Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Ćwiczenia ze statystyki opisowej
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Bochnia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010
Opis fizyczny:
62 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-921779-1-3
Nr:
52021
monografia
2

Autor:
Tytuł:
Weryfikacja hipotez statystycznych
Źródło:
Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 174-213
ISBN:
978-83-7252-474-4
Nr:
2164861260
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Ćwiczenia ze statystyki opisowej
Adres wydawniczy:
Bochnia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007
Opis fizyczny:
62 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-921779-0-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168336421
skrypt
4

Autor:
Tytuł:
Weryfikacja hipotez statystycznych
Źródło:
Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 174-213
ISBN:
83-7252-202-2
Nr:
2168218548
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego = Report on the Scientific Conference Held on the 90th Jubilee of Polish Statistical Society
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 1, s. 108-110
Nr:
2168353340
varia
6

Autor:
Tytuł:
Elementy rachunku prawdopodobieństwa
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 101-147
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168262010
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
7

Autor:
Alina Karska , Jan Kos
Tytuł:
To samo, ale inaczej
Źródło:
Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 13
Nr:
2168272434
głos w dyskusji/wywiad
8

Autor:
Tytuł:
Elementy rachunku prawdopodobieństwa
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 101-147
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168261828
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Elementy rachunku prawdopodobieństwa
Źródło:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 97-140
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168261988
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
Opis fizyczny:
141, [2] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11020-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168336423
książka
11

Autor:
Tytuł:
Statystyczna analiza wynalazczości pracowniczej w przedsiębiorstwach makroregionu południowo-wschodniego = Statistical Analysis of Workers inventiveness in the Enterprises of the Southwest Macroregion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991) , s. 115-133. - Summ., rez.
Nr:
2168251958
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Czasowe i przestrzenne aspekty procesów dyfuzji innowacji = The Time and Space Aspects of the Process of Innovation Diffusion
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 33 (1990) , s. 157-167. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226771
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Symulacyjne badania długości przebiegu w procesie kontroli wartości oczekiwanej normalnej zmiennej losowej za pomocą procedur sum skumulowanych = Simulation of Run-Length in the Process of Expected Value Control of Normal Random Variable Using CU-SUM Procedures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 315 (1990) , s. 25-44. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235228
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Badanie stabilności wartości oczekiwanej zmiennej diagnostycznej o rozkładzie normalnym za pomocą procedur sum skumulowanych = Examination of the Stability of Mean Value of a Normally Distributed Diagnostic Variable by Means of the Procedure of Cumulated Sums
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1 (1989) , s. 19-30. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168350936
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Sekwencyjne procedury decyzyjne w kontroli jakości = Sequential Decision Procedures in Quality Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 262 (1988) , s. 97-115. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235016
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Konferencja:
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Koninki k. Mszany Dolnej, Polska, od 1987-04-08 do 1987-04-10
Tytuł:
Karta sum skumulowanych w świetle optymalnych procedur decyzyjnych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 387. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350810
varia
17

Tytuł:
Karty sum skumulowanych dla zmiennych o rozkładzie normalnym = Charts of Cumulated Sums for Variables of Normal Distribution
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 149-150. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318533
varia
18

Autor:
Tytuł:
Estymacja parametrów populacji generalnej
Źródło:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 186-227 - Bibliogr.
Nr:
2168260084
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Weryfikacja samokontroli w systemach czynnej kontroli jakości wykonania = Verification of Self-control in the Systems of Active Control of the Quality of Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981) , s. 89-113. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168232256
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Wybór wektora zmiennych diagnostycznych w oparciu o postępowanie sekwencyjne = The Choice of a Vector of Diagnostic Variables on the Basis of Sequential Procedure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 127 (1980) , s. 173-183. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232908
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Metody statystyczne w kontroli procesów wstępnego przygotowania walcówki
Źródło:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 105-114 - Bibliogr.
Nr:
2168261256
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
System bieżącej kontroli jakości walcówki
Źródło:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 99-104. - Załącznik
Nr:
2168261254
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Sprawozdanie z XIV Konferencji Naukowej Statystyków i Ekonometryków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej = Report form the XIV Conference of Statisticians and Econometricians of South Poland Economic Universities
Źródło:
Przegląd Statystyczny1978. - t. 25, z. 3, s. 459-470
Nr:
2168278937
varia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
IX, [195] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168314865
naukowo-badawcze
1
Ćwiczenia ze statystyki opisowej / Alina KARSKA. - Wyd. 2. - Bochnia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010. - 62 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-921779-1-3
2
Weryfikacja hipotez statystycznych / Alina KARSKA // W: Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 174-213. - ISBN 978-83-7252-474-4
3
Ćwiczenia ze statystyki opisowej / Alina KARSKA. - Bochnia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. - 62 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-921779-0-6
4
Weryfikacja hipotez statystycznych / Alina KARSKA // W: Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 174-213. - ISBN 83-7252-202-2
5
Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego = Report on the Scientific Conference Held on the 90th Jubilee of Polish Statistical Society / Alina KARSKA, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003), s. 108-110. - ISSN 0033-2372
6
Elementy rachunku prawdopodobieństwa / Alina KARSKA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 101-147. - ISBN 83-7252-113-1
7
To samo, ale inaczej / Alina KARSKA ; zanot. Jan Kos // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 13. - ISSN 1509-5975
8
Elementy rachunku prawdopodobieństwa / Alina KARSKA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 101-147. - ISBN 83-87239-18-6
9
Elementy rachunku prawdopodobieństwa / Alina KARSKA // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 97-140. - ISBN 83-86439-02-5
10
Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji / Alina KARSKA, Stanisław Maciej KOT, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 141, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11020-1
11
Statystyczna analiza wynalazczości pracowniczej w przedsiębiorstwach makroregionu południowo-wschodniego = Statistical Analysis of Workers inventiveness in the Enterprises of the Southwest Macroregion / Alina KARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991), s. 115-133. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Czasowe i przestrzenne aspekty procesów dyfuzji innowacji = The Time and Space Aspects of the Process of Innovation Diffusion / Alina KARSKA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 157-167. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
13
Symulacyjne badania długości przebiegu w procesie kontroli wartości oczekiwanej normalnej zmiennej losowej za pomocą procedur sum skumulowanych = Simulation of Run-Length in the Process of Expected Value Control of Normal Random Variable Using CU-SUM Procedures / Andrzej IWASIEWICZ, Alina KARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 315 (1990), s. 25-44. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Badanie stabilności wartości oczekiwanej zmiennej diagnostycznej o rozkładzie normalnym za pomocą procedur sum skumulowanych = Examination of the Stability of Mean Value of a Normally Distributed Diagnostic Variable by Means of the Procedure of Cumulated Sums / Andrzej IWASIEWICZ, Alina KARSKA // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1 (1989), s. 19-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
15
Sekwencyjne procedury decyzyjne w kontroli jakości = Sequential Decision Procedures in Quality Control / Alina KARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 262 (1988), s. 97-115. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Karta sum skumulowanych w świetle optymalnych procedur decyzyjnych / Alina KARSKA // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 387. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
17
Karty sum skumulowanych dla zmiennych o rozkładzie normalnym = Charts of Cumulated Sums for Variables of Normal Distribution / Andrzej IWASIEWICZ, Alina KARSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 149-150. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
18
Estymacja parametrów populacji generalnej / Alina KARSKA // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 186-227. - Bibliogr.
19
Weryfikacja samokontroli w systemach czynnej kontroli jakości wykonania = Verification of Self-control in the Systems of Active Control of the Quality of Production / Andrzej IWASIEWICZ, Alina KARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981), s. 89-113. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Wybór wektora zmiennych diagnostycznych w oparciu o postępowanie sekwencyjne = The Choice of a Vector of Diagnostic Variables on the Basis of Sequential Procedure / Alina KARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 127 (1980), s. 173-183. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Metody statystyczne w kontroli procesów wstępnego przygotowania walcówki / Alina KARSKA // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 105-114. - Bibliogr.
22
System bieżącej kontroli jakości walcówki / Alina KARSKA, Zbigniew PASZEK, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 99-104. - Załącznik
23
Sprawozdanie z XIV Konferencji Naukowej Statystyków i Ekonometryków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej = Report form the XIV Conference of Statisticians and Econometricians of South Poland Economic Universities / Alina KARSKA // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 3 (1978), s. 459-470. - ISSN 0033-2372
24
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław Maciej KOT, Anna FRANCIK, Alina KARSKA, Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków : , 1989. - IX, [195] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Karska A., (2010), Ćwiczenia ze statystyki opisowej, Wyd. 2Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 62 s.
2
Karska A., (2010), Weryfikacja hipotez statystycznych. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna w zadaniach, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 174-213.
3
Karska A., (2007), Ćwiczenia ze statystyki opisowej, Bochnia : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 62 s.
4
Karska A., (2004), Weryfikacja hipotez statystycznych. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna w zadaniach, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 174-213.
5
Karska A., Szymanowicz K., (2003), Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 1, s. 108-110.
6
Karska A., (2002), Elementy rachunku prawdopodobieństwa. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 101-147.
7
Karska A., Kos J., (2000), To samo, ale inaczej, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 13.
8
Karska A., (1997), Elementy rachunku prawdopodobieństwa. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 101-147.
9
Karska A., (1994), Elementy rachunku prawdopodobieństwa. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 97-140.
10
Karska A., Kot S., Zając K., (1993), Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 141, [2] s.
11
Karska A., (1991), Statystyczna analiza wynalazczości pracowniczej w przedsiębiorstwach makroregionu południowo-wschodniego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 115-133.
12
Karska A., (1990), Czasowe i przestrzenne aspekty procesów dyfuzji innowacji, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 157-167.
13
Iwasiewicz A., Karska A., (1990), Symulacyjne badania długości przebiegu w procesie kontroli wartości oczekiwanej normalnej zmiennej losowej za pomocą procedur sum skumulowanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 315, s. 25-44.
14
Iwasiewicz A., Karska A., (1989), Badanie stabilności wartości oczekiwanej zmiennej diagnostycznej o rozkładzie normalnym za pomocą procedur sum skumulowanych, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 1, s. 19-30.
15
Karska A., (1988), Sekwencyjne procedury decyzyjne w kontroli jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 262, s. 97-115.
16
Karska A., (1987), Karta sum skumulowanych w świetle optymalnych procedur decyzyjnych, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 387.
17
Iwasiewicz A., Karska A., (1987), Karty sum skumulowanych dla zmiennych o rozkładzie normalnym, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 149-150.
18
Karska A., (1985), Estymacja parametrów populacji generalnej. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 186-227.
19
Iwasiewicz A., Karska A., (1981), Weryfikacja samokontroli w systemach czynnej kontroli jakości wykonania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 89-113.
20
Karska A., (1980), Wybór wektora zmiennych diagnostycznych w oparciu o postępowanie sekwencyjne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 127, s. 173-183.
21
Karska A., (1979), Metody statystyczne w kontroli procesów wstępnego przygotowania walcówki. [W:] Iwasiewicz A., Kadulski M., Paszek Z. (red.), Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979, Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, s. 105-114.
22
Karska A., Paszek Z., Sokołowski A., (1979), System bieżącej kontroli jakości walcówki. [W:] Iwasiewicz A., Kadulski M., Paszek Z. (red.), Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979, Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, s. 99-104.
23
Karska A., (1978), Sprawozdanie z XIV Konferencji Naukowej Statystyków i Ekonometryków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 3, s. 459-470.
24
Grabiński T., Kot S., Francik A., Karska A., Wołoszyn J., Urban W., (1989), Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą, Kraków : , IX, [195] k.
1
@book{UEK:52021,
author = "Alina Karska",
title = "Ćwiczenia ze statystyki opisowej",
adress = "Bochnia",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-921779-1-3",
}
2
@inbook{UEK:2164861260,
author = "Alina Karska",
title = "Weryfikacja hipotez statystycznych",
booktitle = "Statystyka ogólna w zadaniach",
pages = "174-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-474-4",
}
3
@book{UEK:2168336421,
author = "Alina Karska",
title = "Ćwiczenia ze statystyki opisowej",
adress = "Bochnia",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2007",
url = {},
isbn = "978-83-921779-0-6",
}
4
@inbook{UEK:2168218548,
author = "Alina Karska",
title = "Weryfikacja hipotez statystycznych",
booktitle = "Statystyka ogólna w zadaniach",
pages = "174-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-202-2",
}
5
@misc{UEK:2168353340,
author = "Alina Karska and Kinga Szymanowicz",
title = "Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 1",
pages = "108-110",
year = "2003",
}
6
@inbook{UEK:2168262010,
author = "Alina Karska",
title = "Elementy rachunku prawdopodobieństwa",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "101-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
7
@misc{UEK:2168272434,
author = "Alina Karska and Jan Kos",
title = "To samo, ale inaczej",
booktitle = "Eksperyment",
number = "5",
pages = "13",
year = "2000",
}
8
@inbook{UEK:2168261828,
author = "Alina Karska",
title = "Elementy rachunku prawdopodobieństwa",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "101-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
9
@inbook{UEK:2168261988,
author = "Alina Karska",
title = "Elementy rachunku prawdopodobieństwa",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "97-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
10
@book{UEK:2168336423,
author = "Alina Karska and Stanisław Maciej Kot and Kazimierz Zając",
title = "Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1993",
url = {},
isbn = "83-01-11020-1",
}
11
@article{UEK:2168251958,
author = "Alina Karska",
title = "Statystyczna analiza wynalazczości pracowniczej w przedsiębiorstwach makroregionu południowo-wschodniego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "115-133",
year = "1991",
}
12
@article{UEK:2168226771,
author = "Alina Karska",
title = "Czasowe i przestrzenne aspekty procesów dyfuzji innowacji",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "157-167",
year = "1990",
}
13
@article{UEK:2168235228,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Alina Karska",
title = "Symulacyjne badania długości przebiegu w procesie kontroli wartości oczekiwanej normalnej zmiennej losowej za pomocą procedur sum skumulowanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "315",
pages = "25-44",
year = "1990",
}
14
@article{UEK:2168350936,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Alina Karska",
title = "Badanie stabilności wartości oczekiwanej zmiennej diagnostycznej o rozkładzie normalnym za pomocą procedur sum skumulowanych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 36, z. 1",
pages = "19-30",
year = "1989",
url = {},
}
15
@article{UEK:2168235016,
author = "Alina Karska",
title = "Sekwencyjne procedury decyzyjne w kontroli jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "262",
pages = "97-115",
year = "1988",
}
16
@misc{UEK:2168350810,
author = "Alina Karska",
title = "Karta sum skumulowanych w świetle optymalnych procedur decyzyjnych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "387",
year = "1987",
}
17
@misc{UEK:2168318533,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Alina Karska",
title = "Karty sum skumulowanych dla zmiennych o rozkładzie normalnym",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "149-150",
year = "1987",
}
18
@inbook{UEK:2168260084,
author = "Alina Karska",
title = "Estymacja parametrów populacji generalnej",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "186-227",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
19
@article{UEK:2168232256,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Alina Karska",
title = "Weryfikacja samokontroli w systemach czynnej kontroli jakości wykonania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "89-113",
year = "1981",
}
20
@article{UEK:2168232908,
author = "Alina Karska",
title = "Wybór wektora zmiennych diagnostycznych w oparciu o postępowanie sekwencyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "127",
pages = "173-183",
year = "1980",
}
21
@inbook{UEK:2168261256,
author = "Alina Karska",
title = "Metody statystyczne w kontroli procesów wstępnego przygotowania walcówki",
booktitle = "Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979",
pages = "105-114",
adress = "Kraków-Łańcut",
publisher = "Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie",
year = "1979",
}
22
@inbook{UEK:2168261254,
author = "Alina Karska and Zbigniew Paszek and Andrzej Sokołowski",
title = "System bieżącej kontroli jakości walcówki",
booktitle = "Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979",
pages = "99-104",
adress = "Kraków-Łańcut",
publisher = "Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie",
year = "1979",
}
23
@misc{UEK:2168278937,
author = "Alina Karska",
title = "Sprawozdanie z XIV Konferencji Naukowej Statystyków i Ekonometryków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 3",
pages = "459-470",
year = "1978",
}
24
@unpublished{UEK:2168314865,
author = "Tadeusz Grabiński and Stanisław Maciej Kot and Anna Francik and Alina Karska and Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID