Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020 = Combating Poverty and Social Exclusion During Crisis - Evaluating EU Countries' Progress in the Realization of Europe 2020 Strategy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 310 (2017) , s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168315589
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU Member States
Źródło:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 2 (2016) , s. 187-206. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from funds allocated to the Department of Economics and International Relations, University of Economics in Cracow, in the framework of the grants for the maintenance of research capacity.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168307353
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii "Europa 2020" : postępy w realizacji = Poverty and Social Exclusion in the Context of the Strategy "Europe 2020" : Progress of Implementation
Źródło:
Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 2 (2016) , s. 142-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309191
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
System of Health Accounts (SHA) as an Anchor for Accountability of Health Systems in the EU Member States : Potential for Linking Health Spending to the Treatment of Diseases
Źródło:
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 266-274. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311725
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Kryzys zatrudnienia a dostępność świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej = The Employment Crisis and the Availability of Health Services in the EU Member
Źródło:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 91-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942651-1-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299711
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Konferencja:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Tytuł:
Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU MS
Źródło:
Economics and Finance / red. Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 828-847. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168300981
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Ochrona zdrowia w świetle koncepcji reżimów państwa opiekuńczego
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA, s. 62-79. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302435
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Kryzys zadłużenia jako stymulator reform w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej = The Financial Crisis as a Stimulator of Reforms in the Health Systems of Member States of the European Union
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 346 (2014) , s. 92-102. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290889
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Potencjał analityczny Systemu Rachunków Zdrowia (SHA) w Unii Europejskiej = The Analytical Potential of a System of Health Accounts (SHA) in the European Union
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (46) (2013) , s. 162-172. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168287733
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wpływ Unii Europejskiej na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia państw członkowskich w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA, s. 161-182 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288391
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Autor:
Elodie Cayotte , Dorota Kawiorska
Tytuł:
Health
Źródło:
Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2012 / red. Jukka Piirto - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012, s. 163-194
Seria:
(Statistical Books)
ISBN:
978-92-79-22085-2
Nr:
2168305701
rozdział w monografii
12

Autor:
Elodie Cayotte , Dorota Kawiorska
Tytuł:
Health
Źródło:
Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2011 / red. Jukka Piirto - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, s. 159-190
Seria:
(Statistical Books)
ISBN:
978-92-79-18414-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168237730
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Active Ageing and Solidarity Between Generations : a Statistical Portrait of the European Union 2012
Redakcja:
Borg Peter Paul
, Buchow Hartmut
, Cayotte Elodie
, de la Fuente Nuño Arturo
, de Norre Bart
, Hanney-Labastille Gerard
, Ivan Diana
, Johansson Annika
, Leythienne Denis
, Marcu Monica
, Piirto Jukka
, Rybowska Anna
, Sartori Fabio
, Seybert Heidi
, Thompson Ceri
, Wieland Ulrich
Adres wydawniczy:
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011
Opis fizyczny:
141 p.: il.; 28 cm
Seria:
(Statistical Books)
ISBN:
978-92-79-21507-0
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku polskim: Borg P., Buchow H., Cayotte E., de la Fuente Nuño A., de Norre B., Hanney-Labastille G., Ivan D., Johansson A., Kawiorska D., Leythienne D., Marcu M., Piirto J., Rybowska A., Sartori F., Seybert H., Thompson C., Wieland U. (red.), (2011), Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa: statystyczny portret Unii Europejskiej 2012, (Statistical Books), Luxembourg : Publications Office of the European Union, 141 s. ISBN 978-92-79-21507-0
Nr:
2168238960
14

Autor:
Roberto Astolfi , Rebecca Bennetts , Hartmut Buchow , William Cave , Didier Dupré , Patricia Hernández , Sandra Hopkins , Dorota Kawiorska , Luca Lorenzoni , Nathalie Van de Maele , David Morgan , Cornelis van Mosseveld , Eva Orosz , Markus Schneider , Tessa Tan Torres , Jens Wilkens
Tytuł:
A system of health accounts 2011
Adres wydawniczy:
Paris; [Luxembourg]; [Geneva]: OECD, Eurostat, World Health Organization, 2011
Opis fizyczny:
521 p.: il.; 28 cm
Uwagi:
Pełny tekst dostępny na platformie OECD iLibrary i Eurostatu,
ISBN:
978-92-64-11600-9
Nr:
2168237504
monografia
15

Autor:
Lucian Agafiţei , Elodie Cayotte , Luis del Barrio , Didier Dupré , Sabine Gage , Anne Herm , Dorota Kawiorska , Sylvain Jouhette , Piotr Juchno , Monica Marcu , Lene Mejer , Baudouin Quennery , Fernando Reis , Anna Rybkowska , Heidi Seybert , Paolo Turchetti , Katya Vasileva , Teresa Bento , Isabelle Engsted-Maquet , Diana Ivan , Maria-Liviana Mattonetti , Jukka Piirto , Ulrich Wieland , Pascal Wolff
Tytuł:
Combating Poverty and Social Exclusion : A Statistical Portrait of the European Union 2010
Adres wydawniczy:
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010
Opis fizyczny:
111 p.: il.; 21cm
Seria:
(Statistical Books)
Uwagi:
Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy,
ISBN:
978-92-79-13443-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168237600
monografia
16

Autor:
Cornelis Van Mosseveld , Dorota Kawiorska , Bart de Norre
Tytuł:
Health expenditure, 2003-2005 [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
[Luxembourg]: [Publications Office of the European Union], 2008
Opis fizyczny:
7 s.: il.
Seria:
(Data in Focus ; 26)
Uwagi:
[odczyt: 29.11.2012],
Tryb dostępu:
Nr:
2168238280
raport/sprawozdanie
17

Tytuł:
Narodowe rachunki zdrowia
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakamycze, 2004
Opis fizyczny:
127, [1] s., [23] k. tabl. złoż.: il.; 21 cm
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-364-9
Nr:
2168222888
monografia
18

Tytuł:
SHA-Based Health Accounts in 13 OECD Countries : Country Studies : Poland : National Health Accounts 1999
Źródło:
OECD Health Technical Papers. - no. 10 (2004) , s. 49. - Pełny tekst dostępny na platformie OECD iLibrary
Nr:
2168238958
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych w ujęciu narodowych rachunków zdrowia
Źródło:
Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga : raport - Warszawa: Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 46-56. - [odczyt: 23.11.2012]
Tryb dostępu:
Nr:
2168237812
fragment raportu/sprawozdania
20

Autor:
Dorota Kawiorska , Adam Kozierkiewicz
Tytuł:
Wydatki publiczne na ochronę zdrowia - definicje i porównania międzynarodowe
Źródło:
Zdrowie i Zarządzanie. - t. 5, nr 2 (2003) , s. 9-25
Nr:
2168326993
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Markus Schneider , Dorota Kawiorska , Alina Baran , Monika Kamińska , Adam Kozierkiewicz , Izabela Rydlewska-Liszkowska , Agnieszka Strzelecka , Maria Szczur , Aleksandra Wiktorow
Tytuł:
A System of Health Accounts in Poland : Team Work [dokument elektroniczny]
Prace pomocnicze:
Schneider Markus
Adres wydawniczy:
[Warsaw]: [Ministry of Health], 2001
Opis fizyczny:
168 s.: il.
Uwagi:
Annex; Opracowanie i wdrożenie narodowego rachunku zdrowia w Polsce, Projekt IBRD "Rozwój służby zdrowia w Polsce", Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168238270
raport/sprawozdanie
22

Autor:
Markus Schneider , Dorota Kawiorska , Alina Baran , Monika Kamińska , Adam Kozierkiewicz , Izabela Rydlewska-Liszkowska , Agnieszka Strzelecka , Maria Szczur , Aleksandra Wiktorow
Tytuł:
System rachunków zdrowia w Polsce [dokument elektroniczny]
Prace pomocnicze:
Schneider Markus
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: [Ministerstwo Zdrowia], 2001
Opis fizyczny:
194 s.: il.
Uwagi:
Aneksy; Opracowanie i wdrożenie narodowego rachunku zdrowia w Polsce, Projekt IBRD "Rozwój służby zdrowia w Polsce", Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168237616
raport/sprawozdanie
23

Tytuł:
Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce - możliwości i bariery porównań międzynarodowych
Źródło:
Zdrowie i Zarządzanie. - t. 2, nr 3-4 (2000) , s. 58-65. - Streszcz., summ.
Nr:
2168237732
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Ekonomia ochrony zdrowia (kwestie granic obszaru badawczego)
Źródło:
Zdrowie i Ubezpieczenia. - nr "0" listopad (2000) , s. 19-22
Nr:
2168326995
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce : (analiza modelowa)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
209 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/555
Nr:
2168237650
doktorat
26

Autor:
Mukesh Chawla , Dorota Kawiorska , Marzena Kulis
Tytuł:
Wyrównanie finansowe jako mechanizm relacji zasady solidaryzmu społecznego = Egualization Fund as an Illustration of Solidarity Concept
Źródło:
Zdrowie i Zarządzanie. - t. 1, nr 2 (1999) , s. 29-34. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237606
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Mukesh Chawla , Peter Berman , Dorota Kawiorska
Tytuł:
Financing Health Services in Poland : New Evidence on Private Expenditures
Źródło:
Health Economics. - vol. 7, Iss. 4 (1998) , s. 337-346. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168233204
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Mukesh Chawla , Dorota Kawiorska , G. Chellaraj
Tytuł:
The Impact of Economic and Demographic Factors on Government Health Expenditures in Poland [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Boston, Massachusetts: Harvard School of Public Health, 1998
Opis fizyczny:
17 s.: il.
Seria:
(Data for Decision Making Project)
Uwagi:
In Collaboration with Jagiellonian University School of Public Health, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168237816
raport/sprawozdanie
29

Autor:
Mukesh Chawla , Dorota Kawiorska
Tytuł:
Analiza wydatków rządowych w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990
Źródło:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 6, nr 1 (1997) , s. 36-45 - Bibliogr.
Nr:
2168237590
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Finansowanie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych = Financing of Health Care System in U.S.A.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 502 (1997) , s. 57-70. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237728
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Determinanty narodowych wydatków na ochronę zdrowia : ocena poziomu wydatków w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990
Źródło:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 6, nr 2 (1997) , s. 75-84 - Bibliogr.
Nr:
2168326991
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Mukesh Chawla , Dorota Kawiorska
Tytuł:
Analysis of Government Health Expenditure in Poland, 1960-90
Adres wydawniczy:
Boston, Massachusetts: Harvard School of Public Health, 1996
Opis fizyczny:
14 s.: il.
Seria:
(Data for Decision Making)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168238956
raport/sprawozdanie
33

Tytuł:
Ekonomiczne konsekwencje podziału Czecho-Słowacji = Economic Consequences of Division of Czecho-Slovakia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996) , s. 65-82. - Summ.
Nr:
2168237700
artykuł w czasopiśmie
1
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020 = Combating Poverty and Social Exclusion During Crisis - Evaluating EU Countries' Progress in the Realization of Europe 2020 Strategy / Dorota KAWIORSKA, Agnieszka WITOŃ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 310 (2017), s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/12.pdf. - ISSN 2083-8611
2
Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU Member States / Dorota KAWIORSKA // Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 2 (2016), s. 187-206. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.012/9510. - ISSN 2083-1277
3
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii "Europa 2020" : postępy w realizacji = Poverty and Social Exclusion in the Context of the Strategy "Europe 2020" : Progress of Implementation / Dorota KAWIORSKA, Agnieszka Witoń // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 2 (2016), s. 142-162. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.lazarski.pl/pl/pobierz/1412/. - ISSN 2081-5913
4
System of Health Accounts (SHA) as an Anchor for Accountability of Health Systems in the EU Member States : Potential for Linking Health Spending to the Treatment of Diseases / Dorota KAWIORSKA // Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 14, nr 4 (2016), s. 266-274. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2016/Tom-14-zeszyt-4/art/8106/. - ISSN 1731-7398
5
Kryzys zatrudnienia a dostępność świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej = The Employment Crisis and the Availability of Health Services in the EU Member / Dorota KAWIORSKA // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 91-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
6
Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU MS / Dorota KAWIORSKA // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 828-847. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
7
Ochrona zdrowia w świetle koncepcji reżimów państwa opiekuńczego / Dorota KAWIORSKA // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2014), s. 62-79. - Streszcz. - Bibliogr.
8
Kryzys zadłużenia jako stymulator reform w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej = The Financial Crisis as a Stimulator of Reforms in the Health Systems of Member States of the European Union / Dorota KAWIORSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 346 (2014), s. 92-102. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
9
Potencjał analityczny Systemu Rachunków Zdrowia (SHA) w Unii Europejskiej = The Analytical Potential of a System of Health Accounts (SHA) in the European Union / Dorota KAWIORSKA // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (46) (2013), s. 162-172. - Summ. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/9/9. - ISSN 0867-8898
10
Wpływ Unii Europejskiej na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia państw członkowskich w warunkach kryzysu gospodarczego / Dorota KAWIORSKA // W: Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2013), s. 161-182. - Bibliogr.
11
Health / [Elodie Cayotte, Dorota KAWIORSKA] // W: Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2012 / [ed. Jukka Piirto]. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. - (Statistical Books, ISSN 1681-4789). - S. 163-194. - ISBN 978-92-79-22085-2. - Pełny tekst: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5760825/KS-CD-12-001-EN.PDF
12
Health / [Elodie Cayotte, Dorota KAWIORSKA] // W: Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2011 / [ed. Jukka Piirto]. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. - (Statistical Books, ISSN 1681-4789). - S. 159-190. - ISBN 978-92-79-18414-7. - Pełny tekst: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5729317/KS-CD-11-001-EN.PDF/2b62ee78-6f91-4341-9098-1f815ff42536?version=1.0
13
Active Ageing and Solidarity Between Generations : a Statistical Portrait of the European Union 2012 / [ed. team : Peter Paul Borg, Hartmut Buchow, Elodie Cayotte, Arturo de la Fuente Nuño, Bart de Norre, Gerard Hanney-Labastille, Diana Ivan, Annika Johansson, Dorota Kawiorska, Denis Leythienne, Monica Marcu, Jukka Piirto, Anna Rybowska, Fabio Sartori, Heidi Seybert, Ceri Thompson, Ulrich Wieland]. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. - 141 p. : il. ; 28 cm. - (Statistical Books, ISSN 1830-7906). - ISBN 978-92-79-21507-0. - Pełny tekst: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5740649/KS-EP-11-001-EN.PDF/1f0b25f8-3c86-4f40-9376-c737b54c5fcf#http://orbitorun.pl/upload/file/Raport2012_Aktywnosc_osob_starszych_i_solidarnosc_miedzypokole.pdf
14
A system of health accounts 2011 / [Roberto Astolfi, Rebecca Bennetts, Hartmut Buchow, William Cave, Didier Dupré, Patricia Hernández, Sandra Hopkins, Dorota KAWIORSKA, Luca Lorenzoni, Nathalie Van de Maele, David Morgan, Cornelis van Mosseveld, Eva Orosz, Markus Schneider, Tessa Tan Torres and Jens Wilkens]. - Paris; [Luxembourg]; [Geneva]: OECD, Eurostat, World Health Organization, 2011. - 521 p. : il. ; 28 cm. - Pełny tekst dostępny na platformie OECD iLibrary i Eurostatu. - ISBN 978-92-64-11600-9. - Pełny tekst: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/a-system-of-health-accounts_9789264116016-en#page1
15
Combating Poverty and Social Exclusion : A Statistical Portrait of the European Union 2010 / [Lucian Agafiţei, Elodie Cayotte, Luis del Barrio, Didier Dupré, Sabine Gagel, Anne Herm, Dorota KAWIORSKA, Sylvain Jouhette, Piotr Juchno, Monica Marcu, Lene Mejer, Baudouin Quennery, Fernando Reis, Anna Rybkowska, Heidi Seybert, Paolo Turchetti, Katya Vasileva, Teresa Bento, Isabelle Engsted-Maquet, Diana Ivan, Maria-Liviana Mattonetti, Jukka Piirto, Ulrich Wieland, Pascal Wolff]. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. - 111 p. : il. ; 21cm. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - (Statistical Books, ISSN 1830-7906). - ISBN 978-92-79-13443-2. - Pełny tekst: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5723553/KS-EP-09-001-EN.PDF/beb36abc-ff29-48a0-8518-32b64ad73ca5
16
Health expenditure, 2003-2005 [on-line] / Cornelis Van Mosseveld, Dorota KAWIORSKA, Bart De Norre. - [Luxembourg]: [Publications Office of the European Union], 2008. - 7 s. : il. - [odczyt: 29.11.2012]. - (Data in Focus, ISSN 1977-0340 ; 26). - Pełny tekst: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4168041/5943181/KS-QA-08-026-EN.PDF/cafb14a8-4fe1-4e7d-bae5-80df78bfb2a6
17
Narodowe rachunki zdrowia / Dorota KAWIORSKA. - Kraków: Zakamycze, 2004. - 127, [1] s., [23] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - ISBN 83-7333-364-9
18
SHA-Based Health Accounts in 13 OECD Countries : Country Studies : Poland : National Health Accounts 1999 / Dorota KAWIORSKA // OECD Health Technical Papers. - no. 10 (2004), s. 49. - Pełny tekst dostępny na platformie OECD iLibrary. - ISSN 1815-2023
19
Finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych w ujęciu narodowych rachunków zdrowia / Dorota KAWIORSKA // W: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga : raport [on-line]. - Warszawa: Ministerstwo Zdrowia, 2004. - S. 46-56. - [odczyt: 23.11.2012]. - Pełny tekst: http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/raport_zk_211204.pdf
20
Wydatki publiczne na ochronę zdrowia - definicje i porównania międzynarodowe / Dorota KAWIORSKA, Adam Kozierkiewicz // Zdrowie i Zarządzanie. - t. 5, nr 2 (2003), s. 9-25. - ISSN 1506-882X
21
A System of Health Accounts in Poland : Team Work [on-line] / project coord. : Markus Schneider ; experts: Dorota KAWIORSKA - the team leader, Alina Baran, Monika Kamińska, Adam Kozierkiewicz, Izabela Rydlewska - Liszkowska, Agnieszka Strzelecka, Maria Szczur, Aleksandra Wiktorow. - [Warsaw]: [Ministry of Health], [2001]. - 168 s. : il. - Annex; Opracowanie i wdrożenie narodowego rachunku zdrowia w Polsce, Projekt IBRD "Rozwój służby zdrowia w Polsce". - Bibliogr.
22
System rachunków zdrowia w Polsce [on-line] / koord. projektu : Markus Schneider ; zespół: Dorota KAWIORSKA - kier. zespołu, Alina Baran, Monika Kamińska, Adam Kozierkiewicz, Izabela Rydlewska - Liszkowska, Agnieszka Strzelecka, Maria Szczur, Aleksandra Wiktorow. - [Warszawa]: [Ministerstwo Zdrowia], 2001. - 194 s. : il. - Aneksy; Opracowanie i wdrożenie narodowego rachunku zdrowia w Polsce, Projekt IBRD "Rozwój służby zdrowia w Polsce". - Bibliogr.
23
Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce - możliwości i bariery porównań międzynarodowych / Dorota KAWIORSKA // Zdrowie i Zarządzanie. - t. 2, nr 3-4 (2000), s. 58-65. - Streszcz., summ. - ISSN 1506-882X
24
Ekonomia ochrony zdrowia (kwestie granic obszaru badawczego) / Dorota KAWIORSKA // Zdrowie i Ubezpieczenia. - nr "0" listopad (2000), s. 19-22
25
Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce : (analiza modelowa) / Dorota KAWIORSKA ; Promotor: Stanisław LIS. - Kraków, 1999. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Wyrównanie finansowe jako mechanizm relacji zasady solidaryzmu społecznego = Egualization Fund as an Illustration of Solidarity Concept / Mukesh Chawla, Dorota KAWIORSKA, Marzena Kulis // Zdrowie i Zarządzanie. - t. 1, nr 2 (1999), s. 29-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-882X
27
Financing Health Services in Poland : New Evidence on Private Expenditures / Mukesh Chawla, Peter Berman and Dorota KAWIORSKA // Health Economics. - vol. 7, Iss. 4 (1998), s. 337-346. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 1057-9230
28
The Impact of Economic and Demographic Factors on Government Health Expenditures in Poland [on-line] / Mukesh Chawla, Dorotha KAWIORSKA, G. Chellaraj. - Boston, Massachusetts: Harvard School of Public Health, [1998]. - 17 s. : il. - In Collaboration with Jagiellonian University School of Public Health. - Bibliogr. - (Data for Decision Making Project). - Pełny tekst: http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/No-72.pdf
29
Analiza wydatków rządowych w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990 / Mukesh Chawla, Dorota KAWIORSKA // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 6, nr 1 (1997), s. 36-45. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
30
Finansowanie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych = Financing of Health Care System in U.S.A / Dorota KAWIORSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 502 (1997), s. 57-70. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Determinanty narodowych wydatków na ochronę zdrowia : ocena poziomu wydatków w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990 / Dorota KAWIORSKA, Tomasz Panek // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 6, nr 2 (1997), s. 75-84. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
32
Analysis of Government Health Expenditure in Poland, 1960-90 / Mukesh Chawla, Dorota KAWIORSKA. - Boston, Massachusetts: Harvard School of Public Health, 1996. - 14 s. : il. - Bibliogr. - (Data for Decision Making)
33
Ekonomiczne konsekwencje podziału Czecho-Słowacji = Economic Consequences of Division of Czecho-Slovakia / Dorota KAWIORSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996), s. 65-82. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Kawiorska D., Witoń A., (2017), Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 310, s. 137-151; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/12.pdf
2
Kawiorska D., (2016), Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU Member States, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 2, s. 187-206; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.012/9510
3
Kawiorska D., Witoń A., (2016), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii "Europa 2020" : postępy w realizacji, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 2, s. 142-162; http://www.lazarski.pl/pl/pobierz/1412/
4
Kawiorska D., (2016), System of Health Accounts (SHA) as an Anchor for Accountability of Health Systems in the EU Member States : Potential for Linking Health Spending to the Treatment of Diseases, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", t. 14, nr 4, s. 266-274; http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2016/Tom-14-zeszyt-4/art/8106/
5
Kawiorska D., (2015), Kryzys zatrudnienia a dostępność świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 91-102.
6
Kawiorska D., (2015), Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU MS. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 828-847.
7
Kawiorska D., (2014), Ochrona zdrowia w świetle koncepcji reżimów państwa opiekuńczego. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, s. 62-79.
8
Kawiorska D., (2014), Kryzys zadłużenia jako stymulator reform w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 346, s. 92-102.
9
Kawiorska D., (2013), Potencjał analityczny Systemu Rachunków Zdrowia (SHA) w Unii Europejskiej, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (46), s. 162-172; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/9/9
10
Kawiorska D., (2013), Wpływ Unii Europejskiej na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia państw członkowskich w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, s. 161-182.
11
Cayotte E., Kawiorska D., (2012), Health. [W:] Piirto J. (red.), Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2012 (Statistical Books), Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. 163-194.
12
Cayotte E., Kawiorska D., (2011), Health. [W:] Piirto J. (red.), Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2011 (Statistical Books), Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. 159-190.
13
Borg P., Buchow H., Cayotte E., de la Fuente Nuño A., de Norre B., Hanney-Labastille G., Ivan D., Johansson A., Kawiorska D., Leythienne D., Marcu M., Piirto J., Rybowska A., Sartori F., Seybert H., Thompson C., Wieland U. (red.), (2011), Active Ageing and Solidarity Between Generations: a Statistical Portrait of the European Union 2012, (Statistical Books), Luxembourg : Publications Office of the European Union, 141 p.
14
Astolfi R., Bennetts R., Buchow H., Cave W., Dupré D., Hernández P., Hopkins S., Kawiorska D., Lorenzoni L., Van de Maele N., Morgan D., van Mosseveld C., Orosz E., Schneider M., Tan Torres T., Wilkens J., (2011), A system of health accounts 2011, Paris ; [Luxembourg] : OECD, Eurostat, World Health Organization, 521 p.
15
Agafiţei L., Cayotte E., del Barrio L., Dupré D., Gage S., Herm A., Kawiorska D., Jouhette S., Juchno P., Marcu M., Mejer L., Quennery B., Reis F., Rybkowska A., Seybert H., Turchetti P., Vasileva K., Bento T., Engsted-Maquet I., Ivan D., Mattonetti M., Piirto J., Wieland U., Wolff P., (2010), Combating Poverty and Social Exclusion: A Statistical Portrait of the European Union 2010, (Statistical Books), Luxembourg : Publications Office of the European Union, 111 p.
16
Van Mosseveld C., Kawiorska D., de Norre B., (2008), Health expenditure, 2003-2005, [on-line], (Data in Focus, 26), [Luxembourg] : [Publications Office of the European Union], 7 s.
17
Kawiorska D., (2004), Narodowe rachunki zdrowia, Kraków : Zakamycze, 127, [1] s., [23] k. tabl. złoż.
18
Kawiorska D., (2004), SHA-Based Health Accounts in 13 OECD Countries : Country Studies : Poland : National Health Accounts 1999, "OECD Health Technical Papers", no. 10, s. 49.
19
Kawiorska D., (2004), Finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych w ujęciu narodowych rachunków zdrowia. [W:] Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga: raport [on-line], Warszawa : Ministerstwo Zdrowia, s. 46-56.
20
Kawiorska D., Kozierkiewicz A., (2003), Wydatki publiczne na ochronę zdrowia - definicje i porównania międzynarodowe, "Zdrowie i Zarządzanie", t. 5, nr 2, s. 9-25.
21
Schneider M., Kawiorska D., Baran A., Kamińska M., Kozierkiewicz A., Rydlewska-Liszkowska I., Strzelecka A., Szczur M., Wiktorow A., (2001), A System of Health Accounts in Poland: Team Work, [on-line], [Warsaw] : [Ministry of Health], 168 s.
22
Schneider M., Kawiorska D., Baran A., Kamińska M., Kozierkiewicz A., Rydlewska-Liszkowska I., Strzelecka A., Szczur M., Wiktorow A., (2001), System rachunków zdrowia w Polsce, [on-line], [Warszawa] : [Ministerstwo Zdrowia], 194 s.
23
Kawiorska D., (2000), Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce - możliwości i bariery porównań międzynarodowych, "Zdrowie i Zarządzanie", t. 2, nr 3-4, s. 58-65.
24
Kawiorska D., (2000), Ekonomia ochrony zdrowia (kwestie granic obszaru badawczego), "Zdrowie i Ubezpieczenia", nr "0" listopad, s. 19-22.
25
Kawiorska D., (1999), Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce: (analiza modelowa), Prom. Lis S., Kraków : , 209 k.
26
Chawla M., Kawiorska D., Kulis M., (1999), Wyrównanie finansowe jako mechanizm relacji zasady solidaryzmu społecznego, "Zdrowie i Zarządzanie", t. 1, nr 2, s. 29-34.
27
Chawla M., Berman P., Kawiorska D., (1998), Financing Health Services in Poland : New Evidence on Private Expenditures, "Health Economics", vol. 7, Iss. 4, s. 337-346.
28
Chawla M., Kawiorska D., Chellaraj G., (1998), The Impact of Economic and Demographic Factors on Government Health Expenditures in Poland, [on-line], Boston, Massachusetts : Harvard School of Public Health, 17 s.
29
Chawla M., Kawiorska D., (1997), Analiza wydatków rządowych w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 6, nr 1, s. 36-45.
30
Kawiorska D., (1997), Finansowanie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 502, s. 57-70.
31
Kawiorska D., Panek T., (1997), Determinanty narodowych wydatków na ochronę zdrowia : ocena poziomu wydatków w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 6, nr 2, s. 75-84.
32
Chawla M., Kawiorska D., (1996), Analysis of Government Health Expenditure in Poland, 1960-90, Boston, Massachusetts : Harvard School of Public Health, 14 s.
33
Kawiorska D., (1996), Ekonomiczne konsekwencje podziału Czecho-Słowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 465, s. 65-82.
1
@article{UEK:2168315589,
author = "Dorota Kawiorska and Agnieszka Witoń",
title = "Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "310",
pages = "137-151",
year = "2017",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/12.pdf},
}
2
@article{UEK:2168307353,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU Member States",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 7, 2",
pages = "187-206",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2016.012},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.012/9510},
}
3
@article{UEK:2168309191,
author = "Dorota Kawiorska and Agnieszka Witoń",
title = "Ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii Europa 2020 : postępy w realizacji",
journal = "Myśl Ekonomiczna i Polityczna",
number = "2",
pages = "142-162",
year = "2016",
url = {http://www.lazarski.pl/pl/pobierz/1412/},
}
4
@article{UEK:2168311725,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "System of Health Accounts (SHA) as an Anchor for Accountability of Health Systems in the EU Member States : Potential for Linking Health Spending to the Treatment of Diseases",
journal = "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie",
number = "t. 14, 4",
pages = "266-274",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.16.028.5897},
url = {http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2016/Tom-14-zeszyt-4/art/8106/},
}
5
@inbook{UEK:2168299711,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Kryzys zatrudnienia a dostępność świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "91-102",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
6
@inbook{UEK:2168300981,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Healthcare in the Light of the Concept of Welfare State Regimes - Comparative Analysis of EU MS",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "828-847",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1},
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
7
@unpublished{UEK:2168302435,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Ochrona zdrowia w świetle koncepcji reżimów państwa opiekuńczego",
booktitle = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
pages = "62-79",
year = "2014",
}
8
@article{UEK:2168290889,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Kryzys zadłużenia jako stymulator reform w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "346",
pages = "92-102",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.346.09},
url = {},
}
9
@article{UEK:2168287733,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Potencjał analityczny Systemu Rachunków Zdrowia (SHA) w Unii Europejskiej",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (46)",
pages = "162-172",
year = "2013",
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/9/9},
}
10
@unpublished{UEK:2168288391,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Wpływ Unii Europejskiej na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia państw członkowskich w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
pages = "161-182",
year = "2013",
}
11
@inbook{UEK:2168305701,
author = "Elodie Cayotte and Dorota Kawiorska",
title = "Health",
booktitle = "Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2012",
pages = "163-194",
adress = "Luxembourg",
publisher = "Publications Office of the European Union",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.2785/20539},
url = {http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5760825/KS-CD-12-001-EN.PDF},
issn = "1681-4789",
isbn = "978-92-79-22085-2",
}
12
@inbook{UEK:2168237730,
author = "Elodie Cayotte and Dorota Kawiorska",
title = "Health",
booktitle = "Europe in Figures : Eurostat Yearbook 2011",
pages = "159-190",
adress = "Luxembourg",
publisher = "Publications Office of the European Union",
year = "2011",
url = {http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5729317/KS-CD-11-001-EN.PDF/2b62ee78-6f91-4341-9098-1f815ff42536?version=1.0},
issn = "1681-4789",
isbn = "978-92-79-18414-7",
}
13
@book{UEK:2168238960,
title = "Active Ageing and Solidarity Between Generations : a Statistical Portrait of the European Union 2012",
adress = "Luxembourg",
publisher = "Publications Office of the European Union",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.2785/17758},
url = {http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5740649/KS-EP-11-001-EN.PDF/1f0b25f8-3c86-4f40-9376-c737b54c5fcf#http://orbitorun.pl/upload/file/Raport2012_Aktywnosc_osob_starszych_i_solidarnosc_miedzypokole.pdf},
issn = "1830-7906",
isbn = "978-92-79-21507-0",
}
14
@book{UEK:2168237504,
author = "Roberto Astolfi and Rebecca Bennetts and Hartmut Buchow and William Cave and Didier Dupré and Patricia Hernández and Sandra Hopkins and Dorota Kawiorska and Luca Lorenzoni and Nathalie Van de Maele and David Morgan and Cornelis van Mosseveld and Eva Orosz and Markus Schneider and Tessa Tan Torres and Jens Wilkens",
title = "A system of health accounts 2011",
adress = "Paris; Luxembourg; Geneva",
publisher = "OECD, Eurostat, World Health Organization",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.1787/9789264116016-en},
url = {http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/a-system-of-health-accounts_9789264116016-en#page1},
isbn = "978-92-64-11600-9",
}
15
@book{UEK:2168237600,
author = "Lucian Agafiţei and Elodie Cayotte and Luis del Barrio and Didier Dupré and Sabine Gage and Anne Herm and Dorota Kawiorska and Sylvain Jouhette and Piotr Juchno and Monica Marcu and Lene Mejer and Baudouin Quennery and Fernando Reis and Anna Rybkowska and Heidi Seybert and Paolo Turchetti and Katya Vasileva and Teresa Bento and Isabelle Engsted-Maquet and Diana Ivan and Maria-Liviana Mattonetti and Jukka Piirto and Ulrich Wieland and Pascal Wolff",
title = "Combating Poverty and Social Exclusion : A Statistical Portrait of the European Union 2010",
adress = "Luxembourg",
publisher = "Publications Office of the European Union",
year = "2010",
url = {http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5723553/KS-EP-09-001-EN.PDF/beb36abc-ff29-48a0-8518-32b64ad73ca5},
issn = "1830-7906",
isbn = "978-92-79-13443-2",
}
16
@misc{UEK:2168238280,
author = "Cornelis Van Mosseveld and Dorota Kawiorska and Bart de Norre",
title = "Health expenditure, 2003-2005",
adress = "Luxembourg",
publisher = "Publications Office of the European Union",
year = "2008",
url = {http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4168041/5943181/KS-QA-08-026-EN.PDF/cafb14a8-4fe1-4e7d-bae5-80df78bfb2a6},
issn = "1977-0340",
}
17
@book{UEK:2168222888,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Narodowe rachunki zdrowia",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7333-364-9",
}
18
@article{UEK:2168238958,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "SHA-Based Health Accounts in 13 OECD Countries : Country Studies : Poland : National Health Accounts 1999",
journal = "OECD Health Technical Papers",
number = "no. 10",
pages = "49",
year = "2004",
}
19
@misc{UEK:2168237812,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych w ujęciu narodowych rachunków zdrowia",
booktitle = "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga : raport",
pages = "46-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Zdrowia",
year = "2004",
url = {http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/raport_zk_211204.pdf},
}
20
@article{UEK:2168326993,
author = "Dorota Kawiorska and Adam Kozierkiewicz",
title = "Wydatki publiczne na ochronę zdrowia - definicje i porównania międzynarodowe",
journal = "Zdrowie i Zarządzanie",
number = "t. 5, 2",
pages = "9-25",
year = "2003",
}
21
@misc{UEK:2168238270,
author = "Markus Schneider and Dorota Kawiorska and Alina Baran and Monika Kamińska and Adam Kozierkiewicz and Izabela Rydlewska-Liszkowska and Agnieszka Strzelecka and Maria Szczur and Aleksandra Wiktorow",
title = "A System of Health Accounts in Poland : Team Work",
adress = "Warsaw",
publisher = "Ministry of Health",
year = "2001",
url = {},
}
22
@misc{UEK:2168237616,
author = "Markus Schneider and Dorota Kawiorska and Alina Baran and Monika Kamińska and Adam Kozierkiewicz and Izabela Rydlewska-Liszkowska and Agnieszka Strzelecka and Maria Szczur and Aleksandra Wiktorow",
title = "System rachunków zdrowia w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Zdrowia",
year = "2001",
url = {},
}
23
@article{UEK:2168237732,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce - możliwości i bariery porównań międzynarodowych",
journal = "Zdrowie i Zarządzanie",
number = "t. 2, 3-4",
pages = "58-65",
year = "2000",
}
24
@article{UEK:2168326995,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Ekonomia ochrony zdrowia (kwestie granic obszaru badawczego)",
journal = "Zdrowie i Ubezpieczenia",
number = ""0" listopad",
pages = "19-22",
year = "2000",
}
25
@unpublished{UEK:2168237650,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Determinanty finansowania ochrony zdrowia w Polsce : (analiza modelowa)",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
26
@article{UEK:2168237606,
author = "Mukesh Chawla and Dorota Kawiorska and Marzena Kulis",
title = "Wyrównanie finansowe jako mechanizm relacji zasady solidaryzmu społecznego",
journal = "Zdrowie i Zarządzanie",
number = "t. 1, 2",
pages = "29-34",
year = "1999",
}
27
@article{UEK:2168233204,
author = "Mukesh Chawla and Peter Berman and Dorota Kawiorska",
title = "Financing Health Services in Poland : New Evidence on Private Expenditures",
journal = "Health Economics",
number = "vol. 7, Iss. 4",
pages = "337-346",
year = "1998",
}
28
@misc{UEK:2168237816,
author = "Mukesh Chawla and Dorota Kawiorska and G. Chellaraj",
title = "The Impact of Economic and Demographic Factors on Government Health Expenditures in Poland",
adress = "Boston, Massachusetts",
publisher = "Harvard School of Public Health",
year = "1998",
url = {http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/No-72.pdf},
issn = "",
}
29
@article{UEK:2168237590,
author = "Mukesh Chawla and Dorota Kawiorska",
title = "Analiza wydatków rządowych w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 6, 1",
pages = "36-45",
year = "1997",
}
30
@article{UEK:2168237728,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Finansowanie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "502",
pages = "57-70",
year = "1997",
}
31
@article{UEK:2168326991,
author = "Dorota Kawiorska and Tomasz Panek",
title = "Determinanty narodowych wydatków na ochronę zdrowia : ocena poziomu wydatków w zakresie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1960-1990",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 6, 2",
pages = "75-84",
year = "1997",
}
32
@misc{UEK:2168238956,
author = "Mukesh Chawla and Dorota Kawiorska",
title = "Analysis of Government Health Expenditure in Poland, 1960-90",
adress = "Boston, Massachusetts",
publisher = "Harvard School of Public Health",
year = "1996",
issn = "",
}
33
@article{UEK:2168237700,
author = "Dorota Kawiorska",
title = "Ekonomiczne konsekwencje podziału Czecho-Słowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "465",
pages = "65-82",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID