Publikacje wybranego autora

Węc Józef Janusz

Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Nauk Politycznych,

1

Tytuł:
Zagadnienia bezpieczeństwa europejskiego a "problem niemiecki" w działalności głównych teoretyków FDP w latach 1949-1982 = Political Thought of West German Liberals with Respect to Peaceful Coexistence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 303 (1989) , s. 125-143. - Summ., rez.
Nr:
2168269710
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
"Problemy humanitarne" w polityce RFN wobec Bułgarii, Rumunii i Węgier = "Humanitarian problems" and Interpersonal Contacts in the Normalization Process between the F.R.G. and Bulgaria, Rumania and Hungary
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988) , s. 125-140. - Rez., summ.
Nr:
2168267538
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Polityka RFN wobec Rumunii w latach 1966-1982 : zagadnienia dyplomatyczno-polityczne = Foreign Policy of FRG towards Romania in the years 1966-1982. Diplomatic-political Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 250 (1988) , s. 89-111. - Summ., rez.
Nr:
2168233498
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Ewolucja system partyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949-1983 : wybrane aspekty strukturalne w ujęciu politologii zachodnioniemieckiej = Evolution of West Germany's Party System between 1949 and 1963. Selected Structural Aspects from German Political Point of View
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986) , s. 145-169. - Summ., rez.
Nr:
2168269762
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
FDP w systemie partyjnym Republiki Federalnej Niemiec : wybrane aspekty = FDP within the Federal Republic of Germany's Party System : Some Aspects
Źródło:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (118) (1985) , s. 19-35
Nr:
2168282533
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Wpływ FDP na kształtowanie stosunków politycznych RFN z Polską w ostatniej fazie rządów koalicji socjalliberalnej (sierpień 1980 - październik 1982) = Impact of the FDP Party on Shaping of International Relations between Poland and the FRG in the Last Phase of the Socio-liberal Coalition Government (August-1980 - October 1982)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 183 (1984) , s. 57-77. - Summ., rez.
Nr:
2168271928
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Rola i znaczenie FDP w systemie decyzyjnym polityki zagranicznej RFN ze szczególnym uwzględnieniem polityki wschodniej w latach 1969-1976 = The Role and Importance of the F.D.P. in the Decision Making System of the Foreign Policy of the F.R.G. with Particular Consideration of the Eastern Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 172 (1983) , s. 29-53. - Summ., rez.
Nr:
2168271966
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Zagadnienia bezpieczeństwa europejskiego a "problem niemiecki" w działalności głównych teoretyków FDP w latach 1949-1982 = Political Thought of West German Liberals with Respect to Peaceful Coexistence / Józef Janusz WĘC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 303 (1989), s. 125-143. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
"Problemy humanitarne" w polityce RFN wobec Bułgarii, Rumunii i Węgier = "Humanitarian problems" and Interpersonal Contacts in the Normalization Process between the F.R.G. and Bulgaria, Rumania and Hungary / Józef Janusz WĘC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988), s. 125-140. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Polityka RFN wobec Rumunii w latach 1966-1982 : zagadnienia dyplomatyczno-polityczne = Foreign Policy of FRG towards Romania in the years 1966-1982. Diplomatic-political Problems / Józef Janusz WĘC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 250 (1988), s. 89-111. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
4
Ewolucja system partyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949-1983 : wybrane aspekty strukturalne w ujęciu politologii zachodnioniemieckiej = Evolution of West Germany's Party System between 1949 and 1963. Selected Structural Aspects from German Political Point of View / Józef Janusz WĘC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986), s. 145-169. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
FDP w systemie partyjnym Republiki Federalnej Niemiec : wybrane aspekty = FDP within the Federal Republic of Germany's Party System : Some Aspects / Józef Janusz WĘC // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (118) (1985), s. 19-35. - ISSN 0137-3528
6
Wpływ FDP na kształtowanie stosunków politycznych RFN z Polską w ostatniej fazie rządów koalicji socjalliberalnej (sierpień 1980 - październik 1982) = Impact of the FDP Party on Shaping of International Relations between Poland and the FRG in the Last Phase of the Socio-liberal Coalition Government (August-1980 - October 1982) / Józef Janusz WĘC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 183 (1984), s. 57-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Rola i znaczenie FDP w systemie decyzyjnym polityki zagranicznej RFN ze szczególnym uwzględnieniem polityki wschodniej w latach 1969-1976 = The Role and Importance of the F.D.P. in the Decision Making System of the Foreign Policy of the F.R.G. with Particular Consideration of the Eastern Policy / Józef Janusz WĘC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 172 (1983), s. 29-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Węc J., (1989), Zagadnienia bezpieczeństwa europejskiego a "problem niemiecki" w działalności głównych teoretyków FDP w latach 1949-1982, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 303, s. 125-143.
2
Węc J., (1988), "Problemy humanitarne" w polityce RFN wobec Bułgarii, Rumunii i Węgier, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 125-140.
3
Węc J., (1988), Polityka RFN wobec Rumunii w latach 1966-1982 : zagadnienia dyplomatyczno-polityczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 250, s. 89-111.
4
Węc J., (1986), Ewolucja system partyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949-1983 : wybrane aspekty strukturalne w ujęciu politologii zachodnioniemieckiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 145-169.
5
Węc J., (1985), FDP w systemie partyjnym Republiki Federalnej Niemiec : wybrane aspekty, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 6 (118), s. 19-35.
6
Węc J., (1984), Wpływ FDP na kształtowanie stosunków politycznych RFN z Polską w ostatniej fazie rządów koalicji socjalliberalnej (sierpień 1980 - październik 1982), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 183, s. 57-77.
7
Węc J., (1983), Rola i znaczenie FDP w systemie decyzyjnym polityki zagranicznej RFN ze szczególnym uwzględnieniem polityki wschodniej w latach 1969-1976, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 172, s. 29-53.
1
@article{artUEK:2168269710,
author = "Józef Janusz Węc",
title = "Zagadnienia bezpieczeństwa europejskiego a problem niemiecki w działalności głównych teoretyków FDP w latach 1949-1982",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "303",
pages = "125-143",
year = "1989",
}
2
@article{artUEK:2168267538,
author = "Józef Janusz Węc",
title = "Problemy humanitarne w polityce RFN wobec Bułgarii, Rumunii i Węgier",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "274",
pages = "125-140",
year = "1988",
}
3
@article{artUEK:2168233498,
author = "Józef Janusz Węc",
title = "Polityka RFN wobec Rumunii w latach 1966-1982 : zagadnienia dyplomatyczno-polityczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "250",
pages = "89-111",
year = "1988",
}
4
@article{artUEK:2168269762,
author = "Józef Janusz Węc",
title = "Ewolucja system partyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949-1983 : wybrane aspekty strukturalne w ujęciu politologii zachodnioniemieckiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "216",
pages = "145-169",
year = "1986",
}
5
@article{artUEK:2168282533,
author = "Józef Janusz Węc",
title = "FDP w systemie partyjnym Republiki Federalnej Niemiec : wybrane aspekty",
journal = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "6 (118)",
pages = "19-35",
year = "1985",
}
6
@article{artUEK:2168271928,
author = "Józef Janusz Węc",
title = "Wpływ FDP na kształtowanie stosunków politycznych RFN z Polską w ostatniej fazie rządów koalicji socjalliberalnej (sierpień 1980 - październik 1982)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "183",
pages = "57-77",
year = "1984",
}
7
@article{artUEK:2168271966,
author = "Józef Janusz Węc",
title = "Rola i znaczenie FDP w systemie decyzyjnym polityki zagranicznej RFN ze szczególnym uwzględnieniem polityki wschodniej w latach 1969-1976",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "172",
pages = "29-53",
year = "1983",
}