Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Janina Filek , Robert Kmieciak , Paulina Sekuła
Tytuł:
Zmiany kulturowe w uczelniach w zakresie zakazu dyskryminacji, równego traktowania oraz kultury pracy
Źródło:
Trendy, modele i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce : 2021-2025 z projekcją do roku 2030 / red. Jerzy Woźnicki - Gliwice: Politechnika Śląska, 2022, s. 102-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7880-837-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168367302
rozdział w monografii
2

Autor:
Barbara Campisi , Patrizia De Luca , Janina Filek , Gianluigi Gallenti , Magdalena Wojnarowska
Tytuł:
The Role of Universities in Development of the Circular Economy
Źródło:
Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society / red. Magdalena WOJNAROWSKA, Marek ĆWIKLICKI, Carlo Ingrao - London, New York: Routledge, 2022, s. 239-254 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge-SCORAI Studies in Sustainable Consumption)
ISBN:
978-1-032-01701-3 ; 978-1-003-17978-8
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168363888
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie : słów kilka o koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni w kontekście jej powstania
Źródło:
Katalog dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w wymiarze etycznym i niedyskryminacyjnym (2021 r.) / kier. Barbara Pawłowska - Warszawa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2022, s. 13-20
Tryb dostępu:
Nr:
2168369878
rozdział w książce
4

Autor:
Tytuł:
Równość a różnorodność czyli słów kilka o panelu w ramach XIII Krakowskich Dni Integracji
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (88), s. 20-21
Tryb dostępu:
Nr:
2168356966
varia
5

Autor:
Tytuł:
O Heraklicie, zmianie i społecznej odpowiedzialności uniwersytetu
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021) , s. 50-51
Tryb dostępu:
Nr:
2168354600
artykuł nierecenzowany
6

Tytuł:
W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
107 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168358748
raport/sprawozdanie
7

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej = Social Responsibility as a New Version of the Social Contract
Źródło:
Krytyczna teoria organizacji : elementy filozofii i praktyki zarządzania / red. Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 109-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8175-134-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349524
rozdział w monografii
8

Autor:
Tytuł:
Czym byłby biznes bez wartości?
Źródło:
Wartość biznesu - biznes oparty na wartościach : jubileusz z pandemią w tle / red. Adrianna Lepka - Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2020, s. 8-10
ISBN:
978-83-959322-1-2
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168352172
fragment raportu/sprawozdania
9

Autor:
Tytuł:
HR Excellence in Research
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (80), s. 16-18
Tryb dostępu:
Nr:
2168342607
głos w dyskusji/wywiad
10

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa forma dialogu w obszarze działań gospodarczych = Corporate Social Responsibility as a New Form of Social Dialogue
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018) , s. 97-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168332151
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Gospodarka oparta na wiedzy
Źródło:
17 wyzwań dla Polski - 17 odpowiedzi : co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju? / red. Marzena Strzelczak, Tadeusz Joniewicz - Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2018, s. 44-50
ISBN:
978-83-951054-0-1
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168330855
rozdział w książce
12

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja
Źródło:
Odpowiedzialne badania naukowe : odpowiedzialny uniwersytet / red. Tadeusz Wallas, Joanna Morawska-Jancelewicz, Hanna Mamzer, Anna Schmidt-Fiedler - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram, 2018, s. 56-63
ISBN:
978-83-61231-46-2
Nr:
2168329487
rozdział w książce
13

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja
Źródło:
nienieodpowiedzialni.pl. - nr 5 (2018) , s. 23-24
Nr:
2168325973
artykuł nierecenzowany
14

Tytuł:
Kobieta w XXI wieku
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (79), s. 16-17
Tryb dostępu:
Nr:
2168342363
varia
15

Autor:
Tytuł:
O uniwersytecie : między błądzeniem a poszukiwaniem tożsamości
Źródło:
Wolność : wieczne wyzwanie / red. Bartosz Rydliński, Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2018, s. 53-73
ISBN:
978-83-8090-483-5 ; 978-83-8090-484-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168331389
rozdział w monografii
16

Autor:
Tytuł:
Social Economy as a New Challenge
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 8 (2017) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332485
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Kłopot z wartościami = Difficulties with Values
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 1 (39) (2017) , s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311893
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Czy koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może być inspiracją dla nowego paradygmatu ekonomii? = Can the Concept of Corporate Social Responsibility Provide Inspiration for a New Economic Paradigm?
Źródło:
Etyka i ekonomia : w stronę nowego paradygmatu / red. Elżbieta Mączyńska, Jacek Sójka - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2017, s. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-19-5
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168322421
rozdział w monografii
19

Autor:
Tytuł:
Projekt dobrych praktyk w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnością w szkołach wyższych
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (73), s. 14
Tryb dostępu:
Nr:
2168344164
varia
20

Autor:
Tytuł:
Dialog dwóch światów - nauki i biznesu
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (72), s. 4-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168344286
głos w dyskusji/wywiad
21

Autor:
Jacek Ślusarczyk , Bartosz Szydłowski , Piotr Augustyniak , Jacek Filek , Joanna Ejsmont , Jerzy Bukowski , Janina Filek , Łukasz Kołoczek , Magdalena M. Baran , Henryk Woźniakowski , Anna Szybist
Tytuł:
[Dyskusja]
Źródło:
Wyspiański / Zbudź się, Polaku / koncepcja tomu i red. Piotr AUGUSTYNIAK - Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017, s. 175-189
ISBN:
978-83-7453-487-1
Nr:
2168348540
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Spór o odpowiedzialność : między odpowiedzialnością jednostki a odpowiedzialnością wspólnotową = The Dispute Over the Responsibility : between Responsibility of the Individual and the Responsibility of the Community
Źródło:
Prakseologia. - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 35-52. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została przygotowana w ramach projektu "Wokół sporu liberalizmu z komunitaryzmem", nr 069/WE-KF/01/2015/S/5069.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168310445
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Prakseologia
Numer:
Nr 158, t. 2
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego, 2016
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Nr:
2168310441
redakcja czasopisma/serii
24

Autor:
Tytuł:
Nowa inicjatywa BON
Źródło:
Kurier UEK. - nr [1] 7(68), s. 52
Tryb dostępu:
Nr:
2168343868
varia
25

Tytuł:
Wprowadzenie = Introduction
Źródło:
Prakseologia. - Nr 158, t. 2, s. 5-14
Nr:
2168310443
wstęp/zakończenie
26

Autor:
Tytuł:
Spór o społeczną odpowiedzialność biznesu : wykład inauguracyjny
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2015/2016 - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 37-48
ISBN:
978-83-7252-727-1
Nr:
2168358020
rozdział w książce
27

Autor:
Tytuł:
Prestiżowa nagroda dla Biura ds. Osób Niepełnosprawych UEK
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 58-59
Tryb dostępu:
Nr:
2168299383
artykuł nierecenzowany
28

Autor:
Tytuł:
Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych = Consideration about Forms of Support for Students with Disabilities
Źródło:
Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością / red. Bernadeta Szczupał, Katarzyna Kutek-Sładek - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015, s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7438-506-0 ; 978-83-7438-507-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168305977
rozdział w monografii
29

Autor:
Tytuł:
Szkolnictwo wyższe wobec zjawiska niepełnosprawności : od przełamywania barier do form współpracy międzyuczelnianej = Higher Education and the Issue of Disability : from the Breaking Down of Barriers to Intercollegiate forms of Cooperation
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 10 (2015) , s. 96-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168300639
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
CSR : between Management Strategy and a New Paradigm of Thought
Źródło:
The True Value of CSR : Corporate Identity and Stakeholder Perceptions / red. Barbara Fryzel - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, s. 29-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-137-43318-3
Nr:
2168286959
rozdział w monografii
31

Autor:
Tytuł:
Wolność i odpowiedzialność w świecie wielkich korporacji : rozważania wokół pytania: czy wierzymy jeszcze w wolny rynek? = Freedom and Responsibility in the World of Big Corporations : Reflection on the Question: Do We Still Believe in the Free Market?
Źródło:
Prakseologia. - nr 157, t. 2 (2015) , s. 137-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168300427
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Dlaczego wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (62) (2015) , s. 42
Tryb dostępu:
Nr:
2168291515
artykuł nierecenzowany
33

Autor:
Tytuł:
Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla = From Experience of Hunger to Nobel Prize
Źródło:
Prakseologia. - nr 156 (2014) , s. 9-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168289311
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (59) (2014) , s. 64
Tryb dostępu:
Nr:
2168291353
artykuł nierecenzowany
35

Autor:
Tytuł:
Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego = Reflections on the Responsibility of a Collective Being
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 3 (29) (2014) , s. 57-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168292063
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Prakseologia
Numer:
Nr 156
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii; Akademia Leona Koźmińskiego, 2014
Nr:
2168289373
redakcja czasopisma/serii
37

Autor:
Tytuł:
Rozważania wokół nierówności = Considerations around the Inequalities
Źródło:
Prakseologia. - nr 156 (2014) , s. 283-295. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168289385
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Rozważania wokół nierówności
Źródło:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK, s. 36-45 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289187
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Wdrażanie zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (57) (2013) , s. 33-34
Tryb dostępu:
Nr:
2168281905
artykuł nierecenzowany
40

Autor:
Tytuł:
Kto i dlaczego stworzył etykę?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 45
Tryb dostępu:
Nr:
2168281787
artykuł nierecenzowany
41

Tytuł:
Wystawa retrospektywna publikacji naukowych pracowników Katedry Filozofii w ramach Jubileuszu 50-lecia Katedry Filozofii [dokument elektroniczny]
Redakcja:
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: BG UEK, 2013
Tryb dostępu:
Nr:
2168255396
wystawy
42

Autor:
Tytuł:
Certyfikaty i wyróżnienia dla katedr przyjaznych studentom z niepełnosprawnością
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 82
Tryb dostępu:
Nr:
2168281797
artykuł nierecenzowany
43

Autor:
Tytuł:
Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla : biografia intelektualna Amartya Kumara Sena
Źródło:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK, s. 8-19 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289177
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej = Social Responsibility as a New Version of the Social Contract
Adres wydawniczy:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013
Opis fizyczny:
352, [1] s.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez NCN w ramach indywidualnego projektu badawczego nr 1404/B/H03/2011/40 oraz ; przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe.
ISBN:
978-83-7638-371-2
Nr:
2168281077
monografia
45

Autor:
Małgorzata Pink
Tytuł:
Współzależności pomiędzy etyką katolicką i wzrostem gospodarczym w krajach europejskich
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
230 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-245
Nr:
2168259044
doktorat
46

Tytuł:
Etyka biznesu : studia przypadków
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
48 s.: il.; 24 cm.
ISBN:
978-83-7252-587-1
Nr:
2168238636
skrypt
47

Autor:
Tytuł:
The Role of Universities in Shaping Social Attitudes of Future Managers = Rola uczelni w kształtowaniu postaw społecznych przyszłych menedżerów
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - nr 3 (116) (2012) , s. 26-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168235926
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
Seminarium o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (48), s. 20
Tryb dostępu:
Nr:
2168345234
varia
49

Autor:
Tytuł:
Filozoficzne korzenie ekonomii społecznej
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK, s. 29-51 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272156
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Sprawozdanie z konferencji nt. Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym (25-26 listopada 2011 r.)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 882, s. 177-179
Nr:
2168244800
varia
51

Autor:
Tytuł:
Na pomoc pomocy = The Concept of Aid
Źródło:
Prakseologia. - nr 153 (2012) , s. 359-378. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168248116
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Zmiany organizacyjno-kompetencyjne w obszarze wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (48), s. 32
Tryb dostępu:
Nr:
2168346060
varia
53

Autor:
Tytuł:
Teorie filozoficzne a ekonomia społeczna
Źródło:
Wokół ekonomii społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 135-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230818
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Etyka pożytku - utylitaryzm
Źródło:
Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. Wojciech Gasparski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 140-153 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16890-2
Nr:
2168235920
rozdział w podręczniku
55

Autor:
Tytuł:
Koncepcja umowy społecznej Thomasa Hobbesa a idea społecznej odpowiedzialności biznesu : podobieństwa i różnice = Thomas Hobbes' Concept of the Social Contract and the Idea of Corporate Social Responsibility#Similarities and Differences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 882 (2012) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244748
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
Etyka powinności - deontologizm
Źródło:
Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. Wojciech Gasparski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 129-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16890-2
Nr:
2168235918
rozdział w podręczniku
57

Autor:
Tytuł:
Jak być przedsiębiorcą uczciwym i odnoszącym sukcesy?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (49) (2012) , s. 40-41
Tryb dostępu:
Nr:
2168275145
artykuł nierecenzowany
58

Autor:
Tytuł:
Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu : konflikt, wsparcie czy konwergencja?
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK, s. 52-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272158
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Debata rektorska w ramach Konferencji o pomocy
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (46), s. 6-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168344632
varia
60

Autor:
Tytuł:
Dwugłos w kwestii raportowania społecznego
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (45), s. 52
Tryb dostępu:
Nr:
2168275399
varia
61

Autor:
Tytuł:
Co to jest KatPON?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (45), s. 45
Tryb dostępu:
Nr:
2168275389
varia
62

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie do etyki biznesu
Wydanie:
Wyd. 3.
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
126 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-548-2
Nr:
2168226012
monografia
63

Autor:
Tytuł:
Rozważania wokół fenomenu pomocy = Deliberations on the Phenomenon of Assistance
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 2(3) (2011) , s. 7-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168230672
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Opis fizyczny:
310, [1] s.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-932381-0-1
Nr:
2166465126
Zobacz powiązane rozdziały
65

Autor:
Tytuł:
Gdzie są nasze elity biznesu? : [komentarz]
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (37), s. 56
Tryb dostępu:
Nr:
2168275315
varia
66

Autor:
Tytuł:
Przyczyny aktualnego kryzysu : destrukcja systemu wartości czy zawodność instytucji? = Causes of the Current Crisis : Destruction of the Value System or Failure of Institutions?
Źródło:
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 81-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932381-0-1
Nr:
2166474606
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
The Implementation of CSR as a New Social Contract in Poland
Źródło:
The Role of large Enterprises in Democracy and Society / red. Barbara Fryzel, Paul H. Dembinski - New York: Palgrave Macmillan, 2010, s. 138-159 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-230-22918-1
Nr:
2168236302
rozdział w monografii
68

Autor:
Tytuł:
Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej? = Is Lying Ethically Acceptable in Business?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 846 (2010) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53275
artykuł w czasopiśmie
69

Autor:
Tytuł:
Wspólnotowy wymiar etyki Kanta
Źródło:
Dobro wspólne / red. Dorota Probucka - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2010, s. 111-118
ISBN:
978-83-7271-611-8
Nr:
2165687645
rozdział w monografii
70

Autor:
Tytuł:
Czy finansista jest człowiekiem (moralnym)? = Is a Financier a (Moral) Human Being?
Źródło:
Prakseologia. - nr 150 (2010) , s. 71-86. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
51386
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej?
Źródło:
Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej / kierownik projektu: Kazimierz SOSENKO, s. 41-61
Sygnatura:
NP-1329/Magazyn
Nr:
2168161037
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Autor:
Tytuł:
Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego
Źródło:
Biznes, prawo, etyka / red. Wojciech Gasparski, Jolanta Jabłońska-Bonca - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego, 2009, s. 79-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61408-27-7 ; 978-83-89437-15-0
Nr:
51364
rozdział w monografii
73

Autor:
Tytuł:
Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
Źródło:
Kurier UEK. - nr 7 (31) (2009) , s. 30
Tryb dostępu:
Nr:
2168274463
artykuł nierecenzowany
74

Autor:
Tytuł:
Mamy wspólny cel : prof. Janina Filek o porozumieniu zrodzonym z sympatii, życzliwości i szacunku dla bliźniego
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (30), s. 30-31
Tryb dostępu:
Nr:
2168275049
varia
75

Autor:
Tytuł:
Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej? = Is Corporate Social Responsibility a New Version of Social Contract?
Źródło:
Prakseologia. - nr 149 (2009) , s. 21-38. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
51365
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Tytuł:
Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy
Źródło:
Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej / kierownik projektu: Kazimierz SOSENKO, s. 62-70
Sygnatura:
NP-1329/Magazyn
Nr:
2168161120
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Autor:
Tytuł:
Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie = Social Economy as a New Challenge
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 12, nr 1 (2009) , s. 179-188. - Summ.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168238328
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Tytuł:
[Polemika]
Źródło:
Kurier UEK. - nr 8 (32) (2009) , s. 38-39
Tryb dostępu:
Nr:
2168274595
polemika
79

Autor:
Tytuł:
Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy
Źródło:
Kłamstwo w życiu publicznym / - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2009, s. 117-127. - błędny nr ISBN
Redakcja:
Zuziak Władysław
, Mysona Byrska Joanna
Seria:
(Etyka i Życie Publiczne ; t. 2)
ISBN:
978-83-7438-243-4
Nr:
2166133906
rozdział w monografii
80

Autor:
Tytuł:
Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce = Reasons of Low Interest in CSR Idea in Poland
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk - Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2008, s. 61-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168237954
rozdział w monografii
81

Autor:
Tytuł:
Miedzy niechęcią, podejrzliwością i brakiem zrozumienia a racjonalną życzliwością, czyli podsumowanie pięcioletniej działalności Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepłnosprawnych
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008) , s. 12-13
Tryb dostępu:
Nr:
2168347622
artykuł nierecenzowany
82

Autor:
Tytuł:
Education of Managers : between Vocational and General Education or about the Opening of Mind
Źródło:
Responsible Management Education / red. Wojciech Gasparski - Warsaw: Academic and Professional Press; Kozminski University, 2008, s. 82-89 - Bibliogr.
Seria:
(Koźmiński Przedsiębiorczość i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-61408-12-3 ; 978-83-89437-00-6
Nr:
2168236300
rozdział w materiałach konferencyjnych
83

Autor:
Tytuł:
Praktyki dla niepełnosprawnych
Źródło:
Kurier UEK. - nr 6 (22), s. 11
Tryb dostępu:
Nr:
2168347916
varia
84

Autor:
Tytuł:
Garść rozważań wokół problematyki przedsiębiorstwa społecznego
Źródło:
Ekonomia Społeczna. - nr 2(3) (2008) , s. 12-18 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166080946
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007
Opis fizyczny:
387 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. po niektórych art. Bibliografia prac nauk. A. Węgrzeckiego s. 375-383.
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165695660
Zobacz powiązane rozdziały
86

Autor:
Tytuł:
W poszukiwaniu dobrej administracji = In Search of Good Administration
Źródło:
Zarządzanie Publiczne. - nr 2(2) (2007) , s. 27-38. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
50557
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Tytuł:
Narodziny idei wyzysku i jego nowe oblicza
Źródło:
Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 9-20 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-365-5
Nr:
2165992120
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
88

Autor:
Tytuł:
Refleksja nad filozofowaniem
Źródło:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 243-352
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165707033
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Autor:
Janina Filek , A. F.
Tytuł:
Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski
Źródło:
Rzeczpospolita. - 07 kwietnia
Nr:
2168286461
głos w dyskusji/wywiad
90

Autor:
Tytuł:
Co to jest dobra administracja?
Źródło:
Etos urzędnika / red. Dariusz Bąk - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2007, s. 13-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60807-55-2 ; 978-83-89437-78-5
Nr:
2168266194
rozdział w monografii
91

Autor:
Tytuł:
Czy szkoła wyższa wychowuje?
Źródło:
Kurier AE. - nr 5-6 (13-14) (2007) , s. 16-17
Nr:
2168274407
artykuł nierecenzowany
92

Autor:
Tytuł:
Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu
Źródło:
Etyka i ekonomia / red. Bożena Klimczak, Anna Lewicka-Strzałecka - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2007, s. 13-31
Seria:
(Ekonomia i Świat Współczesny)
ISBN:
978-83-88700-19-4
Nr:
2168236358
rozdział w monografii
93

Autor:
Tytuł:
Czy reklamie społecznej wszystko wolno?
Źródło:
Granice i zastosowania reklamy społecznej / red. Karolina Keler, Marcjanna Nóżka - Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2007, s. 27-38
Seria:
(Zeszyty Pracy Socjalnej ; z. 13)
ISBN:
978-83-906614-5-2
Nr:
2166591819
rozdział w monografii
94

Autor:
Tytuł:
Filozofia odrzucenia - wokół myśli Emila Ciorana = The Philosophy of Rejection - the Thought of Emil Cioran
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006) , s. 61-73. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52737
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tytuł:
Przeklęte zjawisko korupcji
Źródło:
Manko. - R. 9, nr 1 (49) (2006) , s. 22
Nr:
2168369732
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu : tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?
Adres wydawniczy:
Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2006
Opis fizyczny:
19 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-922705-8-4 ; 978-83-922705-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
52139
książka
97

Autor:
Tytuł:
Rozbicie jedności wolności i prawdy w przestrzeni gospodarczej
Źródło:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 19-52 - Bibliogr.
Seria:
(Dni Jana Pawła II)
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
2166093939
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
42 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-307-X
Nr:
2166511576
Zobacz powiązane rozdziały
99

Autor:
Tytuł:
Czy istnieje związek pomiędzy poziomem profesjonalnego kształcenia a zjawiskiem "ściągania"? - kilka pytań
Źródło:
Manko. - R. 9, nr 1 (49) (2006) , s. 22
Nr:
2168369740
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Tytuł:
Polski trójkąt korupcyjny = The Polish Corruption Triangle
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 9, nr 1 (2006) , s. 157-171. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168229746
artykuł w czasopiśmie
101

Autor:
Tytuł:
Zagrożenia wadliwej komunikacji
Źródło:
Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 15-19
ISBN:
83-7252-307-X
Nr:
2166512109
rozdział w książce
Zobacz opis całości
102

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje instrumentalnego traktowania etyki (na przykładzie Enron)
Źródło:
Etyka biznesu "po Enronie" / red. Jacek Sójka - Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2005, s. 107-120 - Bibliogr.
ISBN:
83-7112-160-1
Nr:
2168286729
rozdział w monografii
103

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Tytuł:
Transformacja gospodarcza w perspektywie etycznej = Ethical Aspects of Economic Transformation
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 715-730. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166202699
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
104

Autor:
Tytuł:
Jeśli biznesem biznesu jest biznes
Źródło:
Tygodnik Powszechny. - nr 17, dodatek "Ucho Igielne" (2005)
Tryb dostępu:
Nr:
2168238296
artykuł nierecenzowany
105

Autor:
Tytuł:
Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego = The Role of Education in Shaping of a Citizens' Society
Źródło:
Prakseologia. - nr 145 (2005) , s. 43-57. - Summ. Referat przedstawiony na konferencji naukowej pt. "Prakseologiczne i etyczne aspekty edukacji", Warszawa 21 października 2004 r.
Nr:
2168221322
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Tytuł:
Rola administracji publicznej w kształtowaniu etycznego biznesu = The Role of Public Administration in Shaping of Ethical Business Environment
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 8, nr 1 (2005) , s. 213-223. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168229738
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Tytuł:
Menedżer jak podmiot etyczny
Źródło:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 175-181
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166538026
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
108

Autor:
Tytuł:
Antynomiczność wartości i jej konsekwencje
Źródło:
Konflikt interesów - konflikt wartości / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 55-67
ISBN:
83-7252-293-6
Nr:
2166538911
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
109

Autor:
Tytuł:
Niektóre przyczyny niskiej etyczności w świecie finansów
Źródło:
Uczciwość w świecie finansów / red. Wojciech Gasparski - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 127-136
ISBN:
83-89437-36-8
Nr:
2168247982
rozdział w monografii
110

Tytuł:
Nierówności
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 15-46
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219238
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
111

Autor:
Tytuł:
Firma jako podmiot odpowiedzialności społeczno-moralnej (zarys problemu) = Company as the Subject of Social and Moral Responsibility
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 7, nr 1 (2004) , s. 51-59. - Summ.
Nr:
2168248006
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Tytuł:
Rola etyki w działalności samorządowej
Źródło:
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów / red. Janina FILEK - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 19-53
ISBN:
83-89410-05-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168218536
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Sprawiedliwość dystrybutywna
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 79-105
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219286
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów [dokument elektroniczny]
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
252 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
[odczyt: 27.09.2011], Bibliogr.
ISBN:
83-89410-05-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168218428
Zobacz powiązane rozdziały
115

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Kraków, Polska, od 2004-05-20 do 2004-05-21
Tytuł:
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim z perspektywy autonomii uczelni
Źródło:
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004, s. 100-105
ISBN:
83-917004-4-5
Nr:
2166591967
rozdział w materiałach konferencyjnych
116

Tytuł:
Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
32 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-240-5
Nr:
2168218422
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
117

Autor:
Tytuł:
Nie o spokój tu chodzi
Źródło:
Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i oprac. Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 27-29
ISBN:
83-7252-240-5
Nr:
2168219234
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
118

Autor:
Tytuł:
Etyczna refleksja nad ściąganiem
Źródło:
Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i oprac. Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 19-21
ISBN:
83-7252-240-5
Nr:
2168219232
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Równość
Źródło:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 47-78
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219284
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
120

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie do etyki biznesu
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
126 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. [124]-126
ISBN:
83-7252-079-8
Nr:
2168218420
monografia
121

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Tytuł:
Polska transformacja w perspektywie etycznej
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 138-140. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218134
varia
Zobacz opis całości
122

Autor:
Wiesława Borczyk , Janina Filek , Sławomir Kmak , Marek Wójcik
Tytuł:
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : zeszyty ćwiczeniowe [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
70 s.; 25 cm
Uwagi:
[odczyt: 21.03.2012],
ISBN:
83-89410-25-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168226150
monografia
123

Autor:
Tytuł:
Problem ubóstwa w perspektywie wolności i odpowiedzialności
Źródło:
Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 57-66
ISBN:
83-7252-188-3
Nr:
2168241788
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
124

Autor:
Tytuł:
Wolność na usługach ekonomii = Freedom at Service of Economy
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 6 (2003) , s. 25-38. - Summ.
Nr:
2168248004
artykuł w czasopiśmie
125

Autor:
Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Tytuł:
Szczególna odpowiedzialność środowisk biznesu w dobie globalizacji
Źródło:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 147-159
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176440
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
From Trust to Responsibility in the World of Finance
Źródło:
Finance & Common Good = Finance & bien commun. - no. 13-14 Winter-Springer / Hiver-Printemps (2003) , s. 19-34. - Tytuł numeru: Conflicts of Interest and the Structures of Trust in Countries in Transition
Nr:
2165828677
artykuł w czasopiśmie
127

Autor:
Tytuł:
O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej = On Confidence and Pseudo-Confidence in the Area of Economic Activity
Źródło:
Prakseologia. - nr 143 (2003) , s. 59-72. - Summ.
Nr:
2168238302
artykuł w czasopiśmie
128

Autor:
Tytuł:
O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego = On the Freedom and Responsibility of the Economic Subject
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
229 s.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 150)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-117-4
Nr:
2168224700
monografia
129

Autor:
Tytuł:
Koncepcja odpowiedzialności Hansa Jonasa = Hans Jonas' Concept of Responsibility
Źródło:
Prakseologia. - nr 142 (2002) , s. 47-54. - Summ.
Nr:
2168238300
artykuł w czasopiśmie
130

Autor:
Tytuł:
Etyka biznesu : kolejna zasłona czy konieczność? = Business Ethics: a Next Screen or Necessity?
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 5 (2002) , s. 177-182. - Summ.
Nr:
2168268506
artykuł w czasopiśmie
131

Autor:
Tytuł:
Panorama of Ethical Problems in Poland
Źródło:
Business Ethics : from Theory to Practice / red. Nijolé Vasiljeviené, Ronald Jeurissen - Vilnius: Vilnius University, 2002, s. 250-277 - Bibliogr.
ISBN:
9955-497-15-7
Nr:
2168236326
rozdział w monografii
132

Autor:
Tytuł:
Uwagi o racjonalności i irracjonalności myśli Platona na tle sporu racjonalizmu z irracjonalizmem = Some Remarks on Rationalism and Irrationalism in Plato's Thought Against the Background of the Rationalism Versus Irrationalism Debate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 576 (2002) , s. 35-47. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231380
artykuł w czasopiśmie
133

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie do etyki biznesu
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
126 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-079-8
Nr:
2168238282
monografia
134

Autor:
Tytuł:
Etyka biznesu : studia przypadków
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
46 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-087-9
Nr:
2168238284
monografia
135

Autor:
Tytuł:
Firmy zagraniczne na polskim rynku - szkic do analizy kulturowo-etycznej
Źródło:
Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2001, s. 220-232
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-13266-3 ; 83-01-13266-9
Nr:
2168227752
rozdział w monografii
136

Autor:
Tytuł:
The Responsibility of Individuals, Corporations and the Business Environment
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 1 (2001) , s. 143-156
Nr:
2168248838
artykuł w czasopiśmie
137

Autor:
Tytuł:
Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu
Źródło:
Etyka biznesu jako przedmiot nauczania / red. Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2001, s. 21-32
ISBN:
83-86846-51-8
Nr:
2168236342
rozdział w materiałach konferencyjnych
138

Tytuł:
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
43 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-039-9
Nr:
2168241176
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
139

Autor:
Tytuł:
Człowiek wolnego rynku
Źródło:
Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 93-103
ISBN:
83-86957-42-5
Nr:
2168242080
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
140

Autor:
Tytuł:
Między doskonałą a niedoskonałą konkurencją, czyli konkurencja w perspektywie etycznej = Between Perfection and Imperfection Competition or Competition in the Ethical Perspective
Źródło:
Prakseologia. - nr 140 (2000) , s. 21-27. - Summ.
Nr:
2168238318
artykuł w czasopiśmie
141

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 5-8
ISBN:
83-7252-039-9
Nr:
2168241256
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
142

Autor:
Tytuł:
Wolność i odpowiedzialność w działalności gospodarczej
Źródło:
Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania / red. Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka, Danuta Miller - Łódź; Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej; Fundacja "Wiedza i Działanie" im. L. von Misesa i T. Kotarbińskiego, 1999, s. 109-120
ISBN:
83-87814-01-6
Nr:
2168286581
rozdział w monografii
143

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości
Źródło:
Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1999, s. 145-160
ISBN:
83-86957-33-6
Nr:
2168248206
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
144

Autor:
Tytuł:
Dialogowy charakter komunikowania się w biznesie = Dialogue Character orf Communicate in the Business
Źródło:
Prakseologia. - nr 139 (1999) , s. 189-195. - Summ.
Nr:
2168238298
artykuł w czasopiśmie
145

Autor:
Tytuł:
Znaczenie etosu nauczyciela akademickiego w działalności akademickiej
Źródło:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 27-30
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238538
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
146

Autor:
Tytuł:
Czy biznes zobowiązuje?
Źródło:
Znak. - nr 2 (513) (1998) , s. 56-63. - Tytuł numeru: Biznes i etyka - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168238290
artykuł w czasopiśmie
147

Autor:
Tytuł:
Między bezsiłą zasad etycznych, a pozbawioną zasad siłą skuteczności = Between the Helplessness of Ethical Principles and the Principleless Power of Effectiveness
Źródło:
Prakseologia. - nr 138 (1998) , s. 39-45. - Summ.
Nr:
2168238294
artykuł w czasopiśmie
148

Tytuł:
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux
Źródło:
Znak. - nr 2 (513), s. 4-10. - Tytuł numeru: Biznes i etyka - Bibliogr.
Tłumaczenie:
Tryb dostępu:
Nr:
2168362916
varia
149

Tytuł:
O etosie nauczyciela akademickiego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998
Opis fizyczny:
35 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238320
Zobacz powiązane rozdziały
150

Tytuł:
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej : przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux
Źródło:
Z badań nad etyką życia gospodarczego / kier. tematu: Adam WĘGRZECKI, s. [24]-[27]
Tłumaczenie:
Sygnatura:
NP-478/Magazyn
Nr:
2168284769
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
151

Autor:
Tytuł:
Słów kilka o ostatnim z potężnej gromadki Rumunów
Źródło:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 25, z. 2 (1997) , s. 65-79
Nr:
2168236328
artykuł w czasopiśmie
152

Autor:
Tytuł:
Warsztaty dydaktyczne
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(40), s. 10-12
Nr:
2168346262
fragment raportu/sprawozdania
153

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości
Źródło:
Z badań nad etyką życia gospodarczego / kier. tematu: Adam WĘGRZECKI, s. 1-17
Sygnatura:
NP-478/Magazyn
Nr:
2168284759
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
154

Autor:
Tytuł:
Emil Cioran, Zły demiurg, przeł. Ireneusz Kania, Kraków: Oficyna Literacka 1995.
Źródło:
Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. - T. 16-17 (1996) , s. 277-282
Tryb dostępu:
Nr:
2168367616
recenzja
155

Autor:
Tytuł:
Przeszkody w uetycznieniu gospodarki polskiej
Źródło:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996, s. 49-57
ISBN:
83-86957-06-9
Nr:
2168248298
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
156

Autor:
Tytuł:
Etyka w szkole - uwagi praktyka
Źródło:
Etyka. - nr 29 (1996) , s. 173-180
Nr:
2168266864
artykuł w czasopiśmie
157

Autor:
Tytuł:
Warsztaty dydaktyczne
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(38), s. 9-11
Nr:
2168346244
fragment raportu/sprawozdania
158

Autor:
Tytuł:
Ekonomia kontra ekologia
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 250-257
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255420
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
159

Autor:
Tytuł:
Znaczenie myśli Plotyna dla sporu racjonalizmu z irracjonalizmem = Importance of Plotyn's Views in Conflict Between Rationalism and Irrationalism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 464 (1996) , s. 25-37. - Summ.
Nr:
2168238246
artykuł w czasopiśmie
160

Autor:
Tytuł:
Warsztaty dydaktyczne
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(37), s. 12-13
Nr:
2168346240
fragment raportu/sprawozdania
161

Autor:
Tytuł:
Czy uprawianie etyki biznesu jest możliwe? = Is Cultivation of Business Ethics Possible?
Źródło:
Prakseologia. - nr 1-2 (1995) , s. 43-53. - Summ.
Nr:
2168238292
artykuł w czasopiśmie
162

Autor:
Tytuł:
U źródeł myślenia racjonalnego i irracjonalnego
Źródło:
Ruch Filozoficzny. - t. 51, nr 1 (1994) , s. 22-25
Tryb dostępu:
Nr:
2168368648
artykuł w czasopiśmie
163

Autor:
Tytuł:
Paradoks jako kategoria filozoficzna = Paradox as a Philosophical Category
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 414 (1993) , s. 53-64. - Summ.
Nr:
2168276255
artykuł w czasopiśmie
164

Autor:
Tytuł:
Lew Szestow - sprzeciw wobec rozumu = Lev Shestov - Opposition to the Reason
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 363 (1992) , s. 23-35. - Summ., rez.
Nr:
2168273228
artykuł w czasopiśmie
165

Autor:
Tytuł:
Z historii paradoksu. Kierkegaard - istnienie ludzkie jako paradoks = From the History of Paradox. Faith as a Paradox of Existence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990) , s. 19-30. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168247986
artykuł w czasopiśmie
166

Autor:
Tytuł:
Funkcje paradoksu w antropologii filozoficznej : autoreferat
Źródło:
Ruch Filozoficzny. - T. 45, nr 3 (1988) , s. 261-264
Nr:
2168340673
artykuł nierecenzowany
167

Autor:
Tytuł:
Z historii paradoksu : paradoks jako kategoria antropologiczna w "Myślach" Pascala = From the History of Paradox : Paradox as an Anthropological Category in Pascal's "Pensées"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 218 (1986) , s. 73-86. - Summ., rez.
Nr:
2168248002
artykuł w czasopiśmie
168

Autor:
Tytuł:
Koncepcja stanu natury J.J. Rousseau jako ujawnienie sprzeczności ludzkiej egzystencji = J.J. Rousseau's Concept of State of Nature as Exposure of Contradictions in Human Existence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 198 (1984) , s. 51-71. - Summ., rez.
Nr:
2168245518
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
149 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
038/WE-KF/01/2013/S/3038
Sygnatura:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289157
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
175 s.; 30 cm
Program badawczy:
50/KFil/1/2012/S/050
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272152
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Zmiany kulturowe w uczelniach w zakresie zakazu dyskryminacji, równego traktowania oraz kultury pracy / Janina FILEK, Robert Kmieciak, Paulina Sekuła // W: Trendy, modele i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce : 2021-2025 z projekcją do roku 2030 / red. Jerzy Woźnicki. - Gliwice: Politechnika Śląska, 2022. - S. 102-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7880-837-4. - Pełny tekst: https://www.frp.org.pl/images/publikacje/publication/trendy-modele-perspektywy.pdf
2
The Role of Universities in Development of the Circular Economy / Barbara Campisi, Patrizia De Luca, Janina FILEK, Gianluigi Gallenti, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society / red. Magdalena WOJNAROWSKA, Marek ĆWIKLICKI, Carlo Ingrao . - London, New York: Routledge, 2022. - (Routledge-SCORAI Studies in Sustainable Consumption). - S. 239-254. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-01701-3 ; 978-1-003-17978-8
3
Wprowadzenie : słów kilka o koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni w kontekście jej powstania / Janina FILEK // W: Katalog dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w wymiarze etycznym i niedyskryminacyjnym (2021 r.) / kier. Barbara Pawłowska. - Warszawa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2022. - S. 13-20. - Pełny tekst: https://amisns.edu.pl/images/2022/2096/Katalog_dobrych_praktyk_Spo%C5%82ecznej_Odpowiedzialnos%CC%81ci_Uczelni_2021.pdf
4
Równość a różnorodność czyli słów kilka o panelu w ramach XIII Krakowskich Dni Integracji / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 2 (88) (2021), s. 20-21. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021. - ISSN 1689-7757
5
O Heraklicie, zmianie i społecznej odpowiedzialności uniwersytetu / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021), s. 50-51. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/50. - ISSN 1689-7757
6
W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [Dokument elektroniczny] / Janina FILEK, Agnieszka BAŁAGA, Maciej FRĄCZEK, Wioleta GAŁAT, Katarzyna Idziak, Iryna MANCZAK, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Monika SADY, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Justyna TOMALA, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 107 s. : il. - Pełny tekst: https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/aktualnosci/spoeczna-odpowiedzialnosc/souek_raport_26-10-2020.pdf
7
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej = Social Responsibility as a New Version of the Social Contract / Janina FILEK // W: Krytyczna teoria organizacji : elementy filozofii i praktyki zarządzania / red. nauk. Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 109-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-134-6
8
Czym byłby biznes bez wartości? / Janina FILEK // W: Wartość biznesu - biznes oparty na wartościach : jubileusz z pandemią w tle / red. Adrianna Lepka. - Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2020. - S. 8-10. - ISBN 978-83-959322-1-2. - Pełny tekst: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/12/20lat-zrownowazonego-rozwoju-w-Polsce.pdf
9
HR Excellence in Research / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 16-18. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/16. - ISSN 1689-7757
10
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa forma dialogu w obszarze działań gospodarczych = Corporate Social Responsibility as a New Form of Social Dialogue / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018), s. 97-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1654/1261. - ISSN 1898-6447
11
Gospodarka oparta na wiedzy / Janina FILEK // W: 17 wyzwań dla Polski - 17 odpowiedzi : co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju? / red. Marzena Strzelczak, Tadeusz Joniewicz. - Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2018. - S. 44-50. - ISBN 978-83-951054-0-1. - Pełny tekst: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2018/10/17-wyzwan-17-odpowiedzi.pdf
12
Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja / Janina FILEK // W: Odpowiedzialne badania naukowe : odpowiedzialny uniwersytet / red. Tadeusz Wallas, Joanna Morawska-Jancelewicz, Hanna Mamzer, Anna Schmidt-Fiedler. - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram, 2018. - S. 56-63. - ISBN 978-83-61231-46-2
13
Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja / Janina FILEK // nienieodpowiedzialni.pl. - nr 5 (2018), s. 23-24. - ISSN 2450-6222
14
Kobieta w XXI wieku / Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 16-17. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/16. - ISSN 1689-7757
15
O uniwersytecie : między błądzeniem a poszukiwaniem tożsamości / Janina FILEK // W: Wolność : wieczne wyzwanie / red. nauk. Bartosz Rydliński, Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski. - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2018. - S. 53-73. - ISBN 978-83-8090-483-5 ; 978-83-8090-484-2
16
Social Economy as a New Challenge / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 8 (2017), s. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_filek_41_52.pdf. - ISSN 1899-2226
17
Kłopot z wartościami = Difficulties with Values / Janina FILEK // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (39) (2017), s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/406. - ISSN 1898-3529
18
Czy koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może być inspiracją dla nowego paradygmatu ekonomii? = Can the Concept of Corporate Social Responsibility Provide Inspiration for a New Economic Paradigm? / Janina FILEK // W: Etyka i ekonomia : w stronę nowego paradygmatu / red. nauk.: Elżbieta Mączyńska, Jacek Sójka. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2017. - S. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65269-19-5. - Pełny tekst: http://pte.pl/pliki/pdf/etyka_a_ekonomia_wersja_do_internetu.pdf
19
Projekt dobrych praktyk w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnością w szkołach wyższych / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 3 (73) (2017), s. 14. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73. - ISSN 1689-7757
20
Dialog dwóch światów - nauki i biznesu / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 4-5. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small. - ISSN 1689-7757
21
[Dyskusja] / Jacek Ślusarczyk, Bartosz Szydłowski, Piotr AUGUSTYNIAK, Jacek Filek, Joanna Ejsmont, Jerzy BUKOWSKI, Janina FILEK, Łukasz Kołoczek, Magdalena M. Baran, Henryk Woźniakowski, Anna Szybist // W: Wyspiański / Zbudź się, Polaku / koncepcja tomu i red. Piotr AUGUSTYNIAK. - Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017. - S. 175-189. - ISBN 978-83-7453-487-1
22
Spór o odpowiedzialność : między odpowiedzialnością jednostki a odpowiedzialnością wspólnotową = The Dispute Over the Responsibility : between Responsibility of the Individual and the Responsibility of the Community / Janina FILEK // Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016), s. 35-52. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
23
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Warszawa : Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego, 2016. - Nr 158, t. 2. - ISSN 0079-4872
24
Nowa inicjatywa BON / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 52. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
25
Wprowadzenie = Introduction / Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA // Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016), s. 5-14
26
Spór o społeczną odpowiedzialność biznesu : wykład inauguracyjny / Janina FILEK // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2015/2016. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 37-48. - ISBN 978-83-7252-727-1
27
Prestiżowa nagroda dla Biura ds. Osób Niepełnosprawych UEK / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 58-59. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
28
Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych = Consideration about Forms of Support for Students with Disabilities / Janina FILEK // W: Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością / red. Bernadeta Szczupał, Katarzyna Kutek-Sładek. - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015. - S. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7438-506-0 ; 978-83-7438-507-7
29
Szkolnictwo wyższe wobec zjawiska niepełnosprawności : od przełamywania barier do form współpracy międzyuczelnianej = Higher Education and the Issue of Disability : from the Breaking Down of Barriers to Intercollegiate forms of Cooperation / Janina FILEK // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 10 (2015), s. 96-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/06_filek.pdf. - ISSN 2300-5254
30
CSR : between Management Strategy and a New Paradigm of Thought / Janina FILEK // W: The True Value of CSR : Corporate Identity and Stakeholder Perceptions / ed. by Barbara Fryzel. - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. - S. 29-48. - Bibliogr. - ISBN 978-1-137-43318-3
31
Wolność i odpowiedzialność w świecie wielkich korporacji : rozważania wokół pytania: czy wierzymy jeszcze w wolny rynek? = Freedom and Responsibility in the World of Big Corporations : Reflection on the Question: Do We Still Believe in the Free Market? / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 157, t. 2 (2015), s. 137-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fce89f29-2efe-41ff-af76-f29b1eebfc2f/c/Prakseologia_157_t2_s.137_161.pdf. - ISSN 0079-4872
32
Dlaczego wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły? / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 42. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
33
Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla = From Experience of Hunger to Nobel Prize / Janina FILEK // Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014), s. 9-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf. - ISSN 0079-4872
34
Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością / Marzena DUDEK, Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 64. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
35
Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego = Reflections on the Responsibility of a Collective Being / Janina FILEK // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 3 (29) (2014), s. 57-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP29/ZP_3_2014-06.pdf. - ISSN 1898-3529
36
Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - Warszawa : Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego, 2014. - Nr 156. - ISSN 0079-4872
37
Rozważania wokół nierówności = Considerations around the Inequalities / Janina FILEK // Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014), s. 283-295. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=285&view=Fit. - ISSN 0079-4872
38
Rozważania wokół nierówności / Janina FILEK // W: Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK. - (2013), s. 36-45. - Bibliogr.
39
Wdrażanie zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 33-34. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
40
Kto i dlaczego stworzył etykę? / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 45. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
41
Wystawa retrospektywna publikacji naukowych pracowników Katedry Filozofii w ramach Jubileuszu 50-lecia Katedry Filozofii [Dokument elektroniczny] / [oprac. wystawy Janina FILEK ; oprac. katalogu multimedialnego Edyta BUDZOWSKA, Agnieszka HABRAT-PAZDRO ; oprac. graficzne i informatyczne katalogu multimedialnego Karol GACKOWSKI]. - Kraków: BG UEK, 2013. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/29
42
Certyfikaty i wyróżnienia dla katedr przyjaznych studentom z niepełnosprawnością / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 82. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
43
Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla : biografia intelektualna Amartya Kumara Sena / Janina FILEK // W: Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK. - (2013), s. 8-19. - Bibliogr.
44
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej = Social Responsibility as a New Version of the Social Contract / Janina FILEK. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013. - 352, [1] s. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-371-2
45
Współzależności pomiędzy etyką katolicką i wzrostem gospodarczym w krajach europejskich / Małgorzata Pink ; Promotor: Janina FILEK. - Kraków, 2013. - 230 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002696
46
Etyka biznesu : studia przypadków / red. Janina FILEK ; [aut.: Janina FILEK, Inga MIZDRAK, Tomasz KWARCIŃSKI, Katarzyna GUCZALSKA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 48 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-587-1
47
The Role of Universities in Shaping Social Attitudes of Future Managers = Rola uczelni w kształtowaniu postaw społecznych przyszłych menedżerów / Janina FILEK // Management and Business Administration. Central Europe. - nr 3 (116) (2012), s. 26-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Filek_MBA-3-2012-srodek-26.pdf. - ISSN 2084-3356
48
Seminarium o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 20. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
49
Filozoficzne korzenie ekonomii społecznej / Janina FILEK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - (2012), s. 29-51. - Bibliogr.
50
Sprawozdanie z konferencji nt. Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym (25-26 listopada 2011 r.) / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 177-179. - ISSN 1898-6447
51
Na pomoc pomocy = The Concept of Aid / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 153 (2012), s. 359-378. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
52
Zmiany organizacyjno-kompetencyjne w obszarze wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 32. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
53
Teorie filozoficzne a ekonomia społeczna / Janina FILEK // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 135-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
54
Etyka pożytku - utylitaryzm / Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI // W: Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 140-153. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16890-2
55
Koncepcja umowy społecznej Thomasa Hobbesa a idea społecznej odpowiedzialności biznesu : podobieństwa i różnice = Thomas Hobbes' Concept of the Social Contract and the Idea of Corporate Social Responsibility#Similarities and Differences / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 5-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
56
Etyka powinności - deontologizm / Janina FILEK // W: Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 129-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16890-2
57
Jak być przedsiębiorcą uczciwym i odnoszącym sukcesy? / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012), s. 40-41. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www. - ISSN 1689-7757
58
Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu : konflikt, wsparcie czy konwergencja? / Janina FILEK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - (2012), s. 52-72. - Bibliogr.
59
Debata rektorska w ramach Konferencji o pomocy / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 6-7. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
60
Dwugłos w kwestii raportowania społecznego / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 52. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
61
Co to jest KatPON? / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 45. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
62
Wprowadzenie do etyki biznesu / Janina FILEK. - Wyd. 3. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 126 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-548-2
63
Rozważania wokół fenomenu pomocy = Deliberations on the Phenomenon of Assistance / Janina FILEK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 2(3) (2011), s. 7-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022011/es022011-1.pdf. - ISSN 2081-321X
64
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK. - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 310, [1] s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-932381-0-1
65
Gdzie są nasze elity biznesu? : [komentarz] / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 56. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
66
Przyczyny aktualnego kryzysu : destrukcja systemu wartości czy zawodność instytucji? = Causes of the Current Crisis : Destruction of the Value System or Failure of Institutions? / Janina FILEK // W: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK. - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 81-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932381-0-1
67
The Implementation of CSR as a New Social Contract in Poland / Janina FILEK // W: The Role of large Enterprises in Democracy and Society / ed. by Barbara Fryzel, Paul H. Dembinski. - New York: Palgrave Macmillan, 2010. - S. 138-159. - Bibliogr. - ISBN 978-0-230-22918-1
68
Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej? = Is Lying Ethically Acceptable in Business? / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170957312. - ISSN 1898-6447
69
Wspólnotowy wymiar etyki Kanta / Janina FILEK // W: Dobro wspólne / red. nauk. Dorota Probucka. - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2010. - S. 111-118. - ISBN 978-83-7271-611-8
70
Czy finansista jest człowiekiem (moralnym)? = Is a Financier a (Moral) Human Being? / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 150 (2010), s. 71-86. - Summ. - ISSN 0079-4872
71
Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej? / Janina FILEK // W: Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej / kierownik projektu: Kazimierz SOSENKO. - (2009), s. 41-61
72
Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego / Janina FILEK // W: Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jolanta Jabłońska-Bonca. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego, 2009. - S. 79-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61408-27-7 ; 978-83-89437-15-0
73
Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 30. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
74
Mamy wspólny cel : prof. Janina Filek o porozumieniu zrodzonym z sympatii, życzliwości i szacunku dla bliźniego / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 30-31. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
75
Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej? = Is Corporate Social Responsibility a New Version of Social Contract? / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 149 (2009), s. 21-38. - Summ. - ISSN 0079-4872
76
Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy / Janina FILEK // W: Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej / kierownik projektu: Kazimierz SOSENKO. - (2009), s. 62-70
77
Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie = Social Economy as a New Challenge / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 12, nr 1 (2009), s. 179-188. - Summ. - ISSN 1899-2226
78
[Polemika] / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 8 (32) (2009), s. 38-39. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
79
Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy / Janina FILEK // W: Kłamstwo w życiu publicznym / . - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2009. - (Etyka i Życie Publiczne ; t. 2). - S. 117-127. - błędny nr ISBN. - ISBN 978-83-7438-243-4
80
Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce = Reasons of Low Interest in CSR Idea in Poland / Janina FILEK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk. - Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2008. - S. 61-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.iped.pl/publikacje/fair_play_podrecznik_2008.pdf
81
Miedzy niechęcią, podejrzliwością i brakiem zrozumienia a racjonalną życzliwością, czyli podsumowanie pięcioletniej działalności Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepłnosprawnych / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008), s. 12-13. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/12. - ISSN 1689-7757
82
Education of Managers : between Vocational and General Education or about the Opening of Mind / Janina FILEK // W: Responsible Management Education / ed. by Wojciech Gasparski. - Warsaw: Academic and Professional Press; Kozminski University, 2008. - (Koźmiński Entrepreneurship and Management). - S. 82-89. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61408-12-3 ; 978-83-89437-00-6
83
Praktyki dla niepełnosprawnych / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 6 (22) (2008), s. 11. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008. - ISSN 1689-7757
84
Garść rozważań wokół problematyki przedsiębiorstwa społecznego / Janina FILEK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 2(3) (2008), s. 12-18. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf. - ISSN 2081-321X
85
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - 387 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. po niektórych art. Bibliografia prac nauk. A. Węgrzeckiego s. 375-383. - ISBN 978-83-60911-00-6
86
W poszukiwaniu dobrej administracji = In Search of Good Administration / Janina FILEK // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 2(2) (2007), s. 27-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2007_2-2.pdf. - ISSN 1898-3529
87
Narodziny idei wyzysku i jego nowe oblicza / Janina FILEK // W: Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 9-20. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-365-5
88
Refleksja nad filozofowaniem / Janina FILEK // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 243-352. - ISBN 978-83-60911-00-6
89
Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski / Janina FILEK ; rozm. AF // Rzeczpospolita. - 07 kwietnia (2007)1 ekran. - ISSN 0208-9130
90
Co to jest dobra administracja? / Janina FILEK // W: Etos urzędnika / red. nauk. Dariusz Bąk. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2007. - S. 13-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60807-55-2 ; 978-83-89437-78-5
91
Czy szkoła wyższa wychowuje? / Janina FILEK // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 16-17. - ISSN 1689-7749
92
Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu / Janina FILEK // W: Etyka i ekonomia / red. nauk. Bożena Klimczak, Anna Lewicka-Strzałecka. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2007. - (Ekonomia i Świat Współczesny). - S. 13-31. - ISBN 978-83-88700-19-4
93
Czy reklamie społecznej wszystko wolno? / Janina FILEK // W: Granice i zastosowania reklamy społecznej / red. Karolina Keler, Marcjanna Nóżka. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2007. - (Zeszyty Pracy Socjalnej, ISSN 1507-4285 ; z. 13). - S. 27-38. - ISBN 978-83-906614-5-2
94
Filozofia odrzucenia - wokół myśli Emila Ciorana = The Philosophy of Rejection - the Thought of Emil Cioran / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006), s. 61-73. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129261098. - ISSN 0208-7944
95
Przeklęte zjawisko korupcji / Janina FILEK // Manko. - R. 9, nr 1 (49) (2006), s. 22. - ISSN 1506-2171
96
Społeczna odpowiedzialność biznesu : tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej? / Janina FILEK. - Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2006. - 19 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-922705-8-4 ; 978-83-922705-8-4. - Pełny tekst: http://www.csrinfo.org/images/stories/publikacjedo2008/podrecznik_csr_filek_uokik_2006.pdf
97
Rozbicie jedności wolności i prawdy w przestrzeni gospodarczej / Janina FILEK // W: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Dni Jana Pawła II). - S. 19-52. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-6-2
98
Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 42 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-307-X
99
Czy istnieje związek pomiędzy poziomem profesjonalnego kształcenia a zjawiskiem "ściągania"? - kilka pytań / Janina FILEK // Manko. - R. 9, nr 1 (49) (2006), s. 22. - ISSN 1506-2171
100
Polski trójkąt korupcyjny = The Polish Corruption Triangle / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 9, nr 1 (2006), s. 157-171. - Summ. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2006/2006_01_filek_157_171.pdf
101
Zagrożenia wadliwej komunikacji / Janina FILEK // W: Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 15-19. - ISBN 83-7252-307-X
102
Konsekwencje instrumentalnego traktowania etyki (na przykładzie Enron) / Janina FILEK // W: Etyka biznesu "po Enronie" / red. Jacek Sójka. - Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2005. - S. 107-120. - Bibliogr. - ISBN 83-7112-160-1
103
Transformacja gospodarcza w perspektywie etycznej = Ethical Aspects of Economic Transformation / Janina FILEK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 715-730. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
104
Jeśli biznesem biznesu jest biznes / Janina FILEK // Tygodnik Powszechny. - nr 17, dodatek "Ucho Igielne" (2005)14-15. - Pełny tekst: http://tygodnik2003-2007.onet.pl/2261,1224986,1,dzial.html. - ISSN 0041-4808
105
Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego = The Role of Education in Shaping of a Citizens' Society / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 145 (2005), s. 43-57. - Summ. Referat przedstawiony na konferencji naukowej pt. "Prakseologiczne i etyczne aspekty edukacji", Warszawa 21 października 2004 r. - ISSN 0079-4872
106
Rola administracji publicznej w kształtowaniu etycznego biznesu = The Role of Public Administration in Shaping of Ethical Business Environment / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 8, nr 1 (2005), s. 213-223. - Summ. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2005/2005_01_filek_213_223.pdf
107
Menedżer jak podmiot etyczny / Janina FILEK // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 175-181. - ISBN 83-7252-284-7
108
Antynomiczność wartości i jej konsekwencje / Janina FILEK // W: Konflikt interesów - konflikt wartości / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 55-67. - ISBN 83-7252-293-6
109
Niektóre przyczyny niskiej etyczności w świecie finansów / Janina FILEK // W: Uczciwość w świecie finansów / red. nauk. Wojciech Gasparski. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. - S. 127-136. - ISBN 83-89437-36-8
110
Nierówności / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 15-46. - ISBN 83-7252-243-X
111
Firma jako podmiot odpowiedzialności społeczno-moralnej (zarys problemu) = Company as the Subject of Social and Moral Responsibility / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 7, nr 1 (2004), s. 51-59. - Summ.
112
Rola etyki w działalności samorządowej / Janina FILEK // W: Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów [on-line] / red. Janina FILEK. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 19-53. - ISBN 83-89410-05-2. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-p.pdf
113
Sprawiedliwość dystrybutywna / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 79-105. - ISBN 83-7252-243-X
114
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów [on-line] / red. Janina FILEK. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 252 s. : il. ; 25 cm. - [odczyt: 27.09.2011]. - Bibliogr. - ISBN 83-89410-05-2. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-p.pdf
115
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim z perspektywy autonomii uczelni / Janina FILEK // W: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004. - S. 100-105. - ISBN 83-917004-4-5
116
Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i oprac. Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 32 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-240-5
117
Nie o spokój tu chodzi / Janina FILEK // W: Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i oprac. Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 27-29. - ISBN 83-7252-240-5
118
Etyczna refleksja nad ściąganiem / Janina FILEK // W: Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i oprac. Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 19-21. - ISBN 83-7252-240-5
119
Równość / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 47-78. - ISBN 83-7252-243-X
120
Wprowadzenie do etyki biznesu / Janina FILEK. - Wyd. 2. - Kraków: Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 126 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. [124]-126. - ISBN 83-7252-079-8
121
Polska transformacja w perspektywie etycznej / Janina FILEK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 138-140. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
122
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : zeszyty ćwiczeniowe [on-line] / Wiesława Borczyk, Janina FILEK, Sławomir Kmak, Marek Wójcik. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 70 s. ; 25 cm. - [odczyt: 21.03.2012]. - ISBN 83-89410-25-7. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-z.pdf
123
Problem ubóstwa w perspektywie wolności i odpowiedzialności / Janina FILEK // W: Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 57-66. - ISBN 83-7252-188-3
124
Wolność na usługach ekonomii = Freedom at Service of Economy / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 6 (2003), s. 25-38. - Summ.
125
Szczególna odpowiedzialność środowisk biznesu w dobie globalizacji / Janina FILEK // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 147-159. - ISBN 83-918601-0-8
126
From Trust to Responsibility in the World of Finance / Anina [i. e. Janina] FILEK, Kazimierz SOSENKO // Finance & Common Good = Finance & bien commun / ed. by Jean-Michel Bonvin, Paul H. Dembinski, Stanislaw OWSIAK. - no. 13-14 Winter-Springer / Hiver-Printemps (2003), s. 19-34. - Res.. - Tytuł numeru: Conflicts of Interest and the Structures of Trust in Countries in Transition. - ISSN 1420-4363
127
O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej = On Confidence and Pseudo-Confidence in the Area of Economic Activity / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 143 (2003), s. 59-72. - Summ. - ISSN 0079-4872
128
O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego = On the Freedom and Responsibility of the Economic Subject / Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002. - 229 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 150). - ISBN 83-7252-117-4
129
Koncepcja odpowiedzialności Hansa Jonasa = Hans Jonas' Concept of Responsibility / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 142 (2002), s. 47-54. - Summ. - ISSN 0079-4872
130
Etyka biznesu : kolejna zasłona czy konieczność? = Business Ethics: a Next Screen or Necessity? / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 5 (2002), s. 177-182. - Summ.
131
Panorama of Ethical Problems in Poland / Janina FILEK // W: Business Ethics : from Theory to Practice / ed. by Nijolé Vasiljeviené, Ronald Jeurissen. - Vilnius: Vilnius University, 2002. - S. 250-277. - Bibliogr. - ISBN 9955-497-15-7
132
Uwagi o racjonalności i irracjonalności myśli Platona na tle sporu racjonalizmu z irracjonalizmem = Some Remarks on Rationalism and Irrationalism in Plato's Thought Against the Background of the Rationalism Versus Irrationalism Debate / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002), s. 35-47. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10661. - ISSN 0208-7944
133
Wprowadzenie do etyki biznesu / Janina FILEK. - Kraków: Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 126 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-079-8
134
Etyka biznesu : studia przypadków / Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 46 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-087-9
135
Firmy zagraniczne na polskim rynku - szkic do analizy kulturowo-etycznej / Janina FILEK // W: Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2001. - (Przedsiębiorczość). - S. 220-232. - ISBN 83-01-13266-3 ; 83-01-13266-9
136
The Responsibility of Individuals, Corporations and the Business Environment / Janina FILEK // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 143-156. - ISSN 1642-168X
137
Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu / Janina FILEK // W: Etyka biznesu jako przedmiot nauczania / red.: Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2001. - S. 21-32. - ISBN 83-86846-51-8
138
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 43 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-039-9
139
Człowiek wolnego rynku / Janina FILEK // W: Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 93-103. - ISBN 83-86957-42-5
140
Między doskonałą a niedoskonałą konkurencją, czyli konkurencja w perspektywie etycznej = Between Perfection and Imperfection Competition or Competition in the Ethical Perspective / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 140 (2000), s. 21-27. - Summ. - ISSN 0079-4872
141
Wprowadzenie / Janina FILEK // W: Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 5-8. - ISBN 83-7252-039-9
142
Wolność i odpowiedzialność w działalności gospodarczej / Janina FILEK // W: Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania / red. nauk.: Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka, Danuta Miller. - Łódź; Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej; Fundacja "Wiedza i Działanie" im. L. von Misesa i T. Kotarbińskiego, 1999. - S. 109-120. - ISBN 83-87814-01-6
143
Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości / Janina FILEK // W: Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1999. - S. 145-160. - ISBN 83-86957-33-6
144
Dialogowy charakter komunikowania się w biznesie = Dialogue Character orf Communicate in the Business / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 139 (1999), s. 189-195. - Summ. - ISSN 0079-4872
145
Znaczenie etosu nauczyciela akademickiego w działalności akademickiej / Janina FILEK // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 27-30. - ISBN 83-87239-55-0
146
Czy biznes zobowiązuje? / Janina FILEK // Znak. - nr 2 (513) (1998), s. 56-63. - Tytuł numeru: Biznes i etyka. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/513.pdf. - ISSN 0044-488X
147
Między bezsiłą zasad etycznych, a pozbawioną zasad siłą skuteczności = Between the Helplessness of Ethical Principles and the Principleless Power of Effectiveness / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 138 (1998), s. 39-45. - Summ. - ISSN 0079-4872
148
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux / tłum. Janina FILEK // Znak. - nr 2 (513) (1998), s. 4-10. - Tytuł numeru: Biznes i etyka. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/513.pdf. - ISSN 0044-488X
149
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - 35 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-55-0
150
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej : przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux / tłum. Janina FILEK // W: Z badań nad etyką życia gospodarczego / kier. tematu: Adam WĘGRZECKI. - (1997), s. [24]-[27]
151
Słów kilka o ostatnim z potężnej gromadki Rumunów / Janina FILEK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 25, z. 2 (1997), s. 65-79. - ISSN 1230-4050
152
Warsztaty dydaktyczne / Janina FILEK // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(40) (1997), s. 10-12
153
Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości / Janina FILEK // W: Z badań nad etyką życia gospodarczego / kier. tematu: Adam WĘGRZECKI. - (1997), s. 1-17
154
Emil Cioran, Zły demiurg, przeł. Ireneusz Kania, Kraków: Oficyna Literacka 1995. / Janina FILEK // Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. - T. 16-17 (1996), s. 277-282. - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/Principia/1997/Tom-16-17-1997/art/17574/. - ISSN 0867-5392
155
Przeszkody w uetycznieniu gospodarki polskiej / Janina FILEK // W: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996. - S. 49-57. - ISBN 83-86957-06-9
156
Etyka w szkole - uwagi praktyka / Janina FILEK // Etyka. - nr 29 (1996), s. 173-180. - Pełny tekst: https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/631/592. - ISSN 0014-2263
157
Warsztaty dydaktyczne / Janina FILEK // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(38) (1996), s. 9-11
158
Ekonomia kontra ekologia / Janina FILEK // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN. - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - (Przedsiębiorczość). - S. 250-257. - ISBN 83-01-12192-0
159
Znaczenie myśli Plotyna dla sporu racjonalizmu z irracjonalizmem = Importance of Plotyn's Views in Conflict Between Rationalism and Irrationalism / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996), s. 25-37. - Summ. - ISSN 0208-7944
160
Warsztaty dydaktyczne / Janina FILEK // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(37) (1996), s. 12-13
161
Czy uprawianie etyki biznesu jest możliwe? = Is Cultivation of Business Ethics Possible? / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 1-2 (1995), s. 43-53. - Summ. - ISSN 0079-4872
162
U źródeł myślenia racjonalnego i irracjonalnego / Janina FILEK // Ruch Filozoficzny. - t. 51, nr 1 (1994), s. 22-25. - Pełny tekst: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/236208/edition/234101/content. - ISSN 0035-9599
163
Paradoks jako kategoria filozoficzna = Paradox as a Philosophical Category / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 414 (1993), s. 53-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
164
Lew Szestow - sprzeciw wobec rozumu = Lev Shestov - Opposition to the Reason / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992), s. 23-35. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
165
Z historii paradoksu. Kierkegaard - istnienie ludzkie jako paradoks = From the History of Paradox. Faith as a Paradox of Existence / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990), s. 19-30. - Summ., rez.
166
Funkcje paradoksu w antropologii filozoficznej : autoreferat / Janina FILEK // Ruch Filozoficzny. - T. 45, nr 3 (1988), s. 261-264. - ISSN 0035-9599
167
Z historii paradoksu : paradoks jako kategoria antropologiczna w "Myślach" Pascala = From the History of Paradox : Paradox as an Anthropological Category in Pascal's "Pensées" / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986), s. 73-86. - Summ., rez.
168
Koncepcja stanu natury J.J. Rousseau jako ujawnienie sprzeczności ludzkiej egzystencji = J.J. Rousseau's Concept of State of Nature as Exposure of Contradictions in Human Existence / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984), s. 51-71. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
169
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
170
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 175 s. ; 30 cm
1
Filek J., Kmieciak R., Sekuła P., (2022), Zmiany kulturowe w uczelniach w zakresie zakazu dyskryminacji, równego traktowania oraz kultury pracy. [W:] Woźnicki J. (red.), Trendy, modele i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce : 2021-2025 z projekcją do roku 2030, Gliwice : Politechnika Śląska, s. 102-118.
2
Filek J., Campisi B., De Luca P., Gallenti G., Wojnarowska M., (2022), The Role of Universities in Development of the Circular Economy. [W:] WOJNAROWSKA M., ĆWIKLICKI M., Ingrao C. (red.), Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society, London, New York : Routledge, s. 239-254.
3
Filek J., (2022), Wprowadzenie : słów kilka o koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni w kontekście jej powstania. [W:] Pawłowska (red.), Katalog dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w wymiarze etycznym i niedyskryminacyjnym (2021 r.), Warszawa : Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, s. 13-20.
4
Filek J., (2021), Równość a różnorodność czyli słów kilka o panelu w ramach XIII Krakowskich Dni Integracji, "Kurier UEK", nr 2 (88), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021
5
Filek J., (2021), O Heraklicie, zmianie i społecznej odpowiedzialności uniwersytetu, "Kurier UEK", nr 1 (87), s. 50-51; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/50
6
Filek J., Bałaga A., Frączek M., Gałat W., Idziak K., Manczak I., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Sady M., Stanisławska-Mischke A., Tomala J., Wojnarowska M., (2020), W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej: raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [Dokument elektroniczny], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 107 s.
7
Filek J., (2020), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej. [W:] Gasparski , Kieżun W. (red.), Krytyczna teoria organizacji : elementy filozofii i praktyki zarządzania, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 109-126.
8
Filek J., (2020), Czym byłby biznes bez wartości?. [W:] Lepka A. (red.), Wartość biznesu - biznes oparty na wartościach : jubileusz z pandemią w tle, Warszawa : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, s. 8-10.
9
Filek J., (2019), HR Excellence in Research, "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 16-18; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/16
10
Filek J., (2018), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa forma dialogu w obszarze działań gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (977), s. 97-113; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1654/1261
11
Filek J., (2018), Gospodarka oparta na wiedzy. [W:] Strzelczak M., Joniewicz T. (red.), 17 wyzwań dla Polski - 17 odpowiedzi : co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?, Warszawa : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, s. 44-50.
12
Filek J., (2018), Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja. [W:] Wallas T., Morawska-Jancelewicz J., Mamzer H., Schmidt-Fiedler A. (red.), Odpowiedzialne badania naukowe : odpowiedzialny uniwersytet, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, s. 56-63.
13
Filek J., (2018), Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja, "nienieodpowiedzialni.pl", nr 5, s. 23-24.
14
Filek J., Guczalska K., (2018), Kobieta w XXI wieku, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 16-17; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/16
15
Filek J., (2018), O uniwersytecie : między błądzeniem a poszukiwaniem tożsamości. [W:] Rydliński B., Sowiński S., Zenderowski R. (red.), Wolność : wieczne wyzwanie, Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 53-73.
16
Filek J., (2017), Social Economy as a New Challenge, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 20, nr 8, s. 41-52; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_filek_41_52.pdf
17
Filek J., (2017), Kłopot z wartościami, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (39), s. 9-22; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/406
18
Filek J., (2017), Czy koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może być inspiracją dla nowego paradygmatu ekonomii?. [W:] Mączyńska E., Sójka J. (red.), Etyka i ekonomia : w stronę nowego paradygmatu, Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, s. 45-58.
19
Filek J., (2017), Projekt dobrych praktyk w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnością w szkołach wyższych, "Kurier UEK", nr 3 (73), s. 14; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73
20
Filek J., (2017), Dialog dwóch światów - nauki i biznesu, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 4-5; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small
21
Ślusarczyk J., Szydłowski B., Augustyniak P., Filek J., Ejsmont J., Bukowski J., Filek J., Kołoczek Ł., Baran M., Woźniakowski H., Szybist A., (2017), [Dyskusja], "Wyspiański / Zbudź się, Polaku", s. 175-189.
22
Filek J., (2016), Spór o odpowiedzialność : między odpowiedzialnością jednostki a odpowiedzialnością wspólnotową, "Prakseologia", Nr 158, t. 2, s. 35-52.
23
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA] Warszawa : Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego, 2016. - Nr 158, t. 2. - . - 0079-4872
24
Filek J., (2016), Nowa inicjatywa BON, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 52; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
25
Filek J., Guczalska K., (2016), Wprowadzenie. [W:] Filek J., Guczalska K. (red.), Prakseologia, s. 5-14.
26
Filek J., (2016), Spór o społeczną odpowiedzialność biznesu : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 2015/2016, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 37-48.
27
Filek J., (2015), Prestiżowa nagroda dla Biura ds. Osób Niepełnosprawych UEK, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 58-59; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
28
Filek J., (2015), Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych. [W:] Szczupał B., Kutek-Sładek K. (red.), Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, s. 15-31.
29
Filek J., (2015), Szkolnictwo wyższe wobec zjawiska niepełnosprawności : od przełamywania barier do form współpracy międzyuczelnianej, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, nr 10, s. 96-112; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/06_filek.pdf
30
Filek J., (2015), CSR : between Management Strategy and a New Paradigm of Thought. [W:] Fryzel B. (red.), The True Value of CSR: Corporate Identity and Stakeholder Perceptions, Basingstoke : Palgrave Macmillan, s. 29-48.
31
Filek J., (2015), Wolność i odpowiedzialność w świecie wielkich korporacji : rozważania wokół pytania: czy wierzymy jeszcze w wolny rynek?, "Prakseologia", nr 157, t. 2, s. 137-161; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fce89f29-2efe-41ff-af76-f29b1eebfc2f/c/Prakseologia_157_t2_s.137_161.pdf
32
Filek J., (2015), Dlaczego wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły?, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
33
Filek J., (2014), Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla, "Prakseologia", nr 156, s. 9-23; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf
34
Dudek M., Filek J., (2014), Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 64; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
35
Filek J., (2014), Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (29), s. 57-71; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP29/ZP_3_2014-06.pdf
36
Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI] Warszawa : Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego, 2014. - Nr 156. - . - 0079-4872
37
Filek J., (2014), Rozważania wokół nierówności, "Prakseologia", nr 156, s. 283-295; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=285&view=Fit
38
Filek J., (2013), Rozważania wokół nierówności. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena, s. 36-45.
39
Filek J., (2013), Wdrażanie zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 33-34; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
40
Filek J., (2013), Kto i dlaczego stworzył etykę?, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
41
Filek J., Gackowski K. (red.), (2013), Wystawa retrospektywna publikacji naukowych pracowników Katedry Filozofii w ramach Jubileuszu 50-lecia Katedry Filozofii, [Dokument elektroniczny], Kraków : BG UEK
42
Filek J., (2013), Certyfikaty i wyróżnienia dla katedr przyjaznych studentom z niepełnosprawnością, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 82; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
43
Filek J., (2013), Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla : biografia intelektualna Amartya Kumara Sena. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena, s. 8-19.
44
Filek J., (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Kraków : Księgarnia Akademicka, 352, [1] s.
45
Pink M., (2013), Współzależności pomiędzy etyką katolicką i wzrostem gospodarczym w krajach europejskich, Prom. Filek J., Kraków : , 230 k.
46
Mizdrak I., Kwarciński T., Guczalska K., Filek J., (2012), Etyka biznesu: studia przypadków, Filek J. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 48 s.
47
Filek J., (2012), The Role of Universities in Shaping Social Attitudes of Future Managers, "Management and Business Administration. Central Europe", nr 3 (116), s. 26-41; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Filek_MBA-3-2012-srodek-26.pdf
48
Filek J., (2012), Seminarium o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), "Kurier UEK", nr 3 (48), s. 20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03
49
Filek J., (2012), Filozoficzne korzenie ekonomii społecznej. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, s. 29-51.
50
Filek J., (2012), Sprawozdanie z konferencji nt. Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym (25-26 listopada 2011 r.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 177-179.
51
Filek J., (2012), Na pomoc pomocy, "Prakseologia", nr 153, s. 359-378.
52
Filek J., (2012), Zmiany organizacyjno-kompetencyjne w obszarze wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością, "Kurier UEK", nr 3 (48), s. 32; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03
53
Filek J., (2012), Teorie filozoficzne a ekonomia społeczna. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 135-54.
54
Filek J., Kwarciński T., (2012), Etyka pożytku - utylitaryzm. [W:] Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 140-153.
55
Filek J., (2012), Koncepcja umowy społecznej Thomasa Hobbesa a idea społecznej odpowiedzialności biznesu : podobieństwa i różnice, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 5-26.
56
Filek J., (2012), Etyka powinności - deontologizm. [W:] Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 129-139.
57
Filek J., (2012), Jak być przedsiębiorcą uczciwym i odnoszącym sukcesy?, "Kurier UEK", nr 4 (49), s. 40-41; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www
58
Filek J., (2012), Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu : konflikt, wsparcie czy konwergencja?. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, s. 52-72.
59
Filek J., (2011), Debata rektorska w ramach Konferencji o pomocy, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 6-7; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
60
Filek J., (2011), Dwugłos w kwestii raportowania społecznego, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 52; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
61
Filek J., (2011), Co to jest KatPON?, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
62
Filek J., (2011), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. 3.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 126 s.
63
Filek J., (2011), Rozważania wokół fenomenu pomocy, "Ekonomia Społeczna", nr 2(3), s. 7-20; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022011/es022011-1.pdf
64
Filek J. (red.), (2010), Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, Kraków : Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 310, [1] s.
65
Filek J., (2010), Gdzie są nasze elity biznesu? : [komentarz], "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 56; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
66
Filek J., (2010), Przyczyny aktualnego kryzysu : destrukcja systemu wartości czy zawodność instytucji?. [W:] Filek J. (red.), Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, Kraków : Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 81-92.
67
Filek J., (2010), The Implementation of CSR as a New Social Contract in Poland. [W:] Fryzel B., Dembinski (red.), The Role of large Enterprises in Democracy and Society, New York : Palgrave Macmillan, s. 138-159.
68
Filek J., (2010), Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 846, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/170957312
69
Filek J., (2010), Wspólnotowy wymiar etyki Kanta. [W:] Probucka D. (red.), Dobro wspólne, Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 111-118.
70
Filek J., (2010), Czy finansista jest człowiekiem (moralnym)?, "Prakseologia", nr 150, s. 71-86.
71
Filek J., (2009), Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej?. [W:] Sosenko K. (kierownik tematu), Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej, s. 41-61.
72
Filek J., (2009), Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego. [W:] Gasparski W., Jabłońska-Bonca J. (red.), Biznes, prawo, etyka, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, s. 79-90.
73
Filek J., (2009), Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 30; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
74
Filek J., (2009), Mamy wspólny cel : prof. Janina Filek o porozumieniu zrodzonym z sympatii, życzliwości i szacunku dla bliźniego, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 30-31; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
75
Filek J., (2009), Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej?, "Prakseologia", nr 149, s. 21-38.
76
Filek J., (2009), Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy. [W:] Sosenko K. (kierownik tematu), Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej, s. 62-70.
77
Filek J., (2009), Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", t. 12, nr 1, s. 179-188.
78
Filek J., (2009), [Polemika], "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 38-39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
79
Filek J., (2009), Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy. [W:] . (red.), Kłamstwo w życiu publicznym, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, s. 117-127.
80
Filek J., (2008), Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce. [W:] Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa : Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, s. 61-73.
81
Filek J., (2008), Miedzy niechęcią, podejrzliwością i brakiem zrozumienia a racjonalną życzliwością, czyli podsumowanie pięcioletniej działalności Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepłnosprawnych, "Kurier UEK", nr 5 (21), s. 12-13; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/12
82
Filek J., (2008), Education of Managers : between Vocational and General Education or about the Opening of Mind. [W:] Gasparski W. (red.), Responsible Management Education, Warsaw : Academic and Professional Press : Kozminski University, s. 82-89.
83
Filek J., (2008), Praktyki dla niepełnosprawnych, "Kurier UEK", nr 6 (22), s. 11; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008
84
Filek J., (2008), Garść rozważań wokół problematyki przedsiębiorstwa społecznego, "Ekonomia Społeczna", nr 2(3), s. 12-18; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf
85
Filek J., Sosenko K. (red.), (2007), Poznać człowieka: księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 387 s.
86
Filek J., (2007), W poszukiwaniu dobrej administracji, "Zarządzanie Publiczne", nr 2(2), s. 27-38; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2007_2-2.pdf
87
Filek J., (2007), Narodziny idei wyzysku i jego nowe oblicza. [W:] Sosenko K. (red.), Wyzysk ekonomiczny współcześnie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-20.
88
Filek J., (2007), Refleksja nad filozofowaniem. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 243-352.
89
Filek J., F. A., (2007), Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski, "Rzeczpospolita", 07 kwietnia
90
Filek J., (2007), Co to jest dobra administracja?. [W:] Bąk D. (red.), Etos urzędnika, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 13-25.
91
Filek J., (2007), Czy szkoła wyższa wychowuje?, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 16-17.
92
Filek J., (2007), Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu. [W:] Klimczak B., Lewicka-Strzałecka A. (red.), Etyka i ekonomia, Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, s. 13-31.
93
Filek J., (2007), Czy reklamie społecznej wszystko wolno?. [W:] Keler K., Nóżka M. (red.), Granice i zastosowania reklamy społecznej (Zeszyty Pracy Socjalnej; z. 13), Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, s. 27-38.
94
Filek J., (2006), Filozofia odrzucenia - wokół myśli Emila Ciorana, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 722, s. 61-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/129261098
95
Filek J., (2006), Przeklęte zjawisko korupcji, "Manko", R. 9, nr 1 (49), s. 22.
96
Filek J., (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu: tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 19 s.
97
Filek J., (2006), Rozbicie jedności wolności i prawdy w przestrzeni gospodarczej. [W:] ADAMCZYK W. (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-52.
98
Filek J. (red.), (2006), Rola komunikacji w społeczności akademickiej: materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 42 s.
99
Filek J., (2006), Czy istnieje związek pomiędzy poziomem profesjonalnego kształcenia a zjawiskiem "ściągania"? - kilka pytań, "Manko", R. 9, nr 1 (49), s. 22.
100
Filek J., (2006), Polski trójkąt korupcyjny, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", t. 9, nr 1, s. 157-171; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2006/2006_01_filek_157_171.pdf
101
Filek J., (2006), Zagrożenia wadliwej komunikacji. [W:] Filek J. (red.), Rola komunikacji w społeczności akademickiej: materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 15-19.
102
Filek J., (2005), Konsekwencje instrumentalnego traktowania etyki (na przykładzie Enron). [W:] Sójka J. (red.), Etyka biznesu "po Enronie", Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 107-120.
103
Filek J., (2005), Transformacja gospodarcza w perspektywie etycznej. [W:] DACH Z., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 715-730.
104
Filek J., (2005), Jeśli biznesem biznesu jest biznes, "Tygodnik Powszechny", nr 17, dodatek "Ucho Igielne"; http://tygodnik2003-2007.onet.pl/2261,1224986,1,dzial.html
105
Filek J., (2005), Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, "Prakseologia", nr 145, s. 43-57.
106
Filek J., (2005), Rola administracji publicznej w kształtowaniu etycznego biznesu, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", t. 8, nr 1, s. 213-223.
107
Filek J., (2005), Menedżer jak podmiot etyczny. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 175-181.
108
Filek J., (2005), Antynomiczność wartości i jej konsekwencje. [W:] Węgrzecki A. (red.), Konflikt interesów - konflikt wartości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 55-67.
109
Filek J., (2004), Niektóre przyczyny niskiej etyczności w świecie finansów. [W:] Gasparski W. (red.), Uczciwość w świecie finansów, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 127-136.
110
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Nierówności. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 15-46.
111
Filek J., (2004), Firma jako podmiot odpowiedzialności społeczno-moralnej (zarys problemu), "Annales : etyka w życiu gospodarczym", tom 7, nr 1, s. 51-59.
112
Filek J., (2004), Rola etyki w działalności samorządowej. [W:] Filek J. (red.), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 19-53.
113
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Sprawiedliwość dystrybutywna. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 79-105.
114
Filek J. (red.), (2004), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego: poradnik dla samorządów, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 252 s.
115
Filek J., (2004), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim z perspektywy autonomii uczelni. [W:] Kloc K., Chmielecka E. (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 100-105.
116
Ściąganie: między zaradnością a nieuczciwością: materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, (2004), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 32 s.
117
Filek J., (2004), Nie o spokój tu chodzi. [W:] Filek J. (red.), Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 27-29.
118
Filek J., (2004), Etyczna refleksja nad ściąganiem. [W:] Filek J. (red.), Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 19-21.
119
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Równość. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 47-78.
120
Filek J., (2004), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. 2.Kraków : Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej, 126 s.
121
Filek J., (2004), Polska transformacja w perspektywie etycznej. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 138-140.
122
Borczyk W., Filek J., Kmak S., Wójcik M., (2004), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego: zeszyty ćwiczeniowe, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 70 s.
123
Filek J., (2003), Problem ubóstwa w perspektywie wolności i odpowiedzialności. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 57-66.
124
Filek J., (2003), Wolność na usługach ekonomii, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", tom 6, s. 25-38.
125
Filek J., (2003), Szczególna odpowiedzialność środowisk biznesu w dobie globalizacji. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 147-159.
126
Filek J., Sosenko K., (2003), From Trust to Responsibility in the World of Finance, "Finance & Common Good", no. 13-14 Winter-Springer / Hiver-Printemps, s. 19-34.
127
Filek J., (2003), O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej, "Prakseologia", nr 143, s. 59-72.
128
Filek J., (2002), O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 150), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 229 s.
129
Filek J., (2002), Koncepcja odpowiedzialności Hansa Jonasa, "Prakseologia", nr 142, s. 47-54.
130
Filek J., (2002), Etyka biznesu : kolejna zasłona czy konieczność?, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", tom 5, s. 177-182.
131
Filek J., (2002), Panorama of Ethical Problems in Poland. [W:] Vasiljeviené N., Jeurissen R. (red.), Business Ethics : from Theory to Practice, Vilnius : Vilnius University, s. 250-277.
132
Filek J., (2002), Uwagi o racjonalności i irracjonalności myśli Platona na tle sporu racjonalizmu z irracjonalizmem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 576, s. 35-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/10661
133
Filek J., (2001), Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków : Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej, 126 s.
134
Filek J., (2001), Etyka biznesu: studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 46 s.
135
Filek J., (2001), Firmy zagraniczne na polskim rynku - szkic do analizy kulturowo-etycznej. [W:] Gasparski W., Dietl J. (red.), Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 220-232.
136
Filek J., (2001), The Responsibility of Individuals, Corporations and the Business Environment, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 143-156.
137
Filek J., (2001), Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu. [W:] Gasparski rW., Lewicka-Strzałecka A. (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 21-32.
138
Filek J. (red.), (2000), Z doświadczeń dydaktyka: materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 43 s.
139
Filek J., (2000), Człowiek wolnego rynku. [W:] Węgrzecki A. (red.), Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-103.
140
Filek J., (2000), Między doskonałą a niedoskonałą konkurencją, czyli konkurencja w perspektywie etycznej, "Prakseologia", nr 140, s. 21-27.
141
Filek J., (2000), Wprowadzenie. [W:] Filek J. (red.), Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-8.
142
Filek J., (1999), Wolność i odpowiedzialność w działalności gospodarczej. [W:] Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Miller D. (red.), Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej; Warszawa: Fundacja "Wiedza i Działanie" im. L. von Misesa i T. Kotarbińskiego, s. 109-120.
143
Filek J., (1999), Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 145-160.
144
Filek J., (1999), Dialogowy charakter komunikowania się w biznesie, "Prakseologia", nr 139, s. 189-195.
145
Filek J., (1998), Znaczenie etosu nauczyciela akademickiego w działalności akademickiej. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 27-30.
146
Filek J., (1998), Czy biznes zobowiązuje?, "Znak", nr 2 (513), s. 56-63; http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/513.pdf
147
Filek J., (1998), Między bezsiłą zasad etycznych, a pozbawioną zasad siłą skuteczności, "Prakseologia", nr 138, s. 39-45.
148
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux, tł. J. Filek, (1998) "Znak", nr 2 (513), s. 4-10; http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/513.pdf
149
Filek J. (red.), (1998), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 35 s.
150
(1997), Zasady prowadzenia działalności gospodarczej : przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux. [W:] Węgrzecki A. (kierownik tematu), Z badań nad etyką życia gospodarczego, s. [24]-[27].
151
Filek J., (1997), Słów kilka o ostatnim z potężnej gromadki Rumunów, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 25, z. 2, s. 65-79.
152
Filek J., (1997), Warsztaty dydaktyczne. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 10-12.
153
Filek J., (1997), Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości. [W:] Węgrzecki A. (kierownik tematu), Z badań nad etyką życia gospodarczego, s. 1-17.
154
Filek J., (1996), Emil Cioran, Zły demiurg, przeł. Ireneusz Kania, Kraków: Oficyna Literacka 1995., "Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej", T. 16-17, s. 277-282; https://www.ejournals.eu/Principia/1997/Tom-16-17-1997/art/17574/
155
Filek J., (1996), Przeszkody w uetycznieniu gospodarki polskiej. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 49-57.
156
Filek J., (1996), Etyka w szkole - uwagi praktyka, "Etyka", nr 29, s. 173-180; https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/631/592
157
Filek J., (1996), Warsztaty dydaktyczne. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 9-11.
158
Filek J., (1996), Ekonomia kontra ekologia. [W:] Altkorn J. (red.), Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, s. 250-257.
159
Filek J., (1996), Znaczenie myśli Plotyna dla sporu racjonalizmu z irracjonalizmem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 464, s. 25-37.
160
Filek J., (1996), Warsztaty dydaktyczne. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 12-13.
161
Filek J., (1995), Czy uprawianie etyki biznesu jest możliwe?, "Prakseologia", nr 1-2, s. 43-53.
162
Filek J., (1994), U źródeł myślenia racjonalnego i irracjonalnego, "Ruch Filozoficzny", t. 51, nr 1, s. 22-25; https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/236208/edition/234101/content
163
Filek J., (1993), Paradoks jako kategoria filozoficzna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 414, s. 53-64.
164
Filek J., (1992), Lew Szestow - sprzeciw wobec rozumu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 363, s. 23-35.
165
Filek J., (1990), Z historii paradoksu. Kierkegaard - istnienie ludzkie jako paradoks, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 310, s. 19-30.
166
Filek J., (1988), Funkcje paradoksu w antropologii filozoficznej : autoreferat, "Ruch Filozoficzny", T. 45, nr 3, s. 261-264.
167
Filek J., (1986), Z historii paradoksu : paradoks jako kategoria antropologiczna w "Myślach" Pascala, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 218, s. 73-86.
168
Filek J., (1984), Koncepcja stanu natury J.J. Rousseau jako ujawnienie sprzeczności ludzkiej egzystencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 51-71.
169
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena, (2013), Filek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 149 k.
170
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, (2012), Filek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 175 s.
1
@inbook{UEK:2168367302,
author = "Janina Filek and Robert Kmieciak and Paulina Sekuła",
title = "Zmiany kulturowe w uczelniach w zakresie zakazu dyskryminacji, równego traktowania oraz kultury pracy",
booktitle = "Trendy, modele i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce : 2021-2025 z projekcją do roku 2030",
pages = "102-118",
adress = "Gliwice",
publisher = "Politechnika Śląska",
year = "2022",
url = {https://www.frp.org.pl/images/publikacje/publication/trendy-modele-perspektywy.pdf},
isbn = "978-83-7880-837-4",
}
2
@inbook{UEK:2168363888,
author = "Barbara Campisi and Patrizia De Luca and Janina Filek and Gianluigi Gallenti and Magdalena Wojnarowska",
title = "The Role of Universities in Development of the Circular Economy",
booktitle = "Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society",
pages = "239-254",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003179788-15},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-01701-3 ; 978-1-003-17978-8",
}
3
@inbook{UEK:2168369878,
author = "Janina Filek",
title = "Wprowadzenie : słów kilka o koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni w kontekście jej powstania",
booktitle = "Katalog dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w wymiarze etycznym i niedyskryminacyjnym (2021 r.)",
pages = "13-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej",
year = "2022",
url = {https://amisns.edu.pl/images/2022/2096/Katalog_dobrych_praktyk_Spo%C5%82ecznej_Odpowiedzialnos%CC%81ci_Uczelni_2021.pdf},
}
4
@misc{UEK:2168356966,
author = "Janina Filek",
title = "Równość a różnorodność czyli słów kilka o panelu w ramach XIII Krakowskich Dni Integracji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (88)",
pages = "20-21",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021},
}
5
@article{UEK:2168354600,
author = "Janina Filek",
title = "O Heraklicie, zmianie i społecznej odpowiedzialności uniwersytetu",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (87)",
pages = "50-51",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/50},
}
6
@misc{UEK:2168358748,
author = "Janina Filek and Agnieszka Bałaga and Maciej Frączek and Wioleta Gałat and Katarzyna Idziak and Iryna Manczak and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Monika Sady and Anna K. Stanisławska-Mischke and Justyna Tomala and Magdalena Wojnarowska",
title = "W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/aktualnosci/spoeczna-odpowiedzialnosc/souek_raport_26-10-2020.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168349524,
author = "Janina Filek",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej",
booktitle = "Krytyczna teoria organizacji : elementy filozofii i praktyki zarządzania",
pages = "109-126",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
isbn = "978-83-8175-134-6",
}
8
@misc{UEK:2168352172,
author = "Janina Filek",
title = "Czym byłby biznes bez wartości?",
booktitle = "Wartość biznesu - biznes oparty na wartościach : jubileusz z pandemią w tle",
pages = "8-10",
adress = "Warszawa",
publisher = "Forum Odpowiedzialnego Biznesu",
year = "2020",
url = {http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/12/20lat-zrownowazonego-rozwoju-w-Polsce.pdf},
isbn = "978-83-959322-1-2",
}
9
@misc{UEK:2168342607,
author = "Janina Filek",
title = "HR Excellence in Research",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "16-18",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/16},
}
10
@article{UEK:2168332151,
author = "Janina Filek",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa forma dialogu w obszarze działań gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (977)",
pages = "97-113",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0977.0506},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1654/1261},
}
11
@inbook{UEK:2168330855,
author = "Janina Filek",
title = "Gospodarka oparta na wiedzy",
booktitle = "17 wyzwań dla Polski - 17 odpowiedzi : co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?",
pages = "44-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Forum Odpowiedzialnego Biznesu",
year = "2018",
url = {http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2018/10/17-wyzwan-17-odpowiedzi.pdf},
isbn = "978-83-951054-0-1",
}
12
@inbook{UEK:2168329487,
author = "Janina Filek",
title = "Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja",
booktitle = "Odpowiedzialne badania naukowe : odpowiedzialny uniwersytet",
pages = "56-63",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Epigram",
year = "2018",
isbn = "978-83-61231-46-2",
}
13
@article{UEK:2168325973,
author = "Janina Filek",
title = "Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja",
journal = "nienieodpowiedzialni.pl",
number = "5",
pages = "23-24",
year = "2018",
}
14
@misc{UEK:2168342363,
author = "Janina Filek and Katarzyna Guczalska",
title = "Kobieta w XXI wieku",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "16-17",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/16},
}
15
@inbook{UEK:2168331389,
author = "Janina Filek",
title = "O uniwersytecie : między błądzeniem a poszukiwaniem tożsamości",
booktitle = "Wolność : wieczne wyzwanie",
pages = "53-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie",
year = "2018",
isbn = "978-83-8090-483-5 ; 978-83-8090-484-2",
}
16
@article{UEK:2168332485,
author = "Janina Filek",
title = "Social Economy as a New Challenge",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 20, 8",
pages = "41-52",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.20.8.04},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_filek_41_52.pdf},
}
17
@article{UEK:2168311893,
author = "Janina Filek",
title = "Kłopot z wartościami",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (39)",
pages = "9-22",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2017.39.1.01},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/406},
}
18
@inbook{UEK:2168322421,
author = "Janina Filek",
title = "Czy koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może być inspiracją dla nowego paradygmatu ekonomii?",
booktitle = "Etyka i ekonomia : w stronę nowego paradygmatu",
pages = "45-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {http://pte.pl/pliki/pdf/etyka_a_ekonomia_wersja_do_internetu.pdf},
isbn = "978-83-65269-19-5",
}
19
@misc{UEK:2168344164,
author = "Janina Filek",
title = "Projekt dobrych praktyk w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnością w szkołach wyższych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (73)",
pages = "14",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73},
}
20
@misc{UEK:2168344286,
author = "Janina Filek",
title = "Dialog dwóch światów - nauki i biznesu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "4-5",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small},
}
21
@misc{UEK:2168348540,
author = "Jacek Ślusarczyk and Bartosz Szydłowski and Piotr Augustyniak and Jacek Filek and Joanna Ejsmont and Jerzy Bukowski and Janina Filek and Łukasz Kołoczek and Magdalena M. Baran and Henryk Woźniakowski and Anna Szybist",
title = "[Dyskusja]",
booktitle = "Wyspiański / Zbudź się, Polaku",
pages = "175-189",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria",
year = "2017",
isbn = "978-83-7453-487-1",
}
22
@article{UEK:2168310445,
author = "Janina Filek",
title = "Spór o odpowiedzialność : między odpowiedzialnością jednostki a odpowiedzialnością wspólnotową",
journal = "Prakseologia",
number = "Nr 158, t. 2",
pages = "35-52",
year = "2016",
}
23
@misc{UEK:2168310441,
title = "Prakseologia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego",
year = "2016",
}
24
@misc{UEK:2168343868,
author = "Janina Filek",
title = "Nowa inicjatywa BON",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "52",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16},
}
25
@misc{UEK:2168310443,
author = "Janina Filek and Katarzyna Guczalska",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Prakseologia",
number = "Nr 158, t. 2",
pages = "5-14",
year = "2016",
}
26
@inbook{UEK:2168358020,
author = "Janina Filek",
title = "Spór o społeczną odpowiedzialność biznesu : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 2015/2016",
pages = "37-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-727-1",
}
27
@article{UEK:2168299383,
author = "Janina Filek",
title = "Prestiżowa nagroda dla Biura ds. Osób Niepełnosprawych UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "58-59",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
28
@inbook{UEK:2168305977,
author = "Janina Filek",
title = "Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych",
booktitle = "Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością",
pages = "15-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-7438-506-0 ; 978-83-7438-507-7",
}
29
@article{UEK:2168300639,
author = "Janina Filek",
title = "Szkolnictwo wyższe wobec zjawiska niepełnosprawności : od przełamywania barier do form współpracy międzyuczelnianej",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 3, 10",
pages = "96-112",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2015.10.6},
url = {http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/06_filek.pdf},
}
30
@inbook{UEK:2168286959,
author = "Janina Filek",
title = "CSR : between Management Strategy and a New Paradigm of Thought",
booktitle = "The True Value of CSR : Corporate Identity and Stakeholder Perceptions",
pages = "29-48",
adress = "Basingstoke",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1057/9781137433206},
url = {},
isbn = "978-1-137-43318-3",
}
31
@article{UEK:2168300427,
author = "Janina Filek",
title = "Wolność i odpowiedzialność w świecie wielkich korporacji : rozważania wokół pytania: czy wierzymy jeszcze w wolny rynek?",
journal = "Prakseologia",
number = "157, t. 2",
pages = "137-161",
year = "2015",
url = {http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fce89f29-2efe-41ff-af76-f29b1eebfc2f/c/Prakseologia_157_t2_s.137_161.pdf},
}
32
@article{UEK:2168291515,
author = "Janina Filek",
title = "Dlaczego wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły?",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "42",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety},
}
33
@article{UEK:2168289311,
author = "Janina Filek",
title = "Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla",
journal = "Prakseologia",
number = "156",
pages = "9-23",
year = "2014",
url = {http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf},
}
34
@article{UEK:2168291353,
author = "Marzena Dudek and Janina Filek",
title = "Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "64",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
35
@article{UEK:2168292063,
author = "Janina Filek",
title = "Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "3 (29)",
pages = "57-71",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352932906},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP29/ZP_3_2014-06.pdf},
}
36
@misc{UEK:2168289373,
title = "Prakseologia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii; Akademia Leona Koźmińskiego",
year = "2014",
}
37
@article{UEK:2168289385,
author = "Janina Filek",
title = "Rozważania wokół nierówności",
journal = "Prakseologia",
number = "156",
pages = "283-295",
year = "2014",
url = {http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=285&view=Fit},
}
38
@unpublished{UEK:2168289187,
author = "Janina Filek",
title = "Rozważania wokół nierówności",
booktitle = "Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena",
pages = "36-45",
year = "2013",
}
39
@article{UEK:2168281905,
author = "Janina Filek",
title = "Wdrażanie zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "33-34",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
40
@article{UEK:2168281787,
author = "Janina Filek",
title = "Kto i dlaczego stworzył etykę?",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "45",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
41
@misc{UEK:2168255396,
title = "Wystawa retrospektywna publikacji naukowych pracowników Katedry Filozofii w ramach Jubileuszu 50-lecia Katedry Filozofii",
adress = "Kraków",
publisher = "BG UEK",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/29},
}
42
@article{UEK:2168281797,
author = "Janina Filek",
title = "Certyfikaty i wyróżnienia dla katedr przyjaznych studentom z niepełnosprawnością",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "82",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
43
@unpublished{UEK:2168289177,
author = "Janina Filek",
title = "Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla : biografia intelektualna Amartya Kumara Sena",
booktitle = "Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena",
pages = "8-19",
year = "2013",
}
44
@book{UEK:2168281077,
author = "Janina Filek",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2013",
isbn = "978-83-7638-371-2",
}
45
@unpublished{UEK:2168259044,
author = "Małgorzata Pink",
title = "Współzależności pomiędzy etyką katolicką i wzrostem gospodarczym w krajach europejskich",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002696},
}
46
@book{UEK:2168238636,
author = "Inga Mizdrak and Tomasz Kwarciński and Katarzyna Guczalska and Janina Filek",
title = "Etyka biznesu : studia przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-587-1",
}
47
@article{UEK:2168235926,
author = "Janina Filek",
title = "The Role of Universities in Shaping Social Attitudes of Future Managers",
journal = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "3 (116)",
pages = "26-41",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.13},
url = {http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Filek_MBA-3-2012-srodek-26.pdf},
}
48
@misc{UEK:2168345234,
author = "Janina Filek",
title = "Seminarium o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (48)",
pages = "20",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03},
}
49
@unpublished{UEK:2168272156,
author = "Janina Filek",
title = "Filozoficzne korzenie ekonomii społecznej",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
pages = "29-51",
year = "2012",
}
50
@misc{UEK:2168244800,
author = "Janina Filek",
title = "Sprawozdanie z konferencji nt. Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym (25-26 listopada 2011 r.)",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "177-179",
year = "2012",
}
51
@article{UEK:2168248116,
author = "Janina Filek",
title = "Na pomoc pomocy",
journal = "Prakseologia",
number = "153",
pages = "359-378",
year = "2012",
}
52
@misc{UEK:2168346060,
author = "Janina Filek",
title = "Zmiany organizacyjno-kompetencyjne w obszarze wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (48)",
pages = "32",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03},
}
53
@inbook{UEK:2168230818,
author = "Janina Filek",
title = "Teorie filozoficzne a ekonomia społeczna",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "135-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
54
@inbook{UEK:2168235920,
author = "Janina Filek and Tomasz Kwarciński",
title = "Etyka pożytku - utylitaryzm",
booktitle = "Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki",
pages = "140-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16890-2",
}
55
@article{UEK:2168244748,
author = "Janina Filek",
title = "Koncepcja umowy społecznej Thomasa Hobbesa a idea społecznej odpowiedzialności biznesu : podobieństwa i różnice",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "5-26",
year = "2012",
}
56
@inbook{UEK:2168235918,
author = "Janina Filek",
title = "Etyka powinności - deontologizm",
booktitle = "Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki",
pages = "129-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16890-2",
}
57
@article{UEK:2168275145,
author = "Janina Filek",
title = "Jak być przedsiębiorcą uczciwym i odnoszącym sukcesy?",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (49)",
pages = "40-41",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www},
}
58
@unpublished{UEK:2168272158,
author = "Janina Filek",
title = "Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu : konflikt, wsparcie czy konwergencja?",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
pages = "52-72",
year = "2012",
}
59
@misc{UEK:2168344632,
author = "Janina Filek",
title = "Debata rektorska w ramach Konferencji o pomocy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "6-7",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
60
@misc{UEK:2168275399,
author = "Janina Filek",
title = "Dwugłos w kwestii raportowania społecznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "52",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
61
@misc{UEK:2168275389,
author = "Janina Filek",
title = "Co to jest KatPON?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "45",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
62
@book{UEK:2168226012,
author = "Janina Filek",
title = "Wprowadzenie do etyki biznesu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
edition = "Wyd. 3.",
isbn = "978-83-7252-548-2",
}
63
@article{UEK:2168230672,
author = "Janina Filek",
title = "Rozważania wokół fenomenu pomocy",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(3)",
pages = "7-20",
year = "2011",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022011/es022011-1.pdf},
}
64
@book{UEK:2166465126,
title = "Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-932381-0-1",
}
65
@misc{UEK:2168275315,
author = "Janina Filek",
title = "Gdzie są nasze elity biznesu? : [komentarz]",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "56",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
66
@inbook{UEK:2166474606,
author = "Janina Filek",
title = "Przyczyny aktualnego kryzysu : destrukcja systemu wartości czy zawodność instytucji?",
booktitle = "Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego",
pages = "81-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-932381-0-1",
}
67
@inbook{UEK:2168236302,
author = "Janina Filek",
title = "The Implementation of CSR as a New Social Contract in Poland",
booktitle = "The Role of large Enterprises in Democracy and Society",
pages = "138-159",
adress = "New York",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2010",
isbn = "978-0-230-22918-1",
}
68
@article{UEK:53275,
author = "Janina Filek",
title = "Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej?",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "846",
pages = "5-23",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170957312},
}
69
@inbook{UEK:2165687645,
author = "Janina Filek",
title = "Wspólnotowy wymiar etyki Kanta",
booktitle = "Dobro wspólne",
pages = "111-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7271-611-8",
}
70
@article{UEK:51386,
author = "Janina Filek",
title = "Czy finansista jest człowiekiem (moralnym)?",
journal = "Prakseologia",
number = "150",
pages = "71-86",
year = "2010",
}
71
@unpublished{UEK:2168161037,
author = "Janina Filek",
title = "Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej?",
booktitle = "Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej",
pages = "41-61",
year = "2009",
}
72
@inbook{UEK:51364,
author = "Janina Filek",
title = "Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego",
booktitle = "Biznes, prawo, etyka",
pages = "79-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-61408-27-7 ; 978-83-89437-15-0",
}
73
@article{UEK:2168274463,
author = "Janina Filek",
title = "Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "30",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
74
@misc{UEK:2168275049,
author = "Janina Filek",
title = "Mamy wspólny cel : prof. Janina Filek o porozumieniu zrodzonym z sympatii, życzliwości i szacunku dla bliźniego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "30-31",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009},
}
75
@article{UEK:51365,
author = "Janina Filek",
title = "Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej?",
journal = "Prakseologia",
number = "149",
pages = "21-38",
year = "2009",
}
76
@unpublished{UEK:2168161120,
author = "Janina Filek",
title = "Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy",
booktitle = "Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej",
pages = "62-70",
year = "2009",
}
77
@article{UEK:2168238328,
author = "Janina Filek",
title = "Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "t. 12, 1",
pages = "179-188",
year = "2009",
}
78
@article{UEK:2168274595,
author = "Janina Filek",
title = "[Polemika]",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "38-39",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
79
@inbook{UEK:2166133906,
author = "Janina Filek",
title = "Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy",
booktitle = "Kłamstwo w życiu publicznym",
pages = "117-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7438-243-4",
}
80
@inbook{UEK:2168237954,
author = "Janina Filek",
title = "Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach",
pages = "61-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym",
year = "2008",
url = {http://www.iped.pl/publikacje/fair_play_podrecznik_2008.pdf},
}
81
@article{UEK:2168347622,
author = "Janina Filek",
title = "Miedzy niechęcią, podejrzliwością i brakiem zrozumienia a racjonalną życzliwością, czyli podsumowanie pięcioletniej działalności Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepłnosprawnych",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (21)",
pages = "12-13",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/12},
}
82
@inbook{UEK:2168236300,
author = "Janina Filek",
title = "Education of Managers : between Vocational and General Education or about the Opening of Mind",
booktitle = "Responsible Management Education",
pages = "82-89",
adress = "Warsaw",
publisher = "Academic and Professional Press; Kozminski University",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-61408-12-3 ; 978-83-89437-00-6",
}
83
@misc{UEK:2168347916,
author = "Janina Filek",
title = "Praktyki dla niepełnosprawnych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (22)",
pages = "11",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008},
}
84
@article{UEK:2166080946,
author = "Janina Filek",
title = "Garść rozważań wokół problematyki przedsiębiorstwa społecznego",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(3)",
pages = "12-18",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf},
}
85
@book{UEK:2165695660,
title = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
86
@article{UEK:50557,
author = "Janina Filek",
title = "W poszukiwaniu dobrej administracji",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2(2)",
pages = "27-38",
year = "2007",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2007_2-2.pdf},
}
87
@inbook{UEK:2165992120,
author = "Janina Filek",
title = "Narodziny idei wyzysku i jego nowe oblicza",
booktitle = "Wyzysk ekonomiczny współcześnie",
pages = "9-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-365-5",
}
88
@inbook{UEK:2165707033,
author = "Janina Filek",
title = "Refleksja nad filozofowaniem",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "243-352",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
89
@misc{UEK:2168286461,
author = "Janina Filek and A. F.",
title = "Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski",
booktitle = "Rzeczpospolita",
number = "07 kwietnia",
pages = "",
year = "2007",
}
90
@inbook{UEK:2168266194,
author = "Janina Filek",
title = "Co to jest dobra administracja?",
booktitle = "Etos urzędnika",
pages = "13-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60807-55-2 ; 978-83-89437-78-5",
}
91
@article{UEK:2168274407,
author = "Janina Filek",
title = "Czy szkoła wyższa wychowuje?",
journal = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "16-17",
year = "2007",
}
92
@inbook{UEK:2168236358,
author = "Janina Filek",
title = "Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu",
booktitle = "Etyka i ekonomia",
pages = "13-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-88700-19-4",
}
93
@inbook{UEK:2166591819,
author = "Janina Filek",
title = "Czy reklamie społecznej wszystko wolno?",
booktitle = "Granice i zastosowania reklamy społecznej",
pages = "27-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii",
year = "2007",
issn = "1507-4285",
isbn = "978-83-906614-5-2",
}
94
@article{UEK:52737,
author = "Janina Filek",
title = "Filozofia odrzucenia - wokół myśli Emila Ciorana",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "722",
pages = "61-73",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129261098},
}
95
@article{UEK:2168369732,
author = "Janina Filek",
title = "Przeklęte zjawisko korupcji",
journal = "Manko",
number = "R. 9, 1 (49)",
pages = "22",
year = "2006",
}
96
@book{UEK:52139,
author = "Janina Filek",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu : tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów",
year = "2006",
url = {http://www.csrinfo.org/images/stories/publikacjedo2008/podrecznik_csr_filek_uokik_2006.pdf},
isbn = "83-922705-8-4 ; 978-83-922705-8-4",
}
97
@inbook{UEK:2166093939,
author = "Janina Filek",
title = "Rozbicie jedności wolności i prawdy w przestrzeni gospodarczej",
booktitle = "Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych",
pages = "19-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-922067-6-2",
}
98
@book{UEK:2166511576,
title = "Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-307-X",
}
99
@article{UEK:2168369740,
author = "Janina Filek",
title = "Czy istnieje związek pomiędzy poziomem profesjonalnego kształcenia a zjawiskiem ściągania? - kilka pytań",
journal = "Manko",
number = "R. 9, 1 (49)",
pages = "22",
year = "2006",
}
100
@article{UEK:2168229746,
author = "Janina Filek",
title = "Polski trójkąt korupcyjny",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "t. 9, 1",
pages = "157-171",
year = "2006",
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2006/2006_01_filek_157_171.pdf},
}
101
@inbook{UEK:2166512109,
author = "Janina Filek",
title = "Zagrożenia wadliwej komunikacji",
booktitle = "Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "15-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-307-X",
}
102
@inbook{UEK:2168286729,
author = "Janina Filek",
title = "Konsekwencje instrumentalnego traktowania etyki (na przykładzie Enron)",
booktitle = "Etyka biznesu "po Enronie"",
pages = "107-120",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Humaniora",
year = "2005",
isbn = "83-7112-160-1",
}
103
@inbook{UEK:2166202699,
author = "Janina Filek",
title = "Transformacja gospodarcza w perspektywie etycznej",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "715-730",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
104
@article{UEK:2168238296,
author = "Janina Filek",
title = "Jeśli biznesem biznesu jest biznes",
journal = "Tygodnik Powszechny",
number = "17, dodatek "Ucho Igielne"",
pages = "",
year = "2005",
url = {http://tygodnik2003-2007.onet.pl/2261,1224986,1,dzial.html},
}
105
@article{UEK:2168221322,
author = "Janina Filek",
title = "Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego",
journal = "Prakseologia",
number = "145",
pages = "43-57",
year = "2005",
}
106
@article{UEK:2168229738,
author = "Janina Filek",
title = "Rola administracji publicznej w kształtowaniu etycznego biznesu",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "t. 8, 1",
pages = "213-223",
year = "2005",
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2005/2005_01_filek_213_223.pdf},
}
107
@inbook{UEK:2166538026,
author = "Janina Filek",
title = "Menedżer jak podmiot etyczny",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "175-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
108
@inbook{UEK:2166538911,
author = "Janina Filek",
title = "Antynomiczność wartości i jej konsekwencje",
booktitle = "Konflikt interesów - konflikt wartości",
pages = "55-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-293-6",
}
109
@inbook{UEK:2168247982,
author = "Janina Filek",
title = "Niektóre przyczyny niskiej etyczności w świecie finansów",
booktitle = "Uczciwość w świecie finansów",
pages = "127-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89437-36-8",
}
110
@inbook{UEK:2168219238,
author = "Janina Filek and Dobrosław Kot and Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Nierówności",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "15-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
111
@article{UEK:2168248006,
author = "Janina Filek",
title = "Firma jako podmiot odpowiedzialności społeczno-moralnej (zarys problemu)",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "tom 7, 1",
pages = "51-59",
year = "2004",
}
112
@inbook{UEK:2168218536,
author = "Janina Filek",
title = "Rola etyki w działalności samorządowej",
booktitle = "Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów",
pages = "19-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-p.pdf},
isbn = "83-89410-05-2",
}
113
@inbook{UEK:2168219286,
author = "Janina Filek and Dobrosław Kot and Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Sprawiedliwość dystrybutywna",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "79-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
114
@book{UEK:2168218428,
title = "Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-p.pdf},
isbn = "83-89410-05-2",
}
115
@inbook{UEK:2166591967,
author = "Janina Filek",
title = "Dobre obyczaje w kształceniu akademickim z perspektywy autonomii uczelni",
booktitle = "Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "100-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2004",
isbn = "83-917004-4-5",
}
116
@book{UEK:2168218422,
title = "Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-240-5",
}
117
@inbook{UEK:2168219234,
author = "Janina Filek",
title = "Nie o spokój tu chodzi",
booktitle = "Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "27-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-240-5",
}
118
@inbook{UEK:2168219232,
author = "Janina Filek",
title = "Etyczna refleksja nad ściąganiem",
booktitle = "Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "19-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-240-5",
}
119
@inbook{UEK:2168219284,
author = "Janina Filek and Dobrosław Kot and Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Równość",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "47-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
120
@book{UEK:2168218420,
author = "Janina Filek",
title = "Wprowadzenie do etyki biznesu",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "83-7252-079-8",
}
121
@misc{UEK:2168218134,
author = "Janina Filek",
title = "Polska transformacja w perspektywie etycznej",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "138-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
122
@book{UEK:2168226150,
author = "Wiesława Borczyk and Janina Filek and Sławomir Kmak and Marek Wójcik",
title = "Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : zeszyty ćwiczeniowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-z.pdf},
isbn = "83-89410-25-7",
}
123
@inbook{UEK:2168241788,
author = "Janina Filek",
title = "Problem ubóstwa w perspektywie wolności i odpowiedzialności",
booktitle = "Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.)",
pages = "57-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-188-3",
}
124
@article{UEK:2168248004,
author = "Janina Filek",
title = "Wolność na usługach ekonomii",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "tom 6",
pages = "25-38",
year = "2003",
}
125
@inbook{UEK:2166176440,
author = "Janina Filek",
title = "Szczególna odpowiedzialność środowisk biznesu w dobie globalizacji",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "147-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
126
@article{UEK:2165828677,
author = "Janina Filek and Kazimierz Sosenko",
title = "From Trust to Responsibility in the World of Finance",
journal = "Finance & Common Good",
number = "no. 13-14 Winter-Springer / Hiver-Printemps",
pages = "19-34",
year = "2003",
}
127
@article{UEK:2168238302,
author = "Janina Filek",
title = "O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej",
journal = "Prakseologia",
number = "143",
pages = "59-72",
year = "2003",
}
128
@book{UEK:2168224700,
author = "Janina Filek",
title = "O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2002",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-117-4",
}
129
@article{UEK:2168238300,
author = "Janina Filek",
title = "Koncepcja odpowiedzialności Hansa Jonasa",
journal = "Prakseologia",
number = "142",
pages = "47-54",
year = "2002",
}
130
@article{UEK:2168268506,
author = "Janina Filek",
title = "Etyka biznesu : kolejna zasłona czy konieczność?",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "tom 5",
pages = "177-182",
year = "2002",
}
131
@inbook{UEK:2168236326,
author = "Janina Filek",
title = "Panorama of Ethical Problems in Poland",
booktitle = "Business Ethics : from Theory to Practice",
pages = "250-277",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius University",
year = "2002",
isbn = "9955-497-15-7",
}
132
@article{UEK:2168231380,
author = "Janina Filek",
title = "Uwagi o racjonalności i irracjonalności myśli Platona na tle sporu racjonalizmu z irracjonalizmem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "576",
pages = "35-47",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10661},
}
133
@book{UEK:2168238282,
author = "Janina Filek",
title = "Wprowadzenie do etyki biznesu",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-079-8",
}
134
@book{UEK:2168238284,
author = "Janina Filek",
title = "Etyka biznesu : studia przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-087-9",
}
135
@inbook{UEK:2168227752,
author = "Janina Filek",
title = "Firmy zagraniczne na polskim rynku - szkic do analizy kulturowo-etycznej",
booktitle = "Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy",
pages = "220-232",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-01-13266-3 ; 83-01-13266-9",
}
136
@article{UEK:2168248838,
author = "Janina Filek",
title = "The Responsibility of Individuals, Corporations and the Business Environment",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 1",
pages = "143-156",
year = "2001",
}
137
@inbook{UEK:2168236342,
author = "Janina Filek",
title = "Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu",
booktitle = "Etyka biznesu jako przedmiot nauczania",
pages = "21-32",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego",
year = "2001",
isbn = "83-86846-51-8",
}
138
@book{UEK:2168241176,
title = "Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-039-9",
}
139
@inbook{UEK:2168242080,
author = "Janina Filek",
title = "Człowiek wolnego rynku",
booktitle = "Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego",
pages = "93-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-86957-42-5",
}
140
@article{UEK:2168238318,
author = "Janina Filek",
title = "Między doskonałą a niedoskonałą konkurencją, czyli konkurencja w perspektywie etycznej",
journal = "Prakseologia",
number = "140",
pages = "21-27",
year = "2000",
}
141
@inbook{UEK:2168241256,
author = "Janina Filek",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "5-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-039-9",
}
142
@inbook{UEK:2168286581,
author = "Janina Filek",
title = "Wolność i odpowiedzialność w działalności gospodarczej",
booktitle = "Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania",
pages = "109-120",
adress = "Łódź; Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej; Fundacja Wiedza i Działanie im. L. von Misesa i T. Kotarbińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-87814-01-6",
}
143
@inbook{UEK:2168248206,
author = "Janina Filek",
title = "Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości",
booktitle = "Etyczne fundamenty gospodarowania",
pages = "145-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1999",
isbn = "83-86957-33-6",
}
144
@article{UEK:2168238298,
author = "Janina Filek",
title = "Dialogowy charakter komunikowania się w biznesie",
journal = "Prakseologia",
number = "139",
pages = "189-195",
year = "1999",
}
145
@inbook{UEK:2168238538,
author = "Janina Filek",
title = "Znaczenie etosu nauczyciela akademickiego w działalności akademickiej",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "27-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
146
@article{UEK:2168238290,
author = "Janina Filek",
title = "Czy biznes zobowiązuje?",
journal = "Znak",
number = "2 (513)",
pages = "56-63",
year = "1998",
url = {http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/513.pdf},
}
147
@article{UEK:2168238294,
author = "Janina Filek",
title = "Między bezsiłą zasad etycznych, a pozbawioną zasad siłą skuteczności",
journal = "Prakseologia",
number = "138",
pages = "39-45",
year = "1998",
}
148
@misc{UEK:2168362916,
title = "Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux",
booktitle = "Znak",
number = "2 (513)",
pages = "4-10",
year = "1998",
url = {http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/513.pdf},
}
149
@book{UEK:2168238320,
title = "O etosie nauczyciela akademickiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
150
@unpublished{UEK:2168284769,
title = "Zasady prowadzenia działalności gospodarczej : przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux",
booktitle = "Z badań nad etyką życia gospodarczego",
pages = "[24]-[27]",
year = "1997",
}
151
@article{UEK:2168236328,
author = "Janina Filek",
title = "Słów kilka o ostatnim z potężnej gromadki Rumunów",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 25, z. 2",
pages = "65-79",
year = "1997",
}
152
@misc{UEK:2168346262,
author = "Janina Filek",
title = "Warsztaty dydaktyczne",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1(40)",
pages = "10-12",
year = "1997",
}
153
@unpublished{UEK:2168284759,
author = "Janina Filek",
title = "Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości",
booktitle = "Z badań nad etyką życia gospodarczego",
pages = "1-17",
year = "1997",
}
154
@article{UEK:2168367616,
author = "Janina Filek",
title = "Emil Cioran, Zły demiurg, przeł. Ireneusz Kania, Kraków: Oficyna Literacka 1995.",
journal = "Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej",
number = "T. 16-17",
pages = "277-282",
year = "1996",
url = {https://www.ejournals.eu/Principia/1997/Tom-16-17-1997/art/17574/},
}
155
@inbook{UEK:2168248298,
author = "Janina Filek",
title = "Przeszkody w uetycznieniu gospodarki polskiej",
booktitle = "Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce",
pages = "49-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1996",
isbn = "83-86957-06-9",
}
156
@article{UEK:2168266864,
author = "Janina Filek",
title = "Etyka w szkole - uwagi praktyka",
journal = "Etyka",
number = "29",
pages = "173-180",
year = "1996",
doi = {http://dx.doi.org/10.14394/etyka.631},
url = {https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/631/592},
}
157
@misc{UEK:2168346244,
author = "Janina Filek",
title = "Warsztaty dydaktyczne",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3(38)",
pages = "9-11",
year = "1996",
}
158
@inbook{UEK:2168255420,
author = "Janina Filek",
title = "Ekonomia kontra ekologia",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków",
pages = "250-257",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-01-12192-0",
}
159
@article{UEK:2168238246,
author = "Janina Filek",
title = "Znaczenie myśli Plotyna dla sporu racjonalizmu z irracjonalizmem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "464",
pages = "25-37",
year = "1996",
}
160
@misc{UEK:2168346240,
author = "Janina Filek",
title = "Warsztaty dydaktyczne",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2(37)",
pages = "12-13",
year = "1996",
}
161
@article{UEK:2168238292,
author = "Janina Filek",
title = "Czy uprawianie etyki biznesu jest możliwe?",
journal = "Prakseologia",
number = "1-2",
pages = "43-53",
year = "1995",
}
162
@article{UEK:2168368648,
author = "Janina Filek",
title = "U źródeł myślenia racjonalnego i irracjonalnego",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 51, 1",
pages = "22-25",
year = "1994",
url = {https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/236208/edition/234101/content},
}
163
@article{UEK:2168276255,
author = "Janina Filek",
title = "Paradoks jako kategoria filozoficzna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "414",
pages = "53-64",
year = "1993",
}
164
@article{UEK:2168273228,
author = "Janina Filek",
title = "Lew Szestow - sprzeciw wobec rozumu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "363",
pages = "23-35",
year = "1992",
}
165
@article{UEK:2168247986,
author = "Janina Filek",
title = "Z historii paradoksu. Kierkegaard - istnienie ludzkie jako paradoks",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "310",
pages = "19-30",
year = "1990",
url = {},
}
166
@article{UEK:2168340673,
author = "Janina Filek",
title = "Funkcje paradoksu w antropologii filozoficznej : autoreferat",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "T. 45, 3",
pages = "261-264",
year = "1988",
}
167
@article{UEK:2168248002,
author = "Janina Filek",
title = "Z historii paradoksu : paradoks jako kategoria antropologiczna w Myślach Pascala",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "218",
pages = "73-86",
year = "1986",
}
168
@article{UEK:2168245518,
author = "Janina Filek",
title = "Koncepcja stanu natury J.J. Rousseau jako ujawnienie sprzeczności ludzkiej egzystencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "51-71",
year = "1984",
}
169
@unpublished{UEK:2168289157,
title = "Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
170
@unpublished{UEK:2168272152,
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID