Publikacje wybranego autora

Wdowiak Wojciech

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Organizacji i Zarządzania,

1

Tytuł:
Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 111-129
Nr:
2168230090
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 86-130
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306589
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Przebieg i wyniki badań empirycznych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 131-198
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306605
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Analiza i ocena wdrażania wartościowania pracy w przedsiębiorstwie = Analysis and Estimation of Labour Valuation Implementation in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 311 (1990) , s. 25-52. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235148
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Zweryfikowany model metody badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych = Verified Method of Investigation of the Impact of Technological and Organizational Development, on the Decree of Difficulties of Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 291 (1989) , s. 47-80. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235096
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Narzędzia badania poziomów złożoności i odpowiedzialności w pracach administracyjno-biurowych = The Instruments of Analysis of Complexity and Responsibility in Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 259 (1988) , s. 63-79. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236396
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zastosowanie analizy wartości do badania informacji decyzyjnych = Application of Value Organization concepts to Information in Decision-Making
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 236 (1987) , s. 83-97. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237198
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Atestacja i wartościowanie w przedsiębiorstwie : aspekty metodologiczne i klucze diagnozy
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Krakowie, 1987
Opis fizyczny:
316, [1] s.: il.; 23 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168230454
monografia
9

Tytuł:
Analiza wartości systemu informacyjno-decyzyjnego = Evaluation of Information and Decision Centre
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 214 (1986) , s. 129-144. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238934
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Strategie projektowania systemów informacyjnych zarządzania
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986) , s. 35-37
Nr:
2168272222
recenzja
11

Tytuł:
Przeglądy i atestacja stanowisk pracy w przedsiębiorstwie : przewodnik tematyczny
Adres wydawniczy:
Kraków: [wydawca nieznany], 1986
Opis fizyczny:
40 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345912
książka
12

Tytuł:
Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 197-235 - Bibliogr.
Nr:
2168230210
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Metoda analizy wartości w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego. [T. 1]
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
207 k.,: il.,; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/470
Nr:
2168285397
doktorat
14

Tytuł:
Metoda analizy wartości w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego. [T. 2]
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
215 k.,: il.,; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/471
Nr:
2168310801
doktorat
15

Tytuł:
Zastosowanie diagramu Czekanowskiego do wyboru przedmiotu badania = The Application of the Czekanowski's Diagramme to the Selection of the Research Subject
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 190 (1984) , s. 91-112. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236498
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Badanie potrzeb informacyjnych w układach informacyjno-decyzyjnych = Research ever the Informative Needs in Information-Decision Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 177 (1983) , s. 123-144. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235996
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Kompleksowa metodyka organizowania stanowisk pracy biurowej = Comprehensive Methodology of Organization of Clerical Work Posts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 146 (1981) , s. 105-123. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234412
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Harmonizacja działań w procedurach biurowych = The Harmonization of Activities in Clerical Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 124 (1980) , s. 43-63. - Rez., summ.
Nr:
2168239280
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Analiza wartości wybranych dokumentów procedury planistycznej = Value Analysis of the Selected Documents of a Planning Procedure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 133 (1980) , s. 75-98. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237444
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Analiza wartości procesów informacyjnych = The Valuation Analysis of the Information Processes
Źródło:
Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980, s. 147-167. - Summ., rez.
ISBN:
83-04-00186-1
Nr:
2168232186
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Technika delficka
Źródło:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1980) , s. 11-13, 32
Nr:
2168331565
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Analiza wartości wybranych procesów informacyjnych = Value Analysis in Selected Informational Processes
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 58-60
Nr:
2168252590
varia
23

Tytuł:
Próba zastosowania wykresu Planus do usprawnienia procedury administracyjnej i racjonalizacji formularzy = An Attempt at Form Rationalizing of a Chosen Administrative Procedure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 105 (1978) , s. 85-112. - Rez., summ.
Nr:
2168233542
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Analiza wartości systemu żywienia zbiorowego. 2
Źródło:
Przegląd Gastronomiczny. - Nr 2, R. 32 (1977) , s. 11-14
Nr:
2168276549
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Analiza wartości systemu żywienia zbiorowego w zakładzie przemysłowym. 1
Źródło:
Przegląd Gastronomiczny. - Nr 1, R. 32 (1977) , s. 17-19
Nr:
2168276547
artykuł w czasopiśmie
1
Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej / Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI, Wojciech WDOWIAK // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 111-129
2
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Halina PIEKARZ, Wojciech WDOWIAK, Czesław MESJASZ, Arkadiusz POTOCKI // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 86-130. - ISBN 83-04-03956-7
3
Przebieg i wyniki badań empirycznych / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Arkadiusz POTOCKI, Wojciech WDOWIAK // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 131-198. - ISBN 83-04-03956-7
4
Analiza i ocena wdrażania wartościowania pracy w przedsiębiorstwie = Analysis and Estimation of Labour Valuation Implementation in Enterprises / Janusz CZEKAJ, Wojciech Wdowiak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 311 (1990), s. 25-52. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Zweryfikowany model metody badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych = Verified Method of Investigation of the Impact of Technological and Organizational Development, on the Decree of Difficulties of Office Work / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Halina PIEKARZ, Wojciech WDOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 291 (1989), s. 47-80. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Narzędzia badania poziomów złożoności i odpowiedzialności w pracach administracyjno-biurowych = The Instruments of Analysis of Complexity and Responsibility in Office Work / Zbigniew MARTYNIAK, Wojciech WDOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 259 (1988), s. 63-79. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Zastosowanie analizy wartości do badania informacji decyzyjnych = Application of Value Organization concepts to Information in Decision-Making / Wojciech WDOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 236 (1987), s. 83-97. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Atestacja i wartościowanie w przedsiębiorstwie : aspekty metodologiczne i klucze diagnozy / Janusz CZEKAJ, Wojciech WDOWIAK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Krakowie, 1987. - 316, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
9
Analiza wartości systemu informacyjno-decyzyjnego = Evaluation of Information and Decision Centre / Wojciech WDOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 214 (1986), s. 129-144. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Strategie projektowania systemów informacyjnych zarządzania / Wojciech WDOWIAK // Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986), s. 35-37. - Rec. pracy: T. Crowe, D.A. Avision, Bazy danych w administratiwnych informacionnych sistemach
11
Przeglądy i atestacja stanowisk pracy w przedsiębiorstwie : przewodnik tematyczny / Janusz CZEKAJ, Halina PIEKARZ, Wojciech WDOWIAK. - Kraków: [wydawca nieznany], 1986. - 40 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
12
Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej / Wojciech WDOWIAK // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 197-235. - Bibliogr.
13
Metoda analizy wartości w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego. [T. 1] / Wojciech WDOWIAK ; . - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 207 k., : il., ; 30 cm. - Promotor: Adam STABRYŁA. - Bibliogr.
14
Metoda analizy wartości w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego. [T. 2] / Wojciech WDOWIAK ; . - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 215 k., : il., ; 30 cm. - Promotor: Adam STABRYŁA. - Bibliogr.
15
Zastosowanie diagramu Czekanowskiego do wyboru przedmiotu badania = The Application of the Czekanowski's Diagramme to the Selection of the Research Subject / Wojciech WDOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 190 (1984), s. 91-112. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Badanie potrzeb informacyjnych w układach informacyjno-decyzyjnych = Research ever the Informative Needs in Information-Decision Systems / Wojciech WDOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 177 (1983), s. 123-144. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Kompleksowa metodyka organizowania stanowisk pracy biurowej = Comprehensive Methodology of Organization of Clerical Work Posts / Wojciech WDOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 146 (1981), s. 105-123. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Harmonizacja działań w procedurach biurowych = The Harmonization of Activities in Clerical Work / Janusz CZEKAJ, Wojciech WDOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 124 (1980), s. 43-63. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Analiza wartości wybranych dokumentów procedury planistycznej = Value Analysis of the Selected Documents of a Planning Procedure / Wojciech WDOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 133 (1980), s. 75-98. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Analiza wartości procesów informacyjnych = The Valuation Analysis of the Information Processes / Zbigniew MARTYNIAK, Marek LISIŃSKI, Janusz CZEKAJ, Roman SIEDLARZ, Wojciech WDOWIAK // W: Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu / [red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1980. - S. 147-167. - Summ., rez. - ISBN 83-04-00186-1
21
Technika delficka / Wojciech WDOWIAK // Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1980), s. 11-13, 32. - ISSN 0208-693X
22
Analiza wartości wybranych procesów informacyjnych = Value Analysis in Selected Informational Processes / Zbigniew MARTYNIAK, Marek LISIŃSKI, Janusz CZEKAJ, Roman Siedlarz, Wojciech WDOWIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 58-60. - ISSN 0079-354X
23
Próba zastosowania wykresu Planus do usprawnienia procedury administracyjnej i racjonalizacji formularzy = An Attempt at Form Rationalizing of a Chosen Administrative Procedure / Wojciech WDOWIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 105 (1978), s. 85-112. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
24
Analiza wartości systemu żywienia zbiorowego. 2 / Wojciech WDOWIAK // Przegląd Gastronomiczny. - Nr 2, R. 32 (1977), s. 11-14
25
Analiza wartości systemu żywienia zbiorowego w zakładzie przemysłowym. 1 / Wojciech WDOWIAK // Przegląd Gastronomiczny. - Nr 1, R. 32 (1977), s. 17-19
1
Czekaj J., Potocki A., Wdowiak W., (1993), Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej. [W:] Martyniak Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 111-129.
2
Martyniak Z., Czekaj J., Piekarz H., Wdowiak W., Mesjasz C., Potocki A., (1992), Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 86-130.
3
Czekaj J., Martyniak Z., Mesjasz C., Piekarz H., Potocki A., Wdowiak W., (1992), Przebieg i wyniki badań empirycznych. [W:] Martyniak Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 131-198.
4
Czekaj J., Wdowiak W., (1990), Analiza i ocena wdrażania wartościowania pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 311, s. 25-52.
5
Czekaj J., Martyniak Z., Piekarz H., Wdowiak W., (1989), Zweryfikowany model metody badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 291, s. 47-80.
6
Martyniak Z., Wdowiak W., (1988), Narzędzia badania poziomów złożoności i odpowiedzialności w pracach administracyjno-biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 259, s. 63-79.
7
Wdowiak W., (1987), Zastosowanie analizy wartości do badania informacji decyzyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 236, s. 83-97.
8
Czekaj J., Wdowiak W., (1987), Atestacja i wartościowanie w przedsiębiorstwie: aspekty metodologiczne i klucze diagnozy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Krakowie, 316, [1] s.
9
Wdowiak W., (1986), Analiza wartości systemu informacyjno-decyzyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 214, s. 129-144.
10
Wdowiak W., (1986), Strategie projektowania systemów informacyjnych zarządzania, "Poradnik Organizatora", nr 2-3, s. 35-37.
11
Czekaj J., Piekarz H., Wdowiak W., (1986), Przeglądy i atestacja stanowisk pracy w przedsiębiorstwie: przewodnik tematyczny, Kraków : [wydawca nieznany], 40 s.
12
Wdowiak W., (1985), Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej. [W:] Martyniak Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 197-235.
13
Wdowiak W., (1984), Metoda analizy wartości w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego. [T. 1], Prom. Stabryła A., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 207 k.,
14
Wdowiak W., (1984), Metoda analizy wartości w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego. [T. 2], Prom. Stabryła A., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 215 k.,
15
Wdowiak W., (1984), Zastosowanie diagramu Czekanowskiego do wyboru przedmiotu badania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 190, s. 91-112.
16
Wdowiak W., (1983), Badanie potrzeb informacyjnych w układach informacyjno-decyzyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 177, s. 123-144.
17
Wdowiak W., (1981), Kompleksowa metodyka organizowania stanowisk pracy biurowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 146, s. 105-123.
18
Czekaj J., Wdowiak W., (1980), Harmonizacja działań w procedurach biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 124, s. 43-63.
19
Wdowiak W., (1980), Analiza wartości wybranych dokumentów procedury planistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 133, s. 75-98.
20
Martyniak Z., Lisiński M., Czekaj J., Siedlarz R., Wdowiak W., (1980), Analiza wartości procesów informacyjnych. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 147-167.
21
Wdowiak W., (1980), Technika delficka, "Problemy Postępu Technicznego", nr 1, s. 11-13, 32.
22
Martyniak Z., Lisiński M., Czekaj J., Siedlarz R., Wdowiak W., (1980), Analiza wartości wybranych procesów informacyjnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 58-60.
23
Wdowiak W., (1978), Próba zastosowania wykresu Planus do usprawnienia procedury administracyjnej i racjonalizacji formularzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 105, s. 85-112.
24
Wdowiak W., (1977), Analiza wartości systemu żywienia zbiorowego. 2, "Przegląd Gastronomiczny", Nr 2, R. 32, s. 11-14.
25
Wdowiak W., (1977), Analiza wartości systemu żywienia zbiorowego w zakładzie przemysłowym. 1, "Przegląd Gastronomiczny", Nr 1, R. 32, s. 17-19.
1
@inbook{UEK:2168230090,
author = "Janusz Czekaj and Arkadiusz Potocki and Wojciech Wdowiak",
title = "Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "111-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
2
@inbook{UEK:2168306589,
author = "Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Halina Piekarz and Wojciech Wdowiak and Czesław Mesjasz and Arkadiusz Potocki",
title = "Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych",
booktitle = "Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych",
pages = "86-130",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1992",
isbn = "83-04-03956-7",
}
3
@inbook{UEK:2168306605,
author = "Janusz Czekaj and Zbigniew Martyniak and Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Arkadiusz Potocki and Wojciech Wdowiak",
title = "Przebieg i wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych",
pages = "131-198",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1992",
isbn = "83-04-03956-7",
}
4
@article{UEK:2168235148,
author = "Janusz Czekaj and Wojciech Wdowiak",
title = "Analiza i ocena wdrażania wartościowania pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "311",
pages = "25-52",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168235096,
author = "Janusz Czekaj and Zbigniew Martyniak and Halina Piekarz and Wojciech Wdowiak",
title = "Zweryfikowany model metody badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "291",
pages = "47-80",
year = "1989",
}
6
@article{UEK:2168236396,
author = "Zbigniew Martyniak and Wojciech Wdowiak",
title = "Narzędzia badania poziomów złożoności i odpowiedzialności w pracach administracyjno-biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "259",
pages = "63-79",
year = "1988",
}
7
@article{UEK:2168237198,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Zastosowanie analizy wartości do badania informacji decyzyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "236",
pages = "83-97",
year = "1987",
}
8
@book{UEK:2168230454,
author = "Janusz Czekaj and Wojciech Wdowiak",
title = "Atestacja i wartościowanie w przedsiębiorstwie : aspekty metodologiczne i klucze diagnozy",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Krakowie",
year = "1987",
}
9
@article{UEK:2168238934,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Analiza wartości systemu informacyjno-decyzyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "214",
pages = "129-144",
year = "1986",
}
10
@article{UEK:2168272222,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Strategie projektowania systemów informacyjnych zarządzania",
journal = "Poradnik Organizatora",
number = "2-3",
pages = "35-37",
year = "1986",
}
11
@book{UEK:2168345912,
author = "Janusz Czekaj and Halina Piekarz and Wojciech Wdowiak",
title = "Przeglądy i atestacja stanowisk pracy w przedsiębiorstwie : przewodnik tematyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "wydawca nieznany",
year = "1986",
}
12
@inbook{UEK:2168230210,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "197-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
13
@unpublished{UEK:2168285397,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Metoda analizy wartości w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego. [T. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
14
@unpublished{UEK:2168310801,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Metoda analizy wartości w badaniu potrzeb informacyjnych kierownictwa na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego. [T. 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
15
@article{UEK:2168236498,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Zastosowanie diagramu Czekanowskiego do wyboru przedmiotu badania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "190",
pages = "91-112",
year = "1984",
}
16
@article{UEK:2168235996,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Badanie potrzeb informacyjnych w układach informacyjno-decyzyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "177",
pages = "123-144",
year = "1983",
}
17
@article{UEK:2168234412,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Kompleksowa metodyka organizowania stanowisk pracy biurowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "146",
pages = "105-123",
year = "1981",
}
18
@article{UEK:2168239280,
author = "Janusz Czekaj and Wojciech Wdowiak",
title = "Harmonizacja działań w procedurach biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "124",
pages = "43-63",
year = "1980",
}
19
@article{UEK:2168237444,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Analiza wartości wybranych dokumentów procedury planistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "133",
pages = "75-98",
year = "1980",
}
20
@inbook{UEK:2168232186,
author = "Zbigniew Martyniak and Marek Lisiński and Janusz Czekaj and Roman Siedlarz and Wojciech Wdowiak",
title = "Analiza wartości procesów informacyjnych",
booktitle = "Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu",
pages = "147-167",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1980",
isbn = "83-04-00186-1",
}
21
@article{UEK:2168331565,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Technika delficka",
journal = "Problemy Postępu Technicznego",
number = "1",
pages = "11-13, 32",
year = "1980",
}
22
@misc{UEK:2168252590,
author = "Zbigniew Martyniak and Marek Lisiński and Janusz Czekaj and Roman Siedlarz and Wojciech Wdowiak",
title = "Analiza wartości wybranych procesów informacyjnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "58-60",
year = "1980",
}
23
@article{UEK:2168233542,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Próba zastosowania wykresu Planus do usprawnienia procedury administracyjnej i racjonalizacji formularzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "105",
pages = "85-112",
year = "1978",
}
24
@article{UEK:2168276549,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Analiza wartości systemu żywienia zbiorowego. 2",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "Nr 2, R. 32",
pages = "11-14",
year = "1977",
}
25
@article{UEK:2168276547,
author = "Wojciech Wdowiak",
title = "Analiza wartości systemu żywienia zbiorowego w zakładzie przemysłowym. 1",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "Nr 1, R. 32",
pages = "17-19",
year = "1977",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID