Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Klimek Barbara , Szeląg Jarosław
Tytuł:
Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu "Copernicus" w Krakowie = The Use of a Hotel - The Example of Cracow's Hotel "Copernicus"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 59-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53135
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków = Legal and Economic Aspects of Restoring Historic Monuments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008) , s. 123-141. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50156
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej = Sources and Scale of Financing of Local Authority Investments, Illustrated by the Example of One Urban and One Rural Local Authority
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 47-58. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50126
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monografia
5

Autor:
Klimek Barbara , Olszewska Anna
Tytuł:
Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych = Adapting Facilities to the Needs of Disabled Persons
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006) , s. 59-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52923
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002 = Elements of Housing Policy in the City of Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005) , s. 33-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52565
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Autor:
Klimek Barbara , Terlikowska Małgorzata
Tytuł:
Społeczne budownictwo czynszowe w Krakowie = Social Housing Associations in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005) , s. 25-34. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239764
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Gospodarowanie zasobami nieruchomości przedsiębiorstw państwowych = Managing the Property Assets of State-owned Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 649 (2004) , s. 34-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220018
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Struktura i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 1990-2000 = The Composition and Growth of Housing Stock in Poland, 1990-2000
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003) , s. 51-63. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223748
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa = Housing Supplements and Eviction Prevention in the Mandatory Housing Policy of Gminas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221014
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji = Changes in Production Structure and the Network of Enterprises in the Construction Industry During the Transformation Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002) , s. 29-42. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225690
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie = Unemployment in the Construction Industry in the Kraków Voivodship Against the Background of Unemployment in the Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001) , s. 105-117. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235878
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Funkcjonowanie instrumentów finansowych w gospodarowaniu nieruchomościami
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993) , s. 9-12
Nr:
2168247894
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Droga prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Źródło:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 33-44
Nr:
2168263478
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Kombinaty budowlane w Polsce i w niektórych krajach socjalistycznych = Groupings of Construction Factories in Poland and Other Communist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 285 (1989) , s. 39-54. - Summ., rez.
Nr:
2168271548
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Potencjał projektowy w Polsce w latach 1960-1985 = Poland's Designing Potential between 1960-1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 285 (1989) , s. 55-71. - Summ., rez.
Nr:
2168271554
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Rozmiary i struktura remontów budowlanych w Polsce w pierwszym etapie reformy gospodarczej
Źródło:
Przegląd Budowlany. - nr 6 (1989) , s. 267-269, 255 - Bibliogr.
Nr:
2168328263
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego
Źródło:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 9-12 (1989) , s. 12-16
Nr:
2168264820
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Koncentracja w budownictwie = Concentration in Construction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 257 (1988) , s. 35-48. - Rez., summ.
Nr:
2168236118
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Organizacja budownictwa w Jugosławii : wybrane problemy = Organization of Construction in Yugoslavia : Selected Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 257 (1988) , s. 49-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236120
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Trudna sytuacja Cementowni Nowa Huta
Źródło:
Materiały Budowlane. - nr 12 (1987) , s. 18-19
Nr:
2168328259
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Ekonomiczna efektywność kombinatowej formy produkcji w budownictwie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
IX, 338 k.: il.; 30 cm + Aneks: [52 k.]
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/883
Nr:
2168313017
doktorat
23

Tytuł:
Metoda określania potencjału czynników zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie budowlanym = The Method of Determination of Production Capacity Factors in a Building and Fitting up Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 148 (1981) , s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234442
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Tytuł:
O nowej formie zajęć z "Technologii i organizacji robót budowlanych"
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 143-148
Nr:
2168263362
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej = Capital Lock-up and Exploitation Costs In Threshhold Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 88 (1977) , s. 27-48. - Rez., summ.
Nr:
2168249984
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Do czego i jak zastosować metodę genewską
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 1/53 (1975) , s. 156-161
Nr:
2168226717
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Kałkowski Leszek , Bronikowska Olga , Klimek Barbara
Tytuł:
Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa = The Application of Geneva Method to the Assessment of Modernity in Building Trade
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256098
varia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
157 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Sygnatura:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
81/KENiPI/11/2002/S
Sygnatura:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
165 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
NR/KENIPI/80/1/2001/S
Sygnatura:
NP-732/Magazyn
Nr:
2168266044
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Efekty zmian własnościowych przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-1998
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
199 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
57/KEiOP/4/99/Su
Sygnatura:
NP-644/Magazyn
Nr:
2168271532
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
59/KENiPI/2/98/SU
Sygnatura:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
107 [3] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-305/Magazyn
Nr:
2168266286
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-197/Magazyn
Nr:
2168266294
naukowo-badawcze
1
Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu "Copernicus" w Krakowie = The Use of a Hotel - The Example of Cracow's Hotel "Copernicus" / Barbara KLIMEK, Jarosław Szeląg // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 59-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647575. - ISSN 1898-6447
2
Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków = Legal and Economic Aspects of Restoring Historic Monuments / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 123-141. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163208792. - ISSN 1898-6447
3
Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej = Sources and Scale of Financing of Local Authority Investments, Illustrated by the Example of One Urban and One Rural Local Authority / Tomasz Cudejko, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 47-58. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157960030. - ISSN 1898-6447
4
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
5
Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych = Adapting Facilities to the Needs of Disabled Persons / Barbara KLIMEK, Anna Olszewska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006), s. 59-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=111107538. - ISSN 0208-7944
6
Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002 = Elements of Housing Policy in the City of Krakow / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 33-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=87127765. - ISSN 0208-7944
7
Społeczne budownictwo czynszowe w Krakowie = Social Housing Associations in Cracow / Barbara KLIMEK, Małgorzata Terlikowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005), s. 25-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
8
Gospodarowanie zasobami nieruchomości przedsiębiorstw państwowych = Managing the Property Assets of State-owned Enterprises / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 649 (2004), s. 34-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=65994185. - ISSN 0208-7944
9
Struktura i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 1990-2000 = The Composition and Growth of Housing Stock in Poland, 1990-2000 / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003), s. 51-63. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16295. - ISSN 0208-7944
10
Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa = Housing Supplements and Eviction Prevention in the Mandatory Housing Policy of Gminas / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003), s. 149-162. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16220. - ISSN 0208-7944
11
Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji = Changes in Production Structure and the Network of Enterprises in the Construction Industry During the Transformation Period / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002), s. 29-42. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13603. - ISSN 0208-7944
12
Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie = Unemployment in the Construction Industry in the Kraków Voivodship Against the Background of Unemployment in the Region / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001), s. 105-117. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10647. - ISSN 0208-7944
13
Funkcjonowanie instrumentów finansowych w gospodarowaniu nieruchomościami / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA, Maria KOSEK-WOJNAR // Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993), s. 9-12. - ISSN 1231-8841
14
Droga prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Barbara KLIMEK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 33-44
15
Kombinaty budowlane w Polsce i w niektórych krajach socjalistycznych = Groupings of Construction Factories in Poland and Other Communist Countries / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 285 (1989), s. 39-54. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
16
Potencjał projektowy w Polsce w latach 1960-1985 = Poland's Designing Potential between 1960-1985 / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 285 (1989), s. 55-71. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
17
Rozmiary i struktura remontów budowlanych w Polsce w pierwszym etapie reformy gospodarczej / Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK // Przegląd Budowlany. - nr 6 (1989), s. 267-269, 255. - Bibliogr. - ISSN 0033-2038
18
Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego / Ryszard BOROWIECKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Inwestycje i Budownictwo. - nr 9-12 (1989), s. 12-16. - ISSN 0578-5871
19
Koncentracja w budownictwie = Concentration in Construction / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 257 (1988), s. 35-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
Organizacja budownictwa w Jugosławii : wybrane problemy = Organization of Construction in Yugoslavia : Selected Problems / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 257 (1988), s. 49-60. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Trudna sytuacja Cementowni Nowa Huta / Stanisław BELNIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Barbara KLIMEK, Halina POLESKA // Materiały Budowlane. - nr 12 (1987), s. 18-19
22
Ekonomiczna efektywność kombinatowej formy produkcji w budownictwie / Barbara KLIMEK ; Promotor: Aleksander MYSIŃSKI. - Kraków, 1982. - IX, 338 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [52 k.]. - Bibliogr.
23
Metoda określania potencjału czynników zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie budowlanym = The Method of Determination of Production Capacity Factors in a Building and Fitting up Enterprise / Barbara KLIMEK, Aleksander MYSIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 148 (1981), s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
O nowej formie zajęć z "Technologii i organizacji robót budowlanych" / Barbara KLIMEK, Stanisław BELNIAK // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 143-148
25
Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej = Capital Lock-up and Exploitation Costs In Threshhold Analysis / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 88 (1977), s. 27-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
26
Do czego i jak zastosować metodę genewską / Barbara KLIMEK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 1/53 (1975), s. 156-161. - ISSN 0079-578X
27
Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa = The Application of Geneva Method to the Assessment of Modernity in Building Trade / Leszek KAŁKOWSKI, Olga Bronikowska, Barbara KLIMEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
28
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA, Jacek BARBURSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 165 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Efekty zmian własnościowych przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-1998 / [aut. pracy: Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Jadwiga ADAMCZYK, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Tomasz ROJEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 199 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości / zesp. aut. Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 107 [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach / kier. tematu: Leszek KAŁKOWSKI ; zesp. aut. Jacek BARBURSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Barbara SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 108 k. : il. ; 30 cm
1
Klimek B., Szeląg J., (2010), Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu "Copernicus" w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 59-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647575
2
Klimek B., Maciejowski S., (2008), Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 123-141; https://bazekon.uek.krakow.pl/163208792
3
Cudejko T., Klimek B., Maciejowski S., (2008), Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 47-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/157960030
4
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
5
Klimek B., Olszewska A., (2006), Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 59-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/111107538
6
Klimek B., (2005), Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 33-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/87127765
7
Klimek B., Terlikowska M., (2005), Społeczne budownictwo czynszowe w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 3, s. 25-34.
8
Klimek B., Maciejowski S., (2004), Gospodarowanie zasobami nieruchomości przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 649, s. 34-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/65994185
9
Klimek B., (2003), Struktura i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 1990-2000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 51-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/16295
10
Klimek B., (2003), Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 149-162; https://bazekon.uek.krakow.pl/16220
11
Klimek B., Maciejowski S., (2002), Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 29-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/13603
12
Klimek B., (2001), Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 105-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/10647
13
Klimek B., Maciejowski S., Poleska H., Kosek-Wojnar M., (1993), Funkcjonowanie instrumentów finansowych w gospodarowaniu nieruchomościami, "Świat Nieruchomości", nr 3, s. 9-12.
14
Borowiecki R., Klimek B., Maciejowska E., Maciejowski S., (1990), Droga prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 33-44.
15
Klimek B., (1989), Kombinaty budowlane w Polsce i w niektórych krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 39-54.
16
Klimek B., Maciejowski S., (1989), Potencjał projektowy w Polsce w latach 1960-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 55-71.
17
Belniak S., Klimek B., (1989), Rozmiary i struktura remontów budowlanych w Polsce w pierwszym etapie reformy gospodarczej, "Przegląd Budowlany", nr 6, s. 267-269, 255.
18
Borowiecki R., Kałkowski L., Klimek B., Maciejowski S., (1989), Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego, "Inwestycje i Budownictwo", nr 9-12, s. 12-16.
19
Klimek B., Maciejowski S., (1988), Koncentracja w budownictwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 257, s. 35-48.
20
Klimek B., (1988), Organizacja budownictwa w Jugosławii : wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 257, s. 49-60.
21
Belniak S., Maciejowski S., Klimek B., Poleska H., (1987), Trudna sytuacja Cementowni Nowa Huta, "Materiały Budowlane", nr 12, s. 18-19.
22
Klimek B., (1982), Ekonomiczna efektywność kombinatowej formy produkcji w budownictwie, Prom. Mysiński A., Kraków : , IX, 338 k.
23
Klimek B., Mysiński A., (1981), Metoda określania potencjału czynników zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie budowlanym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 148, s. 5-22.
24
Klimek B., Belniak S., (1978), O nowej formie zajęć z "Technologii i organizacji robót budowlanych". [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 143-148.
25
Chomątowski S., Górka K., Klimek B., Maciejowski S., (1977), Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 88, s. 27-48.
26
Klimek B., (1975), Do czego i jak zastosować metodę genewską, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 1/53, s. 156-161.
27
Kałkowski L., Bronikowska O., Klimek B., (1975), Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 45-46.
28
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
29
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
30
Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., Barburski J., (2001), Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 k.
31
Borowiecki R., Adamczyk J., Jaki A., Kaczmarek J., Klimek B., Maciejowski S., Rojek T., (2000), Efekty zmian własnościowych przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-1998, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 199 k.
32
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
33
Belniak S., Kałkowski L., Klimek B., Maciejowski S., Poleska H., (1995), Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 [3] k.
34
Barburski J., Belniak S., Klimek B., Kałkowski L., Kot J., Samek B., Maciejowski S., Poleska H., (1993), Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
1
@article{UEK:53135,
author = "Klimek Barbara and Szeląg Jarosław",
title = "Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu Copernicus w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "59-76",
year = "2010",
}
2
@article{UEK:50156,
author = "Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław",
title = "Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "792",
pages = "123-141",
year = "2008",
}
3
@article{UEK:50126,
author = "Cudejko Tomasz and Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław",
title = "Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "47-58",
year = "2008",
}
4
@book{UEK:51891,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Kania Katarzyna and Klimek Barbara and Małkowska Agnieszka and Najbar Katarzyna and Nalepka Adam and Zięba Małgorzata",
title = "Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
editor = Nalepka Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-371-6",
}
5
@article{UEK:52923,
author = "Klimek Barbara and Olszewska Anna",
title = "Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "703",
pages = "59-71",
year = "2006",
}
6
@article{UEK:52565,
author = "Klimek Barbara",
title = "Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "33-48",
year = "2005",
}
7
@article{UEK:2168239764,
author = "Klimek Barbara and Terlikowska Małgorzata",
title = "Społeczne budownictwo czynszowe w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 3",
pages = "25-34",
year = "2005",
}
8
@article{UEK:2168220018,
author = "Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław",
title = "Gospodarowanie zasobami nieruchomości przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "649",
pages = "34-53",
year = "2004",
}
9
@article{UEK:2168223748,
author = "Klimek Barbara",
title = "Struktura i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 1990-2000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "51-63",
year = "2003",
}
10
@article{UEK:2168221014,
author = "Klimek Barbara",
title = "Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "614",
pages = "149-162",
year = "2003",
}
11
@article{UEK:2168225690,
author = "Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław",
title = "Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "29-42",
year = "2002",
}
12
@article{UEK:2168235878,
author = "Klimek Barbara",
title = "Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "105-117",
year = "2001",
}
13
@article{UEK:2168247894,
author = "Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław and Poleska Halina and Kosek-Wojnar Maria",
title = "Funkcjonowanie instrumentów finansowych w gospodarowaniu nieruchomościami",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3",
pages = "9-12",
year = "1993",
}
14
@inbook{UEK:2168263478,
author = "Borowiecki Ryszard and Klimek Barbara and Maciejowska Elżbieta and Maciejowski Stanisław",
title = "Droga prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "33-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
15
@article{UEK:2168271548,
author = "Klimek Barbara",
title = "Kombinaty budowlane w Polsce i w niektórych krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "39-54",
year = "1989",
}
16
@article{UEK:2168271554,
author = "Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław",
title = "Potencjał projektowy w Polsce w latach 1960-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "55-71",
year = "1989",
}
17
@article{UEK:2168328263,
author = "Belniak Stanisław and Klimek Barbara",
title = "Rozmiary i struktura remontów budowlanych w Polsce w pierwszym etapie reformy gospodarczej",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "6",
pages = "267-269, 255",
year = "1989",
}
18
@article{UEK:2168264820,
author = "Borowiecki Ryszard and Kałkowski Leszek and Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław",
title = "Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "9-12",
pages = "12-16",
year = "1989",
}
19
@article{UEK:2168236118,
author = "Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław",
title = "Koncentracja w budownictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "257",
pages = "35-48",
year = "1988",
}
20
@article{UEK:2168236120,
author = "Klimek Barbara",
title = "Organizacja budownictwa w Jugosławii : wybrane problemy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "257",
pages = "49-60",
year = "1988",
}
21
@article{UEK:2168328259,
author = "Belniak Stanisław and Maciejowski Stanisław and Klimek Barbara and Poleska Halina",
title = "Trudna sytuacja Cementowni Nowa Huta",
journal = "Materiały Budowlane",
number = "12",
pages = "18-19",
year = "1987",
}
22
@unpublished{UEK:2168313017,
author = "Klimek Barbara",
title = "Ekonomiczna efektywność kombinatowej formy produkcji w budownictwie",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
23
@article{UEK:2168234442,
author = "Klimek Barbara and Mysiński Aleksander",
title = "Metoda określania potencjału czynników zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie budowlanym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "148",
pages = "5-22",
year = "1981",
}
24
@inbook{UEK:2168263362,
author = "Klimek Barbara and Belniak Stanisław",
title = "O nowej formie zajęć z Technologii i organizacji robót budowlanych",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "143-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
25
@article{UEK:2168249984,
author = "Chomątowski Stanisław and Górka Kazimierz and Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław",
title = "Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "88",
pages = "27-48",
year = "1977",
}
26
@article{UEK:2168226717,
author = "Klimek Barbara",
title = "Do czego i jak zastosować metodę genewską",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 14, 1/53",
pages = "156-161",
year = "1975",
}
27
@misc{UEK:2168256098,
author = "Kałkowski Leszek and Bronikowska Olga and Klimek Barbara",
title = "Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "45-46",
year = "1975",
}
28
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Belniak Stanisław and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław and Kania Katarzyna and Małkowska Agnieszka and Marona Bartłomiej and Najbar Katarzyna and Uhruska Małgorzata and Głuszak Michał",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
29
@unpublished{UEK:2168237556,
author = "Kałkowski Leszek and Belniak Stanisław and Klimek Barbara and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Maciejowski Stanisław and Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Najbar Katarzyna",
title = "Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
30
@unpublished{UEK:2168266044,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Klimek Barbara and Małkowska Agnieszka and Słowik Urszula and Zięba Małgorzata and Barburski Jacek",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
31
@unpublished{UEK:2168271532,
author = "Borowiecki Ryszard and Adamczyk Jadwiga and Jaki Andrzej and Kaczmarek Jarosław and Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław and Rojek Tomasz",
title = "Efekty zmian własnościowych przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-1998",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
32
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Barburski Jacek and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Jaki Andrzej and Kałkowski Leszek and Klimek Barbara and Kosecki Andrzej and Kowalik Jerzy and Maciejowski Stanisław and Pocztowski Aleksy and Sapeta Tomasz and Słowik Urszula and Zięba Małgorzata",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
33
@unpublished{UEK:2168266286,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek and Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław and Poleska Halina",
title = "Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
34
@unpublished{UEK:2168266294,
author = "Barburski Jacek and Belniak Stanisław and Klimek Barbara and Kałkowski Leszek and Kot Janusz and Samek Barbara and Maciejowski Stanisław and Poleska Halina",
title = "Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}