Publikacje wybranego autora

Sikora-Cybula Krystyna

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa,

1

Tytuł:
Przepuszczalność pary wodnej tkanin i zespołów odzieżowych w zmiennych warunkach wilgotności otoczenia = Vapour Permeability of Fabrics and Multiple Layers in the Changing Humidity Conditions of the Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983) , s. 57-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280059
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Właściwości towarów jako wyznaczniki warunków magazynowania = Properties of Goods as Determining Storage Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976) , s. 309-313. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250958
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Towaroznawcze kryteria zabezpieczenia jakości wyrobów w czasie ich magazynowania = Technological Criteria of Protection of Product Quality in Warehousing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972) , s. 59-68. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249958
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Towary różne
Źródło:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 885-910
Nr:
2168336169
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Towary włókiennicze
Źródło:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 653-780
Nr:
2168336163
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Niektóre gospodarcze i towaroznawcze podstawy badania wartości użytkowej dwuwarstwowych układów tkanin
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1962
Opis fizyczny:
115 k., XIII k.: il.; 30 cm + załączniki
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/20
Nr:
2168305275
doktorat
7

Tytuł:
Kwasowość jako wskaźnik świeżości mąki
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957) , s. 215-220
Nr:
2168278015
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Przepuszczalność pary wodnej tkanin i zespołów odzieżowych w zmiennych warunkach wilgotności otoczenia = Vapour Permeability of Fabrics and Multiple Layers in the Changing Humidity Conditions of the Environment / Krystyna SIKORA-CYBULA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 57-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Właściwości towarów jako wyznaczniki warunków magazynowania = Properties of Goods as Determining Storage Conditions / Krystyna SIKORA-CYBULA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976), s. 309-313. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Towaroznawcze kryteria zabezpieczenia jakości wyrobów w czasie ich magazynowania = Technological Criteria of Protection of Product Quality in Warehousing / Krystyna SIKORA-CYBULA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 59-68. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
4
Towary różne / Tadeusz HOFMANN, Krystyna SIKORA-CYBULOWA // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 885-910
5
Towary włókiennicze / Sławomir CYBULA, Leszek KUNCEWICZ, Krystyna SIKORA-CYBULOWA // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 653-780
6
Niektóre gospodarcze i towaroznawcze podstawy badania wartości użytkowej dwuwarstwowych układów tkanin / Krystyna SIKORA-CYBULOWA ; Promotor: Mieczysław MYSONA. - Kraków, 1962. - 115 k., XIII k. : il. ; 30 cm + załączniki. - Bibliogr.
7
Kwasowość jako wskaźnik świeżości mąki / Krystyna SIKORA-CYBULOWA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 215-220. - ISSN 0075-5125
1
Sikora-Cybula K., (1983), Przepuszczalność pary wodnej tkanin i zespołów odzieżowych w zmiennych warunkach wilgotności otoczenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 57-64.
2
Sikora-Cybula K., (1976), Właściwości towarów jako wyznaczniki warunków magazynowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 309-313.
3
Sikora-Cybula K., (1972), Towaroznawcze kryteria zabezpieczenia jakości wyrobów w czasie ich magazynowania, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 59-68.
4
Hofmann T., Sikora-Cybulowa K., (1968), Towary różne. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 885-910.
5
Cybula S., Kuncewicz L., Sikora-Cybulowa K., (1968), Towary włókiennicze. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 653-780.
6
Sikora-Cybulowa K., (1962), Niektóre gospodarcze i towaroznawcze podstawy badania wartości użytkowej dwuwarstwowych układów tkanin, Prom. Mysona M., Kraków : , 115 k., XIII k.
7
Sikora-Cybulowa K., (1957), Kwasowość jako wskaźnik świeżości mąki, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 215-220.
1
@article{UEK:2168280059,
author = "Krystyna Sikora-Cybula",
title = "Przepuszczalność pary wodnej tkanin i zespołów odzieżowych w zmiennych warunkach wilgotności otoczenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa",
number = "166",
pages = "57-64",
year = "1983",
}
2
@article{UEK:2168250958,
author = "Krystyna Sikora-Cybula",
title = "Właściwości towarów jako wyznaczniki warunków magazynowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "309-313",
year = "1976",
}
3
@article{UEK:2168249958,
author = "Krystyna Sikora-Cybula",
title = "Towaroznawcze kryteria zabezpieczenia jakości wyrobów w czasie ich magazynowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "59-68",
year = "1972",
}
4
@inbook{UEK:2168336169,
author = "Tadeusz Hofmann and Krystyna Sikora-Cybulowa",
title = "Towary różne",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "885-910",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
5
@inbook{UEK:2168336163,
author = "Sławomir Cybula and Leszek Kuncewicz and Krystyna Sikora-Cybulowa",
title = "Towary włókiennicze",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "653-780",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
6
@unpublished{UEK:2168305275,
author = "Krystyna Sikora-Cybulowa",
title = "Niektóre gospodarcze i towaroznawcze podstawy badania wartości użytkowej dwuwarstwowych układów tkanin",
adress = "Kraków",
year = "1962",
}
7
@article{UEK:2168278015,
author = "Krystyna Sikora-Cybulowa",
title = "Kwasowość jako wskaźnik świeżości mąki",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "215-220",
year = "1957",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID