Publikacje wybranego autora

Rek Andrzej

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki,

1

Autor:
Tytuł:
Terytorialne zróżnicowanie warunków mieszkaniowych ludności miast Polski w latach 1978-1984 na tle poziomu życia = Territorial Differentiation of Housing Conditions in Polish Towns in the Years 1978-1984 on the Background of Living Standard
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 277 (1988) , s. 125-140. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249730
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Próba budowy syntetycznego miernika warunków mieszkaniowych przy wykorzystaniu informacji a priori = Attempt at Constructing Synthetic Indicator of Housing Conditions Using A Priori Information
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 258 (1988) , s. 93-102. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236262
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Badanie warunków mieszkaniowych ludności miast Polski w 1984 roku = Study of Housing Conditions of Urban Population in Poland in 1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988) , s. 195-208. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168252798
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Analiza zróżnicowania warunków zamieszkiwania w miastach metodami wielowymiarowej analizy porównawczej = Analysis of Inhabitation Conditions in Urban Areas by the Method of Multi-Dimensional Comparative Analysis
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 29, nr 11 (281) (1984) , s. 29-31 - Bibliogr.
Nr:
2168272680
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Ekonometryczna analiza kosztów w przemyśle cementowym = Econometric Analysis of Costa in the Cement Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 131 (1980) , s. 139-155. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237422
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Terytorialne zróżnicowanie warunków mieszkaniowych ludności miast Polski w latach 1978-1984 na tle poziomu życia = Territorial Differentiation of Housing Conditions in Polish Towns in the Years 1978-1984 on the Background of Living Standard / Andrzej REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 277 (1988), s. 125-140. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Próba budowy syntetycznego miernika warunków mieszkaniowych przy wykorzystaniu informacji a priori = Attempt at Constructing Synthetic Indicator of Housing Conditions Using A Priori Information / Andrzej REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 258 (1988), s. 93-102. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Badanie warunków mieszkaniowych ludności miast Polski w 1984 roku = Study of Housing Conditions of Urban Population in Poland in 1984 / Andrzej REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988), s. 195-208. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Analiza zróżnicowania warunków zamieszkiwania w miastach metodami wielowymiarowej analizy porównawczej = Analysis of Inhabitation Conditions in Urban Areas by the Method of Multi-Dimensional Comparative Analysis / Andrzej REK // Wiadomości Statystyczne. - R. 29, nr 11 (281) (1984), s. 29-31. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
5
Ekonometryczna analiza kosztów w przemyśle cementowym = Econometric Analysis of Costa in the Cement Industry / Andrzej REK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 131 (1980), s. 139-155. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Rek A., (1988), Terytorialne zróżnicowanie warunków mieszkaniowych ludności miast Polski w latach 1978-1984 na tle poziomu życia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 277, s. 125-140.
2
Rek A., (1988), Próba budowy syntetycznego miernika warunków mieszkaniowych przy wykorzystaniu informacji a priori, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 258, s. 93-102.
3
Rek A., (1988), Badanie warunków mieszkaniowych ludności miast Polski w 1984 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 195-208.
4
Rek A., (1984), Analiza zróżnicowania warunków zamieszkiwania w miastach metodami wielowymiarowej analizy porównawczej, "Wiadomości Statystyczne", R. 29, nr 11 (281), s. 29-31.
5
Rek A., (1980), Ekonometryczna analiza kosztów w przemyśle cementowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 131, s. 139-155.
1
@article{UEK:2168249730,
author = "Andrzej Rek",
title = "Terytorialne zróżnicowanie warunków mieszkaniowych ludności miast Polski w latach 1978-1984 na tle poziomu życia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "277",
pages = "125-140",
year = "1988",
}
2
@article{UEK:2168236262,
author = "Andrzej Rek",
title = "Próba budowy syntetycznego miernika warunków mieszkaniowych przy wykorzystaniu informacji a priori",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "258",
pages = "93-102",
year = "1988",
}
3
@article{UEK:2168252798,
author = "Andrzej Rek",
title = "Badanie warunków mieszkaniowych ludności miast Polski w 1984 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "246",
pages = "195-208",
year = "1988",
url = {},
}
4
@article{UEK:2168272680,
author = "Andrzej Rek",
title = "Analiza zróżnicowania warunków zamieszkiwania w miastach metodami wielowymiarowej analizy porównawczej",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 29, 11 (281)",
pages = "29-31",
year = "1984",
}
5
@article{UEK:2168237422,
author = "Andrzej Rek",
title = "Ekonometryczna analiza kosztów w przemyśle cementowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "131",
pages = "139-155",
year = "1980",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID