Publikacje wybranego autora

Sosnówka Edward

Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Nauk Politycznych,

1

Tytuł:
Współczesne stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna PRL
Źródło:
Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987, s. 92-107
Nr:
2168248628
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Naród i państwo w myśli politycznej de Gaulle'a = De Gaulle's Concept of People and State
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986) , s. 127-144. - Summ., rez.
Nr:
2168269760
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Światowy system socjalistyczny
Źródło:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 153-162 - Bibliogr.
Nr:
2168258584
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Pascal Krop: Les socialistes et l'armee. Presses Universitaires de France. paris 1983, str. 184
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 1 (1984) , s. 141-144
Nr:
2168341447
recenzja
5

Tytuł:
Polityka zagraniczna PRL
Źródło:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 207-218 - Bibliogr.
Nr:
2168258598
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia stosunków międzynarodowych
Źródło:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 147-152 - Bibliogr.
Nr:
2168258582
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Rozwój międzynarodowego handlu bronią = Increase of International Arms Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 172 (1983) , s. 99-119. - Summ., rez.
Nr:
2168271972
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Gaulistowska koncepcja partycypacji = Gaullist Conception of Participation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 155 (1982) , s. 133-153. - Rez., summ.
Nr:
2168267204
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Eksport broni jako instrument gaullistowskiej koncepcji obrony narodowej Francji = Export of Weapons as an Instrument of the Gaullist Conception of France's National Defence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER]. - nr 137 (1981) , s. 155-178. - Summ., rez.
Nr:
2168228518
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Francuski eksport uzbrojenia = French Export of Armaments
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 5 (1981) , s. 71-84
Nr:
2168282601
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia stosunków międzynarodowych
Źródło:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 199-204 - Bibliogr.
Nr:
2168258784
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Światowy system socjalistyczny
Źródło:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 205-220 - Bibliogr.
Nr:
2168258786
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Współczesne stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna PRL / wybór tekstów i dokumentów Edward SOSNÓWKA // W: Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - S. 92-107
2
Naród i państwo w myśli politycznej de Gaulle'a = De Gaulle's Concept of People and State / Edward SOSNÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986), s. 127-144. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Światowy system socjalistyczny / Edward SOSNÓWKA // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 153-162. - Bibliogr.
4
Pascal Krop: Les socialistes et l'armee. Presses Universitaires de France. paris 1983, str. 184 / Edward SOSNÓWKA // Sprawy Międzynarodowe. - z. 1 (1984), s. 141-144. - Rec. pracy: Krop P., Les socialistes et l'armee. Presses Universitaires de France. paris 1983, str. 184. - ISSN 0038-853X
5
Polityka zagraniczna PRL / Edward SOSNÓWKA // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 207-218. - Bibliogr.
6
Podstawowe zagadnienia stosunków międzynarodowych / Edward SOSNÓWKA // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 147-152. - Bibliogr.
7
Rozwój międzynarodowego handlu bronią = Increase of International Arms Trade / Edward SOSNÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 172 (1983), s. 99-119. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Gaulistowska koncepcja partycypacji = Gaullist Conception of Participation / Edward SOSNÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 155 (1982), s. 133-153. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Eksport broni jako instrument gaullistowskiej koncepcji obrony narodowej Francji = Export of Weapons as an Instrument of the Gaullist Conception of France's National Defence / Edward SOSNÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER]. - nr 137 (1981), s. 155-178. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
10
Francuski eksport uzbrojenia = French Export of Armaments / Edward SOSNÓWKA // Sprawy Międzynarodowe. - z. 5 (1981), s. 71-84. - ISSN 0038-853X
11
Podstawowe zagadnienia stosunków międzynarodowych / Edward SOSNÓWKA // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 199-204. - Bibliogr.
12
Światowy system socjalistyczny / Edward SOSNÓWKA // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 205-220. - Bibliogr.
1
Sosnówka E., (1987), Współczesne stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna PRL. [W:] Indraszkiewicz J. (red.), Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 92-107.
2
Sosnówka E., (1986), Naród i państwo w myśli politycznej de Gaulle'a, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 127-144.
3
Sosnówka E., (1984), Światowy system socjalistyczny. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 153-162.
4
Sosnówka E., (1984), Pascal Krop: Les socialistes et l'armee. Presses Universitaires de France. paris 1983, str. 184, "Sprawy Międzynarodowe", z. 1, s. 141-144.
5
Sosnówka E., (1984), Polityka zagraniczna PRL. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 207-218.
6
Sosnówka E., (1984), Podstawowe zagadnienia stosunków międzynarodowych. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 147-152.
7
Sosnówka E., (1983), Rozwój międzynarodowego handlu bronią, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 172, s. 99-119.
8
Sosnówka E., (1982), Gaulistowska koncepcja partycypacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 155, s. 133-153.
9
Sosnówka E., (1981), Eksport broni jako instrument gaullistowskiej koncepcji obrony narodowej Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 137, s. 155-178.
10
Sosnówka E., (1981), Francuski eksport uzbrojenia, "Sprawy Międzynarodowe", z. 5, s. 71-84.
11
Sosnówka E., (1979), Podstawowe zagadnienia stosunków międzynarodowych. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 199-204.
12
Sosnówka E., (1979), Światowy system socjalistyczny. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 205-220.
1
@inbook{UEK:2168248628,
author = "Edward Sosnówka",
title = "Współczesne stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna PRL",
booktitle = "Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu",
pages = "92-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
2
@article{UEK:2168269760,
author = "Edward Sosnówka",
title = "Naród i państwo w myśli politycznej de Gaulle'a",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "216",
pages = "127-144",
year = "1986",
}
3
@inbook{UEK:2168258584,
author = "Edward Sosnówka",
title = "Światowy system socjalistyczny",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "153-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
4
@article{UEK:2168341447,
author = "Edward Sosnówka",
title = "Pascal Krop: Les socialistes et l'armee. Presses Universitaires de France. paris 1983, str. 184",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 1",
pages = "141-144",
year = "1984",
}
5
@inbook{UEK:2168258598,
author = "Edward Sosnówka",
title = "Polityka zagraniczna PRL",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "207-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
6
@inbook{UEK:2168258582,
author = "Edward Sosnówka",
title = "Podstawowe zagadnienia stosunków międzynarodowych",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "147-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
7
@article{UEK:2168271972,
author = "Edward Sosnówka",
title = "Rozwój międzynarodowego handlu bronią",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "172",
pages = "99-119",
year = "1983",
}
8
@article{UEK:2168267204,
author = "Edward Sosnówka",
title = "Gaulistowska koncepcja partycypacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "155",
pages = "133-153",
year = "1982",
}
9
@article{UEK:2168228518,
author = "Edward Sosnówka",
title = "Eksport broni jako instrument gaullistowskiej koncepcji obrony narodowej Francji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "137",
pages = "155-178",
year = "1981",
}
10
@article{UEK:2168282601,
author = "Edward Sosnówka",
title = "Francuski eksport uzbrojenia",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 5",
pages = "71-84",
year = "1981",
}
11
@inbook{UEK:2168258784,
author = "Edward Sosnówka",
title = "Podstawowe zagadnienia stosunków międzynarodowych",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "199-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
12
@inbook{UEK:2168258786,
author = "Edward Sosnówka",
title = "Światowy system socjalistyczny",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "205-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID