Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labour Market in the Baltic States in 2000-2016 = Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rynek pracy w krajach nadbałtyckich w latach 2000-2016
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 19 (2018) , s. 153-167. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333205
artykuł w czasopiśmie
2

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labor Market in Baltic States in 2000-2016 = Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rynek pracy w krajach nadbałtyckich w latach 2000-2016
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 62-63. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336289
varia
3

Tytuł:
Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy
Źródło:
EUREKA: Social and Humanities. - no. 3 (2016) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307067
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union
Źródło:
Journal of International Economic Research. - vol. 2, no. 1 (2016) , s. 33-41. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168332659
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Kraje nadbałtyckie
Źródło:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 279-303
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310289
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2015-11-06 do 2015-11-06
Tytuł:
Current Modernization Initiatives of Tax Administration in Poland
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 57-65. - Summ.
ISBN:
978-80-554-1180-4
Nr:
2168304845
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Konferencja:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", Jurmala, Łotwa, od 2015-07-07 do 2015-07-11
Tytuł:
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting
Źródło:
Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance". - 2016 (2016) , s. 63-68. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168310049
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting
Źródło:
Journal of International Economic Research. - vol. 2, no. 1 (2016) , s. 81-86. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168332667
artykuł w czasopiśmie
9

Konferencja:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", Jurmala, Łotwa, od 2015-07-07 do 2015-07-11
Tytuł:
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union
Źródło:
Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance". - 2016 (2016) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168310043
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Fiscal Consolidation in the Baltic States = Konsolìdacìâ bûdžetìv v kraïnah baltìï = Konsolidacii bûdžeta v stranah baltii
Źródło:
Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice = Fìnansovo-kreditna dìâlʹnìstʹ: problemi teorìï ta praktiki. - vol. 1, no 18 (2015) , s. 116-122. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168301061
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
The Fiscal Challenges of Polish Integration with the Euro Area
Źródło:
Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 4, nr 1 (2015) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168298443
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej
Źródło:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK, s. 38-63
Sygnatura:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303633
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Konferencja:
The 3rd International Scientific Conference: IFRS - Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2015-10-08 do 2015-10-09
Tytuł:
Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises
Źródło:
IFRS : Global Rules & Local Use / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2015, s. 60-67. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-8676-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168298281
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Konferencja:
The 3rd International Scientific Conference: IFRS - Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2015-10-08 do 2015-10-09
Tytuł:
Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia
Źródło:
IFRS : Global Rules & Local Use / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2015, s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-8676-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168298271
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Tytuł:
Public Sector Accounting System Reform in Lithuania = Reforma systemu rachunkowości sektora publicznego na Litwie
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 295-304. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299841
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Kraje nadbałtyckie
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 100-120 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287133
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Sytuacja makroekonomiczna oraz stan finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012
Źródło:
Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 59-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-688-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168293507
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Analiza sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012
Źródło:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 63. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291355
varia
19

Tytuł:
Taxation in the Baltic States - the Case of Estonia = Opodatkowanie w Krajach Bałtyckich - przypadek Estonii
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 65 (2014) , s. 105-114. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; 802)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293649
artykuł w czasopiśmie
20

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII = International Scientific Conference Development of Euroregion Beskydy VIII, Žilina, Słowacja, od 2014-10-24 do 2014-10-24
Tytuł:
A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014, s. 143-150. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0965-8
Nr:
2168290803
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Tytuł:
Kraje nadbałtyckie
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 84-110
Sygnatura:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302523
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu, s. 23-53
Sygnatura:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288511
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce = Conditions for the Development of and a Certification and Control System for Ecological Agriculture in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 75-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267146
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Krajowe wsparcie polskiego rolnictwa na przykładzie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa = National Support of Polish Agriculture - the Example of the Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 83-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279271
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Dług publiczny a stabilność fiskalna państwa = Public Debt and the Financial Stability of the State
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013) , s. 31-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168296909
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Problem ukrytego długu publicznego w Polsce = The Problem of Hidden Public Debt in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270358
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Problem bankructwa państwa = The Problem of State Bankruptcy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 65-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279939
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Reforma polskiej administracji podatkowej = The Reform of The Polish Tax Administration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 62 (2013) , s. 103-111. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 765)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284177
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej = The Role of the Fiscal Pact to Restore Financial Credibility of the European Union
Źródło:
Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego / red. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013, s. 59-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-21-1
Nr:
2168277795
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Alokacja oraz redystrybucja środków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = Allocation and Redistribution of Public Funds in Poland as Compared to other European Union Countries
Źródło:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 60-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-01-3
Nr:
2168278581
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Wsparcie krajowe polskiego rolnictwa na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu., s. 37-53
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271686
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Rola budżetu zadaniowego w zwiększaniu efektywności wydatków publicznych = The Role of Performance Budgeting in Increasing the Efficiency of Public Expenditures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 877 (2012) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235048
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w latach 2005-2009 = Public Expenditure in Poland in 2005-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 10 (2011) , s. 83-92. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227658
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Ocena stopnia decentralizacji wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = An Assessment of the Degree of Decentralisation of Public Expenditures in Poland Compared with other EU Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 862 (2011) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221934
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Problem wydatków sztywnych w polskim budżecie = The Problem of Firm Expenses in Polish Budget
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011) , s. 81-90. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220766
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce
Źródło:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK, s. 52-71
Sygnatura:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261812
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Działania Eurosystemu na rzecz zapewnienia stabilności finansowej = The Eurosystem and Financial Stability
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 875 (2011) , s. 107-113. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221524
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Rozwój polskiej administracji skarbowej = The Development of Polish Tax Administration
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011) , s. 99-106. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222730
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Kryzys finansów publicznych na Litwie = The Crisis of the Public Finance in the Lithuania
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/4 (2011) , s. 115-121. - Tytuł numeru: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284197
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego na wzrost długu publicznego Litwy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - nr 2 (2011) , s. 61-69. - Tytuł numeru: Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze - Bibliogr.
Nr:
2168277767
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Problem dyscypliny finansów publicznych w Polsce = The Problem of the Discipline of Public Finance in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010) , s. 269-279. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165694981
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Europejski Bank Centralny
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 59-78 - Bibliogr.
Seria:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373739
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Profitability of Selected Listed Companies in the Light Industry Sector between 2002 and 2005
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 816 (2010) , s. 139-152. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53106
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK, s. 133-151 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326343
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK, s. 133-151 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326345
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Solvency of Selected Publicly Traded Companies in the Light Industry Sector in the Years 2002-2005
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 840 (2010) , s. 171-191. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218630
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Decentralizacja wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej = The Decentralization of Public Expenditures in the European Union Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010) , s. 73-78. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391732
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Decentralizacja wydatków publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej = Decentralization of Public Expenditures in Selected Countries of the European Union
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 97-101. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51019
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Analiza wydatków publicznych według funkcji państwa w Polsce na tle wybranych krajów UE = The Analysis of Public Expenditures According Classification of the Functions of the Government of Poland Compare to Selected European Union (EU) Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 36 (2009) , s. 151-155. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 546)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161801738
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Wydatki sektora finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2008, s. 69-75. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-00-6
Nr:
2166033778
rozdział w monografii
51

Tytuł:
Zakres samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2004 = The Scope of Expenditure Independence of Local Government Units in Poland, 1999-2004
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 778 (2008) , s. 99-120. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50648
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 104-137
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306655
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych = Analysis of the Accrual and Cash View of Public Finance Sector Performance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 768 (2008) , s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50578
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Ocena charakteru polityki fiskalnej państwa na podstawie kształtowania się wydatków publicznych = The Estimation of Fiscal Policy Taking to Account Public Expanditure
Źródło:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. Jan Głuchowski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 203-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2230-2
Nr:
2164873967
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Rola założeń makroekonomicznych w opracowaniu budżetu państwa
Źródło:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 29-37. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166096723
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku pracy w Polsce = The Tax Wedge as a Barrier to Growth in the Polish Job Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 754 (2007) , s. 73-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50896
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej = Financial Analysis by Means of a Tool Used to Check a Company's Financial Situation and Performance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 750 (2007) , s. 167-184. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50817
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Wpływ kosztów pracy na bezrobocie
Źródło:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 670-682. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165951696
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Fundusze celowe w aspekcie dyscypliny finansów publicznych w Polsce
Źródło:
Finanse / red. Bogusław Pietrzak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 181-187 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-177-3
Nr:
2166380581
rozdział w monografii
60

Tytuł:
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych
Źródło:
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Krzysztof SURÓWKA, s. 54-73
Sygnatura:
NP-1010/Magazyn
Nr:
2168274154
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Ryzyko w działalności polskiej administracji podatkowej
Źródło:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 561-570
ISBN:
83-7252-226-X
Nr:
2166361972
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Organizacja i wyniki kontroli skarbowej w Polsce w latach 1996-2003
Źródło:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 157-164. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166339530
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Aktualne wyzwania wobec polityki monetarnej i fiskalnej w Polsce
Źródło:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 539-545
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168281517
rozdział w materiałach konferencyjnych
64

Tytuł:
Przebieg prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki Litwy w latach 1990-1995, na tle procesów uprzemysłowienia dokonywanych w tym kraju w poprzednich okresach
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1996
Opis fizyczny:
201 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/699
Nr:
2168263882
doktorat
65

Tytuł:
The Reform of Lithuania's Fiscal System during the General Economic Transformation
Adres wydawniczy:
Krakow: Cracow Academy of Economics, 1995
Opis fizyczny:
21, [4] s.; 21 cm
Seria:
(Working Papers ; no 12)
Tryb dostępu:
Nr:
2168336427
seria wydawnicza
66

Tytuł:
Valstybiniu imioniu privatizacijos kryptys lenkijoje
Źródło:
Lietuvos ūkis. - nr 1-2 (1994) , s. 34-35
Nr:
2168323509
artykuł w czasopiśmie
67

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na Litwie = The Course of the Privatisation of State Enterprises in Lithuania
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 393-397. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168243136
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Imonès ekonominè analizè privatizacijos procese
Źródło:
Lietuvos ūkis. - nr 4 (1994) , s. 28
Nr:
2168323507
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
The Fiscal System of Lithuania
Źródło:
Fiscal Reforms in Post-communist Countries / red. John L. Campbell, Stanisław OWSIAK - Krakow: Cracow Academy of Economics, 1994, s. 201-213
ISBN:
83-85104-57-7
Nr:
2168335437
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Konferencja:
XII Sympozjum Polsko-Słowackiego, Kraków, Polska, od 1992-09-22 do 1992-09-24
Tytuł:
Ekonomiczne aspekty prywatyzacji na Litwie
Źródło:
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 73-79
Nr:
2168254236
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
77/KFin/2/2002/S
Sygnatura:
NP-810/Magazyn
Nr:
2168247912
naukowo-badawcze
1
The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labour Market in the Baltic States in 2000-2016 = Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rynek pracy w krajach nadbałtyckich w latach 2000-2016 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 19 (2018), s. 153-167. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1619/1281. - ISSN 1642-168X
2
The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labor Market in Baltic States in 2000-2016 = Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rynek pracy w krajach nadbałtyckich w latach 2000-2016 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 62-63. - Dostępne tylko streszczenia
3
Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // EUREKA: Social and Humanities. - no. 3 (2016), s. 43-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eu-jr.eu/social/article/view/107/102. - ISSN 2504-5563
4
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Journal of International Economic Research [on-line]. - vol. 2, no. 1 (2016), s. 33-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_ff5de7bd4e0e4213bb03d782a7bd02eb.pdf. - ISSN 2500-9656
5
Kraje nadbałtyckie / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 279-303. - ISBN 978-83-208-2231-1
6
Current Modernization Initiatives of Tax Administration in Poland / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 57-65. - Summ. - ISBN 978-80-554-1180-4
7
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" [on-line]. - 2016 (2016), s. 63-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf. - ISSN 2500-9737
8
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Journal of International Economic Research [on-line]. - vol. 2, no. 1 (2016), s. 81-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_f8a8ee6a3c1e410d8c9bcc3499048b9b.pdf. - ISSN 2500-9656
9
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" [on-line]. - 2016 (2016), s. 13-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf. - ISSN 2500-9737
10
Fiscal Consolidation in the Baltic States = Konsolìdacìâ bûdžetìv v kraïnah baltìï = Konsolidacii bûdžeta v stranah baltii / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice = Fìnansovo-kreditna dìâlʹnìstʹ: problemi teorìï ta praktiki. - vol. 1, no 18 (2015), s. 116-122. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fkd.org.ua/article/view/46422/42688. - ISSN 2306-4994
11
The Fiscal Challenges of Polish Integration with the Euro Area / Alicja KaSPEROWICZ-STĘPIEŃ // Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 4, nr 1 (2015), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2015.006/6760. - ISSN 2300-1240
12
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 38-63
13
Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2015. - S. 60-67. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-260-8676-5. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=60
14
Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2015. - S. 40-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-260-8676-5. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=40
15
Public Sector Accounting System Reform in Lithuania = Reforma systemu rachunkowości sektora publicznego na Litwie / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 295-304. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264
16
Kraje nadbałtyckie / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 100-120. - Bibliogr.
17
Sytuacja makroekonomiczna oraz stan finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 59-70. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-688-5. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314806
18
Analiza sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 63. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
19
Taxation in the Baltic States - the Case of Estonia = Opodatkowanie w Krajach Bałtyckich - przypadek Estonii / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; 802). - nr 65 (2014), s. 105-114. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-105.pdf. - ISSN 1733-2842
20
A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ STĘPIEŃ // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014. - S. 143-150. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0965-8
21
Kraje nadbałtyckie / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 84-110
22
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 23-53
23
Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce = Conditions for the Development of and a Certification and Control System for Ecological Agriculture in Poland / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013), s. 75-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/793/617. - ISSN 1898-6447
24
Krajowe wsparcie polskiego rolnictwa na przykładzie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa = National Support of Polish Agriculture - the Example of the Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013), s. 83-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/754/578. - ISSN 1898-6447
25
Dług publiczny a stabilność fiskalna państwa = Public Debt and the Financial Stability of the State / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013), s. 31-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Kasperowicz-Stepien.pdf. - ISSN 1644-8979
26
Problem ukrytego długu publicznego w Polsce = The Problem of Hidden Public Debt in Poland / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/797/620. - ISSN 1898-6447
27
Problem bankructwa państwa = The Problem of State Bankruptcy / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013), s. 65-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/715/527. - ISSN 1898-6447
28
Reforma polskiej administracji podatkowej = The Reform of The Polish Tax Administration / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 765). - nr 62 (2013), s. 103-111. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/62-2013/FRFU-62-103.pdf. - ISSN 1733-2842
29
Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej = The Role of the Fiscal Pact to Restore Financial Credibility of the European Union / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - S. 59-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-21-1
30
Alokacja oraz redystrybucja środków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = Allocation and Redistribution of Public Funds in Poland as Compared to other European Union Countries / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 60-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-01-3
31
Wsparcie krajowe polskiego rolnictwa na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 37-53
32
Rola budżetu zadaniowego w zwiększaniu efektywności wydatków publicznych = The Role of Performance Budgeting in Increasing the Efficiency of Public Expenditures / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012), s. 17-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
33
Kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w latach 2005-2009 = Public Expenditure in Poland in 2005-2009 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK. - nr 10 (2011), s. 83-92. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Kasperowicz-Stepien.pdf. - ISSN 1644-8979
34
Ocena stopnia decentralizacji wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = An Assessment of the Degree of Decentralisation of Public Expenditures in Poland Compared with other EU Countries / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011), s. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171191861. - ISSN 1898-6447
35
Problem wydatków sztywnych w polskim budżecie = The Problem of Firm Expenses in Polish Budget / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011), s. 81-90. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
36
Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - (2011), s. 52-71
37
Działania Eurosystemu na rzecz zapewnienia stabilności finansowej = The Eurosystem and Financial Stability / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011), s. 107-113. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171191081. - ISSN 1898-6447
38
Rozwój polskiej administracji skarbowej = The Development of Polish Tax Administration / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011), s. 99-106. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
39
Kryzys finansów publicznych na Litwie = The Crisis of the Public Finance in the Lithuania / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/4 (2011), s. 115-121. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
40
Wpływ kryzysu finansowego na wzrost długu publicznego Litwy / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - nr 2 (2011), s. 61-69. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
41
Problem dyscypliny finansów publicznych w Polsce = The Problem of the Discipline of Public Finance in Poland / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010), s. 269-279. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
42
Europejski Bank Centralny / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Seria: Edukacja). - S. 59-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-2-7
43
Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Profitability of Selected Listed Companies in the Light Industry Sector between 2002 and 2005 / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010), s. 139-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169612508. - ISSN 1898-6447
44
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
45
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
46
Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Solvency of Selected Publicly Traded Companies in the Light Industry Sector in the Years 2002-2005 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 171-191. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170902157. - ISSN 1898-6447
47
Decentralizacja wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej = The Decentralization of Public Expenditures in the European Union Countries / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010), s. 73-78. - Summ.. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
48
Decentralizacja wydatków publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej = Decentralization of Public Expenditures in Selected Countries of the European Union / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 97-101. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
49
Analiza wydatków publicznych według funkcji państwa w Polsce na tle wybranych krajów UE = The Analysis of Public Expenditures According Classification of the Functions of the Government of Poland Compare to Selected European Union (EU) Countries / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 546). - nr 36 (2009), s. 151-155. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1. - ISSN 1896-382X
50
Wydatki sektora finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2008. - S. 69-75. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-00-6
51
Zakres samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2004 = The Scope of Expenditure Independence of Local Government Units in Poland, 1999-2004 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 (2008), s. 99-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160218621. - ISSN 1898-6447
52
Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa / Alicja KASPEROWICZ, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 104-137. - ISBN 978-83-208-1757-7
53
Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych = Analysis of the Accrual and Cash View of Public Finance Sector Performance / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 97-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158619876. - ISSN 1898-6447
54
Ocena charakteru polityki fiskalnej państwa na podstawie kształtowania się wydatków publicznych = The Estimation of Fiscal Policy Taking to Account Public Expanditure / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 203-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2230-2
55
Rola założeń makroekonomicznych w opracowaniu budżetu państwa / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 29-37. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
56
Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku pracy w Polsce = The Tax Wedge as a Barrier to Growth in the Polish Job Market / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007), s. 73-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/142542325. - ISSN 1898-6447
57
Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej = Financial Analysis by Means of a Tool Used to Check a Company's Financial Situation and Performance / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 167-184. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156505703. - ISSN 0208-7944
58
Wpływ kosztów pracy na bezrobocie / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 670-682. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
59
Fundusze celowe w aspekcie dyscypliny finansów publicznych w Polsce / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 181-187. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-177-3
60
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Krzysztof SURÓWKA. - (2005), s. 54-73
61
Ryzyko w działalności polskiej administracji podatkowej / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 561-570. - ISBN 83-7252-226-X
62
Organizacja i wyniki kontroli skarbowej w Polsce w latach 1996-2003 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 157-164. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
63
Aktualne wyzwania wobec polityki monetarnej i fiskalnej w Polsce / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 539-545. - ISBN 83-7246-127-9
64
Przebieg prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki Litwy w latach 1990-1995, na tle procesów uprzemysłowienia dokonywanych w tym kraju w poprzednich okresach / Alicja Kasperowicz ; . - Kraków : , 1996. - 201 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Wanda SUŁKOWSKA. - Bibliogr.
65
The Reform of Lithuania's Fiscal System during the General Economic Transformation / Alicja Kasperowicz. - Krakow : Cracow Academy of Economics, 1995. - 21, [4] s. ; 21 cm. - Working Papers / University Council for Economic and Management Education Transfer ; no 12
66
Valstybiniu imioniu privatizacijos kryptys lenkijoje / Ryszard BOROWIECKI, Alicja Kasperowicz // Lietuvos ūkis. - nr 1-2 (1994), s. 34-35. - ISSN 1822-0029
67
Przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na Litwie = The Course of the Privatisation of State Enterprises in Lithuania / Alicja Kasperowicz // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / red. Ryszard BOROWIECKI . - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 393-397. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-85719-09-1
68
Imonès ekonominè analizè privatizacijos procese / Ryszard BOROWIECKI, Alicja Kasperowicz // Lietuvos ūkis. - nr 4 (1994), s. 28. - ISSN 1822-0029
69
The Fiscal System of Lithuania / Alicja Kasperowicz // W: Fiscal Reforms in Post-communist Countries / red. John L. Campbell, Stanisław OWSIAK . - Krakow: Cracow Academy of Economics, 1994. - S. 201-213. - ISBN 83-85104-57-7
70
Ekonomiczne aspekty prywatyzacji na Litwie / Alicja Kasperowicz // W: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 73-79
71
Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych / Stanisław OWSIAK (kier. tematu), Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Ryszard SZOSTAK, Anna MOŹDZIERZ-NOWAK, Krzysztof STEPANIUK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 188 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kasperowicz-Stępień A., (2018), The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labour Market in the Baltic States in 2000-2016, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 19, s. 153-167; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1619/1281
2
Kasperowicz-Stępień A., (2017), The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labor Market in Baltic States in 2000-2016. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 62-63.
3
Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2016), Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy, "EUREKA: Social and Humanities", no. 3, s. 43-52; http://eu-jr.eu/social/article/view/107/102
4
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2016), Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union, "Journal of International Economic Research" [on-line], vol. 2, no. 1, s. 33-41; https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_ff5de7bd4e0e4213bb03d782a7bd02eb.pdf
5
Kasperowicz-Stępień A., (2016), Kraje nadbałtyckie. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 279-303.
6
Kasperowicz-Stępień A., (2016), Current Modernization Initiatives of Tax Administration in Poland. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 57-65.
7
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2016), Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting, "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"" [on-line], 2016, s. 63-68; http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf
8
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2016), Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting, "Journal of International Economic Research" [on-line], vol. 2, no. 1, s. 81-86; https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_f8a8ee6a3c1e410d8c9bcc3499048b9b.pdf
9
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2016), Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union, "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"" [on-line], 2016, s. 13-22; http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf
10
Kasperowicz-Stępień A., (2015), Fiscal Consolidation in the Baltic States, "Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice", vol. 1, no 18, s. 116-122; http://fkd.org.ua/article/view/46422/42688
11
Kasperowicz-Stępień A., (2015), The Fiscal Challenges of Polish Integration with the Euro Area, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 4, nr 1, s. 83-96; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2015.006/6760
12
Kasperowicz-Stępień A., (2015), Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 38-63.
13
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2015), Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 60-67.
14
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2015), Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 40-48.
15
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2015), Public Sector Accounting System Reform in Lithuania. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 295-304.
16
Kasperowicz-Stępień A., (2014), Kraje nadbałtyckie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 100-120.
17
Kasperowicz-Stępień A., (2014), Sytuacja makroekonomiczna oraz stan finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 59-70.
18
Kasperowicz-Stępień A., (2014), Analiza sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 63.
19
Kasperowicz-Stępień A., (2014), Taxation in the Baltic States - the Case of Estonia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 65, s. 105-114; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-105.pdf
20
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2014), A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII: spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 143-150.
21
Kasperowicz-Stępień A., (2014), Kraje nadbałtyckie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 84-110.
22
Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2014), Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 23-53.
23
Kasperowicz-Stępień A., (2013), Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 908, s. 75-91; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/793/617
24
Kasperowicz-Stępień A., (2013), Krajowe wsparcie polskiego rolnictwa na przykładzie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 914, s. 83-95; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/754/578
25
Kasperowicz-Stępień A., (2013), Dług publiczny a stabilność fiskalna państwa, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 14, s. 31-42; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Kasperowicz-Stepien.pdf
26
Kasperowicz-Stępień A., (2013), Problem ukrytego długu publicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 33-41; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/797/620
27
Kasperowicz-Stępień A., (2013), Problem bankructwa państwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 919, s. 65-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/715/527
28
Kasperowicz-Stępień A., (2013), Reforma polskiej administracji podatkowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 62, s. 103-111; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/62-2013/FRFU-62-103.pdf
29
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2013), Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej. [W:] Ostoj J. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 59-71.
30
Kasperowicz-Stępień A., (2012), Alokacja oraz redystrybucja środków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 2, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 60-67.
31
Kasperowicz-Stępień A., (2012), Wsparcie krajowe polskiego rolnictwa na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 37-53.
32
Kasperowicz-Stępień A., (2012), Rola budżetu zadaniowego w zwiększaniu efektywności wydatków publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 877, s. 17-23.
33
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w latach 2005-2009, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 10, s. 83-92; http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Kasperowicz-Stepien.pdf
34
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Ocena stopnia decentralizacji wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 862, s. 41-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191861
35
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Problem wydatków sztywnych w polskim budżecie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 173, s. 81-90.
36
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, s. 52-71.
37
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Działania Eurosystemu na rzecz zapewnienia stabilności finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 875, s. 107-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191081
38
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Rozwój polskiej administracji skarbowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 167, s. 99-106.
39
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Kryzys finansów publicznych na Litwie, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/4, s. 115-121.
40
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Wpływ kryzysu finansowego na wzrost długu publicznego Litwy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej", nr 2, s. 61-69.
41
Kasperowicz-Stępień A., (2010), Problem dyscypliny finansów publicznych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 112, s. 269-279.
42
Kasperowicz-Stępień A., (2010), Europejski Bank Centralny. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 59-78.
43
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2010), Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 139-152; https://bazekon.uek.krakow.pl/169612508
44
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
45
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
46
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2010), Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 171-191; https://bazekon.uek.krakow.pl/170902157
47
Kasperowicz-Stępień A., (2010), Decentralizacja wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 141, s. 73-78.
48
Kasperowicz-Stępień A., (2009), Decentralizacja wydatków publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 97-101.
49
Kasperowicz-Stępień A., (2009), Analiza wydatków publicznych według funkcji państwa w Polsce na tle wybranych krajów UE, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 36, s. 151-155.
50
Kasperowicz-Stępień A., (2008), Wydatki sektora finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Kuzińska H. (red.), Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 69-75.
51
Kasperowicz-Stępień A., (2008), Zakres samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2004, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 778, s. 99-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/160218621
52
Kasperowicz A., Grabiński T., (2008), Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa. [W:] Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 104-137.
53
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2008), Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 97-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/158619876
54
Kasperowicz-Stępień A., (2008), Ocena charakteru polityki fiskalnej państwa na podstawie kształtowania się wydatków publicznych. [W:] Głuchowski J. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 203-210.
55
Kasperowicz-Stępień A., (2007), Rola założeń makroekonomicznych w opracowaniu budżetu państwa. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 29-37.
56
Kasperowicz-Stępień A., (2007), Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku pracy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 754, s. 73-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/142542325
57
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2007), Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 167-184; https://bazekon.uek.krakow.pl/156505703
58
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2005), Wpływ kosztów pracy na bezrobocie. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 670-682.
59
Kasperowicz-Stępień A., (2005), Fundusze celowe w aspekcie dyscypliny finansów publicznych w Polsce. [W:] Pietrzak B. (red.), Finanse, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 181-187.
60
Kasperowicz-Stępień A., (2005), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych. [W:] Surówka K. (kierownik tematu), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, s. 54-73.
61
Kasperowicz-Stępień A., (2004), Ryzyko w działalności polskiej administracji podatkowej. [W:] Owsiak S. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 1, Finanse publiczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 561-570.
62
Kasperowicz-Stępień A., (2004), Organizacja i wyniki kontroli skarbowej w Polsce w latach 1996-2003. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 157-164.
63
Kasperowicz-Stępień A., (2002), Aktualne wyzwania wobec polityki monetarnej i fiskalnej w Polsce. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 539-545.
64
Kasperowicz A., (1996), Przebieg prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki Litwy w latach 1990-1995, na tle procesów uprzemysłowienia dokonywanych w tym kraju w poprzednich okresach, Prom. Sułkowska W., Kraków : , 201 k.
65
Kasperowicz A., (1995), The Reform of Lithuania's Fiscal System during the General Economic Transformation, Krakow : Cracow Academy of Economics, 21, [4] s.
66
Borowiecki R., Kasperowicz A., (1994), Valstybiniu imioniu privatizacijos kryptys lenkijoje, "Lietuvos ūkis", nr 1-2, s. 34-35.
67
Kasperowicz A., (1994), Przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na Litwie. [W:] BOROWIECKI R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 393-397.
68
Borowiecki R., Kasperowicz A., (1994), Imonès ekonominè analizè privatizacijos procese, "Lietuvos ūkis", nr 4, s. 28.
69
Kasperowicz A., (1994), The Fiscal System of Lithuania. [W:] Campbell , OWSIAK S. (red.), Fiscal Reforms in Post-communist Countries, Krakow : Cracow Academy of Economics, s. 201-213.
70
Kasperowicz A., (1993), Ekonomiczne aspekty prywatyzacji na Litwie. [W:] zebrał ma., publikacji Stanisław LIS (red.), Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 73-79.
71
Kasperowicz-Stępień A., Szostak R., Moździerz-Nowak A., Stepaniuk K., Owsiak S., (2002), Reforma finansów publicznych: efektywność wydatków publicznych, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 188 s.
1
@article{UEK:2168333205,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labour Market in the Baltic States in 2000-2016",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 19",
pages = "153-167",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2018.1908},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1619/1281},
}
2
@misc{UEK:2168336289,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labor Market in Baltic States in 2000-2016",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "62-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168307067,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy",
journal = "EUREKA: Social and Humanities",
number = "no. 3",
pages = "43-52",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2016.00107},
url = {http://eu-jr.eu/social/article/view/107/102},
}
4
@article{UEK:2168332659,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union",
journal = "Journal of International Economic Research",
number = "vol. 2, no. 1",
pages = "33-41",
year = "2016",
url = {https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_ff5de7bd4e0e4213bb03d782a7bd02eb.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168310289,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Kraje nadbałtyckie",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "279-303",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}
6
@inbook{UEK:2168304845,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Current Modernization Initiatives of Tax Administration in Poland",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel",
pages = "57-65",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1180-4",
}
7
@article{UEK:2168310049,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting",
journal = "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"",
number = "2016",
pages = "63-68",
year = "2016",
url = {http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf},
}
8
@article{UEK:2168332667,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting",
journal = "Journal of International Economic Research",
number = "vol. 2, no. 1",
pages = "81-86",
year = "2016",
url = {https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_f8a8ee6a3c1e410d8c9bcc3499048b9b.pdf},
}
9
@article{UEK:2168310043,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union",
journal = "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"",
number = "2016",
pages = "13-22",
year = "2016",
url = {http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf},
}
10
@article{UEK:2168301061,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Fiscal Consolidation in the Baltic States",
journal = "Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice",
number = "vol. 1, no 18",
pages = "116-122",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v1i18.46422},
url = {http://fkd.org.ua/article/view/46422/42688},
}
11
@article{UEK:2168298443,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "The Fiscal Challenges of Polish Integration with the Euro Area",
journal = "Copernican Journal of Finance & Accounting",
number = "vol. 4, 1",
pages = "83-96",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2015.006},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2015.006/6760},
}
12
@unpublished{UEK:2168303633,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "38-63",
year = "2015",
}
13
@inbook{UEK:2168298281,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "60-67",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2015",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=60},
isbn = "978-80-260-8676-5",
}
14
@inbook{UEK:2168298271,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "40-48",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2015",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=40},
isbn = "978-80-260-8676-5",
}
15
@inbook{UEK:2168299841,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Public Sector Accounting System Reform in Lithuania",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "295-304",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264 },
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
16
@unpublished{UEK:2168287133,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Kraje nadbałtyckie",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "100-120",
year = "2014",
}
17
@inbook{UEK:2168293507,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Sytuacja makroekonomiczna oraz stan finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012",
booktitle = "Finanse w polityce makroekonomicznej państwa",
pages = "59-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314806 },
isbn = "978-83-7252-688-5",
}
18
@misc{UEK:2168291355,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Analiza sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "63",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
19
@article{UEK:2168293649,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Taxation in the Baltic States - the Case of Estonia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "65",
pages = "105-114",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-105.pdf},
issn = "1640-6818",
}
20
@inbook{UEK:2168290803,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel",
pages = "143-150",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2014",
isbn = "978-80-554-0965-8",
}
21
@unpublished{UEK:2168302523,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Kraje nadbałtyckie",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "84-110",
year = "2014",
}
22
@unpublished{UEK:2168288511,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "23-53",
year = "2014",
}
23
@article{UEK:2168267146,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "908",
pages = "75-91",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/793/617},
}
24
@article{UEK:2168279271,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Krajowe wsparcie polskiego rolnictwa na przykładzie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "914",
pages = "83-95",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/754/578},
}
25
@article{UEK:2168296909,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Dług publiczny a stabilność fiskalna państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "14",
pages = "31-42",
year = "2013",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Kasperowicz-Stepien.pdf},
}
26
@article{UEK:2168270358,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Problem ukrytego długu publicznego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "33-41",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/797/620},
}
27
@article{UEK:2168279939,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Problem bankructwa państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "919",
pages = "65-77",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/715/527},
}
28
@article{UEK:2168284177,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Reforma polskiej administracji podatkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "62",
pages = "103-111",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/62-2013/FRFU-62-103.pdf},
issn = "1640-6818",
}
29
@inbook{UEK:2168277795,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego",
pages = "59-71",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2013",
isbn = "978-83-61310-21-1",
}
30
@inbook{UEK:2168278581,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Alokacja oraz redystrybucja środków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2",
pages = "60-67",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-01-3",
}
31
@unpublished{UEK:2168271686,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Wsparcie krajowe polskiego rolnictwa na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "37-53",
year = "2012",
}
32
@article{UEK:2168235048,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Rola budżetu zadaniowego w zwiększaniu efektywności wydatków publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "877",
pages = "17-23",
year = "2012",
}
33
@article{UEK:2168227658,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w latach 2005-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "10",
pages = "83-92",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Kasperowicz-Stepien.pdf},
}
34
@article{UEK:2168221934,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Ocena stopnia decentralizacji wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "862",
pages = "41-52",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191861},
}
35
@article{UEK:2168220766,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Problem wydatków sztywnych w polskim budżecie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "173",
pages = "81-90",
adress = "",
year = "2011",
}
36
@unpublished{UEK:2168261812,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce",
booktitle = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
pages = "52-71",
year = "2011",
}
37
@article{UEK:2168221524,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Działania Eurosystemu na rzecz zapewnienia stabilności finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "875",
pages = "107-113",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191081},
}
38
@article{UEK:2168222730,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Rozwój polskiej administracji skarbowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "167",
pages = "99-106",
adress = "",
year = "2011",
}
39
@article{UEK:2168284197,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Kryzys finansów publicznych na Litwie",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/4",
pages = "115-121",
adress = "",
year = "2011",
}
40
@article{UEK:2168277767,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na wzrost długu publicznego Litwy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej",
number = "2",
pages = "61-69",
adress = "",
year = "2011",
}
41
@article{UEK:2165694981,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Problem dyscypliny finansów publicznych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "112",
pages = "269-279",
adress = "",
year = "2010",
}
42
@inbook{UEK:2165373739,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Europejski Bank Centralny",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy",
pages = "59-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-2-7",
}
43
@article{UEK:53106,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "816",
pages = "139-152",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169612508},
}
44
@unpublished{UEK:2168326343,
author = "Józefa Gniewek and Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
45
@unpublished{UEK:2168326345,
author = "Józefa Gniewek and Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
46
@article{UEK:2168218630,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "171-191",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170902157},
}
47
@article{UEK:2165391732,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Decentralizacja wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "141",
pages = "73-78",
adress = "",
year = "2010",
}
48
@article{UEK:51019,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Decentralizacja wydatków publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "97-101",
year = "2009",
}
49
@article{UEK:2161801738,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Analiza wydatków publicznych według funkcji państwa w Polsce na tle wybranych krajów UE",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "36",
pages = "151-155",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
50
@inbook{UEK:2166033778,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Wydatki sektora finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego",
pages = "69-75",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-00-6",
}
51
@article{UEK:50648,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Zakres samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2004",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "778",
pages = "99-120",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160218621},
}
52
@inbook{UEK:2168306655,
author = "Alicja Kasperowicz and Tadeusz Grabiński",
title = "Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa",
booktitle = "Planowanie budżetowe a alokacja zasobów",
pages = "104-137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1757-7",
}
53
@article{UEK:50578,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "97-109",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158619876},
}
54
@inbook{UEK:2164873967,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Ocena charakteru polityki fiskalnej państwa na podstawie kształtowania się wydatków publicznych",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych",
pages = "203-210",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2230-2",
}
55
@inbook{UEK:2166096723,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Rola założeń makroekonomicznych w opracowaniu budżetu państwa",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "29-37",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
56
@article{UEK:50896,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku pracy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "754",
pages = "73-85",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/142542325},
}
57
@article{UEK:50817,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "167-184",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156505703},
}
58
@inbook{UEK:2165951696,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Wpływ kosztów pracy na bezrobocie",
booktitle = "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów",
pages = "670-682",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-2-X",
}
59
@inbook{UEK:2166380581,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Fundusze celowe w aspekcie dyscypliny finansów publicznych w Polsce",
booktitle = "Finanse",
pages = "181-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-177-3",
}
60
@unpublished{UEK:2168274154,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych",
booktitle = "Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "54-73",
year = "2005",
}
61
@inbook{UEK:2166361972,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Ryzyko w działalności polskiej administracji podatkowej",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne ",
pages = "561-570",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-226-X",
}
62
@inbook{UEK:2166339530,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Organizacja i wyniki kontroli skarbowej w Polsce w latach 1996-2003",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "157-164",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
63
@inbook{UEK:2168281517,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Aktualne wyzwania wobec polityki monetarnej i fiskalnej w Polsce",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki ",
pages = "539-545",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
64
@unpublished{UEK:2168263882,
author = "Alicja Kasperowicz",
title = "Przebieg prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki Litwy w latach 1990-1995, na tle procesów uprzemysłowienia dokonywanych w tym kraju w poprzednich okresach",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
65
@book{UEK:2168336427,
author = "Alicja Kasperowicz",
title = "The Reform of Lithuania's Fiscal System during the General Economic Transformation",
adress = "Krakow",
publisher = "Cracow Academy of Economics",
year = "1995",
url = {},
issn = "",
}
66
@article{UEK:2168323509,
author = "Ryszard Borowiecki and Alicja Kasperowicz",
title = "Valstybiniu imioniu privatizacijos kryptys lenkijoje",
journal = "Lietuvos ūkis",
number = "1-2",
pages = "34-35",
year = "1994",
}
67
@inbook{UEK:2168243136,
author = "Alicja Kasperowicz",
title = "Przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na Litwie",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994",
pages = "393-397",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-85719-09-1",
}
68
@article{UEK:2168323507,
author = "Ryszard Borowiecki and Alicja Kasperowicz",
title = "Imonès ekonominè analizè privatizacijos procese",
journal = "Lietuvos ūkis",
number = "4",
pages = "28",
year = "1994",
}
69
@inbook{UEK:2168335437,
author = "Alicja Kasperowicz",
title = "The Fiscal System of Lithuania",
booktitle = "Fiscal Reforms in Post-communist Countries",
pages = "201-213",
adress = "Krakow",
publisher = "Cracow Academy of Economics",
year = "1994",
isbn = "83-85104-57-7",
}
70
@inbook{UEK:2168254236,
author = "Alicja Kasperowicz",
title = "Ekonomiczne aspekty prywatyzacji na Litwie",
booktitle = "Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.)",
pages = "73-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
71
@unpublished{UEK:2168247912,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Ryszard Szostak and Anna Moździerz-Nowak and Krzysztof Stepaniuk and Stanisław Owsiak",
title = "Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID