Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Charakterystyczne zmiany strukturalne rolnictwa RFN w latach 1979-1987 = Characteristic Changes in F.R.G.'s Agriculture in Years 1979-1987
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992) , s. 5-23. - Summ., rez.
Nr:
2168246268
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 356
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168258124
redakcja czasopisma/serii
3

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 361
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168236174
redakcja czasopisma/serii
4

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 346
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Nr:
2168273292
redakcja czasopisma/serii
5

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 320, 326
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Nr:
2168244866
redakcja czasopisma/serii
6

Tytuł:
Ocena wpływu niektórych czynników infrastruktury społecznej na wyniki produkcyjne rolnictwa tarnowskiego w świetle spisu z 1984 roku = Estimation of Impact of Some Factors of Social Infrastructure on Production Results of Agriculture in Tarnów Province in the Light of Census of 1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 5-16. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168245388
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Analiza zmian struktury przestrzennej produkcji rolnej w województwie krakowskim (1975, 1980, 1985) = Analysis of Spatial Structure of Agricultural Production in the Kraków Province (1975, 1980, 1985)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 115-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168234906
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 296
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Nr:
2168234868
redakcja czasopisma/serii
9

Tytuł:
Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce = Spacial Analysis of Effectiveness and Intensive Increase of Agricultural Production in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232896
varia
10

Tytuł:
Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego = Estimation of Model Method for Prognozing Volume of Agricultural Production : on the Basis of Kraków Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 97-113. - Summ., rez.
Nr:
2168234902
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego = Analysis of Soil Productivity in the Agriculture of Cracow Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 83-102. - Rez., summ.
Nr:
2168244178
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Przestrzenna analiza i prognozowanie wysokości plonów 4 zbóż w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Spatial Analysis and Forecasting of Volume of Cereal Crops in the South-Eastern Macroregion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 5-24. - Rez., summ.
Nr:
2168244154
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Tendencje zmian strukturalnych grupy chłopo-robotników w województwie miejskim krakowskim w świetle spisów powszechnych = Tendences of Structural Changes of the Farmer-Industrial Labourer Group in Cracow Province in the Licht of Censuses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 121-144. - Rez., summ.
Nr:
2168244182
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 169-184
Nr:
2168237314
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce = The Assessment of the Effectiveness of Agricultural Production Growth in Spatial Structures in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 31 (1988) , s. 113-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249096
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
98 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów III roku studiów dziennych kierunku planowania i finansowania gospodarki narodowej,
Nr:
2168260064
skrypt
17

Tytuł:
Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski = Assessment of Soil Productivity Level in Czech and Polish Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168249350
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Uwagi o rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego w wybranych krajach socjalistycznych (w latach 1970-1980) = Some Aspects of Development of Secondary and Higher Education in Selected Communist Countries between 1970 and 1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 226 (1987) , s. 123-142. - Rez., summ.
Nr:
2168249544
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Analiza porównawcza wybranych mierników oceny poziomu rozwoju ochrony zdrowia w europejskich krajach RWPG w latach 1970-1980 = Comparative Analysis of Selected Measures of Assessment for Level of Health Protection in European Comicon Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987) , s. 213-228. - Rez., summ.
Nr:
2168249526
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL = Regional Analysis of Soil Productivity and Intensity of Agricultural Production in Hungary
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 226 (1987) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168249530
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 340
Nr:
2168265866
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 375
Nr:
2168265880
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Modelowanie regionalnej struktury czynników procesu produkcji rolnej (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
189 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/825
Nr:
2168265714
doktorat
24

Tytuł:
System dotowania rolnictwa węgierskiego = The system of subsidies for Hungarian agriculture
Źródło:
Nowe Rolnictwo. - R. 34, nr 4 (708) (1986) , s. 36-39
Nr:
2168260848
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce = Selected Aspects of Tourism, Environmental Degradation and Conservation in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985) , s. 161-182. - Rez., summ.
Nr:
2168249764
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier = Agricultural Productivity in the State-Owned Sector of Poland and Hungary
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985) , s. 7-30. - Rez., summ.
Nr:
2168249578
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Amin Jan
Tytuł:
Rozwój rolnictwa, wyżywienia i międzynarodowego obrotu produktami rolnymi Republiki Demokratycznej Afganistanu, Islamskiej Republiki Iranu i Islamskiej Republiki Pakistanu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
181 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/486
Nr:
2168309931
doktorat
28

Tytuł:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
177 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168251552
Zobacz powiązane rozdziały
29

Tytuł:
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
111 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168251554
30

Tytuł:
Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL = Effectiveness of the Agricultural Policy During the 40 Years of the PRL
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1985) , s. 49-62
Nr:
2168230754
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Elementy polityki i planowania rolnictwa
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 49-73
Nr:
2168251598
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Ferdynand Michoń , Andrzej Całus , Józef Kaleta , Longin Leśniewski , Józef Gajda , Stanisław Wacławowicz , Edmund Szubert , Lucyna Wojtasiewicz , Stanisława Surdykowska , Mieczysław Mikulski , Jerzy Mikułowski Pomorski , Bolesław Liwowski , Józef Lepiech , Jerzy Altkorn , Henryk Gawron , Stanisław Styś , Armand Kasprowicz , Roman Domaszewicz
Tytuł:
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52, s. 90-104
Opracowanie:
Nr:
2168359412
głos w dyskusji/wywiad
33

Tytuł:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
237 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168251550
Zobacz powiązane rozdziały
34

Tytuł:
Problemy równowagi gospodarczej w polityce ekonomicznej
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 103-121
Nr:
2168251578
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
35

Autor:
Urszula Kukuła
Tytuł:
Strukturalne bilansowanie i prognozowanie zatrudnienia w Polsce (w latach 1955-1980)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
224 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/458
Nr:
2168309789
doktorat
36

Tytuł:
Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski = A Comparative Analysis of the Productivity of Hungarian Polish Farming
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983) , s. 5-27. - Rez., summ.
Nr:
2168229688
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Analiza zmian w poziomie i strukturze produkcji rolniczej w Czechosłowacji, NRD i Polsce (1960-1984 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
240 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/854
Nr:
2168313243
doktorat
38

Tytuł:
Polityka rolna
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 27-75
Nr:
2168251278
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
281 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168251244
Zobacz powiązane rozdziały
40

Tytuł:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
138 s., [3] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168251246
skrypt
41

Tytuł:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
230 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168251240
42

Tytuł:
Modelowanie procesu rozwoju rolnictwa (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1980
Opis fizyczny:
266 k.: il.; 30 cm + Aneks: 119 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/165 (aneks)
Nr:
2168260348
doktorat
43

Tytuł:
Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980 = Analysis of Changes in Economic Standards of the Development of Agriculture of the Socialist Republic of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and the Polish People's Republic over the Period 1961-1975 and Prognosis for the Years 1977 and 1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168242360
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Polityka rolna
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 203-246
Nr:
2168251328
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Elementy polityki ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
306 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168251272
Zobacz powiązane rozdziały
46

Tytuł:
Analiza struktur gałęziowo-przestrzennych rolnictwa = Analysis of Agricultural Branchspatial Structures
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1977) , s. 27-35
Nr:
2168227006
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Problem produkcji i spożycia niektórych artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych na tle sytuacji w krajach zachodnich = The Problem of Production and Consumption of Some Food Articles in a Chosen Group of Socialist Countries Compared with the Situation in the West
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 329. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333145
varia
48

Tytuł:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracowanie:
Nr:
2168242590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Polityka rolna
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 203-246
Nr:
2168251326
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Elementy polityki ekonomicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
306 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168251270
Zobacz powiązane rozdziały
51

Tytuł:
Problemy kompleksowej analizy rozwoju rolnictwa w przekroju regionalnym = Some Problems of a Complex Analysis of the Development of Agriculture in the Regional Cross-section
Źródło:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 7-21. - Summ., rez.
Nr:
2168334909
rozdział w książce
52

Tytuł:
Regionalna analiza i prognozowanie rozwoju mechanizacji w indywidualnych gospodarstwach rolnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1974
Opis fizyczny:
302 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/82
Nr:
2168305471
doktorat
53

Tytuł:
Wartościowe ujęcie globalnej produkcji rolniczej województwa rzeszowskiego = The Value Approach to the Gross Output in Agriculture in the Rzeszów District
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 64 (1974) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2168249514
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Regionalna analiza poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
288 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/73
Nr:
2168269480
doktorat
55

Tytuł:
Z obrad VI Międzynarodowego Naukowo-Metodycznego Sympozjum w Wilnie z zakresu zastosowania metod matematycznych i techniki elektronowej w rolnictwie
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1972) , s. 132-137
Nr:
2168224740
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Alfred Monkiewicz
Tytuł:
Analiza czynników wzrostu produkcji rolniczej w regionie kieleckim
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1972
Opis fizyczny:
262 k.: il.; 30 cm + Aneks: 104 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/328 (aneks)
Nr:
2168307253
doktorat
57

Tytuł:
Regionalna struktura produkcji rolniczej : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Regional Structure of Agricultural Production : (as Exemplified by the Kraków Province)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 48 (1972) , s. 43-72. - Rez., summ.
Nr:
2168251008
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Problemy i metody bilansowania hodowli zwierząt gospodarskich i pasz w regionie (na przykładzie województwa krakowskiego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
256 k.: il.; 30 cm + Aneks: 85 k.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/317 (aneks)
Nr:
2168282441
doktorat
59

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 40
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971
Nr:
2168249582
redakcja czasopisma/serii
60

Tytuł:
Regionalne powiązania produkcyjne rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
242 k.: il.; 30 cm + Aneks: 59 k.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/314 (aneks)
Nr:
2168282475
doktorat
61

Tytuł:
Znamienne właściwości regionalnej struktury rolnictwa = Characteristics of Regional Structure of Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 40 (1971) , s. 33-62. - Summ., rez.
Nr:
2168249588
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1970) , s. 81-83
Nr:
2168223934
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Metody koordynacji regionalnych zadań produkcyjnych rolnictwa = Methods of Coordination of the Regional Agricultural Tasks
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 9 (1970) , s. 131-148. - Summ., rez.
Nr:
2168265916
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1970) , s. 81-84
Nr:
2168223844
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Stanisław Turlej
Tytuł:
Problemy teoretyczne i metodyka planowania rozwoju regionu przemysłowego (na przykładzie zachodniej części województwa krakowskiego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1968
Opis fizyczny:
215 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/208
Nr:
2168306163
doktorat
66

Tytuł:
Seminaria i prace magisterskie z planowania i polityki ekonomicznej
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 16, nr 2 (1968) , s. 53-61
Nr:
2168285867
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Metodyka planowania proporcji gałęziowo-przestrzennych produkcji rolnej = Methodology of Planning Proportions for Different Branches and Space of Agricultural Productivity
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968) , s. 59-78. - Summ., rez.
Nr:
2168276515
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Konferencja katedr planowania i polityki ekonomicznej
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 16, nr 2 (1968) , s. 118-120
Nr:
2168285863
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Jan Steczkowski: Zasady i metody rejonizacji produkcji rolnej
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1968) , s. 141-143
Tryb dostępu:
Nr:
2168337743
recenzja
70

Tytuł:
Wł. Kwiecień: Metodyka konstrukcji gospodarstw modelowych w rolnictwie
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1968) , s. 161-165
Tryb dostępu:
Nr:
2168337741
recenzja
71

Autor:
Janusz Buga
Tytuł:
Metodyka badań optymalnych układów przestrzenno-ekonomicznych dla przepływów zbóż
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1967
Opis fizyczny:
242 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/210
Nr:
2168305863
doktorat
72

Tytuł:
Polityka rolna
Źródło:
Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966, s. 88-111 - Bibliogr.
Nr:
2168364976
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 27 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168364970
Zobacz powiązane rozdziały
74

Tytuł:
Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1966
Opis fizyczny:
250 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/310
Nr:
2168307161
doktorat
75

Autor:
Roman Stachurka
Tytuł:
Próba badania wpływu inwestycji melioracyjnych na produkcję rolną w regionie kanału Wieprz-Krzna
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1966
Opis fizyczny:
228 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/311
Nr:
2168307263
doktorat
76

Tytuł:
Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3, s. 177-180
Tryb dostępu:
Nr:
2168337731
varia
77

Tytuł:
A. Fajferek. Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej. Kraków 1964. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, "Zeszyty Naukowe", seria specjalna: Rozprawy Habilitacyjne nr 6, s. 212
Źródło:
Przegląd Geograficzny. - T. 37, z. 2 (1965) , s. 411-413
Nr:
2168356488
recenzja
78

Tytuł:
O stosowaniu różnych miar koncentracji = About the Application of Different Measures of Concentration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 25 (1963) , s. 19-56. - Rez., summ.
Nr:
2168366164
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Związki międzydziałowe produkcji rolnej w województwie krakowskim = Relationships Between Different Lines of Agricultural Production in the Cracow Region
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1962
Opis fizyczny:
341 s., [6] k. tabl. złoż.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 2)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168339871
monografia
80

Tytuł:
Planowanie produkcji czterech podstawowych zbóż na przykładzie wojew. krakowskiego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5 (1959) , s. 39-67. - Rez., summ.
Nr:
2168277855
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Metodyka określania stanu i kierunku rozwoju produkcji podstawowych zbóż : (na przykładzie województwa krakowskiego)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1958
Opis fizyczny:
179 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/2
Nr:
2168304507
doktorat
1
Charakterystyczne zmiany strukturalne rolnictwa RFN w latach 1979-1987 = Characteristic Changes in F.R.G.'s Agriculture in Years 1979-1987 / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992), s. 5-23. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław Wacławowicz]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 356. - ISSN 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 361. - ISSN 0208-7944
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 346. - ISSN 0208-7944
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 320, 326. - ISSN 0208-7944
6
Ocena wpływu niektórych czynników infrastruktury społecznej na wyniki produkcyjne rolnictwa tarnowskiego w świetle spisu z 1984 roku = Estimation of Impact of Some Factors of Social Infrastructure on Production Results of Agriculture in Tarnów Province in the Light of Census of 1984 / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Analiza zmian struktury przestrzennej produkcji rolnej w województwie krakowskim (1975, 1980, 1985) = Analysis of Spatial Structure of Agricultural Production in the Kraków Province (1975, 1980, 1985) / Stanisław WACŁAWOWICZ, Grażyna HOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 115-133. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 296. - ISSN 0208-7944
9
Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce = Spacial Analysis of Effectiveness and Intensive Increase of Agricultural Production in Poland / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
10
Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego = Estimation of Model Method for Prognozing Volume of Agricultural Production : on the Basis of Kraków Province / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 97-113. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
11
Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego = Analysis of Soil Productivity in the Agriculture of Cracow Province / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988), s. 83-102. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
Przestrzenna analiza i prognozowanie wysokości plonów 4 zbóż w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Spatial Analysis and Forecasting of Volume of Cereal Crops in the South-Eastern Macroregion / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988), s. 5-24. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
13
Tendencje zmian strukturalnych grupy chłopo-robotników w województwie miejskim krakowskim w świetle spisów powszechnych = Tendences of Structural Changes of the Farmer-Industrial Labourer Group in Cracow Province in the Licht of Censuses / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988), s. 121-144. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 169-184. - ISSN 0208-7944
15
Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce = The Assessment of the Effectiveness of Agricultural Production Growth in Spatial Structures in Poland / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 113-126. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
16
Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej / Stanisław WACŁAWOWICZ, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów III roku studiów dziennych kierunku planowania i finansowania gospodarki narodowej
17
Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski = Assessment of Soil Productivity Level in Czech and Polish Agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
Uwagi o rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego w wybranych krajach socjalistycznych (w latach 1970-1980) = Some Aspects of Development of Secondary and Higher Education in Selected Communist Countries between 1970 and 1980 / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 123-142. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Analiza porównawcza wybranych mierników oceny poziomu rozwoju ochrony zdrowia w europejskich krajach RWPG w latach 1970-1980 = Comparative Analysis of Selected Measures of Assessment for Level of Health Protection in European Comicon Countries / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 213-228. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL = Regional Analysis of Soil Productivity and Intensity of Agricultural Production in Hungary / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 226 (1987), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
21
Dyskusja / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 340
22
Dyskusja / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 375
23
Modelowanie regionalnej struktury czynników procesu produkcji rolnej (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego) / Grażyna HOLIK ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1986. - 189 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
System dotowania rolnictwa węgierskiego = The system of subsidies for Hungarian agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Nowe Rolnictwo. - R. 34, nr 4 (708) (1986), s. 36-39. - ISSN 0029-5396
25
Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce = Selected Aspects of Tourism, Environmental Degradation and Conservation in Poland / Stanisław WACŁAWOWICZ, Mieczysław MIKULSKI, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985), s. 161-182. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
26
Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier = Agricultural Productivity in the State-Owned Sector of Poland and Hungary / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985), s. 7-30. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
27
Rozwój rolnictwa, wyżywienia i międzynarodowego obrotu produktami rolnymi Republiki Demokratycznej Afganistanu, Islamskiej Republiki Iranu i Islamskiej Republiki Pakistanu / Amin Jan ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1985. - 181 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 177 s. : il. ; 24 cm
29
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 111 s. : il. ; 24 cm
30
Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL = Effectiveness of the Agricultural Policy During the 40 Years of the PRL / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1985), s. 49-62. - ISSN 0079-578X
31
Elementy polityki i planowania rolnictwa / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zygmunt NOWAK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 49-73
32
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków) / Ferdynand MICHOŃ, Andrzej Całus, Józef Kaleta, Longin Leśniewski, Józef GAJDA, Stanisław WACŁAWOWICZ, Edmund Szubert, Lucyna Wojtasiewicz, Stanisława SURDYKOWSKA, Mieczysław MIKULSKI, Jerzy MIKOŁOWSKI POMORSKI, Bolesław Liwowski, Józef Lepiech, Jerzy ALTKORN, Henryk Gawron, Stanisław Styś, Armand Kasprowicz, Roman DOMASZEWICZ ; oprac. Irena PIETRZYK, Czesław BYWALEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 90-104
33
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
34
Problemy równowagi gospodarczej w polityce ekonomicznej / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 103-121
35
Strukturalne bilansowanie i prognozowanie zatrudnienia w Polsce (w latach 1955-1980) / Urszula Kukuła ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1983. - 224 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski = A Comparative Analysis of the Productivity of Hungarian Polish Farming / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983), s. 5-27. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
37
Analiza zmian w poziomie i strukturze produkcji rolniczej w Czechosłowacji, NRD i Polsce (1960-1984 r.) / Małgorzata BIEDA ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1981. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Polityka rolna / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 27-75
39
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 281 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
40
Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK, Juliusz Jasieński ; red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 138 s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
41
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 230 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
42
Modelowanie procesu rozwoju rolnictwa (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego) / Kazimierz ZIELIŃSKI ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1980. - 266 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 119 k. - Bibliogr.
43
Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980 = Analysis of Changes in Economic Standards of the Development of Agriculture of the Socialist Republic of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and the Polish People's Republic over the Period 1961-1975 and Prognosis for the Years 1977 and 1980 / Stanisław WACŁAWOWICZ, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
44
Polityka rolna / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 203-246
45
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 306 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
46
Analiza struktur gałęziowo-przestrzennych rolnictwa = Analysis of Agricultural Branchspatial Structures / Stanisław WACŁAWOWICZ // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1977), s. 27-35. - ISSN 0079-578X
47
Problem produkcji i spożycia niektórych artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych na tle sytuacji w krajach zachodnich = The Problem of Production and Consumption of Some Food Articles in a Chosen Group of Socialist Countries Compared with the Situation in the West / Stanisław WACŁAWOWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975 (1976), s. 329. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
48
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
49
Polityka rolna / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 203-246
50
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 306 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
51
Problemy kompleksowej analizy rozwoju rolnictwa w przekroju regionalnym = Some Problems of a Complex Analysis of the Development of Agriculture in the Regional Cross-section / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 7-21. - Summ., rez.
52
Regionalna analiza i prognozowanie rozwoju mechanizacji w indywidualnych gospodarstwach rolnych / Irena PIETRZYK ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1974. - 302 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Wartościowe ujęcie globalnej produkcji rolniczej województwa rzeszowskiego = The Value Approach to the Gross Output in Agriculture in the Rzeszów District / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 64 (1974), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
54
Regionalna analiza poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa / Andrzej PRUSEK ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1973. - 288 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Z obrad VI Międzynarodowego Naukowo-Metodycznego Sympozjum w Wilnie z zakresu zastosowania metod matematycznych i techniki elektronowej w rolnictwie / Stanisław WACŁAWOWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 4 (1972), s. 132-137. - ISSN 0079-578X
56
Analiza czynników wzrostu produkcji rolniczej w regionie kieleckim / Alfred Monkiewicz ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1972. - 262 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 104 k. - Bibliogr.
57
Regionalna struktura produkcji rolniczej : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Regional Structure of Agricultural Production : (as Exemplified by the Kraków Province) / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 48 (1972), s. 43-72. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
58
Problemy i metody bilansowania hodowli zwierząt gospodarskich i pasz w regionie (na przykładzie województwa krakowskiego) / Lucyna MĄCZKA ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1971. - 256 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 85 k
59
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - nr 40. - ISSN 0075-5125
60
Regionalne powiązania produkcyjne rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1971. - 242 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 59 k
61
Znamienne właściwości regionalnej struktury rolnictwa = Characteristics of Regional Structure of Agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 40 (1971), s. 33-62. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
62
Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła / Władysław KWIECIEŃ, Stanisław WACŁAWOWICZ // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1970), s. 81-83. - ISSN 0079-578X
63
Metody koordynacji regionalnych zadań produkcyjnych rolnictwa = Methods of Coordination of the Regional Agricultural Tasks / Stanisław WACŁAWOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 9 (1970), s. 131-148. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
64
Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych / Stanisław WACŁOWICZ, Władysław KWIECIEŃ // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1970), s. 81-84. - ISSN 0079-578X
65
Problemy teoretyczne i metodyka planowania rozwoju regionu przemysłowego (na przykładzie zachodniej części województwa krakowskiego) / Stanisław Turlej ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1968. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Seminaria i prace magisterskie z planowania i polityki ekonomicznej / Stanisław WACŁAWOWICZ // Życie Szkoły Wyższej. - R. 16, nr 2 (1968), s. 53-61. - ISSN 0591-2377
67
Metodyka planowania proporcji gałęziowo-przestrzennych produkcji rolnej = Methodology of Planning Proportions for Different Branches and Space of Agricultural Productivity / Stanisław WACŁAWOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968), s. 59-78. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
68
Konferencja katedr planowania i polityki ekonomicznej / Stanisław WACŁAWOWICZ // Życie Szkoły Wyższej. - R. 16, nr 2 (1968), s. 118-120. - ISSN 0591-2377
69
Jan Steczkowski: Zasady i metody rejonizacji produkcji rolnej / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1968), s. 141-143. - Rec. pracy: Steczkowski J.: Zasady i metody rejonizacji produkcji rolnej. PWRiL, Warszawa 1966, s. 170. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1968.pdf. - ISSN 0044-1600
70
Wł. Kwiecień: Metodyka konstrukcji gospodarstw modelowych w rolnictwie / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1968), s. 161-165. - Rec. pracy: Kwiecień Wł.: Metodyka konstrukcji gospodarstw modelowych w rolnictwie. Nakł. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Lublin 1967, s. 457. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1968.pdf. - ISSN 0044-1600
71
Metodyka badań optymalnych układów przestrzenno-ekonomicznych dla przepływów zbóż / Janusz Buga ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1967. - 242 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Polityka rolna / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966. - S. 88-111. - Bibliogr.
73
Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966. - 150 s. : il. ; 27 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
74
Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego) / Julian REJDUCH ; . - Kraków : , 1966. - 250 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Bibliogr.
75
Próba badania wpływu inwestycji melioracyjnych na produkcję rolną w regionie kanału Wieprz-Krzna / Roman Stachurka ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1966. - 228 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej / Stanisław WACŁAWOWICZ, Władysław KWIECIEŃ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1965), s. 177-180. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1965.PDF. - ISSN 0044-1600
77
A. Fajferek. Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej. Kraków 1964. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, "Zeszyty Naukowe", seria specjalna: Rozprawy Habilitacyjne nr 6, s. 212 / Stanisław WACŁAWOWICZ // Przegląd Geograficzny. - T. 37, z. 2 (1965), s. 411-413. - ISSN 0033-2143
78
O stosowaniu różnych miar koncentracji = About the Application of Different Measures of Concentration / Emil LUCHTER, Stanisław WACŁAWOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 25 (1963), s. 19-56. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
79
Związki międzydziałowe produkcji rolnej w województwie krakowskim = Relationships Between Different Lines of Agricultural Production in the Cracow Region / Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1962. - 341 s., [6] k. tabl. złoż. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 2)
80
Planowanie produkcji czterech podstawowych zbóż na przykładzie wojew. krakowskiego / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 5 (1959), s. 39-67. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
81
Metodyka określania stanu i kierunku rozwoju produkcji podstawowych zbóż : (na przykładzie województwa krakowskiego) / Stanisław WACŁAWOWICZ ; Promotor: Jerzy FIERICH. - Kraków, 1958. - 179 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Wacławowicz S., Szafrańska Z., (1992), Charakterystyczne zmiany strukturalne rolnictwa RFN w latach 1979-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 387, s. 5-23.
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław Wacławowicz] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 356. - . - 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 361. - . - 0208-7944
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 346. - . - 0208-7944
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 320, 326. - . - 0208-7944
6
Wacławowicz S., (1990), Ocena wpływu niektórych czynników infrastruktury społecznej na wyniki produkcyjne rolnictwa tarnowskiego w świetle spisu z 1984 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 5-16.
7
Wacławowicz S., Holik G., (1989), Analiza zmian struktury przestrzennej produkcji rolnej w województwie krakowskim (1975, 1980, 1985), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 115-133.
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 296. - . - 0208-7944
9
Wacławowicz S., Zieliński K., (1989), Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 44-45.
10
Wacławowicz S., Zieliński K., (1989), Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 97-113.
11
Wacławowicz S., Zieliński K., (1988), Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 83-102.
12
Wacławowicz S., (1988), Przestrzenna analiza i prognozowanie wysokości plonów 4 zbóż w Makroregionie Południowo-Wschodnim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 5-24.
13
Wacławowicz S., Szafrańska Z., (1988), Tendencje zmian strukturalnych grupy chłopo-robotników w województwie miejskim krakowskim w świetle spisów powszechnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 121-144.
14
Wacławowicz S., Zieliński K., (1988), Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 169-184.
15
Wacławowicz S., Zieliński K., (1988), Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 113-126.
16
Wacławowicz S., Prusek A., Zieliński K., (1988), Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
17
Wacławowicz S., Zieliński K., (1987), Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 5-22.
18
Wacławowicz S., Szafrańska Z., (1987), Uwagi o rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego w wybranych krajach socjalistycznych (w latach 1970-1980), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 123-142.
19
Wacławowicz S., Szafrańska Z., (1987), Analiza porównawcza wybranych mierników oceny poziomu rozwoju ochrony zdrowia w europejskich krajach RWPG w latach 1970-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 213-228.
20
Wacławowicz S., Zieliński K., (1987), Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 5-22.
21
Wacławowicz S., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 340.
22
Wacławowicz S., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 375.
23
Holik G., (1986), Modelowanie regionalnej struktury czynników procesu produkcji rolnej (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 189 k.
24
Wacławowicz S., Zieliński K., (1986), System dotowania rolnictwa węgierskiego, "Nowe Rolnictwo", R. 34, nr 4 (708), s. 36-39.
25
Wacławowicz S., Mikulski M., Nowak Z., (1985), Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 161-182.
26
Wacławowicz S., Zieliński K., (1985), Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 7-30.
27
Jan A., (1985), Rozwój rolnictwa, wyżywienia i międzynarodowego obrotu produktami rolnymi Republiki Demokratycznej Afganistanu, Islamskiej Republiki Iranu i Islamskiej Republiki Pakistanu, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 181 k.
28
Wacławowicz S. (red.), (1985), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 177 s.
29
Wacławowicz S. (red.), (1985), Elementy polityki ekonomicznej: materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
30
Wacławowicz S., Zieliński K., (1985), Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 49-62.
31
Wacławowicz S., Nowak Z., (1985), Elementy polityki i planowania rolnictwa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-73.
32
Michoń F., Całus A., Kaleta J., Leśniewski L., Gajda J., Wacławowicz S., Szubert E., Wojtasiewicz L., Surdykowska S., Mikulski M., Mikułowski Pomorski J., Liwowski B., Lepiech J., Altkorn J., Gawron H., Styś S., Kasprowicz A., Domaszewicz R., (1985), Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 90-104.
33
Wacławowicz S. (red.), (1984), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 237 s.
34
Wacławowicz S., (1984), Problemy równowagi gospodarczej w polityce ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 103-121.
35
Kukuła U., (1983), Strukturalne bilansowanie i prognozowanie zatrudnienia w Polsce (w latach 1955-1980), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 224 k.
36
Wacławowicz S., Zieliński K., (1983), Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 5-27.
37
Bieda M., (1981), Analiza zmian w poziomie i strukturze produkcji rolniczej w Czechosłowacji, NRD i Polsce (1960-1984 r.), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 240 k.
38
Wacławowicz S., (1980), Polityka rolna. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 27-75.
39
Wacławowicz S. (red.), (1980), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 281 s.
40
Harańczyk A., Jasieński J., (1980), Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Wacławowicz S. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s., [3] k. tabl. złoż.
41
Wacławowicz S. (red.), (1980), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 230 s., [1] k. tabl. złoż.
42
Zieliński K., (1980), Modelowanie procesu rozwoju rolnictwa (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 266 k.
43
Wacławowicz S., Prusek A., Zieliński K., (1979), Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 5-22.
44
Wacławowicz S., (1977), Polityka rolna. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 203-246.
45
Wacławowicz S. (red.), (1977), Elementy polityki ekonomicznej, Wyd. 2.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 306 s.
46
Wacławowicz S., (1977), Analiza struktur gałęziowo-przestrzennych rolnictwa, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 27-35.
47
Wacławowicz S., (1976), Problem produkcji i spożycia niektórych artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych na tle sytuacji w krajach zachodnich, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 329.
48
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
49
Wacławowicz S., (1975), Polityka rolna. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 203-246.
50
Wacławowicz S. (red.), (1975), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 306 s.
51
Wacławowicz S., (1975), Problemy kompleksowej analizy rozwoju rolnictwa w przekroju regionalnym. [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-21.
52
Pietrzyk I., (1974), Regionalna analiza i prognozowanie rozwoju mechanizacji w indywidualnych gospodarstwach rolnych, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 302 k.
53
Wacławowicz S., (1974), Wartościowe ujęcie globalnej produkcji rolniczej województwa rzeszowskiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 64, s. 5-22.
54
Prusek A., (1973), Regionalna analiza poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 288 k.
55
Wacławowicz S., (1972), Z obrad VI Międzynarodowego Naukowo-Metodycznego Sympozjum w Wilnie z zakresu zastosowania metod matematycznych i techniki elektronowej w rolnictwie, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 132-137.
56
Monkiewicz A., (1972), Analiza czynników wzrostu produkcji rolniczej w regionie kieleckim, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 262 k.
57
Wacławowicz S., (1972), Regionalna struktura produkcji rolniczej (na przykładzie województwa krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 48, s. 43-72.
58
Mączka L., (1971), Problemy i metody bilansowania hodowli zwierząt gospodarskich i pasz w regionie (na przykładzie województwa krakowskiego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 256 k.
59
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - nr 40. - . - 0075-5125
60
Teneta-Płotkowiak J., (1971), Regionalne powiązania produkcyjne rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 242 k.
61
Wacławowicz S., (1971), Znamienne właściwości regionalnej struktury rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 40, s. 33-62.
62
Kwiecień W., Wacławowicz S., (1970), Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 81-83.
63
Wacławowicz S., (1970), Metody koordynacji regionalnych zadań produkcyjnych rolnictwa, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 9, s. 131-148.
64
Wacławowicz S., Kwiecień W., (1970), Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 81-84.
65
Turlej S., (1968), Problemy teoretyczne i metodyka planowania rozwoju regionu przemysłowego (na przykładzie zachodniej części województwa krakowskiego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 215 k.
66
Wacławowicz S., (1968), Seminaria i prace magisterskie z planowania i polityki ekonomicznej, "Życie Szkoły Wyższej", R. 16, nr 2, s. 53-61.
67
Wacławowicz S., (1968), Metodyka planowania proporcji gałęziowo-przestrzennych produkcji rolnej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 59-78.
68
Wacławowicz S., (1968), Konferencja katedr planowania i polityki ekonomicznej, "Życie Szkoły Wyższej", R. 16, nr 2, s. 118-120.
69
Wacławowicz S., (1968), Jan Steczkowski: Zasady i metody rejonizacji produkcji rolnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 141-143; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1968.pdf
70
Wacławowicz S., (1968), Wł. Kwiecień: Metodyka konstrukcji gospodarstw modelowych w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 161-165; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1968.pdf
71
Buga J., (1967), Metodyka badań optymalnych układów przestrzenno-ekonomicznych dla przepływów zbóż, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 242 k.
72
Wacławowicz S., (1966), Polityka rolna. [W:] WACŁAWOWICZ S. (red.), Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 88-111.
73
Wacławowicz S. (red.), (1966), Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 150 s.
74
Rejduch J., (1966), Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 250 k.
75
Stachurka R., (1966), Próba badania wpływu inwestycji melioracyjnych na produkcję rolną w regionie kanału Wieprz-Krzna, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 228 k.
76
Wacławowicz S., Kwiecień W., (1965), Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 177-180; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1965.PDF
77
Wacławowicz S., (1965), A. Fajferek. Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej. Kraków 1964. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, "Zeszyty Naukowe", seria specjalna: Rozprawy Habilitacyjne nr 6, s. 212, "Przegląd Geograficzny", T. 37, z. 2, s. 411-413.
78
Luchter E., Wacławowicz S., (1963), O stosowaniu różnych miar koncentracji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 25, s. 19-56.
79
Wacławowicz S., (1962), Związki międzydziałowe produkcji rolnej w województwie krakowskim, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 341 s., [6] k. tabl. złoż.
80
Wacławowicz S., (1959), Planowanie produkcji czterech podstawowych zbóż na przykładzie wojew. krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 39-67.
81
Wacławowicz S., (1958), Metodyka określania stanu i kierunku rozwoju produkcji podstawowych zbóż: (na przykładzie województwa krakowskiego), Prom. Fierich J., Kraków : , 179 k.
1
@article{UEK:2168246268,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zofia Szafrańska",
title = "Charakterystyczne zmiany strukturalne rolnictwa RFN w latach 1979-1987",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "387",
pages = "5-23",
year = "1992",
}
2
@misc{UEK:2168258124,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
3
@misc{UEK:2168236174,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
4
@misc{UEK:2168273292,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
5
@misc{UEK:2168244866,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
6
@article{UEK:2168245388,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Ocena wpływu niektórych czynników infrastruktury społecznej na wyniki produkcyjne rolnictwa tarnowskiego w świetle spisu z 1984 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "5-16",
year = "1990",
url = {},
}
7
@article{UEK:2168234906,
author = "Stanisław Wacławowicz and Grażyna Holik",
title = "Analiza zmian struktury przestrzennej produkcji rolnej w województwie krakowskim (1975, 1980, 1985)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "115-133",
year = "1989",
}
8
@misc{UEK:2168234868,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
9
@misc{UEK:2168232896,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987",
pages = "44-45",
year = "1989",
}
10
@article{UEK:2168234902,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "97-113",
year = "1989",
}
11
@article{UEK:2168244178,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "83-102",
year = "1988",
}
12
@article{UEK:2168244154,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Przestrzenna analiza i prognozowanie wysokości plonów 4 zbóż w Makroregionie Południowo-Wschodnim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "5-24",
year = "1988",
}
13
@article{UEK:2168244182,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zofia Szafrańska",
title = "Tendencje zmian strukturalnych grupy chłopo-robotników w województwie miejskim krakowskim w świetle spisów powszechnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "121-144",
year = "1988",
}
14
@article{UEK:2168237314,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "169-184",
year = "1988",
}
15
@article{UEK:2168249096,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "113-126",
year = "1988",
}
16
@book{UEK:2168260064,
author = "Stanisław Wacławowicz and Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
17
@article{UEK:2168249350,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "5-22",
year = "1987",
}
18
@article{UEK:2168249544,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zofia Szafrańska",
title = "Uwagi o rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego w wybranych krajach socjalistycznych (w latach 1970-1980)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "123-142",
year = "1987",
}
19
@article{UEK:2168249526,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zofia Szafrańska",
title = "Analiza porównawcza wybranych mierników oceny poziomu rozwoju ochrony zdrowia w europejskich krajach RWPG w latach 1970-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "213-228",
year = "1987",
}
20
@article{UEK:2168249530,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "5-22",
year = "1987",
}
21
@misc{UEK:2168265866,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "340",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
22
@misc{UEK:2168265880,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "375",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
23
@unpublished{UEK:2168265714,
author = "Grażyna Holik",
title = "Modelowanie regionalnej struktury czynników procesu produkcji rolnej (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego)",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
24
@article{UEK:2168260848,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "System dotowania rolnictwa węgierskiego",
journal = "Nowe Rolnictwo",
number = "R. 34, 4 (708)",
pages = "36-39",
year = "1986",
}
25
@article{UEK:2168249764,
author = "Stanisław Wacławowicz and Mieczysław Mikulski and Zygmunt Nowak",
title = "Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "161-182",
year = "1985",
}
26
@article{UEK:2168249578,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "7-30",
year = "1985",
}
27
@unpublished{UEK:2168309931,
author = "Amin Jan",
title = "Rozwój rolnictwa, wyżywienia i międzynarodowego obrotu produktami rolnymi Republiki Demokratycznej Afganistanu, Islamskiej Republiki Iranu i Islamskiej Republiki Pakistanu",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
28
@book{UEK:2168251552,
title = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
29
@book{UEK:2168251554,
title = "Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
30
@article{UEK:2168230754,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "49-62",
year = "1985",
}
31
@inbook{UEK:2168251598,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zygmunt Nowak",
title = "Elementy polityki i planowania rolnictwa",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "49-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
32
@misc{UEK:2168359412,
author = "Ferdynand Michoń and Andrzej Całus and Józef Kaleta and Longin Leśniewski and Józef Gajda and Stanisław Wacławowicz and Edmund Szubert and Lucyna Wojtasiewicz and Stanisława Surdykowska and Mieczysław Mikulski and Jerzy Mikułowski Pomorski and Bolesław Liwowski and Józef Lepiech and Jerzy Altkorn and Henryk Gawron and Stanisław Styś and Armand Kasprowicz and Roman Domaszewicz",
title = "Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)",
booktitle = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "90-104",
year = "1985",
}
33
@book{UEK:2168251550,
title = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
34
@inbook{UEK:2168251578,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Problemy równowagi gospodarczej w polityce ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "103-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
35
@unpublished{UEK:2168309789,
author = "Urszula Kukuła",
title = "Strukturalne bilansowanie i prognozowanie zatrudnienia w Polsce (w latach 1955-1980)",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
36
@article{UEK:2168229688,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "5-27",
year = "1983",
}
37
@unpublished{UEK:2168313243,
author = "Małgorzata Bieda",
title = "Analiza zmian w poziomie i strukturze produkcji rolniczej w Czechosłowacji, NRD i Polsce (1960-1984 r.)",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
38
@inbook{UEK:2168251278,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Polityka rolna",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "27-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
39
@book{UEK:2168251244,
title = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
40
@book{UEK:2168251246,
author = "Anna Harańczyk and Juliusz Jasieński",
title = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
41
@book{UEK:2168251240,
title = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
42
@unpublished{UEK:2168260348,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Modelowanie procesu rozwoju rolnictwa (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego)",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
43
@article{UEK:2168242360,
author = "Stanisław Wacławowicz and Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "5-22",
year = "1979",
}
44
@inbook{UEK:2168251328,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Polityka rolna",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "203-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
45
@book{UEK:2168251272,
title = "Elementy polityki ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
edition = "Wyd. 2.",
}
46
@article{UEK:2168227006,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Analiza struktur gałęziowo-przestrzennych rolnictwa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "27-35",
year = "1977",
}
47
@misc{UEK:2168333145,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Problem produkcji i spożycia niektórych artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych na tle sytuacji w krajach zachodnich",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/2, lipiec-grudzień 1975",
pages = "329",
year = "1976",
}
48
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
49
@inbook{UEK:2168251326,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Polityka rolna",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "203-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
50
@book{UEK:2168251270,
title = "Elementy polityki ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
51
@inbook{UEK:2168334909,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Problemy kompleksowej analizy rozwoju rolnictwa w przekroju regionalnym",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "7-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
52
@unpublished{UEK:2168305471,
author = "Irena Pietrzyk",
title = "Regionalna analiza i prognozowanie rozwoju mechanizacji w indywidualnych gospodarstwach rolnych",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
53
@article{UEK:2168249514,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Wartościowe ujęcie globalnej produkcji rolniczej województwa rzeszowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "64",
pages = "5-22",
year = "1974",
}
54
@unpublished{UEK:2168269480,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Regionalna analiza poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
55
@article{UEK:2168224740,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Z obrad VI Międzynarodowego Naukowo-Metodycznego Sympozjum w Wilnie z zakresu zastosowania metod matematycznych i techniki elektronowej w rolnictwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "132-137",
year = "1972",
}
56
@unpublished{UEK:2168307253,
author = "Alfred Monkiewicz",
title = "Analiza czynników wzrostu produkcji rolniczej w regionie kieleckim",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
57
@article{UEK:2168251008,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Regionalna struktura produkcji rolniczej : (na przykładzie województwa krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "48",
pages = "43-72",
year = "1972",
}
58
@unpublished{UEK:2168282441,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Problemy i metody bilansowania hodowli zwierząt gospodarskich i pasz w regionie (na przykładzie województwa krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
59
@misc{UEK:2168249582,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1971",
}
60
@unpublished{UEK:2168282475,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Regionalne powiązania produkcyjne rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
61
@article{UEK:2168249588,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Znamienne właściwości regionalnej struktury rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "40",
pages = "33-62",
year = "1971",
}
62
@article{UEK:2168223934,
author = "Władysław Kwiecień and Stanisław Wacławowicz",
title = "Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "81-83",
year = "1970",
}
63
@article{UEK:2168265916,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Metody koordynacji regionalnych zadań produkcyjnych rolnictwa",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 9",
pages = "131-148",
year = "1970",
}
64
@article{UEK:2168223844,
author = "Stanisław Wacławowicz and Władysław Kwiecień",
title = "Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "81-84",
year = "1970",
}
65
@unpublished{UEK:2168306163,
author = "Stanisław Turlej",
title = "Problemy teoretyczne i metodyka planowania rozwoju regionu przemysłowego (na przykładzie zachodniej części województwa krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
66
@article{UEK:2168285867,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Seminaria i prace magisterskie z planowania i polityki ekonomicznej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 16, 2",
pages = "53-61",
year = "1968",
}
67
@article{UEK:2168276515,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Metodyka planowania proporcji gałęziowo-przestrzennych produkcji rolnej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 6",
pages = "59-78",
year = "1968",
}
68
@article{UEK:2168285863,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Konferencja katedr planowania i polityki ekonomicznej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 16, 2",
pages = "118-120",
year = "1968",
}
69
@article{UEK:2168337743,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Jan Steczkowski: Zasady i metody rejonizacji produkcji rolnej",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "141-143",
year = "1968",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1968.pdf},
}
70
@article{UEK:2168337741,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Wł. Kwiecień: Metodyka konstrukcji gospodarstw modelowych w rolnictwie",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3",
pages = "161-165",
year = "1968",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1968.pdf},
}
71
@unpublished{UEK:2168305863,
author = "Janusz Buga",
title = "Metodyka badań optymalnych układów przestrzenno-ekonomicznych dla przepływów zbóż",
adress = "Kraków",
year = "1967",
}
72
@inbook{UEK:2168364976,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Polityka rolna",
booktitle = "Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej",
pages = "88-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
73
@book{UEK:2168364970,
title = "Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
74
@unpublished{UEK:2168307161,
author = "Julian Rejduch",
title = "Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1966",
}
75
@unpublished{UEK:2168307263,
author = "Roman Stachurka",
title = "Próba badania wpływu inwestycji melioracyjnych na produkcję rolną w regionie kanału Wieprz-Krzna",
adress = "Kraków",
year = "1966",
}
76
@misc{UEK:2168337731,
author = "Stanisław Wacławowicz and Władysław Kwiecień",
title = "Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej",
booktitle = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3",
pages = "177-180",
year = "1965",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1965.PDF},
}
77
@article{UEK:2168356488,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "A. Fajferek. Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej. Kraków 1964. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe, seria specjalna: Rozprawy Habilitacyjne nr 6, s. 212",
journal = "Przegląd Geograficzny",
number = "T. 37, z. 2",
pages = "411-413",
year = "1965",
}
78
@article{UEK:2168366164,
author = "Emil Luchter and Stanisław Wacławowicz",
title = "O stosowaniu różnych miar koncentracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "25",
pages = "19-56",
year = "1963",
}
79
@book{UEK:2168339871,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Związki międzydziałowe produkcji rolnej w województwie krakowskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1962",
issn = "",
}
80
@article{UEK:2168277855,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Planowanie produkcji czterech podstawowych zbóż na przykładzie wojew. krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5",
pages = "39-67",
year = "1959",
}
81
@unpublished{UEK:2168304507,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Metodyka określania stanu i kierunku rozwoju produkcji podstawowych zbóż : (na przykładzie województwa krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID