Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 7-8
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2168239848
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 580
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Nr:
2168231450
redakcja czasopisma/serii
3

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 539, 545
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Nr:
2168245656
redakcja czasopisma/serii
4

Tytuł:
Polityka regionalna
Źródło:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 266-278
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240614
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 527
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Nr:
2168248106
redakcja czasopisma/serii
6

Tytuł:
Polityka ekonomiczna
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
340 s.: tab.; 24 cm
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240572
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 517
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Nr:
2168244528
redakcja czasopisma/serii
8

Konferencja:
Konferencja Naukowa na temat: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, Bóbrka k. Myczkowiec, Polska, od 1997-10-09 do 1997-10-11
Tytuł:
Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995 = Socio-economic Growth of Polish Provincial Regions Between 1990-1995
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2 (5), nr 4 (1998) , s. 93-97. - Tytuł numeru: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej : materiały konferencji naukowej. Cz. 1 = Problems of Regional Struktures Transformation in the Process of European Integration and Changes in Menegement System
Nr:
2168298461
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993 = Development of Poland's Provinces between 1990-1993
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 483 (1997) , s. 33-44. - Summ.
Nr:
2168245762
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 54-58
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255650
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 483, 485, 496
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Nr:
2168248094
redakcja czasopisma/serii
12

Tytuł:
Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994
Źródło:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK, s. 24-41
Sygnatura:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267342
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 470
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Nr:
2168247940
redakcja czasopisma/serii
14

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 453
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Nr:
2168244692
redakcja czasopisma/serii
15

Tytuł:
Rozwój regionów pogranicza Polski = Development of the Border Regions of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995) , s. 91-96. - Summ.
Nr:
2168244646
artykuł w czasopiśmie
16

Konferencja:
Konferencja naukowa Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Opole, Polska, od 1995-04-20 do 1995-04-22
Tytuł:
Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji
Źródło:
Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej = Strategic problems of regional development in the process of European integration / red. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Wydawnictwo UO, 1995, s. 215-221 - Bibliogr.
ISBN:
83-85678-49-2
Nr:
2168368332
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 671 (1994) , s. 23-29. - Tytuł numeru: Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych
Nr:
2168343109
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional Politics and Regional Planning in the Context of Transformation Processes of the Economic System and the State
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333449
varia
19

Tytuł:
Majątek trwały - produkcja
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK, s. 73-93
Sygnatura:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267460
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional and Spatial Policy vs Transformation of System of Functioning of Economy and State
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 5-14. - Summ.
Nr:
2168246346
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Synteza
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK, s. 94-108
Sygnatura:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267462
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych = The Spatial Policy of Poland at the Period of Transformation of Political System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - nr 135 (1994) , s. 85-89. - Summ.
Nr:
2168275551
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 422
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Nr:
2168246338
redakcja czasopisma/serii
24

Tytuł:
Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego = A New Approach to the Problem of Calculating the GNP
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333417
varia
25

Tytuł:
Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu "polityka ekonomiczna" = Some Remarks Concerning the Content and Scope of the Subject: Economic Politics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 400 (1993) , s. 5-10. - Summ.
Nr:
53192
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 395, 400
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Nr:
2168248090
redakcja czasopisma/serii
27

Tytuł:
Gospodarka regionalna i samorządowa
Źródło:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 151-178
Nr:
2168251362
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego : (na przykładzie doświadczeń USA) = New Way of Looking at National Income Measurement : (on Example of USA Experiences)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992) , s. 111-120. - Summ., rez.
Nr:
2168246256
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168238828
monografia
30

Tytuł:
Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego = Economic Base Functioning Exemplified by the Region of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992) , s. 131-141. - Summ., rez.
Nr:
2168246300
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Podstawy marketingu turystycznego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168289255
32

Tytuł:
Zarys polityki ekonomicznej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
178, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168251346
Zobacz powiązane rozdziały
33

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 377, 387
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168236798
redakcja czasopisma/serii
34

Tytuł:
Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191
Źródło:
Ekonomista. - nr 4-5 (1990) , s. 745-747
Nr:
2168334551
recenzja
35

Tytuł:
Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce = Regional Aspects of Socio-Economic Reforms in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 121-128. - Summ., rez.
Nr:
2168245416
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Baza ekonomiczna regionu = Region's Economic Base
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168234882
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Planowanie terytorialne w teorii i dydaktyce (aktualne problemy i dylematy)
Źródło:
Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych / red. Leszek Żabiński - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, s. 73-78
Seria:
(Zeszyty Metodyczne ; 6)
Nr:
2168342501
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 237
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Nr:
2168237272
redakcja czasopisma/serii
39

Tytuł:
Planowanie w regionach w zarysie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
81, [2] k. tab. złoż. s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168250894
skrypt
40

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 247, 273
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Nr:
2168249550
redakcja czasopisma/serii
41

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 251
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Nr:
2168249346
redakcja czasopisma/serii
42

Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Tytuł:
Układy regionalne a naczelne i centralne organy władzy państwowej
Źródło:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 65-80
Nr:
2168366676
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Konferencja:
Polish-Hungarian Seminar on the Subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Tytuł:
The Problems of Steering the Socio-Economic Development of Regions at the Background of the Process of Reforming the Economy and the State
Źródło:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / red. Jerzy KRUCZAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 158-171
Nr:
2168348934
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
44

Autor:
Barbara Żebrokowa
Tytuł:
Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
160 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/484
Nr:
2168309925
doktorat
45

Tytuł:
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 9-30
Nr:
2168251592
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Przedmiot polityki gospodarczej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 11-25
Nr:
2168251564
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej = Economic Reform in the Works of Consultative Economic Council
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984) , s. 6-13
Nr:
2168229032
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Stanisław Gębala
Tytuł:
Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1984
Opis fizyczny:
127 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/473
Nr:
2168309821
doktorat
49

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 101-107
Nr:
2168221514
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce = Trends in the Expansion of Great Agglomerations in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983) , s. 93-116. - Rez., summ.
Nr:
2168230780
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Co zagraża reformie?
Źródło:
Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 21 (10357), s. 1
Opracowanie:
Stec Tadeusz
Nr:
2168283837
głos w dyskusji/wywiad
52

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 5-14
Nr:
2168273038
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
53

Autor:
Jerzy Piekarczyk , Antoni Fajferek
Tytuł:
Bezruch pogrzebie reformę
Źródło:
Przekrój. - 5 września (1943) (1982) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168369192
artykuł nierecenzowany
54

Autor:
Elżbieta Albrecht
Tytuł:
Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
276 k.: il.; 30 cm + Aneks: 36 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/447 (aneks)
Nr:
2168309777
doktorat
55

Autor:
Tytuł:
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL)
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1981) , s. 59-66
Nr:
2168275603
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Struktury regionalne
Źródło:
Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja. - nr 14 (1981) , s. 14-15
Nr:
2168357174
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 187-218
Nr:
2168251260
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 9-37
Nr:
2168251250
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Słowo wstępne
Źródło:
Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu / red. Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 3-4
Nr:
2168366780
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1978
Opis fizyczny:
334 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/228
Nr:
2168246424
doktorat
61

Tytuł:
Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 25, nr 6 (1977) , s. 19-23
Nr:
2168282491
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
291 k.: il.; 30 cm + Aneks: 101 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/354 (aneks)
Nr:
2168246440
doktorat
63

Tytuł:
Przemówienie Inauguracyjne Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Antoniego Fajferka
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1976/1977 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1977, s. 3-12
Nr:
2168369510
rozdział w książce
64

Tytuł:
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 5-24
Nr:
2168251296
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
65

Autor:
Marian Gasiński , Franciszek Gniadek , Stanisław Piotrowski
Tytuł:
Warunki i możliwości substytucji pracy żywej w usługach handlowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1977
Opis fizyczny:
38 s.; 24 cm
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 19 (75))
Nr:
2168369156
monografia
66

Tytuł:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Źródło:
Nauka Polska. - R. 24, nr 6(132) (1976) , s. 56-62
Nr:
2168368934
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Marian Cąpała
Tytuł:
Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1976
Opis fizyczny:
227 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/231
Nr:
2168306165
doktorat
68

Tytuł:
Przemówienie Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Antoniego Fajferka
Źródło:
Przemówienia wygłoszone z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni w dniach od 13-18 V 1975 r. - Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1976, s. 5-10
Nr:
2168358154
rozdział w książce
69

Tytuł:
Problemy Ekonomiczne
Numer:
nr 1
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1976
Nr:
2168221836
redakcja czasopisma/serii
70

Tytuł:
Problemy Ekonomiczne
Numer:
nr 1, 2, 3, 4
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975
Nr:
2168226711
redakcja czasopisma/serii
71

Tytuł:
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 5-24
Nr:
2168251294
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 23, nr 2 (1975) , s. 3-7
Nr:
2168282353
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Delimitacja regionów przemysłowych na przykładzie makroregionu południowego = Delineation of Economic Regions on the Example of the South Poland Macroregion
Źródło:
Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 6 (1975) , s. 51-68. - Rez., summ.
Nr:
2168359708
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone dnia 2 października 1974 r. z okazji inauguracji roku akademickiego 1974/75
Adres wydawniczy:
Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1975
Opis fizyczny:
16 s.; 23 cm.
Nr:
2168358130
książka
75

Tytuł:
Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych = Problems and Methods of Studies upon the Conditions of Life of the Population in the Regional Cross-section
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2167717727
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Problemy Ekonomiczne
Numer:
nr 1, 2, 3, 4
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974
Nr:
2168224748
redakcja czasopisma/serii
77

Tytuł:
Prognoza warunków mieszkaniowych i sieci handlu detalicznego w mieście Krakowie do roku 2000 = Prognoses for Housing Conditions and the Shopping System in Cracow until the Year 2000 = Прогноз развития жилищных условий и торговой сети широкого потребления в Кракове до 2000 г.
Źródło:
Kraków 2000 - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974, s. 183-195. - Summ., rez.
Seria:
(Cracoviana. Seria 3, Kraków 2000)
Nr:
2168364962
rozdział w książce
78

Tytuł:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie = Higher School of Economics in Kraków
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1974) , s. 80-90
Nr:
2168224814
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Problemy Ekonomiczne
Numer:
nr 1, 3, 4
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973
Nr:
2168221818
redakcja czasopisma/serii
80

Autor:
Jan Reszetnik
Tytuł:
Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
190 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/334
Nr:
2168307385
doktorat
81

Tytuł:
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
[4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.; 29 cm
Nr:
2168272504
monografia
82

Tytuł:
Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1973) , s. 28-31
Nr:
2168221804
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1972) , s. 121-122
Nr:
2168224626
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Problemy Ekonomiczne
Numer:
nr 1, 2, 3, 4
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972
Nr:
2168224594
redakcja czasopisma/serii
85

Tytuł:
Problemy programowania układów gospodarczych = Theoretical and Methodological Problems of Programming in Branch and Space Systems of Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 48 (1972) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168251000
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 47 (1972) , s. 159-185. - Rez., summ.
Nr:
2168250992
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Stosowanie metod statystyczno-matematycznych do badań osadnictwa = The Application of the Methods of Mathematical Statistics for Research on Community Settlements
Źródło:
Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 3 (1972) , s. 71-78. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168359706
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Karol Dydusiak
Tytuł:
Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
222 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/212
Nr:
2168305677
doktorat
89

Tytuł:
Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju = Economic Region and the Level of Its Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 40 (1971) , s. 5-32. - Summ., rez.
Nr:
2168249584
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Marian Gasiński
Tytuł:
Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
159 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/201
Nr:
2168305869
doktorat
91

Tytuł:
Model badań międzyregionalnej wymiany dóbr (na przykładzie województwa katowickiego) = Model of Investigations on Inter-Regional Exchange of Assets (on the Example of the Katowice Province)
Źródło:
Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 1 (1971) , s. 65-77. - Rez., summ.
Nr:
2168359702
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1970
Opis fizyczny:
203 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/200
Nr:
2168246420
doktorat
93

Tytuł:
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa : analiza porównawcza
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1970
Opis fizyczny:
346 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/320
Nr:
2168307407
doktorat
94

Tytuł:
Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 17, nr 5 (1969) , s. 58-63
Nr:
2168285833
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego = The Population of The Voivodeship of Krakow Employed Outside Agriculture
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1969) , s. 45-53. - Rez., summ.
Nr:
2168277411
artykuł w czasopiśmie
96

Konferencja:
Konferencja GUS 'Mierniki rozwoju regionów', Warszawa, Polska, od 1969-05-22 do 1969-05-22
Tytuł:
Mierniki i metody badań statystycznych w zakresie oceny poziomu gospodarki regionów
Źródło:
Mierniki rozwoju regionów : materiały z konferencji GUS 22 V. 1969 - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1969, s. 71-96
Seria:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 9)
Nr:
2168364838
rozdział w materiałach konferencyjnych
97

Tytuł:
Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych.
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1, s. 88
Nr:
2168277639
varia
98

Autor:
Leon Lubecki
Tytuł:
Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1969
Opis fizyczny:
193 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/326
Nr:
2168307395
doktorat
99

Tytuł:
Mierniki rozwoju powiatów
Źródło:
Gospodarka i Administracja Terenowa. - nr 11(98) (1968) , s. 36-38
Nr:
2168368480
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 16, nr 2 (1968) , s. 48-52
Nr:
2168285861
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
O metodzie bilansowania międzyregionalnej wymiany dóbr = On a Method of Balancing Interregional Exchange of Goods = O modieli mieżdurajonnogo obmiena priedmietow potrieblenija
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 14, z. 3 (1967) , s. 331-338. - Rez., summ.
Nr:
2168350594
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Władysław Jachniak , Stefan Żurowski , Irena Mileska , Bolesław Kłapkowski , Feliks Zachwieja , Stanisław Wawrzyniak , W. Pencakowska , Wacław Wdowiak , Antoni Fajferek , Stefan Żychoń , Franciszek Zięcina , Zbigniew Mikołajczak , Witold Sierpiński , Antoni Wrzosek , Ludwik Biliński , Roman Peretiatkowicz , Jerzy Buczyński , Włodzimierz Boerner , Marcel Ofiarski , Tadeusz Dohnalik , Tadeusz Jakubowski , Olaf Rogalewski , Antoni Kiesler , Jerzy Kruczała
Tytuł:
Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2, s. 44-111
Nr:
2168356090
głos w dyskusji/wywiad
103

Tytuł:
Miasta województwa krakowskiego = Towns of the Province of Cracow
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/4 (1966) , s. 63-71
Nr:
2168236250
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Inwestycje i zatrudnienie
Źródło:
Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966, s. 65-87 - Bibliogr.
Nr:
2168364974
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Polityka inwestycyjna
Źródło:
Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966, art. no. 0, s. 59-72
Nr:
2168345578
rozdział w książce
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1966
Opis fizyczny:
227, [1] s., [4] k. tabl. złoż.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345580
książka
107

Autor:
Tytuł:
Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966
Opis fizyczny:
[2], 104 s.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168345572
Zobacz powiązane rozdziały
108

Tytuł:
Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług = Investigation of the Interregional Exchange of Goods and Services
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 20, 1 (229) (1965) , s. 34-37
Nr:
2168286373
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Regionalizacja regionu ekonomicznego śląsko-krakowskiego na podstawie metody różnic przeciętnych = Regionalization of the Silesian-Cracow Economic Region According to Average Differences Method
Źródło:
Przegląd Geograficzny. - T. 37, z. 2 (1965) , s. 341-353. - Rez., summ.
Nr:
2168356486
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna = The Economic Region, an Objectively Existing Econo-geographical Category
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 19, 3 (219) (1964) , s. 40-43
Nr:
2168286375
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego = The Income of National Investment as the Object for Regional Planning
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - czerwiec (1964) , s. 50-59
Nr:
2168237174
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej = Economic Region and the Methods of Regional Analysis
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 1964
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 6)
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168278461
monografia
113

Autor:
Antoni Wrzosek , Antoni Fajferek , Bronisław Kortus
Tytuł:
Analiza czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów własnych polskich kopalń węgla kamiennego i rud żelaza
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 3 (22) (1963) , s. 39-102. - Tytuł numeru: Zeszyt poświęcony zagadnieniu metod analizy kosztów z uwzględnieniem ich przestrzennego zróżnicowania - Bibliogr.
Nr:
2168337815
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Niektóre problemy transportu buraków cukrowych można rozwiązać za pomocą programowania liniowego
Źródło:
Nowe Rolnictwo. - R. 12, nr 19 (219) (1963) , s. 29-30
Nr:
2168369562
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Na marginesie książki B. Winiarskiego "Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych" = Some Comments on B. Winiarski's "Activation of Economically Undeveloped Countries"
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 17, nr 5 (198) (1962) , s. 60-63
Nr:
2168337801
recenzja
116

Tytuł:
Niektóre problemy wielkości polskich cukrowni
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 1 (3) (1961) , s. 111-124. - Tytuł numeru: Zeszyt poświęcony zagadnieniom przemysłu
Nr:
2168337495
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
O książce L. Lefebera: "Rozmieszczenie w przestrzeni" = Louis Lefeber's "Allocation in Space: (Amsterdam 1958)
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 16, nr 2 (183) (1961) , s. 56-58
Nr:
2168337779
recenzja
118

Autor:
Tytuł:
Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1960) , s. 314-317
Nr:
2168337151
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
O metodzie badań struktury przestrzennej przemysłu = On Methods of Investigating the Locational Structure of Industries
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 15, nr 12 (181) (1960) , s. 52-55
Nr:
2168337777
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960) , s. 29-54. - Rez., summ.
Nr:
2168277591
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni = Application of the Linear Programming to the Localization of the Supply of Sugar Factories
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959) , s. 41-83. - Rez., summ.
Nr:
2168277807
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1958
Opis fizyczny:
256 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/190
Nr:
2168306017
doktorat
123

Tytuł:
O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (1958) , s. 97-120. - Rez., summ., streszcz.
Nr:
2168277825
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997
Opis fizyczny:
67 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267318
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995
Opis fizyczny:
79, IV k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-369/Magazyn
Nr:
2168266544
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Opis fizyczny:
[2], 2, 113 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267454
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Zygadlewicz Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Opis fizyczny:
199 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-208/Magazyn
Nr:
2168266400
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Opis fizyczny:
101 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-89/Magazyn
Nr:
2168267026
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Opis fizyczny:
126 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-255/Magazyn
Nr:
2168267352
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990
Opis fizyczny:
IV, 331 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168265996
naukowo-badawcze
1
Wstęp / Antoni FAJFEREK // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 7-8. - ISBN 83-7252-135-2
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni Fajferek]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - nr 580. - ISSN 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 539, 545. - ISSN 0208-7944
4
Polityka regionalna / Antoni FAJFEREK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 266-278. - ISBN 83-87239-89-5
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - nr 527. - ISSN 0208-7944
6
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - 340 s. : tab. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-89-5
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 517. - ISSN 0208-7944
8
Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995 = Socio-economic Growth of Polish Provincial Regions Between 1990-1995 / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2 (5), nr 4 (1998), s. 93-97. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej : materiały konferencji naukowej. Cz. 1 = Problems of Regional Struktures Transformation in the Process of European Integration and Changes in Menegement System. - ISSN 1429-5237
9
Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993 = Development of Poland's Provinces between 1990-1993 / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 483 (1997), s. 33-44. - Summ. - ISSN 0208-7944
10
Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej / Antoni FAJFEREK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 54-58. - ISBN 83-87239-38-0
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 483, 485, 496. - ISSN 0208-7944
12
Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994 / Antoni FAJFEREK // W: Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - ([1997]), s. 24-41
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 470. - ISSN 0208-7944
14
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 453. - ISSN 0208-7944
15
Rozwój regionów pogranicza Polski = Development of the Border Regions of Poland / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995), s. 91-96. - Summ. - ISSN 0208-7944
16
Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji / Antoni FAJFEREK // W: Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej = Strategic problems of regional development in the process of European integration / red. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Wydawnictwo UO, 1995. - S. 215-221. - Bibliogr. - ISBN 83-85678-49-2
17
Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji / Antoni FAJFEREK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 671 (1994), s. 23-29. - Tytuł numeru: Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych. - ISSN 0324-8445
18
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional Politics and Regional Planning in the Context of Transformation Processes of the Economic System and the State / Antoni FAJFEREK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
19
Majątek trwały - produkcja / Antoni FAJFEREK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - (1994), s. 73-93
20
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional and Spatial Policy vs Transformation of System of Functioning of Economy and State / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994), s. 5-14. - Summ. - ISSN 0208-7944
21
Synteza / Antoni FAJFEREK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - (1994), s. 94-108
22
Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych = The Spatial Policy of Poland at the Period of Transformation of Political System / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - nr 135 (1994), s. 85-89. - Summ. - ISSN 0208-7480
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 422. - ISSN 0208-7944
24
Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego = A New Approach to the Problem of Calculating the GNP / Antoni FAJFEREK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
25
Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu "polityka ekonomiczna" = Some Remarks Concerning the Content and Scope of the Subject: Economic Politics / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 400 (1993), s. 5-10. - Summ. - ISSN 0208-7944
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 395, 400. - ISSN 0208-7944
27
Gospodarka regionalna i samorządowa / Antoni FAJFEREK // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 151-178
28
Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego : (na przykładzie doświadczeń USA) = New Way of Looking at National Income Measurement : (on Example of USA Experiences) / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992), s. 111-120. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
29
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 154 s. : il. ; 24 cm
30
Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego = Economic Base Functioning Exemplified by the Region of Cracow / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992), s. 131-141. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
31
Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
32
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 178, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 377, 387. - ISSN 0208-7944
34
Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191 / Antoni FAJFEREK // Ekonomista. - nr 4-5 (1990), s. 745-747. - Rec. pracy: Domański R., Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989. - ISSN 0013-3205
35
Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce = Regional Aspects of Socio-Economic Reforms in Poland / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 121-128. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
36
Baza ekonomiczna regionu = Region's Economic Base / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
37
Planowanie terytorialne w teorii i dydaktyce (aktualne problemy i dylematy) / Antoni FAJFEREK // W: Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych / red. Leszek Żabiński. - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988. - (Zeszyty Metodyczne ; 6). - S. 73-78
38
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - ISSN 0208-7944
39
Planowanie w regionach w zarysie / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 81, [2] k. tab. złoż. s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 247, 273. - ISSN 0208-7944
41
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 251. - ISSN 0208-7944
42
Układy regionalne a naczelne i centralne organy władzy państwowej / Antoni FAJFEREK // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 65-80
43
The Problems of Steering the Socio-Economic Development of Regions at the Background of the Process of Reforming the Economy and the State / Antoni FAJFEREK // W: Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 158-171
44
Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego) / Barbara Żebrokowa ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1985. - 160 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 9-30
46
Przedmiot polityki gospodarczej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 11-25
47
Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej = Economic Reform in the Works of Consultative Economic Council / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984), s. 6-13. - ISSN 0079-578X
48
Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa / Stanisław Gębala ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1984. - 127 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 101-107. - ISSN 0079-578X
50
Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce = Trends in the Expansion of Great Agglomerations in Poland / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983), s. 93-116. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
51
Co zagraża reformie? / Antoni FAJFEREK, Bronisław BYRSKI, Emil Nędzowski, Józef URYGA ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 21 (10357) (1982), s. 1. - ISSN 0208-7693
52
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej / Antoni FAJFEREK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 5-14
53
Bezruch pogrzebie reformę / Jerzy Piekarczyk, Antoni FAJFEREK // Przekrój. - 5 września (1943) (1982), s. 3. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=60478&from=publication. - ISSN 0033-2488
54
Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce / Elżbieta Albrecht ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1981. - 276 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 36 k. - Bibliogr.
55
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL) / Antoni FAJFEREK, Juliusz Jasieński, Stefan Kawecki, Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1981), s. 59-66. - ISSN 0079-578X
56
Struktury regionalne / Antoni FAJFEREK // Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja. - nr 14 (1981), s. 14-15
57
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 187-218
58
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 9-37
59
Słowo wstępne / Antoni FAJFEREK // W: Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu / red. Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 3-4
60
Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) / Tadeusz KUDŁACZ ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1978. - 334 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej. - R. 25, nr 6 (1977), s. 19-23. - ISSN 0591-2377
62
Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa) / Anna HARAŃCZYK ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1977. - 291 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 101 k. - Bibliogr.
63
Przemówienie Inauguracyjne Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Antoniego Fajferka / Antoni FAJFEREK // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1976/1977. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1977. - S. 3-12
64
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 5-24
65
Warunki i możliwości substytucji pracy żywej w usługach handlowych / Marian Gasiński, Franciszek Gniadek, Stanisław Piotrowski ; kier. nauk. Antoni FAJFEREK. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1977. - 38 s. ; 24 cm. - Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 19 (75)
66
Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Antoni FAJFEREK // Nauka Polska. - R. 24, nr 6(132) (1976), s. 56-62. - ISSN 0028-1271
67
Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych / Marian Cąpała ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1976. - 227 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Przemówienie Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Antoniego Fajferka / Antoni FAJFEREK // W: Przemówienia wygłoszone z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni w dniach od 13-18 V 1975 r. - Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1976. - S. 5-10
69
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1976. - nr 1. - ISSN 0079-578X
70
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - nr 1, 2, 3, 4. - ISSN 0079-578X
71
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 5-24
72
Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej. - R. 23, nr 2 (1975), s. 3-7. - ISSN 0591-2377
73
Delimitacja regionów przemysłowych na przykładzie makroregionu południowego = Delineation of Economic Regions on the Example of the South Poland Macroregion / Antoni FAJFEREK // Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 6 (1975), s. 51-68. - Rez., summ.
74
Przemówienie wygłoszone dnia 2 października 1974 r. z okazji inauguracji roku akademickiego 1974/75 / Antoni FAJFEREK. - Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1975. - 16 s. ; 23 cm
75
Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych = Problems and Methods of Studies upon the Conditions of Life of the Population in the Regional Cross-section / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
76
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - nr 1, 2, 3, 4. - ISSN 0079-578X
77
Prognoza warunków mieszkaniowych i sieci handlu detalicznego w mieście Krakowie do roku 2000 = Prognoses for Housing Conditions and the Shopping System in Cracow until the Year 2000 = Прогноз развития жилищных условий и торговой сети широкого потребления в Кракове до 2000 г / Antoni FAJFEREK // W: Kraków 2000. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974. - (Cracoviana. Seria 3, Kraków 2000). - S. 183-195. - Summ., rez.
78
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie = Higher School of Economics in Kraków / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 3 (1974), s. 80-90. - ISSN 0079-578X
79
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - nr 1, 3, 4. - ISSN 0079-578X
80
Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju / Jan Reszetnik ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1973. - 190 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
81
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego / oprac. Antoni FAJFEREK ; współpr.: Julian REJDUCH, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl. ; 29 cm
82
Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 3 (1973), s. 28-31. - ISSN 0079-578X
83
Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 2 (1972), s. 121-122. - ISSN 0079-578X
84
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - nr 1, 2, 3, 4. - ISSN 0079-578X
85
Problemy programowania układów gospodarczych = Theoretical and Methodological Problems of Programming in Branch and Space Systems of Economy / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 48 (1972), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
86
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland / Antoni FAJFEREK, Franciszek KOPEĆ, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 47 (1972), s. 159-185. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
87
Stosowanie metod statystyczno-matematycznych do badań osadnictwa = The Application of the Methods of Mathematical Statistics for Research on Community Settlements / Antoni FAJFEREK // Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 3 (1972), s. 71-78. - Rez., summ. - Bibliogr.
88
Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich / Karol Dydusiak ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1971. - 222 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
89
Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju = Economic Region and the Level of Its Development / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 40 (1971), s. 5-32. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
90
Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe / Marian Gasiński ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1971. - 159 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
91
Model badań międzyregionalnej wymiany dóbr (na przykładzie województwa katowickiego) = Model of Investigations on Inter-Regional Exchange of Assets (on the Example of the Katowice Province) / Antoni FAJFEREK // Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 1 (1971), s. 65-77. - Rez., summ.
92
Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów / Zygmunt SZYMLA ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1970. - 203 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa : analiza porównawcza / Juliusz Jasieński ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1970. - 346 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej. - R. 17, nr 5 (1969), s. 58-63. - ISSN 0591-2377
95
Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego = The Population of The Voivodeship of Krakow Employed Outside Agriculture / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1969), s. 45-53. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
96
Mierniki i metody badań statystycznych w zakresie oceny poziomu gospodarki regionów / Antoni FAJFEREK // W: Mierniki rozwoju regionów : materiały z konferencji GUS 22 V. 1969. - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1969. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych, ISSN 0067-7795 ; t. 9). - S. 71-96
97
Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych. / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1969), s. 88. - ISSN 0079-578X
98
Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego / Leon Lubecki ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1969-1971. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Mierniki rozwoju powiatów / Antoni FAJFEREK // Gospodarka i Administracja Terenowa. - nr 11(98) (1968), s. 36-38. - ISSN 0434-2151
100
O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej. - R. 16, nr 2 (1968), s. 48-52. - ISSN 0591-2377
101
O metodzie bilansowania międzyregionalnej wymiany dóbr = On a Method of Balancing Interregional Exchange of Goods = O modieli mieżdurajonnogo obmiena priedmietow potrieblenija / Antoni FAJFEREK // Przegląd Statystyczny. - t. 14, z. 3 (1967), s. 331-338. - Rez., summ. - ISSN 0033-2372
102
Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym / Władysław Jachniak, Stefan Żurowski, Irena Mileska, Bolesław Kłapkowski, Feliks Zachwieja, Stanisław Wawrzyniak, W. Pencakowska, Wacław Wdowiak, Antoni FAJFEREK, Stefan Żychoń, Franciszek Zięcina, Zbigniew Mikołajczak, Witold Sierpiński, Antoni Wrzosek, Ludwik Biliński, Roman PERETIATKOWICZ, Jerzy Buczyński, Włodzimierz Boerner, Marcel Ofiarski, Tadeusz Dohnalik, Tadeusz Jakubowski, Olaf Rogalewski, Antoni Kiesler, Jerzy Kruczała // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1966), s. 44-111. - ISSN 0079-578X
103
Miasta województwa krakowskiego = Towns of the Province of Cracow / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3/4 (1966), s. 63-71. - ISSN 0079-578X
104
Inwestycje i zatrudnienie / Antoni FAJFEREK // W: Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966. - S. 65-87. - Bibliogr.
105
Polityka inwestycyjna / Antoni FAJFEREK // W: Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966. - S. 59-72
106
Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej / Antoni FAJFEREK. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1966. - 227, [1] s., [4] k. tabl. złoż. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.
107
Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966. - [2], 104 s. ; 29 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
108
Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług = Investigation of the Interregional Exchange of Goods and Services / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 20, 1 (229) (1965), s. 34-37. - ISSN 0017-2421
109
Regionalizacja regionu ekonomicznego śląsko-krakowskiego na podstawie metody różnic przeciętnych = Regionalization of the Silesian-Cracow Economic Region According to Average Differences Method / Antoni FAJFEREK // Przegląd Geograficzny. - T. 37, z. 2 (1965), s. 341-353. - Rez., summ. - ISSN 0033-2143
110
Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna = The Economic Region, an Objectively Existing Econo-geographical Category / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 19, 3 (219) (1964), s. 40-43. - ISSN 0017-2421
111
Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego = The Income of National Investment as the Object for Regional Planning / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne. - czerwiec (1964), s. 50-59. - ISSN 0079-578X
112
Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej = Economic Region and the Methods of Regional Analysis / Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 1964. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 6)
113
Analiza czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów własnych polskich kopalń węgla kamiennego i rud żelaza / Antoni Wrzosek, Antoni FAJFEREK, Bronisław Kortus // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 3 (22) (1963), s. 39-102. - Tytuł numeru: Zeszyt poświęcony zagadnieniu metod analizy kosztów z uwzględnieniem ich przestrzennego zróżnicowania. - Bibliogr. - ISSN 0079-3493
114
Niektóre problemy transportu buraków cukrowych można rozwiązać za pomocą programowania liniowego / Antoni FAJFEREK // Nowe Rolnictwo. - R. 12, nr 19 (219) (1963), s. 29-30. - ISSN 0029-5396
115
Na marginesie książki B. Winiarskiego "Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych" = Some Comments on B. Winiarski's "Activation of Economically Undeveloped Countries" / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 17, nr 5 (198) (1962), s. 60-63. - Rec. pracy: B. Wniarski: Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1961, 198 s. - ISSN 0017-2421
116
Niektóre problemy wielkości polskich cukrowni / Antoni FAJFEREK // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 1 (3) (1961), s. 111-124. - Tytuł numeru: Zeszyt poświęcony zagadnieniom przemysłu. - ISSN 0079-3493
117
O książce L. Lefebera: "Rozmieszczenie w przestrzeni" = Louis Lefeber's "Allocation in Space: (Amsterdam 1958) / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 16, nr 2 (183) (1961), s. 56-58. - Rec. pracy: Luois Lefeber: Allocation in Space (Production, Transport and Industial Location). Nort Holland Publishing, Amsterdam 1958, s. XV, 151. - ISSN 0017-2421
118
Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego / Antoni FAJFEREK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1960), s. 314-317. - ISSN 0013-3043
119
O metodzie badań struktury przestrzennej przemysłu = On Methods of Investigating the Locational Structure of Industries / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 15, nr 12 (181) (1960), s. 52-55. - ISSN 0017-2421
120
Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960), s. 29-54. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
121
Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni = Application of the Linear Programming to the Localization of the Supply of Sugar Factories / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959), s. 41-83. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
122
Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce / Antoni FAJFEREK ; . - Kraków : , 1958. - 256 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Bibliogr.
123
O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939 / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958), s. 97-120. - Rez., summ., streszcz. - ISSN 0075-5125
124
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [1997]. - 67 k. : il. ; 30 cm
125
Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim / autorzy: Antoni FAJFEREK - kierownik tematu, Andrzej PRUSEK, Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995. - 79, IV k. : il. ; 30 cm
126
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - [2], 2, 113 k. : il. ; 30 cm
127
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej / Antoni FAJFEREK (kierownik projektu), Stanisława KLIMA, Tadeusz KUDŁACZ, Bogusław LUCHTER ; konsultant: Jan Zygadlewicz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 199 k. : il. ; 30 cm
128
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Jadwiga REK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 101 k. : il. ; 30 cm
129
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne) / autorzy: Antoni FAJFEREK - kierownik, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej PRUSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 126 k. : il. ; 30 cm
130
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - IV, 331 k. : il. ; 30 cm
1
Fajferek A., (2002), Wstęp. [W:] SZYMLA Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-8.
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni Fajferek] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - nr 580. - . - 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 539, 545. - . - 0208-7944
4
Fajferek A., (1999), Polityka regionalna. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 266-278.
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - nr 527. - . - 0208-7944
6
Fajferek A. (red.), (1999), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 340 s.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 517. - . - 0208-7944
8
Fajferek A., (1998), Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie", R. 2 (5), nr 4, s. 93-97.
9
Fajferek A., (1997), Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 483, s. 33-44.
10
Fajferek A., Wąsowicz K., (1997), Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej. [W:] MAŁECKI (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 54-58.
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 483, 485, 496. - . - 0208-7944
12
Fajferek A., ([1997]), Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, s. 24-41.
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 470. - . - 0208-7944
14
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 453. - . - 0208-7944
15
Fajferek A., (1995), Rozwój regionów pogranicza Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 91-96.
16
Fajferek A., (1995), Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Opole : Wydawnictwo UO, s. 215-221.
17
Fajferek A., (1994), Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 671, s. 23-29.
18
Fajferek A., (1994), Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 61.
19
Fajferek A., (1994), Majątek trwały - produkcja. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, s. 73-93.
20
Fajferek A., (1994), Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 5-14.
21
Fajferek A., (1994), Synteza. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, s. 94-108.
22
Fajferek A., (1994), Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach", nr 135, s. 85-89.
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 422. - . - 0208-7944
24
Fajferek A., (1993), Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49-50.
25
Fajferek A., (1993), Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu "polityka ekonomiczna", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 400, s. 5-10.
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 395, 400. - . - 0208-7944
27
Fajferek A., (1992), Gospodarka regionalna i samorządowa. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 151-178.
28
Fajferek A., (1992), Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego (na przykładzie doświadczeń USA), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 387, s. 111-120.
29
Bywalec C., Rudnicki L., (1992), Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Fajferek A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
30
Fajferek A., (1992), Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 131-141.
31
Fajferek A. (red.), (1992), Podstawy marketingu turystycznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
32
Fajferek A. (red.), (1992), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 178, [1] s.
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 377, 387. - . - 0208-7944
34
Fajferek A., (1990), Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191, "Ekonomista", nr 4-5, s. 745-747.
35
Fajferek A., (1990), Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 121-128.
36
Fajferek A., (1989), Baza ekonomiczna regionu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 5-17.
37
Fajferek A., (1988), Planowanie terytorialne w teorii i dydaktyce (aktualne problemy i dylematy). [W:] Żabiński L. (red.), Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 73-78.
38
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - . - 0208-7944
39
Fajferek A., Harańczyk A., Kruczała J., (1988), Planowanie w regionach w zarysie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81, [2] k. tab. złoż. s.
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 247, 273. - . - 0208-7944
41
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 251. - . - 0208-7944
42
Fajferek A., (1987), Układy regionalne a naczelne i centralne organy władzy państwowej. [W:] zebrał ma., publ. Stanisław LIS (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-80.
43
Fajferek A., (1986), The Problems of Steering the Socio-Economic Development of Regions at the Background of the Process of Reforming the Economy and the State. [W:] Kruczała J. (red.), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 158-171.
44
Żebrokowa B., (1985), Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego), Prom. Fajferek A., Kraków : , 160 k.
45
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1985), Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów. [W:] WACŁAWOWICZ S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-30.
46
Fajferek A., (1984), Przedmiot polityki gospodarczej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-25.
47
Fajferek A., (1984), Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 6-13.
48
Gębala S., (1984), Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa, Prom. Fajferek A., Kraków : , 127 k.
49
Fajferek A., (1983), Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 101-107.
50
Fajferek A., (1983), Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 93-116.
51
Fajferek A., Byrski B., Nędzowski E., Uryga J., (1982), Co zagraża reformie?, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 21 (10357), s. 1.
52
Fajferek A., (1982), Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 5-14.
53
Piekarczyk J., Fajferek A., (1982), Bezruch pogrzebie reformę, "Przekrój", 5 września (1943), s. 3; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=60478&from=publication
54
Albrecht E., (1981), Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce, Prom. Fajferek A., Kraków : , 276 k.
55
Fajferek A., Jasieński J., Kawecki S., Rejduch J., (1981), Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL), "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 59-66.
56
Fajferek A., (1981), Struktury regionalne, "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja", nr 14, s. 14-15.
57
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1980), Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych. [W:] WACŁAWOWICZ S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 187-218.
58
Fajferek A., (1980), Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-37.
59
Fajferek A., (1979), Słowo wstępne. [W:] SKALNIAK F. (red.), Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 3-4.
60
Kudłacz T., (1978), Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów: (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego), Prom. Fajferek A., Kraków : , 334 k.
61
Fajferek A., (1977), Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 25, nr 6, s. 19-23.
62
Harańczyk A., (1977), Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich: (na przykładzie miasta Krakowa), Prom. Fajferek A., Kraków : , 291 k.
63
Fajferek A., (1977), Przemówienie Inauguracyjne Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Antoniego Fajferka. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1976/1977, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 3-12.
64
Fajferek A., (1977), Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-24.
65
Gasiński M., Gniadek F., Piotrowski S., (1977), Warunki i możliwości substytucji pracy żywej w usługach handlowych, Fajferek A. (kier.), (Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, z. 19 (75)), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 38 s.
66
Fajferek A., (1976), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, "Nauka Polska", R. 24, nr 6(132), s. 56-62.
67
Cąpała M., (1976), Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych, Prom. Fajferek A., Kraków : , 227 k.
68
Fajferek A., (1976), Przemówienie Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Antoniego Fajferka. [W:] Przemówienia wygłoszone z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni w dniach od 13-18 V 1975 r, Kraków : [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], s. 5-10.
69
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1976. - nr 1. - . - 0079-578X
70
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - nr 1, 2, 3, 4. - . - 0079-578X
71
Fajferek A., (1975), Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-24.
72
Fajferek A., (1975), Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 23, nr 2, s. 3-7.
73
Fajferek A., (1975), Delimitacja regionów przemysłowych na przykładzie makroregionu południowego, "Studia nad Ekonomiką Regionu", nr 6, s. 51-68.
74
Fajferek A., (1975), Przemówienie wygłoszone dnia 2 października 1974 r. z okazji inauguracji roku akademickiego 1974/75, Kraków : [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 16 s.
75
Fajferek A., (1975), Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 62, s. 5-22.
76
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - nr 1, 2, 3, 4. - . - 0079-578X
77
Fajferek A., (1974), Prognoza warunków mieszkaniowych i sieci handlu detalicznego w mieście Krakowie do roku 2000. [W:] Kraków 2000, Kraków : Wydawnictwo Literackie, s. 183-195.
78
Fajferek A., (1974), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 80-90.
79
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - nr 1, 3, 4. - . - 0079-578X
80
Reszetnik J., (1973), Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju, Prom. Fajferek A., Kraków : , 190 k.
81
Fajferek A., Rejduch J., Harańczyk A., Kudłacz T., (1973), Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.
82
Fajferek A., (1973), Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 28-31.
83
Fajferek A., (1972), Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 121-122.
84
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - nr 1, 2, 3, 4. - . - 0079-578X
85
Fajferek A., (1972), Problemy programowania układów gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 48, s. 5-22.
86
Fajferek A., Kopeć F., Luchter E., (1972), Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 159-185.
87
Fajferek A., (1972), Stosowanie metod statystyczno-matematycznych do badań osadnictwa, "Studia nad Ekonomiką Regionu", nr 3, s. 71-78.
88
Dydusiak K., (1971), Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich, Prom. Fajferek A., Kraków : , 222 k.
89
Fajferek A., (1971), Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 40, s. 5-32.
90
Gasiński M., (1971), Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe, Prom. Fajferek A., Kraków : , 159 k.
91
Fajferek A., (1971), Model badań międzyregionalnej wymiany dóbr (na przykładzie województwa katowickiego), "Studia nad Ekonomiką Regionu", nr 1, s. 65-77.
92
Szymla Z., (1970), Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów, Prom. Fajferek A., Kraków : , 203 k.
93
Jasieński J., (1970), Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa: analiza porównawcza, Prom. Fajferek A., Kraków : , 346 k.
94
Fajferek A., (1969), Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi, "Życie Szkoły Wyższej", R. 17, nr 5, s. 58-63.
95
Fajferek A., (1969), Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 45-53.
96
Fajferek A., (1969), Mierniki i metody badań statystycznych w zakresie oceny poziomu gospodarki regionów. [W:] Mierniki rozwoju regionów : materiały z konferencji GUS 22 V. 1969 (Biblioteka Wiadomości Statystycznych; t. 9), Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, s. 71-96.
97
Fajferek A., (1969), Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych., "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 88.
98
Lubecki L., (1969), Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego, Prom. Fajferek A., Kraków : , 193 k.
99
Fajferek A., (1968), Mierniki rozwoju powiatów, "Gospodarka i Administracja Terenowa", nr 11(98), s. 36-38.
100
Fajferek A., (1968), O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej, "Życie Szkoły Wyższej", R. 16, nr 2, s. 48-52.
101
Fajferek A., (1967), O metodzie bilansowania międzyregionalnej wymiany dóbr, "Przegląd Statystyczny", t. 14, z. 3, s. 331-338.
102
Jachniak W., Żurowski S., Mileska I., Kłapkowski B., Zachwieja F., Wawrzyniak S., Pencakowska W., Wdowiak W., Fajferek A., Żychoń S., Zięcina F., Mikołajczak Z., Sierpiński W., Wrzosek A., Biliński L., Peretiatkowicz R., Buczyński J., Boerner W., Ofiarski M., Dohnalik T., Jakubowski T., Rogalewski O., Kiesler A., Kruczała J., (1966), Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 44-111.
103
Fajferek A., (1966), Miasta województwa krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/4, s. 63-71.
104
Fajferek A., (1966), Inwestycje i zatrudnienie. [W:] WACŁAWOWICZ S. (red.), Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 65-87.
105
Fajferek A., (1966), Polityka inwestycyjna. [W:] Fajferek A. (red.), Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 59-72.
106
Fajferek A., (1966), Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 227, [1] s., [4] k. tabl. złoż.
107
Fajferek A. (red.), (1966), Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 104 s.
108
Fajferek A., (1965), Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług, "Gospodarka Planowa", R. 20, 1 (229), s. 34-37.
109
Fajferek A., (1965), Regionalizacja regionu ekonomicznego śląsko-krakowskiego na podstawie metody różnic przeciętnych, "Przegląd Geograficzny", T. 37, z. 2, s. 341-353.
110
Fajferek A., (1964), Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna, "Gospodarka Planowa", R. 19, 3 (219), s. 40-43.
111
Fajferek A., (1964), Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego, "Problemy Ekonomiczne", czerwiec, s. 50-59.
112
Fajferek A., (1964), Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 212 s.
113
Wrzosek A., Fajferek A., Kortus B., (1963), Analiza czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów własnych polskich kopalń węgla kamiennego i rud żelaza, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 3 (22), s. 39-102.
114
Fajferek A., (1963), Niektóre problemy transportu buraków cukrowych można rozwiązać za pomocą programowania liniowego, "Nowe Rolnictwo", R. 12, nr 19 (219), s. 29-30.
115
Fajferek A., (1962), Na marginesie książki B. Winiarskiego "Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych", "Gospodarka Planowa", R. 17, nr 5 (198), s. 60-63.
116
Fajferek A., (1961), Niektóre problemy wielkości polskich cukrowni, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 1 (3), s. 111-124.
117
Fajferek A., (1961), O książce L. Lefebera: "Rozmieszczenie w przestrzeni", "Gospodarka Planowa", R. 16, nr 2 (183), s. 56-58.
118
Fajferek A., (1960), Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 7, s. 314-317.
119
Fajferek A., (1960), O metodzie badań struktury przestrzennej przemysłu, "Gospodarka Planowa", R. 15, nr 12 (181), s. 52-55.
120
Fajferek A., (1960), Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 13, s. 29-54.
121
Fajferek A., (1959), Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 7, s. 41-83.
122
Fajferek A., (1958), Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , 256 k.
123
Fajferek A., (1958), O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 97-120.
124
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, (1997), Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 67 k.
125
Fajferek A., Prusek A., Szymla Z., (1995), Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 79, IV k.
126
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, (1994), Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [2], 2, 113 k.
127
Fajferek A., Klima S., Kudłacz T., Luchter B., (1993), Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 199 k.
128
Fajferek A., Harańczyk A., Luchter B., Rek J., Zieliński K., (1992), Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 101 k.
129
Fajferek A., Kudłacz T., Prusek A., (1992), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej: (aspekty metodologiczne), Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 126 k.
130
Cichoń Z., Luchter B. (red.), (1990), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, IV, 331 k.
1
@misc{UEK:2168239848,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Wstęp",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
2
@misc{UEK:2168231450,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
}
3
@misc{UEK:2168245656,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
4
@inbook{UEK:2168240614,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka regionalna",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "266-278",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
5
@misc{UEK:2168248106,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
6
@book{UEK:2168240572,
title = "Polityka ekonomiczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
7
@misc{UEK:2168244528,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
8
@article{UEK:2168298461,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie",
number = "R. 2 (5), 4",
pages = "93-97",
adress = "",
year = "1998",
}
9
@article{UEK:2168245762,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "483",
pages = "33-44",
year = "1997",
}
10
@inbook{UEK:2168255650,
author = "Antoni Fajferek and Krzysztof Marian Wąsowicz",
title = "Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "54-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
11
@misc{UEK:2168248094,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
12
@unpublished{UEK:2168267342,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994",
booktitle = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
pages = "24-41",
year = "1997",
}
13
@misc{UEK:2168247940,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
14
@misc{UEK:2168244692,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
15
@article{UEK:2168244646,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Rozwój regionów pogranicza Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "91-96",
year = "1995",
}
16
@inbook{UEK:2168368332,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji",
booktitle = "Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej",
pages = "215-221",
adress = "Opole",
publisher = "Wydawnictwo UO",
year = "1995",
isbn = "83-85678-49-2",
}
17
@article{UEK:2168343109,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "671",
pages = "23-29",
year = "1994",
}
18
@misc{UEK:2168333449,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "61",
year = "1994",
}
19
@unpublished{UEK:2168267460,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Majątek trwały - produkcja",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
pages = "73-93",
year = "1994",
}
20
@article{UEK:2168246346,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "5-14",
year = "1994",
}
21
@unpublished{UEK:2168267462,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Synteza",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
pages = "94-108",
year = "1994",
}
22
@article{UEK:2168275551,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
number = "135",
pages = "85-89",
year = "1994",
}
23
@misc{UEK:2168246338,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
24
@misc{UEK:2168333417,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "49-50",
year = "1993",
}
25
@article{UEK:53192,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu polityka ekonomiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "400",
pages = "5-10",
year = "1993",
}
26
@misc{UEK:2168248090,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
27
@inbook{UEK:2168251362,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Gospodarka regionalna i samorządowa",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "151-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
28
@article{UEK:2168246256,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego : (na przykładzie doświadczeń USA)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "387",
pages = "111-120",
year = "1992",
}
29
@book{UEK:2168238828,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
30
@article{UEK:2168246300,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "131-141",
year = "1992",
}
31
@book{UEK:2168289255,
title = "Podstawy marketingu turystycznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
32
@book{UEK:2168251346,
title = "Zarys polityki ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
33
@misc{UEK:2168236798,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
34
@article{UEK:2168334551,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191",
journal = "Ekonomista",
number = "4-5",
pages = "745-747",
year = "1990",
}
35
@article{UEK:2168245416,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "121-128",
year = "1990",
}
36
@article{UEK:2168234882,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Baza ekonomiczna regionu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "5-17",
year = "1989",
}
37
@inbook{UEK:2168342501,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Planowanie terytorialne w teorii i dydaktyce (aktualne problemy i dylematy)",
booktitle = "Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych",
pages = "73-78",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki",
year = "1988",
issn = "",
}
38
@misc{UEK:2168237272,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
39
@book{UEK:2168250894,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Jerzy Kruczała",
title = "Planowanie w regionach w zarysie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
40
@misc{UEK:2168249550,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
41
@misc{UEK:2168249346,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
42
@inbook{UEK:2168366676,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Układy regionalne a naczelne i centralne organy władzy państwowej",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "65-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
43
@inbook{UEK:2168348934,
author = "Antoni Fajferek",
title = "The Problems of Steering the Socio-Economic Development of Regions at the Background of the Process of Reforming the Economy and the State",
booktitle = "Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984",
pages = "158-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
44
@unpublished{UEK:2168309925,
author = "Barbara Żebrokowa",
title = "Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
45
@inbook{UEK:2168251592,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
46
@inbook{UEK:2168251564,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Przedmiot polityki gospodarczej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "11-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
47
@article{UEK:2168229032,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "6-13",
year = "1984",
}
48
@unpublished{UEK:2168309821,
author = "Stanisław Gębala",
title = "Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
49
@article{UEK:2168221514,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "101-107",
year = "1983",
}
50
@article{UEK:2168230780,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "93-116",
year = "1983",
}
51
@misc{UEK:2168283837,
author = "Antoni Fajferek and Bronisław Byrski and Emil Nędzowski and Józef Uryga",
title = "Co zagraża reformie?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 21 (10357)",
pages = "1",
year = "1982",
}
52
@inbook{UEK:2168273038,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "5-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
53
@article{UEK:2168369192,
author = "Jerzy Piekarczyk and Antoni Fajferek",
title = "Bezruch pogrzebie reformę",
journal = "Przekrój",
number = "5 września (1943)",
pages = "3",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=60478&from=publication},
}
54
@unpublished{UEK:2168309777,
author = "Elżbieta Albrecht",
title = "Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
55
@article{UEK:2168275603,
author = "Antoni Fajferek and Juliusz Jasieński and Stefan Kawecki and Julian Rejduch",
title = "Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "59-66",
year = "1981",
}
56
@article{UEK:2168357174,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Struktury regionalne",
journal = "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja",
number = "14",
pages = "14-15",
year = "1981",
}
57
@inbook{UEK:2168251260,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "187-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
58
@inbook{UEK:2168251250,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "9-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
59
@misc{UEK:2168366780,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu",
pages = "3-4",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
60
@unpublished{UEK:2168246424,
author = "Tadeusz Kudłacz",
title = "Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
61
@article{UEK:2168282491,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 25, 6",
pages = "19-23",
year = "1977",
}
62
@unpublished{UEK:2168246440,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
63
@inbook{UEK:2168369510,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Przemówienie Inauguracyjne Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Antoniego Fajferka",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1976/1977",
pages = "3-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1977",
}
64
@inbook{UEK:2168251296,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "5-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
65
@book{UEK:2168369156,
author = "Marian Gasiński and Franciszek Gniadek and Stanisław Piotrowski",
title = "Warunki i możliwości substytucji pracy żywej w usługach handlowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1977",
issn = "0239-9458",
}
66
@article{UEK:2168368934,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
journal = "Nauka Polska",
number = "R. 24, 6(132)",
pages = "56-62",
year = "1976",
}
67
@unpublished{UEK:2168306165,
author = "Marian Cąpała",
title = "Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
68
@inbook{UEK:2168358154,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Przemówienie Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Antoniego Fajferka",
booktitle = "Przemówienia wygłoszone z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni w dniach od 13-18 V 1975 r.",
pages = "5-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1976",
}
69
@misc{UEK:2168221836,
title = "Problemy Ekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1976",
}
70
@misc{UEK:2168226711,
title = "Problemy Ekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1975",
}
71
@inbook{UEK:2168251294,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "5-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
72
@article{UEK:2168282353,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 23, 2",
pages = "3-7",
year = "1975",
}
73
@article{UEK:2168359708,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Delimitacja regionów przemysłowych na przykładzie makroregionu południowego",
journal = "Studia nad Ekonomiką Regionu",
number = "6",
pages = "51-68",
year = "1975",
}
74
@book{UEK:2168358130,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Przemówienie wygłoszone dnia 2 października 1974 r. z okazji inauguracji roku akademickiego 1974/75",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1975",
}
75
@article{UEK:2167717727,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "62",
pages = "5-22",
year = "1975",
}
76
@misc{UEK:2168224748,
title = "Problemy Ekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1974",
}
77
@inbook{UEK:2168364962,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Prognoza warunków mieszkaniowych i sieci handlu detalicznego w mieście Krakowie do roku 2000",
booktitle = "Kraków 2000",
pages = "183-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Literackie",
year = "1974",
issn = "",
}
78
@article{UEK:2168224814,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "80-90",
year = "1974",
}
79
@misc{UEK:2168221818,
title = "Problemy Ekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1973",
}
80
@unpublished{UEK:2168307385,
author = "Jan Reszetnik",
title = "Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
81
@book{UEK:2168272504,
author = "Antoni Fajferek and Julian Rejduch and Anna Harańczyk and Tadeusz Kudłacz",
title = "Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
82
@article{UEK:2168221804,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "28-31",
year = "1973",
}
83
@article{UEK:2168224626,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "121-122",
year = "1972",
}
84
@misc{UEK:2168224594,
title = "Problemy Ekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1972",
}
85
@article{UEK:2168251000,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Problemy programowania układów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "48",
pages = "5-22",
year = "1972",
}
86
@article{UEK:2168250992,
author = "Antoni Fajferek and Franciszek Kopeć and Emil Luchter",
title = "Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "159-185",
year = "1972",
}
87
@article{UEK:2168359706,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Stosowanie metod statystyczno-matematycznych do badań osadnictwa",
journal = "Studia nad Ekonomiką Regionu",
number = "3",
pages = "71-78",
year = "1972",
}
88
@unpublished{UEK:2168305677,
author = "Karol Dydusiak",
title = "Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
89
@article{UEK:2168249584,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "40",
pages = "5-32",
year = "1971",
}
90
@unpublished{UEK:2168305869,
author = "Marian Gasiński",
title = "Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
91
@article{UEK:2168359702,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Model badań międzyregionalnej wymiany dóbr (na przykładzie województwa katowickiego)",
journal = "Studia nad Ekonomiką Regionu",
number = "1",
pages = "65-77",
year = "1971",
}
92
@unpublished{UEK:2168246420,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
93
@unpublished{UEK:2168307407,
author = "Juliusz Jasieński",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa : analiza porównawcza",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
94
@article{UEK:2168285833,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 17, 5",
pages = "58-63",
year = "1969",
}
95
@article{UEK:2168277411,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "45-53",
year = "1969",
}
96
@inbook{UEK:2168364838,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Mierniki i metody badań statystycznych w zakresie oceny poziomu gospodarki regionów",
booktitle = "Mierniki rozwoju regionów : materiały z konferencji GUS 22 V. 1969",
pages = "71-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główny Urząd Statystyczny",
year = "1969",
issn = "0067-7795",
}
97
@misc{UEK:2168277639,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych.",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "88",
year = "1969",
}
98
@unpublished{UEK:2168307395,
author = "Leon Lubecki",
title = "Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego",
adress = "Kraków",
year = "1969",
}
99
@article{UEK:2168368480,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Mierniki rozwoju powiatów",
journal = "Gospodarka i Administracja Terenowa",
number = "11(98)",
pages = "36-38",
year = "1968",
}
100
@article{UEK:2168285861,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 16, 2",
pages = "48-52",
year = "1968",
}
101
@article{UEK:2168350594,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O metodzie bilansowania międzyregionalnej wymiany dóbr",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 14, z. 3",
pages = "331-338",
year = "1967",
}
102
@misc{UEK:2168356090,
author = "Władysław Jachniak and Stefan Żurowski and Irena Mileska and Bolesław Kłapkowski and Feliks Zachwieja and Stanisław Wawrzyniak and W. Pencakowska and Wacław Wdowiak and Antoni Fajferek and Stefan Żychoń and Franciszek Zięcina and Zbigniew Mikołajczak and Witold Sierpiński and Antoni Wrzosek and Ludwik Biliński and Roman Peretiatkowicz and Jerzy Buczyński and Włodzimierz Boerner and Marcel Ofiarski and Tadeusz Dohnalik and Tadeusz Jakubowski and Olaf Rogalewski and Antoni Kiesler and Jerzy Kruczała",
title = "Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "44-111",
year = "1966",
}
103
@article{UEK:2168236250,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Miasta województwa krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/4",
pages = "63-71",
year = "1966",
}
104
@inbook{UEK:2168364974,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Inwestycje i zatrudnienie",
booktitle = "Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej",
pages = "65-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
105
@inbook{UEK:2168345578,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka inwestycyjna",
booktitle = "Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej",
pages = "59-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
106
@book{UEK:2168345580,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Ekonomiczne",
year = "1966",
}
107
@book{UEK:2168345572,
author = " ",
title = "Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
108
@article{UEK:2168286373,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 20, 1 (229)",
pages = "34-37",
year = "1965",
}
109
@article{UEK:2168356486,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Regionalizacja regionu ekonomicznego śląsko-krakowskiego na podstawie metody różnic przeciętnych",
journal = "Przegląd Geograficzny",
number = "T. 37, z. 2",
pages = "341-353",
year = "1965",
}
110
@article{UEK:2168286375,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 19, 3 (219)",
pages = "40-43",
year = "1964",
}
111
@article{UEK:2168237174,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "czerwiec",
pages = "50-59",
year = "1964",
}
112
@book{UEK:2168278461,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1964",
issn = "",
}
113
@article{UEK:2168337815,
author = "Antoni Wrzosek and Antoni Fajferek and Bronisław Kortus",
title = "Analiza czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów własnych polskich kopalń węgla kamiennego i rud żelaza",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 3 (22)",
pages = "39-102",
year = "1963",
}
114
@article{UEK:2168369562,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Niektóre problemy transportu buraków cukrowych można rozwiązać za pomocą programowania liniowego",
journal = "Nowe Rolnictwo",
number = "R. 12, 19 (219)",
pages = "29-30",
year = "1963",
}
115
@article{UEK:2168337801,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Na marginesie książki B. Winiarskiego Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 17, 5 (198)",
pages = "60-63",
year = "1962",
}
116
@article{UEK:2168337495,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Niektóre problemy wielkości polskich cukrowni",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 1 (3)",
pages = "111-124",
year = "1961",
}
117
@article{UEK:2168337779,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O książce L. Lefebera: Rozmieszczenie w przestrzeni",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 16, 2 (183)",
pages = "56-58",
year = "1961",
}
118
@article{UEK:2168337151,
author = "Antoni Fajferek and ",
title = "Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "7",
pages = "314-317",
year = "1960",
}
119
@article{UEK:2168337777,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O metodzie badań struktury przestrzennej przemysłu",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 15, 12 (181)",
pages = "52-55",
year = "1960",
}
120
@article{UEK:2168277591,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "13",
pages = "29-54",
year = "1960",
}
121
@article{UEK:2168277807,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7",
pages = "41-83",
year = "1959",
}
122
@unpublished{UEK:2168306017,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
123
@article{UEK:2168277825,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "97-120",
year = "1958",
}
124
@unpublished{UEK:2168267318,
title = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1997",
}
125
@unpublished{UEK:2168266544,
author = "Antoni Fajferek and Andrzej Prusek and Zygmunt Szymla",
title = "Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1995",
}
126
@unpublished{UEK:2168267454,
title = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1994",
}
127
@unpublished{UEK:2168266400,
author = "Antoni Fajferek and Stanisława Klima and Tadeusz Kudłacz and Bogusław Luchter",
title = "Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}
128
@unpublished{UEK:2168267026,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Bogusław Luchter and Jadwiga Rek and Kazimierz Zieliński",
title = "Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
129
@unpublished{UEK:2168267352,
author = "Antoni Fajferek and Tadeusz Kudłacz and Andrzej Prusek",
title = "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
130
@unpublished{UEK:2168265996,
title = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID