Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Daniel Kosiorowski , Jerzy P. Rydlewski , Tadeusz Antoni Klecha , Dominik Mielczarek
Tytuł:
A New Approach for Analyzing Stock Market Stress Based on the Warsaw Stock Exchange in 2005-2019
Źródło:
Eastern European Economics. - vol. 59, iss. 4 (2021) , s. 317-333. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica [AGH UST local grant no. 16.16.420.054]; Polish Ministry of Science and Higher Education [021/RID/2018/19]; Cracow University of Economics [CUE grant for the research resources preservation].
DK's research has been partially supported by the grant awarded to the Faculty of Management of CUE for preserving scientific resources for 2019. DK also thanks for financial support from the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022. Project no. 021/RID/2018/19.
Lista 2019:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168356224
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tadeusz Klecha , Antoni Kasprzycki , Jan Szeja
Tytuł:
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału = Equilibrium and Non-Equilibrium Models in the Description of Economic Processes : the Problems of Capital Mass Preservation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 107-124. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227674
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych = Equilibrium and Non-Equilibrium Models in Description of Economic Processes
Źródło:
Mikroekonometria w teorii i praktyce / [red. nauk.: Barbara Batóg, Iwona Markowicz] - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, s. 62-80. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (869) 795)
ISBN:
978-83-7241-820-3
Nr:
2168232192
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Niezmienniki w ekonomii = Invariants in Economy
Źródło:
Mikroekonometria w teorii i praktyce / [red. nauk.: Barbara Batóg, Iwona Markowicz] - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, s. 57-61. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (869) 795)
ISBN:
978-83-7241-820-3
Nr:
2168232212
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Teoria niezmienników i teoria grup w ekonomii = The Invariant Theory, and the Group Theory in Economics
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010) , s. 313-318. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166135158
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Antoni Kasprzycki , Tadeusz Klecha
Tytuł:
Zastosowanie sieci bezskalowych w pedagogice na przykładzie szkoły średniej w Wiśniowej
Źródło:
Współczesne wyzwania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającej się Europie / red. nauk. Elżbieta Męcina-Bednarek - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, 2010, s. 321-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-930852-4-8
Nr:
2166622866
rozdział w monografii
7

Autor:
Antoni Kasprzycki , Tadeusz Klecha
Tytuł:
Związki Profesora Stefana Zubrzyckiego (1927-1968) z Kielecczyzną = Professor Stefan Zubrzycki's Associations with the Kielce Region
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae2010. - R. 14, nr 2, s. 319-327. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia
Tryb dostępu:
Nr:
2166137183
varia
8

Tytuł:
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych = Nonequilibrium and Equilibrium Economics
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 13, nr 1 (2009) , s. 103-115. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166247774
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
O naprężeniach kapitału = About Tensions of the Capital
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008) , s. 195-206. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2166196926
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Antoni Kasprzycki , Jan Szeja , Antoni Tadeusz Klecha
Tytuł:
Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej : (26 III 1927-18 XII 1968) = Stefan Antoni Zubrzycki Mathematician, the Co-Author of Wroclaw's Mathematical School : (26 III 1927-18 XII 1968)
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008) , s. 185-194. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii
Nr:
2166196721
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Truesdellowski model kapitału II
Źródło:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 343-352. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166113510
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Teoria naprężeń kapitałowych = The Theory of the Capital Stresses
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 11, nr 3 (2007) , s. 84-92. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji - Bibliogr.
Nr:
2166558325
artykuł w czasopiśmie
13

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Tytuł:
Truesdellowski model kapitału i pieniądza
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 315-326. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166122172
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
O istocie kapitału = On the Nature of Capital
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 10, nr 2 (2006) , s. 90-105. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji - Bibliogr.
Nr:
2166248017
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Entropy and Zeta Function of Fibonacci Matrix Interpretation of the Q2(X) Dynamical System in Terms of an Analogy with Financial Circuit Theory (in Banking System) = Entropie a Funcke Zeta u Fibonacciho Interpetace Matice Dynamického Systému Q2(X) ve Vztahu k Analogii s Finanční Teorii Oběhu (v Bankovních Systémech
Źródło:
Collection of Abstracts : 10th International Conference on Finance and Banking, Karviná, Czech Republic, October 19-20, 2005 = Sborník Abstraktů - s.n.: Slezská Univerzita v Opavě, 2005, s. 76. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2166238237
varia
16

Autor:
Tadeusz Klecha , Paweł Lubecki , Jan Szeja
Tytuł:
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach
Źródło:
Rozwój Euroregionu Beskidy III / [red. Stanislav Štofko] ; Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Źilinska univerzita v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 54-65. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-1-1
Nr:
2166172927
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Autor:
Tadeusz Klecha , Paweł Lubecki , Jan Szeja
Tytuł:
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy III / [red. Stanislav Štofko] - Žilina, Bielsko-Biała: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2005, s. 54-65. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-7100-442-2
Nr:
2166174173
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Tytuł:
Termodynamiczne podejście do modelowania wymiany w ekonomii : istnienie wartości ekonomicznej : pole wartości ekonomicznej
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 9, nr 2 (2005) , s. 261-265. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji - Bibliogr.
Nr:
2166249367
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tadeusz Klecha , Paweł Lubecki
Tytuł:
Problematyka rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu gospodarczego opartych na innowacjach na tle regionów Unii Europejskiej
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 7, nr 7 (2003) , s. 107-116. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie świętokrzyskim w świetle wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - Bibliogr.
Nr:
2166263831
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Fale powierzchniowe w ośrodkach termosprężystych i elektromagnetosprężystych
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2002
Opis fizyczny:
15 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
52/KM/6/2002/S
Sygnatura:
NP-859/Magazyn
Nr:
2168289549
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Naprężeniowe fale powierzchniowe
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
16 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KM/3/2001/S
Sygnatura:
NP-796/Magazyn
Nr:
2168289547
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Existence of Surface Waves in a Nonhomogeneous Anisotropic Elastic Semi-space
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
12 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
73/KM/4/2000/S
Sygnatura:
NP-704/Magazyn
Nr:
2168333845
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zagadnienia falowe w niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
27 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Summ. przy art., Bibliogr. po art.
Program badawczy:
94/KM/3/99/S
Sygnatura:
NP-635/Magazyn
Nr:
2168333723
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zagadnienia falowe w niejednorodnych ośrodkach sprężystych = Propagation of Surface Waves in a Nonhomogeneous Anisotropic Elastic Semi-Space
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
24 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-498/Magazyn
Nr:
2168328961
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Fale powierzchniowe w ośrodkach sprężystych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
125 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
107/KM/6/93/S
Sygnatura:
NP-174/Magazyn
Nr:
2168330795
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Naprężeniowe fale powierzchniowe w półprzestrzeni sprężystej = Surface Stress Waves in a Nonhomogeneous Elastic Half-space (Part I. General Results Based on Spectral Analysis Existence and Analyticity Theorems; Part II. Existence of Surface Waves for an Arbitrary Variation of Poisson's Ratio Approximate Solution Based on Perturbation Methods)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
48 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
69/KM/4/96/S
Sygnatura:
NP-404/Magazyn
Nr:
2168329183
naukowo-badawcze
8

Autor:
Tytuł:
Nonlinear Eigenvalue Problem in Elastodynamics
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
16 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
105/KM/2/95/S
Sygnatura:
NP-340/Magazyn
Nr:
2168329431
naukowo-badawcze
1
A New Approach for Analyzing Stock Market Stress Based on the Warsaw Stock Exchange in 2005-2019 / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy P. Rydlewski, Tadeusz Klecha,Dominik Mielczarek // Eastern European Economics. - vol. 59, iss. 4 (2021), s. 317-333. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00128775.2021.1927756Wstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00128775.2021.1927756Wstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00128775.2021.1927756Wstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00128775.2021.1927756Wstęp: . - ISSN 0012-8775
2
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału = Equilibrium and Non-Equilibrium Models in the Description of Economic Processes : the Problems of Capital Mass Preservation / Tadeusz KLECHA, Antoni Kasprzycki, Jan Szeja // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 107-124. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Klecha.pdf. - ISSN 1644-8979
3
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych = Equilibrium and Non-Equilibrium Models in Description of Economic Processes / Tadeusz KLECHA // W: Mikroekonometria w teorii i praktyce / [red. nauk.: Barbara Batóg, Iwona Markowicz]. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (869) 795). - S. 62-80. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-820-3
4
Niezmienniki w ekonomii = Invariants in Economy / Tadeusz KLECHA, Jan SZEJA // W: Mikroekonometria w teorii i praktyce / [red. nauk.: Barbara Batóg, Iwona Markowicz]. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (869) 795). - S. 57-61. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-820-3
5
Teoria niezmienników i teoria grup w ekonomii = The Invariant Theory, and the Group Theory in Economics / Tadeusz KLECHA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010), s. 313-318. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/199_30_klecha.pdf. - ISSN 2081-2345
6
Zastosowanie sieci bezskalowych w pedagogice na przykładzie szkoły średniej w Wiśniowej / Antoni Kasprzycki, Tadeusz KLECHA // W: Współczesne wyzwania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającej się Europie / red. nauk. Elżbieta Męcina-Bednarek. - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, 2010. - S. 321-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930852-4-8
7
Związki Profesora Stefana Zubrzyckiego (1927-1968) z Kielecczyzną = Professor Stefan Zubrzycki's Associations with the Kielce Region / Antoni Kasprzycki, Tadeusz KLECHA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010), s. 319-327. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/200_31_klecha_kasprzycki.pdf. - ISSN 2081-2345
8
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych = Nonequilibrium and Equilibrium Economics / Antoni T. KLECHA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 13, nr 1 (2009), s. 103-115. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/76_Art_Klecha.pdf. - ISSN 2081-2345
9
O naprężeniach kapitału = About Tensions of the Capital / Antoni Tadeusz KLECHA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008), s. 195-206. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1899-2382
10
Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej (26 III 1927-18 XII 1968) = Stefan Antoni Zubrzycki Mathematician, the Co-Author of Wroclaw's Mathematical School : (26 III 1927-18 XII 1968) / Antoni Kasprzycki, Jan Szeja, Antoni Tadeusz KLECHA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008), s. 185-194. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - ISSN 1899-2382
11
Truesdellowski model kapitału II / Antoni, Tadeusz KLECHA // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 343-352. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
12
Teoria naprężeń kapitałowych = The Theory of the Capital Stresses / Tadeusz KLECHA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 11, nr 3 (2007), s. 84-92. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
13
Truesdellowski model kapitału i pieniądza / Antoni, Tadeusz KLECHA // W: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006. - S. 315-326. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-7-0
14
O istocie kapitału = On the Nature of Capital / Tadeusz A. KLECHA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 10, nr 2 (2006), s. 90-105. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
15
Entropy and Zeta Function of Fibonacci Matrix Interpretation of the Q2(X) Dynamical System in Terms of an Analogy with Financial Circuit Theory (in Banking System) = Entropie a Funcke Zeta u Fibonacciho Interpetace Matice Dynamického Systému Q2(X) ve Vztahu k Analogii s Finanční Teorii Oběhu (v Bankovních Systémech / Antoni KLECHA // W: Collection of Abstracts : 10th International Conference on Finance and Banking, Karviná, Czech Republic, October 19-20, 2005 = Sborník Abstraktů. - s.n. : Slezská Univerzita v Opavě, 2005. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenia
16
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach / Tadeusz KLECHA, Paweł Lubecki, Jan J. Szeja // W: Rozwój Euroregionu Beskidy III : gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Źilina 14 kwietnia 2005 r. / [red. Stanislav Štofko] ; Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Źilinska univerzita v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 54-65. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-1-1
17
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach / Tadeusz KLECHA, Paweł Lubecki, Jan J. Szeja // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy III : potenciál rozvoja regiónu po vstupe do Európskej Únie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / [red. Stanislav Štofko]. - Žilina, Bielsko-Biała: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2005. - S. 54-65. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-7100-442-2
18
Termodynamiczne podejście do modelowania wymiany w ekonomii : istnienie wartości ekonomicznej : pole wartości ekonomicznej / Tadeusz KLECHA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 9, nr 2 (2005), s. 261-265. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
19
Problematyka rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu gospodarczego opartych na innowacjach na tle regionów Unii Europejskiej / Tadeusz KLECHA, Paweł Lubecki // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 7, nr 7 (2003), s. 107-116. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie świętokrzyskim w świetle wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
20
Fale powierzchniowe w ośrodkach termosprężystych i elektromagnetosprężystych / Tadeusz KLECHA. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 2002. - 15 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Naprężeniowe fale powierzchniowe / Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 16 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
22
Existence of Surface Waves in a Nonhomogeneous Anisotropic Elastic Semi-space / Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 12 k. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr.
23
Zagadnienia falowe w niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej / Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 27 k. : il. ; 30 cm. - Summ. przy art. - Bibliogr. po art.
24
Zagadnienia falowe w niejednorodnych ośrodkach sprężystych = Propagation of Surface Waves in a Nonhomogeneous Anisotropic Elastic Semi-Space / Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 24 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Fale powierzchniowe w ośrodkach sprężystych / Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 125 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Naprężeniowe fale powierzchniowe w półprzestrzeni sprężystej = Surface Stress Waves in a Nonhomogeneous Elastic Half-space (Part I. General Results Based on Spectral Analysis Existence and Analyticity Theorems; Part II. Existence of Surface Waves for an Arbitrary Variation of Poisson's Ratio Approximate Solution Based on Perturbation Methods) / Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 48 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Nonlinear Eigenvalue Problem in Elastodynamics / Kierownik tematu: Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 16 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kosiorowski D., Rydlewski J., Klecha T., Mielczarek D., (2021), A New Approach for Analyzing Stock Market Stress Based on the Warsaw Stock Exchange in 2005-2019, "Eastern European Economics", vol. 59, iss. 4, s. 317-333.
2
Klecha T., Kasprzycki A., Szeja J., (2011), Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 107-124; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Klecha.pdf
3
Klecha T., (2011), Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych. [W:] Batóg B., Markowicz I. (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (869) 795), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 62-80.
4
Klecha T., Szeja J., (2011), Niezmienniki w ekonomii. [W:] Batóg B., Markowicz I. (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (869) 795), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 57-61.
5
Klecha T., (2010), Teoria niezmienników i teoria grup w ekonomii, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 14, nr 2, s. 313-318; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/199_30_klecha.pdf
6
Kasprzycki A., Klecha T., (2010), Zastosowanie sieci bezskalowych w pedagogice na przykładzie szkoły średniej w Wiśniowej. [W:] Męcina-Bednarek E. (red.), Współczesne wyzwania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającej się Europie, Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, s. 321-326.
7
Kasprzycki A., Klecha T., (2010), Związki Profesora Stefana Zubrzyckiego (1927-1968) z Kielecczyzną, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 14, nr 2, s. 319-327; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/200_31_klecha_kasprzycki.pdf
8
Klecha A., (2009), Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 13, nr 1, s. 103-115; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/76_Art_Klecha.pdf
9
Klecha A., (2008), O naprężeniach kapitału, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 11, s. 195-206.
10
Kasprzycki A., Szeja J., Klecha A., (2008), Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej (26 III 1927-18 XII 1968), "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 11, s. 185-194.
11
Klecha T., (2007), Truesdellowski model kapitału II. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 343-352.
12
Klecha T., (2007), Teoria naprężeń kapitałowych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 11, nr 3, s. 84-92.
13
Klecha A., (2006), Truesdellowski model kapitału i pieniądza. [W:] Czekaj J. (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 315-326.
14
Klecha T., (2006), O istocie kapitału, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 10, nr 2, s. 90-105.
15
Klecha A., (2005), Entropy and Zeta Function of Fibonacci Matrix Interpretation of the Q2(X) Dynamical System in Terms of an Analogy with Financial Circuit Theory (in Banking System). [W:] Collection of Abstracts : 10th International Conference on Finance and Banking, Karviná, Czech Republic, October 19-20, 2005, s.n. : Slezská Univerzita v Opavě, s. 76.
16
Klecha T., Lubecki P., Szeja J., (2005), Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach. [W:] Štofko S., Bankowości , Bielsku-Białej , v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy III: gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Źilina 14 kwietnia 2005 r, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 54-65.
17
Klecha T., Lubecki P., Szeja J., (2005), Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach. [W:] Štofko S. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy III: potenciál rozvoja regiónu po vstupe do Európskej Únie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, Bielsko-Biała : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 54-65.
18
Klecha T., (2005), Termodynamiczne podejście do modelowania wymiany w ekonomii : istnienie wartości ekonomicznej : pole wartości ekonomicznej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 9, nr 2, s. 261-265.
19
Klecha T., Lubecki P., (2003), Problematyka rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu gospodarczego opartych na innowacjach na tle regionów Unii Europejskiej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 7, nr 7, s. 107-116.
20
Klecha T., (2002), Fale powierzchniowe w ośrodkach termosprężystych i elektromagnetosprężystych, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 15 k.
21
Klecha T., (2001), Naprężeniowe fale powierzchniowe, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 16 k.
22
Klecha T., (2000), Existence of Surface Waves in a Nonhomogeneous Anisotropic Elastic Semi-space, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 12 k.
23
Klecha T., (1999), Zagadnienia falowe w niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 27 k.
24
Klecha T., (1997), Zagadnienia falowe w niejednorodnych ośrodkach sprężystych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k.
25
Klecha T., (1996), Fale powierzchniowe w ośrodkach sprężystych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 125 k.
26
Klecha T., (1996), Naprężeniowe fale powierzchniowe w półprzestrzeni sprężystej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
27
Nonlinear Eigenvalue Problem in Elastodynamics, (1995), Klecha T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 16 k.
1
@article{UEK:2168356224,
author = "Daniel Kosiorowski and Jerzy P. Rydlewski and Tadeusz Antoni Klecha and Dominik Mielczarek",
title = "A New Approach for Analyzing Stock Market Stress Based on the Warsaw Stock Exchange in 2005-2019",
journal = "Eastern European Economics",
number = "vol. 59, iss. 4",
pages = "317-333",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2021.1927756},
url = {},
}
2
@article{UEK:2168227674,
author = "Tadeusz Klecha and Antoni Kasprzycki and Jan Szeja",
title = "Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "11",
pages = "107-124",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Klecha.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168232192,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych",
booktitle = "Mikroekonometria w teorii i praktyce",
pages = "62-80",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2011",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-820-3",
}
4
@inbook{UEK:2168232212,
author = "Tadeusz Klecha and Jan Szeja",
title = "Niezmienniki w ekonomii",
booktitle = "Mikroekonometria w teorii i praktyce",
pages = "57-61",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2011",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-820-3",
}
5
@article{UEK:2166135158,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Teoria niezmienników i teoria grup w ekonomii",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 14, 2",
pages = "313-318",
year = "2010",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/199_30_klecha.pdf},
}
6
@inbook{UEK:2166622866,
author = "Antoni Kasprzycki and Tadeusz Klecha",
title = "Zastosowanie sieci bezskalowych w pedagogice na przykładzie szkoły średniej w Wiśniowej",
booktitle = "Współczesne wyzwania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającej się Europie",
pages = "321-326",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych",
year = "2010",
isbn = "978-83-930852-4-8",
}
7
@misc{UEK:2166137183,
author = "Antoni Kasprzycki and Tadeusz Klecha",
title = "Związki Profesora Stefana Zubrzyckiego (1927-1968) z Kielecczyzną",
booktitle = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 14, 2",
pages = "319-327",
year = "2010",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/200_31_klecha_kasprzycki.pdf},
}
8
@article{UEK:2166247774,
author = "Antoni Tadeusz Klecha",
title = "Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 13, 1",
pages = "103-115",
year = "2009",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/76_Art_Klecha.pdf},
}
9
@article{UEK:2166196926,
author = "Antoni Tadeusz Klecha",
title = "O naprężeniach kapitału",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "11",
pages = "195-206",
adress = "",
year = "2008",
}
10
@article{UEK:2166196721,
author = "Antoni Kasprzycki and Jan Szeja and Antoni Tadeusz Klecha",
title = "Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej : (26 III 1927-18 XII 1968)",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "11",
pages = "185-194",
adress = "",
year = "2008",
}
11
@inbook{UEK:2166113510,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Truesdellowski model kapitału II",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "343-352",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
12
@article{UEK:2166558325,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Teoria naprężeń kapitałowych",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 11, 3",
pages = "84-92",
year = "2007",
}
13
@inbook{UEK:2166122172,
author = "Antoni Tadeusz Klecha",
title = "Truesdellowski model kapitału i pieniądza",
booktitle = "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi",
pages = "315-326",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-7-0",
}
14
@article{UEK:2166248017,
author = "Tadeusz Antoni Klecha",
title = "O istocie kapitału",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 10, 2",
pages = "90-105",
adress = "",
year = "2006",
}
15
@misc{UEK:2166238237,
author = "Antoni Klecha",
title = "Entropy and Zeta Function of Fibonacci Matrix Interpretation of the Q2(X) Dynamical System in Terms of an Analogy with Financial Circuit Theory (in Banking System)",
booktitle = "Collection of Abstracts : 10th International Conference on Finance and Banking, Karviná, Czech Republic, October 19-20, 2005",
pages = "76",
adress = "s.n.",
publisher = "Slezská Univerzita v Opavě",
year = "2005",
}
16
@inbook{UEK:2166172927,
author = "Tadeusz Klecha and Paweł Lubecki and Jan Szeja",
title = "Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy III",
pages = "54-65",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-1-1",
}
17
@inbook{UEK:2166174173,
author = "Tadeusz Klecha and Paweł Lubecki and Jan Szeja",
title = "Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy III",
pages = "54-65",
adress = "Žilina, Bielsko-Biała",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2005",
isbn = "80-7100-442-2",
}
18
@article{UEK:2166249367,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Termodynamiczne podejście do modelowania wymiany w ekonomii : istnienie wartości ekonomicznej : pole wartości ekonomicznej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 9, 2",
pages = "261-265",
adress = "",
year = "2005",
}
19
@article{UEK:2166263831,
author = "Tadeusz Klecha and Paweł Lubecki",
title = "Problematyka rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu gospodarczego opartych na innowacjach na tle regionów Unii Europejskiej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 7, 7",
pages = "107-116",
adress = "",
year = "2003",
}
20
@unpublished{UEK:2168289549,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Fale powierzchniowe w ośrodkach termosprężystych i elektromagnetosprężystych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
21
@unpublished{UEK:2168289547,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Naprężeniowe fale powierzchniowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
22
@unpublished{UEK:2168333845,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Existence of Surface Waves in a Nonhomogeneous Anisotropic Elastic Semi-space",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
23
@unpublished{UEK:2168333723,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Zagadnienia falowe w niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
24
@unpublished{UEK:2168328961,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Zagadnienia falowe w niejednorodnych ośrodkach sprężystych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
25
@unpublished{UEK:2168330795,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Fale powierzchniowe w ośrodkach sprężystych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
26
@unpublished{UEK:2168329183,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Naprężeniowe fale powierzchniowe w półprzestrzeni sprężystej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
27
@unpublished{UEK:2168329431,
author = " ",
title = "Nonlinear Eigenvalue Problem in Elastodynamics",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID