Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Sieć bezpieczeństwa finansowego w perspektywie Unii Europejskiej
Źródło:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 32-62
ISBN:
978-83-7252-758-5
Nr:
2168326905
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016 = Efektywność a kapitalizacja banków komercyjnych w Polsce w latach 2010-2016
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 60-61. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336285
varia
3

Autor:
Dovhan Zhanna , Kravchuk Igor , Karaś Piotr
Tytuł:
The Financial Instruments Market - an Institutional Approach
Źródło:
Financial Markets, Institutions and Risks. - vol. 1, iss. 1 (2017) , s. 22-28. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168313695
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Kravchuk Igor , Karaś Piotr
Tytuł:
Integracja inwestorów instytucjonalnych w strefie euro = Integration of Institutional Investors in the Eurozone
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1 (47) (2016) , s. 83-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305933
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Karaś Piotr , Kravchuk Igor
Tytuł:
Wyzwania regulacyjne wobec funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na europejskim rynku finansowym
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 107-130 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300395
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Kravchuk Igor , Karaś Piotr
Konferencja:
Fìnansovo-bankìvs'kì ta admìnìstrativnì poslugi : problemi upravlìnnâ ta perspektivi rozvitku, Tarnopol, Ukraina, od 2015-11-12 do 2015-11-13
Tytuł:
Fundusze zbiorowego inwestowania na Ukrainie : wyzwania oraz kierunki rozwoju
Źródło:
Fìnansovo-bankìvs'kì ta admìnìstrativnì poslugi : problemi upravlìnnâ ta perspektivi rozvitku - Ternopìl': Aston, 2015, s. 72-74 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-308-627-9
Nr:
2168298583
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Autor:
Karaś Piotr , Kravchuk Igor
Tytuł:
Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro = The Role of Institutional Investors in Financialization in the Eurozone
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 4 (2015) , s. 185-193. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300139
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Demutualizacja i konsolidacja sektora building societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego
Źródło:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 172-183
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300415
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Building Societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego
Źródło:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2014, s. 153-161
Sygnatura:
NP-1452/Magazyn
Nr:
2168302297
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Autor:
Karaś Piotr , Pacut Wojciech
Tytuł:
Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych - przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich = Islamic vs. Conventional Banking - the Case of United Arab Emirates
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 306 (2013) , s. 178-189. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278435
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie banków islamskich i konwencjonalnych w latach 2007-2011 na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 82-91 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287233
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Autor:
Karaś Piotr , Kutrzeba Tomasz
Tytuł:
Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim = The Principles and Structure of the Islamic Financial System in the Light of Solutions Practiced in the Western World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261220
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Produkty bankowości islamskiej i tradycyjnej, na przykładzie wybranych produktów
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 87-100
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271640
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Autor:
Karaś Piotr , Łaszek Aleksander , Werner Aleksander , Kasiewicz Stanisław , Kurkliński Lech , Folwarski Mateusz
Tytuł:
Analiza regulacji na poziomie makroekonomicznym
Źródło:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 83-145
ISBN:
978-83-922099-2-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168306591
rozdział w monografii
15

Autor:
Karaś Piotr , Kutrzeba Tomasz
Tytuł:
Porównanie wybranych islamskich i zachodnich instrumentów finansowych na przykładzie produktów dostępnych w Arabii Saudyjskiej i Polsce = Comparison of Sample Islamic with Western Financial Instruments Available in Saudi Arabia and Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 359-367. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237854
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Łaszek Aleksander , Karaś Piotr , Werner Aleksander , Kasiewicz Stanisław , Kurkliński Lech , Jurkowska Aleksandra , Miklaszewska Ewa , Wolanin Tomasz , Mikołajczyk Katarzyna , Zygierewicz Mariusz , Styn Igor , Pyś Jan , Kochaniak Katarzyna , Wiśniewska Joanna
Tytuł:
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)
Źródło:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 20-76
ISBN:
978-83-922099-2-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168306573
rozdział w monografii
17

Autor:
Tytuł:
Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego = The Availability of Loans to Enterprises During the Economic Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 167-179. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2167761836
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej = Systemic Stress Test Asa Tool of Macroprudential Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011) , s. 230-240. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222812
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
W kierunku nowego paradygmatu regulacji kapitałowych banków = Towards a New Paradigm of Bank Capital Regulations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 139-153. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227676
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Polityka pieniężna w Unii Walutowej
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 37-64 - Bibliogr.
Seria:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-3-4
Nr:
2168265514
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym : polityka pieniężna
Źródło:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 13-29
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257938
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Banki na rynku pieniężnym
Źródło:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 175-206 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276574
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Wilhelma Röpkego koncepcja "trzeciej drogi" jako propozycja ustalenia fundamentów polityki gospodarczej = Wilhelm Röpke's Concept of the Third Road as a Model for Establishing the Foundations of Economic Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 43-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218614
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Polityka pompowania płynności : przesłanki wprowadzenia i doświadczenia Banku Anglii = Quantitative Easing : Reasons for Introduction and Bank of England Experience
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 342-354. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766265
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy
Źródło:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 148-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276548
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Banki na rynku pieniężnym
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA2009, s. 69-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221768
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Narzędzia dostarczania płynności w okresie kryzysu : przykład systemu rezerw federalnych = Forms of Liquidity Providing at the Time of Crisis : Federal Reserve System's Example
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 36 (2009) , s. 144-150. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 546)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161800810
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Program TARP jako narzędzie bezpośredniego wsparcia finansowego banków w okresie kryzysu = The Troubled Asset Relief Program as an Instrument of Direct Financial Support to Banks in the Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 626-633. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50602
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA2009, s. 47-68 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221758
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Korzyści i ryzyko związane z sekurytyzacją wierzytelności hipotecznych na rynku amerykańskim - wnioski dla Polski = Benefits and Risk of Mortgage Securitisation in the USA - Conclusions for Poland
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009) , s. 453-469. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50343
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie wybranych walutowych kontraktów terminowych do zabezpieczenia strumienia przepływów pieniężnych = Some Simple Forward Contracts - Structures and Application in Hedging for a Cash Flow Stream
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 415-425. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50449
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Miejsce internetowych platform pożyczkowych w przekazywaniu funduszy pożyczkowych w gospodarce = P2P Lending Part in Channeling Funds between Primary Lenders and Ultimate Borrowers
Źródło:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju bankowości / red. nauk. Leszek Dziawgo - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 571-580. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2229-6
Nr:
2164879746
rozdział w monografii
33

Autor:
Tytuł:
Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach = Financial Liberalisation as one of the Main Symptoms of the Evolution of Banking Systems in Recent Decades
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 (2008) , s. 197-210. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50647
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Ewolucja postrzegania roli systemu finansowego w badaniach wzrostu gospodarczego
Źródło:
Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2007, s. 30-37
ISBN:
978-83-227-2740-9
Nr:
2168327865
rozdział w monografii
35

Autor:
Tytuł:
Bank centralny jako kredytodawca ostatniej szansy : przesłanki istnienia = Central Bank as a Lender of Last Resort : Justification for Existing
Źródło:
Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń / red. nauk. Monika Marcinkowska, Stanisław Wieteska - Warszawa: Difin, 2007, s. 411-419. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-765-4
Nr:
2165785334
rozdział w monografii
36

Autor:
Tytuł:
Wpływ postępu technicznego na innowacje w bankowości = The Impact of Technological Progress on Innovations in Banking
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 145-152. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034714
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Globalizacja gospodarcza i finansowa : główne trendy na przełomie tysiącleci
Źródło:
Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 18-24
ISBN:
83-227-2559-0
Nr:
2165764035
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Autor:
Tytuł:
Dezintermediacja finansowa w świetle badań
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
199 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/301
Nr:
52634
doktorat
39

Autor:
Koneczny Feliks
Tytuł:
O sprawach ekonomicznych
Wydanie:
Wyd. 2
Redaktor:
Skoczyński Jan
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, 2006
Opis fizyczny:
114, [1] s.; 21 cm
ISBN:
83-89920-19-0
Nr:
2166620752
monografia
40

Autor:
Tytuł:
Przegląd głównych nurtów teoretycznych uzasadniających istnienie banku jako pośrednika finansowego
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 5 (2006) , s. 67-77
Nr:
51738
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Funkcje i znaczenie rezerw dewizowych dla gospodarki narodowej
Źródło:
Bankowość / red. nauk. Małgorzata Zaleska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 13-22 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-161-7
Nr:
2166400191
rozdział w monografii
42

Autor:
Tytuł:
Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem oficjalnymi aktywami rezerwowymi
Źródło:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 357-370
ISBN:
83-7252-228-6
Nr:
2165887290
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Swap kursowy jako instrument polityki pieniężnej
Źródło:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 381-394
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168236892
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa
Źródło:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 105-127
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226028
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Rozliczenia pieniężne
Źródło:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 21-65
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226024
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Merrill Sally Roe , Kozlowski Edward , Karaś Piotr , Laszek Jacek
Tytuł:
Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues [dokument elektroniczny]
Źródło:
Housing Finance International. - 01 June (2000) , s. 3-15
Tryb dostępu:
Nr:
2168328925
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Merrill Sally Roe , Kozlowski Edward , Karaś Piotr , Laszek Jacek
Tytuł:
Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Washington: Urban Institute, 2000
Opis fizyczny:
40 s.: il.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Support for Economic Growth and Institutional Reform Poland and ENI Housing Finance Program Completion U.S. Agency for International Development Contract No. PCE-I-803-97-00052
Tryb dostępu:
Nr:
2168328805
raport/sprawozdanie
48

Autor:
Koneczny Feliks
Tytuł:
O sprawach ekonomicznych
Redaktor:
Skoczyński Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2000
Opis fizyczny:
140, [1] s.; 24 cm
ISBN:
83-7097-746-4
Nr:
2166620792
monografia
49

Autor:
Merrill Sally R. , Lawrence Rebecca , Mayo Stephen , Grabowski Maciej , Sickles-Grabowska Martha , Koziarek Marek , Kozłowski Edward , Karaś Piotr
Tytuł:
The Feasibility of Estimating the Demand for Residential Mortgage Credit in Poland : Final Report [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Washington: Urban Institute, 1999
Opis fizyczny:
99 s.: il.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
East European Regional Housing Sector Assistance Project Project 180-0034 U.S. Agency for International Development Contract No. EPE-C-00-95-001100-00, RFS No. 638
Tryb dostępu:
Nr:
2168328813
raport/sprawozdanie
50

Autor:
Tytuł:
Kasy mieszkaniowe a kasy oszczędnościowo-budowlane : porównanie instytucji systemu kontraktowego
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 23 (1998) , s. 42-44
Nr:
2168332141
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Kasy oszczędnościowo-budowlane
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 22 (1998) , s. 47-49
Nr:
2168332139
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Analiza systemu kas oszczędnościowo-budowlanych
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 25 (1998) , s. 71-74
Nr:
2168332145
recenzja
1
Sieć bezpieczeństwa finansowego w perspektywie Unii Europejskiej / Piotr KARAŚ // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 32-62. - ISBN 978-83-7252-758-5
2
Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016 = Efektywność a kapitalizacja banków komercyjnych w Polsce w latach 2010-2016 / Piotr KARAŚ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 60-61. - Dostępne tylko streszczenia
3
The Financial Instruments Market - an Institutional Approach / Zhanna Dovhan, Igor Kravchuk, Piotr KARAŚ // Financial Markets, Institutions and Risks [on-line]. - vol. 1, iss. 1 (2017), s. 22-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/files/fmir/issue1/FMIR_1_2017_Dovhan_22-28.pdf. - ISSN 2521-1250
4
Integracja inwestorów instytucjonalnych w strefie euro = Integration of Institutional Investors in the Eurozone / Igor Kravchuk, Piotr KARAŚ // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1 (47) (2016), s. 83-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/VvfLmRIkUdG3X3K5mJzNp9yTg.pdf. - ISSN 2084-4689
5
Wyzwania regulacyjne wobec funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na europejskim rynku finansowym / Piotr KARAŚ, Igor Kravchuk // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 107-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-0-9
6
Fundusze zbiorowego inwestowania na Ukrainie : wyzwania oraz kierunki rozwoju / Igor Kravchuk, Piotr KARAŚ // W: Fìnansovo-bankìvs'kì ta admìnìstrativnì poslugi : problemi upravlìnnâ ta perspektivi rozvitku : zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : Ternopìl', 12-13 Listopada 2015 roku. - Ternopìl' : Aston, 2015. - S. 72-74. - Bibliogr. - ISBN 978-966-308-627-9
7
Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro = The Role of Institutional Investors in Financialization in the Eurozone / Piotr KARAŚ, Igor Kravchuk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 4 (2015), s. 185-193. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/view/660/1682. - ISSN 0459-9586
8
Demutualizacja i konsolidacja sektora building societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego / Piotr KARAŚ // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 172-183. - ISBN 978-83-7252-714-2
9
Building Societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego / Piotr KARAŚ // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2014), s. 153-161
10
Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych - przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich = Islamic vs. Conventional Banking - the Case of United Arab Emirates / Piotr KARAŚ, Wojciech Pacut // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 306 (2013), s. 178-189. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/28328/Karas_Porownanie_Dzialania_Bankow_Islamskich_i_Konwencjonalnych_2013.pdf. - ISSN 1899-3192
11
Funkcjonowanie banków islamskich i konwencjonalnych w latach 2007-2011 na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich / Piotr KARAŚ // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 82-91. - Bibliogr.
12
Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim = The Principles and Structure of the Islamic Financial System in the Light of Solutions Practiced in the Western World / Piotr KARAŚ, Tomasz Kutrzeba // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013), s. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/842/664. - ISSN 1898-6447
13
Produkty bankowości islamskiej i tradycyjnej, na przykładzie wybranych produktów / P. KARAŚ // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 87-100
14
Analiza regulacji na poziomie makroekonomicznym / Piotr KARAŚ, Aleksander Łaszek, Aleksander Werner, Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Mateusz FOLWARSKI // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 83-145. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
15
Porównanie wybranych islamskich i zachodnich instrumentów finansowych na przykładzie produktów dostępnych w Arabii Saudyjskiej i Polsce = Comparison of Sample Islamic with Western Financial Instruments Available in Saudi Arabia and Poland / Piotr KARAŚ, Tomasz Kutrzeba // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012), s. 359-367. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość. - ISSN 2083-8611
16
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania) / Aleksander Łaszek, Piotr KARAŚ, Aleksander Werner, Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Aleksandra JURKOWSKA, Ewa MIKLASZEWSKA, Tomasz Wolanin, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Mariusz Zygierewicz, Igor STYN, Jan Pyś, Katarzyna KOCHANIAK, Joanna Wiśniewska // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 20-76. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
17
Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego = The Availability of Loans to Enterprises During the Economic Crisis / Piotr KARAŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011), s. 167-179. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
18
Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej = Systemic Stress Test Asa Tool of Macroprudential Analysis / Piotr KARAŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011), s. 230-240. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
19
W kierunku nowego paradygmatu regulacji kapitałowych banków = Towards a New Paradigm of Bank Capital Regulations / Piotr KARAŚ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 139-153. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Karas.pdf. - ISSN 1644-8979
20
Polityka pieniężna w Unii Walutowej / Piotr KARAŚ // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - (Seria: Nauka). - S. 37-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-3-4
21
Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym : polityka pieniężna / Piotr KARAŚ // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 13-29
22
Banki na rynku pieniężnym / Piotr KARAŚ, Igor STYN // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 175-206. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
23
Wilhelma Röpkego koncepcja "trzeciej drogi" jako propozycja ustalenia fundamentów polityki gospodarczej = Wilhelm Röpke's Concept of the Third Road as a Model for Establishing the Foundations of Economic Policy / Piotr KARAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 43-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170901520. - ISSN 1898-6447
24
Polityka pompowania płynności : przesłanki wprowadzenia i doświadczenia Banku Anglii = Quantitative Easing : Reasons for Introduction and Bank of England Experience / Piotr KARAŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010), s. 342-354. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
25
Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy / Piotr KARAŚ // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 148-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
26
Banki na rynku pieniężnym / P. KARAŚ, I. STYN // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 69-98. - Bibliogr.
27
Narzędzia dostarczania płynności w okresie kryzysu : przykład systemu rezerw federalnych = Forms of Liquidity Providing at the Time of Crisis : Federal Reserve System's Example / Piotr KARAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 546). - nr 36 (2009), s. 144-150. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1. - ISSN 1896-382X
28
Program TARP jako narzędzie bezpośredniego wsparcia finansowego banków w okresie kryzysu = The Troubled Asset Relief Program as an Instrument of Direct Financial Support to Banks in the Crisis / Piotr KARAŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 626-633. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
29
Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy / P. KARAŚ // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 47-68. - Bibliogr.
30
Korzyści i ryzyko związane z sekurytyzacją wierzytelności hipotecznych na rynku amerykańskim - wnioski dla Polski = Benefits and Risk of Mortgage Securitisation in the USA - Conclusions for Poland / Aleksandra JURKOWSKA, Piotr KARAŚ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009), s. 453-469. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
31
Wykorzystanie wybranych walutowych kontraktów terminowych do zabezpieczenia strumienia przepływów pieniężnych = Some Simple Forward Contracts - Structures and Application in Hedging for a Cash Flow Stream / Piotr KARAŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009), s. 415-425. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
32
Miejsce internetowych platform pożyczkowych w przekazywaniu funduszy pożyczkowych w gospodarce = P2P Lending Part in Channeling Funds between Primary Lenders and Ultimate Borrowers / Piotr KARAŚ // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju bankowości / red. nauk. Leszek Dziawgo. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 571-580. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2229-6
33
Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach = Financial Liberalisation as one of the Main Symptoms of the Evolution of Banking Systems in Recent Decades / Piotr KARAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 (2008), s. 197-210. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160327984. - ISSN 1898-6447
34
Ewolucja postrzegania roli systemu finansowego w badaniach wzrostu gospodarczego / Piotr KARAŚ // W: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 30-37. - ISBN 978-83-227-2740-9
35
Bank centralny jako kredytodawca ostatniej szansy : przesłanki istnienia = Central Bank as a Lender of Last Resort : Justification for Existing / Piotr KARAŚ // W: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń : w skali narodowej i europejskiej / red. nauk. Monika Marcinkowska, Stanisław Wieteska. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 411-419. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-765-4
36
Wpływ postępu technicznego na innowacje w bankowości = The Impact of Technological Progress on Innovations in Banking / Piotr KARAŚ // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 145-152. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
37
Globalizacja gospodarcza i finansowa : główne trendy na przełomie tysiącleci / Piotr KARAŚ // W: Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 18-24. - ISBN 83-227-2559-0
38
Dezintermediacja finansowa w świetle badań / Piotr KARAŚ ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, 2006. - 199 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001015a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001015b
39
O sprawach ekonomicznych / Feliks Koneczny ; [red. Jan Skoczyński, Piotr KARAŚ]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, [2006]. - 114, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-89920-19-0
40
Przegląd głównych nurtów teoretycznych uzasadniających istnienie banku jako pośrednika finansowego / Piotr KARAŚ // Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 5 (2006), s. 67-77. - ISSN 1731-2310
41
Funkcje i znaczenie rezerw dewizowych dla gospodarki narodowej / Piotr KARAŚ // W: Bankowość / red. nauk. Małgorzata Zaleska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 13-22. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-161-7
42
Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem oficjalnymi aktywami rezerwowymi / Piotr KARAŚ // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 357-370. - ISBN 83-7252-228-6
43
Swap kursowy jako instrument polityki pieniężnej / Piotr KARAŚ // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 381-394. - ISBN 83-7246-127-9
44
Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa / Piotr KARAŚ, Igor STYN // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 105-127. - ISBN 83-88597-70-1
45
Rozliczenia pieniężne / Ryszard SZEWCZYK, Renata PAPIEŻ, Piotr KARAŚ // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 21-65. - ISBN 83-88597-70-1
46
Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues [on-line] / Sally Roe Merrill, Edward Kozlowski, Piotr KARAŚ, Jacek Laszek // Housing Finance International. - 01 June (2000), s. 3-15. - Pełny tekst: http://www.housingfinance.org/uploads/Publicationsmanager/0006_Pol.pdf. - ISSN 1534-8784
47
Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues [on-line] / Sally Roe Merrill, Edward Kozlowski, Piotr KARAŚ, Jacek Laszek. - Washington : Urban Institute, 2000. - 40 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ceemortgagefinance.org/Poland/PDF/assessment.PDF
48
O sprawach ekonomicznych / Feliks Koneczny ; [red. nauk. Jan Skoczyński, Piotr KARAŚ]. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2000. - 140, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-7097-746-4
49
The Feasibility of Estimating the Demand for Residential Mortgage Credit in Poland : Final Report [on-line] / Sally R. Merrill, Rebecca Lawrence, Stephen Mayo, Maciej Grabowski, Martha Sickles-Grabowska, Marek Koziarek, Edward Kozłowski, Piotr KARAŚ. - Washington : Urban Institute, 1999. - 99 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ceemortgagefinance.org/Poland/PDF/638_dema.pdf
50
Kasy mieszkaniowe a kasy oszczędnościowo-budowlane : porównanie instytucji systemu kontraktowego / Piotr KARAŚ // Świat Nieruchomości. - nr 23 (1998), s. 42-44. - ISSN 1231-8841
51
Kasy oszczędnościowo-budowlane / Piotr KARAŚ // Świat Nieruchomości. - nr 22 (1998), s. 47-49. - ISSN 1231-8841
52
Analiza systemu kas oszczędnościowo-budowlanych / Piotr KARAŚ // Świat Nieruchomości. - nr 25 (1998/1999), s. 71-74. - Rec. pracy: Analiza systemu kas oszczędnościowo-budowlanych w Polsce, oprac. zespół w składzie: Michael J. Lea, Jacek Łaszek, Loic Chiquier. Kraków : Krakowski Instytut Nieruchomości, 1998. - ISSN 1231-8841
1
Karaś P., (2018), Sieć bezpieczeństwa finansowego w perspektywie Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 32-62.
2
Karaś P., Walitza A., (2017), Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 60-61.
3
Dovhan Z., Kravchuk I., Karaś P., (2017), The Financial Instruments Market - an Institutional Approach, "Financial Markets, Institutions and Risks" [on-line], vol. 1, iss. 1, s. 22-28; http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/files/fmir/issue1/FMIR_1_2017_Dovhan_22-28.pdf
4
Kravchuk I., Karaś P., (2016), Integracja inwestorów instytucjonalnych w strefie euro, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 1 (47), s. 83-93; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/VvfLmRIkUdG3X3K5mJzNp9yTg.pdf
5
Karaś P., Kravchuk I., (2015), Wyzwania regulacyjne wobec funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na europejskim rynku finansowym. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 107-130.
6
Kravchuk I., Karaś P., (2015), Fundusze zbiorowego inwestowania na Ukrainie : wyzwania oraz kierunki rozwoju. [W:] Fìnansovo-bankìvs'kì ta admìnìstrativnì poslugi : problemi upravlìnnâ ta perspektivi rozvitku: zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : Ternopìl', 12-13 Listopada 2015 roku, Ternopìl' : Aston, s. 72-74.
7
Karaś P., Kravchuk I., (2015), Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 49, nr 4, s. 185-193; https://journals.umcs.pl/h/article/view/660/1682
8
Karaś P., (2015), Demutualizacja i konsolidacja sektora building societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego. [W:] Miklaszewska E. (red.), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 172-183.
9
Karaś P., (2014), Building Societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej, s. 153-161.
10
Karaś P., Pacut W., (2013), Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych - przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 306, s. 178-189; http://www.dbc.wroc.pl/Content/28328/Karas_Porownanie_Dzialania_Bankow_Islamskich_i_Konwencjonalnych_2013.pdf
11
Karaś P., (2013), Funkcjonowanie banków islamskich i konwencjonalnych w latach 2007-2011 na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym, s. 82-91.
12
Karaś P., Kutrzeba T., (2013), Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 901, s. 83-95; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/842/664
13
Karaś P., (2012), Produkty bankowości islamskiej i tradycyjnej, na przykładzie wybranych produktów. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 87-100.
14
Karaś P., Łaszek A., Werner A., Kasiewicz S., Kurkliński L., Folwarski M., (2012), Analiza regulacji na poziomie makroekonomicznym. [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 83-145.
15
Karaś P., Kutrzeba T., (2012), Porównanie wybranych islamskich i zachodnich instrumentów finansowych na przykładzie produktów dostępnych w Arabii Saudyjskiej i Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 105, s. 359-367.
16
Łaszek A., Karaś P., Werner A., Kasiewicz S., Kurkliński L., Jurkowska A., Miklaszewska E., Wolanin T., Mikołajczyk K., Zygierewicz M., Styn I., Pyś J., Kochaniak K., Wiśniewska J., (2012), Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania). [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 20-76.
17
Karaś P., (2011), Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 158, s. 167-179.
18
Karaś P., (2011), Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 1, s. 230-240.
19
Karaś P., (2011), W kierunku nowego paradygmatu regulacji kapitałowych banków, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 139-153; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Karas.pdf
20
Karaś P., (2011), Polityka pieniężna w Unii Walutowej. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-64.
21
Karaś P., ([2011]), Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym : polityka pieniężna. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 13-29.
22
Karaś P., Styn I., (2010), Banki na rynku pieniężnym. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 175-206.
23
Karaś P., (2010), Wilhelma Röpkego koncepcja "trzeciej drogi" jako propozycja ustalenia fundamentów polityki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 43-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/170901520
24
Karaś P., (2010), Polityka pompowania płynności : przesłanki wprowadzenia i doświadczenia Banku Anglii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 113, s. 342-354.
25
Karaś P., (2010), Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 148-172.
26
Karaś P., Styn I., (2009), Banki na rynku pieniężnym. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 69-98.
27
Karaś P., (2009), Narzędzia dostarczania płynności w okresie kryzysu : przykład systemu rezerw federalnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 36, s. 144-150.
28
Karaś P., (2009), Program TARP jako narzędzie bezpośredniego wsparcia finansowego banków w okresie kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 626-633.
29
Karaś P., (2009), Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 47-68.
30
Jurkowska A., Karaś P., (2009), Korzyści i ryzyko związane z sekurytyzacją wierzytelności hipotecznych na rynku amerykańskim - wnioski dla Polski, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/1, s. 453-469.
31
Karaś P., (2009), Wykorzystanie wybranych walutowych kontraktów terminowych do zabezpieczenia strumienia przepływów pieniężnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 48, s. 415-425.
32
Karaś P., (2008), Miejsce internetowych platform pożyczkowych w przekazywaniu funduszy pożyczkowych w gospodarce. [W:] Dziawgo L. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju bankowości, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 571-580.
33
Karaś P., (2008), Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 778, s. 197-210; https://bazekon.uek.krakow.pl/160327984
34
Karaś P., (2007), Ewolucja postrzegania roli systemu finansowego w badaniach wzrostu gospodarczego. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 30-37.
35
Karaś P., (2007), Bank centralny jako kredytodawca ostatniej szansy : przesłanki istnienia. [W:] Marcinkowska M., Wieteska S. (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń: w skali narodowej i europejskiej, Warszawa : Difin, s. 411-419.
36
Karaś P., (2007), Wpływ postępu technicznego na innowacje w bankowości. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 145-152.
37
Karaś P., (2006), Globalizacja gospodarcza i finansowa : główne trendy na przełomie tysiącleci. [W:] Pomorska A. (red.), Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 18-24.
38
Karaś P., (2006), Dezintermediacja finansowa w świetle badań, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 199 k.
39
Koneczny F., (2006), O sprawach ekonomicznych, Skoczyński J. (red.), Karaś P. (red.), Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, 114, [1] s.
40
Karaś P., (2006), Przegląd głównych nurtów teoretycznych uzasadniających istnienie banku jako pośrednika finansowego, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 5, s. 67-77.
41
Karaś P., (2005), Funkcje i znaczenie rezerw dewizowych dla gospodarki narodowej. [W:] Zaleska M. (red.), Bankowość, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 13-22.
42
Karaś P., (2004), Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem oficjalnymi aktywami rezerwowymi. [W:] Szewczyk R. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 3, Bankowość, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 357-370.
43
Karaś P., (2002), Swap kursowy jako instrument polityki pieniężnej. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 1, Bankowość, rynki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 381-394.
44
Karaś P., Styn I., (2002), Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 105-127.
45
Szewczyk R., Papież R., Karaś P., (2002), Rozliczenia pieniężne. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 21-65.
46
Merrill S., Kozlowski E., Karaś P., Laszek J., (2000), Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues, "Housing Finance International", 01 June, s. 3-15; http://www.housingfinance.org/uploads/Publicationsmanager/0006_Pol.pdf
47
Merrill S., Kozlowski E., Karaś P., Laszek J., (2000), Poland: Housing Finance at the Millennium: an Assessment of Achievements and Outstanding Issues, [on-line], Washington : Urban Institute, 40 s.
48
Koneczny F., (2000), O sprawach ekonomicznych,, Karaś P. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo WAM, 140, [1] s.
49
Merrill S., Lawrence R., Mayo S., Grabowski M., Sickles-Grabowska M., Koziarek M., Kozłowski E., Karaś P., (1999), The Feasibility of Estimating the Demand for Residential Mortgage Credit in Poland: Final Report, [on-line], Washington : Urban Institute, 99 s.
50
Karaś P., (1998), Kasy mieszkaniowe a kasy oszczędnościowo-budowlane : porównanie instytucji systemu kontraktowego, "Świat Nieruchomości", nr 23, s. 42-44.
51
Karaś P., (1998), Kasy oszczędnościowo-budowlane, "Świat Nieruchomości", nr 22, s. 47-49.
52
Karaś P., (1998), Analiza systemu kas oszczędnościowo-budowlanych, "Świat Nieruchomości", nr 25, s. 71-74.
1
@inbook{UEK:2168326905,
author = "Karaś Piotr",
title = "Sieć bezpieczeństwa finansowego w perspektywie Unii Europejskiej",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "32-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
2
@misc{UEK:2168336285,
author = "Karaś Piotr and Walitza Andrzej",
title = "Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "60-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168313695,
author = "Dovhan Zhanna and Kravchuk Igor and Karaś Piotr",
title = "The Financial Instruments Market - an Institutional Approach",
journal = "Financial Markets, Institutions and Risks",
number = "vol. 1, iss. 1",
pages = "22-28",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168305933,
author = "Kravchuk Igor and Karaś Piotr",
title = "Integracja inwestorów instytucjonalnych w strefie euro",
journal = "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula",
number = "1 (47)",
pages = "83-93",
year = "2016",
}
5
@inbook{UEK:2168300395,
author = "Karaś Piotr and Kravchuk Igor",
title = "Wyzwania regulacyjne wobec funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na europejskim rynku finansowym",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6",
pages = "107-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-0-9",
}
6
@inbook{UEK:2168298583,
author = "Kravchuk Igor and Karaś Piotr",
title = "Fundusze zbiorowego inwestowania na Ukrainie : wyzwania oraz kierunki rozwoju",
booktitle = "Fìnansovo-bankìvs'kì ta admìnìstrativnì poslugi : problemi upravlìnnâ ta perspektivi rozvitku",
pages = "72-74",
adress = "Ternopìl'",
publisher = "Aston",
year = "2015",
isbn = "978-966-308-627-9",
}
7
@article{UEK:2168300139,
author = "Karaś Piotr and Kravchuk Igor",
title = "Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 49, 4",
pages = "185-193",
year = "2015",
}
8
@inbook{UEK:2168300415,
author = "Karaś Piotr",
title = "Demutualizacja i konsolidacja sektora building societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji",
pages = "172-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-714-2",
}
9
@unpublished{UEK:2168302297,
author = "Karaś Piotr",
title = "Building Societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej",
pages = "153-161",
year = "2014",
}
10
@article{UEK:2168278435,
author = "Karaś Piotr and Pacut Wojciech",
title = "Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych - przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "306",
pages = "178-189",
adress = "",
year = "2013",
}
11
@unpublished{UEK:2168287233,
author = "Karaś Piotr",
title = "Funkcjonowanie banków islamskich i konwencjonalnych w latach 2007-2011 na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich",
booktitle = "Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym",
pages = "82-91",
year = "2013",
}
12
@article{UEK:2168261220,
author = "Karaś Piotr and Kutrzeba Tomasz",
title = "Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "901",
pages = "83-95",
year = "2013",
}
13
@unpublished{UEK:2168271640,
author = "Karaś P.",
title = "Produkty bankowości islamskiej i tradycyjnej, na przykładzie wybranych produktów",
booktitle = "Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków",
pages = "87-100",
year = "2012",
}
14
@inbook{UEK:2168306591,
author = "Karaś Piotr and Łaszek Aleksander and Werner Aleksander and Kasiewicz Stanisław and Kurkliński Lech and Folwarski Mateusz",
title = "Analiza regulacji na poziomie makroekonomicznym",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "83-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
15
@article{UEK:2168237854,
author = "Karaś Piotr and Kutrzeba Tomasz",
title = "Porównanie wybranych islamskich i zachodnich instrumentów finansowych na przykładzie produktów dostępnych w Arabii Saudyjskiej i Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "105",
pages = "359-367",
adress = "",
year = "2012",
}
16
@inbook{UEK:2168306573,
author = "Łaszek Aleksander and Karaś Piotr and Werner Aleksander and Kasiewicz Stanisław and Kurkliński Lech and Jurkowska Aleksandra and Miklaszewska Ewa and Wolanin Tomasz and Mikołajczyk Katarzyna and Zygierewicz Mariusz and Styn Igor and Pyś Jan and Kochaniak Katarzyna and Wiśniewska Joanna",
title = "Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "20-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
17
@article{UEK:2167761836,
author = "Karaś Piotr",
title = "Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "158",
pages = "167-179",
adress = "",
year = "2011",
}
18
@article{UEK:2168222812,
author = "Karaś Piotr",
title = "Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 1",
pages = "230-240",
adress = "",
year = "2011",
}
19
@article{UEK:2168227676,
author = "Karaś Piotr",
title = "W kierunku nowego paradygmatu regulacji kapitałowych banków",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "11",
pages = "139-153",
year = "2011",
}
20
@inbook{UEK:2168265514,
author = "Karaś Piotr",
title = "Polityka pieniężna w Unii Walutowej",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2",
pages = "37-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-3-4",
}
21
@unpublished{UEK:2168257938,
author = "Karaś Piotr",
title = "Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym : polityka pieniężna",
booktitle = "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "13-29",
year = "2011",
}
22
@inbook{UEK:2165276574,
author = "Karaś Piotr and Styn Igor",
title = "Banki na rynku pieniężnym",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "175-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
23
@article{UEK:2168218614,
author = "Karaś Piotr",
title = "Wilhelma Röpkego koncepcja trzeciej drogi jako propozycja ustalenia fundamentów polityki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "43-58",
year = "2010",
}
24
@article{UEK:2165766265,
author = "Karaś Piotr",
title = "Polityka pompowania płynności : przesłanki wprowadzenia i doświadczenia Banku Anglii",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "113",
pages = "342-354",
adress = "",
year = "2010",
}
25
@inbook{UEK:2165276548,
author = "Karaś Piotr",
title = "Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "148-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
26
@unpublished{UEK:2168221768,
author = "Karaś Piotr and Styn Igor",
title = "Banki na rynku pieniężnym",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "69-98",
year = "2009",
}
27
@article{UEK:2161800810,
author = "Karaś Piotr",
title = "Narzędzia dostarczania płynności w okresie kryzysu : przykład systemu rezerw federalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "36",
pages = "144-150",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
28
@article{UEK:50602,
author = "Karaś Piotr",
title = "Program TARP jako narzędzie bezpośredniego wsparcia finansowego banków w okresie kryzysu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "626-633",
adress = "",
year = "2009",
}
29
@unpublished{UEK:2168221758,
author = "Karaś Piotr",
title = "Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "47-68",
year = "2009",
}
30
@article{UEK:50343,
author = "Jurkowska Aleksandra and Karaś Piotr",
title = "Korzyści i ryzyko związane z sekurytyzacją wierzytelności hipotecznych na rynku amerykańskim - wnioski dla Polski",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/1",
pages = "453-469",
adress = "",
year = "2009",
}
31
@article{UEK:50449,
author = "Karaś Piotr",
title = "Wykorzystanie wybranych walutowych kontraktów terminowych do zabezpieczenia strumienia przepływów pieniężnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "48",
pages = "415-425",
adress = "",
year = "2009",
}
32
@inbook{UEK:2164879746,
author = "Karaś Piotr",
title = "Miejsce internetowych platform pożyczkowych w przekazywaniu funduszy pożyczkowych w gospodarce",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju bankowości",
pages = "571-580",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2229-6",
}
33
@article{UEK:50647,
author = "Karaś Piotr",
title = "Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "778",
pages = "197-210",
year = "2008",
}
34
@inbook{UEK:2168327865,
author = "Karaś Piotr",
title = "Ewolucja postrzegania roli systemu finansowego w badaniach wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego",
pages = "30-37",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2007",
isbn = "978-83-227-2740-9",
}
35
@inbook{UEK:2165785334,
author = "Karaś Piotr",
title = "Bank centralny jako kredytodawca ostatniej szansy : przesłanki istnienia",
booktitle = "Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń",
pages = "411-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-765-4",
}
36
@inbook{UEK:2166034714,
author = "Karaś Piotr",
title = "Wpływ postępu technicznego na innowacje w bankowości",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "145-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
37
@inbook{UEK:2165764035,
author = "Karaś Piotr",
title = "Globalizacja gospodarcza i finansowa : główne trendy na przełomie tysiącleci",
booktitle = "Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006",
pages = "18-24",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2559-0",
}
38
@unpublished{UEK:52634,
author = "Karaś Piotr",
title = "Dezintermediacja finansowa w świetle badań",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
39
@book{UEK:2166620752,
author = "Koneczny Feliks",
title = "O sprawach ekonomicznych",
editor = Skoczyński Jan,
editor = Karaś Piotr,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski",
year = "2006",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-89920-19-0",
}
40
@article{UEK:51738,
author = "Karaś Piotr",
title = "Przegląd głównych nurtów teoretycznych uzasadniających istnienie banku jako pośrednika finansowego",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "5",
pages = "67-77",
year = "2006",
}
41
@inbook{UEK:2166400191,
author = "Karaś Piotr",
title = "Funkcje i znaczenie rezerw dewizowych dla gospodarki narodowej",
booktitle = "Bankowość",
pages = "13-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-161-7",
}
42
@inbook{UEK:2165887290,
author = "Karaś Piotr",
title = "Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem oficjalnymi aktywami rezerwowymi",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość",
pages = "357-370",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-228-6",
}
43
@inbook{UEK:2168236892,
author = "Karaś Piotr",
title = "Swap kursowy jako instrument polityki pieniężnej",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki",
pages = "381-394",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
44
@inbook{UEK:2168226028,
author = "Karaś Piotr and Styn Igor",
title = "Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "105-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
45
@inbook{UEK:2168226024,
author = "Szewczyk Ryszard and Papież Renata and Karaś Piotr",
title = "Rozliczenia pieniężne",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "21-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
46
@article{UEK:2168328925,
author = "Merrill Sally Roe and Kozlowski Edward and Karaś Piotr and Laszek Jacek",
title = "Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues",
journal = "Housing Finance International",
number = "01 June",
pages = "3-15",
adress = "",
year = "2000",
}
47
@misc{UEK:2168328805,
author = "Merrill Sally Roe and Kozlowski Edward and Karaś Piotr and Laszek Jacek",
title = "Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues",
adress = "Washington",
publisher = "Urban Institute",
year = "2000",
}
48
@book{UEK:2166620792,
author = "Koneczny Feliks",
title = "O sprawach ekonomicznych",
editor = Skoczyński Jan,
editor = Karaś Piotr,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2000",
isbn = "83-7097-746-4",
}
49
@misc{UEK:2168328813,
author = "Merrill Sally R. and Lawrence Rebecca and Mayo Stephen and Grabowski Maciej and Sickles-Grabowska Martha and Koziarek Marek and Kozłowski Edward and Karaś Piotr",
title = "The Feasibility of Estimating the Demand for Residential Mortgage Credit in Poland : Final Report",
adress = "Washington",
publisher = "Urban Institute",
year = "1999",
}
50
@article{UEK:2168332141,
author = "Karaś Piotr",
title = "Kasy mieszkaniowe a kasy oszczędnościowo-budowlane : porównanie instytucji systemu kontraktowego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "23",
pages = "42-44",
year = "1998",
}
51
@article{UEK:2168332139,
author = "Karaś Piotr",
title = "Kasy oszczędnościowo-budowlane",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "22",
pages = "47-49",
year = "1998",
}
52
@article{UEK:2168332145,
author = "Karaś Piotr",
title = "Analiza systemu kas oszczędnościowo-budowlanych",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "25",
pages = "71-74",
year = "1998",
}