Publikacje wybranego autora

Sikorski Andrzej

Wydział Towaroznawstwa, Instytut Towaroznawstwa,

1

Tytuł:
Analiza deficytu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i głównych czynników go determinujących = The Analysis of the Foreign Trade Deficit of the USA in the 1980s and Its Main Determinants
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 389 (1992) , s. 5-19. - Summ., rez.
Nr:
2168251052
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Metody statystyczne dla chemików
Wydanie:
Wyd. 2, zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992
Opis fizyczny:
446, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-06166-9
Nr:
2168288987
monografia
3

Autor:
Tytuł:
Statistical Methods in Applied Chemistry
Adres wydawniczy:
Warszawa; Amsterdam: Polish Scientific Publishers; Elsevier, 1990
Opis fizyczny:
XVIII, 493 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08368-9
Nr:
2168345292
monografia
4

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345390
podręcznik
5

Autor:
Tytuł:
Metody statystyczne dla chemików
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Opis fizyczny:
450, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-06166-9
Nr:
2168289017
monografia
6

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345392
podręcznik
7

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168345394
podręcznik
8

Tytuł:
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981) , s. 1, 2
Nr:
2168243632
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Andrzej Sikorski , Andrzej Orszagh , Andrzej Kaliński
Tytuł:
Badanie modelu rozgałęzionej makrocząsteczki metodą Monte Carlo
Źródło:
Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe. - R. 26, nr 9 (1981) , s. 335-337. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168345876
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168345388
podręcznik
11

Tytuł:
Kwalitonomiczna ocena mleka i jego przetworów z punktu widzenia konsumenta
Źródło:
Przegląd Mleczarski. - nr 2 (1978) , s. 16-17
Nr:
2168345862
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345384
podręcznik
13

Tytuł:
System DARC = The DARC System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MYSONA]. - nr 109 (1978) , s. 5-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250374
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Uwagi o zastosowaniach statystyki matematycznej w towaroznawstwie = Notes on the Application of Mathematical Statistics in Merchandise Knowledge
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 90 (1977) , s. 31-36. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250394
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym
Wydanie:
Wyd. 2, zm. i poszerz.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Opis fizyczny:
355, [1] s.: il.; 24 cm
Nr:
2168264666
monografia
16

Tytuł:
Porównanie dokładności i precyzji metod badawczych = Comparison of Accuracy and Precision of Research Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972) , s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250546
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Przyrząd do fotoelektrycznego wyznaczania punktu końcowego miareczkowania = A Device for the Photoelectric Determining of the End Point Titration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972) , s. 41-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250608
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Kryteria wyboru i oceny metod badawczych w towaroznawstwie
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1971) , s. 87-97 - Bibliogr.
Nr:
2168345866
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
Opis fizyczny:
236 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168264674
monografia
20

Tytuł:
Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 2
Źródło:
Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe. - R. 13, nr 6 (1968) , s. 251-253. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168324039
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 1
Źródło:
Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe. - R. 13, nr 5 (1968) , s. 204-207. - Streszcz.
Nr:
2168324037
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Analiza statystyczna wyników bezpośredniego oznaczania tytanu metodą miareczkowania fotometrycznego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1961
Opis fizyczny:
74 k., [16] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/28
Nr:
2168305045
doktorat
23

Tytuł:
O studiach ekonomicznych w pierwszej polskiej politechnice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957) , s. 189-196 - Bibliogr.
Nr:
2168277981
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Porównanie metod oznaczenia kwasowości mleka
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957) , s. 195-214. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168278013
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Możliwości zastąpienia miareczkowej metody oznaczania kwasowości ogólnej wina potencjometrycznym pomiarem pH
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957) , s. 185-194. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168278011
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Analiza deficytu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i głównych czynników go determinujących = The Analysis of the Foreign Trade Deficit of the USA in the 1980s and Its Main Determinants / Stanisław LIS, Andrzej SIKORSKIAnaliza deficytu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i głównych czynników go determinujących = The Analysis of the Foreign Trade Deficit of the USA in the 1980s and Its Main Determinants / Stanisław LIS, Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 389 (1992), s. 5-19nr 389 (1992), s. 5-19. - Summ., rez. - ISSN 0208-79440208-7944
2
Metody statystyczne dla chemików / Jurand B. Czermiński, Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SIKORSKI. - Wyd. 2, zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992. - 446, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06166-9
3
Statistical Methods in Applied Chemistry / Jurand Czermiński, Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SIKORSKI. - Warszawa; Amsterdam : Polish Scientific Publishers; Elsevier, 1990. - XVIII, 493 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08368-9
4
Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 54 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.
5
Metody statystyczne dla chemików / Jurand B. Czermiński, Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SIKORSKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 450, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06166-9
6
Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 54 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.
7
Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 3. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 61 s. : il. ; 25 cm
8
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. SyryjczykOpinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. SyryjczykOpinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. SyryjczykOpinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. SyryjczykOpinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. SyryjczykOpinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. SyryjczykOpinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. Syryjczyk // Gazeta KrakowskaGazeta KrakowskaGazeta KrakowskaGazeta KrakowskaGazeta KrakowskaGazeta KrakowskaGazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2. - ISSN 0208-76930208-76930208-76930208-76930208-76930208-76930208-7693
9
Badanie modelu rozgałęzionej makrocząsteczki metodą Monte Carlo / Andrzej SIKORSKI, Andrzej Orszagh, Andrzej KalińskiBadanie modelu rozgałęzionej makrocząsteczki metodą Monte Carlo / Andrzej SIKORSKI, Andrzej Orszagh, Andrzej KalińskiBadanie modelu rozgałęzionej makrocząsteczki metodą Monte Carlo / Andrzej SIKORSKI, Andrzej Orszagh, Andrzej Kaliński // Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowePolimery : tworzywa wielkocząsteczkowePolimery : tworzywa wielkocząsteczkowe. - R. 26, nr 9 (1981), s. 335-337R. 26, nr 9 (1981), s. 335-337R. 26, nr 9 (1981), s. 335-337. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0032-27250032-27250032-2725
10
Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 61 s. : il. ; 25 cm
11
Kwalitonomiczna ocena mleka i jego przetworów z punktu widzenia konsumenta / Helena MIKUŁOWSKA, Andrzej SIKORSKIKwalitonomiczna ocena mleka i jego przetworów z punktu widzenia konsumenta / Helena MIKUŁOWSKA, Andrzej SIKORSKI // Przegląd MleczarskiPrzegląd Mleczarski. - nr 2 (1978), s. 16-17nr 2 (1978), s. 16-17. - ISSN 0478-65990478-6599
12
Nieorganiczna analiza ilościowa / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 54 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.
13
System DARC = The DARC System / Danuta SYBISTOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Andrzej SIKORSKISystem DARC = The DARC System / Danuta SYBISTOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Andrzej SIKORSKISystem DARC = The DARC System / Danuta SYBISTOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MYSONA]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MYSONA]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MYSONA]. - nr 109 (1978), s. 5-39nr 109 (1978), s. 5-39nr 109 (1978), s. 5-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944
14
Uwagi o zastosowaniach statystyki matematycznej w towaroznawstwie = Notes on the Application of Mathematical Statistics in Merchandise Knowledge / Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 90 (1977), s. 31-36. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym / Jurand B. Czermiński, Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SIKORSKI. - Wyd. 2, zm. i poszerz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 355, [1] s. : il. ; 24 cm
16
Porównanie dokładności i precyzji metod badawczych = Comparison of Accuracy and Precision of Research Methods / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKIPorównanie dokładności i precyzji metod badawczych = Comparison of Accuracy and Precision of Research Methods / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972), s. 5-22nr 55 (1972), s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-51250075-5125
17
Przyrząd do fotoelektrycznego wyznaczania punktu końcowego miareczkowania = A Device for the Photoelectric Determining of the End Point Titration / Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972), s. 41-45. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
18
Kryteria wyboru i oceny metod badawczych w towaroznawstwie / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKIKryteria wyboru i oceny metod badawczych w towaroznawstwie / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKI // Towaroznawstwo : problemy jakościTowaroznawstwo : problemy jakości. - (1971), s. 87-97 (1971), s. 87-97. - Bibliogr.
19
Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym / Jurand B. Czermiński, Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SIKORSKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 236 s. : il. ; 24 cm
20
Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 2 / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKI, Szymon NOWAKWytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 2 / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKI, Szymon NOWAKWytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 2 / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKI, Szymon NOWAK // Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowePolimery : tworzywa wielkocząsteczkowePolimery : tworzywa wielkocząsteczkowe. - R. 13, nr 6 (1968), s. 251-253R. 13, nr 6 (1968), s. 251-253R. 13, nr 6 (1968), s. 251-253. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0032-27250032-27250032-2725
21
Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 1 / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKI, Szymon NOWAKWytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 1 / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKI, Szymon NOWAKWytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 1 / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKI, Szymon NOWAK // Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowePolimery : tworzywa wielkocząsteczkowePolimery : tworzywa wielkocząsteczkowe. - R. 13, nr 5 (1968), s. 204-207R. 13, nr 5 (1968), s. 204-207R. 13, nr 5 (1968), s. 204-207. - Streszcz. - ISSN 0032-27250032-27250032-2725
22
Analiza statystyczna wyników bezpośredniego oznaczania tytanu metodą miareczkowania fotometrycznego / Andrzej SIKORSKI ; Promotor: Wojciech DYMEK. - Kraków, 1961. - 74 k., [16] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
O studiach ekonomicznych w pierwszej polskiej politechnice / Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 189-196. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
24
Porównanie metod oznaczenia kwasowości mleka / Andrzej SIKORSKI, Jan CZYŻYŃSKIPorównanie metod oznaczenia kwasowości mleka / Andrzej SIKORSKI, Jan CZYŻYŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 195-214nr 2 (1957), s. 195-214. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-51250075-5125
25
Możliwości zastąpienia miareczkowej metody oznaczania kwasowości ogólnej wina potencjometrycznym pomiarem pH / Andrzej IWASIEWICZ, Alojzy Sikora, Andrzej SIKORSKIMożliwości zastąpienia miareczkowej metody oznaczania kwasowości ogólnej wina potencjometrycznym pomiarem pH / Andrzej IWASIEWICZ, Alojzy Sikora, Andrzej SIKORSKIMożliwości zastąpienia miareczkowej metody oznaczania kwasowości ogólnej wina potencjometrycznym pomiarem pH / Andrzej IWASIEWICZ, Alojzy Sikora, Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 185-194nr 2 (1957), s. 185-194nr 2 (1957), s. 185-194. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-51250075-51250075-5125
1
Lis S., Sikorski A., (1992), Analiza deficytu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i głównych czynników go determinujących, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 389, s. 5-19.
2
Czermiński J., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., (1992), Metody statystyczne dla chemików, Wyd. 2, zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 446, [1] s.
3
Czermiński J., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., (1990), Statistical Methods in Applied Chemistry, Warszawa : Polish Scientific Publishers ; Amsterdam : Elsevier, XVIII, 493 s.
4
Sikorski A., Sybistowicz D., (1987), Nieorganiczna analiza ilościowa: wprowadzenie, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 s.
5
Czermiński J., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., (1986), Metody statystyczne dla chemików, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 450, [2] s.
6
Sikorski A., Sybistowicz D., (1986), Nieorganiczna analiza ilościowa: wprowadzenie, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 s.
7
Sikorski A., Sybistowicz D., (1984), Nieorganiczna analiza ilościowa: metody oznaczeń, Wyd. 3Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
8
Iwasiewicz A., Jaworski J., Sikorski A., Stolarczyk J., Szumilak J., Zgoda L., Syryjczyk T., (1981), Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi, "Gazeta Krakowska", nr 150 (10243), s. 1, 2.
9
Sikorski A., Orszagh A., Kaliński A., (1981), Badanie modelu rozgałęzionej makrocząsteczki metodą Monte Carlo, "Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe", R. 26, nr 9, s. 335-337.
10
Sikorski A., Sybistowicz D., (1979), Nieorganiczna analiza ilościowa: metody oznaczeń, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
11
Mikułowska H., Sikorski A., (1978), Kwalitonomiczna ocena mleka i jego przetworów z punktu widzenia konsumenta, "Przegląd Mleczarski", nr 2, s. 16-17.
12
Sikorski A., Sybistowicz D., (1978), Nieorganiczna analiza ilościowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 s.
13
Sybistowicz D., Stokłosa K., Sikorski A., (1978), System DARC, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 109, s. 5-39.
14
Sikorski A., (1977), Uwagi o zastosowaniach statystyki matematycznej w towaroznawstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 90, s. 31-36.
15
Czermiński J., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., (1974), Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym, Wyd. 2, zm. i poszerz.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 355, [1] s.
16
Iwasiewicz A., Sikorski A., (1972), Porównanie dokładności i precyzji metod badawczych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 55, s. 5-22.
17
Sikorski A., (1972), Przyrząd do fotoelektrycznego wyznaczania punktu końcowego miareczkowania, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 55, s. 41-45.
18
Iwasiewicz A., Sikorski A., (1971), Kryteria wyboru i oceny metod badawczych w towaroznawstwie, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 87-97.
19
Czermiński J., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., (1970), Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 236 s.
20
Iwasiewicz A., Sikorski A., Nowak S., (1968), Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 2, "Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe", R. 13, nr 6, s. 251-253.
21
Iwasiewicz A., Sikorski A., Nowak S., (1968), Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 1, "Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe", R. 13, nr 5, s. 204-207.
22
Sikorski A., (1961), Analiza statystyczna wyników bezpośredniego oznaczania tytanu metodą miareczkowania fotometrycznego, Prom. Dymek W., Kraków : , 74 k., [16] k.
23
Sikorski A., (1957), O studiach ekonomicznych w pierwszej polskiej politechnice, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 189-196.
24
Sikorski A., Czyżyński J., (1957), Porównanie metod oznaczenia kwasowości mleka, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 195-214.
25
Iwasiewicz A., Sikora A., Sikorski A., (1957), Możliwości zastąpienia miareczkowej metody oznaczania kwasowości ogólnej wina potencjometrycznym pomiarem pH, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 185-194.
1
@article{artUEK:2168251052,
author = "Stanisław Lis and Andrzej Sikorski",
title = "Analiza deficytu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i głównych czynników go determinujących",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "389",
pages = "5-19",
year = "1992",
}
2
@book{monUEK:2168288987,
author = "Jurand B. Czermiński and Andrzej Iwasiewicz and Zbigniew Paszek and Andrzej Sikorski",
title = "Metody statystyczne dla chemików",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1992",
edition = "Wyd. 2, zm.",
isbn = "83-01-06166-9",
}
3
@book{monUEK:2168345292,
author = "Jurand Czermiński and Andrzej Iwasiewicz and Zbigniew Paszek and Andrzej Sikorski",
title = "Statistical Methods in Applied Chemistry",
adress = "Warszawa; Amsterdam",
publisher = "Polish Scientific Publishers; Elsevier",
year = "1990",
isbn = "83-01-08368-9",
}
4
@book{podUEK:2168345390,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
edition = "Wyd. 2",
}
5
@book{monUEK:2168289017,
author = "Jurand B. Czermiński and Andrzej Iwasiewicz and Zbigniew Paszek and Andrzej Sikorski",
title = "Metody statystyczne dla chemików",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1986",
isbn = "83-01-06166-9",
}
6
@book{podUEK:2168345392,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
edition = "Wyd. 2",
}
7
@book{podUEK:2168345394,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 3",
}
8
@article{artUEK:2168243632,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Janusz Jaworski and Andrzej Sikorski and Jadwiga Stolarczyk and Jan Szumilak and Leopold Zgoda and T. Syryjczyk",
title = "Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "150 (10243)",
pages = "1, 2",
year = "1981",
}
9
@article{artUEK:2168345876,
author = "Andrzej Sikorski and Andrzej Orszagh and Andrzej Kaliński",
title = "Badanie modelu rozgałęzionej makrocząsteczki metodą Monte Carlo",
journal = "Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe",
number = "R. 26, 9",
pages = "335-337",
year = "1981",
}
10
@book{podUEK:2168345388,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
11
@article{artUEK:2168345862,
author = "Helena Mikułowska and Andrzej Sikorski",
title = "Kwalitonomiczna ocena mleka i jego przetworów z punktu widzenia konsumenta",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "2",
pages = "16-17",
year = "1978",
}
12
@book{podUEK:2168345384,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz and and ",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
13
@article{artUEK:2168250374,
author = "Danuta Sybistowicz and Krzesław Stokłosa and Andrzej Sikorski",
title = "System DARC",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "109",
pages = "5-39",
year = "1978",
}
14
@article{artUEK:2168250394,
author = "Andrzej Sikorski",
title = "Uwagi o zastosowaniach statystyki matematycznej w towaroznawstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "90",
pages = "31-36",
year = "1977",
}
15
@book{monUEK:2168264666,
author = "Jurand Czermiński and Andrzej Iwasiewicz and Zbigniew Paszek and Andrzej Sikorski",
title = "Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1974",
edition = "Wyd. 2, zm. i poszerz.",
}
16
@article{artUEK:2168250546,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Andrzej Sikorski",
title = "Porównanie dokładności i precyzji metod badawczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "55",
pages = "5-22",
year = "1972",
}
17
@article{artUEK:2168250608,
author = "Andrzej Sikorski",
title = "Przyrząd do fotoelektrycznego wyznaczania punktu końcowego miareczkowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "55",
pages = "41-45",
year = "1972",
}
18
@article{artUEK:2168345866,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Andrzej Sikorski",
title = "Kryteria wyboru i oceny metod badawczych w towaroznawstwie",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "87-97",
year = "1971",
}
19
@book{monUEK:2168264674,
author = "Jurand Czermiński and Andrzej Iwasiewicz and Zbigniew Paszek and Andrzej Sikorski",
title = "Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1970",
}
20
@article{artUEK:2168324039,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Andrzej Sikorski and Szymon Nowak",
title = "Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 2",
journal = "Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe",
number = "R. 13, 6",
pages = "251-253",
year = "1968",
}
21
@article{artUEK:2168324037,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Andrzej Sikorski and Szymon Nowak",
title = "Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 1",
journal = "Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe",
number = "R. 13, 5",
pages = "204-207",
year = "1968",
}
22
@unpublished{drUEK:2168305045,
author = "Andrzej Sikorski",
title = "Analiza statystyczna wyników bezpośredniego oznaczania tytanu metodą miareczkowania fotometrycznego",
adress = "Kraków",
year = "1961",
}
23
@article{artUEK:2168277981,
author = "Andrzej Sikorski",
title = "O studiach ekonomicznych w pierwszej polskiej politechnice",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "189-196",
year = "1957",
}
24
@article{artUEK:2168278013,
author = "Andrzej Sikorski and Jan Czyżyński",
title = "Porównanie metod oznaczenia kwasowości mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "195-214",
year = "1957",
}
25
@article{artUEK:2168278011,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Alojzy Sikora and Andrzej Sikorski",
title = "Możliwości zastąpienia miareczkowej metody oznaczania kwasowości ogólnej wina potencjometrycznym pomiarem pH",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "185-194",
year = "1957",
}