Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Knowledge-Intensive Services Development in the EU : Forecasts for Selected Countries and Implications for Poland
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 7, nr 2 (2019) , s. 101-118. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research has been co-financed from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics, as part of subsidies for maintaining research potential.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168336845
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-19
Tytuł:
Determinatives of Employment Changes in the Polish Service Sector Between 2005 and 2017
Źródło:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 519-534. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 17)
ISBN:
978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168327705
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Model IS-LM
Źródło:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 54-60
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319895
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Rynek pieniądza
Źródło:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 47-53
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319893
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wpływ polityki fiskalnej na poziom nierówności dochodowych w państwach Unii Europejskiej
Źródło:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. Andrzej SZOPA, Michał THLON - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 47-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
Nr:
2168313885
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego
Źródło:
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 67-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 050/WE-KTE/01/2015/S/5050.
ISBN:
978-83-942651-6-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168304821
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Redystrybucja dochodów a nierówności dochodowe w Polsce w latach 2005-2013 = A Redistribution of Income and Income Inequality in Poland, in the Years 2005-2013
Źródło:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 103-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299713
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Polityka energetyczna Polski w warunkach pokryzysowych
Źródło:
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 117-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 050/WE-KTE/01/2015/S/5050.
ISBN:
978-83-942651-6-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168304829
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Źródła zadłużenia w państwach strefy euro w świetle teorii ekonomii = Causes of Debt in the Eurozone Countries in Accordance with the Theory of Economics
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 37, t. 2 (2014) , s. 57-66. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 826)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297187
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Redystrybucja dochodów a nierówności dochodowe i dobrobyt społeczny w Polsce w latach 2005-2013
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 22-42. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302427
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Źródła zadłużenia w państwach strefy euro w świetle teorii ekonomii
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 6-22 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288319
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Emisja gazów cieplarnianych w regionach Polski w latach 2008-2012 - analiza porównawcza
Źródło:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. Katarzyna TARNAWSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 52-73
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168232080
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Zależność między produkcją i bezrobociem w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 30-42
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266632
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Stan i perspektywy polskiego przemysłu paliwowo-energetycznego
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[162]-20[182] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265134
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Rzeczywista emisja a przydział uprawnień do emisji CO2 w latach 2008-2012 - ujęcie regionalne = CO2 Emission and Allocation of CO2 Emissions Allowances in Years 2008-2012 - a Region al Approach
Źródło:
Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011) , s. 113-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235646
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Potencjalny wpływ kryzysu gospodarczego na zmienne nominalne i realne
Źródło:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. Zofia DACH - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 74-83
ISBN:
978-83-264-1486-2
Nr:
2168222206
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Wiedza jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego = A Knowledge as a Facor of Economic Growth and Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 323-337. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235334
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Nierówności dochodowe w gospodarce polskiej w okresie transformacji
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 109-120
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164889031
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Prawo Okuna w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna / red. Walentyna Kwiatkowska, Eugeniusz Kwiatkowski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 263-272 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-383-2
Nr:
2165615882
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Potencjalny wpływ kryzysu gospodarczego na zmienne nominalne i realne
Źródło:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH2010, s. 55-66
Sygnatura:
NP-743/Magazyn
Nr:
2168282115
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Teoretyczne aspekty integracji walutowej Polski ze strefą euro
Źródło:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2009, s. 6-40
Sygnatura:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234226
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Konferencja:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa, Polska, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Tytuł:
Analiza zmian struktury produkcji przemysłowej w gospodarce polskiej w latach 1995-2005
Źródło:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 8], GOW - wyzwanie dla Polski / red. Joanna Kotowicz-Jawor - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 445-461. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-29-3
Nr:
51363
rozdział w materiałach konferencyjnych
23

Tytuł:
Czy globalizaja powoduje "równanie w dół"?
Źródło:
Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 7-17 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-88-9
Nr:
2164951573
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Analiza nierówności dochodowych w państwach Unii Europejskiej = The Analysis of Income Inequalities in the EU Countries
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 138-144. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50609
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Rola neoliberalizmu w kształtowaniu instytucji w gospodarce Stanów Zjednoczonych
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 241-254 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 4)
ISBN:
978-83-7252-444-7
Nr:
51325
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Ukrainian Investments in Poland in Years 2004-2007
Źródło:
Economics & Sociology. - vol 1, nr 1 (2008) , s. 26-30. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321209
artykuł w czasopiśmie
27

Konferencja:
V Zjazd Katedr Ekonomii "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, Polska, od 2008-06-02 do 2008-06-04
Tytuł:
Analiza zmian struktury zatrudnienia w przemyśle polskim w latach 1995-2005
Źródło:
Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii / red. Grażyna Maniak - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 78-88 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-58-2
Nr:
2165820043
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Tytuł:
Społeczna gospodarka rynkowa w świetle sprawiedliwości społecznej
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK2008, s. 103-129
Sygnatura:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219452
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Analiza struktury zatrudnienia w gospodarce polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej = Analysis of the Employment Structure of the Polish Economy Compared to Other European Union Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 793 (2008) , s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50305
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Zmiany struktury polskiego przemysłu w procesie integracji ekonomicznej z Unia Europejską
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
227 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-40
Nr:
52579
doktorat
31

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Tytuł:
Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-2002
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 165-166. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218142
varia
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Stopień konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego na rynku Unii Europejskiej = The Competitiveness of the Polish Chemicals Industry on the European Union Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003) , s. 77-94. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223728
artykuł w czasopiśmie
33

Konferencja:
Konferencja "Transformacja - Integracja - Globalizacja" w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Tytuł:
Przyczyny bezrobocia strukturalnego w Polsce w okresie transformacji - na przykładzie górnictwa węgla kamiennego
Źródło:
Konferencja "Transformacja - Integracja - Globalizacja" w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : w dniach 15-16 maja 2003 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie2003, s. 1-14. - Na stronie znajdują się referaty, które nie zostały ujęte w publikacji książkowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168266472
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Knowledge-Intensive Services Development in the EU : Forecasts for Selected Countries and Implications for Poland / Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ, Piotr KLIMCZYK, Agnieszka WITOŃ // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 2 (2019), s. 101-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/494. - ISSN 2353-883X
2
Determinatives of Employment Changes in the Polish Service Sector Between 2005 and 2017 / Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ, Piotr KLIMCZYK, Agnieszka WITOŃ // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 17). - S. 519-534. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf
3
Model IS-LM / Piotr KLIMCZYK // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 54-60. - ISBN 978-83-7252-742-4
4
Rynek pieniądza / Piotr KLIMCZYK // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 47-53. - ISBN 978-83-7252-742-4
5
Wpływ polityki fiskalnej na poziom nierówności dochodowych w państwach Unii Europejskiej / Piotr KLIMCZYK // W: Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - S. 47-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946335-0-9
6
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego / Piotr KLIMCZYK // W: Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line] / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 67-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-6-8. - Pełny tekst: http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf
7
Redystrybucja dochodów a nierówności dochodowe w Polsce w latach 2005-2013 = A Redistribution of Income and Income Inequality in Poland, in the Years 2005-2013 / Piotr KLIMCZYK // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 103-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
8
Polityka energetyczna Polski w warunkach pokryzysowych / Piotr KLIMCZYK // W: Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line] / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 117-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-6-8. - Pełny tekst: http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf
9
Źródła zadłużenia w państwach strefy euro w świetle teorii ekonomii = Causes of Debt in the Eurozone Countries in Accordance with the Theory of Economics / Piotr KLIMCZYK // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 826). - nr 37, t. 2 (2014), s. 57-66. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t2-57.pdf. - ISSN 2080-4881
10
Redystrybucja dochodów a nierówności dochodowe i dobrobyt społeczny w Polsce w latach 2005-2013 / Piotr KLIMCZYK // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2014), s. 22-42. - Streszcz. - Bibliogr.
11
Źródła zadłużenia w państwach strefy euro w świetle teorii ekonomii / Piotr KLIMCZYK // W: Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2013), s. 6-22. - Bibliogr.
12
Emisja gazów cieplarnianych w regionach Polski w latach 2008-2012 - analiza porównawcza / Piotr KLIMCZYK, Janusz ROSIEK, Gabriela WRONOWSKA // W: Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 52-73. - ISBN 978-83-7641-618-2
13
Zależność między produkcją i bezrobociem w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej / Piotr KLIMCZYK // W: Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - (2012), s. 30-42
14
Stan i perspektywy polskiego przemysłu paliwowo-energetycznego / Piotr KLIMCZYK // W: Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH. - (2011), s. 1[162]-20[182]. - Bibliogr.
15
Rzeczywista emisja a przydział uprawnień do emisji CO2 w latach 2008-2012 - ujęcie regionalne = CO2 Emission and Allocation of CO2 Emissions Allowances in Years 2008-2012 - a Region al Approach / Piotr KLIMCZYK, Gabriela WRONOWSKA // Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011), s. 113-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-4461
16
Potencjalny wpływ kryzysu gospodarczego na zmienne nominalne i realne / Piotr KLIMCZYK // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - S. 74-83. - ISBN 978-83-264-1486-2
17
Wiedza jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego = A Knowledge as a Facor of Economic Growth and Development / Gabriela WRONOWSKA, Piotr KLIMCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 597). - nr 57 (2010), s. 323-337. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
18
Nierówności dochodowe w gospodarce polskiej w okresie transformacji / Piotr KLIMCZYK // W: Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 109-120. - ISBN 978-83-7526-716-7
19
Prawo Okuna w warunkach kryzysu gospodarczego / Piotr KLIMCZYK, Gabriela WRONOWSKA // W: Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna / red. Walentyna Kwiatkowska, Eugeniusz Kwiatkowski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 263-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-383-2
20
Potencjalny wpływ kryzysu gospodarczego na zmienne nominalne i realne / Piotr KLIMCZYK // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH. - (2010), s. 55-66
21
Teoretyczne aspekty integracji walutowej Polski ze strefą euro / Dorota KUDER, Piotr KLIMCZYK // W: Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2009), s. 6-40
22
Analiza zmian struktury produkcji przemysłowej w gospodarce polskiej w latach 1995-2005 / Stanisław LIS, Piotr KLIMCZYK // W: VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 8], GOW - wyzwanie dla Polski / red. nauk. Joanna Kotowicz-Jawor. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 445-461. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-29-3
23
Czy globalizaja powoduje "równanie w dół"? / Adrian SOLEK, Piotr KLIMCZYK // W: Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. - S. 7-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-88-9
24
Analiza nierówności dochodowych w państwach Unii Europejskiej = The Analysis of Income Inequalities in the EU Countries / Piotr KLIMCZYK, Adrian SOLEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 138-144. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
25
Rola neoliberalizmu w kształtowaniu instytucji w gospodarce Stanów Zjednoczonych / Dorota KUDER, Piotr KLIMCZYK // W: Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 4). - S. 241-254. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-444-7
26
Ukrainian Investments in Poland in Years 2004-2007 / Piotr KLIMCZYK // Economics & Sociology. - vol 1, nr 1 (2008), s. 26-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171491674. - ISSN 2071-789X
27
Analiza zmian struktury zatrudnienia w przemyśle polskim w latach 1995-2005 / Piotr KLIMCZYK // W: Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii / red. nauk. Grażyna Maniak. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 78-88. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-58-2
28
Społeczna gospodarka rynkowa w świetle sprawiedliwości społecznej / Piotr KLIMCZYK, Katarzyna TARNAWSKA // W: Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - (2008), s. 103-129
29
Analiza struktury zatrudnienia w gospodarce polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej = Analysis of the Employment Structure of the Polish Economy Compared to Other European Union Countries / Piotr KLIMCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008), s. 17-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162625396. - ISSN 1898-6447
30
Zmiany struktury polskiego przemysłu w procesie integracji ekonomicznej z Unia Europejską / Piotr KLIMCZYK ; Promotor: Stanisław LIS. - Kraków, 2006. - 227 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-2002 / Piotr KLIMCZYK, Gabriela WRONOWSKA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 165-166. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
32
Stopień konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego na rynku Unii Europejskiej = The Competitiveness of the Polish Chemicals Industry on the European Union Market / Piotr KLIMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003), s. 77-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16225. - ISSN 0208-7944
33
Przyczyny bezrobocia strukturalnego w Polsce w okresie transformacji - na przykładzie górnictwa węgla kamiennego / Gabriela WRONOWSKA, Piotr KLIMCZYK // W: Konferencja "Transformacja - Integracja - Globalizacja" w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : w dniach 15-16 maja 2003 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie [on-line]. - (2003), s. 1-14. - Na stronie znajdują się referaty, które nie zostały ujęte w publikacji książkowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ae.krakow.pl/~ekte/konf/klimcz.doc
1
Godlewska-Dzioboń B., Klimczyk P., Witoń A., (2019), Knowledge-Intensive Services Development in the EU : Forecasts for Selected Countries and Implications for Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 7, nr 2, s. 101-118; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/494
2
Godlewska-Dzioboń B., Klimczyk P., Witoń A., (2018), Determinatives of Employment Changes in the Polish Service Sector Between 2005 and 2017. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 17), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 519-534.
3
Klimczyk P., (2017), Model IS-LM. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 54-60.
4
Klimczyk P., (2017), Rynek pieniądza. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47-53.
5
Klimczyk P., (2016), Wpływ polityki fiskalnej na poziom nierówności dochodowych w państwach Unii Europejskiej. [W:] Szopa A., Thlon M. (red.), Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., s. 47-60.
6
Klimczyk P., (2015), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Szopa A., Zamora P. (red.), Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 67-80.
7
Klimczyk P., (2015), Redystrybucja dochodów a nierówności dochodowe w Polsce w latach 2005-2013. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 103-112.
8
Klimczyk P., (2015), Polityka energetyczna Polski w warunkach pokryzysowych. [W:] Szopa A., Zamora P. (red.), Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 117-136.
9
Klimczyk P., (2014), Źródła zadłużenia w państwach strefy euro w świetle teorii ekonomii, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 37, t. 2, s. 57-66; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t2-57.pdf
10
Klimczyk P., (2014), Redystrybucja dochodów a nierówności dochodowe i dobrobyt społeczny w Polsce w latach 2005-2013. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, s. 22-42.
11
Klimczyk P., (2013), Źródła zadłużenia w państwach strefy euro w świetle teorii ekonomii. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, s. 6-22.
12
Klimczyk P., Rosiek J., Wronowska G., (2012), Emisja gazów cieplarnianych w regionach Polski w latach 2008-2012 - analiza porównawcza. [W:] Tarnawska K. (red.), Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów, Warszawa : Difin, s. 52-73.
13
Klimczyk P., (2012), Zależność między produkcją i bezrobociem w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, s. 30-42.
14
Klimczyk P., (2011), Stan i perspektywy polskiego przemysłu paliwowo-energetycznego. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski, s. 1[162]-20[182].
15
Klimczyk P., Wronowska G., (2011), Rzeczywista emisja a przydział uprawnień do emisji CO2 w latach 2008-2012 - ujęcie regionalne, "Biblioteka Regionalisty", nr 11, s. 113-129.
16
Klimczyk P., (2011), Potencjalny wpływ kryzysu gospodarczego na zmienne nominalne i realne. [W:] Dach Z. (red.), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 74-83.
17
Wronowska G., Klimczyk P., (2010), Wiedza jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 323-337; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
18
Klimczyk P., (2010), Nierówności dochodowe w gospodarce polskiej w okresie transformacji. [W:] Włodarczyk R. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 109-120.
19
Klimczyk P., Wronowska G., (2010), Prawo Okuna w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Kwiatkowska W., Kwiatkowski E. (red.), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 263-272.
20
Klimczyk P., (2010), Potencjalny wpływ kryzysu gospodarczego na zmienne nominalne i realne. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza, s. 55-66.
21
Kuder D., Klimczyk P., (2009), Teoretyczne aspekty integracji walutowej Polski ze strefą euro. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, s. 6-40.
22
Lis S., Klimczyk P., (2009), Analiza zmian struktury produkcji przemysłowej w gospodarce polskiej w latach 1995-2005. [W:] Kotowicz-Jawor J. (red.), VIII Kongres Ekonomistów Polskich, [T. 8], GOW - wyzwanie dla Polski, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 445-461.
23
Solek A., Klimczyk P., (2009), Czy globalizaja powoduje "równanie w dół"?. [W:] Kopycińska D. (red.), Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 7-17.
24
Klimczyk P., Solek A., (2009), Analiza nierówności dochodowych w państwach Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 138-144.
25
Kuder D., Klimczyk P., (2009), Rola neoliberalizmu w kształtowaniu instytucji w gospodarce Stanów Zjednoczonych. [W:] Lis S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 4), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 241-254.
26
Klimczyk P., (2008), Ukrainian Investments in Poland in Years 2004-2007, "Economics & Sociology", vol 1, nr 1, s. 26-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171491674
27
Klimczyk P., (2008), Analiza zmian struktury zatrudnienia w przemyśle polskim w latach 1995-2005. [W:] Maniak G. (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 78-88.
28
Klimczyk P., Tarnawska K., (2008), Społeczna gospodarka rynkowa w świetle sprawiedliwości społecznej. [W:] Adamczyk A. (kierownik tematu), Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, s. 103-129.
29
Klimczyk P., (2008), Analiza struktury zatrudnienia w gospodarce polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 793, s. 17-28; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625396
30
Klimczyk P., (2006), Zmiany struktury polskiego przemysłu w procesie integracji ekonomicznej z Unia Europejską, Prom. Lis S., Kraków : , 227 k.
31
Klimczyk P., Wronowska G., (2004), Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-2002. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 165-166.
32
Klimczyk P., (2003), Stopień konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego na rynku Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 77-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/16225
33
Wronowska G., Klimczyk P., (2003), Przyczyny bezrobocia strukturalnego w Polsce w okresie transformacji - na przykładzie górnictwa węgla kamiennego. [W:] Konferencja "Transformacja - Integracja - Globalizacja" w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : w dniach 15-16 maja 2003 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie [on-line], s. 1-14.
1
@article{UEK:2168336845,
author = "Bianka Godlewska-Dzioboń and Piotr Klimczyk and Agnieszka Witoń",
title = "Knowledge-Intensive Services Development in the EU : Forecasts for Selected Countries and Implications for Poland",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 7, 2",
pages = "101-118",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2019.070206},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/494},
}
2
@inbook{UEK:2168327705,
author = "Bianka Godlewska-Dzioboń and Piotr Klimczyk and Agnieszka Witoń",
title = "Determinatives of Employment Changes in the Polish Service Sector Between 2005 and 2017",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "519-534",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2018",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5",
}
3
@inbook{UEK:2168319895,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Model IS-LM",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "54-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
4
@inbook{UEK:2168319893,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Rynek pieniądza",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "47-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
5
@inbook{UEK:2168313885,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Wpływ polityki fiskalnej na poziom nierówności dochodowych w państwach Unii Europejskiej",
booktitle = "Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej",
pages = "47-60",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-946335-0-9",
}
6
@inbook{UEK:2168304821,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka",
pages = "67-80",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf},
isbn = "978-83-942651-6-8",
}
7
@inbook{UEK:2168299713,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Redystrybucja dochodów a nierówności dochodowe w Polsce w latach 2005-2013",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "103-112",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
8
@inbook{UEK:2168304829,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Polityka energetyczna Polski w warunkach pokryzysowych",
booktitle = "Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka",
pages = "117-136",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf},
isbn = "978-83-942651-6-8",
}
9
@article{UEK:2168297187,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Źródła zadłużenia w państwach strefy euro w świetle teorii ekonomii",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "37, t. 2",
pages = "57-66",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t2-57.pdf},
issn = "1640-6818",
}
10
@unpublished{UEK:2168302427,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Redystrybucja dochodów a nierówności dochodowe i dobrobyt społeczny w Polsce w latach 2005-2013",
booktitle = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
pages = "22-42",
year = "2014",
}
11
@unpublished{UEK:2168288319,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Źródła zadłużenia w państwach strefy euro w świetle teorii ekonomii",
booktitle = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
pages = "6-22",
year = "2013",
}
12
@inbook{UEK:2168232080,
author = "Piotr Klimczyk and Janusz Rosiek and Gabriela Wronowska",
title = "Emisja gazów cieplarnianych w regionach Polski w latach 2008-2012 - analiza porównawcza",
booktitle = "Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów",
pages = "52-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-618-2",
}
13
@unpublished{UEK:2168266632,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Zależność między produkcją i bezrobociem w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej",
booktitle = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
pages = "30-42",
year = "2012",
}
14
@unpublished{UEK:2168265134,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Stan i perspektywy polskiego przemysłu paliwowo-energetycznego",
booktitle = "Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski",
pages = "1[162]-20[182]",
year = "2011",
}
15
@article{UEK:2168235646,
author = "Piotr Klimczyk and Gabriela Wronowska",
title = "Rzeczywista emisja a przydział uprawnień do emisji CO2 w latach 2008-2012 - ujęcie regionalne",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "11",
pages = "113-129",
year = "2011",
}
16
@inbook{UEK:2168222206,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Potencjalny wpływ kryzysu gospodarczego na zmienne nominalne i realne",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka",
pages = "74-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1486-2",
}
17
@article{UEK:2168235334,
author = "Gabriela Wronowska and Piotr Klimczyk",
title = "Wiedza jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "323-337",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf},
issn = "1640-6818",
}
18
@inbook{UEK:2164889031,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Nierówności dochodowe w gospodarce polskiej w okresie transformacji",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "109-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
19
@inbook{UEK:2165615882,
author = "Piotr Klimczyk and Gabriela Wronowska",
title = "Prawo Okuna w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna",
pages = "263-272",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-383-2",
}
20
@unpublished{UEK:2168282115,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Potencjalny wpływ kryzysu gospodarczego na zmienne nominalne i realne",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza",
pages = "55-66",
year = "2010",
}
21
@unpublished{UEK:2168234226,
author = "Dorota Kuder and Piotr Klimczyk",
title = "Teoretyczne aspekty integracji walutowej Polski ze strefą euro",
booktitle = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "6-40",
year = "2009",
}
22
@inbook{UEK:51363,
author = "Stanisław Lis and Piotr Klimczyk",
title = "Analiza zmian struktury produkcji przemysłowej w gospodarce polskiej w latach 1995-2005",
booktitle = "VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 8], GOW - wyzwanie dla Polski ",
pages = "445-461",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-88700-29-3",
}
23
@inbook{UEK:2164951573,
author = "Adrian Solek and Piotr Klimczyk",
title = "Czy globalizaja powoduje równanie w dół?",
booktitle = "Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata",
pages = "7-17",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-60903-88-9",
}
24
@article{UEK:50609,
author = "Piotr Klimczyk and Adrian Solek",
title = "Analiza nierówności dochodowych w państwach Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "138-144",
adress = "",
year = "2009",
}
25
@inbook{UEK:51325,
author = "Dorota Kuder and Piotr Klimczyk",
title = "Rola neoliberalizmu w kształtowaniu instytucji w gospodarce Stanów Zjednoczonych",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych",
pages = "241-254",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-444-7",
}
26
@article{UEK:2168321209,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Ukrainian Investments in Poland in Years 2004-2007",
journal = "Economics & Sociology",
number = "vol 1, 1",
pages = "26-30",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171491674},
}
27
@inbook{UEK:2165820043,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Analiza zmian struktury zatrudnienia w przemyśle polskim w latach 1995-2005",
booktitle = "Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii",
pages = "78-88",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-60903-58-2",
}
28
@unpublished{UEK:2168219452,
author = "Piotr Klimczyk and Katarzyna Tarnawska",
title = "Społeczna gospodarka rynkowa w świetle sprawiedliwości społecznej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
pages = "103-129",
year = "2008",
}
29
@article{UEK:50305,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Analiza struktury zatrudnienia w gospodarce polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "793",
pages = "17-28",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162625396},
}
30
@unpublished{UEK:52579,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Zmiany struktury polskiego przemysłu w procesie integracji ekonomicznej z Unia Europejską",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
31
@misc{UEK:2168218142,
author = "Piotr Klimczyk and Gabriela Wronowska",
title = "Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-2002",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "165-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
32
@article{UEK:2168223728,
author = "Piotr Klimczyk",
title = "Stopień konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego na rynku Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "77-94",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16225},
}
33
@inbook{UEK:2168266472,
author = "Gabriela Wronowska and Piotr Klimczyk",
title = "Przyczyny bezrobocia strukturalnego w Polsce w okresie transformacji - na przykładzie górnictwa węgla kamiennego",
booktitle = "Konferencja "Transformacja - Integracja - Globalizacja" w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : w dniach 15-16 maja 2003 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "1-14",
year = "2003",
url = {http://www.ae.krakow.pl/~ekte/konf/klimcz.doc},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID