Publikacje wybranego autora

Kania Barbara

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

1

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie technik informatycznych w sektorze hutnictwa żelaza i stali w Polsce = The Use of Information Technology in the Polish Iron and Steel Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 539 (2000) , s. 77-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168245834
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Rola administracji rządowej i instytucji samorządowych w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów (na przykładzie województwa bielskiego) : (na przykładzie województwa bielskiego) = The Role of Government Administration and Self-Government Bodies in the Processes of Development and Increase of Competitiveness of Regions - Taking as Example the Bielsko Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 517 (1998) , s. 49-64. - Summ.
Nr:
2168244612
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji gospodarki województwa bielskiego
Źródło:
Regionalne i lokalne uwarunkowania oraz czynniki restrukturyzacji gospodarczej1997, s. 1[55]-71[125]
Sygnatura:
NP-312/2/Magazyn
Nr:
2168283091
fragment pracy naukowo badawczej
4

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki województwa rzeszowskiego = Institutional Conditions of Restructuring of the Rzeszów Province Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 496 (1997) , s. 67-81. - Summ.
Nr:
2168245932
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Społeczeństwo informacyjne a rozwój przemysłowy w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
68 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
35/KGiAP/98/S
Sygnatura:
NP-561/Magazyn
Nr:
2168334145
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Restrukturyzacja wybranych sektorów przemysłu (hutnictwo, cukrownictwo, przemysł lotniczy)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
[159] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz.,
Sygnatura:
NP-373/Magazyn
Nr:
2168329125
naukowo-badawcze
1
Wykorzystanie technik informatycznych w sektorze hutnictwa żelaza i stali w Polsce = The Use of Information Technology in the Polish Iron and Steel Sector / Barbara KANIA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 539 (2000), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Rola administracji rządowej i instytucji samorządowych w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów (na przykładzie województwa bielskiego) : (na przykładzie województwa bielskiego) = The Role of Government Administration and Self-Government Bodies in the Processes of Development and Increase of Competitiveness of Regions - Taking as Example the Bielsko Voivodship / Barbara KANIA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 517 (1998), s. 49-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji gospodarki województwa bielskiego / Barbara KANIA, Dorota LEŚNIAK // W: Regionalne i lokalne uwarunkowania oraz czynniki restrukturyzacji gospodarczej. - (1997), s. 1[55]-71[125]
4
Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki województwa rzeszowskiego = Institutional Conditions of Restructuring of the Rzeszów Province Economy / Barbara KANIA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 496 (1997), s. 67-81. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Społeczeństwo informacyjne a rozwój przemysłowy w Polsce / Jerzy HAUSNER - kierownik tematu, Barbara KANIA, Dorota KWIECIŃSKA, Dorota LEŚNIAK, Łukasz MAMICA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 68 k. : il. ; 30 cm
6
Restrukturyzacja wybranych sektorów przemysłu (hutnictwo, cukrownictwo, przemysł lotniczy) / Barbara KANIA, Dorota LEŚNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - [159] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz.
1
Kania B., (2000), Wykorzystanie technik informatycznych w sektorze hutnictwa żelaza i stali w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 539, s. 77-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/9888
2
Kania B., (1998), Rola administracji rządowej i instytucji samorządowych w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów (na przykładzie województwa bielskiego) (na przykładzie województwa bielskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 517, s. 49-64.
3
Kania B., Leśniak D., (1997), Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji gospodarki województwa bielskiego. [W:] Regionalne i lokalne uwarunkowania oraz czynniki restrukturyzacji gospodarczej, s. 1[55]-71[125].
4
Kania B., (1997), Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki województwa rzeszowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 496, s. 67-81.
5
Hausner J., Kania B., Kwiecińska D., Leśniak D., Mamica Ł., (1998), Społeczeństwo informacyjne a rozwój przemysłowy w Polsce, Hausner J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68 k.
6
Kania B., Leśniak D., (1996), Restrukturyzacja wybranych sektorów przemysłu (hutnictwo, cukrownictwo, przemysł lotniczy), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [159] k.
1
@article{UEK:2168245834,
author = "Kania Barbara",
title = "Wykorzystanie technik informatycznych w sektorze hutnictwa żelaza i stali w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "539",
pages = "77-92",
year = "2000",
}
2
@article{UEK:2168244612,
author = "Kania Barbara",
title = "Rola administracji rządowej i instytucji samorządowych w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów (na przykładzie województwa bielskiego) : (na przykładzie województwa bielskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "517",
pages = "49-64",
year = "1998",
}
3
@unpublished{UEK:2168283091,
author = "Kania Barbara and Leśniak Dorota",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji gospodarki województwa bielskiego",
booktitle = "Regionalne i lokalne uwarunkowania oraz czynniki restrukturyzacji gospodarczej",
pages = "1[55]-71[125]",
year = "1997",
}
4
@article{UEK:2168245932,
author = "Kania Barbara",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki województwa rzeszowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "496",
pages = "67-81",
year = "1997",
}
5
@unpublished{UEK:2168334145,
author = "Hausner Jerzy and Kania Barbara and Kwiecińska Dorota and Leśniak Dorota and Mamica Łukasz",
title = "Społeczeństwo informacyjne a rozwój przemysłowy w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
6
@unpublished{UEK:2168329125,
author = "Kania Barbara and Leśniak Dorota",
title = "Restrukturyzacja wybranych sektorów przemysłu (hutnictwo, cukrownictwo, przemysł lotniczy)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}