Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020 = Combating Poverty and Social Exclusion During Crisis - Evaluating EU Countries' Progress in The Realization of Europe 2020 Strategy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 310 (2017) , s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168315589
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii "Europa 2020" : postępy w realizacji = Poverty and Social Exclusion in the Context of the Strategy "Europe 2020" : Progress of Implementation
Źródło:
Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 2 (2016) , s. 142-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309191
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
System of Health Accounts (SHA) as an Anchor for Accountability of Health Systems in the EU Member States : Potential for Linking Health Spending to the Treatment of Diseases
Źródło:
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 266-274. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311725
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU Member States
Źródło:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 2 (2016) , s. 187-206. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from funds allocated to the Department of Economics and International Relations, University of Economics in Cracow, in the framework of the grants for the maintenance of research capacity.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307353
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Tytuł:
Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU MS
Źródło:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 828-847. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168300981
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Tytuł:
Kryzys zatrudnienia a dostępność świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej = The Employment Crisis and the Availability of Health Services in the EU Member
Źródło:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 91-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942651-1-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299711
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Kryzys zadłużenia jako stymulator reform w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej = The Financial Crisis as a Stimulator of Reforms in the Health Systems of Member States of the European Union
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 346 (2014) , s. 92-102. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290889
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ochrona zdrowia w świetle koncepcji reżimów państwa opiekuńczego
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 62-79. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302435
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Wpływ Unii Europejskiej na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia państw członkowskich w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 161-182 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288391
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Potencjał analityczny Systemu Rachunków Zdrowia (SHA) w Unii Europejskiej = The Analytical Potential of a System of Health Accounts (SHA) in the European Union
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (46) (2013) , s. 162-172. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168287733
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Cayotte Elodie , Kawiorska Dorota
Tytuł:
Health
Źródło:
Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2012 / [ed. Jukka Piirto] - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012, s. 163-194. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Statistical Books)
ISBN:
978-92-79-22085-2
Nr:
2168305701
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Active Ageing and Solidarity Between Generations : a Statistical Portrait of the European Union 2012
Zespół redakcyjny:
Borg Peter Paul
, Buchow Hartmut
, Cayotte Elodie
, de la Fuente Nuño Arturo
, de Norre Bart
, Hanney-Labastille Gerard
, Ivan Diana
, Johansson Annika
, Leythienne Denis
, Marcu Monica
, Piirto Jukka
, Rybowska Anna
, Sartori Fabio
, Seybert Heidi
, Thompson Ceri
, Wieland Ulrich
Adres wydawniczy:
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011
Opis fizyczny:
141 p.: il.; 28 cm
Seria:
(Statistical Books)
ISBN:
978-92-79-21507-0
Nr:
2168238960
monografia
13

Autor:
Astolfi Roberto , Bennetts Rebecca , Buchow Hartmut , Cave William , Dupré Didier , Hernández Patricia , Hopkins Sandra , Kawiorska Dorota , Lorenzoni Luca , Van de Maele Nathalie , Morgan David , van Mosseveld Cornelis , Orosz Eva , Schneider Markus , Tan Torres Tessa , Wilkens Jens
Tytuł:
A system of health accounts 2011
Adres wydawniczy:
Paris; [Luxembourg]; [Geneva]: OECD, Eurostat, World Health Organization, 2011
Opis fizyczny:
521 p.: il.; 28 cm
Uwagi:
Pełny tekst dostępny na platformie OECD iLibrary i Eurostatu,
ISBN:
978-92-64-11600-9
Nr:
2168237504
monografia
14

Autor:
Cayotte Elodie , Kawiorska Dorota
Tytuł:
Health
Źródło:
Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2011 / [ed. Jukka Piirto] - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, s. 159-190. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Statistical Books)
ISBN:
978-92-79-18414-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168237730
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa : statystyczny portret Unii Europejskiej 2012
Zespół redakcyjny:
Borg Peter Paul
, Buchow Hartmut
, Cayotte Elodie
, de la Fuente Nuño Arturo
, de Norre Bart
, Hanney-Labastille Gerard
, Ivan Diana
, Johansson Annika
, Leythienne Denis
, Marcu Monica
, Piirto Jukka
, Rybowska Anna
, Sartori Fabio
, Seybert Heidi
, Thompson Ceri
, Wieland Ulrich
Adres wydawniczy:
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011
Opis fizyczny:
141 p.: il.; 28 cm
Seria:
(Statistical Books)
ISBN:
978-92-79-21507-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168305647
monografia
16

Autor:
Agafiţei Lucian , Cayotte Elodie , del Barrio Luis , Dupré Didier , Gage Sabine , Herm Anne , Kawiorska Dorota , Jouhette Sylvain , Juchno Piotr , Marcu Monica , Mejer Lene , Quennery Baudouin , Reis Fernando , Rybkowska Anna , Seybert Heidi , Turchetti Paolo , Vasileva Katya , Bento Teresa , Engsted-Maquet Isabelle , Ivan Diana , Mattonetti Maria-Liviana , Piirto Jukka , Wieland Ulrich , Wolff Pascal
Tytuł:
Combating Poverty and Social Exclusion : A Statistical Portrait of the European Union 2010
Adres wydawniczy:
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010
Opis fizyczny:
111 p.: il.; 21cm
Seria:
(Statistical Books)
Uwagi:
Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy,
ISBN:
978-92-79-13443-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168237600
monografia
17

Autor:
Van Mosseveld Cornelis , Kawiorska Dorota , de Norre Bart
Tytuł:
Health expenditure, 2003-2005 [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
[Luxembourg]: [Publications Office of the European Union], 2008
Opis fizyczny:
7 s.: il.
Seria:
(Data in Focus ; 26)
Uwagi:
[odczyt: 29.11.2012], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168238280
raport/sprawozdanie
18

Tytuł:
SHA-Based Health Accounts in 13 OECD Countries : Country Studies : Poland : National Health Accounts 1999
Źródło:
OECD Health Technical Papers. - no. 10 (2004) , s. 49. - Pełny tekst dostępny na platformie OECD iLibrary
Nr:
2168238958
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Narodowe rachunki zdrowia
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakamycze, 2004
Opis fizyczny:
127, [1] s., [23] k. tabl. złoż.: il.; 21 cm
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-364-9
Nr:
2168222888
monografia
20

Tytuł:
Finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych w ujęciu narodowych rachunków zdrowia
Źródło:
Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga - Warszawa: Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 46-56. - [odczyt: 23.11.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168237812
fragment raportu/sprawozdania
21

Autor:
Kawiorska Dorota , Kozierkiewicz Adam
Tytuł:
Wydatki publiczne na ochronę zdrowia - definicje i porównania międzynarodowe
Źródło:
Zdrowie i Zarządzanie. - t. 5, nr 2 (2003) , s. 9-25
Nr:
2168326993
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Schneider Markus , Kawiorska Dorota , Baran Alina , Kamińska Monika , Kozierkiewicz Adam , Rydlewska-Liszkowska Izabela , Strzelecka Agnieszka , Szczur Maria , Wiktorow Aleksandra
Tytuł:
A System of Health Accounts in Poland : Team Work [dokument elektroniczny]
Koordynator:
Schneider Markus
Adres wydawniczy:
[Warsaw]: [Ministry of Health], 2001
Opis fizyczny:
168 s.: il.
Uwagi:
Annex; Opracowanie i wdrożenie narodowego rachunku zdrowia w Polsce, Projekt IBRD "Rozwój służby zdrowia w Polsce", Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168238270
raport/sprawozdanie
23

Autor:
Schneider Markus , Kawiorska Dorota , Baran Alina , Kamińska Monika , Kozierkiewicz Adam , Rydlewska-Liszkowska Izabela , Strzelecka Agnieszka , Szczur Maria , Wiktorow Aleksandra
Tytuł:
System rachunków zdrowia w Polsce [dokument elektroniczny]
Koordynator:
Schneider Markus
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: [Ministerstwo Zdrowia], 2001
Opis fizyczny:
194 s.: il.
Uwagi:
Aneksy; Opracowanie i wdrożenie narodowego rachunku zdrowia w Polsce, Projekt IBRD "Rozwój służby zdrowia w Polsce", Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168237616
raport/sprawozdanie
24

Tytuł:
Ekonomia ochrony zdrowia (kwestie granic obszaru badawczego)
Źródło:
Zdrowie i Ubezpieczenia. - nr "0" listopad (2000) , s. 19-22
Nr:
2168326995
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce - możliwości i bariery porównań międzynarodowych
Źródło:
Zdrowie i Zarządzanie. - t. 2, nr 3-4 (2000) , s. 58-65. - Streszcz., summ.
Nr:
2168237732
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Chawla Mukesh , Kawiorska Dorota , Kulis Marzena
Tytuł:
Wyrównanie finansowe jako mechanizm relacji zasady solidaryzmu społecznego = Egualization Fund as an Illustration of Solidarity Concept
Źródło:
Zdrowie i Zarządzanie. - t. 1, nr 2 (1999) , s. 29-34. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237606
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce : (analiza modelowa)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
209 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/555
Nr:
2168237650
doktorat
28

Autor:
Chawla Mukesh , Kawiorska Dorota , Chellaraj G.
Tytuł:
The Impact of Economic and Demographic Factors on Government Health Expenditures in Poland [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Boston, Massachusetts: Harvard School of Public Health, 1998
Opis fizyczny:
17 s.: il.
Seria:
(Data for Decision Making Project)
Uwagi:
In Collaboration with Jagiellonian University School of Public Health, Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168237816
raport/sprawozdanie
29

Autor:
Chawla Mukesh , Berman Peter , Kawiorska Dorota
Tytuł:
Financing Health Services in Poland : New Evidence on Private Expenditures
Źródło:
Health Economics. - vol. 7, Iss. 4 (1998) , s. 337-346. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168233204
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Finansowanie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych = Financing of Health Care System in U.S.A.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 502 (1997) , s. 57-70. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237728
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Autor:
Chawla Mukesh , Kawiorska Dorota
Tytuł:
Analiza wydatków rządowych w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990
Źródło:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 6, nr 1 (1997) , s. 36-45 - Bibliogr.
Nr:
2168237590
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Determinanty narodowych wydatków na ochronę zdrowia : ocena poziomu wydatków w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990
Źródło:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 6, nr 2 (1997) , s. 75-84 - Bibliogr.
Nr:
2168326991
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Chawla Mukesh , Kawiorska Dorota
Tytuł:
Analysis of Government Health Expenditure in Poland, 1960-90
Adres wydawniczy:
Boston, Massachusetts: Harvard School of Public Health, 1996
Opis fizyczny:
14 s.: il.
Seria:
(Data for Decision Making)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168238956
raport/sprawozdanie
34

Tytuł:
Ekonomiczne konsekwencje podziału Czecho-Słowacji = Economic Consequences of Division of Czecho-Slovakia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 465 (1996) , s. 65-82. - Summ.
Nr:
2168237700
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020 = Combating Poverty and Social Exclusion During Crisis - Evaluating EU Countries' Progress in The Realization of Europe 2020 Strategy / Dorota KAWIORSKA, Agnieszka WITOŃ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 310 (2017), s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/12.pdf. - ISSN 2083-8611
2
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii "Europa 2020" : postępy w realizacji = Poverty and Social Exclusion in the Context of the Strategy "Europe 2020" : Progress of Implementation / Dorota KAWIORSKA, Agnieszka Witoń // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 2 (2016), s. 142-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.lazarski.pl/pl/pobierz/1412/. - ISSN 2081-5913
3
System of Health Accounts (SHA) as an Anchor for Accountability of Health Systems in the EU Member States : Potential for Linking Health Spending to the Treatment of Diseases / Dorota KAWIORSKA // Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 14, nr 4 (2016), s. 266-274. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-7398
4
Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU Member States / Dorota KAWIORSKA // Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 2 (2016), s. 187-206. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.012/9510. - ISSN 2083-1277
5
Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU MS / Dorota KAWIORSKA // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 828-847. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
6
Kryzys zatrudnienia a dostępność świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej = The Employment Crisis and the Availability of Health Services in the EU Member / Dorota KAWIORSKA // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 91-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
7
Kryzys zadłużenia jako stymulator reform w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej = The Financial Crisis as a Stimulator of Reforms in the Health Systems of Member States of the European Union / Dorota KAWIORSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 346 (2014), s. 92-102. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
8
Ochrona zdrowia w świetle koncepcji reżimów państwa opiekuńczego / Dorota KAWIORSKA // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2014), s. 62-79. - Streszcz. - Bibliogr.
9
Wpływ Unii Europejskiej na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia państw członkowskich w warunkach kryzysu gospodarczego / Dorota KAWIORSKA // W: Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2013), s. 161-182. - Bibliogr.
10
Potencjał analityczny Systemu Rachunków Zdrowia (SHA) w Unii Europejskiej = The Analytical Potential of a System of Health Accounts (SHA) in the European Union / Dorota KAWIORSKA // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (46) (2013), s. 162-172. - Summ. - Pełny tekst: http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/Ei%C5%9A%2046.pdf. - ISSN 0867-8898
11
Health / [Elodie Cayotte, Dorota KAWIORSKA] // W: Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2012 / [ed. Jukka Piirto]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. - (Statistical Books, ISSN 1681-4789). - S. 163-194. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-92-79-22085-2. - Pełny tekst: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5760825/KS-CD-12-001-EN.PDF
12
Active Ageing and Solidarity Between Generations : a Statistical Portrait of the European Union 2012 / [ed. team : Peter Paul Borg, Hartmut Buchow, Elodie Cayotte, Arturo de la Fuente Nuño, Bart de Norre, Gerard Hanney-Labastille, Diana Ivan, Annika Johansson, Dorota Kawiorska, Denis Leythienne, Monica Marcu, Jukka Piirto, Anna Rybowska, Fabio Sartori, Heidi Seybert, Ceri Thompson, Ulrich Wieland]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. - 141 p. : il. ; 28 cm. - (Statistical Books, ISSN 1830-7906). - ISBN 978-92-79-21507-0. - Pełny tekst: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5740649/KS-EP-11-001-EN.PDF/1f0b25f8-3c86-4f40-9376-c737b54c5fcf
13
A system of health accounts 2011 / [Roberto Astolfi, Rebecca Bennetts, Hartmut Buchow, William Cave, Didier Dupré, Patricia Hernández, Sandra Hopkins, Dorota KAWIORSKA, Luca Lorenzoni, Nathalie Van de Maele, David Morgan, Cornelis van Mosseveld, Eva Orosz, Markus Schneider, Tessa Tan Torres and Jens Wilkens]. - Paris; [Luxembourg]; [Geneva] : OECD, Eurostat, World Health Organization, 2011. - 521 p. : il. ; 28 cm. - Pełny tekst dostępny na platformie OECD iLibrary i Eurostatu. - ISBN 978-92-64-11600-9. - Pełny tekst: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/a-system-of-health-accounts_9789264116016-en#page1
14
Health / [Elodie Cayotte, Dorota KAWIORSKA] // W: Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2011 / [ed. Jukka Piirto]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. - (Statistical Books, ISSN 1681-4789). - S. 159-190. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-92-79-18414-7. - Pełny tekst: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5729317/KS-CD-11-001-EN.PDF/2b62ee78-6f91-4341-9098-1f815ff42536?version=1.0
15
Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa : statystyczny portret Unii Europejskiej 2012 / [zespół red. : Peter Paul Borg, Hartmut Buchow, Elodie Cayotte, Arturo de la Fuente Nuño, Bart de Norre, Gerard Hanney-Labastille, Diana Ivan, Annika Johansson, Dorota Kawiorska, Denis Leythienne, Monica Marcu, Jukka Piirto, Anna Rybowska, Fabio Sartori, Heidi Seybert, Ceri Thompson, Ulrich Wieland]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. - 141 p. : il. ; 28 cm. - (Statistical Books, ISSN 1830-7906). - ISBN 978-92-79-21507-0. - Pełny tekst: http://orbitorun.pl/upload/file/Raport2012_Aktywnosc_osob_starszych_i_solidarnosc_miedzypokole.pdf
16
Combating Poverty and Social Exclusion : A Statistical Portrait of the European Union 2010 / [Lucian Agafiţei, Elodie Cayotte, Luis del Barrio, Didier Dupré, Sabine Gagel, Anne Herm, Dorota KAWIORSKA, Sylvain Jouhette, Piotr Juchno, Monica Marcu, Lene Mejer, Baudouin Quennery, Fernando Reis, Anna Rybkowska, Heidi Seybert, Paolo Turchetti, Katya Vasileva, Teresa Bento, Isabelle Engsted-Maquet, Diana Ivan, Maria-Liviana Mattonetti, Jukka Piirto, Ulrich Wieland, Pascal Wolff]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. - 111 p. : il. ; 21cm. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - (Statistical Books, ISSN 1830-7906). - ISBN 978-92-79-13443-2. - Pełny tekst: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5723553/KS-EP-09-001-EN.PDF/beb36abc-ff29-48a0-8518-32b64ad73ca5
17
Health expenditure, 2003-2005 [on-line] / Cornelis Van Mosseveld, Dorota KAWIORSKA, Bart De Norre. - Dane tekstowe (pliki pdf). - [Luxembourg] : [Publications Office of the European Union], 2008. - 7 s. : il. - [odczyt: 29.11.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - (Data in Focus, ISSN 1977-0340 ; 26). - Pełny tekst: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4168041/5943181/KS-QA-08-026-EN.PDF/cafb14a8-4fe1-4e7d-bae5-80df78bfb2a6
18
SHA-Based Health Accounts in 13 OECD Countries : Country Studies : Poland : National Health Accounts 1999 / Dorota KAWIORSKA // OECD Health Technical Papers. - no. 10 (2004), s. 49. - Pełny tekst dostępny na platformie OECD iLibrary. - ISSN 1815-2023
19
Narodowe rachunki zdrowia / Dorota KAWIORSKA. - Kraków : Zakamycze, 2004. - 127, [1] s., [23] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - ISBN 83-7333-364-9
20
Finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych w ujęciu narodowych rachunków zdrowia / Dorota KAWIORSKA // W: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga [on-line] : raport. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warszawa : Ministerstwo Zdrowia, 2004. - S. 46-56. - [odczyt: 23.11.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/raport_zk_211204.pdf
21
Wydatki publiczne na ochronę zdrowia - definicje i porównania międzynarodowe / Dorota KAWIORSKA, Adam Kozierkiewicz // Zdrowie i Zarządzanie. - t. 5, nr 2 (2003), s. 9-25. - ISSN 1506-882X
22
A System of Health Accounts in Poland : Team Work [on-line] / project coord. : Markus Schneider ; experts: Dorota KAWIORSKA - the team leader, Alina Baran, Monika Kamińska, Adam Kozierkiewicz, Izabela Rydlewska - Liszkowska, Agnieszka Strzelecka, Maria Szczur, Aleksandra Wiktorow. - Dane tekstowe (pliki pdf). - [Warsaw] : [Ministry of Health], [2001]. - 168 s. : il. - Annex; Opracowanie i wdrożenie narodowego rachunku zdrowia w Polsce, Projekt IBRD "Rozwój służby zdrowia w Polsce". - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web
23
System rachunków zdrowia w Polsce [on-line] / koord. projektu : Markus Schneider ; zespół: Dorota KAWIORSKA - kier. zespołu, Alina Baran, Monika Kamińska, Adam Kozierkiewicz, Izabela Rydlewska - Liszkowska, Agnieszka Strzelecka, Maria Szczur, Aleksandra Wiktorow. - Dane tekstowe (pliki pdf). - [Warszawa] : [Ministerstwo Zdrowia], 2001. - 194 s. : il. - Aneksy; Opracowanie i wdrożenie narodowego rachunku zdrowia w Polsce, Projekt IBRD "Rozwój służby zdrowia w Polsce". - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web
24
Ekonomia ochrony zdrowia (kwestie granic obszaru badawczego) / Dorota KAWIORSKA // Zdrowie i Ubezpieczenia. - nr "0" listopad (2000), s. 19-22
25
Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce - możliwości i bariery porównań międzynarodowych / Dorota KAWIORSKA // Zdrowie i Zarządzanie. - t. 2, nr 3-4 (2000), s. 58-65. - Streszcz., summ. - ISSN 1506-882X
26
Wyrównanie finansowe jako mechanizm relacji zasady solidaryzmu społecznego = Egualization Fund as an Illustration of Solidarity Concept / Mukesh Chawla, Dorota KAWIORSKA, Marzena Kulis // Zdrowie i Zarządzanie. - t. 1, nr 2 (1999), s. 29-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-882X
27
Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce : (analiza modelowa) / Dorota KAWIORSKA ; Promotor: Stanisław LIS. - Kraków, 1999. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
The Impact of Economic and Demographic Factors on Government Health Expenditures in Poland [on-line] / Mukesh Chawla, Dorotha KAWIORSKA, G. Chellaraj. - Dane tekstowe (pliki pdf). - Boston, Massachusetts : Harvard School of Public Health, [1998]. - 17 s. : il. - In Collaboration with Jagiellonian University School of Public Health. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Data for Decision Making Project). - Pełny tekst: http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/No-72.pdf
29
Financing Health Services in Poland : New Evidence on Private Expenditures / Mukesh Chawla, Peter Berman and Dorota KAWIORSKA // Health Economics. - vol. 7, Iss. 4 (1998), s. 337-346. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 1057-9230
30
Finansowanie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych = Financing of Health Care System in U.S.A / Dorota KAWIORSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 502 (1997), s. 57-70. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Analiza wydatków rządowych w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990 / Mukesh Chawla, Dorota KAWIORSKA // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej : miesięcznik Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. - R. 6, nr 1 (1997), s. 36-45. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
32
Determinanty narodowych wydatków na ochronę zdrowia : ocena poziomu wydatków w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990 / Dorota KAWIORSKA, Tomasz Panek // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 6, nr 2 (1997), s. 75-84. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
33
Analysis of Government Health Expenditure in Poland, 1960-90 / Mukesh Chawla, Dorota KAWIORSKA. - Boston, Massachusetts : Harvard School of Public Health, 1996. - 14 s. : il. - Bibliogr. - (Data for Decision Making)
34
Ekonomiczne konsekwencje podziału Czecho-Słowacji = Economic Consequences of Division of Czecho-Slovakia / Dorota KAWIORSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 465 (1996), s. 65-82. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Kawiorska D., Witoń A., (2017), Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 310, s. 137-151; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/12.pdf
2
Kawiorska D., Witoń A., (2016), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii "Europa 2020" : postępy w realizacji, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 2, s. 142-162; http://www.lazarski.pl/pl/pobierz/1412/
3
Kawiorska D., (2016), System of Health Accounts (SHA) as an Anchor for Accountability of Health Systems in the EU Member States : Potential for Linking Health Spending to the Treatment of Diseases, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", t. 14, nr 4, s. 266-274.
4
Kawiorska D., (2016), Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU Member States, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 2, s. 187-206; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.012/9510
5
Kawiorska D., (2015), Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU MS. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 828-847.
6
Kawiorska D., (2015), Kryzys zatrudnienia a dostępność świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 91-102.
7
Kawiorska D., (2014), Kryzys zadłużenia jako stymulator reform w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 346, s. 92-102.
8
Kawiorska D., (2014), Ochrona zdrowia w świetle koncepcji reżimów państwa opiekuńczego. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, s. 62-79.
9
Kawiorska D., (2013), Wpływ Unii Europejskiej na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia państw członkowskich w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, s. 161-182.
10
Kawiorska D., (2013), Potencjał analityczny Systemu Rachunków Zdrowia (SHA) w Unii Europejskiej, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (46), s. 162-172; http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/Ei%C5%9A%2046.pdf
11
Cayotte E., Kawiorska D., (2012), Health. [W:] Piirto J. (red.), Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2012 (Statistical Books), Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. 163-194.
12
Borg P., Buchow H., Cayotte E., de la Fuente Nuño A., de Norre B., Hanney-Labastille G., Ivan D., Johansson A., Kawiorska D., Leythienne D., Marcu M., Piirto J., Rybowska A., Sartori F., Seybert H., Thompson C., Wieland U. (red.), (2011), Active Ageing and Solidarity Between Generations: a Statistical Portrait of the European Union 2012, (Statistical Books), Luxembourg : Publications Office of the European Union, 141 p.
13
Astolfi R., Bennetts R., Buchow H., Cave W., Dupré D., Hernández P., Hopkins S., Kawiorska D., Lorenzoni L., Van de Maele N., Morgan D., van Mosseveld C., Orosz E., Schneider M., Tan Torres T., Wilkens J., (2011), A system of health accounts 2011, Paris ; [Luxembourg] : OECD, Eurostat, World Health Organization, 521 p.
14
Cayotte E., Kawiorska D., (2011), Health. [W:] Piirto J. (red.), Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2011 (Statistical Books), Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. 159-190.
15
Borg P., Buchow H., Cayotte E., de la Fuente Nuño A., de Norre B., Hanney-Labastille G., Ivan D., Johansson A., Kawiorska D., Leythienne D., Marcu M., Piirto J., Rybowska A., Sartori F., Seybert H., Thompson C., Wieland U. (red.), (2011), Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa: statystyczny portret Unii Europejskiej 2012, (Statistical Books), Luxembourg : Publications Office of the European Union, 141 p.
16
Agafiţei L., Cayotte E., del Barrio L., Dupré D., Gage S., Herm A., Kawiorska D., Jouhette S., Juchno P., Marcu M., Mejer L., Quennery B., Reis F., Rybkowska A., Seybert H., Turchetti P., Vasileva K., Bento T., Engsted-Maquet I., Ivan D., Mattonetti M., Piirto J., Wieland U., Wolff P., (2010), Combating Poverty and Social Exclusion: A Statistical Portrait of the European Union 2010, (Statistical Books), Luxembourg : Publications Office of the European Union, 111 p.
17
Van Mosseveld C., Kawiorska D., de Norre B., (2008), Health expenditure, 2003-2005, [on-line], (Data in Focus, 26), [Luxembourg] : [Publications Office of the European Union], 7 s.
18
Kawiorska D., (2004), SHA-Based Health Accounts in 13 OECD Countries : Country Studies : Poland : National Health Accounts 1999, "OECD Health Technical Papers", no. 10, s. 49.
19
Kawiorska D., (2004), Narodowe rachunki zdrowia, Kraków : Zakamycze, 127, [1] s., [23] k. tabl. złoż.
20
Kawiorska D., (2004), Finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych w ujęciu narodowych rachunków zdrowia. [W:] Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga: raport [on-line], Warszawa : Ministerstwo Zdrowia, s. 46-56.
21
Kawiorska D., Kozierkiewicz A., (2003), Wydatki publiczne na ochronę zdrowia - definicje i porównania międzynarodowe, "Zdrowie i Zarządzanie", t. 5, nr 2, s. 9-25.
22
Schneider M., Kawiorska D., Baran A., Kamińska M., Kozierkiewicz A., Rydlewska-Liszkowska I., Strzelecka A., Szczur M., Wiktorow A., (2001), A System of Health Accounts in Poland: Team Work, [on-line], [Warsaw] : [Ministry of Health], 168 s.
23
Schneider M., Kawiorska D., Baran A., Kamińska M., Kozierkiewicz A., Rydlewska-Liszkowska I., Strzelecka A., Szczur M., Wiktorow A., (2001), System rachunków zdrowia w Polsce, [on-line], [Warszawa] : [Ministerstwo Zdrowia], 194 s.
24
Kawiorska D., (2000), Ekonomia ochrony zdrowia (kwestie granic obszaru badawczego), "Zdrowie i Ubezpieczenia", nr "0" listopad, s. 19-22.
25
Kawiorska D., (2000), Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce - możliwości i bariery porównań międzynarodowych, "Zdrowie i Zarządzanie", t. 2, nr 3-4, s. 58-65.
26
Chawla M., Kawiorska D., Kulis M., (1999), Wyrównanie finansowe jako mechanizm relacji zasady solidaryzmu społecznego, "Zdrowie i Zarządzanie", t. 1, nr 2, s. 29-34.
27
Kawiorska D., (1999), Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce: (analiza modelowa), Prom. Lis S., Kraków : , 209 k.
28
Chawla M., Kawiorska D., Chellaraj G., (1998), The Impact of Economic and Demographic Factors on Government Health Expenditures in Poland, [on-line], Boston, Massachusetts : Harvard School of Public Health, 17 s.
29
Chawla M., Berman P., Kawiorska D., (1998), Financing Health Services in Poland : New Evidence on Private Expenditures, "Health Economics", vol. 7, Iss. 4, s. 337-346.
30
Kawiorska D., (1997), Finansowanie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 502, s. 57-70.
31
Chawla M., Kawiorska D., (1997), Analiza wydatków rządowych w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 6, nr 1, s. 36-45.
32
Kawiorska D., Panek T., (1997), Determinanty narodowych wydatków na ochronę zdrowia : ocena poziomu wydatków w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 6, nr 2, s. 75-84.
33
Chawla M., Kawiorska D., (1996), Analysis of Government Health Expenditure in Poland, 1960-90, Boston, Massachusetts : Harvard School of Public Health, 14 s.
34
Kawiorska D., (1996), Ekonomiczne konsekwencje podziału Czecho-Słowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 465, s. 65-82.
1
@article{UEK:2168315589,
author = "Kawiorska Dorota and Witoń Agnieszka",
title = "Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "310",
pages = "137-151",
year = "2017",
}
2
@article{UEK:2168309191,
author = "Kawiorska Dorota and Witoń Agnieszka",
title = "Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii Europa 2020 : postępy w realizacji",
journal = "Myśl Ekonomiczna i Polityczna",
number = "2",
pages = "142-162",
year = "2016",
}
3
@article{UEK:2168311725,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "System of Health Accounts (SHA) as an Anchor for Accountability of Health Systems in the EU Member States : Potential for Linking Health Spending to the Treatment of Diseases",
journal = "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie",
number = "t. 14, 4",
pages = "266-274",
year = "2016",
}
4
@article{UEK:2168307353,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU Member States",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 7, 2",
pages = "187-206",
year = "2016",
}
5
@inbook{UEK:2168300981,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU MS",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "828-847",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
6
@inbook{UEK:2168299711,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Kryzys zatrudnienia a dostępność świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "91-102",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
7
@article{UEK:2168290889,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Kryzys zadłużenia jako stymulator reform w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "346",
pages = "92-102",
adress = "",
year = "2014",
}
8
@unpublished{UEK:2168302435,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Ochrona zdrowia w świetle koncepcji reżimów państwa opiekuńczego",
booktitle = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
pages = "62-79",
year = "2014",
}
9
@unpublished{UEK:2168288391,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Wpływ Unii Europejskiej na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia państw członkowskich w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
pages = "161-182",
year = "2013",
}
10
@article{UEK:2168287733,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Potencjał analityczny Systemu Rachunków Zdrowia (SHA) w Unii Europejskiej",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (46)",
pages = "162-172",
year = "2013",
}
11
@inbook{UEK:2168305701,
author = "Cayotte Elodie and Kawiorska Dorota",
title = "Health",
booktitle = "Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2012",
pages = "163-194",
adress = "Luxembourg",
publisher = "Publications Office of the European Union",
year = "2012",
issn = "1681-4789",
isbn = "978-92-79-22085-2",
}
12
@book{UEK:2168238960,
title = "Active Ageing and Solidarity Between Generations : a Statistical Portrait of the European Union 2012",
adress = "Luxembourg",
publisher = "Publications Office of the European Union",
year = "2011",
issn = "1830-7906",
isbn = "978-92-79-21507-0",
}
13
@book{UEK:2168237504,
author = "Astolfi Roberto and Bennetts Rebecca and Buchow Hartmut and Cave William and Dupré Didier and Hernández Patricia and Hopkins Sandra and Kawiorska Dorota and Lorenzoni Luca and Van de Maele Nathalie and Morgan David and van Mosseveld Cornelis and Orosz Eva and Schneider Markus and Tan Torres Tessa and Wilkens Jens",
title = "A system of health accounts 2011",
adress = "Paris; Luxembourg; Geneva",
publisher = "OECD, Eurostat, World Health Organization",
year = "2011",
isbn = "978-92-64-11600-9",
}
14
@inbook{UEK:2168237730,
author = "Cayotte Elodie and Kawiorska Dorota",
title = "Health",
booktitle = "Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2011",
pages = "159-190",
adress = "Luxembourg",
publisher = "Publications Office of the European Union",
year = "2011",
issn = "1681-4789",
isbn = "978-92-79-18414-7",
}
15
@book{UEK:2168305647,
title = "Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa : statystyczny portret Unii Europejskiej 2012",
adress = "Luxembourg",
publisher = "Publications Office of the European Union",
year = "2011",
issn = "1830-7906",
isbn = "978-92-79-21507-0",
}
16
@book{UEK:2168237600,
author = "Agafiţei Lucian and Cayotte Elodie and del Barrio Luis and Dupré Didier and Gage Sabine and Herm Anne and Kawiorska Dorota and Jouhette Sylvain and Juchno Piotr and Marcu Monica and Mejer Lene and Quennery Baudouin and Reis Fernando and Rybkowska Anna and Seybert Heidi and Turchetti Paolo and Vasileva Katya and Bento Teresa and Engsted-Maquet Isabelle and Ivan Diana and Mattonetti Maria-Liviana and Piirto Jukka and Wieland Ulrich and Wolff Pascal",
title = "Combating Poverty and Social Exclusion : A Statistical Portrait of the European Union 2010",
adress = "Luxembourg",
publisher = "Publications Office of the European Union",
year = "2010",
issn = "1830-7906",
isbn = "978-92-79-13443-2",
}
17
@misc{UEK:2168238280,
author = "Van Mosseveld Cornelis and Kawiorska Dorota and de Norre Bart",
title = "Health expenditure, 2003-2005",
adress = "Luxembourg",
publisher = "Publications Office of the European Union",
year = "2008",
issn = "1977-0340",
}
18
@article{UEK:2168238958,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "SHA-Based Health Accounts in 13 OECD Countries : Country Studies : Poland : National Health Accounts 1999",
journal = "OECD Health Technical Papers",
number = "no. 10",
pages = "49",
year = "2004",
}
19
@book{UEK:2168222888,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Narodowe rachunki zdrowia",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7333-364-9",
}
20
@misc{UEK:2168237812,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych w ujęciu narodowych rachunków zdrowia",
booktitle = "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga",
pages = "46-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Zdrowia",
year = "2004",
}
21
@article{UEK:2168326993,
author = "Kawiorska Dorota and Kozierkiewicz Adam",
title = "Wydatki publiczne na ochronę zdrowia - definicje i porównania międzynarodowe",
journal = "Zdrowie i Zarządzanie",
number = "t. 5, 2",
pages = "9-25",
year = "2003",
}
22
@misc{UEK:2168238270,
author = "Schneider Markus and Kawiorska Dorota and Baran Alina and Kamińska Monika and Kozierkiewicz Adam and Rydlewska-Liszkowska Izabela and Strzelecka Agnieszka and Szczur Maria and Wiktorow Aleksandra",
title = "A System of Health Accounts in Poland : Team Work",
adress = "Warsaw",
publisher = "Ministry of Health",
year = "2001",
}
23
@misc{UEK:2168237616,
author = "Schneider Markus and Kawiorska Dorota and Baran Alina and Kamińska Monika and Kozierkiewicz Adam and Rydlewska-Liszkowska Izabela and Strzelecka Agnieszka and Szczur Maria and Wiktorow Aleksandra",
title = "System rachunków zdrowia w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Zdrowia",
year = "2001",
}
24
@article{UEK:2168326995,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Ekonomia ochrony zdrowia (kwestie granic obszaru badawczego)",
journal = "Zdrowie i Ubezpieczenia",
number = ""0" listopad",
pages = "19-22",
year = "2000",
}
25
@article{UEK:2168237732,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce - możliwości i bariery porównań międzynarodowych",
journal = "Zdrowie i Zarządzanie",
number = "t. 2, 3-4",
pages = "58-65",
year = "2000",
}
26
@article{UEK:2168237606,
author = "Chawla Mukesh and Kawiorska Dorota and Kulis Marzena",
title = "Wyrównanie finansowe jako mechanizm relacji zasady solidaryzmu społecznego",
journal = "Zdrowie i Zarządzanie",
number = "t. 1, 2",
pages = "29-34",
year = "1999",
}
27
@unpublished{UEK:2168237650,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce : (analiza modelowa)",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
28
@misc{UEK:2168237816,
author = "Chawla Mukesh and Kawiorska Dorota and Chellaraj G.",
title = "The Impact of Economic and Demographic Factors on Government Health Expenditures in Poland",
adress = "Boston, Massachusetts",
publisher = "Harvard School of Public Health",
year = "1998",
issn = "",
}
29
@article{UEK:2168233204,
author = "Chawla Mukesh and Berman Peter and Kawiorska Dorota",
title = "Financing Health Services in Poland : New Evidence on Private Expenditures",
journal = "Health Economics",
number = "vol. 7, Iss. 4",
pages = "337-346",
year = "1998",
}
30
@article{UEK:2168237728,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Finansowanie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "502",
pages = "57-70",
year = "1997",
}
31
@article{UEK:2168237590,
author = "Chawla Mukesh and Kawiorska Dorota",
title = "Analiza wydatków rządowych w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 6, 1",
pages = "36-45",
year = "1997",
}
32
@article{UEK:2168326991,
author = "Kawiorska Dorota and Panek Tomasz",
title = "Determinanty narodowych wydatków na ochronę zdrowia : ocena poziomu wydatków w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 6, 2",
pages = "75-84",
year = "1997",
}
33
@misc{UEK:2168238956,
author = "Chawla Mukesh and Kawiorska Dorota",
title = "Analysis of Government Health Expenditure in Poland, 1960-90",
adress = "Boston, Massachusetts",
publisher = "Harvard School of Public Health",
year = "1996",
issn = "",
}
34
@article{UEK:2168237700,
author = "Kawiorska Dorota",
title = "Ekonomiczne konsekwencje podziału Czecho-Słowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "465",
pages = "65-82",
year = "1996",
}