Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Ekoinnowacje i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw = Eco-innovation and its Impact on the Competitiveness of Enterprises
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018) , s. 57-69. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331303
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
The European Energy Policy and its Influence on the Diversification of the Fuel Market
Źródło:
Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017, s. 173-186. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This chapter is a part of research project No. 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 entitled "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" (International competitiveness from the macro, meso and micro perspectives) financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
ISBN:
978-953-346-044-4
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168319313
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Działalność naukowa i dydaktyczno-organizacyjna Profesora Stanisława Wydymusa
Źródło:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 9-12
ISBN:
978-83-65262-15-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168319639
varia
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Rola polityki klimatycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The Role of Climate Policy in Shaping the Security Energy European Union Square
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 217-234. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE-KHZ/ 01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313969
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Ceremonia wręczenia dyplomów Absolwentom Handlu Zagranicznego
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 48-49. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322295
varia
6

Tytuł:
Rola rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw = The Role of Sustainable Development in Shaping the Competitiveness of Enterprises
Źródło:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 215-226. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Ten rozdział powstał w ramach projektu nr 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 pt. "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168319683
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Determinanty i bariery rozwoju krajów rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 41-69 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
Nr:
2168309559
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 230-261 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283087
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 200-229
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289143
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 196-217 - Bibliogr.
Program badawczy:
Książka zrealizowana w ramach Badań Statutowych UEK Kraków - temat 42/KHZ/1/2012/S/042
ISBN:
978-83-7641-857-5
Nr:
2168258096
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 186-208 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266938
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 11-34 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222310
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, zespół badawczy: Elżbieta BOMBIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka GŁODOWSKA, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Marek MACIEJEWSKI, Anita MODRZEJEWSKA, Bożena PERA, Wojciech ZYSK2010, s. 6-22 - Bibliogr.
Program badawczy:
74/KHZ/1/2010/S/572
Sygnatura:
NP-804/Magazyn
Nr:
2168318629
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Latynoamerykański model integracji gospodarczej i jego wpływ na wymianę handlową
Źródło:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2009, s. 73-86 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1322/Magazyn
Nr:
2168214085
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Procesy integracyjne Ameryki Łacińskiej i ich wpływ na handel międzynarodowy
Źródło:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 133-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-7-0
Nr:
2165615584
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
Źródło:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2008, s. 108-122 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165075340
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Wpływ polityki ekologicznej krajów na konkurencyjność korporacji międzynarodowych = The Impact of Countries' Environmental Policies on the Competitiveness of Multinational Corporations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 73-87. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50827
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Komunikacja
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [346]-402
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165807474
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [16]-42
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165795380
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
20

Autor:
Klima Stanisława , Gwóźdź Jacek
Tytuł:
Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The European Union's Energy Security Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004) , s. 65-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219494
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia dotyczące międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
Źródło:
Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 / kier. Stanisław WYDYMUS2003, s. 6-15
Sygnatura:
NP-905/1/Magazyn
Nr:
2168266062
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Regionalne aspekty ekorozwoju = Regional Aspects of Eco-development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 575 (2002) , s. 105-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225420
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej
Źródło:
Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS2002, s. 34-40
Sygnatura:
NP-822/Magazyn
Nr:
2168265530
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 252-259
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168225944
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Telekomunikacja satelitarna
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 370-371
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168253212
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Telefonia
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 364-366
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168253206
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Poczta
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 362-363
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168253202
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Polityka regionalna Polski w świetle dostosowań do wymogów Unii Europejskiej = Polish Regional Policy in Light of Adjustments to European Union Requirements
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 556 (2001) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168233688
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Telekomunikacja bezprzewodowa
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 366-368
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168253208
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
30

Autor:
Famielec Józefa , Klima Stanisława , Korta Stefan , Małecka Mieczysława , Małecki Piotr , Guła Andrzej
Tytuł:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 1
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168278189
raport/sprawozdanie
31

Tytuł:
Telegrafia
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 363-364
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168253204
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 16-42
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241390
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
126 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168276981
raport/sprawozdanie
34

Autor:
Tytuł:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 2
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
227, [24] s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168276951
raport/sprawozdanie
35

Tytuł:
Wpływ programów pomocowych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji proekologicznych w Polsce
Źródło:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 300-310
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168228790
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
36

Autor:
Famielec Józefa , Korta Stefan , Kożuch Małgorzata , Małecki Piotr , Śleszyński Jerzy , Wierzbicka Maria
Tytuł:
Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej
Konsultacja:
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
147 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277049
raport/sprawozdanie
37

Autor:
Tytuł:
Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
146 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Synteza, Bibliogr.
Nr:
2168277105
raport/sprawozdanie
38

Tytuł:
Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 514-523 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238522
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998
Prace pomocnicze:
Górka Jacek W.
, Jagiełło Krzysztof
, Pawlik Łukasz
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
120 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168276987
raport/sprawozdanie
40

Tytuł:
Konkurencyjność przedsiębiorstwa w aspekcie proekologicznych systemów zarządzania
Źródło:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 124-131
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241630
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 1999
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 12)
ISBN:
83-86050-51-9
Nr:
2168245150
monografia
42

Tytuł:
Wpływ polityki ekologicznej na konkurencyjność międzynarodową = Effect of the Ecological Policy on the International Competitiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 528 (1999) , s. 23-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259582
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Rola marketingu w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego = The Role of in Development
Źródło:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 129-137. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-9-7
Nr:
2168224686
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
44

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Tytuł:
Międzynarodowe problemy ekologiczne i współpraca w ich rozwiązywaniu
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 176-186
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238664
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
45

Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Kraków, Polska, od 1997-11-17 do 1997-11-18
Tytuł:
Wpływ subwencji ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową
Źródło:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1997, s. 19-26
Nr:
2168238598
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki = Regional Ecological Policy in the Process of Economic Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 485 (1997) , s. 75-86. - Summ.
Nr:
2168234146
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Łączność
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 347-354
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168253192
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 16-40
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241388
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Miejsce i rola środowiska przyrodniczego w procesach integracyjnych Europy
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996, s. 275-282
Nr:
2168252974
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Środowisko przyrodnicze makroregionu południowo-wschodniego w procesie transformacji gospodarki = Natural Environment in South-East Macro Region in Process of Transformation of Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 470 (1996) , s. 113-127. - Summ.
Nr:
2168245790
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 15-27
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168241340
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Problemy ochrony środowiska w polsko-słowackiej strefie przygranicznej = Problems of the Environment Protection in the Polish-Slovak Frontier Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995) , s. 109-121. - Summ.
Nr:
2168244652
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA1995, s. 3-22
Sygnatura:
NP-368/Magazyn
Nr:
2168265506
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 39, nr 4 (395) (1994) , s. 22-24
Nr:
2168252220
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Problemy zarządzania ochroną środowiska w gminie
Adres wydawniczy:
Kraków: s.n., 1994
Opis fizyczny:
52 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168245158
monografia
56

Tytuł:
Środowisko przyrodnicze Makroregionu Południowo-Wschodniego w procesie transformacji gospodarki
Źródło:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA1994, s. 102-125
Sygnatura:
NP-309/Magazyn
Nr:
2168265632
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 3 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 15-27
Nr:
2168241338
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Straty ekologiczne w rolnictwie województwa krakowskiego i problemy ich szacowania = Ecological Losses in the Agriculture of the Kraków Voivodship and Problems of their Estimation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 400 (1993) , s. 83-97. - Summ.
Nr:
53207
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Społeczna racjonalność przestrzennej alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce = Social Rationality of Spatial Allocation of Outlays on Environmental Protection in Poland
Źródło:
Ekonomista. - nr 4 (1993) , s. 487-500
Nr:
2168265224
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Problemy szacowania strat ekologicznych w rolnictwie = Problems Conncected with the Estimation of Ecological Losses in Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992) , s. 77-88. - Summ., rez.
Nr:
2168246304
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Straty ekologiczne w rolnictwie na przykładzie województwa krakowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1992
Opis fizyczny:
209 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/758
Nr:
2168274012
doktorat
62

Tytuł:
III konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Ochrona środowiska" - "Ochrona gleb" (Ustroń-Jaszowiec, 14-16 października 1992) = 3rd Environmental Protection-Soil Ptotection Scientific and Technological Conference (Held in Ustron-Jaszowiec, October 14-16, 1992)
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment1992. - t. 1, z. 2, s. 188-190
Nr:
2168332513
varia
63

Tytuł:
Wodochłonność produkcji przemysłowej w Polsce
Źródło:
Wybrane problemy wodooszczędności : materiały na VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną nt.: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych / red. Elżbieta H. Grygorczuk - Częstochowa: Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, 1991, s. 33-39 - Bibliogr.
Nr:
2168277445
rozdział w materiałach konferencyjnych
64

Tytuł:
Zagadnienia wstępne
Źródło:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 7-22
Nr:
2168251366
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Wycena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł = Pricing of Ecological Losses Induced by the Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989) , s. 173-184. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235122
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Problems of Protection and Modelling of the Natural Environment in Cracow's Academy of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988) , s. 259-272. - Rez., summ.
Nr:
2168244374
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Issues in Tourism in the MA and Graduation Theses at the Academy of Economies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988) , s. 37-50. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249556
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (II) = The Economic Calculus of Environmental Protection (II)
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (179) (1987) , s. 12-13. - Rez., summ.
Nr:
2168278291
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (I) = The Economic Calculus of Environmental Protection (I)
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 10 (178) (1987) , s. 5-6. - Rez., summ.
Nr:
2168278289
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Zanieczyszczenie powietrza a zabytki Krakowa = The Effect of Atmospheric Pollution on the State of Cracow's Monuments
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (144) (1984) , s. 18-19. - Rez., summ.
Nr:
2168283555
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
31/KHZ/1/2004/S/141
Sygnatura:
NP-1003/Magazyn
Nr:
2163754136
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Społeczna racjonalność alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce i krajach EWG
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
43 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
77/KHZ/1/93/3
Sygnatura:
NP-202/Magazyn
Nr:
2168252066
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej
Kierownik tematu:
Konsultacja:
Zygadlewicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Opis fizyczny:
199 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-208/Magazyn
Nr:
2168266400
naukowo-badawcze
1
Ekoinnowacje i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw = Eco-innovation and its Impact on the Competitiveness of Enterprises / Stanisława KLIMA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018), s. 57-69. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf. - ISSN 1733-2486
2
The European Energy Policy and its Influence on the Diversification of the Fuel Market / Stanisława KLIMA // W: Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević. - Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017. - S. 173-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-044-4. - Pełny tekst: https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf
3
Działalność naukowa i dydaktyczno-organizacyjna Profesora Stanisława Wydymusa / Krzysztof WACH, Stanisława KLIMA // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 9-12. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
4
Rola polityki klimatycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The Role of Climate Policy in Shaping the Security Energy European Union Square / Stanisława KLIMA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017), s. 217-234. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/921/1064. - ISSN 2082-5897
5
Ceremonia wręczenia dyplomów Absolwentom Handlu Zagranicznego / Stanisława KLIMA // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 48-49. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
6
Rola rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw = The Role of Sustainable Development in Shaping the Competitiveness of Enterprises / Stanisława KLIMA // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2017. - S. 215-226. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
7
Determinanty i bariery rozwoju krajów rozwijających się / Stanisława KLIMA // W: Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 41-69. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-294-5
8
Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego / Stanisława KLIMA // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 230-261. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
9
Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego / Stanisława KLIMA // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 200-229
10
Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne / Stanisława KLIMA // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 196-217. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-857-5
11
Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne / Stanisława KLIMA // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2012), s. 186-208. - Bibliogr.
12
Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary / Stanisława KLIMA // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012. - S. 11-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-205-7
13
Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary / Stanisława KLIMA // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, zespół badawczy: Elżbieta BOMBIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka GŁODOWSKA, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Marek MACIEJEWSKI, Anita MODRZEJEWSKA, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - (2010), s. 6-22. - Bibliogr.
14
Latynoamerykański model integracji gospodarczej i jego wpływ na wymianę handlową / Stanisława KLIMA // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2009), s. 73-86. - Bibliogr.
15
Procesy integracyjne Ameryki Łacińskiej i ich wpływ na handel międzynarodowy / Stanisława KLIMA // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 133-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-7-0
16
Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych / Stanisława KLIMA // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 108-122. - Bibliogr.
17
Wpływ polityki ekologicznej krajów na konkurencyjność korporacji międzynarodowych = The Impact of Countries' Environmental Policies on the Competitiveness of Multinational Corporations / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007), s. 73-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131630577. - ISSN 0208-7944
18
Komunikacja / Stanisława KLIMA, Piotr SERAFIN, Jadwiga REK, Jerzy WRONA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA. - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - S. [346]-402. - ISBN 83-208-1600-9
19
Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA. - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - S. [16]-42. - ISBN 83-208-1600-9
20
Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The European Union's Energy Security Strategy / Stanisława KLIMA, Jacek Gwóźdź // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004), s. 65-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=49615102. - ISSN 0208-7944
21
Podstawowe zagadnienia dotyczące międzynarodowej konkurencyjności gospodarki / Stanisława KLIMA // W: Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2003), s. 6-15
22
Regionalne aspekty ekorozwoju = Regional Aspects of Eco-development / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 575 (2002), s. 105-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11622. - ISSN 0208-7944
23
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej / Stanisława KLIMA // W: Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2002), s. 34-40
24
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej / Stanisława KLIMA // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 252-259. - ISBN 83-88397-05-1
25
Telekomunikacja satelitarna / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 370-371. - ISBN 83-208-1329-8
26
Telefonia / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 364-366. - ISBN 83-208-1329-8
27
Poczta / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 362-363. - ISBN 83-208-1329-8
28
Polityka regionalna Polski w świetle dostosowań do wymogów Unii Europejskiej = Polish Regional Policy in Light of Adjustments to European Union Requirements / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 556 (2001), s. 17-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11564. - ISSN 0208-7944
29
Telekomunikacja bezprzewodowa / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 366-368. - ISBN 83-208-1329-8
30
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 1 / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy oprac.: Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Andrzej Guła, Stefan KORTA, Mieczysława Małecka, Piotr MAŁECKI ; konsultant: Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 109 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Telegrafia / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 363-364. - ISBN 83-208-1329-8
32
Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 16-42. - ISBN 83-208-1329-8
33
Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska / red. Kazimierz GÓRKA ; [autorzy oprac.: Kazinierz GÓRKA, Krzysztof BERBEKA, Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan KORTA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, Filip Małecki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 126 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 2 / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy oprac.: Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan KORTA, Mieczysława Małecka, Piotr MAŁECKI ; konsultant: Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 227, [24] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
35
Wpływ programów pomocowych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji proekologicznych w Polsce / Stanisława KLIMA // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 300-310. - ISBN 83-88397-05-0
36
Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy oprac.: Józefa FAMIELEC, Stefan KORTA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Jerzy Śleszyński, Maria Wierzbicka ; konsultanci: Kazimierz GÓRKA, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisława KLIMA ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, Filip Małecki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005 / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy oprac.: Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan KORTA, Mieczysława Małecka, Piotr MAŁECKI ; konsultant: Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 146 s. : il. ; 30 cm. - Synteza. - Bibliogr.
38
Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska / Stanisława KLIMA // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 514-523. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
39
Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998 / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy tekstu: Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan KORTA, Piotr MAŁECKI ; prace pomocnicze: Jacek W. Górka, Krzysztof Jagiełło, Paweł Krzemiński, Łukasz Pawlik, Małgorzata GOŁĄBEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 120 k. : il. ; 30 cm
40
Konkurencyjność przedsiębiorstwa w aspekcie proekologicznych systemów zarządzania / Stanisława KLIMA // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 124-131. - ISBN 83-910502-5-4
41
Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej / Stanisława KLIMA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 1999. - 68 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 12). - ISBN 83-86050-51-9
42
Wpływ polityki ekologicznej na konkurencyjność międzynarodową = Effect of the Ecological Policy on the International Competitiveness / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 528 (1999), s. 23-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
43
Rola marketingu w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego = The Role of in Development / Stanisława KLIMA // W: Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - S. 129-137. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-9-7
44
Międzynarodowe problemy ekologiczne i współpraca w ich rozwiązywaniu / Stanisława KLIMA // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : [s.n.], 1998. - S. 176-186. - ISBN 83-910502-0-3
45
Wpływ subwencji ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową / Stanisława KLIMA // W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : [s.n.], 1997. - S. 19-26
46
Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki = Regional Ecological Policy in the Process of Economic Transformation / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 485 (1997), s. 75-86. - Summ. - ISSN 0208-7944
47
Łączność / Stanisława KLIMA, Mieczysław MIKULSKI // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 347-354. - ISBN 83-208-1112-0
48
Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 16-40. - ISBN 83-208-1112-0
49
Miejsce i rola środowiska przyrodniczego w procesach integracyjnych Europy / Stanisława KLIMA // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 275-282
50
Środowisko przyrodnicze makroregionu południowo-wschodniego w procesie transformacji gospodarki = Natural Environment in South-East Macro Region in Process of Transformation of Economy / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 470 (1996), s. 113-127. - Summ. - ISSN 0208-7944
51
Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 4. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 15-27. - ISBN 83-86439-55-6
52
Problemy ochrony środowiska w polsko-słowackiej strefie przygranicznej = Problems of the Environment Protection in the Polish-Slovak Frontier Area / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995), s. 109-121. - Summ. - ISSN 0208-7944
53
Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki / Stanisława KLIMA // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1995), s. 3-22
54
Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej / Stanisława KLIMA, Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 39, nr 4 (395) (1994), s. 22-24. - ISSN 0043-518X
55
Problemy zarządzania ochroną środowiska w gminie / Stanisława KLIMA. - Kraków : s.n., 1994. - 52 s. : il. ; 23 cm
56
Środowisko przyrodnicze Makroregionu Południowo-Wschodniego w procesie transformacji gospodarki / Stanisława KLIMA // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1994), s. 102-125
57
Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 3 zm. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 15-27
58
Straty ekologiczne w rolnictwie województwa krakowskiego i problemy ich szacowania = Ecological Losses in the Agriculture of the Kraków Voivodship and Problems of their Estimation / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 400 (1993), s. 83-97. - Summ. - ISSN 0208-7944
59
Społeczna racjonalność przestrzennej alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce = Social Rationality of Spatial Allocation of Outlays on Environmental Protection in Poland / Stanisława KLIMA, Stanisław WYDYMUS // Ekonomista. - nr 4 (1993), s. 487-500. - ISSN 0013-3205
60
Problemy szacowania strat ekologicznych w rolnictwie = Problems Conncected with the Estimation of Ecological Losses in Agriculture / Stanisław KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992), s. 77-88. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
61
Straty ekologiczne w rolnictwie na przykładzie województwa krakowskiego / Stanisława KLIMA ; Promotor: Stanisław WYDYMUS. - Kraków, 1992. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
III konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Ochrona środowiska" - "Ochrona gleb" (Ustroń-Jaszowiec, 14-16 października 1992) = 3rd Environmental Protection-Soil Ptotection Scientific and Technological Conference (Held in Ustron-Jaszowiec, October 14-16, 1992) / Stanisława KLIMA // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - t. 1, z. 2 (1992), s. 188-190. - ISSN 0867-8898
63
Wodochłonność produkcji przemysłowej w Polsce / Kazimierz GÓRKA, Stanisława KLIMA // W: Wybrane problemy wodooszczędności : materiały na VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną nt.: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych / red. Elżbieta H. Grygorczuk. - Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, 1991. - S. 33-39. - Bibliogr.
64
Zagadnienia wstępne / Mieczysław MIKULSKI, Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 7-22
65
Wycena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł = Pricing of Ecological Losses Induced by the Industry / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989), s. 173-184. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
66
Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Problems of Protection and Modelling of the Natural Environment in Cracow's Academy of Economics / Mieczysław MIKULSKI, Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988), s. 259-272. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
67
Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Issues in Tourism in the MA and Graduation Theses at the Academy of Economies / Mieczysław MIKULSKI, Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988), s. 37-50. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
68
Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (II) = The Economic Calculus of Environmental Protection (II) / Stanisława KLIMA // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (179) (1987), s. 12-13. - Rez., summ. - ISSN 0137-3668
69
Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (I) = The Economic Calculus of Environmental Protection (I) / Stanisława KLIMA // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 10 (178) (1987), s. 5-6. - Rez., summ. - ISSN 0137-3668
70
Zanieczyszczenie powietrza a zabytki Krakowa = The Effect of Atmospheric Pollution on the State of Cracow's Monuments / Stanisława KLIMA // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (144) (1984), s. 18-19. - Rez., summ. - ISSN 0137-3668
71
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS ; zespół badawczy w składzie: Małgorzata CZERMIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Krzysztof KOSIEC, Marek MACIEJEWSKI, Adam MICHALIK, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm
72
Społeczna racjonalność alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce i krajach EWG / Stanisław WYDYMUS, Stanisława KLIMA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 43 k. : il. ; 30 cm
73
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej / Antoni FAJFEREK (kierownik projektu), Stanisława KLIMA, Tadeusz KUDŁACZ, Bogusław LUCHTER ; konsultant: Jan Zygadlewicz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 199 k. : il. ; 30 cm
1
Klima S., (2018), Ekoinnowacje i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 10, cz. 3, s. 57-69; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf
2
Klima S., (2017), The European Energy Policy and its Influence on the Diversification of the Fuel Market. [W:] Lazibat T., Wach K., Knežević B. (red.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 173-186.
3
Wach K., Klima S., (2017), Działalność naukowa i dydaktyczno-organizacyjna Profesora Stanisława Wydymusa. [W:] Maciejewski M., Wach K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-12.
4
Klima S., (2017), Rola polityki klimatycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 22, s. 217-234; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/921/1064
5
Klima S., (2017), Ceremonia wręczenia dyplomów Absolwentom Handlu Zagranicznego, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 48-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
6
Klima S., (2017), Rola rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. [W:] Maciejewski M., Wach K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 215-226.
7
Klima S., (2016), Determinanty i bariery rozwoju krajów rozwijających się. [W:] Pera B., Wydymus S. (red.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Warszawa : Difin SA, s. 41-69.
8
Klima S., (2014), Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 230-261.
9
Klima S., (2013), Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 200-229.
10
Klima S., (2013), Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne. [W:] Wydymus S., Głodowska A. (red.), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 196-217.
11
Klima S., (2012), Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, s. 186-208.
12
Klima S., (2012), Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, s. 11-34.
13
Klima S., (2010), Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu, s. 6-22.
14
Klima S., (2009), Latynoamerykański model integracji gospodarczej i jego wpływ na wymianę handlową. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, s. 73-86.
15
Klima S., (2009), Procesy integracyjne Ameryki Łacińskiej i ich wpływ na handel międzynarodowy. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 133-146.
16
Klima S., (2008), Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 108-122.
17
Klima S., (2007), Wpływ polityki ekologicznej krajów na konkurencyjność korporacji międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 751, s. 73-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/131630577
18
Klima S., Serafin P., Rek J., Wrona J., (2006), Komunikacja. [W:] Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. [346]-402.
19
Klima S., (2006), Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka. [W:] Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. [16]-42.
20
Klima S., Gwóźdź J., (2004), Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 639, s. 65-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615102
21
Klima S., (2003), Podstawowe zagadnienia dotyczące międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002, s. 6-15.
22
Klima S., (2002), Regionalne aspekty ekorozwoju, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 575, s. 105-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/11622
23
Klima S., (2002), Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską, s. 34-40.
24
Klima S., (2002), Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 252-259.
25
Klima S., (2001), Telekomunikacja satelitarna. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 370-371.
26
Klima S., (2001), Telefonia. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 364-366.
27
Klima S., (2001), Poczta. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 362-363.
28
Klima S., (2001), Polityka regionalna Polski w świetle dostosowań do wymogów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 556, s. 17-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/11564
29
Klima S., (2001), Telekomunikacja bezprzewodowa. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 366-368.
30
Famielec J., Klima S., Korta S., Małecka M., Małecki P., Guła A., (2001), Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 1, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 109 s.
31
Klima S., (2001), Telegrafia. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 363-364.
32
Klima S., (2001), Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 16-42.
33
Górka K., Berbeka K., Famielec J., Klima S., Korta S., Kożuch M., Małecki P., (2001), Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska, Górka K. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 126 s.
34
Famielec J., Klima S., Korta S., Małecka M., Małecki P., (2001), Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 2, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 227, [24] s.
35
Klima S., (2001), Wpływ programów pomocowych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji proekologicznych w Polsce. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 300-310.
36
Famielec J., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Śleszyński J., Wierzbicka M., (2001), Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 147 s.
37
Famielec J., Klima S., Korta S., Małecka M., Małecki P., (2000), Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
38
Klima S., (2000), Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 514-523.
39
Famielec J., Klima S., Korta S., Małecki P., (1999), Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 k.
40
Klima S., (1999), Konkurencyjność przedsiębiorstwa w aspekcie proekologicznych systemów zarządzania. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 124-131.
41
Klima S., (1999), Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 68 s.
42
Klima S., (1999), Wpływ polityki ekologicznej na konkurencyjność międzynarodową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 528, s. 23-32.
43
Klima S., (1998), Rola marketingu w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego. [W:] Wiktor J. (red.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 129-137.
44
Klima S., (1998), Międzynarodowe problemy ekologiczne i współpraca w ich rozwiązywaniu. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 176-186.
45
Klima S., (1997), Wpływ subwencji ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2, Kraków : [s.n.], s. 19-26.
46
Klima S., (1997), Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 485, s. 75-86.
47
Mikulski M., Klima S., (1997), Łączność. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 347-354.
48
Klima S., (1997), Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 16-40.
49
Klima S., (1996), Miejsce i rola środowiska przyrodniczego w procesach integracyjnych Europy. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 275-282.
50
Klima S., (1996), Środowisko przyrodnicze makroregionu południowo-wschodniego w procesie transformacji gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 113-127.
51
Klima S., (1995), Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka. [W:] Wrona J., Rek J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15-27.
52
Klima S., (1995), Problemy ochrony środowiska w polsko-słowackiej strefie przygranicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 109-121.
53
Klima S., (1995), Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych, s. 3-22.
54
Klima S., Kudłacz T., (1994), Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej, "Wiadomości Statystyczne", R. 39, nr 4 (395), s. 22-24.
55
Klima S., (1994), Problemy zarządzania ochroną środowiska w gminie, Kraków : s.n., 52 s.
56
Klima S., (1994), Środowisko przyrodnicze Makroregionu Południowo-Wschodniego w procesie transformacji gospodarki. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej, s. 102-125.
57
Klima S., (1993), Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka. [W:] Wrona J., Rek J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15-27.
58
Klima S., (1993), Straty ekologiczne w rolnictwie województwa krakowskiego i problemy ich szacowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 400, s. 83-97.
59
Klima S., Wydymus S., (1993), Społeczna racjonalność przestrzennej alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce, "Ekonomista", nr 4, s. 487-500.
60
Klima S., (1992), Problemy szacowania strat ekologicznych w rolnictwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 77-88.
61
Klima S., (1992), Straty ekologiczne w rolnictwie na przykładzie województwa krakowskiego, Prom. Wydymus S., Kraków : , 209 k.
62
Klima S., (1992), III konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Ochrona środowiska" - "Ochrona gleb" (Ustroń-Jaszowiec, 14-16 października 1992), "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 2, s. 188-190.
63
Górka K., Klima S., (1991), Wodochłonność produkcji przemysłowej w Polsce. [W:] Grygorczuk (red.), Wybrane problemy wodooszczędności : materiały na VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną nt.: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych, Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, s. 33-39.
64
Mikulski M., Klima S., (1991), Zagadnienia wstępne. [W:] Mikulski M. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-22.
65
Klima S., (1989), Wycena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 173-184.
66
Mikulski M., Klima S., (1988), Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 259-272.
67
Mikulski M., Klima S., (1988), Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 247, s. 37-50.
68
Klima S., (1987), Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (II), "Aura", nr 11 (179), s. 12-13.
69
Klima S., (1987), Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (I), "Aura", nr 10 (178), s. 5-6.
70
Klima S., (1984), Zanieczyszczenie powietrza a zabytki Krakowa, "Aura", nr 12 (144), s. 18-19.
71
Czermińska M., Czubek H., Hajdukiewicz A., Klima S., Kosiec K., Maciejewski M., Michalik A., Pera B., Zysk W., (2004), Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji, Wydymus S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
72
Wydymus S., Klima S., (1993), Społeczna racjonalność alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce i krajach EWG, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
73
Fajferek A., Klima S., Kudłacz T., Luchter B., (1993), Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 199 k.
1
@article{UEK:2168331303,
author = "Klima Stanisława",
title = "Ekoinnowacje i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 10, cz. 3",
pages = "57-69",
adress = "",
year = "2018",
}
2
@inbook{UEK:2168319313,
author = "Klima Stanisława",
title = "The European Energy Policy and its Influence on the Diversification of the Fuel Market",
booktitle = "Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective",
pages = "173-186",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2017",
isbn = "978-953-346-044-4",
}
3
@misc{UEK:2168319639,
author = "Wach Krzysztof and Klima Stanisława",
title = "Działalność naukowa i dydaktyczno-organizacyjna Profesora Stanisława Wydymusa",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "9-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
4
@article{UEK:2168313969,
author = "Klima Stanisława",
title = "Rola polityki klimatycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 22",
pages = "217-234",
year = "2017",
}
5
@misc{UEK:2168322295,
author = "Klima Stanisława",
title = "Ceremonia wręczenia dyplomów Absolwentom Handlu Zagranicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "48-49",
year = "2017",
}
6
@inbook{UEK:2168319683,
author = "Klima Stanisława",
title = "Rola rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "215-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
7
@inbook{UEK:2168309559,
author = "Klima Stanisława",
title = "Determinanty i bariery rozwoju krajów rozwijających się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej",
pages = "41-69",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-294-5",
}
8
@inbook{UEK:2168283087,
author = "Klima Stanisława",
title = "Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "230-261",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
9
@unpublished{UEK:2168289143,
author = "Klima Stanisława",
title = "Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "200-229",
year = "2013",
}
10
@inbook{UEK:2168258096,
author = "Klima Stanisława",
title = "Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "196-217",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-857-5",
}
11
@unpublished{UEK:2168266938,
author = "Klima Stanisława",
title = "Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "186-208",
year = "2012",
}
12
@inbook{UEK:2168222310,
author = "Klima Stanisława",
title = "Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski",
pages = "11-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-205-7",
}
13
@unpublished{UEK:2168318629,
author = "Klima Stanisława",
title = "Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu",
pages = "6-22",
year = "2010",
}
14
@unpublished{UEK:2168214085,
author = "Klima Stanisława",
title = "Latynoamerykański model integracji gospodarczej i jego wpływ na wymianę handlową",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "73-86",
year = "2009",
}
15
@inbook{UEK:2165615584,
author = "Klima Stanisława",
title = "Procesy integracyjne Ameryki Łacińskiej i ich wpływ na handel międzynarodowy",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "133-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-7-0",
}
16
@unpublished{UEK:2165075340,
author = "Klima Stanisława",
title = "Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "108-122",
year = "2008",
}
17
@article{UEK:50827,
author = "Klima Stanisława",
title = "Wpływ polityki ekologicznej krajów na konkurencyjność korporacji międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "751",
pages = "73-87",
year = "2007",
}
18
@inbook{UEK:2165807474,
author = "Klima Stanisława and Serafin Piotr and Rek Jadwiga and Wrona Jerzy",
title = "Komunikacja",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "[346]-402",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2006",
edition = "Wyd. 3 zmienione",
isbn = "83-208-1600-9",
}
19
@inbook{UEK:2165795380,
author = "Klima Stanisława",
title = "Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "[16]-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2006",
edition = "Wyd. 3 zmienione",
isbn = "83-208-1600-9",
}
20
@article{UEK:2168219494,
author = "Klima Stanisława and Gwóźdź Jacek",
title = "Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "639",
pages = "65-85",
year = "2004",
}
21
@unpublished{UEK:2168266062,
author = "Klima Stanisława",
title = "Podstawowe zagadnienia dotyczące międzynarodowej konkurencyjności gospodarki",
booktitle = "Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002",
pages = "6-15",
year = "2003",
}
22
@article{UEK:2168225420,
author = "Klima Stanisława",
title = "Regionalne aspekty ekorozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "575",
pages = "105-119",
year = "2002",
}
23
@unpublished{UEK:2168265530,
author = "Klima Stanisława",
title = "Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej",
booktitle = "Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską",
pages = "34-40",
year = "2002",
}
24
@inbook{UEK:2168225944,
author = "Klima Stanisława",
title = "Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "252-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2002",
isbn = "83-88397-05-1",
}
25
@inbook{UEK:2168253212,
author = "Klima Stanisława",
title = "Telekomunikacja satelitarna",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "370-371",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
26
@inbook{UEK:2168253206,
author = "Klima Stanisława",
title = "Telefonia",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "364-366",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
27
@inbook{UEK:2168253202,
author = "Klima Stanisława",
title = "Poczta",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "362-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
28
@article{UEK:2168233688,
author = "Klima Stanisława",
title = "Polityka regionalna Polski w świetle dostosowań do wymogów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "556",
pages = "17-29",
year = "2001",
}
29
@inbook{UEK:2168253208,
author = "Klima Stanisława",
title = "Telekomunikacja bezprzewodowa",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "366-368",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
30
@misc{UEK:2168278189,
author = "Famielec Józefa and Klima Stanisława and Korta Stefan and Małecka Mieczysława and Małecki Piotr and Guła Andrzej",
title = "Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej",
editor = Famielec Józefa,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
31
@inbook{UEK:2168253204,
author = "Klima Stanisława",
title = "Telegrafia",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "363-364",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
32
@inbook{UEK:2168241390,
author = "Klima Stanisława",
title = "Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "16-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
33
@misc{UEK:2168276981,
author = "Górka Kazimierz and Berbeka Krzysztof and Famielec Józefa and Klima Stanisława and Korta Stefan and Kożuch Małgorzata and Małecki Piotr",
title = "Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska",
editor = Górka Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
34
@misc{UEK:2168276951,
author = "Famielec Józefa and Klima Stanisława and Korta Stefan and Małecka Mieczysława and Małecki Piotr",
title = "Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej",
editor = Famielec Józefa,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
35
@inbook{UEK:2168228790,
author = "Klima Stanisława",
title = "Wpływ programów pomocowych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji proekologicznych w Polsce",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "300-310",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
36
@misc{UEK:2168277049,
author = "Famielec Józefa and Korta Stefan and Kożuch Małgorzata and Małecki Piotr and Śleszyński Jerzy and Wierzbicka Maria",
title = "Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej",
editor = Famielec Józefa,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
37
@misc{UEK:2168277105,
author = "Famielec Józefa and Klima Stanisława and Korta Stefan and Małecka Mieczysława and Małecki Piotr",
title = "Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005",
editor = Famielec Józefa,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
38
@inbook{UEK:2168238522,
author = "Klima Stanisława",
title = "Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "514-523",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
39
@misc{UEK:2168276987,
author = "Famielec Józefa and Klima Stanisława and Korta Stefan and Małecki Piotr",
title = "Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998",
editor = Famielec Józefa,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
40
@inbook{UEK:2168241630,
author = "Klima Stanisława",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstwa w aspekcie proekologicznych systemów zarządzania",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1",
pages = "124-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
41
@book{UEK:2168245150,
author = "Klima Stanisława",
title = "Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "1999",
issn = "",
isbn = "83-86050-51-9",
}
42
@article{UEK:2168259582,
author = "Klima Stanisława",
title = "Wpływ polityki ekologicznej na konkurencyjność międzynarodową",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "528",
pages = "23-32",
year = "1999",
}
43
@inbook{UEK:2168224686,
author = "Klima Stanisława",
title = "Rola marketingu w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego",
booktitle = "Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "129-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-910502-9-7",
}
44
@inbook{UEK:2168238664,
author = "Klima Stanisława",
title = "Międzynarodowe problemy ekologiczne i współpraca w ich rozwiązywaniu",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1",
pages = "176-186",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
45
@inbook{UEK:2168238598,
author = "Klima Stanisława",
title = "Wpływ subwencji ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową",
booktitle = "Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2",
pages = "19-26",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1997",
}
46
@article{UEK:2168234146,
author = "Klima Stanisława",
title = "Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "485",
pages = "75-86",
year = "1997",
}
47
@inbook{UEK:2168253192,
author = "Mikulski Mieczysław and Klima Stanisława",
title = "Łączność",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "347-354",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
48
@inbook{UEK:2168241388,
author = "Klima Stanisława",
title = "Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "16-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
49
@inbook{UEK:2168252974,
author = "Klima Stanisława",
title = "Miejsce i rola środowiska przyrodniczego w procesach integracyjnych Europy",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej",
pages = "275-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1996",
}
50
@article{UEK:2168245790,
author = "Klima Stanisława",
title = "Środowisko przyrodnicze makroregionu południowo-wschodniego w procesie transformacji gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "113-127",
year = "1996",
}
51
@inbook{UEK:2168241340,
author = "Klima Stanisława",
title = "Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "15-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-55-6",
}
52
@article{UEK:2168244652,
author = "Klima Stanisława",
title = "Problemy ochrony środowiska w polsko-słowackiej strefie przygranicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "109-121",
year = "1995",
}
53
@unpublished{UEK:2168265506,
author = "Klima Stanisława",
title = "Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych",
pages = "3-22",
year = "1995",
}
54
@article{UEK:2168252220,
author = "Klima Stanisława and Kudłacz Tadeusz",
title = "Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 39, 4 (395)",
pages = "22-24",
year = "1994",
}
55
@book{UEK:2168245158,
author = "Klima Stanisława",
title = "Problemy zarządzania ochroną środowiska w gminie",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1994",
}
56
@unpublished{UEK:2168265632,
author = "Klima Stanisława",
title = "Środowisko przyrodnicze Makroregionu Południowo-Wschodniego w procesie transformacji gospodarki",
booktitle = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
pages = "102-125",
year = "1994",
}
57
@inbook{UEK:2168241338,
author = "Klima Stanisława",
title = "Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "15-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 3 zm.",
}
58
@article{UEK:53207,
author = "Klima Stanisława",
title = "Straty ekologiczne w rolnictwie województwa krakowskiego i problemy ich szacowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "400",
pages = "83-97",
year = "1993",
}
59
@article{UEK:2168265224,
author = "Klima Stanisława and Wydymus Stanisław",
title = "Społeczna racjonalność przestrzennej alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "487-500",
year = "1993",
}
60
@article{UEK:2168246304,
author = "Klima Stanisława",
title = "Problemy szacowania strat ekologicznych w rolnictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "77-88",
year = "1992",
}
61
@unpublished{UEK:2168274012,
author = "Klima Stanisława",
title = "Straty ekologiczne w rolnictwie na przykładzie województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
62
@misc{UEK:2168332513,
author = "Klima Stanisława",
title = "III konferencja naukowo-techniczna z cyklu Ochrona środowiska - Ochrona gleb (Ustroń-Jaszowiec, 14-16 października 1992)",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 2",
pages = "188-190",
year = "1992",
}
63
@inbook{UEK:2168277445,
author = "Górka Kazimierz and Klima Stanisława",
title = "Wodochłonność produkcji przemysłowej w Polsce",
booktitle = "Wybrane problemy wodooszczędności : materiały na VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną nt.: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych",
pages = "33-39",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwa Politechniki Białostockiej",
year = "1991",
}
64
@inbook{UEK:2168251366,
author = "Mikulski Mieczysław and Klima Stanisława",
title = "Zagadnienia wstępne",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "7-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
65
@article{UEK:2168235122,
author = "Klima Stanisława",
title = "Wycena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "173-184",
year = "1989",
}
66
@article{UEK:2168244374,
author = "Mikulski Mieczysław and Klima Stanisława",
title = "Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "259-272",
year = "1988",
}
67
@article{UEK:2168249556,
author = "Mikulski Mieczysław and Klima Stanisława",
title = "Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "247",
pages = "37-50",
year = "1988",
}
68
@article{UEK:2168278291,
author = "Klima Stanisława",
title = "Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (II)",
journal = "Aura",
number = "11 (179)",
pages = "12-13",
year = "1987",
}
69
@article{UEK:2168278289,
author = "Klima Stanisława",
title = "Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (I)",
journal = "Aura",
number = "10 (178)",
pages = "5-6",
year = "1987",
}
70
@article{UEK:2168283555,
author = "Klima Stanisława",
title = "Zanieczyszczenie powietrza a zabytki Krakowa",
journal = "Aura",
number = "12 (144)",
pages = "18-19",
year = "1984",
}
71
@unpublished{UEK:2163754136,
author = "Czermińska Małgorzata and Czubek Henryk and Hajdukiewicz Agnieszka and Klima Stanisława and Kosiec Krzysztof and Maciejewski Marek and Michalik Adam and Pera Bożena and Zysk Wojciech",
title = "Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
72
@unpublished{UEK:2168252066,
author = "Wydymus Stanisław and Klima Stanisława",
title = "Społeczna racjonalność alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce i krajach EWG",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
73
@unpublished{UEK:2168266400,
author = "Fajferek Antoni and Klima Stanisława and Kudłacz Tadeusz and Luchter Bogusław",
title = "Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}