drobnej wytwórczości (ocena na podstawie województwa krakowskiego), "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 47-55.
21
Knapik J., (1985), Budowa zakładowych systemów płac (ZSP) - uwagi metodyczne, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 51-60.
22
Knapik J., (1984), Wskazówki metodyczne do budowy zakładowych systemów płac, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 35, nr 12 (419), s. 14-17.
23
Knapik J., (1984), Dwa lata reformy - próba ogólnej oceny, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 15-24.
24
Knapik J., (1983), System zasilania przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 25-33.
25
Knapik J., (1983), Dylematów reformy ciąg dalszy : co możliwe - co konieczne, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 3 (398), s. 9-13.
26
Knapik J., (1982), Przedsiębiorstwo - zrzeszenie - organ założycielski. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 141-154.
27
Knapik J., Stec T., (1982), Czy zrzeszenia są potrzebne i komu służą?, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 162 (10498), s. 1,3.
28
Knapik J., (1981), Dylematy wdrażania reformy gospodarczej (artykuł dyskusyjny), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 32, nr 7-8 (380-381), s. 1-5.
29
Knapik J., (1981), Kierunki i uwarunkowania reformy systemu gospodarczego PRL. [W:] Urban K., Szpak J., Wajda W. (red.), Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-11.
30
Knapik J., (1981), Propozycje na dziś po raz drugi, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 7.
31
Knapik J., (1980), Racjonalność i efektywność gospodarowania przedsiębiorstw. [W:] Kamiński B., Łukaszewicz A. (red.), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 244-263.
32
Knapik J., (1980), O wyższą racjonalność i efektywność działania organizacji gospodarczych (artykuł dyskusyjny), "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 23-41.
33
Knapik J., (1980), Ekonomiczne aspekty badania wykorzystania środków trwałych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 5 (365), s. 7-10.
34
Knapik J., (1980), Propozycje na dziś : w sprawie reformy gospodarczej, "Życie Gospodarcze", nr 46, s. 1, 4; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1980/numer46/imagepages/image1.htm
35
Knapik J., (1980), Kierunki doskonalenia systemu płac w przedsiębiorstwie. [W:] Kabaj , Rajkiewicz A., Górski K., Sekuła I., Spotan S., Wolińska Z. (red.), Efektywność płac (Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; z. 12 (134)), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 129-133.
36
Janik K., Knapik J., (1979), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna. [W:] JANIK K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 18-39.
37
Knapik J., Famielec J., (1979), Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 30, nr 10 (358), s. 1-4.
38
Knapik J., (1979), Problemy wzrostu wydajności pracy (z doświadczeń Zjednoczenia "Petrochemia"), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 30, nr 3 (351), s. 1-6.
39
Knapik J., (1978), Wielkie Organizacje Gospodarcze a problemy decentralizacji decyzji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 95, s. 29-43.
40
Knapik J., (1977), Inwestowanie w warunkach funkcjonowania WOG. [W:] Cwynar K., Golinowski K. (red.), System ekonomiczno-finansowy w wielkich organizacjach gospodarczych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 129-148.
41
Knapik J., (1977), Próba oceny nowego systemu na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia". [W:] Cholewicka-Goździk K. (red.), Wielkie organizacje gospodarcze : doświadczenia z lat 1973-1975, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 356-376.
42
Knapik J., (1977), Modyfikacja systemu zarządzania przedsiębiorstwami, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 28, nr 11 (335), s. 25-27.
43
Knapik J., (1976), Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego w latach 1976-1980, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 27-39.
44
Knapik J., (1976), Wykorzystanie rezerw czynnikiem dalszego przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 7-21.
45
Knapik J., Rybarski A., (1976), Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 35-51.
46
Knapik J., (1976), Próba oceny funkcjonowania nowego systemu zarządzania (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia"), "Przegląd Organizacji", nr 9 (440), s. 361-365.
47
Knapik J., (1976), Stosowanie współczynnika "O" w Zjednoczeniu "Petrochemia", "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 27, nr 8-9 (320-321), s. 13-16.
48
Knapik J., (1975), Punktowo-klasyfikacyjna ocena wyników stosowana w "Petrochemii", "Zarządzanie", nr 12, s. 10-15.
49
Knapik J., (1975), Racjonalizacja i optymalizacja zatrudnienia w warunkach działania wielkich organizacji gospodarczych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 26, nr 2 (301), s. 49-53.
50
Knapik J., (1975), Wysychające źródło, "Innowacje Przegląd Techniczny", nr 21, s. 25-26.
51
Firlejczyk A., Knapik J., (1973), Wdrażanie nowego systemu zarządzania, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 95-97.
52
Knapik J., (1973), System informatyczny w wielkiej organizacji gospodarczej (WOG), Prom. Kulik C., Kraków : , 204 k.
53
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mentel J., Stolarz B., (1995), Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej: (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego), Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 395 k.
54
Borowiecki R., Brozi E., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Mentel J., Nesterak J., (1993), Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej", Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 277 k.
55
Adamczyk J., Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Nehring A., Poleska H., (1992), Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 240 k.
1
@inbook{UEK:2168240020,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Jan Knapik",
title = "Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa",
booktitle = "Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku",
pages = "398-407",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-901550-6-0",
}
2
@book{UEK:2168238288,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Zofia Mierzwa and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-901550-0-1",
}
3
@inbook{UEK:2168243122,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Jan Knapik and Janusz Mentel",
title = "Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994",
pages = "377-382",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-85719-09-1",
}
4
@book{UEK:2168238166,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Zofia Mierzwa and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1993",
}
5
@book{UEK:2168245970,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Jadwiga Adamczyk and Stanisław Bisztyga and Zbigniew Frączek and Andrzej Jaki and Anna Nehring and Janusz Nesterak",
title = "Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1992",
}
6
@inbook{UEK:2168256308,
author = "Ryszard Borowiecki and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "99-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
7
@inbook{UEK:2168263480,
author = "Jan Knapik",
title = "Zasady, formy i tryb przeprowadzania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "45-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
8
@inbook{UEK:2168256270,
author = "Ryszard Borowiecki and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "99-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
9
@inbook{UEK:2168256236,
author = "Jan Knapik",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "64-82",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
10
@inbook{UEK:2168256232,
author = "Jan Knapik",
title = "Istota samodzielnego, samorządnego i samofinansującego się przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "15-44",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
11
@inbook{UEK:2168256234,
author = "Jan Knapik",
title = "Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "45-63",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
12
@article{UEK:2168249806,
author = "Jan Knapik",
title = "Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie oraz ich upowszechnianie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "299",
pages = "11-25",
year = "1989",
}
13
@inbook{UEK:2168260070,
author = "Jan Knapik",
title = "Ekonomiczne mechanizmy oddziaływania na rozwój eksportu w 1988 r.",
booktitle = "Materiały VIII Seminarium Eksportu Budownictwa",
pages = "49-56",
adress = "Poznań-Błażejewko; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki; Politechnika Poznańska; CHZB BUDIMEX Sp. z o.o.",
year = "1988",
}
14
@inbook{UEK:2168345804,
author = "Jan Knapik",
title = "Strategia zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "9-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
15
@article{UEK:2168283609,
author = "Ryszard Borowiecki and Kazimierz Górka and Jan Knapik",
title = "Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa samorządowego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "414",
pages = "85-94",
year = "1988",
}
16
@article{UEK:2168254824,
author = "Jan Knapik",
title = "Drugi etap czy drugie podejście do reformy?",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "22-30",
year = "1987",
}
17
@inbook{UEK:2168265298,
author = "Jan Knapik",
title = "Dwa lata reformy - próba oceny ogólnej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "92-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
18
@inbook{UEK:2168273924,
author = "Jan Knapik",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako podstawowa komórka społecznego wytwarzania",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "9-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
19
@misc{UEK:2168265838,
author = "Jan Knapik",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "302-303",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
20
@article{UEK:2168231754,
author = "Jan Knapik",
title = "Reforma gospodarcza w drobnej wytwórczości : (ocena na podstawie województwa krakowskiego)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "47-55",
year = "1985",
}
21
@article{UEK:2168230696,
author = "Jan Knapik",
title = "Budowa zakładowych systemów płac (ZSP) - uwagi metodyczne",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "51-60",
year = "1985",
}
22
@article{UEK:2168271208,
author = "Jan Knapik",
title = "Wskazówki metodyczne do budowy zakładowych systemów płac",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 35, 12 (419)",
pages = "14-17",
year = "1984",
}
23
@article{UEK:2168229020,
author = "Jan Knapik",
title = "Dwa lata reformy - próba ogólnej oceny",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "15-24",
year = "1984",
}
24
@article{UEK:2168221448,
author = "Jan Knapik",
title = "System zasilania przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "25-33",
year = "1983",
}
25
@article{UEK:2168275813,
author = "Jan Knapik",
title = "Dylematów reformy ciąg dalszy : co możliwe - co konieczne",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 3 (398)",
pages = "9-13",
year = "1983",
}
26
@inbook{UEK:2168273048,
author = "Jan Knapik",
title = "Przedsiębiorstwo - zrzeszenie - organ założycielski",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "141-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
27
@misc{UEK:2168283705,
author = "Jan Knapik and Tadeusz Stec",
title = "Czy zrzeszenia są potrzebne i komu służą?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 162 (10498)",
pages = "1,3",
year = "1982",
}
28
@article{UEK:2168275811,
author = "Jan Knapik",
title = "Dylematy wdrażania reformy gospodarczej : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 32, 7-8 (380-381)",
pages = "1-5",
year = "1981",
}
29
@inbook{UEK:2168273998,
author = "Jan Knapik",
title = "Kierunki i uwarunkowania reformy systemu gospodarczego PRL",
booktitle = "Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r.",
pages = "5-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
30
@article{UEK:2168267434,
author = "Jan Knapik",
title = "Propozycje na dziś po raz drugi",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "10",
pages = "7",
year = "1981",
}
31
@inbook{UEK:2168367390,
author = "Jan Knapik",
title = "Racjonalność i efektywność gospodarowania przedsiębiorstw",
booktitle = "Racjonalność gospodarowania w socjalizmie",
pages = "244-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1980",
}
32
@article{UEK:2168228152,
author = "Jan Knapik",
title = "O wyższą racjonalność i efektywność działania organizacji gospodarczych : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "23-41",
year = "1980",
}
33
@article{UEK:2168275807,
author = "Jan Knapik",
title = "Ekonomiczne aspekty badania wykorzystania środków trwałych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 5 (365)",
pages = "7-10",
year = "1980",
}
34
@article{UEK:2168274555,
author = "Jan Knapik",
title = "Propozycje na dziś : w sprawie reformy gospodarczej",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "46",
pages = "1, 4",
year = "1980",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1980/numer46/imagepages/image1.htm},
}
35
@inbook{UEK:2168369124,
author = "Jan Knapik",
title = "Kierunki doskonalenia systemu płac w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Efektywność płac",
pages = "129-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1980",
issn = "0239-9458",
}
36
@inbook{UEK:2168273874,
author = "Kazimierz Janik and Jan Knapik",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "18-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
37
@article{UEK:2168275805,
author = "Jan Knapik and Józefa Famielec",
title = "Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 30, 10 (358)",
pages = "1-4",
year = "1979",
}
38
@article{UEK:2168275801,
author = "Jan Knapik",
title = "Problemy wzrostu wydajności pracy : (z doświadczeń Zjednoczenia Petrochemia)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 30, 3 (351)",
pages = "1-6",
year = "1979",
}
39
@article{UEK:2168249888,
author = "Jan Knapik",
title = "Wielkie Organizacje Gospodarcze a problemy decentralizacji decyzji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "95",
pages = "29-43",
year = "1978",
}
40
@inbook{UEK:2168367018,
author = "Jan Knapik",
title = "Inwestowanie w warunkach funkcjonowania WOG",
booktitle = "System ekonomiczno-finansowy w wielkich organizacjach gospodarczych",
pages = "129-148",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1977",
}
41
@inbook{UEK:2168367384,
author = "Jan Knapik",
title = "Próba oceny nowego systemu na przykładzie Zjednoczenia Petrochemia",
booktitle = "Wielkie organizacje gospodarcze : doświadczenia z lat 1973-1975",
pages = "356-376",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1977",
}
42
@article{UEK:2168286365,
author = "Jan Knapik",
title = "Modyfikacja systemu zarządzania przedsiębiorstwami",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 28, 11 (335)",
pages = "25-27",
year = "1977",
}
43
@article{UEK:2168356102,
author = "Jan Knapik",
title = "Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego w latach 1976-1980",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "27-39",
year = "1976",
}
44
@article{UEK:2168356096,
author = "Jan Knapik",
title = "Wykorzystanie rezerw czynnikiem dalszego przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "7-21",
year = "1976",
}
45
@inbook{UEK:2168252880,
author = "Jan Knapik and Adam Rybarski",
title = "Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "35-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
46
@article{UEK:2168301769,
author = "Jan Knapik",
title = "Próba oceny funkcjonowania nowego systemu zarządzania (na przykładzie Zjednoczenia Petrochemia)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9 (440)",
pages = "361-365",
year = "1976",
}
47
@article{UEK:2168286329,
author = "Jan Knapik",
title = "Stosowanie współczynnika O w Zjednoczeniu Petrochemia",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 27, 8-9 (320-321)",
pages = "13-16",
year = "1976",
}
48
@article{UEK:2168364784,
author = "Jan Knapik",
title = "Punktowo-klasyfikacyjna ocena wyników stosowana w Petrochemii",
journal = "Zarządzanie",
number = "12",
pages = "10-15",
year = "1975",
}
49
@article{UEK:2168277711,
author = "Jan Knapik",
title = "Racjonalizacja i optymalizacja zatrudnienia w warunkach działania wielkich organizacji gospodarczych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 26, 2 (301)",
pages = "49-53",
year = "1975",
}
50
@article{UEK:2168368606,
author = "Jan Knapik",
title = "Wysychające źródło",
journal = "Innowacje Przegląd Techniczny",
number = "21",
pages = "25-26",
year = "1975",
}
51
@article{UEK:2168221808,
author = "Andrzej Firlejczyk and Jan Knapik",
title = "Wdrażanie nowego systemu zarządzania",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "95-97",
year = "1973",
}
52
@unpublished{UEK:2168305475,
author = "Jan Knapik",
title = "System informatyczny w wielkiej organizacji gospodarczej (WOG)",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
53
@unpublished{UEK:2168271516,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Mirosław Kwieciński and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Barbara Stolarz",
title = "Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
54
@unpublished{UEK:2168271788,
author = "Ryszard Borowiecki and Ewa Brozi and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Janusz Mentel and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
55
@unpublished{UEK:2168271490,
author = "Jadwiga Adamczyk and Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Anna Nehring and Halina Poleska",
title = "Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID