Publikacje wybranego autora

Wilk Józef

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki,

1

Autor:
Roman Ekert , Henryk Kopia , Józef Wilk
Tytuł:
Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w kopalnictwie gazu ziemnego = Optimization of Investment Decisions at the Level of Associated Industries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 158 (1982) , s. 19-30. - Rez., summ.
Nr:
2168264046
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Podstawy elektronicznej techniki obliczeniowej
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345144
podręcznik
3

Autor:
Tytuł:
Ekonomika i technologia systemów komputerowych
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1980
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345018
podręcznik
4

Autor:
Tadeusz Trzaskalik , Józef Wilk
Tytuł:
Optymalizacja planowania w obiekcie wytwórczym metodą programowania dynamicznego = Optimal Multi-period Planning for a Manufacturing Plant by Means of Dynamic Programming
Źródło:
Organizacja i Kierowanie. - nr 2 (1980) , s. 51-64. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338963
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Wstępny projekt komputerowego systemu sterowania jakością produkcji
Źródło:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 89-98 - Bibliogr.
Nr:
2168261252
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Autor:
Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Optymalizacja procesów obliczeniowych w systemach komputerowych operatywnego zarządzania = Optimization of Computations in the Computerized Systems of Operative Management
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 449-459. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244884
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Podstawy elektronicznej techniki obliczeniowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345146
podręcznik
8

Autor:
Tytuł:
Komputerowy system optymalizacji procesów technologicznych dla zagadnień inwestycyjnych = Computer System for Optimizing Technological Processes in Investment Issues
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
132 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 42)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168339887
monografia
9

Autor:
Henryk Kopia , Józef Wilk
Tytuł:
Komputerowy system optymalizacji struktury inwestycji w branży górnictwa naftowego i gazownictwa = Rechentechnisches Optimalisierungssystem der Investitions-Struktur im Erdölbergbau und in der Gaserzeugenden Industrie
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 114 (136) (1977) , s. 231-235. - Tytuł numeru: Funkcje planowania w systemie zarządzania organizacją gospodarczą
Nr:
2168321075
artykuł w czasopiśmie
1
Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w kopalnictwie gazu ziemnego = Optimization of Investment Decisions at the Level of Associated Industries / Roman EKERT, Henryk Kopia, Józef WILK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 158 (1982), s. 19-30. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Podstawy elektronicznej techniki obliczeniowej / Józef WILK. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
3
Ekonomika i technologia systemów komputerowych / Józef WILK. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 1980. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
4
Optymalizacja planowania w obiekcie wytwórczym metodą programowania dynamicznego = Optimal Multi-period Planning for a Manufacturing Plant by Means of Dynamic Programming / Tadeusz Trzaskalik, Józef WILK // Organizacja i Kierowanie. - nr 2 (1980), s. 51-64. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
5
Wstępny projekt komputerowego systemu sterowania jakością produkcji / Józef WILK // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 89-98. - Bibliogr.
6
Optymalizacja procesów obliczeniowych w systemach komputerowych operatywnego zarządzania = Optimization of Computations in the Computerized Systems of Operative Management / Józef WILK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 449-459. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
7
Podstawy elektronicznej techniki obliczeniowej / Józef WILK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
8
Komputerowy system optymalizacji procesów technologicznych dla zagadnień inwestycyjnych = Computer System for Optimizing Technological Processes in Investment Issues / Józef WILK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 132 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 42)
9
Komputerowy system optymalizacji struktury inwestycji w branży górnictwa naftowego i gazownictwa = Rechentechnisches Optimalisierungssystem der Investitions-Struktur im Erdölbergbau und in der Gaserzeugenden Industrie / Henryk Kopia, Józef WILK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 114 (136) (1977), s. 231-235. - Zsfg.. - Tytuł numeru: Funkcje planowania w systemie zarządzania organizacją gospodarczą. - ISSN 0324-8445
1
Ekert R., Kopia H., Wilk J., (1982), Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w kopalnictwie gazu ziemnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 158, s. 19-30.
2
Wilk J., (1980), Podstawy elektronicznej techniki obliczeniowej, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
3
Wilk J., (1980), Ekonomika i technologia systemów komputerowych, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 143 s.
4
Trzaskalik T., Wilk J., (1980), Optymalizacja planowania w obiekcie wytwórczym metodą programowania dynamicznego, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 51-64.
5
Wilk J., (1979), Wstępny projekt komputerowego systemu sterowania jakością produkcji. [W:] Iwasiewicz A., Kadulski M., Paszek Z. (red.), Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979, Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, s. 89-98.
6
Wilk J., (1979), Optymalizacja procesów obliczeniowych w systemach komputerowych operatywnego zarządzania, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 449-459.
7
Wilk J., (1978), Podstawy elektronicznej techniki obliczeniowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
8
Wilk J., (1978), Komputerowy system optymalizacji procesów technologicznych dla zagadnień inwestycyjnych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 42), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 s.
9
Kopia H., Wilk J., (1977), Komputerowy system optymalizacji struktury inwestycji w branży górnictwa naftowego i gazownictwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 114 (136), s. 231-235.
1
@article{UEK:2168264046,
author = "Roman Ekert and Henryk Kopia and Józef Wilk",
title = "Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w kopalnictwie gazu ziemnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "158",
pages = "19-30",
year = "1982",
}
2
@book{UEK:2168345144,
author = "Józef Wilk",
title = "Podstawy elektronicznej techniki obliczeniowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2",
}
3
@book{UEK:2168345018,
author = "Józef Wilk and ",
title = "Ekonomika i technologia systemów komputerowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
4
@article{UEK:2168338963,
author = "Tadeusz Trzaskalik and Józef Wilk",
title = "Optymalizacja planowania w obiekcie wytwórczym metodą programowania dynamicznego",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2",
pages = "51-64",
year = "1980",
}
5
@inbook{UEK:2168261252,
author = "Józef Wilk",
title = "Wstępny projekt komputerowego systemu sterowania jakością produkcji",
booktitle = "Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979",
pages = "89-98",
adress = "Kraków-Łańcut",
publisher = "Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie",
year = "1979",
}
6
@article{UEK:2168244884,
author = "Józef Wilk",
title = "Optymalizacja procesów obliczeniowych w systemach komputerowych operatywnego zarządzania",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "160 (182)",
pages = "449-459",
adress = "",
year = "1979",
}
7
@book{UEK:2168345146,
author = "Józef Wilk",
title = "Podstawy elektronicznej techniki obliczeniowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
8
@book{UEK:2168339887,
author = "Józef Wilk",
title = "Komputerowy system optymalizacji procesów technologicznych dla zagadnień inwestycyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
issn = "0209-1674",
}
9
@article{UEK:2168321075,
author = "Henryk Kopia and Józef Wilk",
title = "Komputerowy system optymalizacji struktury inwestycji w branży górnictwa naftowego i gazownictwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "114 (136)",
pages = "231-235",
adress = "",
year = "1977",
}