Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990-2014 = The Personal Car Industry in Poland and its Determinants in the Economic Transformation Period in the Years 1990-2014
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 239-252. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297559
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Ewolucja i wybrane aspekty współczesnego marketingu = The Evolution and the Selected Part of Contemporary Marketing
Źródło:
Wielowymiarowość współczesnego marketingu / red. nauk. Marcin Gębarowski, Agata Gierczak, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015, s. 95-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-995-6 ; 978-83-7199-995-X
Nr:
2168295381
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Rynek samochodów osobowych luksusowych w latach 2006-2013 w Polsce jako rosnący segment rynku samochodów osobowych = The Luxury Car Market as a Still Growing up Segment of the Total Personal Car Market in Poland in the Year 2006-2013
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 461-474. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295377
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Globalizacja jako przyczyna zmian płac realnych = Globalization as the Cause of Changes in Wages
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 34 (2014) , s. 59-73. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 823)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286885
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Restrukturyzacja gospodarki a wybrane aspekty marketingu relacyjnego = Restructuring of Economy and Chosen Aspects of Relationship Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 31 (2013) , s. 405-416. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 776)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263106
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Klient na rynku samochodów osobowych w Polsce = The Client on the Polish Car Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 25 (2012) , s. 65-76. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 711)
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168237510
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu = The Passenger Cars Industry in the Changing Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 549-560. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221778
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zmiany gospodarcze i społeczne wywołane globalizacją a strategie dostosowawcze koncernów samochodowych = Economic and Sociological Changes Caused by Globalisation and the Adaptive Strategies of Car Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 216-224. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588819
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Marka czy wartości użytkowe : dylematy konsumenta (na przykładzie rynku samochodów osobowych w Polsce) = Brand or Utility of Car : Consumer's Dilemma (on the Polish Car Market)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 154 (2010) , s. 36-44. - Tytuł numeru: Zarządzanie produktem : kreowanie marki - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165315598
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Oddziaływanie polityki pieniężnej na rynek samochodów osobowych w Polsce = The Influence of the Monetary Policy on the Polish Car Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 55 (2010) , s. 25-35. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 595)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165319913
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Finansowe aspekty działań marketingowych na rynku samochodów osobowych w Polsce - wybrane problemy = Financial Aspects of Marketing Activities on Car Market in Poland - Selected Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 41 (2009) , s. 251-257. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 558)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161790640
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Tytuł:
Polityka fiskalna - jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1998-2008 = Fiscal Policy and its Influence on the Development of Car Market in Poland between 1998-2008
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 13, nr 2, cz. 1 (2009) , s. 221-231. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 1, Gospodarka, Finanse, Pedagogika - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2160968724
artykuł w czasopiśmie
13

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Tytuł:
Kurs walutowy i jego wpływ na rynek samochodów osobowych w Polsce = USD and Euro Exchange Rate and its Influence on the Motor Vehicle Market in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 13, nr 2, cz. 1 (2009) , s. 233-248. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 1, Gospodarka, Finanse, Pedagogika - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2160878766
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Psychologiczne uwarunkowania decyzji zakupu samochodów luksusowych = Psychological Determinants of Buying Decisions in the Polish Luxury Cars Market
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 15 (2009) , s. 460-473. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50494
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Regina Klimkowska , Leszek J. Klose
Tytuł:
Polityka fiskalna i pieniężna jako czynniki determinujące popyt na rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1993-2003 = Fiscal and Monetary Policy as Factors Determining Demand on the Motor Vehicle Market in Poland, 1993-2003
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 742 (2007) , s. 99-109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51050
artykuł w czasopiśmie
16

Konferencja:
Institucional'ni peretvopennâ v suspil'stvi: svitovij dosvìd i ukraïns'ka real'nist'. II Mižnarodna naukovo-praktična konferencia. Melìtopol's'kij ìnstitut deržavnogo ta munìcial'nogo unravlìnnâ GU "ZÌDMU", Melitopol, Ukraina, od 2007-09-07 do 2007-09-08
Tytuł:
Wybrane czynniki organizacyjne i marketingowe determinujące rozwój japońskiego przemysłu samochodów osobowych
Źródło:
Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. A. A. Tkač - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2007, s. 151-155 - Bibliogr.
Nr:
2168319589
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Czynniki oddziałujące na powstanie zjawiska synergii w strategii marketingowej grupy Volkswagena na rynku samochodów osobowych = Factors Affecting the Emergence of Synergy in the Volkswagen Group's Marketing Strategy in the Passenger Car Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 694 (2006) , s. 107-121. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52752
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Procesy globalizacji i ich wpływ na rynek samochodów osobowych w Polsce
Źródło:
Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. 2, Konkurencyjność podmiotów / red. Joanna Żyra - Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2006, s. 113-121 - Bibliogr.
Seria:
(Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne)
Nr:
2168218976
rozdział w monografii
19

Konferencja:
Institucional'ni peretvopennâ v suspil'stvi: svitovij dosvìd i ukraïns'ka real'nist'. Mižnarodna naukovo-praktična konferencia. Melìtopol's'kij ìnstitut deržavnogo ta munìcial'nogo unravlìnnâ GU "ZÌDMU", Melitopol, Ukraina, od 2006-09-08 do 2006-09-10
Tytuł:
Funkcje giełdy w świetle praktyki GPW w Warszawie
Źródło:
Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. A. A. Tkač - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2006, s. 187-189. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319597
rozdział w materiałach konferencyjnych
20

Tytuł:
Działania marketingowe koncernów francuskich i niemieckich na rynku samochodów osobowych w Polsce = Marketing Activities of French and German Companies on the Polish Motor Car Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 697 (2005) , s. 85-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52300
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Logistika ì âviŝe sinergìï u marketingovìj strategìï na rinku legkovich avtomobìlìv
Źródło:
Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no 526 (2005) , s. 576-582. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332073
artykuł w czasopiśmie
22

Konferencja:
V Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2004-10-07 do 2004-10-19
Tytuł:
Logistyka i zjawisko synergii w strategii marketingowej na rynku samochodów osobowych
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2004, s. 128-130
ISBN:
966-553-408-4
Nr:
2168324661
varia
23

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania reklamy (na przykładzie reklamy samochodów) = Cultural Limitations of Advertisements (Vehicle Advertisements as Example)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 664 (2004) , s. 149-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220542
artykuł w czasopiśmie
24

Konferencja:
XI Ukrainian-Polish Scientific Seminar "Social, Economic and Farm Transformation in Ukraine and Poland under Condition of their Entrance to European Union", Zaporoże, Ukraina, od 2004-05-17 do 2004-05-19
Tytuł:
Zjawisko synergii w promocjach samochodów osobowych w Polsce
Źródło:
Social, Economic and Farm Transformation in Ukraine and Poland under Condition of their Entrance to European Union - Kiev: NSA of Ukraine. United Institute of Economics, 2004
ISBN:
966-02-3258-6
Nr:
2168357266
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Konferencja:
Social'no-ekonomični probl'emi stalogo rozvitku ukrains'kogo suspil'stva. Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ. Melitopol's'kij navčal'no-konsul'taščijnij punkt Gumanitarnogo universitetu "Zaporiz'kij institut deržavnogo ta municipal'nogo upravlinnâ, Melitopol, Ukraina, od 2004-04-13 do 2004-04-13
Tytuł:
Promocj(a) samochodów osobowych w Polsce [Tezi]
Źródło:
Social'no-ekonomični probl'emi stalogo rozvitku ukrains'kogo suspil'stva. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija. 13 travnja 2004 roku. Zbirnik tez dopovidej - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU:, 2004, s. 30-31
Nr:
2168361080
varia
26

Tytuł:
Zagadnienia promocji wybranych marek samochodów osobowych na rynku polskim w latach dziewięćdziesiątych = Sales Promotion Issues of Selected Brands of Passenger Cars in the Polish Market During the 1990s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 624 (2003) , s. 53-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222554
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Postawy Polaków wobec reklamy w okresie transformacji gospodarki = Attitudes of Towards Advertising in the Economic System Transformation Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 579 (2002) , s. s.37-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52293
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Strategie dystrybucji na rynku samochodów osobowych = The Strategies of Distribution in Market of Cars
Źródło:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 305-315. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240768
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Polacy i reklama w latach dziewięćdziesiątych = The Poles and Advertising in the Nineties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 4 (2001) , s. 91-102. - Tytuł numeru: Prace z zakresu marketingu - Bibliogr.
Nr:
2168242880
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Personel handlowy - współczesne instrumenty doboru, kształtowania i motywowania
Źródło:
Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC2000, s. 351-398 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-723/Magazyn
Nr:
2168269104
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Percepcja reklamy na polskim rynku = Perception in Advertising in Polish Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 533 (1999) , s. 43-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248282
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Tworzenie stowarzyszeń i grup zakupów w handlu (Na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii) = Establishment of Associactions and of Purchase Groups in Trade in the UK
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 524 (1999) , s. 55-69. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236930
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Percepcja reklamy przez Polaków w latach 90-tych = Perception of Advertising by the Poles in 1990's
Źródło:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, s. 142-155. - Summ.
ISBN:
83-908267-2-0
Nr:
2168233904
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Tytuł:
Polacy i reklama
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51-52 (1998) , s. 53-55
Nr:
2168242166
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Stowarzyszenia i grupy zakupowe w handlu
Źródło:
Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 127-138
ISBN:
83-87239-80-1
Nr:
2168235866
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
36

Konferencja:
Seminarium nt. Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym, Kraków, Polska, od 1997-02-24 do 1997-02-24
Tytuł:
Proces planowania pierwszego udziału w targach
Źródło:
Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym : materiały seminaryjne / red. Andrzej SZROMNIK - [Kraków]: [Wydaw. AE], 1997, s. 13-20 - Bibliogr.
Nr:
2168243284
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Działania promocyjne przedsiębiorstw uczestniczących w targach i wystawach gospodarczych
Źródło:
Marketing wystawienniczy : materiały z seminarium zorganizowanego w Krakowie w dniu 10.05.1996 / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Targi w Krakowie SA; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996, s. 26-29 - Bibliogr.
Nr:
2168261942
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Działania promocyjne przedsiębiorstw zorientowane na konsumenta
Źródło:
Przedsiębiorstwo, marketing, strategie - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 296-303. - Referat z konferencji
ISBN:
83-904826-0-6
Nr:
2168253720
rozdział w materiałach konferencyjnych
39

Tytuł:
Konsument a działania promocyjne przedsiębiorstw na rynku = Consumer vs Businesses' Promotional Activities in the Market Place
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 442 (1994) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248156
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Konsument i jakość w warunkach gospodarki rynkowej : (wybrane zagadnienia) = Consumer and Quality in the Market Oriented Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 420 (1994) , s. 55-64. - Summ.
Nr:
2168256128
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Model jakości usługi w świetle badań marketingowych
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (1993) , s. 14-18
Nr:
2168256048
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Jakość usług jako przedmiot badań marketingowych
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1993) , s. 18-21
Nr:
2168256040
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania jakości usług handlowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1990
Opis fizyczny:
258 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/753
Nr:
2168278695
doktorat
44

Tytuł:
Poziom jakości usług jako element strategii marketingowej = Quality of Service as an Element of Marketing Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 324 (1990) , s. 45-56. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168269180
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Czynnik jakości usług handlowych w teoriach handlu : próba ujęcia = Factor of Quality of Retailing Services In Trade Theory : Attempt at Presentation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 294 (1989) , s. 25-36. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259050
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Ogólnopolskie konferencje naukowo-dydaktyczne instytutów i katedr ekonomii obrotu towarowego i usług
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1988. - nr 4, s. 115-118
Nr:
2168225548
varia
47

Tytuł:
Jakość usług handlowych jako czynnik aktywizacji działalności handlowej - problemy identyfikacji
Źródło:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji / red. nauk. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 158-167
ISBN:
83-7016-339-4
Nr:
2168271542
rozdział w materiałach konferencyjnych
48

Tytuł:
Uwarunkowania rynku odzieżowego w świetle badań GUS i PAN
Źródło:
Odzież : Organ Centralnych Zarządów Przemysłów Odzieżowego i Dziewiarskiego. - nr 11 (1986) , s. 288-290 - Bibliogr.
Nr:
2168269362
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku odzieżowego
Źródło:
Odzież : Organ Centralnych Zarządów Przemysłów Odzieżowego i Dziewiarskiego. - nr 11/12 (1985) , s. 310-313 - Bibliogr.
Nr:
2168269358
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Próba systematyzacji badań nad psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami pracy w handlu do roku 1972 = Attempt at Systematization of Researches on Psychological and Sociological Conditions of Work in Trade until 1972
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 204 (1984) , s. 91-108. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256070
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
77 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Sygnatura:
NP-942/Magazyn
Nr:
2168243916
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
149 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Sygnatura:
NP-928/Magazyn
Nr:
2168243922
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
192 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
40/KHiIR/2/2001/S
Sygnatura:
NP-780/Magazyn
Nr:
2168243918
naukowo-badawcze
1
Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990-2014 = The Personal Car Industry in Poland and its Determinants in the Economic Transformation Period in the Years 1990-2014 / Regina KLIMKOWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015), s. 239-252. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/aa2e43335785cf506a4fc4ca179cd62d/19%20Klimkowska%20R..pdf. - ISSN 1898-5084
2
Ewolucja i wybrane aspekty współczesnego marketingu = The Evolution and the Selected Part of Contemporary Marketing / Regina KLIMKOWSKA // W: Wielowymiarowość współczesnego marketingu / red. nauk. Marcin Gębarowski, Agata Gierczak, Beata Zatwarnicka-Madura. - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015. - S. 95-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-995-6 ; 978-83-7199-995-X
3
Rynek samochodów osobowych luksusowych w latach 2006-2013 w Polsce jako rosnący segment rynku samochodów osobowych = The Luxury Car Market as a Still Growing up Segment of the Total Personal Car Market in Poland in the Year 2006-2013 / Regina KLIMKOWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015), s. 461-474. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/2e76cacc58412abea0af02921509ec02/32%20Klimkowska%20R..pdf. - ISSN 1898-5084
4
Globalizacja jako przyczyna zmian płac realnych = Globalization as the Cause of Changes in Wages / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 823). - nr 34 (2014), s. 59-73. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf. - ISSN 1509-0507
5
Restrukturyzacja gospodarki a wybrane aspekty marketingu relacyjnego = Restructuring of Economy and Chosen Aspects of Relationship Marketing / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 776). - nr 31 (2013), s. 405-416. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/776/ZN_776.pdf. - ISSN 1509-0507
6
Klient na rynku samochodów osobowych w Polsce = The Client on the Polish Car Market / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 711). - nr 25 (2012), s. 65-76. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku. - ISSN 1509-0507
7
Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu = The Passenger Cars Industry in the Changing Environment / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 661). - nr 73 (2011), s. 549-560. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf. - ISSN 1896-382X
8
Zmiany gospodarcze i społeczne wywołane globalizacją a strategie dostosowawcze koncernów samochodowych = Economic and Sociological Changes Caused by Globalisation and the Adaptive Strategies of Car Companies / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011), s. 216-224. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
9
Marka czy wartości użytkowe : dylematy konsumenta (na przykładzie rynku samochodów osobowych w Polsce) = Brand or Utility of Car : Consumer's Dilemma (on the Polish Car Market) / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 154 (2010), s. 36-44. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie produktem : kreowanie marki. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
10
Oddziaływanie polityki pieniężnej na rynek samochodów osobowych w Polsce = The Influence of the Monetary Policy on the Polish Car Market / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 595). - nr 55 (2010), s. 25-35. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. - ISSN 1896-382X
11
Finansowe aspekty działań marketingowych na rynku samochodów osobowych w Polsce - wybrane problemy = Financial Aspects of Marketing Activities on Car Market in Poland - Selected Problems / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 558). - nr 41 (2009), s. 251-257. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu. - ISSN 1896-382X
12
Polityka fiskalna - jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1998-2008 = Fiscal Policy and its Influence on the Development of Car Market in Poland between 1998-2008 / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ, red. t. Jan Siekierski]. - t. 13, nr 2, cz. 1 (2009), s. 221-231. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 1, Gospodarka, Finanse, Pedagogika. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/511/480. - ISSN 1506-2635
13
Kurs walutowy i jego wpływ na rynek samochodów osobowych w Polsce = USD and Euro Exchange Rate and its Influence on the Motor Vehicle Market in Poland / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ, red. t. Jan Siekierski]. - t. 13, nr 2, cz. 1 (2009), s. 233-248. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 1, Gospodarka, Finanse, Pedagogika. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/509/478. - ISSN 1506-2635
14
Psychologiczne uwarunkowania decyzji zakupu samochodów luksusowych = Psychological Determinants of Buying Decisions in the Polish Luxury Cars Market / Regina KLIMKOWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 15 (2009), s. 460-473. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/41.pdf. - ISSN 1898-5084
15
Polityka fiskalna i pieniężna jako czynniki determinujące popyt na rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1993-2003 = Fiscal and Monetary Policy as Factors Determining Demand on the Motor Vehicle Market in Poland, 1993-2003 / Regina KLIMKOWSKA, Leszek J. Klose // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007), s. 99-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153235476. - ISSN 0208-7944
16
Wybrane czynniki organizacyjne i marketingowe determinujące rozwój japońskiego przemysłu samochodów osobowych / Regina KLIMKOWSKA, Leszek J. KLOSE // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. A. A. Tkač. - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2007. - S. 151-155. - Bibliogr.
17
Czynniki oddziałujące na powstanie zjawiska synergii w strategii marketingowej grupy Volkswagena na rynku samochodów osobowych = Factors Affecting the Emergence of Synergy in the Volkswagen Group's Marketing Strategy in the Passenger Car Market / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 694 (2006), s. 107-121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106378547. - ISSN 0208-7944
18
Procesy globalizacji i ich wpływ na rynek samochodów osobowych w Polsce / Regina KLIMKOWSKA // W: Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. 2, Konkurencyjność podmiotów / red. Joanna Żyra. - Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2006. - (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISSN 0860-097X ; 344. Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne). - S. 113-121. - Bibliogr.
19
Funkcje giełdy w świetle praktyki GPW w Warszawie / Regina KLIMKOWSKA // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. A. A. Tkač. - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2006. - S. 187-189. - Streszcz. - Bibliogr.
20
Działania marketingowe koncernów francuskich i niemieckich na rynku samochodów osobowych w Polsce = Marketing Activities of French and German Companies on the Polish Motor Car Market / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 697 (2005), s. 85-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/96517988. - ISSN 0208-7944
21
Logistika ì âviŝe sinergìï u marketingovìj strategìï na rinku legkovich avtomobìlìv / R. KLIMKOWSKA // Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no 526 (2005), s. 576-582. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0321-0499
22
Logistyka i zjawisko synergii w strategii marketingowej na rynku samochodów osobowych / KLIMKOWSKA R. // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2004. - S. 128-130. - ISBN 966-553-408-4
23
Kulturowe uwarunkowania reklamy (na przykładzie reklamy samochodów) = Cultural Limitations of Advertisements (Vehicle Advertisements as Example) / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 664 (2004), s. 149-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66701269. - ISSN 0208-7944
24
Zjawisko synergii w promocjach samochodów osobowych w Polsce / Regina KLIMKOWSKA // W: Social, Economic and Farm Transformation in Ukraine and Poland under Condition of their Entrance to European Union. - Kiev: NSA of Ukraine. United Institute of Economics, 2004. - 247-255. - ISBN 966-02-3258-6
25
Promocj(a) samochodów osobowych w Polsce [Tezi] / Regina KLIMKOWSKA // W: Social'no-ekonomični probl'emi stalogo rozvitku ukrains'kogo suspil'stva. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija. 13 travnja 2004 roku. Zbirnik tez dopovidej. - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU:, 2004. - S. 30-31
26
Zagadnienia promocji wybranych marek samochodów osobowych na rynku polskim w latach dziewięćdziesiątych = Sales Promotion Issues of Selected Brands of Passenger Cars in the Polish Market During the 1990s / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 624 (2003), s. 53-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14814. - ISSN 0208-7944
27
Postawy Polaków wobec reklamy w okresie transformacji gospodarki = Attitudes of Towards Advertising in the Economic System Transformation Period // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 579 (2002), s. s.37-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12541. - ISSN 0208-7944
28
Strategie dystrybucji na rynku samochodów osobowych = The Strategies of Distribution in Market of Cars / Regina KLIMKOWSKA // W: Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 305-315. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-5-1
29
Polacy i reklama w latach dziewięćdziesiątych = The Poles and Advertising in the Nineties / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 (2001), s. 91-102. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu marketingu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/436/406. - ISSN 1506-2635
30
Personel handlowy - współczesne instrumenty doboru, kształtowania i motywowania / Regina KLIMKOWSKA, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2000), s. 351-398. - Bibliogr.
31
Percepcja reklamy na polskim rynku = Perception in Advertising in Polish Market / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 533 (1999), s. 43-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Tworzenie stowarzyszeń i grup zakupów w handlu (Na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii) = Establishment of Associactions and of Purchase Groups in Trade in the UK / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 524 (1999), s. 55-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Percepcja reklamy przez Polaków w latach 90-tych = Perception of Advertising by the Poles in 1990's / Regina KLIMKOWSKA // W: Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]. - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998. - S. 142-155. - Summ. - ISBN 83-908267-2-0
34
Polacy i reklama / Regina KLIMKOWSKA // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51-52 (1998), s. 53-55. - ISSN 1234-5784
35
Stowarzyszenia i grupy zakupowe w handlu / Regina KLIMKOWSKA, Andrzej SZROMNIK // W: Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 127-138. - ISBN 83-87239-80-1
36
Proces planowania pierwszego udziału w targach / Regina KLIMKOWSKA // W: Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym : materiały seminaryjne / red. Andrzej SZROMNIK. - [Kraków]: [Wydaw. AE], [1997]. - S. 13-20. - Bibliogr.
37
Działania promocyjne przedsiębiorstw uczestniczących w targach i wystawach gospodarczych / Regina KLIMKOWSKA // W: Marketing wystawienniczy : materiały z seminarium zorganizowanego w Krakowie w dniu 10.05.1996 / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków: Targi w Krakowie SA; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - S. 26-29. - Bibliogr.
38
Działania promocyjne przedsiębiorstw zorientowane na konsumenta / Regina KLIMKOWSKA // W: Przedsiębiorstwo, marketing, strategie. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 296-303. - Referat z konferencji. - ISBN 83-904826-0-6
39
Konsument a działania promocyjne przedsiębiorstw na rynku = Consumer vs Businesses' Promotional Activities in the Market Place / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 442 (1994), s. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
40
Konsument i jakość w warunkach gospodarki rynkowej : (wybrane zagadnienia) = Consumer and Quality in the Market Oriented Economy / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 420 (1994), s. 55-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
41
Model jakości usługi w świetle badań marketingowych / Regina KLIMKOWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (1993), s. 14-18. - ISSN 0438-5403
42
Jakość usług jako przedmiot badań marketingowych / Regina KLIMKOWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1993), s. 18-21. - ISSN 0438-5403
43
Społeczne uwarunkowania jakości usług handlowych / Regina KLIMKOWSKA ; Promotor: Andrzej SZROMNIK. - Kraków, 1990. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Poziom jakości usług jako element strategii marketingowej = Quality of Service as an Element of Marketing Strategy / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 324 (1990), s. 45-56. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
45
Czynnik jakości usług handlowych w teoriach handlu : próba ujęcia = Factor of Quality of Retailing Services In Trade Theory : Attempt at Presentation / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 294 (1989), s. 25-36. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
46
Ogólnopolskie konferencje naukowo-dydaktyczne instytutów i katedr ekonomii obrotu towarowego i usług / Regina KLIMKOWSKA // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988), s. 115-118. - ISSN 0079-578X
47
Jakość usług handlowych jako czynnik aktywizacji działalności handlowej - problemy identyfikacji / Regina KLIMKOWSKA // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 158-167. - ISBN 83-7016-339-4
48
Uwarunkowania rynku odzieżowego w świetle badań GUS i PAN / Regina KLIMKOWSKA // Odzież : Organ Centralnych Zarządów Przemysłów Odzieżowego i Dziewiarskiego. - nr 11 (1986), s. 288-290. - Bibliogr.
49
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku odzieżowego / Regina KLIMKOWSKA // Odzież : Organ Centralnych Zarządów Przemysłów Odzieżowego i Dziewiarskiego. - nr 11/12 (1985), s. 310-313. - Bibliogr.
50
Próba systematyzacji badań nad psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami pracy w handlu do roku 1972 = Attempt at Systematization of Researches on Psychological and Sociological Conditions of Work in Trade until 1972 / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 204 (1984), s. 91-108. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
51
Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Krzysztof Piotr WOJDACKI, Regina KLIMKOWSKA, Adam FIGIEL, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 77 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof P. WOJDACKI, Krzysztof BORODAKO, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 149 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych / Andrzej SZROMNIK - kierownik zespołu ; Jan SZUMILAK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof Piotr WOJDACKI, Regina KLIMKOWSKA, Jarosław PLICHTA, Dominika KUBACKA, Adam FIGIEL, Klaudia Bernacka. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 192 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Klimkowska R., (2015), Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990-2014, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (43), s. 239-252; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/aa2e43335785cf506a4fc4ca179cd62d/19%20Klimkowska%20R..pdf
2
Klimkowska R., (2015), Ewolucja i wybrane aspekty współczesnego marketingu. [W:] Gębarowski M., Gierczak A., Zatwarnicka-Madura B. (red.), Wielowymiarowość współczesnego marketingu, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, s. 95-102.
3
Klimkowska R., (2015), Rynek samochodów osobowych luksusowych w latach 2006-2013 w Polsce jako rosnący segment rynku samochodów osobowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (41), s. 461-474; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/2e76cacc58412abea0af02921509ec02/32%20Klimkowska%20R..pdf
4
Klimkowska R., (2014), Globalizacja jako przyczyna zmian płac realnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 34, s. 59-73; http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf
5
Klimkowska R., (2013), Restrukturyzacja gospodarki a wybrane aspekty marketingu relacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 31, s. 405-416; http://www.wzieu.pl/zn/776/ZN_776.pdf
6
Klimkowska R., (2012), Klient na rynku samochodów osobowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 25, s. 65-76.
7
Klimkowska R., (2011), Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 73, s. 549-560; http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf
8
Klimkowska R., (2011), Zmiany gospodarcze i społeczne wywołane globalizacją a strategie dostosowawcze koncernów samochodowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 171, s. 216-224.
9
Klimkowska R., (2010), Marka czy wartości użytkowe : dylematy konsumenta (na przykładzie rynku samochodów osobowych w Polsce), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 154, s. 36-44.
10
Klimkowska R., (2010), Oddziaływanie polityki pieniężnej na rynek samochodów osobowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 55, s. 25-35.
11
Klimkowska R., (2009), Finansowe aspekty działań marketingowych na rynku samochodów osobowych w Polsce - wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 41, s. 251-257.
12
Klimkowska R., (2009), Polityka fiskalna - jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1998-2008, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 13, nr 2, cz. 1, s. 221-231; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/511/480
13
Klimkowska R., (2009), Kurs walutowy i jego wpływ na rynek samochodów osobowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 13, nr 2, cz. 1, s. 233-248; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/509/478
14
Klimkowska R., (2009), Psychologiczne uwarunkowania decyzji zakupu samochodów luksusowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 15, s. 460-473; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/41.pdf
15
Klimkowska R., Klose L., (2007), Polityka fiskalna i pieniężna jako czynniki determinujące popyt na rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1993-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 742, s. 99-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/153235476
16
Klimkowska R., Klose L., (2007), Wybrane czynniki organizacyjne i marketingowe determinujące rozwój japońskiego przemysłu samochodów osobowych. [W:] Tkač (red.), Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svitovij dosvìd i Ukraïns'ka real'nist', Melìtopol' : MIDMU GU "ZIDMU", s. 151-155.
17
Klimkowska R., (2006), Czynniki oddziałujące na powstanie zjawiska synergii w strategii marketingowej grupy Volkswagena na rynku samochodów osobowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. 107-121; https://bazekon.uek.krakow.pl/106378547
18
Klimkowska R., (2006), Procesy globalizacji i ich wpływ na rynek samochodów osobowych w Polsce. [W:] Żyra J. (red.), Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. 2, Konkurencyjność podmiotów (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; 344), Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, s. 113-121.
19
Klimkowska R., (2006), Funkcje giełdy w świetle praktyki GPW w Warszawie. [W:] Tkač (red.), Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svitovij dosvìd i Ukraïns'ka real'nist', Melìtopol' : MIDMU GU "ZIDMU", s. 187-189.
20
Klimkowska R., (2005), Działania marketingowe koncernów francuskich i niemieckich na rynku samochodów osobowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 697, s. 85-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/96517988
21
Klimkowska R., (2005), Logistika ì âviŝe sinergìï u marketingovìj strategìï na rinku legkovich avtomobìlìv, "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika", no 526, s. 576-582.
22
Klimkowska R., (2004), Logistyka i zjawisko synergii w strategii marketingowej na rynku samochodów osobowych. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, L\'vìv : Vidavnictvo Nacìonal\'nogo unìversitetu "L\'vìvs\'ka polìtehnìka", s. 128-130.
23
Klimkowska R., (2004), Kulturowe uwarunkowania reklamy (na przykładzie reklamy samochodów), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 664, s. 149-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/66701269
24
Klimkowska R., (2004), Zjawisko synergii w promocjach samochodów osobowych w Polsce. [W:] Social, Economic and Farm Transformation in Ukraine and Poland under Condition of their Entrance to European Union, Kiev : NSA of Ukraine. United Institute of Economics
25
Klimkowska R., (2004), Promocj(a) samochodów osobowych w Polsce [Tezi]. [W:] Social'no-ekonomični probl'emi stalogo rozvitku ukrains'kogo suspil'stva. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija. 13 travnja 2004 roku. Zbirnik tez dopovidej, Melìtopol' : MIDMU GU "ZIDMU:, s. 30-31.
26
Klimkowska R., (2003), Zagadnienia promocji wybranych marek samochodów osobowych na rynku polskim w latach dziewięćdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 624, s. 53-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/14814
27
Klimkowska R., (2002), Postawy Polaków wobec reklamy w okresie transformacji gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 579, s. s.37-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/12541
28
Klimkowska R., (2002), Strategie dystrybucji na rynku samochodów osobowych. [W:] Czubała A. (red.), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 305-315.
29
Klimkowska R., (2001), Polacy i reklama w latach dziewięćdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 4, s. 91-102; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/436/406
30
Klimkowska R., Światowiec J., (2000), Personel handlowy - współczesne instrumenty doboru, kształtowania i motywowania. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu, s. 351-398.
31
Klimkowska R., (1999), Percepcja reklamy na polskim rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 533, s. 43-53.
32
Klimkowska R., (1999), Tworzenie stowarzyszeń i grup zakupów w handlu (Na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 524, s. 55-69.
33
Klimkowska R., (1998), Percepcja reklamy przez Polaków w latach 90-tych. [W:] Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1], Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 142-155.
34
Klimkowska R., (1998), Polacy i reklama, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 51-52, s. 53-55.
35
Szromnik A., Klimkowska R., (1998), Stowarzyszenia i grupy zakupowe w handlu. [W:] Szromnik A. (red.), Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 127-138.
36
Klimkowska R., (1997), Proces planowania pierwszego udziału w targach. [W:] SZROMNIK A. (red.), Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym : materiały seminaryjne, [Kraków] : [Wydaw. AE], s. 13-20.
37
Klimkowska R., (1996), Działania promocyjne przedsiębiorstw uczestniczących w targach i wystawach gospodarczych. [W:] Szromnik A. (red.), Marketing wystawienniczy: materiały z seminarium zorganizowanego w Krakowie w dniu 10.05.1996, Kraków : Targi w Krakowie SA : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 26-29.
38
Klimkowska R., (1995), Działania promocyjne przedsiębiorstw zorientowane na konsumenta. [W:] Przedsiębiorstwo, marketing, strategie, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 296-303.
39
Klimkowska R., (1994), Konsument a działania promocyjne przedsiębiorstw na rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 442, s. 35-47.
40
Klimkowska R., (1994), Konsument i jakość w warunkach gospodarki rynkowej (wybrane zagadnienia), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 420, s. 55-64.
41
Klimkowska R., (1993), Model jakości usługi w świetle badań marketingowych, "Handel Wewnętrzny", nr 5, s. 14-18.
42
Klimkowska R., (1993), Jakość usług jako przedmiot badań marketingowych, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 18-21.
43
Klimkowska R., (1990), Społeczne uwarunkowania jakości usług handlowych, Prom. Szromnik A., Kraków : , 258 k.
44
Klimkowska R., (1990), Poziom jakości usług jako element strategii marketingowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 324, s. 45-56.
45
Klimkowska R., (1989), Czynnik jakości usług handlowych w teoriach handlu : próba ujęcia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 294, s. 25-36.
46
Klimkowska R., (1988), Ogólnopolskie konferencje naukowo-dydaktyczne instytutów i katedr ekonomii obrotu towarowego i usług, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 115-118.
47
Klimkowska R., (1988), Jakość usług handlowych jako czynnik aktywizacji działalności handlowej - problemy identyfikacji. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 158-167.
48
Klimkowska R., (1986), Uwarunkowania rynku odzieżowego w świetle badań GUS i PAN, "Odzież : Organ Centralnych Zarządów Przemysłów Odzieżowego i Dziewiarskiego", nr 11, s. 288-290.
49
Klimkowska R., (1985), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku odzieżowego, "Odzież : Organ Centralnych Zarządów Przemysłów Odzieżowego i Dziewiarskiego", nr 11/12, s. 310-313.
50
Klimkowska R., (1984), Próba systematyzacji badań nad psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami pracy w handlu do roku 1972, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 204, s. 91-108.
51
Wojdacki K., Klimkowska R., Figiel A., Odorowicz A., (2004), Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77 s.
52
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Klimkowska R., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Borodako K., Odorowicz A., (2003), Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149 s.
53
Szromnik A., Szumilak J., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Klimkowska R., Plichta J., Kubacka D., Figiel A., Bernacka K., (2001), Handel w zmiennych warunkach otoczenia: studium przemian strukturalnych, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 192 s.
1
@article{UEK:2168297559,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990-2014",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (43)",
pages = "239-252",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.3.19},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/aa2e43335785cf506a4fc4ca179cd62d/19%20Klimkowska%20R..pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168295381,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Ewolucja i wybrane aspekty współczesnego marketingu",
booktitle = "Wielowymiarowość współczesnego marketingu",
pages = "95-102",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2015",
isbn = "978-83-7199-995-6 ; 978-83-7199-995-X",
}
3
@article{UEK:2168295377,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Rynek samochodów osobowych luksusowych w latach 2006-2013 w Polsce jako rosnący segment rynku samochodów osobowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (41)",
pages = "461-474",
adress = "",
year = "2015",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/2e76cacc58412abea0af02921509ec02/32%20Klimkowska%20R..pdf},
}
4
@article{UEK:2168286885,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Globalizacja jako przyczyna zmian płac realnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "34",
pages = "59-73",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf},
issn = "1640-6818",
}
5
@article{UEK:2168263106,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Restrukturyzacja gospodarki a wybrane aspekty marketingu relacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "31",
pages = "405-416",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/776/ZN_776.pdf},
issn = "1640-6818",
}
6
@article{UEK:2168237510,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Klient na rynku samochodów osobowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "25",
pages = "65-76",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
7
@article{UEK:2168221778,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "73",
pages = "549-560",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf},
issn = "1640-6818",
}
8
@article{UEK:2166588819,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Zmiany gospodarcze i społeczne wywołane globalizacją a strategie dostosowawcze koncernów samochodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "171",
pages = "216-224",
adress = "",
year = "2011",
}
9
@article{UEK:2165315598,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Marka czy wartości użytkowe : dylematy konsumenta (na przykładzie rynku samochodów osobowych w Polsce)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "154",
pages = "36-44",
adress = "",
year = "2010",
}
10
@article{UEK:2165319913,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Oddziaływanie polityki pieniężnej na rynek samochodów osobowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "55",
pages = "25-35",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
11
@article{UEK:2161790640,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Finansowe aspekty działań marketingowych na rynku samochodów osobowych w Polsce - wybrane problemy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "41",
pages = "251-257",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
12
@article{UEK:2160968724,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Polityka fiskalna - jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1998-2008",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 13, 2, cz. 1",
pages = "221-231",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.221231},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/511/480},
}
13
@article{UEK:2160878766,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Kurs walutowy i jego wpływ na rynek samochodów osobowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 13, 2, cz. 1",
pages = "233-248",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.233248},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/509/478},
}
14
@article{UEK:50494,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Psychologiczne uwarunkowania decyzji zakupu samochodów luksusowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 15",
pages = "460-473",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/41.pdf},
}
15
@article{UEK:51050,
author = "Regina Klimkowska and Leszek J. Klose",
title = "Polityka fiskalna i pieniężna jako czynniki determinujące popyt na rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1993-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "742",
pages = "99-109",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153235476},
}
16
@inbook{UEK:2168319589,
author = "Regina Klimkowska and Leszek J. Klose",
title = "Wybrane czynniki organizacyjne i marketingowe determinujące rozwój japońskiego przemysłu samochodów osobowych",
booktitle = "Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst'",
pages = "151-155",
adress = "Melìtopol'",
publisher = "MIDMU GU ZIDMU",
year = "2007",
}
17
@article{UEK:52752,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Czynniki oddziałujące na powstanie zjawiska synergii w strategii marketingowej grupy Volkswagena na rynku samochodów osobowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "107-121",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106378547},
}
18
@inbook{UEK:2168218976,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Procesy globalizacji i ich wpływ na rynek samochodów osobowych w Polsce",
booktitle = "Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. 2, Konkurencyjność podmiotów ",
pages = "113-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki",
year = "2006",
issn = "",
}
19
@inbook{UEK:2168319597,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Funkcje giełdy w świetle praktyki GPW w Warszawie",
booktitle = "Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst'",
pages = "187-189",
adress = "Melìtopol'",
publisher = "MIDMU GU ZIDMU",
year = "2006",
}
20
@article{UEK:52300,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Działania marketingowe koncernów francuskich i niemieckich na rynku samochodów osobowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "697",
pages = "85-98",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/96517988},
}
21
@article{UEK:2168332073,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Logistika ì âviŝe sinergìï u marketingovìj strategìï na rinku legkovich avtomobìlìv",
journal = "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika",
number = "no 526",
pages = "576-582",
year = "2005",
}
22
@misc{UEK:2168324661,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Logistyka i zjawisko synergii w strategii marketingowej na rynku samochodów osobowych",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "128-130",
adress = "L'vìv",
publisher = "Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu L'vìvs'ka polìtehnìka",
year = "2004",
isbn = "966-553-408-4",
}
23
@article{UEK:2168220542,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Kulturowe uwarunkowania reklamy (na przykładzie reklamy samochodów)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "664",
pages = "149-157",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66701269},
}
24
@inbook{UEK:2168357266,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Zjawisko synergii w promocjach samochodów osobowych w Polsce",
booktitle = "Social, Economic and Farm Transformation in Ukraine and Poland under Condition of their Entrance to European Union",
pages = "",
adress = "Kiev",
publisher = "NSA of Ukraine. United Institute of Economics",
year = "2004",
isbn = "966-02-3258-6",
}
25
@misc{UEK:2168361080,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Promocj(a) samochodów osobowych w Polsce [Tezi]",
booktitle = "Social'no-ekonomični probl'emi stalogo rozvitku ukrains'kogo suspil'stva. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija. 13 travnja 2004 roku. Zbirnik tez dopovidej",
pages = "30-31",
adress = "Melìtopol'",
publisher = "MIDMU GU ZIDMU:",
year = "2004",
}
26
@article{UEK:2168222554,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Zagadnienia promocji wybranych marek samochodów osobowych na rynku polskim w latach dziewięćdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "624",
pages = "53-63",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14814},
}
27
@article{UEK:52293,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Postawy Polaków wobec reklamy w okresie transformacji gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "579",
pages = "s.37-48",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12541},
}
28
@inbook{UEK:2168240768,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Strategie dystrybucji na rynku samochodów osobowych",
booktitle = "Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "305-315",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-911355-5-1",
}
29
@article{UEK:2168242880,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Polacy i reklama w latach dziewięćdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "4",
pages = "91-102",
year = "2001",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2001.01.91102},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/436/406},
}
30
@unpublished{UEK:2168269104,
author = "Regina Klimkowska and Justyna Światowiec",
title = "Personel handlowy - współczesne instrumenty doboru, kształtowania i motywowania",
booktitle = "Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu",
pages = "351-398",
year = "2000",
}
31
@article{UEK:2168248282,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Percepcja reklamy na polskim rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "533",
pages = "43-53",
year = "1999",
}
32
@article{UEK:2168236930,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Tworzenie stowarzyszeń i grup zakupów w handlu (Na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "524",
pages = "55-69",
year = "1999",
}
33
@inbook{UEK:2168233904,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Percepcja reklamy przez Polaków w latach 90-tych",
booktitle = "Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]",
pages = "142-155",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1998",
isbn = "83-908267-2-0",
}
34
@article{UEK:2168242166,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Polacy i reklama",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "51-52",
pages = "53-55",
year = "1998",
}
35
@inbook{UEK:2168235866,
author = "Andrzej Szromnik and Regina Klimkowska",
title = "Stowarzyszenia i grupy zakupowe w handlu",
booktitle = "Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.)",
pages = "127-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-80-1",
}
36
@inbook{UEK:2168243284,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Proces planowania pierwszego udziału w targach",
booktitle = "Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym : materiały seminaryjne",
pages = "13-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1997",
}
37
@inbook{UEK:2168261942,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Działania promocyjne przedsiębiorstw uczestniczących w targach i wystawach gospodarczych",
booktitle = "Marketing wystawienniczy : materiały z seminarium zorganizowanego w Krakowie w dniu 10.05.1996",
pages = "26-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Targi w Krakowie SA; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1996",
}
38
@inbook{UEK:2168253720,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Działania promocyjne przedsiębiorstw zorientowane na konsumenta",
booktitle = "Przedsiębiorstwo, marketing, strategie",
pages = "296-303",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-904826-0-6",
}
39
@article{UEK:2168248156,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Konsument a działania promocyjne przedsiębiorstw na rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "442",
pages = "35-47",
year = "1994",
}
40
@article{UEK:2168256128,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Konsument i jakość w warunkach gospodarki rynkowej : (wybrane zagadnienia)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "420",
pages = "55-64",
year = "1994",
}
41
@article{UEK:2168256048,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Model jakości usługi w świetle badań marketingowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5",
pages = "14-18",
year = "1993",
}
42
@article{UEK:2168256040,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Jakość usług jako przedmiot badań marketingowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "18-21",
year = "1993",
}
43
@unpublished{UEK:2168278695,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Społeczne uwarunkowania jakości usług handlowych",
adress = "Kraków",
year = "1990",
}
44
@article{UEK:2168269180,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Poziom jakości usług jako element strategii marketingowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "324",
pages = "45-56",
year = "1990",
url = {},
}
45
@article{UEK:2168259050,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Czynnik jakości usług handlowych w teoriach handlu : próba ujęcia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "294",
pages = "25-36",
year = "1989",
}
46
@misc{UEK:2168225548,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Ogólnopolskie konferencje naukowo-dydaktyczne instytutów i katedr ekonomii obrotu towarowego i usług",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "115-118",
year = "1988",
}
47
@inbook{UEK:2168271542,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Jakość usług handlowych jako czynnik aktywizacji działalności handlowej - problemy identyfikacji",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 3, Przemiany w strukturze konsumpcji ",
pages = "158-167",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-339-4",
}
48
@article{UEK:2168269362,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Uwarunkowania rynku odzieżowego w świetle badań GUS i PAN",
journal = "Odzież : Organ Centralnych Zarządów Przemysłów Odzieżowego i Dziewiarskiego",
number = "11",
pages = "288-290",
year = "1986",
}
49
@article{UEK:2168269358,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku odzieżowego",
journal = "Odzież : Organ Centralnych Zarządów Przemysłów Odzieżowego i Dziewiarskiego",
number = "11/12",
pages = "310-313",
year = "1985",
}
50
@article{UEK:2168256070,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Próba systematyzacji badań nad psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami pracy w handlu do roku 1972",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "204",
pages = "91-108",
year = "1984",
}
51
@unpublished{UEK:2168243916,
author = "Krzysztof P. Wojdacki and Regina Klimkowska and Adam Figiel and Agnieszka Odorowicz",
title = "Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
52
@unpublished{UEK:2168243922,
author = "Andrzej Szromnik and Jacek Bazarnik and Adam Figiel and Regina Klimkowska and Władysław Szczepankiewicz and Krzysztof P. Wojdacki and Krzysztof Borodako and Agnieszka Odorowicz",
title = "Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
53
@unpublished{UEK:2168243918,
author = "Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Władysław Szczepankiewicz and Krzysztof Piotr Wojdacki and Regina Klimkowska and Jarosław Plichta and Dominika Kubacka and Adam Figiel and Klaudia Bernacka",
title = "Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID