Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Barbara Klimek , Jarosław Szeląg
Tytuł:
Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu "Copernicus" w Krakowie = The Use of a Hotel - The Example of Cracow's Hotel "Copernicus"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 822 (2010) , s. 59-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53135
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej = Sources and Scale of Financing of Local Authority Investments, Illustrated by the Example of One Urban and One Rural Local Authority
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 760 (2008) , s. 47-58. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50126
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków = Legal and Economic Aspects of Restoring Historic Monuments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 792 (2008) , s. 123-141. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50156
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monografia
5

Autor:
Barbara Klimek , Anna Olszewska
Tytuł:
Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych = Adapting Facilities to the Needs of Disabled Persons
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 703 (2006) , s. 59-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52923
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002 = Elements of Housing Policy in the City of Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005) , s. 33-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52565
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Barbara Klimek , Małgorzata Terlikowska
Tytuł:
Społeczne budownictwo czynszowe w Krakowie = Social Housing Associations in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005) , s. 25-34. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239764
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Gospodarowanie zasobami nieruchomości przedsiębiorstw państwowych = Managing the Property Assets of State-owned Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004) , s. 34-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220018
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Struktura i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 1990-2000 = The Composition and Growth of Housing Stock in Poland, 1990-2000
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003) , s. 51-63. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223748
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa = Housing Supplements and Eviction Prevention in the Mandatory Housing Policy of Gminas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221014
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji = Changes in Production Structure and the Network of Enterprises in the Construction Industry During the Transformation Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 582 (2002) , s. 29-42. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225690
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie = Unemployment in the Construction Industry in the Kraków Voivodship Against the Background of Unemployment in the Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001) , s. 105-117. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235878
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Funkcjonowanie instrumentów finansowych w gospodarowaniu nieruchomościami
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993) , s. 9-12
Nr:
2168247894
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Droga prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Źródło:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 33-44
Nr:
2168263478
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Rozmiary i struktura remontów budowlanych w Polsce w pierwszym etapie reformy gospodarczej
Źródło:
Przegląd Budowlany. - R. 61, nr 6 (1989) , s. 267-269, 255 - Bibliogr.
Nr:
2168328263
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego
Źródło:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 9-12 (1989) , s. 12-16
Nr:
2168264820
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Kombinaty budowlane w Polsce i w niektórych krajach socjalistycznych = Groupings of Construction Factories in Poland and Other Communist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989) , s. 39-54. - Summ., rez.
Nr:
2168271548
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Potencjał projektowy w Polsce w latach 1960-1985 = Poland's Designing Potential between 1960-1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989) , s. 55-71. - Summ., rez.
Nr:
2168271554
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Organizacja budownictwa w Jugosławii : wybrane problemy = Organization of Construction in Yugoslavia : Selected Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 257 (1988) , s. 49-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236120
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Koncentracja w budownictwie = Concentration in Construction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 257 (1988) , s. 35-48. - Rez., summ.
Nr:
2168236118
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Trudna sytuacja Cementowni Nowa Huta
Źródło:
Materiały Budowlane. - nr 12 (1987) , s. 18-19
Nr:
2168328259
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Ekonomiczna efektywność kombinatowej formy produkcji w budownictwie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
347 k.: il.; 30 cm + Aneks: 52 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/883
Nr:
2168313017
doktorat
23

Tytuł:
Metoda określania potencjału czynników zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie budowlanym = The Method of Determination of Production Capacity Factors in a Building and Fitting up Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 148 (1981) , s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234442
artykuł w czasopiśmie
24

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Tytuł:
O nowej formie zajęć z "Technologii i organizacji robót budowlanych"
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 143-148
Nr:
2168263362
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej = Capital Lock-up and Exploitation Costs In Threshhold Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 88 (1977) , s. 27-48. - Rez., summ.
Nr:
2168249984
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Do czego i jak zastosować metodę genewską
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1975) , s. 156-161
Nr:
2168226717
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Leszek Kałkowski , Olga Bronikowska , Barbara Klimek
Tytuł:
Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa = The Application of Geneva Method to the Assessment of Modernity in Building Trade
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256098
varia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
157 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Sygnatura:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
81/KENiPI/11/2002/S
Sygnatura:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
165 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
NR/KENIPI/80/1/2001/S
Sygnatura:
NP-732/Magazyn
Nr:
2168266044
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Efekty zmian własnościowych przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-1998
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
199 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
57/KEiOP/4/99/Su
Sygnatura:
NP-644/Magazyn
Nr:
2168271532
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
59/KENiPI/2/98/SU
Sygnatura:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
107 [3] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-305/Magazyn
Nr:
2168266286
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-197/Magazyn
Nr:
2168266294
naukowo-badawcze
1
Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu "Copernicus" w Krakowie = The Use of a Hotel - The Example of Cracow's Hotel "Copernicus" / Barbara Klimek, Jarosław Szeląg // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 822 (2010), s. 59-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647575. - ISSN 1898-6447
2
Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej = Sources and Scale of Financing of Local Authority Investments, Illustrated by the Example of One Urban and One Rural Local Authority / Tomasz Cudejko, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 47-58. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157960030. - ISSN 1898-6447
3
Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków = Legal and Economic Aspects of Restoring Historic Monuments / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 123-141. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163208792. - ISSN 1898-6447
4
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
5
Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych = Adapting Facilities to the Needs of Disabled Persons / Barbara KLIMEK, Anna Olszewska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 703 (2006), s. 59-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111107538. - ISSN 0208-7944
6
Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002 = Elements of Housing Policy in the City of Krakow / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005), s. 33-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/87127765. - ISSN 0208-7944
7
Społeczne budownictwo czynszowe w Krakowie = Social Housing Associations in Cracow / Barbara KLIMEK, Małgorzata Terlikowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005), s. 25-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
8
Gospodarowanie zasobami nieruchomości przedsiębiorstw państwowych = Managing the Property Assets of State-owned Enterprises / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004), s. 34-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/65994185. - ISSN 0208-7944
9
Struktura i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 1990-2000 = The Composition and Growth of Housing Stock in Poland, 1990-2000 / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003), s. 51-63. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16295. - ISSN 0208-7944
10
Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa = Housing Supplements and Eviction Prevention in the Mandatory Housing Policy of Gminas / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003), s. 149-162. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16220. - ISSN 0208-7944
11
Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji = Changes in Production Structure and the Network of Enterprises in the Construction Industry During the Transformation Period / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002), s. 29-42. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13603. - ISSN 0208-7944
12
Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie = Unemployment in the Construction Industry in the Kraków Voivodship Against the Background of Unemployment in the Region / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001), s. 105-117. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10647. - ISSN 0208-7944
13
Funkcjonowanie instrumentów finansowych w gospodarowaniu nieruchomościami / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA, Maria KOSEK-WOJNAR // Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993), s. 9-12. - ISSN 1231-8841
14
Droga prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Barbara KLIMEK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 33-44
15
Rozmiary i struktura remontów budowlanych w Polsce w pierwszym etapie reformy gospodarczej / Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK // Przegląd Budowlany. - R. 61, nr 6 (1989), s. 267-269, 255. - Bibliogr. - ISSN 0033-2038
16
Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego / Ryszard BOROWIECKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Inwestycje i Budownictwo. - nr 9-12 (1989), s. 12-16. - ISSN 0578-5871
17
Kombinaty budowlane w Polsce i w niektórych krajach socjalistycznych = Groupings of Construction Factories in Poland and Other Communist Countries / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 285 (1989), s. 39-54. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
18
Potencjał projektowy w Polsce w latach 1960-1985 = Poland's Designing Potential between 1960-1985 / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989), s. 55-71. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
19
Organizacja budownictwa w Jugosławii : wybrane problemy = Organization of Construction in Yugoslavia : Selected Problems / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 257 (1988), s. 49-60. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Koncentracja w budownictwie = Concentration in Construction / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 257 (1988), s. 35-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
21
Trudna sytuacja Cementowni Nowa Huta / Stanisław BELNIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Barbara KLIMEK, Halina POLESKA // Materiały Budowlane. - nr 12 (1987), s. 18-19
22
Ekonomiczna efektywność kombinatowej formy produkcji w budownictwie / Barbara KLIMEK ; . - Kraków : , 1982. - 347 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 52 k. - Promotor: Aleksander MYSIŃSKI. - Bibliogr.
23
Metoda określania potencjału czynników zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie budowlanym = The Method of Determination of Production Capacity Factors in a Building and Fitting up Enterprise / Barbara KLIMEK, Aleksander MYSIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 148 (1981), s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
O nowej formie zajęć z "Technologii i organizacji robót budowlanych" / Barbara KLIMEK, Stanisław BELNIAK // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 143-148
25
Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej = Capital Lock-up and Exploitation Costs In Threshhold Analysis / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 88 (1977), s. 27-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
26
Do czego i jak zastosować metodę genewską / Barbara KLIMEK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 1 (1975), s. 156-161. - ISSN 0079-578X
27
Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa = The Application of Geneva Method to the Assessment of Modernity in Building Trade / Leszek KAŁKOWSKI, Olga Bronikowska, Barbara KLIMEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
28
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek Kałkowski, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA, Jacek BARBURSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 165 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Efekty zmian własnościowych przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-1998 / [aut. pracy: Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Jadwiga ADAMCZYK, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Tomasz ROJEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 199 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości / zesp. aut. Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 107 [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach / kier. tematu: Leszek KAŁKOWSKI ; zesp. aut. Jacek BARBURSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Barbara SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 108 k. : il. ; 30 cm
1
Klimek B., Szeląg J., (2010), Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu "Copernicus" w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 59-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647575
2
Cudejko T., Klimek B., Maciejowski S., (2008), Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 47-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/157960030
3
Klimek B., Maciejowski S., (2008), Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 123-141; https://bazekon.uek.krakow.pl/163208792
4
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
5
Klimek B., Olszewska A., (2006), Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 59-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/111107538
6
Klimek B., (2005), Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 33-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/87127765
7
Klimek B., Terlikowska M., (2005), Społeczne budownictwo czynszowe w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 3, s. 25-34.
8
Klimek B., Maciejowski S., (2004), Gospodarowanie zasobami nieruchomości przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 649, s. 34-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/65994185
9
Klimek B., (2003), Struktura i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 1990-2000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 51-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/16295
10
Klimek B., (2003), Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 149-162; https://bazekon.uek.krakow.pl/16220
11
Klimek B., Maciejowski S., (2002), Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 29-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/13603
12
Klimek B., (2001), Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 105-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/10647
13
Klimek B., Maciejowski S., Poleska H., Kosek-Wojnar M., (1993), Funkcjonowanie instrumentów finansowych w gospodarowaniu nieruchomościami, "Świat Nieruchomości", nr 3, s. 9-12.
14
Borowiecki R., Klimek B., Maciejowska E., Maciejowski S., (1990), Droga prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce. [W:] GÓRKA K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 33-44.
15
Belniak S., Klimek B., (1989), Rozmiary i struktura remontów budowlanych w Polsce w pierwszym etapie reformy gospodarczej, "Przegląd Budowlany", R. 61, nr 6, s. 267-269, 255.
16
Borowiecki R., Kałkowski L., Klimek B., Maciejowski S., (1989), Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego, "Inwestycje i Budownictwo", nr 9-12, s. 12-16.
17
Klimek B., (1989), Kombinaty budowlane w Polsce i w niektórych krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 39-54.
18
Klimek B., Maciejowski S., (1989), Potencjał projektowy w Polsce w latach 1960-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 55-71.
19
Klimek B., (1988), Organizacja budownictwa w Jugosławii : wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 257, s. 49-60.
20
Klimek B., Maciejowski S., (1988), Koncentracja w budownictwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 257, s. 35-48.
21
Belniak S., Maciejowski S., Klimek B., Poleska H., (1987), Trudna sytuacja Cementowni Nowa Huta, "Materiały Budowlane", nr 12, s. 18-19.
22
Klimek B., (1982), Ekonomiczna efektywność kombinatowej formy produkcji w budownictwie, Prom. Mysiński A., Kraków : , 347 k.
23
Klimek B., Mysiński A., (1981), Metoda określania potencjału czynników zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie budowlanym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 148, s. 5-22.
24
Klimek B., Belniak S., (1978), O nowej formie zajęć z "Technologii i organizacji robót budowlanych". [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 143-148.
25
Chomątowski S., Górka K., Klimek B., Maciejowski S., (1977), Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 88, s. 27-48.
26
Klimek B., (1975), Do czego i jak zastosować metodę genewską, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 156-161.
27
Kałkowski L., Bronikowska O., Klimek B., (1975), Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 45-46.
28
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
29
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
30
Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., Barburski J., (2001), Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 k.
31
Borowiecki R., Adamczyk J., Jaki A., Kaczmarek J., Klimek B., Maciejowski S., Rojek T., (2000), Efekty zmian własnościowych przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-1998, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 199 k.
32
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
33
Belniak S., Kałkowski L., Klimek B., Maciejowski S., Poleska H., (1995), Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 [3] k.
34
Barburski J., Belniak S., Klimek B., Kałkowski L., Kot J., Samek B., Maciejowski S., Poleska H., (1993), Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
1
@article{UEK:53135,
author = "Barbara Klimek and Jarosław Szeląg",
title = "Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu Copernicus w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "59-76",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647575},
}
2
@article{UEK:50126,
author = "Tomasz Cudejko and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "47-58",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157960030},
}
3
@article{UEK:50156,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "792",
pages = "123-141",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163208792},
}
4
@book{UEK:51891,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Katarzyna Kania and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Adam Nalepka and Małgorzata Zięba",
title = "Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-371-6",
}
5
@article{UEK:52923,
author = "Barbara Klimek and Anna Olszewska",
title = "Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "703",
pages = "59-71",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111107538},
}
6
@article{UEK:52565,
author = "Barbara Klimek",
title = "Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "33-48",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/87127765},
}
7
@article{UEK:2168239764,
author = "Barbara Klimek and Małgorzata Terlikowska",
title = "Społeczne budownictwo czynszowe w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 3",
pages = "25-34",
year = "2005",
}
8
@article{UEK:2168220018,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Gospodarowanie zasobami nieruchomości przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "649",
pages = "34-53",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/65994185},
}
9
@article{UEK:2168223748,
author = "Barbara Klimek",
title = "Struktura i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 1990-2000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "51-63",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16295},
}
10
@article{UEK:2168221014,
author = "Barbara Klimek",
title = "Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "614",
pages = "149-162",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16220},
}
11
@article{UEK:2168225690,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "29-42",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13603},
}
12
@article{UEK:2168235878,
author = "Barbara Klimek",
title = "Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "105-117",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10647},
}
13
@article{UEK:2168247894,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska and Maria Kosek-Wojnar",
title = "Funkcjonowanie instrumentów finansowych w gospodarowaniu nieruchomościami",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3",
pages = "9-12",
year = "1993",
}
14
@inbook{UEK:2168263478,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Klimek and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Droga prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "33-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
15
@article{UEK:2168328263,
author = "Stanisław Belniak and Barbara Klimek",
title = "Rozmiary i struktura remontów budowlanych w Polsce w pierwszym etapie reformy gospodarczej",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 61, 6",
pages = "267-269, 255",
year = "1989",
}
16
@article{UEK:2168264820,
author = "Ryszard Borowiecki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "9-12",
pages = "12-16",
year = "1989",
}
17
@article{UEK:2168271548,
author = "Barbara Klimek",
title = "Kombinaty budowlane w Polsce i w niektórych krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "39-54",
year = "1989",
}
18
@article{UEK:2168271554,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Potencjał projektowy w Polsce w latach 1960-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "55-71",
year = "1989",
}
19
@article{UEK:2168236120,
author = "Barbara Klimek",
title = "Organizacja budownictwa w Jugosławii : wybrane problemy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "257",
pages = "49-60",
year = "1988",
}
20
@article{UEK:2168236118,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Koncentracja w budownictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "257",
pages = "35-48",
year = "1988",
}
21
@article{UEK:2168328259,
author = "Stanisław Belniak and Stanisław Maciejowski and Barbara Klimek and Halina Poleska",
title = "Trudna sytuacja Cementowni Nowa Huta",
journal = "Materiały Budowlane",
number = "12",
pages = "18-19",
year = "1987",
}
22
@unpublished{UEK:2168313017,
author = "Barbara Klimek",
title = "Ekonomiczna efektywność kombinatowej formy produkcji w budownictwie",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
23
@article{UEK:2168234442,
author = "Barbara Klimek and Aleksander Mysiński",
title = "Metoda określania potencjału czynników zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie budowlanym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "148",
pages = "5-22",
year = "1981",
}
24
@inbook{UEK:2168263362,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Belniak",
title = "O nowej formie zajęć z Technologii i organizacji robót budowlanych",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "143-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
25
@article{UEK:2168249984,
author = "Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "88",
pages = "27-48",
year = "1977",
}
26
@article{UEK:2168226717,
author = "Barbara Klimek",
title = "Do czego i jak zastosować metodę genewską",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "156-161",
year = "1975",
}
27
@misc{UEK:2168256098,
author = "Leszek Kałkowski and Olga Bronikowska and Barbara Klimek",
title = "Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "45-46",
year = "1975",
}
28
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
29
@unpublished{UEK:2168237556,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
30
@unpublished{UEK:2168266044,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba and Jacek Barburski",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
31
@unpublished{UEK:2168271532,
author = "Ryszard Borowiecki and Jadwiga Adamczyk and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Tomasz Rojek",
title = "Efekty zmian własnościowych przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-1998",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
32
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Jacek Barburski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Jaki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Andrzej Kosecki and Jerzy Kowalik and Stanisław Maciejowski and Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
33
@unpublished{UEK:2168266286,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
34
@unpublished{UEK:2168266294,
author = "Jacek Barburski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Barbara Samek and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID