Publikacje wybranego autora

Sikorski Andrzej

Wydział Towaroznawstwa, Instytut Towaroznawstwa,

1

Autor:
Tytuł:
Metody statystyczne dla chemików
Wydanie:
Wyd. 2, zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992
Opis fizyczny:
446, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-06166-9
Nr:
2168288987
monografia
2

Tytuł:
Analiza deficytu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i głównych czynników go determinujących = The Analysis of the Foreign Trade Deficit of the USA in the 1980s and Its Main Determinants
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 389 (1992) , s. 5-19. - Summ., rez.
Nr:
2168251052
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Statistical Methods in Applied Chemistry
Adres wydawniczy:
Warszawa; Amsterdam: Polish Scientific Publishers; Elsevier, 1990
Opis fizyczny:
XVIII, 493 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08368-9
Nr:
2168345292
monografia
4

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345390
podręcznik
5

Autor:
Tytuł:
Metody statystyczne dla chemików
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
Opis fizyczny:
450, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-06166-9
Nr:
2168289017
monografia
6

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345392
podręcznik
7

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168345394
podręcznik
8

Tytuł:
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981) , s. 1, 2
Nr:
2168243632
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Andrzej Sikorski , Andrzej Orszagh , Andrzej Kaliński
Tytuł:
Badanie modelu rozgałęzionej makrocząsteczki metodą Monte Carlo
Źródło:
Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe. - R. 26, nr 9 (1981) , s. 335-337. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168345876
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168345388
podręcznik
11

Tytuł:
Kwalitonomiczna ocena mleka i jego przetworów z punktu widzenia konsumenta
Źródło:
Przegląd Mleczarski. - nr 2 (1978) , s. 16-17
Nr:
2168345862
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
System DARC = The DARC System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MYSONA]. - nr 109 (1978) , s. 5-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250374
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Nieorganiczna analiza ilościowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345384
podręcznik
14

Tytuł:
Uwagi o zastosowaniach statystyki matematycznej w towaroznawstwie = Notes on the Application of Mathematical Statistics in Merchandise Knowledge
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 90 (1977) , s. 31-36. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250394
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym
Wydanie:
Wyd. 2, zm. i poszerz.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Opis fizyczny:
355, [1] s.: il.; 24 cm
Nr:
2168264666
monografia
16

Tytuł:
Przyrząd do fotoelektrycznego wyznaczania punktu końcowego miareczkowania = A Device for the Photoelectric Determining of the End Point Titration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972) , s. 41-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250608
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Porównanie dokładności i precyzji metod badawczych = Comparison of Accuracy and Precision of Research Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972) , s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250546
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Kryteria wyboru i oceny metod badawczych w towaroznawstwie
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1971) , s. 87-97 - Bibliogr.
Nr:
2168345866
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
Opis fizyczny:
236 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168264674
monografia
20

Tytuł:
Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 2
Źródło:
Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe. - R. 13, nr 6 (1968) , s. 251-253. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168324039
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 1
Źródło:
Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe. - R. 13, nr 5 (1968) , s. 204-207. - Streszcz.
Nr:
2168324037
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Analiza statystyczna wyników bezpośredniego oznaczania tytanu metodą miareczkowania fotometrycznego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1961
Opis fizyczny:
74 k., [16] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/28
Nr:
2168305045
doktorat
23

Tytuł:
O studiach ekonomicznych w pierwszej polskiej politechnice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957) , s. 189-196 - Bibliogr.
Nr:
2168277981
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Możliwości zastąpienia miareczkowej metody oznaczania kwasowości ogólnej wina potencjometrycznym pomiarem pH
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957) , s. 185-194. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168278011
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Porównanie metod oznaczenia kwasowości mleka
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957) , s. 195-214. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168278013
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Metody statystyczne dla chemików / Jurand B. Czermiński, Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SIKORSKI. - Wyd. 2, zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992. - 446, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06166-9
2
Analiza deficytu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i głównych czynników go determinujących = The Analysis of the Foreign Trade Deficit of the USA in the 1980s and Its Main Determinants / Stanisław LIS, Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 389 (1992), s. 5-19. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Statistical Methods in Applied Chemistry / Jurand Czermiński, Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SIKORSKI. - Warszawa; Amsterdam : Polish Scientific Publishers; Elsevier, 1990. - XVIII, 493 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08368-9
4
Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 54 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.
5
Metody statystyczne dla chemików / Jurand B. Czermiński, Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SIKORSKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 450, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06166-9
6
Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 54 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.
7
Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 3. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 61 s. : il. ; 25 cm
8
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. Syryjczyk // Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2. - ISSN 0208-7693
9
Badanie modelu rozgałęzionej makrocząsteczki metodą Monte Carlo / Andrzej SIKORSKI, Andrzej Orszagh, Andrzej Kaliński // Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe. - R. 26, nr 9 (1981), s. 335-337. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0032-2725
10
Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 61 s. : il. ; 25 cm
11
Kwalitonomiczna ocena mleka i jego przetworów z punktu widzenia konsumenta / Helena MIKUŁOWSKA, Andrzej SIKORSKI // Przegląd Mleczarski. - nr 2 (1978), s. 16-17. - ISSN 0478-6599
12
System DARC = The DARC System / Danuta SYBISTOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MYSONA]. - nr 109 (1978), s. 5-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Nieorganiczna analiza ilościowa / Andrzej SIKORSKI, Danuta SYBISTOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 54 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.
14
Uwagi o zastosowaniach statystyki matematycznej w towaroznawstwie = Notes on the Application of Mathematical Statistics in Merchandise Knowledge / Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 90 (1977), s. 31-36. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym / Jurand B. Czermiński, Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SIKORSKI. - Wyd. 2, zm. i poszerz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 355, [1] s. : il. ; 24 cm
16
Przyrząd do fotoelektrycznego wyznaczania punktu końcowego miareczkowania = A Device for the Photoelectric Determining of the End Point Titration / Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972), s. 41-45. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
17
Porównanie dokładności i precyzji metod badawczych = Comparison of Accuracy and Precision of Research Methods / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972), s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
18
Kryteria wyboru i oceny metod badawczych w towaroznawstwie / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKI // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1971), s. 87-97 (1971), s. 87-97. - Bibliogr.
19
Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym / Jurand B. Czermiński, Andrzej IWASIEWICZ, Zbigniew PASZEK, Andrzej SIKORSKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 236 s. : il. ; 24 cm
20
Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 2 / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKI, Szymon NOWAK // Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe. - R. 13, nr 6 (1968), s. 251-253. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0032-2725
21
Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 1 / Andrzej IWASIEWICZ, Andrzej SIKORSKI, Szymon NOWAK // Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe. - R. 13, nr 5 (1968), s. 204-207. - Streszcz. - ISSN 0032-2725
22
Analiza statystyczna wyników bezpośredniego oznaczania tytanu metodą miareczkowania fotometrycznego / Andrzej SIKORSKI ; Promotor: Wojciech DYMEK. - Kraków, 1961. - 74 k., [16] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
O studiach ekonomicznych w pierwszej polskiej politechnice / Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 189-196. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
24
Możliwości zastąpienia miareczkowej metody oznaczania kwasowości ogólnej wina potencjometrycznym pomiarem pH / Andrzej IWASIEWICZ, Alojzy Sikora, Andrzej SIKORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 185-194. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
25
Porównanie metod oznaczenia kwasowości mleka / Andrzej SIKORSKI, Jan CZYŻYŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 195-214. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
1
Czermiński J., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., (1992), Metody statystyczne dla chemików, Wyd. 2, zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 446, [1] s.
2
Lis S., Sikorski A., (1992), Analiza deficytu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i głównych czynników go determinujących, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 389, s. 5-19.
3
Czermiński J., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., (1990), Statistical Methods in Applied Chemistry, Warszawa : Polish Scientific Publishers ; Amsterdam : Elsevier, XVIII, 493 s.
4
Sikorski A., Sybistowicz D., (1987), Nieorganiczna analiza ilościowa: wprowadzenie, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 s.
5
Czermiński J., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., (1986), Metody statystyczne dla chemików, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 450, [2] s.
6
Sikorski A., Sybistowicz D., (1986), Nieorganiczna analiza ilościowa: wprowadzenie, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 s.
7
Sikorski A., Sybistowicz D., (1984), Nieorganiczna analiza ilościowa: metody oznaczeń, Wyd. 3Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
8
Iwasiewicz A., Jaworski J., Sikorski A., Stolarczyk J., Szumilak J., Zgoda L., Syryjczyk T., (1981), Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi, "Gazeta Krakowska", nr 150 (10243), s. 1, 2.
9
Sikorski A., Orszagh A., Kaliński A., (1981), Badanie modelu rozgałęzionej makrocząsteczki metodą Monte Carlo, "Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe", R. 26, nr 9, s. 335-337.
10
Sikorski A., Sybistowicz D., (1979), Nieorganiczna analiza ilościowa: metody oznaczeń, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
11
Mikułowska H., Sikorski A., (1978), Kwalitonomiczna ocena mleka i jego przetworów z punktu widzenia konsumenta, "Przegląd Mleczarski", nr 2, s. 16-17.
12
Sybistowicz D., Stokłosa K., Sikorski A., (1978), System DARC, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 109, s. 5-39.
13
Sikorski A., Sybistowicz D., (1978), Nieorganiczna analiza ilościowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 s.
14
Sikorski A., (1977), Uwagi o zastosowaniach statystyki matematycznej w towaroznawstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 90, s. 31-36.
15
Czermiński J., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., (1974), Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym, Wyd. 2, zm. i poszerz.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 355, [1] s.
16
Sikorski A., (1972), Przyrząd do fotoelektrycznego wyznaczania punktu końcowego miareczkowania, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 55, s. 41-45.
17
Iwasiewicz A., Sikorski A., (1972), Porównanie dokładności i precyzji metod badawczych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 55, s. 5-22.
18
Iwasiewicz A., Sikorski A., (1971), Kryteria wyboru i oceny metod badawczych w towaroznawstwie, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 87-97.
19
Czermiński J., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., (1970), Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 236 s.
20
Iwasiewicz A., Sikorski A., Nowak S., (1968), Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 2, "Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe", R. 13, nr 6, s. 251-253.
21
Iwasiewicz A., Sikorski A., Nowak S., (1968), Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 1, "Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe", R. 13, nr 5, s. 204-207.
22
Sikorski A., (1961), Analiza statystyczna wyników bezpośredniego oznaczania tytanu metodą miareczkowania fotometrycznego, Prom. Dymek W., Kraków : , 74 k., [16] k.
23
Sikorski A., (1957), O studiach ekonomicznych w pierwszej polskiej politechnice, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 189-196.
24
Iwasiewicz A., Sikora A., Sikorski A., (1957), Możliwości zastąpienia miareczkowej metody oznaczania kwasowości ogólnej wina potencjometrycznym pomiarem pH, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 185-194.
25
Sikorski A., Czyżyński J., (1957), Porównanie metod oznaczenia kwasowości mleka, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 195-214.
1
@book{UEK:2168288987,
author = "Jurand B. Czermiński and Andrzej Iwasiewicz and Zbigniew Paszek and Andrzej Sikorski",
title = "Metody statystyczne dla chemików",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1992",
edition = "Wyd. 2, zm.",
isbn = "83-01-06166-9",
}
2
@article{UEK:2168251052,
author = "Stanisław Lis and Andrzej Sikorski",
title = "Analiza deficytu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych i głównych czynników go determinujących",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "389",
pages = "5-19",
year = "1992",
}
3
@book{UEK:2168345292,
author = "Jurand Czermiński and Andrzej Iwasiewicz and Zbigniew Paszek and Andrzej Sikorski",
title = "Statistical Methods in Applied Chemistry",
adress = "Warszawa; Amsterdam",
publisher = "Polish Scientific Publishers; Elsevier",
year = "1990",
isbn = "83-01-08368-9",
}
4
@book{UEK:2168345390,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
edition = "Wyd. 2",
}
5
@book{UEK:2168289017,
author = "Jurand B. Czermiński and Andrzej Iwasiewicz and Zbigniew Paszek and Andrzej Sikorski",
title = "Metody statystyczne dla chemików",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1986",
isbn = "83-01-06166-9",
}
6
@book{UEK:2168345392,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
edition = "Wyd. 2",
}
7
@book{UEK:2168345394,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 3",
}
8
@article{UEK:2168243632,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Janusz Jaworski and Andrzej Sikorski and Jadwiga Stolarczyk and Jan Szumilak and Leopold Zgoda and T. Syryjczyk",
title = "Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "150 (10243)",
pages = "1, 2",
year = "1981",
}
9
@article{UEK:2168345876,
author = "Andrzej Sikorski and Andrzej Orszagh and Andrzej Kaliński",
title = "Badanie modelu rozgałęzionej makrocząsteczki metodą Monte Carlo",
journal = "Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe",
number = "R. 26, 9",
pages = "335-337",
year = "1981",
}
10
@book{UEK:2168345388,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa : metody oznaczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
11
@article{UEK:2168345862,
author = "Helena Mikułowska and Andrzej Sikorski",
title = "Kwalitonomiczna ocena mleka i jego przetworów z punktu widzenia konsumenta",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "2",
pages = "16-17",
year = "1978",
}
12
@article{UEK:2168250374,
author = "Danuta Sybistowicz and Krzesław Stokłosa and Andrzej Sikorski",
title = "System DARC",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "109",
pages = "5-39",
year = "1978",
}
13
@book{UEK:2168345384,
author = "Andrzej Sikorski and Danuta Sybistowicz and and ",
title = "Nieorganiczna analiza ilościowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
14
@article{UEK:2168250394,
author = "Andrzej Sikorski",
title = "Uwagi o zastosowaniach statystyki matematycznej w towaroznawstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "90",
pages = "31-36",
year = "1977",
}
15
@book{UEK:2168264666,
author = "Jurand Czermiński and Andrzej Iwasiewicz and Zbigniew Paszek and Andrzej Sikorski",
title = "Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1974",
edition = "Wyd. 2, zm. i poszerz.",
}
16
@article{UEK:2168250608,
author = "Andrzej Sikorski",
title = "Przyrząd do fotoelektrycznego wyznaczania punktu końcowego miareczkowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "55",
pages = "41-45",
year = "1972",
}
17
@article{UEK:2168250546,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Andrzej Sikorski",
title = "Porównanie dokładności i precyzji metod badawczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "55",
pages = "5-22",
year = "1972",
}
18
@article{UEK:2168345866,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Andrzej Sikorski",
title = "Kryteria wyboru i oceny metod badawczych w towaroznawstwie",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "87-97",
year = "1971",
}
19
@book{UEK:2168264674,
author = "Jurand Czermiński and Andrzej Iwasiewicz and Zbigniew Paszek and Andrzej Sikorski",
title = "Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1970",
}
20
@article{UEK:2168324039,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Andrzej Sikorski and Szymon Nowak",
title = "Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 2",
journal = "Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe",
number = "R. 13, 6",
pages = "251-253",
year = "1968",
}
21
@article{UEK:2168324037,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Andrzej Sikorski and Szymon Nowak",
title = "Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne polietylenu wysokociśnieniowego jako funkcja początkowego przekroju poprzecznego kształtek pomiarowych i prędkości rozciągania. Cz. 1",
journal = "Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe",
number = "R. 13, 5",
pages = "204-207",
year = "1968",
}
22
@unpublished{UEK:2168305045,
author = "Andrzej Sikorski",
title = "Analiza statystyczna wyników bezpośredniego oznaczania tytanu metodą miareczkowania fotometrycznego",
adress = "Kraków",
year = "1961",
}
23
@article{UEK:2168277981,
author = "Andrzej Sikorski",
title = "O studiach ekonomicznych w pierwszej polskiej politechnice",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "189-196",
year = "1957",
}
24
@article{UEK:2168278011,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Alojzy Sikora and Andrzej Sikorski",
title = "Możliwości zastąpienia miareczkowej metody oznaczania kwasowości ogólnej wina potencjometrycznym pomiarem pH",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "185-194",
year = "1957",
}
25
@article{UEK:2168278013,
author = "Andrzej Sikorski and Jan Czyżyński",
title = "Porównanie metod oznaczenia kwasowości mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "195-214",
year = "1957",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID