Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych = Equilibrium and Non-Equilibrium Models in Description of Economic Processes
Źródło:
Mikroekonometria w teorii i praktyce / [red. nauk.: Barbara Batóg, Iwona Markowicz] - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, s. 62-80. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (869) 795)
ISBN:
978-83-7241-820-3
Nr:
2168232192
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Niezmienniki w ekonomii = Invariants in Economy
Źródło:
Mikroekonometria w teorii i praktyce / [red. nauk.: Barbara Batóg, Iwona Markowicz] - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, s. 57-61. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (869) 795)
ISBN:
978-83-7241-820-3
Nr:
2168232212
rozdział w monografii
3

Autor:
Tadeusz Klecha , Antoni Kasprzycki , Jan Szeja
Tytuł:
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału = Equilibrium and Non-Equilibrium Models in the Description of Economic Processes : the Problems of Capital Mass Preservation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 107-124. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227674
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Antoni Kasprzycki , Tadeusz Klecha
Tytuł:
Związki Profesora Stefana Zubrzyckiego (1927-1968) z Kielecczyzną = Professor Stefan Zubrzycki's Associations with the Kielce Region
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae2010. - R. 14, nr 2, s. 319-327. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia
Tryb dostępu:
Nr:
2166137183
varia
5

Autor:
Antoni Kasprzycki , Tadeusz Klecha
Tytuł:
Zastosowanie sieci bezskalowych w pedagogice na przykładzie szkoły średniej w Wiśniowej
Źródło:
Współczesne wyzwania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającej się Europie / red. nauk. Elżbieta Męcina-Bednarek - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, 2010, s. 321-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-930852-4-8
Nr:
2166622866
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Teoria niezmienników i teoria grup w ekonomii = The Invariant Theory, and the Group Theory in Economics
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010) , s. 313-318. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166135158
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych = Nonequilibrium and Equilibrium Economics
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 13, nr 1 (2009) , s. 103-115. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166247774
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Antoni Kasprzycki , Jan Szeja , Antoni Tadeusz Klecha
Tytuł:
Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej : (26 III 1927-18 XII 1968) = Stefan Antoni Zubrzycki Mathematician, the Co-Author of Wroclaw's Mathematical School : (26 III 1927-18 XII 1968)
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008) , s. 185-194. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii
Nr:
2166196721
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
O naprężeniach kapitału = About Tensions of the Capital
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008) , s. 195-206. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2166196926
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Teoria naprężeń kapitałowych = The Theory of the Capital Stresses
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae - Kielce: Wydział Zarządzania i Administracji AŚ, . - R. 11, nr 3 (2007) , s. 84-92. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji - Bibliogr.
Nr:
2166558325
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Truesdellowski model kapitału II
Źródło:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 343-352. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166113510
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
O istocie kapitału = On the Nature of Capital
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 10, nr 2 (2006) , s. 90-105. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji - Bibliogr.
Nr:
2166248017
artykuł w czasopiśmie
13

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Tytuł:
Truesdellowski model kapitału i pieniądza
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 315-326. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166122172
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Entropy and Zeta Function of Fibonacci Matrix Interpretation of the Q2(X) Dynamical System in Terms of an Analogy with Financial Circuit Theory (in Banking System) = Entropie a Funcke Zeta u Fibonacciho Interpetace Matice Dynamického Systému Q2(X) ve Vztahu k Analogii s Finanční Teorii Oběhu (v Bankovních Systémech
Źródło:
Collection of Abstracts : 10th International Conference on Finance and Banking, Karviná, Czech Republic, October 19-20, 2005 = Sborník Abstraktů - s.n.: Slezská Univerzita v Opavě, 2005, s. 76. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2166238237
varia
15

Autor:
Tadeusz Klecha , Paweł Lubecki , Jan Szeja
Tytuł:
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach
Źródło:
Rozwój Euroregionu Beskidy III / [red. Stanislav Štofko] ; Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Źilinska univerzita v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 54-65. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-1-1
Nr:
2166172927
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Tytuł:
Termodynamiczne podejście do modelowania wymiany w ekonomii : istnienie wartości ekonomicznej : pole wartości ekonomicznej
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 9, nr 2 (2005) , s. 261-265. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji - Bibliogr.
Nr:
2166249367
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tadeusz Klecha , Paweł Lubecki , Jan Szeja
Tytuł:
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy III / [red. Stanislav Štofko] - Žilina, Bielsko-Biała: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2005, s. 54-65. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-7100-442-2
Nr:
2166174173
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Autor:
Tadeusz Klecha , Paweł Lubecki
Tytuł:
Problematyka rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu gospodarczego opartych na innowacjach na tle regionów Unii Europejskiej
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 7, nr 7 (2003) , s. 107-116. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie świętokrzyskim w świetle wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - Bibliogr.
Nr:
2166263831
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Fale powierzchniowe w ośrodkach termosprężystych i elektromagnetosprężystych
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2002
Opis fizyczny:
15 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
52/KM/6/2002/S
Sygnatura:
NP-859/Magazyn
Nr:
2168289549
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Naprężeniowe fale powierzchniowe
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
16 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KM/3/2001/S
Sygnatura:
NP-796/Magazyn
Nr:
2168289547
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Existence of Surface Waves in a Nonhomogeneous Anisotropic Elastic Semi-space
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
12 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
73/KM/4/2000/S
Sygnatura:
NP-704/Magazyn
Nr:
2168333845
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zagadnienia falowe w niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
27 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Summ. przy art., Bibliogr. po art.
Program badawczy:
94/KM/3/99/S
Sygnatura:
NP-635/Magazyn
Nr:
2168333723
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zagadnienia falowe w niejednorodnych ośrodkach sprężystych = Propagation of Surface Waves in a Nonhomogeneous Anisotropic Elastic Semi-Space
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
24 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-498/Magazyn
Nr:
2168328961
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Naprężeniowe fale powierzchniowe w półprzestrzeni sprężystej = Surface Stress Waves in a Nonhomogeneous Elastic Half-space (Part I. General Results Based on Spectral Analysis Existence and Analyticity Theorems; Part II. Existence of Surface Waves for an Arbitrary Variation of Poisson's Ratio Approximate Solution Based on Perturbation Methods)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
48 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
69/KM/4/96/S
Sygnatura:
NP-404/Magazyn
Nr:
2168329183
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Fale powierzchniowe w ośrodkach sprężystych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
125 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
107/KM/6/93/S
Sygnatura:
NP-174/Magazyn
Nr:
2168330795
naukowo-badawcze
8

Autor:
Tytuł:
Nonlinear Eigenvalue Problem in Elastodynamics
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
16 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
105/KM/2/95/S
Sygnatura:
NP-340/Magazyn
Nr:
2168329431
naukowo-badawcze
1
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych = Equilibrium and Non-Equilibrium Models in Description of Economic Processes / Tadeusz KLECHA // W: Mikroekonometria w teorii i praktyce / [red. nauk.: Barbara Batóg, Iwona Markowicz]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (869) 795). - S. 62-80. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-820-3
2
Niezmienniki w ekonomii = Invariants in Economy / Tadeusz KLECHA, Jan SZEJA // W: Mikroekonometria w teorii i praktyce / [red. nauk.: Barbara Batóg, Iwona Markowicz]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (869) 795). - S. 57-61. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-820-3
3
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału = Equilibrium and Non-Equilibrium Models in the Description of Economic Processes : the Problems of Capital Mass Preservation / Tadeusz KLECHA, Antoni Kasprzycki, Jan Szeja // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 107-124. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Klecha.pdf. - ISSN 1644-8979
4
Związki Profesora Stefana Zubrzyckiego (1927-1968) z Kielecczyzną = Professor Stefan Zubrzycki's Associations with the Kielce Region / Antoni Kasprzycki, Tadeusz KLECHA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010), s. 319-327. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/200_31_klecha_kasprzycki.pdf. - ISSN 2081-2345
5
Zastosowanie sieci bezskalowych w pedagogice na przykładzie szkoły średniej w Wiśniowej / Antoni Kasprzycki, Tadeusz KLECHA // W: Współczesne wyzwania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającej się Europie / red. nauk. Elżbieta Męcina-Bednarek. - Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, 2010. - S. 321-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930852-4-8
6
Teoria niezmienników i teoria grup w ekonomii = The Invariant Theory, and the Group Theory in Economics / Tadeusz KLECHA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010), s. 313-318. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/199_30_klecha.pdf. - ISSN 2081-2345
7
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych = Nonequilibrium and Equilibrium Economics / Antoni T. KLECHA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 13, nr 1 (2009), s. 103-115. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/76_Art_Klecha.pdf. - ISSN 2081-2345
8
Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej : (26 III 1927-18 XII 1968) = Stefan Antoni Zubrzycki Mathematician, the Co-Author of Wroclaw's Mathematical School : (26 III 1927-18 XII 1968) / Antoni Kasprzycki, Jan Szeja, Antoni Tadeusz KLECHA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008), s. 185-194. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - ISSN 1899-2382
9
O naprężeniach kapitału = About Tensions of the Capital / Antoni Tadeusz KLECHA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008), s. 195-206. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1899-2382
10
Teoria naprężeń kapitałowych = The Theory of the Capital Stresses / Tadeusz KLECHA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji AŚ, 2007. - R. 11, nr 3 (2007), s. 84-92. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
11
Truesdellowski model kapitału II / Antoni, Tadeusz KLECHA // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 343-352. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
12
O istocie kapitału = On the Nature of Capital / Tadeusz A. KLECHA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 10, nr 2 (2006), s. 90-105. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
13
Truesdellowski model kapitału i pieniądza / Antoni, Tadeusz KLECHA // W: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006. - S. 315-326. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-7-0
14
Entropy and Zeta Function of Fibonacci Matrix Interpretation of the Q2(X) Dynamical System in Terms of an Analogy with Financial Circuit Theory (in Banking System) = Entropie a Funcke Zeta u Fibonacciho Interpetace Matice Dynamického Systému Q2(X) ve Vztahu k Analogii s Finanční Teorii Oběhu (v Bankovních Systémech / Antoni KLECHA // W: Collection of Abstracts : 10th International Conference on Finance and Banking, Karviná, Czech Republic, October 19-20, 2005 = Sborník Abstraktů. - s.n. : Slezská Univerzita v Opavě, 2005. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenia
15
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach / Tadeusz KLECHA, Paweł Lubecki, Jan J. Szeja // W: Rozwój Euroregionu Beskidy III : gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Źilina 14 kwietnia 2005 r. / [red. Stanislav Štofko] ; Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Źilinska univerzita v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 54-65. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-1-1
16
Termodynamiczne podejście do modelowania wymiany w ekonomii : istnienie wartości ekonomicznej : pole wartości ekonomicznej / Tadeusz KLECHA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 9, nr 2 (2005), s. 261-265. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
17
Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach / Tadeusz KLECHA, Paweł Lubecki, Jan J. Szeja // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy III : potenciál rozvoja regiónu po vstupe do Európskej Únie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / [red. Stanislav Štofko]. - Žilina, Bielsko-Biała : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2005. - S. 54-65. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-7100-442-2
18
Problematyka rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu gospodarczego opartych na innowacjach na tle regionów Unii Europejskiej / Tadeusz KLECHA, Paweł Lubecki // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 7, nr 7 (2003), s. 107-116. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie świętokrzyskim w świetle wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
19
Fale powierzchniowe w ośrodkach termosprężystych i elektromagnetosprężystych / Tadeusz KLECHA. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 2002. - 15 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Naprężeniowe fale powierzchniowe / Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 16 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Existence of Surface Waves in a Nonhomogeneous Anisotropic Elastic Semi-space / Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 12 k. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr.
22
Zagadnienia falowe w niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej / Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 27 k. : il. ; 30 cm. - Summ. przy art. - Bibliogr. po art.
23
Zagadnienia falowe w niejednorodnych ośrodkach sprężystych = Propagation of Surface Waves in a Nonhomogeneous Anisotropic Elastic Semi-Space / Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 24 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Naprężeniowe fale powierzchniowe w półprzestrzeni sprężystej = Surface Stress Waves in a Nonhomogeneous Elastic Half-space (Part I. General Results Based on Spectral Analysis Existence and Analyticity Theorems; Part II. Existence of Surface Waves for an Arbitrary Variation of Poisson's Ratio Approximate Solution Based on Perturbation Methods) / Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 48 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Fale powierzchniowe w ośrodkach sprężystych / Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 125 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Nonlinear Eigenvalue Problem in Elastodynamics / Kierownik tematu: Tadeusz KLECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 16 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Klecha T., (2011), Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych. [W:] Batóg B., Markowicz I. (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (869) 795), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 62-80.
2
Klecha T., Szeja J., (2011), Niezmienniki w ekonomii. [W:] Batóg B., Markowicz I. (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (869) 795), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 57-61.
3
Klecha T., Kasprzycki A., Szeja J., (2011), Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 107-124; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Klecha.pdf
4
Kasprzycki A., Klecha T., (2010), Związki Profesora Stefana Zubrzyckiego (1927-1968) z Kielecczyzną, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 14, nr 2, s. 319-327; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/200_31_klecha_kasprzycki.pdf
5
Kasprzycki A., Klecha T., (2010), Zastosowanie sieci bezskalowych w pedagogice na przykładzie szkoły średniej w Wiśniowej. [W:] Męcina-Bednarek E. (red.), Współczesne wyzwania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającej się Europie, Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, s. 321-326.
6
Klecha T., (2010), Teoria niezmienników i teoria grup w ekonomii, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 14, nr 2, s. 313-318; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/199_30_klecha.pdf
7
Klecha A., (2009), Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 13, nr 1, s. 103-115; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/76_Art_Klecha.pdf
8
Kasprzycki A., Szeja J., Klecha A., (2008), Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej (26 III 1927-18 XII 1968), "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 11, s. 185-194.
9
Klecha A., (2008), O naprężeniach kapitału, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 11, s. 195-206.
10
Klecha T., (2007), Teoria naprężeń kapitałowych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 11, nr 3, s. 84-92.
11
Klecha T., (2007), Truesdellowski model kapitału II. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 343-352.
12
Klecha T., (2006), O istocie kapitału, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 10, nr 2, s. 90-105.
13
Klecha A., (2006), Truesdellowski model kapitału i pieniądza. [W:] Czekaj J. (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 315-326.
14
Klecha A., (2005), Entropy and Zeta Function of Fibonacci Matrix Interpretation of the Q2(X) Dynamical System in Terms of an Analogy with Financial Circuit Theory (in Banking System). [W:] Collection of Abstracts : 10th International Conference on Finance and Banking, Karviná, Czech Republic, October 19-20, 2005, s.n. : Slezská Univerzita v Opavě, s. 76.
15
Klecha T., Lubecki P., Szeja J., (2005), Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach. [W:] Štofko S., Bankowości , Bielsku-Białej , v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy III: gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Źilina 14 kwietnia 2005 r, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 54-65.
16
Klecha T., (2005), Termodynamiczne podejście do modelowania wymiany w ekonomii : istnienie wartości ekonomicznej : pole wartości ekonomicznej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 9, nr 2, s. 261-265.
17
Klecha T., Lubecki P., Szeja J., (2005), Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach. [W:] Štofko S. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy III: potenciál rozvoja regiónu po vstupe do Európskej Únie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, Bielsko-Biała : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 54-65.
18
Klecha T., Lubecki P., (2003), Problematyka rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu gospodarczego opartych na innowacjach na tle regionów Unii Europejskiej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 7, nr 7, s. 107-116.
19
Klecha T., (2002), Fale powierzchniowe w ośrodkach termosprężystych i elektromagnetosprężystych, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 15 k.
20
Klecha T., (2001), Naprężeniowe fale powierzchniowe, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 16 k.
21
Klecha T., (2000), Existence of Surface Waves in a Nonhomogeneous Anisotropic Elastic Semi-space, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 12 k.
22
Klecha T., (1999), Zagadnienia falowe w niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 27 k.
23
Klecha T., (1997), Zagadnienia falowe w niejednorodnych ośrodkach sprężystych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k.
24
Klecha T., (1996), Naprężeniowe fale powierzchniowe w półprzestrzeni sprężystej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
25
Klecha T., (1996), Fale powierzchniowe w ośrodkach sprężystych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 125 k.
26
Nonlinear Eigenvalue Problem in Elastodynamics, (1995), Klecha T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 16 k.
1
@inbook{UEK:2168232192,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych",
booktitle = "Mikroekonometria w teorii i praktyce",
pages = "62-80",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2011",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-820-3",
}
2
@inbook{UEK:2168232212,
author = "Tadeusz Klecha and Jan Szeja",
title = "Niezmienniki w ekonomii",
booktitle = "Mikroekonometria w teorii i praktyce",
pages = "57-61",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2011",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-820-3",
}
3
@article{UEK:2168227674,
author = "Tadeusz Klecha and Antoni Kasprzycki and Jan Szeja",
title = "Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych : problematyka prawa zachowania masy kapitału",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "11",
pages = "107-124",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Klecha.pdf},
}
4
@misc{UEK:2166137183,
author = "Antoni Kasprzycki and Tadeusz Klecha",
title = "Związki Profesora Stefana Zubrzyckiego (1927-1968) z Kielecczyzną",
booktitle = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 14, 2",
pages = "319-327",
year = "2010",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/200_31_klecha_kasprzycki.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2166622866,
author = "Antoni Kasprzycki and Tadeusz Klecha",
title = "Zastosowanie sieci bezskalowych w pedagogice na przykładzie szkoły średniej w Wiśniowej",
booktitle = "Współczesne wyzwania edukacyjno-wychowawcze w zmieniającej się Europie",
pages = "321-326",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych",
year = "2010",
isbn = "978-83-930852-4-8",
}
6
@article{UEK:2166135158,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Teoria niezmienników i teoria grup w ekonomii",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 14, 2",
pages = "313-318",
year = "2010",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/199_30_klecha.pdf},
}
7
@article{UEK:2166247774,
author = "Antoni Tadeusz Klecha",
title = "Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 13, 1",
pages = "103-115",
year = "2009",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/76_Art_Klecha.pdf},
}
8
@article{UEK:2166196721,
author = "Antoni Kasprzycki and Jan Szeja and Antoni Tadeusz Klecha",
title = "Stefan Antoni Zubrzycki matematyk, współtwórca wrocławskiej szkoły matematycznej : (26 III 1927-18 XII 1968)",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "11",
pages = "185-194",
adress = "",
year = "2008",
}
9
@article{UEK:2166196926,
author = "Antoni Tadeusz Klecha",
title = "O naprężeniach kapitału",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "11",
pages = "195-206",
adress = "",
year = "2008",
}
10
@article{UEK:2166558325,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Teoria naprężeń kapitałowych",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 11, 3",
pages = "84-92",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydział Zarządzania i Administracji AŚ",
year = "2007",
}
11
@inbook{UEK:2166113510,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Truesdellowski model kapitału II",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "343-352",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
12
@article{UEK:2166248017,
author = "Tadeusz Antoni Klecha",
title = "O istocie kapitału",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 10, 2",
pages = "90-105",
adress = "",
year = "2006",
}
13
@inbook{UEK:2166122172,
author = "Antoni Tadeusz Klecha",
title = "Truesdellowski model kapitału i pieniądza",
booktitle = "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi",
pages = "315-326",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-7-0",
}
14
@misc{UEK:2166238237,
author = "Antoni Klecha",
title = "Entropy and Zeta Function of Fibonacci Matrix Interpretation of the Q2(X) Dynamical System in Terms of an Analogy with Financial Circuit Theory (in Banking System)",
booktitle = "Collection of Abstracts : 10th International Conference on Finance and Banking, Karviná, Czech Republic, October 19-20, 2005",
pages = "76",
adress = "s.n.",
publisher = "Slezská Univerzita v Opavě",
year = "2005",
}
15
@inbook{UEK:2166172927,
author = "Tadeusz Klecha and Paweł Lubecki and Jan Szeja",
title = "Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy III",
pages = "54-65",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-1-1",
}
16
@article{UEK:2166249367,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Termodynamiczne podejście do modelowania wymiany w ekonomii : istnienie wartości ekonomicznej : pole wartości ekonomicznej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 9, 2",
pages = "261-265",
adress = "",
year = "2005",
}
17
@inbook{UEK:2166174173,
author = "Tadeusz Klecha and Paweł Lubecki and Jan Szeja",
title = "Zagadnienia rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu opartego na innowacjach",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy III",
pages = "54-65",
adress = "Žilina, Bielsko-Biała",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2005",
isbn = "80-7100-442-2",
}
18
@article{UEK:2166263831,
author = "Tadeusz Klecha and Paweł Lubecki",
title = "Problematyka rozprzestrzeniania wiedzy w modelach wzrostu gospodarczego opartych na innowacjach na tle regionów Unii Europejskiej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 7, 7",
pages = "107-116",
adress = "",
year = "2003",
}
19
@unpublished{UEK:2168289549,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Fale powierzchniowe w ośrodkach termosprężystych i elektromagnetosprężystych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
20
@unpublished{UEK:2168289547,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Naprężeniowe fale powierzchniowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
21
@unpublished{UEK:2168333845,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Existence of Surface Waves in a Nonhomogeneous Anisotropic Elastic Semi-space",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
22
@unpublished{UEK:2168333723,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Zagadnienia falowe w niejednorodnej półprzestrzeni sprężystej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
23
@unpublished{UEK:2168328961,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Zagadnienia falowe w niejednorodnych ośrodkach sprężystych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
24
@unpublished{UEK:2168329183,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Naprężeniowe fale powierzchniowe w półprzestrzeni sprężystej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
25
@unpublished{UEK:2168330795,
author = "Tadeusz Klecha",
title = "Fale powierzchniowe w ośrodkach sprężystych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
26
@unpublished{UEK:2168329431,
author = " ",
title = "Nonlinear Eigenvalue Problem in Elastodynamics",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}