Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem = Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50848
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Niemcy wobec problemu bezrobocia = Germany and Problem of Unemployment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996) , s. 79-86. - Summ.
Nr:
2168231582
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Mikroekonomiczne teorie bezrobocia = The Microeconomic Theory of Unemployment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 393 (1992) , s. 39-45. - Summ.
Nr:
2168238702
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Rynek pracy w RFN - realia i perspektywy = Labour Market in West Germany - Realities and Prospects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991) , s. 53-60. - Summ., rez.
Nr:
2168232006
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
RFN na drodze do społeczeństwa postindustrialnego?
Źródło:
Przegląd Zachodni. - nr 1 (1989) , s. 141-146
Nr:
2168252028
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Przeobrażenia w strukturze popytu globalnego RFN po kryzysie lat siedemdziesiątych = Transformations in Global Demand Structure in FRG after Crisis in 70s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989) , s. 91-103. - Rez., summ.
Nr:
2168235170
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Nowe tendencje strukturalne we współczesnej gospodarce RFN = New Structural Tendencies in the Economic Co-operation with the F.R.G.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987) , s. 101-113. - Summ., rez.
Nr:
2168254806
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Polityka energetyczna Republiki Federalnej Niemiec na początku lat osiemdziesiątych = Energy Policy of the Federal Republic of Germany at the Beginning of the Eighties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 188 (1984) , s. 35-46. - Rez., summ.
Nr:
2168252190
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem = Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 65-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=139603413. - ISSN 1898-6447
2
Niemcy wobec problemu bezrobocia = Germany and Problem of Unemployment / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996), s. 79-86. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Mikroekonomiczne teorie bezrobocia = The Microeconomic Theory of Unemployment / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 393 (1992), s. 39-45. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Rynek pracy w RFN - realia i perspektywy = Labour Market in West Germany - Realities and Prospects / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991), s. 53-60. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
RFN na drodze do społeczeństwa postindustrialnego? / Barbara KIENIEWICZ // Przegląd Zachodni. - nr 1 (1989), s. 141-146. - ISSN 0033-2437
6
Przeobrażenia w strukturze popytu globalnego RFN po kryzysie lat siedemdziesiątych = Transformations in Global Demand Structure in FRG after Crisis in 70s / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989), s. 91-103. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
Nowe tendencje strukturalne we współczesnej gospodarce RFN = New Structural Tendencies in the Economic Co-operation with the F.R.G / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987), s. 101-113. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Polityka energetyczna Republiki Federalnej Niemiec na początku lat osiemdziesiątych = Energy Policy of the Federal Republic of Germany at the Beginning of the Eighties / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 188 (1984), s. 35-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (2007), Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 65-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/139603413
2
Kieniewicz B., (1996), Niemcy wobec problemu bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 79-86.
3
Kieniewicz B., (1992), Mikroekonomiczne teorie bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 393, s. 39-45.
4
Kieniewicz B., (1991), Rynek pracy w RFN - realia i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 53-60.
5
Kieniewicz B., (1989), RFN na drodze do społeczeństwa postindustrialnego?, "Przegląd Zachodni", nr 1, s. 141-146.
6
Kieniewicz B., (1989), Przeobrażenia w strukturze popytu globalnego RFN po kryzysie lat siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 312, s. 91-103.
7
Kieniewicz B., (1987), Nowe tendencje strukturalne we współczesnej gospodarce RFN, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 101-113.
8
Kieniewicz B., (1984), Polityka energetyczna Republiki Federalnej Niemiec na początku lat osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 188, s. 35-46.
1
@article{UEK:50848,
author = "Kieniewicz Barbara and Lorenowicz Urszula",
title = "Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "758",
pages = "65-82",
year = "2007",
}
2
@article{UEK:2168231582,
author = "Kieniewicz Barbara",
title = "Niemcy wobec problemu bezrobocia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "476",
pages = "79-86",
year = "1996",
}
3
@article{UEK:2168238702,
author = "Kieniewicz Barbara",
title = "Mikroekonomiczne teorie bezrobocia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "393",
pages = "39-45",
year = "1992",
}
4
@article{UEK:2168232006,
author = "Kieniewicz Barbara",
title = "Rynek pracy w RFN - realia i perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "334",
pages = "53-60",
year = "1991",
}
5
@article{UEK:2168252028,
author = "Kieniewicz Barbara",
title = "RFN na drodze do społeczeństwa postindustrialnego?",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "1",
pages = "141-146",
year = "1989",
}
6
@article{UEK:2168235170,
author = "Kieniewicz Barbara",
title = "Przeobrażenia w strukturze popytu globalnego RFN po kryzysie lat siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "312",
pages = "91-103",
year = "1989",
}
7
@article{UEK:2168254806,
author = "Kieniewicz Barbara",
title = "Nowe tendencje strukturalne we współczesnej gospodarce RFN",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "232",
pages = "101-113",
year = "1987",
}
8
@article{UEK:2168252190,
author = "Kieniewicz Barbara",
title = "Polityka energetyczna Republiki Federalnej Niemiec na początku lat osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "188",
pages = "35-46",
year = "1984",
}