Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw szansą wzrostu zatrudnienia = Growth of Small- and Medium-size Companies as Means of Increasing Employment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 303-308. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223364
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa = Organizational Restructuring of State-Owned Corporation
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 398-407. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168240020
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego = Conditions and Scope of Growth-Restructurization Program for a Corporation with a Foreign Capital Participation
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 377-382. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168243122
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1994
Opis fizyczny:
231 s.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
83-901550-0-1
Nr:
2168238288
monografia
5

Tytuł:
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1993
Opis fizyczny:
216 s.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
Nr:
2168238166
monografia
6

Tytuł:
Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: TNOiK, 1992
Opis fizyczny:
162 s. ; [1] k. tabl. złoż.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168245970
monografia
7

Tytuł:
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 99-154 - Bibliogr.
Nr:
2168256308
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Istota samodzielnego, samorządnego i samofinansującego się przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 15-44 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256232
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Źródło:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 99-154 - Bibliogr.
Nr:
2168256270
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Zasady, formy i tryb przeprowadzania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
Źródło:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 45-88
Nr:
2168263480
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 64-82 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256236
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 45-63 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256234
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie oraz ich upowszechnianie = Implementation and Popularization of Innovations in Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 299 (1989) , s. 11-25. - Summ., rez.
Nr:
2168249806
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa samorządowego w Polsce
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 414 (1988) , s. 85-94. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju teorii przedsiębiorstwa: materiały z konferencji naukowej, Bierutowice, 20-21 października 1987 - Bibliogr.
Nr:
2168283609
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263242
varia
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Strategia zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 9-47
Nr:
2168345804
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne mechanizmy oddziaływania na rozwój eksportu w 1988 r.
Źródło:
Materiały VIII Seminarium Eksportu Budownictwa / red. Klemens BUDZOWSKI, Jan Charłampowicz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska - Poznań-Błażejewko; Akademia Ekonomiczna w Krakowie: Szkoła Główna Planowania i Statystyki; Politechnika Poznańska; CHZB "BUDIMEX" Sp. z o.o., 1988, s. 49-56
Nr:
2168260070
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Drugi etap czy drugie podejście do reformy? = The Second Stage or a Second Aproach to the Reform?
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 26, nr 1/87 (1987) , s. 22-30. - Summ.
Nr:
2168254824
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako podstawowa komórka społecznego wytwarzania
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 9-43 - Bibliogr.
Nr:
2168273924
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
20

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Dwa lata reformy - próba oceny ogólnej
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 92-104
Nr:
2168265298
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 302-303
Nr:
2168265838
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Budowa zakładowych systemów płac (ZSP) - uwagi metodyczne = Creation of System of Payment in Institutions
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 1/85 (1985) , s. 51-60 - Bibliogr.
Nr:
2168230696
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Reforma gospodarcza w drobnej wytwórczości : (ocena na podstawie województwa krakowskiego) = Economic Reform in Small-Ware Production
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985) , s. 47-55
Nr:
2168231754
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Wskazówki metodyczne do budowy zakładowych systemów płac
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 12 (419) (1984) , s. 14-17
Nr:
2168271208
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Dwa lata reformy - próba ogólnej oceny = Two Years of Reform - the Attempt of Total Estimation
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 2/84 (1984) , s. 15-24
Nr:
2168229020
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
System zasilania przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 25-33
Nr:
2168221448
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Dylematów reformy ciąg dalszy : co możliwe - co konieczne
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 3 (398) (1983) , s. 9-13
Nr:
2168275813
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Jan Knapik , Tadeusz Stec
Tytuł:
Czy zrzeszenia są potrzebne i komu służą?
Źródło:
Gazeta Krakowska1982. - R. 34, nr 162 (10498), s. 1,3
Nr:
2168283705
głos w dyskusji/wywiad
29

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorstwo - zrzeszenie - organ założycielski
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 141-154
Nr:
2168273048
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Kierunki i uwarunkowania reformy systemu gospodarczego PRL
Źródło:
Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 5-11
Nr:
2168273998
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Dylematy wdrażania reformy gospodarczej : (artykuł dyskusyjny)
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 7-8 (380-381) (1981) , s. 1-5
Nr:
2168275811
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Propozycje na dziś po raz drugi
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 10 (1981) , s. 7
Nr:
2168267434
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
O wyższą racjonalność i efektywność działania organizacji gospodarczych : (artykuł dyskusyjny) = Higher Rationality and Effectiveness of Working Economic Organization
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 1/73 (1980) , s. 23-41
Nr:
2168228152
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Propozycje na dziś : w sprawie reformy gospodarczej
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 46 (1980) , s. 1,4
Nr:
2168274555
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne aspekty badania wykorzystania środków trwałych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 5 (365) (1980) , s. 7-10
Nr:
2168275807
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Problemy wzrostu wydajności pracy : (z doświadczeń Zjednoczenia "Petrochemia")
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 3 (351) (1979) , s. 1-6
Nr:
2168275801
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna
Źródło:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 18-39 - Bibliogr.
Nr:
2168273874
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 10 (358) (1979) , s. 1-4
Nr:
2168275805
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Wielkie Organizacje Gospodarcze a problemy decentralizacji decyzji = Large Economic Organization and the Problems of the Decentralization of Decision
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978) , s. 29-43. - Summ., rez.
Nr:
2168249888
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Modyfikacja systemu zarządzania przedsiębiorstwami
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 28, nr 11 (335) (1977) , s. 25-27
Nr:
2168286365
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie rezerw czynnikiem dalszego przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1976) , s. 7-21 - Bibliogr.
Nr:
2168356096
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej
Źródło:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 35-51 - Bibliogr.
Nr:
2168252880
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Stosowanie współczynnika "O" w Zjednoczeniu "Petrochemia"
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 27, nr 8-9 (320-321) (1976) , s. 13-16
Nr:
2168286329
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
Próba oceny funkcjonowania nowego systemu zarządzania (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia") = An Attempt to Asses the Functioning of the New Management System (on the Example of the PETROCHEMIA Industrial Union)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (440) (1976) , s. 361-365. - Streszcz., summ., rez.
Nr:
2168301769
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego w latach 1976-1980 = The Development Strategy of an Industrial Enterprise in the Years 1976-1980
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1976) , s. 27-39 - Bibliogr.
Nr:
2168356102
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
Racjonalizacja i optymalizacja zatrudnienia w warunkach działania wielkich organizacji gospodarczych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 2 (301) (1975) , s. 49-53
Nr:
2168277711
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
System informatyczny w wielkiej organizacji gospodarczej (WOG)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
204 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/75
Nr:
2168305475
doktorat
48

Tytuł:
Wdrażanie nowego systemu zarządzania
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973) , s. 95-97
Nr:
2168221808
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
395 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
30/KEiOP/1/94/S
Sygnatura:
NP-291/Magazyn
Nr:
2168271516
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej"
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
277 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
22/SZEiOP/1/92/S
Sygnatura:
NP-223/[2]/Magazyn
Nr:
2168271788
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
240 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
20/EPrz/4/91/S
Sygnatura:
NP-133/Magazyn
Nr:
2168271490
naukowo-badawcze
1
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw szansą wzrostu zatrudnienia = Growth of Small- and Medium-size Companies as Means of Increasing Employment / Jan KNAPIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 303-308. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa = Organizational Restructuring of State-Owned Corporation / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Jan KNAPIK // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 398-407. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-6-0
3
Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego = Conditions and Scope of Growth-Restructurization Program for a Corporation with a Foreign Capital Participation / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Jan KNAPIK, Janusz MENTEL // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 377-382. - Summ. - ISBN 83-85719-09-1
4
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Zofia MIERZWA, Janusz NESTERAK. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa; Kraków : TNOiK, 1994. - 231 s. ; 21 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-0-1
5
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Zofia MIERZWA, Janusz NESTERAK. - Warszawa; Kraków : TNOiK, 1993. - 216 s. ; 21 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr.
6
Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia / red. Ryszard BOROWIECKI ; [autorzy: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL; przy udziale: Jadwiga ADAMCZYK, Stanisław Bisztyga, Zbigniew Frączek, Andrzej JAKI, Anna NEHRING, Janusz NESTERAK]. - Warszawa ; Kraków : TNOiK, 1992. - 162 s. ; [1] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
7
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 99-154. - Bibliogr.
8
Istota samodzielnego, samorządnego i samofinansującego się przedsiębiorstwa przemysłowego / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 15-44. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
9
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 99-154. - Bibliogr.
10
Zasady, formy i tryb przeprowadzania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego / Jan KNAPIK // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 45-88
11
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 64-82. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
12
Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 45-63. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
13
Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie oraz ich upowszechnianie = Implementation and Popularization of Innovations in Enterprise / Jan KNAPIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 299 (1989), s. 11-25. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
14
Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa samorządowego w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Kazimierz GÓRKA, Jan KNAPIK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 414 (1988), s. 85-94. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju teorii przedsiębiorstwa: materiały z konferencji naukowej, Bierutowice, 20-21 października 1987. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
15
Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Maciej Roborzyński // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie
16
Strategia zarządzania przedsiębiorstwem / Jan KNAPIK // W: Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 9-47
17
Ekonomiczne mechanizmy oddziaływania na rozwój eksportu w 1988 r. / Jan KNAPIK // W: Materiały VIII Seminarium Eksportu Budownictwa / red. Klemens BUDZOWSKI, Jan Charłampowicz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. - Poznań-Błażejewko; Akademia Ekonomiczna w Krakowie: Szkoła Główna Planowania i Statystyki; Politechnika Poznańska; CHZB "BUDIMEX" Sp. z o.o., 1988. - S. 49-56
18
Drugi etap czy drugie podejście do reformy? = The Second Stage or a Second Aproach to the Reform? / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 26, nr 1/87 (1987), s. 22-30. - Summ. - ISSN 0079-578X
19
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako podstawowa komórka społecznego wytwarzania / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 9-43. - Bibliogr.
20
Dwa lata reformy - próba oceny ogólnej / Jan KNAPIK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 92-104
21
Dyskusja / Jan KNAPIK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 302-303
22
Budowa zakładowych systemów płac (ZSP) - uwagi metodyczne = Creation of System of Payment in Institutions / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 1/85 (1985), s. 51-60. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
23
Reforma gospodarcza w drobnej wytwórczości (ocena na podstawie województwa krakowskiego) = Economic Reform in Small-Ware Production / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 3/85 (1985), s. 47-55. - ISSN 0079-578X
24
Wskazówki metodyczne do budowy zakładowych systemów płac / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 12 (419) (1984), s. 14-17. - ISSN 0013-3043
25
Dwa lata reformy - próba ogólnej oceny = Two Years of Reform - the Attempt of Total Estimation / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 2/84 (1984), s. 15-24. - ISSN 0079-578X
26
System zasilania przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 25-33. - ISSN 0079-578X
27
Dylematów reformy ciąg dalszy : co możliwe - co konieczne / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 3 (398) (1983), s. 9-13. - ISSN 0013-3043
28
Czy zrzeszenia są potrzebne i komu służą? / Jan KNAPIK ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 162 (10498) (1982), s. 1,3. - ISSN 0208-7693
29
Przedsiębiorstwo - zrzeszenie - organ założycielski / Jan KNAPIK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 141-154
30
Kierunki i uwarunkowania reformy systemu gospodarczego PRL / Jan KNAPIK // W: Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 5-11
31
Dylematy wdrażania reformy gospodarczej (artykuł dyskusyjny) / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 7-8 (380-381) (1981), s. 1-5. - ISSN 0013-3043
32
Propozycje na dziś po raz drugi / Jan KNAPIK // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1981), s. 7. - ISSN 0137-7299
33
O wyższą racjonalność i efektywność działania organizacji gospodarczych (artykuł dyskusyjny) = Higher Rationality and Effectiveness of Working Economic Organization / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 1/73 (1980), s. 23-41. - ISSN 0079-578X
34
Propozycje na dziś : w sprawie reformy gospodarczej / Jan KNAPIK // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1980), s. 1,4. - ISSN 0137-7299
35
Ekonomiczne aspekty badania wykorzystania środków trwałych / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 5 (365) (1980), s. 7-10. - ISSN 0013-3043
36
Problemy wzrostu wydajności pracy (z doświadczeń Zjednoczenia "Petrochemia") / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 3 (351) (1979), s. 1-6. - ISSN 0013-3043
37
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna / Kazimierz JANIK, Jan KNAPIK // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 18-39. - Bibliogr.
38
Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie / Jan KNAPIK, Józefa FAMIELEC // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 10 (358) (1979), s. 1-4. - ISSN 0013-3043
39
Wielkie Organizacje Gospodarcze a problemy decentralizacji decyzji = Large Economic Organization and the Problems of the Decentralization of Decision / Jan KNAPIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978), s. 29-43. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
40
Modyfikacja systemu zarządzania przedsiębiorstwami / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 28, nr 11 (335) (1977), s. 25-27. - ISSN 0013-3043
41
Wykorzystanie rezerw czynnikiem dalszego przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1976), s. 7-21. - Bibliogr. - ISSN 0137-5504
42
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej / Jan Knapik, Adam RYBARSKI // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 35-51. - Bibliogr.
43
Stosowanie współczynnika "O" w Zjednoczeniu "Petrochemia" / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 27, nr 8-9 (320-321) (1976), s. 13-16. - ISSN 0013-3043
44
Próba oceny funkcjonowania nowego systemu zarządzania (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia") = An Attempt to Asses the Functioning of the New Management System (on the Example of the PETROCHEMIA Industrial Union) / Jan KNAPIK // Przegląd Organizacji. - nr 9 (440) (1976), s. 361-365. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0137-7221
45
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego w latach 1976-1980: artykuł dyskusyjny : artykuł dyskusyjny = The Development Strategy of an Industrial Enterprise in the Years 1976-1980 / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1976), s. 27-39. - Bibliogr. - ISSN 0137-5504
46
Racjonalizacja i optymalizacja zatrudnienia w warunkach działania wielkich organizacji gospodarczych / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 2 (301) (1975), s. 49-53. - ISSN 0013-3043
47
System informatyczny w wielkiej organizacji gospodarczej (WOG) / Jan Knapik ; Promotor: Czesław KULIK. - Kraków, 1973. - 204 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Wdrażanie nowego systemu zarządzania / Andrzej FIRLEJCZYK, Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973), s. 95-97. - ISSN 0038-853X
49
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego) / [aut. pracy: Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Barbara STOLARZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 395 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
50
Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej" / Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Ewa Brozi, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Janusz MENTEL, Janusz NESTERAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
51
Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie / Jadwiga ADAMCZYK, Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Anna NEHRING, Halina POLESKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Knapik J., (2003), Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw szansą wzrostu zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 303-308.
2
Borowiecki R., Jaki A., Knapik J., (1997), Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 398-407.
3
Borowiecki R., Jaki A., Knapik J., Mentel J., (1994), Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 377-382.
4
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Mierzwa Z., Nesterak J., (1994), Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Borowiecki R. (red. nauk.), Wyd. 2 popr. i uzup.Warszawa ; Kraków : TNOiK, 231 s.
5
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Mierzwa Z., Nesterak J., (1993), Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Borowiecki R. (red. nauk.), Warszawa ; Kraków : TNOiK, 216 s.
6
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Adamczyk J., Bisztyga S., Frączek Z., Jaki A., Nehring A., Nesterak J., (1992), Prywatyzacja przedsiębiorstw: formy - sposoby realizacji - doświadczenia, Borowiecki R. (red.), Warszawa ; Kraków : TNOiK, 162 s. ; [1] k. tabl. złoż.
7
Borowiecki R., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., (1991), Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99-154.
8
Knapik J., (1990), Istota samodzielnego, samorządnego i samofinansującego się przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 15-44.
9
Borowiecki R., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., (1990), Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99-154.
10
Knapik J., (1990), Zasady, formy i tryb przeprowadzania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 45-88.
11
Knapik J., (1990), Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 64-82.
12
Knapik J., (1990), Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 45-63.
13
Knapik J., (1989), Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie oraz ich upowszechnianie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 299, s. 11-25.
14
Borowiecki R., Górka K., Knapik J., (1988), Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa samorządowego w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 414, s. 85-94.
15
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Knapik J., Roborzyński M., (1988), Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 47.
16
Knapik J., (1988), Strategia zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Trzcieniecki J. (red.), Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-47.
17
Knapik J., (1988), Ekonomiczne mechanizmy oddziaływania na rozwój eksportu w 1988 r.. [W:] Budzowski K., Charłampowicz J., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Materiały VIII Seminarium Eksportu Budownictwa, Poznań-Błażejewko : Szkoła Główna Planowania i Statystyki; Akademia Ekonomiczna w Krakowie: Politechnika Poznańska, s. 49-56.
18
Knapik J., (1987), Drugi etap czy drugie podejście do reformy?, "Problemy Ekonomiczne", R. 26, nr 1/87, s. 22-30.
19
Knapik J., (1986), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako podstawowa komórka społecznego wytwarzania. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-43.
20
Knapik J., (1986), Dwa lata reformy - próba oceny ogólnej. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 92-104.
21
Knapik J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 302-303.
22
Knapik J., (1985), Budowa zakładowych systemów płac (ZSP) - uwagi metodyczne, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 1/85, s. 51-60.
23
Knapik J., (1985), Reforma gospodarcza w drobnej wytwórczości (ocena na podstawie województwa krakowskiego), "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 3/85, s. 47-55.
24
Knapik J., (1984), Wskazówki metodyczne do budowy zakładowych systemów płac, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 35, nr 12 (419), s. 14-17.
25
Knapik J., (1984), Dwa lata reformy - próba ogólnej oceny, "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 2/84, s. 15-24.
26
Knapik J., (1983), System zasilania przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 25-33.
27
Knapik J., (1983), Dylematów reformy ciąg dalszy : co możliwe - co konieczne, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 3 (398), s. 9-13.
28
Knapik J., Stec T., (1982), Czy zrzeszenia są potrzebne i komu służą?, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 162 (10498), s. 1,3.
29
Knapik J., (1982), Przedsiębiorstwo - zrzeszenie - organ założycielski. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 141-154.
30
Knapik J., (1981), Kierunki i uwarunkowania reformy systemu gospodarczego PRL. [W:] Urban K., Szpak J., Wajda W. (red.), Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-11.
31
Knapik J., (1981), Dylematy wdrażania reformy gospodarczej (artykuł dyskusyjny), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 32, nr 7-8 (380-381), s. 1-5.
32
Knapik J., (1981), Propozycje na dziś po raz drugi, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 7.
33
Knapik J., (1980), O wyższą racjonalność i efektywność działania organizacji gospodarczych (artykuł dyskusyjny), "Problemy Ekonomiczne", R. 19, nr 1/73, s. 23-41.
34
Knapik J., (1980), Propozycje na dziś : w sprawie reformy gospodarczej, "Życie Gospodarcze", nr 46, s. 1,4.
35
Knapik J., (1980), Ekonomiczne aspekty badania wykorzystania środków trwałych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 5 (365), s. 7-10.
36
Knapik J., (1979), Problemy wzrostu wydajności pracy (z doświadczeń Zjednoczenia "Petrochemia"), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 30, nr 3 (351), s. 1-6.
37
Janik K., Knapik J., (1979), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 18-39.
38
Knapik J., Famielec J., (1979), Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 30, nr 10 (358), s. 1-4.
39
Knapik J., (1978), Wielkie Organizacje Gospodarcze a problemy decentralizacji decyzji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 95, s. 29-43.
40
Knapik J., (1977), Modyfikacja systemu zarządzania przedsiębiorstwami, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 28, nr 11 (335), s. 25-27.
41
Knapik J., (1976), Wykorzystanie rezerw czynnikiem dalszego przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 7-21.
42
Knapik J., Rybarski A., (1976), Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 35-51.
43
Knapik J., (1976), Stosowanie współczynnika "O" w Zjednoczeniu "Petrochemia", "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 27, nr 8-9 (320-321), s. 13-16.
44
Knapik J., (1976), Próba oceny funkcjonowania nowego systemu zarządzania (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia"), "Przegląd Organizacji", nr 9 (440), s. 361-365.
45
Knapik J., (1976), Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego w latach 1976-1980: artykuł dyskusyjny, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 27-39.
46
Knapik J., (1975), Racjonalizacja i optymalizacja zatrudnienia w warunkach działania wielkich organizacji gospodarczych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 26, nr 2 (301), s. 49-53.
47
Knapik J., (1973), System informatyczny w wielkiej organizacji gospodarczej (WOG), Prom. Kulik C., Kraków : , 204 k.
48
Firlejczyk A., Knapik J., (1973), Wdrażanie nowego systemu zarządzania, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 3/46, s. 95-97.
49
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mentel J., Stolarz B., (1995), Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej: (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego), Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 395 k.
50
Borowiecki R., Brozi E., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Mentel J., Nesterak J., (1993), Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). Cz. [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej", Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 277 k.
51
Adamczyk J., Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Nehring A., Poleska H., (1992), Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 240 k.
1
@article{UEK:2168223364,
author = "Jan Knapik",
title = "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw szansą wzrostu zatrudnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "303-308",
year = "2003",
}
2
@inbook{UEK:2168240020,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Jan Knapik",
title = "Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa",
booktitle = "Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku",
pages = "398-407",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-901550-6-0",
}
3
@inbook{UEK:2168243122,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Jan Knapik and Janusz Mentel",
title = "Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994",
pages = "377-382",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-85719-09-1",
}
4
@book{UEK:2168238288,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maria Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Zofia Mierzwa and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej",
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-901550-0-1",
}
5
@book{UEK:2168238166,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maria Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Zofia Mierzwa and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej",
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1993",
}
6
@book{UEK:2168245970,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Jadwiga Adamczyk and Stanisław Bisztyga and Zbigniew Frączek and Andrzej Jaki and Anna Nehring and Janusz Nesterak",
title = "Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia",
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1992",
}
7
@inbook{UEK:2168256308,
author = "Ryszard Borowiecki and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "99-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
8
@inbook{UEK:2168256232,
author = "Jan Knapik",
title = "Istota samodzielnego, samorządnego i samofinansującego się przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "15-44",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
9
@inbook{UEK:2168256270,
author = "Ryszard Borowiecki and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "99-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
10
@inbook{UEK:2168263480,
author = "Jan Knapik",
title = "Zasady, formy i tryb przeprowadzania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "45-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
11
@inbook{UEK:2168256236,
author = "Jan Knapik",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "64-82",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
12
@inbook{UEK:2168256234,
author = "Jan Knapik",
title = "Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "45-63",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
13
@article{UEK:2168249806,
author = "Jan Knapik",
title = "Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie oraz ich upowszechnianie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "299",
pages = "11-25",
year = "1989",
}
14
@article{UEK:2168283609,
author = "Ryszard Borowiecki and Kazimierz Górka and Jan Knapik",
title = "Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa samorządowego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "414",
pages = "85-94",
year = "1988",
}
15
@misc{UEK:2168263242,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Jan Knapik and Maciej Roborzyński",
title = "Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "47",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
16
@inbook{UEK:2168345804,
author = "Jan Knapik",
title = "Strategia zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "9-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
17
@inbook{UEK:2168260070,
author = "Jan Knapik",
title = "Ekonomiczne mechanizmy oddziaływania na rozwój eksportu w 1988 r.",
booktitle = "Materiały VIII Seminarium Eksportu Budownictwa",
pages = "49-56",
adress = "Poznań-Błażejewko; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki; Politechnika Poznańska; CHZB BUDIMEX Sp. z o.o.",
year = "1988",
}
18
@article{UEK:2168254824,
author = "Jan Knapik",
title = "Drugi etap czy drugie podejście do reformy?",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 26, 1/87",
pages = "22-30",
year = "1987",
}
19
@inbook{UEK:2168273924,
author = "Jan Knapik",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako podstawowa komórka społecznego wytwarzania",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "9-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
20
@inbook{UEK:2168265298,
author = "Jan Knapik",
title = "Dwa lata reformy - próba oceny ogólnej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "92-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
21
@misc{UEK:2168265838,
author = "Jan Knapik",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "302-303",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
22
@article{UEK:2168230696,
author = "Jan Knapik",
title = "Budowa zakładowych systemów płac (ZSP) - uwagi metodyczne",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 1/85",
pages = "51-60",
year = "1985",
}
23
@article{UEK:2168231754,
author = "Jan Knapik",
title = "Reforma gospodarcza w drobnej wytwórczości : (ocena na podstawie województwa krakowskiego)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 3/85",
pages = "47-55",
year = "1985",
}
24
@article{UEK:2168271208,
author = "Jan Knapik",
title = "Wskazówki metodyczne do budowy zakładowych systemów płac",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 35, 12 (419)",
pages = "14-17",
year = "1984",
}
25
@article{UEK:2168229020,
author = "Jan Knapik",
title = "Dwa lata reformy - próba ogólnej oceny",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 2/84",
pages = "15-24",
year = "1984",
}
26
@article{UEK:2168221448,
author = "Jan Knapik",
title = "System zasilania przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "25-33",
year = "1983",
}
27
@article{UEK:2168275813,
author = "Jan Knapik",
title = "Dylematów reformy ciąg dalszy : co możliwe - co konieczne",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 3 (398)",
pages = "9-13",
year = "1983",
}
28
@misc{UEK:2168283705,
author = "Jan Knapik and Tadeusz Stec",
title = "Czy zrzeszenia są potrzebne i komu służą?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 162 (10498)",
pages = "1,3",
year = "1982",
}
29
@inbook{UEK:2168273048,
author = "Jan Knapik",
title = "Przedsiębiorstwo - zrzeszenie - organ założycielski",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "141-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
30
@inbook{UEK:2168273998,
author = "Jan Knapik",
title = "Kierunki i uwarunkowania reformy systemu gospodarczego PRL",
booktitle = "Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r.",
pages = "5-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
31
@article{UEK:2168275811,
author = "Jan Knapik",
title = "Dylematy wdrażania reformy gospodarczej : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 32, 7-8 (380-381)",
pages = "1-5",
year = "1981",
}
32
@article{UEK:2168267434,
author = "Jan Knapik",
title = "Propozycje na dziś po raz drugi",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "10",
pages = "7",
year = "1981",
}
33
@article{UEK:2168228152,
author = "Jan Knapik",
title = "O wyższą racjonalność i efektywność działania organizacji gospodarczych : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 19, 1/73",
pages = "23-41",
year = "1980",
}
34
@article{UEK:2168274555,
author = "Jan Knapik",
title = "Propozycje na dziś : w sprawie reformy gospodarczej",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "46",
pages = "1,4",
year = "1980",
}
35
@article{UEK:2168275807,
author = "Jan Knapik",
title = "Ekonomiczne aspekty badania wykorzystania środków trwałych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 5 (365)",
pages = "7-10",
year = "1980",
}
36
@article{UEK:2168275801,
author = "Jan Knapik",
title = "Problemy wzrostu wydajności pracy : (z doświadczeń Zjednoczenia Petrochemia)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 30, 3 (351)",
pages = "1-6",
year = "1979",
}
37
@inbook{UEK:2168273874,
author = "Kazimierz Janik and Jan Knapik",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "18-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
38
@article{UEK:2168275805,
author = "Jan Knapik and Józefa Famielec",
title = "Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 30, 10 (358)",
pages = "1-4",
year = "1979",
}
39
@article{UEK:2168249888,
author = "Jan Knapik",
title = "Wielkie Organizacje Gospodarcze a problemy decentralizacji decyzji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "95",
pages = "29-43",
year = "1978",
}
40
@article{UEK:2168286365,
author = "Jan Knapik",
title = "Modyfikacja systemu zarządzania przedsiębiorstwami",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 28, 11 (335)",
pages = "25-27",
year = "1977",
}
41
@article{UEK:2168356096,
author = "Jan Knapik",
title = "Wykorzystanie rezerw czynnikiem dalszego przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "7-21",
year = "1976",
}
42
@inbook{UEK:2168252880,
author = "Jan Knapik and Adam Rybarski",
title = "Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "35-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
43
@article{UEK:2168286329,
author = "Jan Knapik",
title = "Stosowanie współczynnika O w Zjednoczeniu Petrochemia",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 27, 8-9 (320-321)",
pages = "13-16",
year = "1976",
}
44
@article{UEK:2168301769,
author = "Jan Knapik",
title = "Próba oceny funkcjonowania nowego systemu zarządzania (na przykładzie Zjednoczenia Petrochemia)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9 (440)",
pages = "361-365",
year = "1976",
}
45
@article{UEK:2168356102,
author = "Jan Knapik",
title = "Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego w latach 1976-1980",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "27-39",
year = "1976",
}
46
@article{UEK:2168277711,
author = "Jan Knapik",
title = "Racjonalizacja i optymalizacja zatrudnienia w warunkach działania wielkich organizacji gospodarczych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 26, 2 (301)",
pages = "49-53",
year = "1975",
}
47
@unpublished{UEK:2168305475,
author = "Jan Knapik",
title = "System informatyczny w wielkiej organizacji gospodarczej (WOG)",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
48
@article{UEK:2168221808,
author = "Andrzej Firlejczyk and Jan Knapik",
title = "Wdrażanie nowego systemu zarządzania",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 3/46",
pages = "95-97",
year = "1973",
}
49
@unpublished{UEK:2168271516,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Mirosław Kwieciński and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Barbara Stolarz",
title = "Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
50
@unpublished{UEK:2168271788,
author = "Ryszard Borowiecki and Ewa Brozi and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Janusz Mentel and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
51
@unpublished{UEK:2168271490,
author = "Jadwiga Adamczyk and Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Anna Nehring and Halina Poleska",
title = "Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID