Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Ks. Piotr Ściegienny - chrześcijański socjalizm utopijny w katolickiej myśli społecznej w Polsce = Priest Piotr Ściegienny - Utopian Christian Socialism in the Catholic Social Thought in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987) , s. 27-45. - Summ., rez.
Nr:
2168254792
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Społeczna własność środków produkcji a system funkcjonowania
Źródło:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 394-403
Nr:
2168265288
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Systemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
53 s.; 23 cm
Nr:
2168345618
skrypt
4

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 412, 413
Nr:
2168265290
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Determinanty regresu = The Determinants of Regress
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984) , s. 23-55. - Summ., rez.
Nr:
2168272384
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Krytyka poglądów społecznych i politycznych Izydora Wysłoucha = Critcism of Izydor Wysłouch's Social and Political Views
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 189-210. - Rez., summ.
Nr:
2168234488
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981) , s. 1, 2
Nr:
2168243632
artykuł w czasopiśmie
1
Ks. Piotr Ściegienny - chrześcijański socjalizm utopijny w katolickiej myśli społecznej w Polsce = Priest Piotr Ściegienny - Utopian Christian Socialism in the Catholic Social Thought in Poland / Jadwiga STOLARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987), s. 27-45. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Społeczna własność środków produkcji a system funkcjonowania / Jadwiga STOLARCZYK // W: Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 394-403
3
Systemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej / Jadwiga STOLARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 53 s. ; 23 cm
4
Dyskusja / Jadwiga STOLARCZYK // W: Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 412, 413
5
Determinanty regresu = The Determinants of Regress / Wanda KARAŚ, Edward ŁUKAWER, Jadwiga STOLARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984), s. 23-55. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
6
Krytyka poglądów społecznych i politycznych Izydora Wysłoucha = Critcism of Izydor Wysłouch's Social and Political Views / Jadwiga STOLARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 ([1981]), s. 189-210. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. Syryjczyk // Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2. - ISSN 0208-7693
1
Stolarczyk J., (1987), Ks. Piotr Ściegienny - chrześcijański socjalizm utopijny w katolickiej myśli społecznej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 27-45.
2
Stolarczyk J., (1984), Społeczna własność środków produkcji a system funkcjonowania. [W:] Woźniak M. (red.), Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 394-403.
3
Stolarczyk J., (1984), Systemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 s.
4
Stolarczyk J., "Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii: materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6", s. 412, 413.
5
Karaś W., Łukawer E., Stolarczyk J., (1984), Determinanty regresu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 180, s. 23-55.
6
Stolarczyk J., (1981), Krytyka poglądów społecznych i politycznych Izydora Wysłoucha, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 189-210.
7
Iwasiewicz A., Jaworski J., Sikorski A., Stolarczyk J., Szumilak J., Zgoda L., Syryjczyk T., (1981), Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi, "Gazeta Krakowska", nr 150 (10243), s. 1, 2.
1
@article{artUEK:2168254792,
author = "Jadwiga Stolarczyk",
title = "Ks. Piotr Ściegienny - chrześcijański socjalizm utopijny w katolickiej myśli społecznej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "232",
pages = "27-45",
year = "1987",
}
2
@inbook{mkaUEK:2168265288,
author = "Jadwiga Stolarczyk",
title = "Społeczna własność środków produkcji a system funkcjonowania",
booktitle = "Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6",
pages = "394-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
3
@book{skrUEK:2168345618,
author = "Jadwiga Stolarczyk",
title = "Systemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
4
@misc{gwdUEK:2168265290,
author = "Jadwiga Stolarczyk",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6",
pages = "412, 413",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
5
@article{artUEK:2168272384,
author = "Wanda Karaś and Edward Łukawer and Jadwiga Stolarczyk",
title = "Determinanty regresu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "180",
pages = "23-55",
year = "1984",
}
6
@article{artUEK:2168234488,
author = "Jadwiga Stolarczyk",
title = "Krytyka poglądów społecznych i politycznych Izydora Wysłoucha",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "189-210",
year = "1981",
}
7
@article{artUEK:2168243632,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Janusz Jaworski and Andrzej Sikorski and Jadwiga Stolarczyk and Jan Szumilak and Leopold Zgoda and T. Syryjczyk",
title = "Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "150 (10243)",
pages = "1, 2",
year = "1981",
}