Publikacje wybranego autora

Sadowska Stanisława ORCID

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Rachunkowości,

1

Tytuł:
Problemy wyceny zasobów a koncepcja zachowania majątku (wg S.E. Hendriksena) = Problems Pertaining to Assets Valuation vs Conception of Assets Preservation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 191-206. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253790
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Pomiar efektywności wykorzystania czynników produkcji w przedsiębiorstwie = Measurement of Effectiveness of Use of Materials and Machinery in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 161-175. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253794
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Postulaty i cele w teorii rachunkowości : według S.E. Hendriksena
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 14 (1988) , s. 19-26 - Bibliogr.
Nr:
2168340927
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Możliwości ograniczenia dekapitalizacji środków trwałych w przedsiębiorstwach wytwórczych = Decapitalization of Fixed Assets in Manufacturing Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 189-203. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261832
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wynik działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przemysłowego w Czechosłowacji = The Result of Economic Activity of Industrial Enterprise in Czechoslovakia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 151-162. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261850
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Rachunek gospodarki czynnikami produkcji przedsiębiorstw wytwórczych = Accounting of Production Factors Management in Production Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 139-150. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262028
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Podstawowe założenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w Czechosłowacji = Basic Principles of Self-financing Systems in Czechoslovakia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 189-202. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262052
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Społeczne koszty pracy w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw wytwórczych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 11 (1986) , s. 97-107
Nr:
2168277733
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
System rachunkowości w Czechosłowacji
Źródło:
Rachunkowość. - R. 36, nr 5 (425) (1985) , s. 129-130 - Bibliogr.
Nr:
2168356742
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Nakłady a koszty pracy przedsiębiorstw wytwórczych = Outlays vs Labour Costs in Manufacturing Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 219-238. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262804
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Rachunek kosztów postulowanych i analiza wartości w warunkach reformy gospodarczej = Account of Stipulated Costs and Value Analysis under the Conditions of the Implemented Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 189-200. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262738
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Struktura kosztów pracy
Źródło:
Rachunkowość i informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem : materiały na konferencję. Cz. 2 - Łódź-Spała: Uniwersytet Łódzki, 1984, s. 261-270 - Bibliogr.
Nr:
2168260062
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Możliwości dostosowania systematycznego rachunku kosztów do potrzeb analizy wartości traktowanej jako rachunek problemowy = Possibilities of Systematic Cost Account's Adjustment to Needs of Value Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 151-170. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236058
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym = Relations Between the Calculation of Optimum Envisaged Costs and Value Analysis in Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983) , s. 73-89. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242790
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Modele rachunku kosztów a potrzeby analizy wartości = Models of Cost Account Vs Needs of Value Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983) , s. 159-181. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217962
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
252 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/876
Nr:
2168313005
doktorat
17

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi a rachunek kosztów postulowanych i analiza wartości = Management of Industrial Enterprises vs Account of Postulated Costs and Value Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 154 (1982) , s. 71-87. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264708
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Koszty przy analizie wartości
Źródło:
Rachunkowość. - R. 32, nr 2 (374) (1981) , s. 40-42
Nr:
2168356664
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Model rachunku kosztów postulowanych a potrzeby analizy wartości
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 4 (1980) , s. 43-54
Nr:
2168340907
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
O zbieżności celu środków realizacji rachunku kosztów normatywnych i analizy wartości = The Convergence of Aims and Means of Realization of Standard Costs Account and Value Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 118 (1979) , s. 159-167. - Summ., rez.
Nr:
2168250876
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
121 s.; 24 cm
Nr:
2168286133
skrypt
22

Tytuł:
Gospodarka materiałowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych a możliwości i kierunki jej usprawnień = On the Materials Management in Building and Constructional Companies and the Possibilities and Directions of Its Improvement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 110 (1978) , s. 181-194. - Summ., rez.
Nr:
2168250606
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Finansowo-kosztowe aspekty uruchamiania nowej produkcji w przemyśle chemicznym = The Financial and Cost Aspects of Starting a New Production In Chemical Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977) , s. 147-169. - Rez., summ.
Nr:
2168250110
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
190 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168272362
podręcznik
1
Problemy wyceny zasobów a koncepcja zachowania majątku (wg S.E. Hendriksena) = Problems Pertaining to Assets Valuation vs Conception of Assets Preservation / Stanisława SADOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 191-206. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Pomiar efektywności wykorzystania czynników produkcji w przedsiębiorstwie = Measurement of Effectiveness of Use of Materials and Machinery in Enterprises / Stanisława SADOWSKA, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 161-175. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Postulaty i cele w teorii rachunkowości : według S.E. Hendriksena / Stanisława SADOWSKA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 14 (1988), s. 19-26. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
4
Możliwości ograniczenia dekapitalizacji środków trwałych w przedsiębiorstwach wytwórczych = Decapitalization of Fixed Assets in Manufacturing Enterprises / Stanisława SADOWSKA, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988), s. 189-203. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Wynik działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przemysłowego w Czechosłowacji = The Result of Economic Activity of Industrial Enterprise in Czechoslovakia / Stanisława SADOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988), s. 151-162. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Rachunek gospodarki czynnikami produkcji przedsiębiorstw wytwórczych = Accounting of Production Factors Management in Production Enterprise / Stanisława SADOWSKA, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 139-150. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Podstawowe założenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w Czechosłowacji = Basic Principles of Self-financing Systems in Czechoslovakia / Stanisława SADOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987), s. 189-202. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Społeczne koszty pracy w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw wytwórczych / Stanisława SADOWSKA, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 11 (1986), s. 97-107. - ISSN 0137-2211
9
System rachunkowości w Czechosłowacji / Stanisława SADOWSKA // Rachunkowość. - R. 36, nr 5 (425) (1985), s. 129-130. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
10
Nakłady a koszty pracy przedsiębiorstw wytwórczych = Outlays vs Labour Costs in Manufacturing Enterprises / Stanisława SADOWSKA, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985), s. 219-238. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Rachunek kosztów postulowanych i analiza wartości w warunkach reformy gospodarczej = Account of Stipulated Costs and Value Analysis under the Conditions of the Implemented Economic Reform / Stanisława SADOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985), s. 189-200. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Struktura kosztów pracy / Stanisława SADOWSKA, Halina SOCZÓWKA // W: Rachunkowość i informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem : materiały na konferencję. Cz. 2. - Łódź-Spała: Uniwersytet Łódzki, 1984. - S. 261-270. - Bibliogr.
13
Możliwości dostosowania systematycznego rachunku kosztów do potrzeb analizy wartości traktowanej jako rachunek problemowy = Possibilities of Systematic Cost Account's Adjustment to Needs of Value Analysis / Stanisława SADOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983), s. 151-170. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym = Relations Between the Calculation of Optimum Envisaged Costs and Value Analysis in Industrial Enterprise / Stanisława SADOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983), s. 73-89. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Modele rachunku kosztów a potrzeby analizy wartości = Models of Cost Account Vs Needs of Value Analysis / Stanisława SADOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 164 (1983), s. 159-181. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym / Stanisława SADOWSKA ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1982. - 252 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
Zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi a rachunek kosztów postulowanych i analiza wartości = Management of Industrial Enterprises vs Account of Postulated Costs and Value Analysis / Stanisława SADOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 154 (1982), s. 71-87. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Koszty przy analizie wartości / Stanisława SADOWSKA // Rachunkowość. - R. 32, nr 2 (374) (1981), s. 40-42. - ISSN 0481-5475
19
Model rachunku kosztów postulowanych a potrzeby analizy wartości / Stanisława SADOWSKA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 4 (1980), s. 43-54. - ISSN 0137-2211
20
O zbieżności celu środków realizacji rachunku kosztów normatywnych i analizy wartości = The Convergence of Aims and Means of Realization of Standard Costs Account and Value Analysis / Stanisława SADOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979), s. 159-167. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
21
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji : zbiór ćwiczeń / Antoni BIZOŃ, Stanisława SADOWSKA, Marta STĘPIEŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 121 s. ; 24 cm
22
Gospodarka materiałowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych a możliwości i kierunki jej usprawnień = On the Materials Management in Building and Constructional Companies and the Possibilities and Directions of Its Improvement / Stanisława SADOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978), s. 181-194. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
23
Finansowo-kosztowe aspekty uruchamiania nowej produkcji w przemyśle chemicznym = The Financial and Cost Aspects of Starting a New Production In Chemical Industry / Kazimierz GÓRKA, Stanisława SADOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977), s. 147-169. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
24
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych / Elżbieta BURZYM, Antoni BIZOŃ, Bronisław MICHERDA, Stanisława SADOWSKA, Zdzisław SZCZEPANIK ; red. Elżbieta BURZYM. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 190 s. : il. ; 24 cm
1
Sadowska S., (1989), Problemy wyceny zasobów a koncepcja zachowania majątku (wg S.E. Hendriksena), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 191-206.
2
Sadowska S., Soczówka H., (1989), Pomiar efektywności wykorzystania czynników produkcji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 161-175.
3
Sadowska S., (1988), Postulaty i cele w teorii rachunkowości : według S.E. Hendriksena, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 14, s. 19-26.
4
Sadowska S., Soczówka H., (1988), Możliwości ograniczenia dekapitalizacji środków trwałych w przedsiębiorstwach wytwórczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 189-203.
5
Sadowska S., (1988), Wynik działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przemysłowego w Czechosłowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 151-162.
6
Sadowska S., Soczówka H., (1987), Rachunek gospodarki czynnikami produkcji przedsiębiorstw wytwórczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 139-150.
7
Sadowska S., (1987), Podstawowe założenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w Czechosłowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 189-202.
8
Sadowska S., Soczówka H., (1986), Społeczne koszty pracy w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw wytwórczych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 11, s. 97-107.
9
Sadowska S., (1985), System rachunkowości w Czechosłowacji, "Rachunkowość", R. 36, nr 5 (425), s. 129-130.
10
Sadowska S., Soczówka H., (1985), Nakłady a koszty pracy przedsiębiorstw wytwórczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 219-238.
11
Sadowska S., (1985), Rachunek kosztów postulowanych i analiza wartości w warunkach reformy gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 189-200.
12
Sadowska S., Soczówka H., (1984), Struktura kosztów pracy. [W:] Rachunkowość i informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem: materiały na konferencję. Cz. 2, Łódź-Spała : Uniwersytet Łódzki, s. 261-270.
13
Sadowska S., (1983), Możliwości dostosowania systematycznego rachunku kosztów do potrzeb analizy wartości traktowanej jako rachunek problemowy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 151-170.
14
Sadowska S., (1983), Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 73-89.
15
Sadowska S., (1983), Modele rachunku kosztów a potrzeby analizy wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 164, s. 159-181.
16
Sadowska S., (1982), Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym, Prom. Burzym E., Kraków : , 252 k.
17
Sadowska S., (1982), Zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi a rachunek kosztów postulowanych i analiza wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 154, s. 71-87.
18
Sadowska S., (1981), Koszty przy analizie wartości, "Rachunkowość", R. 32, nr 2 (374), s. 40-42.
19
Sadowska S., (1980), Model rachunku kosztów postulowanych a potrzeby analizy wartości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 4, s. 43-54.
20
Sadowska S., (1979), O zbieżności celu środków realizacji rachunku kosztów normatywnych i analizy wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 118, s. 159-167.
21
Bizoń A., Sadowska S., Stępień M., (1978), Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji: zbiór ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
22
Sadowska S., (1978), Gospodarka materiałowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych a możliwości i kierunki jej usprawnień, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 181-194.
23
Górka K., Sadowska S., (1977), Finansowo-kosztowe aspekty uruchamiania nowej produkcji w przemyśle chemicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 147-169.
24
Burzym E., Bizoń A., Micherda B., Sadowska S., Szczepanik Z., (1973), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych, Burzym E. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 190 s.
1
@article{UEK:2168253790,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Problemy wyceny zasobów a koncepcja zachowania majątku (wg S.E. Hendriksena)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "191-206",
year = "1989",
}
2
@article{UEK:2168253794,
author = "Stanisława Sadowska and Halina Soczówka",
title = "Pomiar efektywności wykorzystania czynników produkcji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "161-175",
year = "1989",
}
3
@article{UEK:2168340927,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Postulaty i cele w teorii rachunkowości : według S.E. Hendriksena",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 14",
pages = "19-26",
year = "1988",
}
4
@article{UEK:2168261832,
author = "Stanisława Sadowska and Halina Soczówka",
title = "Możliwości ograniczenia dekapitalizacji środków trwałych w przedsiębiorstwach wytwórczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "189-203",
year = "1988",
}
5
@article{UEK:2168261850,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Wynik działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przemysłowego w Czechosłowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "151-162",
year = "1988",
}
6
@article{UEK:2168262028,
author = "Stanisława Sadowska and Halina Soczówka",
title = "Rachunek gospodarki czynnikami produkcji przedsiębiorstw wytwórczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "139-150",
year = "1987",
}
7
@article{UEK:2168262052,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Podstawowe założenia wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego w Czechosłowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "189-202",
year = "1987",
}
8
@article{UEK:2168277733,
author = "Stanisława Sadowska and Halina Soczówka",
title = "Społeczne koszty pracy w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw wytwórczych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 11",
pages = "97-107",
year = "1986",
}
9
@article{UEK:2168356742,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "System rachunkowości w Czechosłowacji",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 36, 5 (425)",
pages = "129-130",
year = "1985",
}
10
@article{UEK:2168262804,
author = "Stanisława Sadowska and Halina Soczówka",
title = "Nakłady a koszty pracy przedsiębiorstw wytwórczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "219-238",
year = "1985",
}
11
@article{UEK:2168262738,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Rachunek kosztów postulowanych i analiza wartości w warunkach reformy gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "189-200",
year = "1985",
}
12
@inbook{UEK:2168260062,
author = "Stanisława Sadowska and Halina Soczówka",
title = "Struktura kosztów pracy",
booktitle = "Rachunkowość i informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem : materiały na konferencję. Cz. 2",
pages = "261-270",
adress = "Łódź-Spała",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1984",
}
13
@article{UEK:2168236058,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Możliwości dostosowania systematycznego rachunku kosztów do potrzeb analizy wartości traktowanej jako rachunek problemowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "151-170",
year = "1983",
}
14
@article{UEK:2168242790,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "73-89",
year = "1983",
}
15
@article{UEK:2168217962,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Modele rachunku kosztów a potrzeby analizy wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "164",
pages = "159-181",
year = "1983",
}
16
@unpublished{UEK:2168313005,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
17
@article{UEK:2168264708,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi a rachunek kosztów postulowanych i analiza wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "154",
pages = "71-87",
year = "1982",
}
18
@article{UEK:2168356664,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Koszty przy analizie wartości",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 32, 2 (374)",
pages = "40-42",
year = "1981",
}
19
@article{UEK:2168340907,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Model rachunku kosztów postulowanych a potrzeby analizy wartości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 4",
pages = "43-54",
year = "1980",
}
20
@article{UEK:2168250876,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "O zbieżności celu środków realizacji rachunku kosztów normatywnych i analizy wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "118",
pages = "159-167",
year = "1979",
}
21
@book{UEK:2168286133,
author = "Antoni Bizoń and Stanisława Sadowska and Marta Stępień",
title = "Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
22
@article{UEK:2168250606,
author = "Stanisława Sadowska",
title = "Gospodarka materiałowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych a możliwości i kierunki jej usprawnień",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "181-194",
year = "1978",
}
23
@article{UEK:2168250110,
author = "Kazimierz Górka and Stanisława Sadowska",
title = "Finansowo-kosztowe aspekty uruchamiania nowej produkcji w przemyśle chemicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "147-169",
year = "1977",
}
24
@book{UEK:2168272362,
author = "Elżbieta Burzym and Antoni Bizoń and Bronisław Micherda and Stanisława Sadowska and Zdzisław Szczepanik",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID